4. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст

Реклама
2
У даному збірнику представлені тести за програмою світової літератури
9 – 11 класів, які містять питання за темами «Життя и творчість авторів», а
також питання аналізу конкретних творів або літературних напрямів.
Рекомендовано для використання вчителям світової літератури з метою
організації експрес – перевірки на уроці, а також учням 9 – 11 класів для
самопідготовки з окремих тем.
3
Вступ
Однією із складових вивчення курсу світової літератури в середній
школі є знайомство з текстами художніх творів, біографіями авторів та
поняттями з теорії літератури. Швидко та якісно перевірити ці знання
дозволяє використання тестових завдань. Тести в даному збірнику
скомпоновано таким чином, що до них входять питання за змістом
програмових творів курсу 9 – 11 класів, біографіями їхніх авторів , а також
запитання з теорії літературних напрямків XVII – XX століть. Робота з
тестовими запитаннями вимагає від учнів уміння швидко орієнтуватися в
теоретичних поняттях, надає учителю можливість перевірити знання текстів
художніх творів, розвиває читацький інтерес учнів, є однією з форм експрес –
опитування на уроках світової літератури.
Відповідаючи на тестові запитання,учні в змозі продемонструвати
вміння та навики, передбачені програмою та вимогами до учнів 9 – 11 класів
(рівень стандарту). Сума балів складає 12, запитання підібрані таким чином,
щоб і сильний, і слабкий учень мав змогу заробити бал, відповідний його
знанням, та не залишився без оцінки.
Дані тести апробовані в роботі з учнями ліцею природничо – наукового
навчання, а також учителями міста в роботі з учнями шкіл, отримали
схвалення на засіданні міського методичного об’єднання учителів світової
літератури.
4
Зміст
9 клас: ...................................................................................................................... 5
Література класицизму ....................................................................................... 7
Література Просвітництва .................................................................................. 9
Життя і творчість Ф. Шиллера......................................................................... 10
Вільгельм Телль ................................................................................................ 11
Теорія романтизму ............................................................................................ 15
Творчість Н. Гоголя. «Шинель» ..................................................................... 17
10 клас .................................................................................................................... 19
Життя і творчість Ф. Достоєвского ................................................................. 19
Життя і творчість Л.Толстого .......................................................................... 21
Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» .............................................................. 23
Життя і творчість У. Уітмена ........................................................................... 25
11 клас .................................................................................................................... 27
Творчість Франца Кафки .................................................................................. 27
Творчість Б. Брехта. .......................................................................................... 29
Срібна доба «Російської поезії» ...................................................................... 31
Життя і творчість Альбера Камю .................................................................... 33
Література постмодернізма .............................................................................. 35
Література ………………………………………………………………………..37
5
9 клас
«Література європейського бароко»
1. Укажіть, про який стиль літератури йдеться: «Відзначається художньою
яскравістю й пишністю, великою силою емоційного впливу, ідейною
багатозначністю, в основі якої — драматично загострене сприйняття світу
та людини »:
а) романтизм;
б) класицизм;
в) бароко.
2. Укажіть жанр, що поширився завдяки стилю бароко:
а) афоризм;
б) сонет;
в) поема.
3.
Укажіть значення слова bагоссо:
а) «філософський, мудрий»;
б) «дивний, взірцевий»;
в) «вигадливий, химерний».
4. Позначте хронологічні рамки доби бароко:
а)ХІІІ - ХVст.;
б)ХVІ - ХVІІІст.;
в)ХV - ХVІст..
5. Укажіть твір іспанського драматурга Педро Кальдерона де ла Барки:
а) «Сон літньої ночі»;
б) «Життя — це сон»;
в) «Любов до життя».
6. Позначте ім'я головного героя драми Кальдерона:
а) Сигізмундо;
б) дон Педро;
в) Лаерт.
7. Укажіть стильові особливості драми Кальдерона «Життя — в сон»:
а) контраст і антитеза;
б) «відкритий» фінал;
в) пишні «надлишкові» барокові метафори.
