ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ-2

Реклама
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени ШАКАРИМА
«Қазақстандағы кәсіпкерлік: теориясы,
тәжірибесі мен әдістемесі»
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының
МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
международной научно-практической конференции
«Предпринимательство в Казахстане:
теория, практика, методология»
5-7 мамыр
ІІ - ТОМ
Семей – 2010
1
УДК 334
ББК 65.9 (5 каз.) 09
Қ 18
«Қазақстандағы кәсіпкерлік: теориясы, тәжірибесі мен әдістемесі» халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. 2010, 183 б.
ISBN 9965-887-68-3
Жинаққа халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары, қазіргі
кәсіпкерліктің негізгі даму тенденциялары мен қызмет көрсету механизмдері бойынша
тәжірибені ашатын материалдар енгізілген.
Конференция материалдары жоғарғы оқу орны профессорлық-оқытушылық құрамына,
кәсіпкерлерге, сәйкес мамандықтардың магистранттары мен студенттеріне арналған.
Редакциясын басқарған т.ғ.д., профессор Сыдықов Е.Б.
Редакция алқасы: п.ғ.д. Молдажанова А.А., т.ғ.д. Рскелдиев Б.А.,
Кожагелдиев Б.К., э.ғ.к. Толымгожинова М.К., э.ғ.к. Айдарханов М.Х.,
Кушуков Г.С., Кузьмина Л.В.
т.ғ.к.
а/ш.ғ.к.
Сборник
материалов
международной
научно-практической
конференции
«Предпринимательство в Казахстане: теория, практика, методология».
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима. 2010, 183 стр.
В сборник включены материалы международной научно-практической конференции,
раскрывающие опыт, механизмы функционирования и основные тенденции развития
современного предпринимательства.
Материалы конференции могут быть полезны профессорско-предпринимательскому
составу ВУЗов, предпринимателям, магистрантам, студентам соответствующих
специальностей.
УДК 334
ББК 65.9 (5каз.)09
Под редакцией д.и.н., профессора Сыдыков Е.Б.
Редакционная коллегия: д.п.н. Молдажанова А.А., д.т.н. Рскелдиев Б.А.,
Кожагелдиев Б.К., к.э.н. Толымгожинова М.К., к.э.н. Айдарханов М.Х.,
Кушуков Г.С., Кузьмина Л.В.
ISBN 9965-887-68-3
2
к.т.н.
к.с/х.н.
ҚАЗІРГІ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ – ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ
Габдуллина Л.Б., Абеуханова Е.М.,
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ӘЛЕМДІК ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДА ҚР-ДА ЕҢБЕК НАРЫҒЫН
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Бүкіл әлемдік экономикалық дағдарыс әсері біздің еліміздіде шарпып өтті еліміздегі дұл
жағдай халықтың әл ауқатына,әлеуметтік тұрмыс тіршілігіне кері әсерін тигізбей қоймайды.Кейінгі
үш жылға талдау жасайтын болсақ еліміздегі жұмыссыздық деңгейі 2007 жылы 7,3%, 2008 жылы
6,8%, 2009 жылы 6,7% құраған. Бұл көрсеткіштер нақты тіркелген жұмыссыздар мөлшерімен
көрсетілген. Ал өзін өзі жұмыспен қамтығандар арасындағы, еңбек биржаларына тіркелмеген
жұмыссыздарды есепке алатын болсақ нақты жұмыссыздар деңгейі бұдан көбірек болады,
Еліміздегі жұмыссыздық деңгейін одан әрі төмендету мақсатында, еңбек нарығындағы
мәселелерді реттеу бойынша көптеген шаралар атқарылып, бағдарламалар қабылданған.
Қазіргі кездегі мемлекеттік масштабтағы жұмыссыздықпен күресу бағдарламалары:
1.
«Жол картасы» бағдарламасы - Қазақстанның дағдарысқа қарсы қабылдаған жоспарының
атауы. Бұл бағдарлама, негізінен, аймақтардағы әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған. Облыс
аудандары мен қалалары бойынша «Жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыру 4 бағытта жүргiзiлдi.
Бiрiншi, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бағытында сала бойынша 16377 жұмыс орны ашылып,
14,7 мың адам жұмыспен қамтылды. Екiншi бағыт – жолдарды жөндеу және көпiрлер салу бойынша
8792 азамат еңбекпен қамтылып, 131 жобаның жұмысы аяқталды. Үшiншi бағыт – мектеп, аурухана,
тағы басқа әлеуметтiк объектiлердi жөндеу бойынша 12212 жұмыс орны ашылды. Төртiншi, ауылдық
жерлердегi әлеуметтiк-мәдени объектiлердi жөндеу бағыты бойынша 345 адам жұмысқа тартылды.
Биыл «Жол картасы» бағдарламасы барынша жемiстi жүргiзiлдi. Ал «жастар практикасы» бойынша
2122 кәсiпорынмен келiсiм-шарт жасалып, еңбек дағдысын алуға жұмыссыз жүрген 14346 жас маман
жiберiлдi. Кешегi күнге дейiн солардың 507-сi тұрақты жұмысқа орналасқан. « Жол картасы»
бағдарламасы осы ағымдағы жылы бірінші рет өткізілген, және де нәтижелі істерге қол жеткізуі
себебінен, Президентіміз уәде бергендей келесі жылы да өткізілмек.
2.
«Дипломмен ауылға» мәселесі – бұл жастарға арналған бағдарлама. Бағдарламаның негізі –
жоғары оқу орындарын бітірген жастарды ауылдарға жіберу. Мұндай жастарға мемлекет берері мол:
әлеуметтік қолдау да әжептәуір, ауыл тұрмысына жетерліктей. Бір реттік жәрдемақысы, тұрғын үй
алуға жеңілдетілген несиесі, айлық жалақыға 25 пайыздық үстемеақысы тағы бар. Үлкен мүмкіндік.
