Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів

Реклама
Лекція 9 з профілактики стоматологічних
захворювань
Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів
«Герметизація фісур як метод
профілактики карієсу зубів»
Показання до герметизації здорових (некаріозних)
оклюзійних поверхонь (за G. Nikiforuk, 1985)
Критерій
Герметизувати
Не герметизувати
Морфологія жувальної
поверхні
Глибокі, вузькі фісури
та ямки
Широкі, легко очищувані
фісури
Вік зуба
Щойно прорізався
Зуб не ушкоджується карієсом
протягом 4 років і більше
Інтенсивність
карієсу у
дитині
Можливий фісурний
карієс в інших
зубах;
апроксимальні
поверхні майже не
уражені
Численний апроксимальний
карієс
Наявність інших Пацієнт отримує
профілактичн
відповідну систему
их заходів
і(або) місцеву
профілактику
фторидами
Пацієнт споживає воду із
зниженим вмістом фтору;
він не охоплений чинними
програмами
стоматпрофілактики
Класифікація герметиків
За хімічним складом
На основі Bis GMA
Oralin (SS White Dental Products) Visio
Seal (ESPE) Sealite (Kerr) Estiseal
(Kulzer)
На основі UDMA та інших полімерів
Prisma-Shield (Dentsplay) Fluro Shield (Dentsplay)
За механізмом твердіння
Самотвердіючі
Такі, що твердіють під дією світла з довжиною
Contact-Seal (Vivadent) Prisma-Shield
хвилі 480 нм (фотополімерні) Fissurit, Fissurit F
(Dentsplay) Evicrol-Fissur (Spofa-Dental)
(VOCO) Helio Seal, Helio Seal F (Vivadent) Visio
Delton (Jonson-Jonson, USA)
Seal (ESPE) Esti Seal LC (Kulzer) Ultra Seal
(ESPE) Pit and Fissure Sealant (Bisco) Денталекс
(Стома-Технологія, Харків)
За наявністю наповнювача
Ненаповнеш (вміст наповнювача не
перевищує 26-28%) Helio Seal
(Vivadent) White light Oralin (SS White
Dental Products) Delton (Jonson-Jonson,
USA) Visio Seal (ESPE)
Наповнені (вміст наповнювача становить 50%)
Prisma Shield (50%) Esti Seal LC (32%) Sealite
(40%) Fluro Shield (50%)
–
–
–
–
–
–
–
–
ФисСил
Назначение:
Герметик химического отверждения "ФисСил" предназначен
для запечатывания фиссур и ямок зубов и применяется, как
средство профилактики кариеса у детей
Свойства:
Герметик "ФисСил" - это низковязкая гидрофобная
композиция мономеров, содержащих метак-рилатные
группы, состоящая из двух жидкостей - каталитической, в
состав которой входит инициатор полимеризации и
универсальной, в состав которой входит активатор.
Каталитическая и универсальная жидкости смешиваются в
кювете в соотношении 1:1 в течение 10 - 15 секунд и
наносятся на подготовленную поверхность за 30 - 45 секунд.
Герметик "ФисСил" при температуре +23°С отверждается за
65 - 80 секунд.
Универсальная жидкость выпускается: прозрачная,
окрашенная и непрозрачная, что позволяет облегчить
процесс контроля за состоянием запечатанной фиссуры.
Процесс травления эмали перед герметизацией обязателен.
Рекомендуемая толщина слоя герметика на эмали 0,5 - 0,7
мм. При соблюдении инструкции, сохранность запечатанной
фиссуры не менее пяти лет
Физико-механические характеристики герметика
"ФисСил":
–
–
–
–
Комплектность:
Комплект герметика "ФисСил" содержит:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
вязкость 160 спз
адгезия к протравленной эмали 10 ± 1 МПа.