6
8. Укажіть композиційні особливості драми Кальдерона «Життя — це сон»:
а) численні ліричні відступи;
б) відсутні гострі конфлікти;
в) сюжет простий;
9. Розташуйте в хронологічній послідовності етапи життя Сигізмундо:
а) нестриманий тиранічний володар;
б) справдження передбачень астролога;
в) ув'язнення в самітній вежі;
г) повторне ув'язнення Сигізмундо;
д) повернення влади королю та підкорення їй;
є) звільнення бунтівниками.
{1в,2а,3г,4є,5б,6д)
10. Узагальнене судження в стислій, художньо-ефектній формі в основі якого
нерідко лежить логічно несподіваний поворот думки,— це.
а) афоризм;
б) цитата;
в) висновок.
11. Шлях, який герой пройшов за 1 день:
а) хорнада;
б) цикл;
в) епізод.
12. Барокко – літературний напрямок, який поширений:
а) в Італії;
б) по всій Європі;
в) в Іспанії.
7
«Література класицизму»
1. Укажіть, як називали добу класицизму у Франції:
а) «доба Расіна»;
б) «доба Мольєра»;
в) «доба Корнеля».
2. Укажіть назву театру, який заснував Мольєр:
а) «Сучасний театр»;
б) «Блискучий театр»;
в) «Славетний театр».
3. Укажіть основну пристрасть пана Журдена, героя п'єси Мольєра:
а) до всього нового;
б) до всього прекрасного;
в) до всього старовинного;
г) до всього дворянського.
4. Укажіть героя, який є втіленням здорового глузду в комедії Мольєра:
а) Клеонт;
б) Дорант;
в) пані Журден;
г) Школь.
5. Укажіть, ким був граф Дорант:
а) радником короля;
б) нареченим Люсіль;
в) одним із учителів Журдена;
г) збіднілим дворянином.
6. Укажіть справжнє ім'я Мольєра:
а) Жан Батіст Гренуй;
б) Джон Гріффін;
в) Жан Батіст Поклен;
г) Семюель Леггорн Клеменс.
8
7. Укажіть риси характеру пана Журдена:
а) інтелігентність;
б) самозасліпленість;
в) брутальність;
г) довірливість.
8. Укажіть п'єсу Мольєра, ідеєю якої є думка: «Негідно приховувати своє справжнє
походження...»:
а) «Тартюф»;
б) «Скупий»;
в) «Міщанин-шляхтич».
9. Укажіть, чого, на думку Журдена, бракує його доньці для повного щастя:
а) багатства;
б) порядного чоловіка;
в) титулу.
10. Укажіть, ким за походженням був пан Журден:
а) ремісником;
б) буржуа;
в) дворянином.
11. Укажіть, який «титул» здобув Журден у кінці п'єси:
а) сеньйора;
б) арабського падишаха;
в) турецького дворянина.
12. Укажіть літературні напрями, які сформувались у XVII ст. в Європі:
а) реалізм;
б) бароко;
в) романтизм;
г) класицизм.
9
«Література Просвітництва»
1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:
а)ХVІст.;
б)ХVII ст.;
в) XVIII ст..
2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:
а) Д. Дефо;
б) Д. Дідро;
в) Ж.-Ж. Руссо;
г) Г. Гейне.
3. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики в м. Вецлар,
який зробив ім'я автора відомим у
Європі:
а) « Прометей »;
б) « Герман і Доротея »;
в) «Страждання юного Вертера»;
г) « Фауст ».
4. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:
а) людина в її ставленні до суспільства;
б) проблема життя і смерті;
в) людина та її призначення на землі;
г) проблема кохання.
5. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:
а) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;
б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;
в) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;
г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.
6. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:
а) «Людина — вінець творіння»;
б) «Спинися, мить, прекрасна ти!ь;
в) «Майбутнє прекрасне»;
г) «От тепер можна і помирати!»
10
7. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:
а) багатства;
б) кохання;
в) нових знань, істини;
г) влади.
8. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:
а) комедія;
б) трагедія;
в) драма.
9. Укажіть, твори якого жанру вперше з'являються в добу Просвітництва:
а) історичні романи;
б) енциклопедії;
в) драми.
10. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:
а) вони розлюбили один одного;
б) рідні Маргарити проти їх стосунків;
в) Фауст кидає Маргариту.
11. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:
а) вона відьма;
б) вона невинна, щира;
в) вона не вірить у нечисту силу.
12. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм
Телль»
а) наприкінці XІІ ст.;
б) наприкінці XVII ст.;
в) на початку XIV ст..
11
«Жизнь и творчество Ф. Шиллера»
1. Родился в семье:
а) военного историка;
б) писателя;
в) военного фельдшера.
2. Отец хотел видеть сына:
а) юристом;
б) священником;
в) врачом.
3. Образование получил:
а) в Вютенбергском университете;
б) в духовном семинарии;
в) в военной академии.
4. Спасением в годы учебы было:
а) карточная игра;
б) литература;
в) живопись.
5. Арест Шиллера был вызван:
а) военным преступлением;
б) конфликтом с командиром полка;
в) самовольным отъездом на премьеру.
6. В Иенском университете читал лекции по:
а) философии;
б) истории;
в) литературе.
7. Первая драма Шиллера называется:
а) «Разбойники»;
б) «Коварство и любовь»;
в) «Мария Стюарт».
8. Ода «К радости» стала основой для произведения:
а) Моцарта;
б) Бетховена;
в) Шумана.
12
9. Приехал в Веймар по приглашению:
а) И. Гете;
б) князя Карла Августа;
в) родственников жены Шарлотты.
10.Любимый жанр Шиллера в поэзии:
а) эпиграммы;
б) поэмы;
в) баллады.
11.Прах Шиллера покоится в гробнице:
а) с В.А. Моцартом;
б) с И.В. Гете;
в) с Т.А. Гофманом.
12.Шиллер представляет немецкое:
а) возрождение;
б) реализм;
в) классицизм.
13
«Вильгельм Телль»
1. Идею написания драмы Шиллер:
а) придумал сам;
б) подсказал И. Гете;
в) прочитал в исторической хронике.
2. Сколько кантонов поднялись на борьбу:
а) 2;
б) 5;
в) 3.
3. Кого спас Телль, переправив в бурно на другой берег:
а) тонущего мальчика;
б) беглого крестьянина, убившего австрийского солдата;
в) руководителя кантона Ури.
4. Что было в руках у Телля в первое его появление в пьесе:
а) лук – самострел;
б) ружьё;
в) дубинка.
5. С какими героями связана любовная линия произведения:
а) Телль и Гертруда;
б) Геслер и Берта;
в) Берта и Руденс.
6. Какое природное явление сопровождает напряженные эпизоды драмы:
а) проливной дождь;
б) буря;
в) засуха.
7. Кому из героев драмы принадлежат слова «Свобода – хижинам убогим
домам, мир невинным»:
а) Штауффахеру;
б)Вильгельму Теллю;
в) Вальтеру Фюрсту.
8. Кто убил императора:
а) его сын;
б) его брат;
в) его племянник.
14
9. Какая сцена является переломной в поведении Телля:
а) эпизод со шляпой наместника;
б) эпизод со стрелой и яблоком;
в) эпизод разговора Телля с женой;
г) эпизод встречи с Геслером на узкой горной тропе.
10.Кто убедил Телля стрелять в яблоко на голове сына:
а) отец;
б) жена;
в) сын.
11.Когда Телль решил убить Геслера:
а) когда встретил его в горах;
б) когда тот заставил стрелять в сына;
в) когда Геслер заставил кланяться шляпе.
12.Как принял Телль убийцу императора:
а) оказал ему гостеприимство;
б) помог советом и деньгами;
в) не пустил на порог своего дома.
15
«Теория романтизма»
1. Хронологические рамки романтизма:
а) сер. 18-го – нач. 19-го века;
б) конец 18-го - 19 век;
в) конец 18-го – сер. 19 века.
2. Причина возникновения романтизма:
а) укрепление власти буржуазии;
б) протест против результатов Великой Французской революции;
в) отражение идеалов просвещенной монархии.
3. Отношение романтизма к реальности:
а) одобрение;
б) критика отдельных моментов;
в) неприятие.
4. Романтики требовали от писателя:
а) создания строго регламентированных жанров;
б) полной свободы творчества;
в) дальнейшего развития законов классицизма.
5. Главное настроение литературы романтизма:
а) пессимизм;
б) оптимизм;
в) трагизм;
6. Наука, которая возникла в эпоху романтизма:
а) филология;
б) астрология;
в) фольклористика.