Ең бастысы бір оқпен екі қоянды бірдей ататындығында, ауылдағы кадр дефициті де шешілмек, әрі
жастарға жұмыс болады. Әрине бұл өте үлкен мүмкіншілік, дипломды қалтаға салып қойып, тек
қаланың шаңын бос тоздырып жүргенше, екі қолға бір күрек болар жұмыс іздеп ауылға барған жөн.
3.
Айтып кетер мемлекеттік масштабтағы тағы бір бағдарлама – «100 мектеп,100 аурухана»
бағдарламасы. Елбасы бастамашы болған бұл бағдарлама 2007 – 2009 жылдар аралығында 106 білім
беру объектілері мен 103 денсаулық сақтау орындарын салу жоспарланған болатын. Және де
мемлекет бюджетінен бұл бағдарламаға бөлінген қаржы сомасы 375 млрд тенге. Бүгінде елімізде 51
білім беру нысаны пайдалануға тапсырылды. Ал денсалық сақтау мекемелерінің жалпы іске қосылған
саны – 39. Әзірше, бұл бағдарлама нысаналы тарнсферттердің нашар игерілуі, құрылыс
жұмыстарының төмен сапасы мен технологияларының бұзылуынан уақытылы орындалмай отыр.
/www.newsfactory.kz/
Қазіргі кезде экономиканың нақтылы секторында жұмыссыздықпен күресу мәселесі жұмыс
орындарын құрумен, жұмыспен қамтудың белсенді саясатын жүргізумен жұмыссыздықтан қорғаумен
біртұтас түрде қаралуға тиіс
Жұмыссыздықтан қоғау жүйесінің негізгі мақсаты – жұмыспен тұрақты қамтуды қаржымен
қамтамасыз ету
Жұмыссыздық бойынша қоғау жүйесі үш негізгі көзден қаржыландырылады – жұмыс берушілер,
жұмыскерлер және мемлекет. Егер бірінші бөлек жүйе экономикалық тұрғыдан жоғарыда аталған үш
көздің есебінен қолдау тапса, екіншісі негізінен жұмыс берушілер есебінен алады.
3
Жалпы, қазіргі күні Үкіметтің жұмыссыздықпен күрес жөніндегі шаралары кең тыныспен, жанжақты жалғасып келеді деп айтуға болады. Бірінші кезекте Индустрия және сауда министрлігі, Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, әкімдіктер арқылы ірі және орта бизнес
кәсіпорындарымен 3 мыңнан астам меморандумға қол қойылды. Шетелдік жұмыскерлерді ішкі еңбегі
рыногына тартудың квотасы белгіленіп, бұрнағы жылдармен салыстырғанда оның көлемі
төмендетілді. Жастар арасында жұмыссыздықпен күрес аясында жоғары оқу орындарын бітірген
түлектердің ішінде 40 пайызға жуығы жұмысқа орналасатын болды.
Екіншіден, Үкімет халықтың әлеуметтік тұрғыдан аз қорғалған бөлігін қорғау мәселелерін қолға
алып отыр. 2008 жылы халықтың осы бөлігіне әлеуметтік қолдау шараларын көрсетуге 8 миллиард
617 миллион теңге бағытталмақ.
Үшіншіден, еліміздегі еңбек рыногын қолдау мақсатында кәсіпорындардың жұмыс күшіне деген қажеттілігін анықтайтын және олардағы жұмыс орындарының сақталуын бақылайтын мониторинг
жүргізу жүйелі жолға түсірілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің www.enbek.kz
сайты ашылды. Бұл сайтқа жұмыс іздеп жүрген кез келген қазақстандық хабарласып, өз түйіндемесін
жолдауына болады.
Төртіншіден, жұмысынан қысқарған адамды қайта дайындау жүйесі жұмыс істей бастады. Осы жүйе
бойынша 25,8 мың адамды қайта оқыту шарасы көзделіп отыр. Жергілікті бюджеттерден бұл шараны
жүзеге асыруға 743,9 миллион теңге бөлінген.
Ақыр аяғында жұмыс орындарын сақтау үшін Үкімет шағын және орта бизнеске үлкен қолдау
көрсетіп отыр. Бұл шараға ұлттық қордан 2008 жылы 120 миллиард теңгенің қаржысы бөлініп, ол
қаржы “Самұрық-Қазына” қорына аударылды. Мұның сыртында жаңадан қолданысқа енгізілген
Салық кодексі арқылы шағын және орта кәсіпкерлікке 361,3 миллиард теңгенің салық жеңілдігі
ұсынылып отыр.
Сонымен қатар Үкімет отандық тауар өндірушілерді қорғау мақсатында мемлекеттік және
елімізде жұмыс істеп жатқан шетелдік инвесторлар тапсырысындағы қазақстандық үлесті арттыру
ісін қолға алды. Осы бойынша жуықта ғана Астанада өткен жалпыұлттық форумда ұлттық
компаниялар мен орта және шағын бизнес кәсіпорындары арасында 32 миллиард теңгенің жұмыстарын орындау жөнінде ниет хаттамасына қол қойылды.
Сондай-ақ жылжымайтын мүлік рыногын қолдау, халыққа жеңілдікті ипотекалық несиелер
беру, арендалық тұрғын үй рыногын ұйымдастыру бағытында да көптеген шаралар қабылданып,
жүзеге асуда.
