Ч А С Т Е л е ктр о М А ЩА Б 1

Реклама
1%
BT.
1%
BT.
1%
BT.
1%
3%
3%
1%
BT.
BT.
1%
3%
3%
1%
BT.
BT.
1%
1%
3%
3%
BT.
BT.
1%
1%
1%
N
BT.
инж.Емилия Колева
ЕТ "СИЕНВИ -арх. Светлана Николаева"
арх.Светлана Николаева Виденова
гр.София - 1000, ул."Добруджа" №1,
тел. 02/825 00 71; 02/988 28 88; GSM 0898 411 266; 0885 318/ 029
Съгласували:
Арх:арх. Нина Иванчева -Гандева
Конструктор: инж.Мариана Стефанова
ОВК: инж.Диляна Вачковска
ВиК: инж.Венета Тодорова
Енергийна ефективност: инж.Диляна Вачковска
ПБЗ: инж. Изолина Ботева
Пожарна безопасност:инж.Владимир Георгиев
МАЩАБ
1:100
6/11
МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
ЧАСТ
Електро
Скачать