7. Наибольшего развития в эпоху романтизма достигает:
а) эпос;
б) лирика;
в) драма.
8. Главная черта романтизма –
а) двоемирие;
б) многомирие;
в) трехмирие.
16
9. 2 вида романтизма:
а) консервативный;
б) прогрессивный;
в) динамичный;
г) статичный.
10.В центре изображения писателей – романтиков находится:
а) ряд событий в жизни героя;
б) внутренний мир героя;
в) философские теории.
11.Новый жанр, который появился в эпоху романтизма:
а) рыцарский роман;
б) городской роман;
в) исторический роман;
г) авантюрный роман.
12.Литературной основой романтизма стала:
а) просветительская литература;
б) литература классицизма;
в) литература сентиментализма.
17
«Творчество Н. Гоголя. «Шинель»
1. Гоголь родился:
а) в Полтаве;
б) в Санкт – Петербурге;
в) в с. Васильевка;
г) в с. Большие Сорочинцы.
2. Образование Гоголь получил:
а) в Нежинской гимназии;
б) в Царскосельском лицее;
в) в Московском университете.
3. Книга, которая принесла Гоголю известность:
а) «Нечто о Нежине или Дуракам закон не писан»;
б) «Вечера на хуторе близ Диканьки»;
в) «Миргород».
4. Гоголь покинул Россию:
а) в 1833 г.;
б) в 1834 г.;
в) в 1835 г.;
5. «Мертвые души» (1 том) вышли:
а) в мае 1842 г. в Москве;
б) в январе 1841 г. в Риме;
в) в мае 1842 г. в Германии;
6. 2 том «Мертвых душ» Гоголь сжег:
а) после возвращения в Москву;
б) после «Открытого письма» Белинского;
в) после тяжелой болезни.
7. Холодную зиму Москвы Гоголь в 1851 г. провел:
а) в Риме;
б) в Киеве;
в) в Одессе.
18
8. Повесть «Шинель» относится к:
а) сб. «Миргород»;
б) сб. «Арабески»;
в) «Петербургским повестям».
9. В основе сюжета «Шинели» лежит:
а) канцелярский анекдот;
б) выдуманная история;
в) народная байка.
10.Акакий Акакиевич служил в департаменте:
а) курьером;
б) переписчиком бумаг;
в) швейцаром.
11.На что Башмачкин обижался:
а) когда толкали его под руку и мешали красиво писать;
б) когда насмехались над его внешним видом;
в) когда загружали его работой сверх меры.
12.Какая трагедия произошла с А.А. Башмачкиным:
а) он потерял шинель;
б) он случайно порвал новую шинель;
в) у него украли шинель.
19
10 клас
«Жизнь и творчество Ф. Достоевского»
1. Ф. Достоевский родился в семье:
а) священника;
б) военного врача;
в) юриста.
2. Образование получил в:
а) Петербургском университете;
б) Московском университете;
в) Петербургском военно-инженерном училище.
3. Первым произведением Достоевского стал роман:
а) «Бедные люди»;
б) «Униженные оскорбленные»;
в) «Записки из мертвого дома».
4. Арест Достоевского вызван:
а) антиправительственными произведениями;
б) участием в кружке Петрашевского;
в) участием в покушении на царя.
5. Суд приговорил Ф. Достоевского к:
а) смертной казни;
б) пожизненному заключению;
в) ссылке в Сибирь.
6. Вместе с братом Михаилом Ф. Достоевский издавал журнал:
а) «Время», «Эпоха»;
б) «Современник»;
в) «Русский вестник».
7. Спасение для России Ф. Достоевский видел в:
а) народной революции;
б) христианском всепрощении;
в) конституционной монархии.
8. Замысел романа «Преступление и наказание» возник:
а) под влиянием наблюдений над окружающей действительностью;
б) из опыта собственной жизни писателя;
в) на основе конкретного случая, о котором писатель прочитал в газете.
20
9. По жанру «Преступление и наказание» является:
а) детективно-реалистическим;
б) социально-психологическим;
в) философско-психологическим.
10.В чем состоит новаторство Ф. Достоевского:
а) в смешении стилей, родов, направлений;
б) в полифонии романа;
в) в политической злободневности.
11.Какие вставные конструкции есть в романе:
а) дневниковые записи героя;
б) вставные рассказы;
в) письмо, сон.