Осындай сан-салалы жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде елімізде 500 мыңға тарта жұмыс
орындары ұйымдастырылуы тиіс. Соның ішінде “30 корпоративтік көшбасшы” бағдарламасы аясында
жаңадан іске қосылатын 5785 инвестициялық жобаны жүзеге асыру арқылы үстіміздегі жылдың өзінде 348,3 жаңа жұмыс орнын құру көзделуде. Инновациялық индустриялық жобалар шеңберінде
«Самұрық Қазына» қоры халықты жұмыспен қамту мақсатында 4741 жоба әзірлеген, оған 13939 адам
тартылады деп күтілуде.Ал «КазАгро» АҚ ныі ауыл шаруашылығы саласында жасалған 21жобасы
10636 жұмыс орындарын ашу қарастырылған.Ауыл шаруашылығы министрлігі 120800 адамды, Көлік
және коммуникациялар министрлігі 90130 адамды жұмысқа тартты. Индустрия және сауда
министрлігі өзі жасаған 136жобаға 22209 адамға, «»КЕГОК» АҚ 43 жобаға 100жұмыс орындарын
ашуды көздеп отыр.
Бүгінде жұмыс орындарынан қысқарған азаматтар мен жұмыссыздарға әлеуметтік қолдау
көрсету үшін жергілікті бюджеттен 5,2 млрд. тенге бөлінген. Бұл қаржы қоғамдық жұмыстарды
ұйымдастыруға, оған 94,2 мың адамды тартып, кәсіби және қайта даярлау үшін 25,6 мың адамның
шығынын өтеуге және 9,7 мың адамға әлеуметтік жұмыс орындарын ашып беруге жұмсалатын болды.
Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауында барлық
қазақстандықтардың өмірін жақсартуға, экономикалық өркендеуге әкелетін саясатты жасау
қажеттілігі аталады. Осыған байланысты қазіргі негізгі мәселе еңбек нарқындағы жұмыссыздықпен,
кедейлікпен күресу. Мемлекет бағдарламалары жасалуда. Қазіргі кезде Қазақстан экономикасында іс
жүзінде асып жатқан жұмыспен қамтудың белсенді көмек көрсету бағыттарына мыналар жатады:
 Жұмысты іздестіруге көмектесу және жұмысқа орналастыру арқылы қызмет көрсету;
 Кадрларды қайта даярлау және біліктілікті жоғарлату;
 Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру;
 Жұмыспен қамтуды субвенциялау;
 өзін-өзі жұмыспен қамтуға метериалдық көмек көрсету;
4

өзін-өзі жұмыспен қамтуға микрокредиттер беру немесе кішігірім кәсіпорындарды құру және т.б.
Бұл бағдарламалар іске асып жатқанымен, өз деңгейінде тиімділігі әлі төмен және нәтижелері де
мардымсыз болып келеді. Оның басты себебі – бұл бағдарламалардың дұрыс ұйымдастырылып,
менеджмент негізінде іске асырылмауы болып отыр.
Жоғарыда қарастырыған шаралармен қатар жұмыссыздықты азайту үшін:
 шағын және орта бизнесті дамытып, қосымша нысандарын ашуды,
 шетелдік жұмысшыларды қысқартуды, оның ішінде төртінші дәрежелі жұмысшы күшін елге
кіргізбеуді,
 жұмысшы күшіне сұранысқа сәйкес мамандар даярлауды жолға қою
 Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдік фирмаларда отандық жұмысшы күшінің үлесін ұлғайту
керек деп санаймын.
Габдуллина Л.Б., Токсеитова А.С.
Шәкәрім атындағы СМУ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ - ТҰРҒЫНДАРДЫ ЖҰМЫСПЕН
ҚАМТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ.
Шағын және орта бизнес қазіргі кезеңде жұмыссыздықпен сипатталатын Қазақстан
экономикасын қажетті жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді.
Шетелдерде барлық жаңа жұмыс орындары тұрақтанған ірі компаниялардың есебінен емес,
жаңа фирмалар есебінен ашылуда. Мысалы, 1987 ж. АҚШ-тың 500 ірі компанияларындағы жұмыс
орындарының өсу қарқынына қарағанда, 7 миллион шағын фирмалардағы жұмыс орындарының өсу
қарқыны 3 есе көп болды.
Еуропалық Одақтың (EC) экономикасының жеке секторындағы 15,7 миллион
кәсіпорындардың барлығы дерлік шағын жөне орта бизнес түрінде болуы кездейсоқтық емес. Шағын
бизнес кәсіпорындары 70% жұмыс орындарымен (62 млн) қамтамасыз ете отырып, қоғамдастықтың
дамуына айтарлықтай үлес қосты, статистикалық мәліметтер бойынша 16 млн. адам өздеріне және 46
млн. адам жалдамалы жұмысшы ретінде жұмыс істей бастады
Қазақстанда адам саны айтарлықтай аз кәсіпорындар шағын болып саналады. Қазақстан
Республикасының 1997ж. 8-сәуірдегі № 499 қаулысына сәйкес шағын кәсіпорындарға:
• өндірісте, құрылыста және шаруашылықта — 50 адамға дейін;
• саудада және түрмыстық қызмет көрсетуде - 30 адамға дейін;
• көлік және байланыста -25 адамға дсйін;
• ғылымда және жаңартпашылық қызметте - 20 адамға дейін;
жұмыс істейтін кәсіпорындар жатады. Жұмыс істеушілер саны 200 адамнан аспайтын
кәсіпорындар орта бизнеске жатады.
Шағын бизнестің артықшылықтары айқын. Бұл – шағын бизнестің динамикалылығы, икемділігі,
өндірілетін өнім мен көрсетілетін қызмет түрлерін тез ауыстыру қабілеттілігі, технология саласында
сондай-ақ басқа жұмыс істеу салаларында жаңалықтарды ен,гізу қабілеттілігі.