каталитическая жидкость, флакон - 3 мл
универсальная жидкость, флакон - 3 мл (прозрачная,
непрозрачная или окрашенная)
жидкость для травления эмали, флакон - 6 мл
принадлежности: одноразовые кюветы, одноразовые
кисточки с ручкой, шпатели
инструкция по применению
Хранение:
Комплект герметика "ФисСил" хранится при температуре не
выше +4°С в течении 1 года. Перед использованием
герметик "ФисСил"необходимо выдержать при комнатной
температуре не менее 30 минут
Импортные аналоги:
"Дельтон"
–
–
–
–
–
–
–
ФисСил - С
Назначение:
Герметик светового отверждения "ФисСил - С" предназначен для
запечатывания фиссур и ямок зубов и применяется, как средство
профилактики кариеса у детей
Свойства:
Герметик "ФисСил - С" - это низковязкая гидрофобная композиция
мономеров, содержащих метакрилатные группы и инициатор
полимеризации. Отверждается видимым светом длиной волны 450 - 500
нм.
Для облегчения контроля за состоянием запечатанной фиссуры
материал выпускается:
–
–
–
•
прозрачным, что позволяет отслеживать состояние дна фиссуры
непрозрачным.
Глубина отверждения герметика "ФисСил - С" за 20 секунд:
прозрачный -10 мм
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
вязкость прозрачного - 200 спз
вязкость непрозрачного - 450 спз
адгезия к протравленной эмали прозрачного - 11 ± 1 МПа
адгезия к протравленной эмали непрозрачного - 12 ± 1 МПа.
Комплектность:
Комплект герметика "ФисСил -С" содержит:
–
–
–
–
–
–
непрозрачный - 2,1 мм
Рекомендуемая толщина слоя герметика на эмали: 0,5 - 0,7 мм, время
отверждения: 30 - 40 секунд.
Физико-механические характеристики герметика "ФисСил - С":
герметик "ФисСил - С" прозрачный - 1 флакон 3 мл
герметик "ФисСил С" непрозрачный -1 флакон 3 мл
жидкость для травления эмали, флакон - 6 мл
принадлежности: одноразовые кюветы, одноразовые кисточки с ручкой,
шпатели
инструкция по применению
Хранение:
Комплект герметика светового отверждения "ФисСил С" хранится при
температуре не выше +4°С в течении двух лет, в защищенном от света
помещении в упаковке завода изготовителя. Перед использованием
герметик "ФисСил - С "необходимо выдержать при комнатной
температуре не менее 30 минут
Импортные аналоги:
"Дельтон", "Эстесил"
•
Призначення.Герметик для фісур
“Фиссхим” є матеріалом екзогенної
профілактики окклюзійного карієсу
молочних і постійних зубів і
призначений для запечатування фісур
інтактних зубів і ізоляції ділянок,
чутливих до ураження карієсом.
•
•
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Герметик химического отверждения
“Фиссхим” представляет собой
композит на основе органического
связующего (Бис-ГМА, НЕМА) и
силанизированного тонкодисперсного
кварцевого наполнителя. “Фиссхим”
состоит из каталитической жидкости
(№ 1) , основной пасты (№ 2) и
соответствует требованиям ГОСТ Р
51202-98. Входящие в состав
композита фторсодержащие
неорганические компоненты
обеспечивают кариеспротективный
эффект.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Фиссулайт герметик для фиссур светового
отверждения
НАЗНАЧЕНИЕ
Герметик “Фиссулайт” предназначен для
запечатывания фиссур и других анатомических
углублений интактных зубов и изоляции
участков, чувствительных к поражению
кариесом от бактериальной среды ротовой
полости.
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Герметик «Фиссулайт» представляет собой
материал низкой вязкости, устойчивый к
истиранию, содержащий фторирующие
компоненты, которые обеспечивают
кариеспротективный эффект.
Герметик светового отверждения «Фиссулайт»
выпускается в виде пасты - белой (опаковой) и
прозрачной. Использование прозрачной пасты
является предпочтительным в случаях ранних
кариозных фиссур и позволяет контролировать
состояние эмали под прозрачным слоем
герметика. Опаковый герметик удобно
наносить и визуально контролировать во
время запечатывания и последующих
проверок.
Светоотверждаемый герметик позволяет
экономить время, а благодаря шприцам с
наконечниками для прямого применения
“Фиссулайт” легко и точно наносится на
препарируемую фиссуру.
АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
“Fissurit”
“Voco”, Германия
“Jen Fissu-Fill”
“Jen Dental”, США
Скачать