12.В основе теории Р-ва лежит:
а) идея революционного преобразования мира;
б) идея наполеонизма;
в) идея всеобщего равенства.
21
«Жизнь и творчество Л.Толстого»
1. Лев Толстой родился:
а) в 1828 г. в Москве;
б) в 1822 г. в Петербурге;
в) в 1828 г. в Ясной Поляне;
г) в 1829 г. в Казани.
2. Воспитанием Льва занималась:
а) сестра отца Александра Ильинична;
б) дальняя родственница Татьяна Александровна Ергольская;
в) бабушка по отцовской линии.
3. Л. Толстой учился:
а) в Казанском университете;
б) в Московском университете;
в) в Петербургском университете;
4. Л. Толстой в 1851 г. отправился с братом:
а) служить на Кавказ;
б) путешествовать по Европе;
в) учиться в Париже;
г) в паломничество по святым местам.
5. Известность Толстому принесло произведение:
а) «Севастопольские рассказы»;
б) «Война и мир»;
в) «Детство. Отрочество. Юность».
6. Решение заняться педагогической деятельностью вызвано:
а) желанием осуществить детскую мечту;
б) любовью к педагогике;
в) творческим кризисом.
7. Толстой женился:
а) в 1862 г. на Софье Берс;
б) в 1862 г. на Татьяне Волконской;
в) в 1862 г. на Екатерине Майер.
8. Понятие «диалектика души» впервые по отношению к творчеству
Л.Толстого ввел Н.Г. Чернышевский после издания:
а) «Исповеди»;
б) роман «Воскресение»;
в) трилогия «Детство. Отрочество. Юность».
22
9. Результатом духовного кризиса Толстого стала теория:
а) непротивления злу насилием;
б) сильного добра;
в) вседозволенности.
10.Источник истинной жизни Лев Толстой видел:
а) в христианской вере;
б) в сближении с народом;
в) в философии невмешательства в жизнь общества.
11. Толстой был отлучен от церкви за произведение:
а) «Исповедь»;
б) «Воскресение»;
в) «Не могу молчать!».
12. Умер Толстой:
а) в 1910 г. в Ясной Поляне;
б) в 1908 г. в Москве;
в) в 1910 г. на ст. Остапово;
г) в 1907 г. в Германии.
23
«Роман Л. Толстого «Анна Каренина»
1. «Анна Каренина» - это роман:
а) семейно-бытовой;
б) сентиментально-психологический;
в) социально - философский.
2. Какой из образов романа приобретает символическое и трагическое
значение:
а) роскошный и холодный дом Карениных в Петербурге;
б) шумные и пыльные улицы Москвы;
в) железная дорога, как зимой, так и летом.
3. Что символизирует сцена скачек:
а) соревнование в котором побеждает сильнейший;
б) гонка за успехом в обществе;
в) спортивные развлечения зрелище, к которым склонно высшее
общество.
4. Раздумия Толстого о любви и страсти основаны на философии:
а) Платона;
б) Шопенгауэра;
в) Руссо.
5. Какое событие обесценивает жизнь в глазах К. Левина:
а) отказ Кити;
б) одинокая жизнь в селе;
в) смерть брата;
6. Какой выход из жизненного зла находит К. Левин:
а) в занятиях философией;
б) в семейном счастье;
в) в деятельном добре.
7. Первая встреча Анны с Вронским произошла:
а) на балу;
б) на вокзале в Москве;
в) на вокзале в Петербурге;
г) в театре.
8. Анна приехала в Москву:
а) по просьбе брата;
б) по просьбе Долли;
в) по делам мужа.
24
9. Какую мысль автор считает главной в своем романе:
а) мысль народная;
б) мысль семейная;
в) мысль историческая.
10. Роман «Анна Каренина» называют:
а) самый пушкинский роман Толстого;
б) самый чеховский роман Толстого;
в) самый гоголевский роман Толстого.
11.К. Левин разделял философию:
а) Дидро;
б) Руссо;
в) Вольтера.
12.Что, по мнению Л. Толстого, утратил человек цивилизованного общества
в конце 19-го века:
а) радость жизни;
б) христианскую основу мира;
в) чувство долга;
г) нравственность.