Шағын бизнесің басты ерекшелігі - кірістерге қатысумен және жұмыспен қамтылғандықты
сақтап қалуы ынталы болумен шартталған, жұмыстың ең жоғарғы нәтижелілігіне деген жалпы
біріккен құштарлық, коллективтік түрде еңбек етуге және бригада болып жұмыс істеуге деген
ұмтылыс.
Шағын және ірі бизнесті салыстырудың мақсаты ірі бизнестен мүлдем бас тарту емес, ал
Қазақстан экономикасы үшін шағын бизнестің үлкен артықшылықтарын көрсету болып табылады.
Шағын бизнес тек қана экономиканы жандандырушы фактор болып қана қоймай, сондай-ақ оның
экономикалық дағдарыстан шығуының алғашқы кезеңі ретінде де қарастырылады. Шағын
фирмаларды көбірек құру – жұмыссыздық проблемасын жеңілдетуі, сауыққан бәсекелі орта құруы,
қаржы нарығын жандандыруы, ірі бизнестің дамуына бастама беруі және бүгінгі барларының
ауқымын кеңейтуі мүмкін.
Біздің елде көптеген шағын кәсіпорындар халыққа қызмет көрсету емес, мемлекеттік ірі
кәсіпорындар үшін құрылған. Сондықтан өндірістік базасы дамыған аймақтарда орналасқан.
Өндірістік базасы дамымаған аймақтарда шағын бизнесті қолдаудың да үлкен мәні бар, себебі
олардың ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру немесе қайта өңдеу сияқты қызметтер үшін шағын
бизнестің үлкен жүйесін құрудың болашағы бар.
5
Шетелде шағын кәсіпкерлікті келесі жолдармен ынталандырады :
оқыту және кеңес беру ;
бизнес құруға және басқаруға көмектесуші бейне материалдар шығару
банк несиесі үшін шағын бизнеске кепіл болу ;
үкімет органдарына, аумақтық әкімшіліктерінде шағын бизнестің мәселелерін көтеру ;
бизнесмен және инвесторларды шағын бизнестің жағдайымен ақпараттандыру және талдау
жасап отыру ;
Қазіргі кезде үкімет шағын бизнесті дамытуда шешуші роль атқарады. Үкімет жүргізіп отырған саясат
қаншалықты дұрыс жасалса, соншалықты шағын бизнестің дамуы жылдам болады. Біздің елде шағын
бизнестің жергілікті тұрғындардың әлеуметтік- экономикалық жағдайын жақсартуға өзәсерін тигізіп
жатқаны рас. Жүргізілген зерттеулер бойынша шағын бизнес саласында жұмыс істеушілердің алатын
орташа айлық жалақысы өсе түсуде. Республикада экономикалық қызмет түрлері бойынша шағын
бизнес саласындағылардың орташа жалақысы 2000 жылы 9453 теңге болса, 2004 жылдың аяғында
17583 теңгені құраған, ал 2008 жылы болды. Әр жылдағы инфляцияны есепке алғанда олардыі өсу
мөлшері 13-14% құрайды.
Үкіметтің жүргізген мониторинг нәтижесінде ірі және орта кәсіпорындарда 2009 жылдың ақпанында
58,3 мың адам жұмысқа қабылданаған.
Қазақстан Республикасының шағын және орта бизнесінің даму динамикасын талдай келе ,
қалыптасқан тенденцияларды айтуға болады. Оларға
экономиканың нақты секторындағы барлық шағын және орта бизнес субъектілері мен жұмыс
істеушілердің санының өсуі;
индустрия дамыған облыстар мен қалаларда шағын кәсіпорындардың шоғырлануы ;
сауда- саттық және қызмет көрсету салаларының көп болуы ;
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында ең басты мақсаттарының бірі - ауыл ,
кедейшілік және жұмыссыздық мәселелерін шешу. Осы мәселелерді шешудің жолы шағын және орта
бизнесті дамыту болып табылады. Шағын бизнесті қолдауда үкіметтің жүргізіп отырған саясаты
кәсіпкерлер үшін үлкен роль атқарады. Сондықтан шағын және орта бизнестің дамуына жол ашатын
мемлекет.
Экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстанда тіркелген шағын бизнес субъектілерінің
белгілі бір бөлігі қолайсыз жағдайларға ұшырап, өз жұмыс істеулерін тоқтады. Шағын және орта
бизнес тұрғындардың басым бөлігін экономикалық белсенділігін,жұмысбастылығын қолдаумен
қатар бюджетке түсетін салықтық түсімдердің негізгі бөлігін құрайды. Дамыған елдерде ЖҰӨ 4090% мөлшері шағын және орта бизнеске тиеді.
Қазақстандағы шағын және орта бизнесіне 2007 жылғы мәлімет бойынша ЖҰӨ 31% тиеселі . Бірақ
дағдарысқа байланысты оның үлесі азайып кеткен .
2008 жыл елде шамамен 667 мың шағын және орта кәсіпкерлік нысандары болған, олардың басым
бөлігі Алматы, Атырау, Астана, Маңғыстау облысында; шаруа қожалықтары ОҚО және Алматы
облысында шоғырланған.Шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылғандар саны 1,5 млн адамды
құраған.
Дағдарысқа
байланысты
іскерлік
белсенділік
әлсіреп,
өзара
төлемеушілік
жоғарылап,тұрғындардың төлем қабілеттілігі төмендеп , банкке қарыздар қайтарамау 50% дейін
жоғарылады .
Елде іскерлік белсенділігін сақтау үшін шағын және орта бизнес субъектілеріне 275 миллиард теңге
көлемінде бұрын-соңды болмаған қаржылық қолдау жасалды. Әкімшілік кедергілерді табанды
қысқарту жөніндегі жұмыс жалғастырылды. Негізгі салықтар бойынша мөлшерлемесі әлдеқайда
төмендетілген жаңа Салық кодексі іске қосылды. Нәтижесінде, 2009 жылдың екінші тоқсанында
шағын және орта бизнес секторындағы өндірістің көлемі 14 пайызға өсті .
Сонымен қатар шағын несие ұйымдары және несие серіктестіктері туралы заңға түзетулер
енгізіп, шағын кәсіпкерлікті қолдау туралы заң жобалары қарастырылуда.
Шағын және орта бизнестің негізгі мәселелерін шешу үшін "50/ 50", «Даму регионы» , «Даму
қолдау» бағдарламалары жасалады .
Бірінші бағдарламалары бойынша мемлекеттің қаржылардан 50 млрд тг, ал серіктес банктердің
қосымша 50 млрд тенге бөлінді.
Екінші бағдарлама бойынша нақты аймақтарда әкімшілік және мемлекеттік бюджеттерден 28млрд
тенге бөлінеді .
6
Үшінші бағдарлама 2012 жылы дейін қарастырған,көлік байланыс өңдеуші саласында қолдау
мақсатында жылына 10 млрд тг,бөлінетін болды.
Шағын бизнес өзінің қарапайымдылығына қарамастан, әрқашан мемлекеттің назарын, көмегін
талап етіп отырады. Шағын бизнестің дамуы қоғамдық тұрақтылықты, экономикалық өсім ,
әлеуметтік жағдайды жақсарту , жалпы мемлекеттің күші мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Қазақстанның экономикасының әлеуетті салаларын анықтау шағын бизнестің дамуының бағыты
болып саналады. Еліміздің әр аймағында қалыптасқан өндіріс орындары мен ауыл шаруашылығының
қазіргі жағдайына байланысты шағын кәсіпорындар ашу оның даму жолындағы тиімді қадамдардың
бірі болып табылады Жүргізілген зерттеулер бойынша төмендегі қызмет түрлері шағын
кәсіпорындарды дамытудың басымды бағыттары болып саналады және өндіріп отырған өнімнің
өнімділігінің өсуіне, нарықтың кеңеюіне алып келеді.
1.
Тамақ өнеркәсібі:
2.
Жеңіл өнеркәсіп:
3.
Химия өнеркәсібі:
4.
Ағаш өндіру және жиһаз өнеркәсібі:
5.
Құрылыс және құрылыс материалдары өнеркәсібі:
6.
Ауыл шаруашылығы:
Шағын және орта кәсіпорындарды ашуда жергілікті жердің ерекшеліктерін есепке алу керек.
Республика аймақтарында шағын бизнесті дамыту негізінен халықтың бірінші кезекті қажеттіліктерін
қанағаттандыруға арналған. Кіші бизнестің бір ерекшелігі ол сол аймақтың маманданған саласынан
тәуелсіз белгілі бір қызмет түрлерімен айналыса алады. Екінші бағыт аймақтың маманданған
саласына байланысты шағын бизнесті дамыту. Бұл жағдайда кәсіпорын өндіретін өнім көлемі ірі
кәсіпорындардың қажеттіліктеріне байланысты.
Әр аймақтың өзінің ерекшеліктері бар. Осы ерекшеліктерге икемделіп ендігі жерде кәсіпкерлер
өз ойларын жүзеге асыруға болады. Қазақстан табиғи ресурстарға бай, шикізат қорлары жеткілікті ел.
Сондықтан экономиканың нақты секторында жұмыс істеуші кәсіпкерлер санын көбейтуде, өнеркәсібі
нашар дамыған аймақтарда шағын бизнестің үлесін жоғарылатуда әрдайым қолдау керек.
ЖОЖ 338.518
Есенбекова З.Ж.
ӨНІМНІҢ САПАСЫН БАСҚАРУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
(тамақ өндірісі мысалы негізінде)
Өнім сапасы қазіргі кезде айтарлықтай зерттелген. Бұл мәселе экономикалық ілімдердің
классиктерінің еңбектерінде ескеріліп, қазіргі заманғы экономистердің, инженерлердің басты зерттеу
обьектілерінің біріне айналып отыр. Ал өнім сапасын басқарудың тәсілдерін жетілдіру өзекті мәселе
болып табылады.Өнім сапасын басқару – сапа талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде жобалауконструкторлық және өзара шарттық талаптарға сайкелуі үшін пайдаланылатын әдістер мен
қызметтер жиынтығы.
Өнім сапасын басқарудың негізгі құрамдас бөліктеріне келесілер жатады, 1-суретте
көрсетілген.
Өнім сапасын басқарудың негізгі құрамдас бөліктері
Өнім сапасын басқарудың негізгі
құрамдас бөліктері
1.Өнім сапасын
бақылау деңгейін
көтеру
2. Өнім сапасын
жақсарту
3.Өнім сапасын
өсіруді
ынталандыру
4. Өнімді
стандарттау және
сертификаттау
Сурет 1. Өнім сапасын басқарудың негізгі құрамдас бөліктері
1. Өнім сапасын бақылау деңгейін көтеру.
Сапаны басқару мақсаты ретінде өнім сапасының белгіленген деңгейін қамтамасыз ету
болады, сапасыз өнімнің алдын алу, нашар
өнім шығаруды болдырмау. Өнім сапасына
7
жауапкершілікті барлық персонал алу қажет. Өнім сапасын бақылау органдарының саны және
жұмыскерлер саны кәсіпорын өлшеміне және олардың орындайтын міндеттемелеріне тәуелді болады.