25
«Жизнь и творчество У. Уитмена»
1. У. Уитмен – предшественник:
а) философской лирики;
б) пейзажной лирики;
в) урбанистической поэзии;
г) политической лирики.
2. Стихотворение из сборника «Листья травы», которое стало программным
произведением У. Уитмена:
а) «Себя я воспеваю»;
б) «Песня о себе»;
в) «Стою неподвижный»;
г) «Как думал я в тишине»;
3. Что такое верлибр:
а) троп (средство художественного выражения);
б) литературное направление;
в) жанр;
г) свободный стих.
4. Сколько лет У. Уитмен работал над сборником «Листья травы»:
а) >10;
б) >20;
в) >30;
г) >40.
5. Сколько изданий «Листья травы» осуществил автор:
а) 3;
б) 8;
в) 7;
г) 5.
6. В основе верлибра лежит:
а) одинаковое количество слогов;
б) одинаковое количество ударений;
в) чередование ударных и безударных слогов;
г) синтаксическое единство отрезков текста.
7. Первое издание «Листьев травы» было воспринято читателями и
критиками:
а) одобрительно;
б) безразлично;
в) отрицательно.
26
8. В основе мировоззрения У. Уитмена лежит:
а) философия трансцендентализма;
б) философия идеализма;
в) философия натурализма.
9. Лирический герой У. Уитмена а) типичный романтический герой;
б) сам поэт;
в) рядовой участник общественной жизни.
10. Единственный общественный деятель, который сразу признал и
поддержал У.Уитмена а) Ральф Эмерсон;
б) Бенджамин Франклин;
в) Иммануил Кант.
11.Стихотворение «Европа» - это:
а) осуждение европейской цивилизации;
б) реквием всем европейцам, погибшим на баррикадах революции;
в) гимн мировому прогрессу.
12.В лирическом герое У.Уитмена воплощены:
а) романтические мечты автора;
б) автобиография поэта;
в) аллегорический образ всего американского народа.
27
11 клас
«Творчество Франца Кафки»
1. Главная тема творчества Франца Кафки:
а) одиночество;
б) человек и общество;
в) разочарованность в жизни.
2. Главное желание писателя, высказанное в завещании:
а) сжечь все написанное ;
б) донести до читателей все его произведения;
в) передать все написанное в музей.
3. Синоним понятия «кафкианский мир»:
а) фантастический;
б) абсурдный;
в) мифический.
4. В основе сюжета новеллы «Превращение» лежит прием:
а) сравнения;
б) гиперболизации;
в) метаморфозы.
5. Грегор Замза служил:
а) страховым агентом;
б) делопроизводителем;
в) торговым агентом.
6. Отец Грегора не работал, т.к.:
а) очень тяжело болел;
б) не мог найти роботу;
в) не пытался устроится на службу.
7. Единственный, кто как-то общался с Грегором:
а) мать;
б) отец;
в) сестра.
28
8. Самое дорогое, что было у Грегора в комнате:
а) икона;
б) семейная фотография;
в) репродукция в позолоченной рамке.
9. Грегор – насекомое заболел, т.к.:
а) его ранил отец;
б) у него под панцирем застряло яблоко;
в) его морили голодом.
10.Замза с наступлением рассвета понял, что:
а) все будет хорошо;
б) он должен умереть;
в) он должен бороться за себя.
11.Грегор Замза мечтал:
а) жениться и уйти из семьи;
б) переселить семью в новый дом;
в) оплатить обучение сестре в консерватории.
12.Умершее насекомое обнаружила:
а) сестра;
б) мать;
в) служанка.
29
«Творчество Б. Брехта».
1. Б. Брехт создал…
а) «драматургический театр»;
б) «Эпический театр»;
в) « сатирический театр»;
г) «пародийный театр»
2. Главный принцип театра, созданного Б.Брехтом а) эффект неожиданности;
б) эффект погружения в тему;
в) эффект сопереживания;
г) эффект отчуждения.
3. Цель нового театраа) воздействия на чувства зрителя;
б) воздействие на разум;
в) создание иллюзии реальности;
г) соблюдение дистанции.