Соңғы жылдары әлемдік тәжірибеде сапаға тотальды бақылау жүргізу жүйесі кең өріс алды
(TQC). Оның негізгі ерекшеліктері.
1. Сапаны басқару өкілеттілігі жоғарғы басқару бөлімінен төменгіге түсіріледі.
2. Шағын ұжымдар шектерінде «сапа кружоктары» сияқты қызметтің дамуы.
3. Клиент талаптарына артық қарау негізінде нарықта беделге ие болуға тырысу.
4. Өткен тәжірибені зерттеу арқылы тұрақты даму.
2. Өнім сапасын жақсарту.
Сапаны жақсарту – өнімнің сапасын анықтау, қамтамасыз ету және сақтау мақсатында осы
өнімді шығарғанда, қолданғанда немесе тұтынғанда жасалынатын іс-әрекеттер.
Сапаны қамтамасыз ету шарттары:
- өндірістік процесс сипаты, оның қарқындылығы, ырғақтылығы, ұзақтығы;
- қоршаған ортаның климаттық жағдайы;
- интерьер және өндірістік дизайн;
- материалдық және моральдық стимулдар сипаты;
- ұжымдағы моральды–психологиялық климат;
- ақпараттық қызмет көрсетуді ұйымдастыру формалары мен жұмыс орындардың жабдықталу
деңгейі;
Сонымен қатар, өнім сапасына баға бергенде тұтынушылар талаптарының өзгеруін де есебке
алу қажет.
3. Өнім сапасын өсіруді ынталандыру.
Ынталандыруды екі жақтан қарастыру керек: объектіні ынталандыру (кәсіпорынды) және
субъектіні ынталандыру (жұмыскерді).
Жұмыскерлерді үш бағытта ынталандыруға болады: материалдық, моральдық және
ұйымдастырушылық-техникалық.
4. Өнімді стандарттау және сертификаттау.
Стандарттаудың басты міндеті — әртүрлі қажеттерге керек өнімге прогрессивті талаптарды
айқындайтын нормативтік-техникалық құжаттар жүйесін жасау және оның дұрыс қолданылуын
бақылау.
Стандарт - белгілі бір сферада жұмысты тәртіптендіруге және оңтайландыруға бағытталған,
стандарттаудың белгілі бір объектілеріне байланысты, жалпы қағидалар, сипаттамалар, талаптар және
әдістер тағайындалған мойындалған органмен (кәсіпорынмен) бекітілген нормативтік құжат.
Сертификаттау — өнімнің іс жүзіндегі қасиеттерінің халықаралық, отандық стандарттарға
сәйкестігін күәландыратын шаралар мен іс-әрекеттер жиынтығы, яғни әр кәсіпкер өз өнімін үнемі
жаңартып тұруға тырысады . Сыртқы экономикалық қызметтің дамуы фирмаларды халық аралық
талаптарға сәйкес сертификаттау жұмыстарын қарқынды жүргізуге мәжбүр етеді.
Міндетті сертификаттауға адамға немесе қоршаған ортаға теріс әсер жасай алатын өнімдер
және сапа көрсеткіштері жіберіледі және үкіметтің арнайы актілерінде келтірілген басқа көрсеткіштер
мен сипаттамалар (мысалы азық-түлік өнімдері).
Сертификаттау мына мақсатта жүзеге асырылады:
1. Кәсіпорындардың, кәіпкерлер, ұйымдардың іс - әрекеттеріне жағдай жасау
(бірыңғай тауарлы нарықта );
2. Тұтынушыны нашар өндірушілерден қорғау;
3. Өнімнің қоршаған орта өмір, денсаулық және мүліктерге қауіпсіздігін бақылау;
4. Дайындаушы шығарған өнімнің сапасын бекіту.
Міне, өнім сапасын басқарудың құрамдас бөліктері осындай. Қазіргі кезде Қазақстан
Республикасы ауылшаруашылығы өнімдерін сыртқа шығаруда ең ірі өндірушілердің бірі болып
табылады.Шет елдік инвестицияны тартудың басты бағыттары: өндірістік, қайта өндіруші және
ауылшаруашылығы. Қайта өндіруші кәсіорындардың ішінде тамақ саласы. Нан және нан өнімдері
нарықта ерекше сұранысқа ие болып отыр.Нарықтық қатынастар кезінде нан өнімдерінің дамуы ,
бәсекелестіктің артуына байланысты инновациялық дамуды қажет етеді.Салауатты өмір салтының
негізі тамақтану өнімдерін дұрыс таңдау. Сондықтан да өнім өндіруші кәсіпорындар тұтынушылар
қажеттілігі мен таңдау еркін қанағаттандырумен қатар, өнім сапасының жоғары болуын қамтамасыз
8
етуі керек. Шығыс Қазақстан облысында тамақ өнімдерін өндіруде нан өндірісі үлкен үлес алады.
Облыста 2009 ж тамақ өнімдерінің өндірісінде нан өндірісі мөлшермен 27,7 % құрайды
Нан өнімдерінің өндірісі республика бойынша және Шығыс Қазақстан облысында тұрақты
дамуда. Зерттеліп отырған жылдағы нан және нан өнімдері өндірісінің динамикасы кестеде
көрсетілген.
Кесте 2. Нан және нан өнімдері өндірісінің динамикасы
Шығыс Қазақстан облысы, тонн.
Қазақстан республикасы, тонн.
2005
37508
536235
2006
39913
564816
2007
42813
588561
2008
46096
614569
2009
50120
644177
Шығыс Қазақстан облысына нан өнімдерінің көп түрлілігі тән.
Нан өнімдерінің нарығының өсуі көбінесе әртүрлілігі әсер етеді. Нан өндірісінің жалпы
көлемінен , нанның 1- және 2- сорт түрлерін тұтыну тұрақты, 50 пайыз құрайды. Облыс бойынша нан
өндірісінің құрылымы келесідей: қара нан 21%, бірінші сорт-35%, екінші сорт -11 %, басқа өнімдері 33 % құрайды. «Семнан» ЖШС және ЖШС «Восток нанкомбинаты» кәсіпорындары Семей аймағы
бойынша нан өнімдерін өндіруде көп үлес алады. Қала тұрғындарын 80% пайызға жуық нан
өнімдерімен қамтамасыз етеді.
Жеке наубайханалардың ішінде «Хлебная лавка »-ны айтуға болады. «СемНан» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің нан-тоқаш өнімдері берілген тауарлар арасында өз орнын тапты. Ол
бәсекелес өнімдер арасында ерекше орынға ие болып, олардан өзінің дәмдік қасиеттерімен
ерекшеленеді. Тоқаш өнімдерінің ассортименті төмендегідей: «Сдоба», «Школьная», мак қосылған
тоқаш, мейіз қосылған тоқаш, өрік қосылған тоқаш, қант қосылған тоқаш. Жоғары сапа,
ассортименттің әртүрлілігі, орташа баға – осылардың барлығы тұрақты сатып алушылардың
таңдауындағы басты критерийлер болып табылады.
1. Международный стандарт ИСО 9001. Системы менеджмента качества ( Электронный ресурс ).- Режим
доступа://http:www.isо 9000.ок.ru
2. А. Мақұлбекова., Ж. Мұхаметжанова Тамақ өнеркәсібіндегі тамақ өндірудің жағдайы мен даму барысы //
Ізденіс.-2009.№4 22б
3. Барлықов Е.Б Сапа - нарықтық экономика жағдайында табысты қызметтің негізгі факторларының бірі ретінде.
ҚазҰУ хабаршысы, экономика сериясы, №4 (74). 2009, 97-101бет
ЖОЖ.331.5 (574.4)
Жұмашбекова С.Қ.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Экономиканың басты мәселелерінің бірі еңбек ресурстарын жұмыспен қамту болып табылады.
Қазақстан Республикасында әлеуметтік бағытталған нарықтық экономиканы құру тиімді еңбек
нарығының қалыптасу мәселелерімен тығыз байланысты. Еліміздің 20 жылға тақау тәуелсіз даму
кезеңінде еңбек қатынастары мен жағдайлары , еңбек нарығын дамыту бойынша көптеген заңдар мен
үкімет жарлықтары, басқа нормативтік актілер қабылданды. Бұл шетел мамандарының пікірінше, осы
бағытта заманауи құқықтық базаны құруға мүмкіндік берді.
Еңбек нарығына мемлекеттегі экономикалық жағдай тікелей әсер ететінін әлемдік тәжірибе
көрсетіп отыр.
Еңбек нарығын реттеудің негізгі қағидаты халықтың әртүрлі әлеуметтік-демографиялық
топтарының еңбек әлеуетін қалыптастыруға және пайдалануға, олардың өзгеше ерекшеліктерін,
ықыластарын және еңбек саласындағы қажеттіліктерін есепке алу. Олар жынысына, жасына, тұратын
жеріне, кәсібіне байланысты анықталады.
Қазақстан Республикасында халыққа іріктемелі зерттеу жүргізілуде. Бұл зерттеудің мақсаты
еңбек нарығында болып жатқан беталысты және үдерістегі заңдылықты анықтау, кейін нәтижесі
барлық халыққа таратылатын өзара байланысты ақпарат алу болып табылады.
Еңбек нарығындағы жағдайдың негізгі көрсеткіші халықтың экономикалық белсенділігі, оның
жұмыспен қамтылуы және жұмыссыздық деңгейінің көрсеткіштері.
9
Кесте 1
ШҚО еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері (2004-2008 жж.)
Көрсеткіштер
2004
Экономикалық
белсенді
тұрғындар, мың адам
752,1
Экономикалық
белсенді 65,1
тұрғындар деңгейі, %
2005
2006
2007
2008
751,7
756,8
764,2
765,0
65,2
65,9
66,6
66,9
Жұмыспен
қамтылған
тұрғындар, мың адам
697,6
698,1
704,4
713,7
715,8
Жұмыссыздар, мың адам
54,5
53,6
52,4
50,6
49,1
Жұмыссыздық деңгейі, %
7,2
7,1
6.9
6.6
6,4
1-кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы бес жылда облыстың еңбек нарығында экономикалық
тұрғыдан белсенді және жұмыспен қамтылған халықтың өсімі байқалады. Халықтың жұмыспен
қамтылуының іріктемелі зерттеу деректері бойынша 2004-2008 жж. экономикалық тұрғыдан белсенді
халықтың саны 12,9 мың адамға (1,7%-ға) артты және 2008 жылы 765 мың адамды құрады. 2007
жылмен салыстырғанда олардың саны 0,8 мың адамға (0,1%-ға) артты. Экономикалық тұрғыдан
белсенділік деңгейі 2004 жылы 65,1%-дан 2008 жылы 66,9%-ға дейін өсті. Тұрғындардың осы
топтарының санының өсуі көп дәрежеде өмір сүру деңгейінің жоғарлауымен байланысты деп
қорытындылауға болады.