4. Театральные средства, введённые Б.Брехтом:
а) богатые декорации;
б) достоверные костюмы;
в) зонги;
г) минималистическое оформление сцены;
5. Б. Брехт в своём творчестве…
а) разоблачал сущность буржуазной морали;
б) исследовал связи человека с природой;
в) защищал право человека на достойную жизнь;
г) утверждал избранность немецкой нации.
6. Международное признание Б. Брехту принесла пьеса
а) «Барабаны в ночи»;
б) «Трёхгрошовая опера»;
в) «Ваал»;
г) «Мамаша Кураж и её дети».
7. Философская тема, которую не затрагивал автор:
а) человек и война;
б) человек и наука;
в) человек и мораль;
г) человек и закон;
д) человек и искусство.
30
8. Действие пьесы «Мамаша Кураж и её дети» происходит:
а) в годы 1 мир. войны;
б) в годы 30-летней войны;
в) в годы 2 мир. войны.
9. Пьеса «Жизнь Галилея» официально имеёт
а) 2 редакции;
б) 3 редакции;
в) 4 редакции.
10.«Жизнь Галилея» относится…
а) к периоду раннего творчества;
б) к периоду эмиграции;
в) к периоду позднего творчества.
11.Эмиграция Брехта вызвана:
а) уголовным преследованием;
б) проблемой в личной жизни;
в) идеологической несовместимостью с фашизмом.
12.Театр который основал в 1948 г. Б.Брехт называется:
а) «Новый театр»;
б) «Немецкий театр»;
в) «Берлинский театр»;
г) «Берлинский ансамбль».
31
«Серебряный век русской поэзии»
1. Серебряный век – это период в русской поэзии:
а) 10 – 20-е годы 20-го века;
б) 90-е годы 19-го века – 10-е годы 20-го века;
в) 90-е годы 19-го века – 30-е годы 20-го века.
2. Автор философии духа, которая легла в основу культуры Серебряного
века:
а) Павел Флоренский;
б) Николай Бердяев;
в) Владимир Соловьев;
г) Василий Розанов.
3. Серебряный век представляют такие направления:
а) символизм, акмеизм, футуризм;
б) символизм, дадаизм, кубизм;
в) акмеизм, имажинизм, кубизм.
4. Обращение к реальности – характерная черта:
а) символизма;
б) футуризма;
в) акмеизма.
5. Александр Блок – лидер русского:
а) футуризма;
б) акмеизма;
в) имажинизма;
г) символизма.
6. Александр Блок закончил:
а) юридический факультет Петербургского университета;
б) филологический факультет Петербургского университета;
в) исторический факультет Московского университета;
г) философский факультет Петербургского университета.
7. Сборник принесший известность Александру Блоку:
а) «Пузыри Земли»;
б) «Стихи о Прекрасной Даме»;
в) «На поле Куликовом».
8. Тема революции 1917 года – главная тема:
а) сборника «На поле Куликовом»;
б) сборника «Родина»;
в) поэмы «Двенадцать»;
г) стихотворение «Скифы».
32
9. А. Ахматова – представитель:
а) символизма;
б) акмеизма;
в) футуризма;
г) имажинизма.
10.Псевдоним Ахматова поэтесса позаимствовала:
а) у любимой героине литературы;
б) у знаменитой исторической личности;
в) у бабушки по материнской линии.
11.Главные темы творчества А.Ахматовой:
а) революция, родина, природа;
б) родина, любовь, философские раздумья;
в) история, природа, политика.
12.Международное признание к А.Ахматовой пришло после:
а) поэмы «Реквием»;
б) сборника «Из шести книг»;
в) «Поэмы без героя».
33
«Жизнь и творчество Альбера Камю»
1.Альбер Камю родился:
а) в Париже;
б) в Алжире;
в) в Германии.
2.Отец Альбера:
а) погиб на фронте 1 мировой войны;
б) оставил семью в 1914 году;
в) умер от туберкулёза.
3.Камю получил образование:
а) в Сорбонне;
б) в Алжирском университете;
в) в Парижском университете.
4.Философские взгляды Камю сформировались под влиянием:
а) философии Аристотеля;
б) философии Ницше;
в) философии Шопенгауэра.
5.Влияние на литературное творчество Камю оказал:
а) Лев Толстой;
б) Ф. Достоевский;
в) А.Чехов .
6.Литературную популярность Камю принесло произведение:
а) повесть «Посторонний»;
б) «Миф о Сизифе»;
в) роман «Чума».
7. Литературная деятельность Камю отмечена:
а) Ленинской премией;
б) Нобелевской премией;
в) премией Французкой Академии наук.
8.Камю своим творчеством представляет:
а) символизм;
б) авангардизм;
в) экзистенциализм.
34
9.Роман “Чума” символически изображает:
а) все эпидемии в истории человечества;
б) коммунистическую угрозу Западу;
в) фашистскую идеологию.
10. Главный творческий принцип А.Камю:
а) “быть – означает выбирать себя”
б) “ основное – личные ассоциации”
в) “жизнь – это всегда вера в лучшее”.
11. Мир для Камю – это прежде всего:
а) любовь и гармония;
б) царство абсурда;
в) царство холодного расчёта.
12. Камю в своем творчестве исповедывал:
а) эстетику бунта;
б) эстетику красоты;
в) эстетику милосердия.
35
«Литература постмодернизма»
1. Ситуация в культуре рубежа ХХ – ХХІ в.в, называется:
а) культурный переворот;
б) культурный хаос;
в) культурный крах.
2. Расцвет «массовой культуры» относится к периоду:
а) 1980-1990г.г;
б) 1990-2000г.г;
в) 1970-1990г.г
3. Литература рубежа веков характеризуется развитием направления:
а) неоромантизм;
б) неоклассицизм;
в) постмодернизм
4. Основные эстетические категории постмодернизма:
а) неопределенность, фрагментарность, утрата собственного «Я»;
б) агрессивность, неоднозначность, негативизм;
в) публицистичность, отсутствие канонов, оптимизм
5. В произведениях постмодернизма автора заменяет:
а) рассказчик;
б) скриптор;
в) один из героев
6. Один из основных приёмов при создании произведений постмодернизма:
а) интертекстуальность;
б) аллюзия;
в) поток сознания
7. Образ отсутствующей действительности в литературе постмодернизма:
а) фантом;
б) симулякр;
в) призрак
8. Философия постмодернизма ярче всего выражена в романе Умберто Эко:
а) «Алхимик»;
б) «Парфюмер»;
в) «Имя розы»
36
9. Милорад Павич стал всемирно известным автором после публикации
произведения:
а) «Пейзаж, нарисованный чаем»;
б) «Хозарский словарь»;
в) «Звёздная мантия»
10.М. Павич – основоположник новой прозы, которая называется:
а) алогичная;
б) нелинейная;
в) парадоксальная;
г) электронная
11.За литературное творчество М. Павич отмечен:
а) Нобелевской премией (2004г.);
б) номинирован на Нобелевскую премию;
в) литературной премией Сербии
12.Кроме литературы деятельности как автор, М. Павич известен:
а) как литературный критик;
б) как пародист;
в) как переводчик
37
Література
1. Бакало Л. Бліцдиктанти на уроках. Зарубіжна література 8-11 класи.Тернопіль: «Мандрівець», 2009;
2. Давидова О. Контроль навчальних досягнень з зарубіжної літератури.9 клас.Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники», 2008;
3. Давидова О. Контроль навчальних досягнень з зарубіжної літератури.
10 клас.-Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники», 2008;
4. Давидова О. Контроль навчальних досягнень з зарубіжної літератури.
11 клас.-Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники», 2008;
5. Коваленко О. Тиждень зарубіжної літератури в школі.-Тернопіль: Вид-во
«Підручники і посібники», 2008;
6. Куцінко О.Г. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. – Х.: Вид. група
«Основа», 2009;
7. Паращич В.В. Світова література.11 клас (академічний рівень).-Х.:Вид.група
«Основа», 2011;
8. Паращич В.В. Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас.-Х.: Вид.група
«Основа», 2010;
9. Таранік-Ткачук К.В. Від Вітмена до Маркса. Матеріали до уроків зарубіжної
літератури.-Тернопіль: Вид-во «Мандрівець», 2007;
10.
Хроменко І.А. Ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури
8-11 класи.-Тернопіль: «Мандрівець». 2007.
11.
Чередник Л.А. Зарубіжна література. 9 клас: Авторські уроки.-Х.: Видво «Ранок», 2009.
Скачать