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық арасында 2008 жылы ерлер 386,8 мың адамды (50,6%ды) құрады, олардың экономикалық тұрғыдан белсенділік деңгейі 72,7%, әйелдер - 378,2 мың адамды
(49,4%-ды) құрады және тиісінше 61,9% көлемінде қалыптасты. Қалалық жерлерде экономикалық
тұрғыдан белсенді халық үлесіне 53,2%-дан (407,1 мың адам) келеді, оларда экономикалық тұрғыдан
белсенділік деңгейі - 65%, ауылдық жерлерде тиісінше 46,8% (357,9 мың адам) және 69%.
Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейі 93,6%-ға (2004 жылы 92,8%-ға және 2007 жылы 93,4%ға) жетті.
пайызбен
100
80
66,1
62,1
65,1
63,7
65,7
60
37,9
36,3
40
34,9
34,3
33,9
2007
2008
20
0
2004
2005
2006
Жалдамалы жұмыскерлер
өз бетінше жұмыспен қамтылғандар
Сурет 1. Жұмыспен қамтылған халық серпіні
Облыстың еңбек нарығында жалдамалы жұмыскерлер санының тұрақты өсім үрдісі белгіленуде.
Жалдамалы жұмыскерлердің жалпы санынан мемлекеттік ұйымдарда 142,1 мың адам, мемлекеттік
емес ұйымдарда - 218,6 мың адам, жеке тұлғаларда - 76,1 мың адам, шаруа (фермер) қожалықтарында
- 36,5 мың адам жұмыс істеді. Жалдамалы жұмыспен қамтылғандардан 50,7%-ы ерлерге, 49,3%-ы әйелдерге келді. Экономикалық қызметтің жекелей түрлерінде жалдамалы жұмыспен
10
қамтылғандардың үлесі көлемді. Өнеркәсіпте, құрылыста, қонақ үй-мейрамхана бизнесінде, көлік
және байланыста, жылжымайтын мүлікпен операцияларда, білім беруде, денсаулық сақтау мен
әлеуметтік қызмет көрсетулерде, мемлекеттік басқаруда жұмыспен қамтылғандар арасында
жалдамалы жұмыскерлер 70 тен 100%-ға дейін құрады.
Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар санында ерлер үлесі 52,2%-ды (126,6 мың адам), әйелдер –
47,8%-ды (116 мың адам) құрады. Өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың басым бөлігі өздерінің
қызметтерін ауыл шаруашылығында - 63,7%-ы жүзеге асырды, сауда; автомобильдерді жөндеу және
үй бұйымдарын пайдалану қызметіндегі жұмыскерлерге 21,1%-дан, басқа салаларға – 15,2%-дан
келді.
Еңбек нарығының дамуындағы мәселелердің бірі - жұмыссыздық. 2008 жылы халықтың
жұмыспен қамтылуының іріктемелі зерттеу деректері бойынша жұмыссыздық деңгейі 6,4 %-ды
құрады, бұл 2004 жылға қарағанда 0,8 пайыздық пунктке (2007 жылы - 0,2 п.п.) төмен.
Жұмыссыздар саны және жұмыссыздық деңгейі
мыѕ адам
60
7,2
%
7,1
6,9
6,6
7,5
6,4
50
6
40
54,5
30
20
2,1
4,5
53,6
52,4
1,6
1,3
10
50,6
1,1
49,1
1,1
0
3
1,5
0
2004
2005
2006
2007
2007
Барлыќ жўмыссыздар,мыѕ адам
Жўмыссыздыќ деѕгейі, %-бен
Жўмыспен ќамту органдарында экономикалыќ тўрєыдан белсенді халыќ
санындаєы тіркелген жўмыссыздар ї лесі, %-бен
Жұмыссыз халық саны 2007 жылы 49,1 мың адамды құрады және соңғы бес жыл ішінде 5,4 мың
адамға (9,9%) қысқарды. Жұмыссыздардың жалпы санынан қалалық жерлерде 31,1 мың адам (63,3%),
ауылдық жерлерде - 18 мың адам (36,7%) тіркелді. Жұмыссыздық деңгейі тиісінше 7,6-ны және 5,0%ды құрады. Жұмыссыздардың айтарлықтай саралануы жас мөлшері құрылымында да байқалады.
Еңбек рыногында бұрынғысынша әйелдер бәсекелестікке қабілетті, жұмыссыздар арасындағы
олардың басым саны сақталуда. Жұмыссыз ерлер санының үлесі 2008 жылы 40,8%-ды, әйелдер –
59,2%-ды құрады. Жұмыссыз әйелдер саны 29,1 мың адамды құрады, бұл ерелер санынан 9,1 мың
(45,5%) адамға артық. Сондай-ақ әйелдерде ерлерге қарағанда жұмыссыздық деңгейі (7,7%-әйелдерде,
5,2%-ерлерде) жоғары (2004 ж. тиісінше 8,0 және 6,6%).
Облыста жұмыс күшінің білім деңгейі айтарлықтай жоғары. Жұмыспен қамтылған халықтың 22,1%ында (178,1 мың адам) жоғары және аяқталмаған жоғары білімі бар, 30%-ында (214,9 мың адам) орта кәсіптік (арнаулы) білімі бар. Ерлермен салыстырғанда (46,4%) жұмыспен қамтылған әйелдердің
жоғары және орта кәсіптік білім деңгейі (53,6%) әлдеқайда жоғары.
11
Кесте 2
Енжарлық себептері бойынша экономикалық тұрғыдан енжар халық мың адам
2007
2008
Экономикалық тұрғыдан енжар халық,
барлығы
382,9
378,3
соның ішінде:
күндізгі
бөлімнің
оқушылары
мен
студенттері
121,8
116,1
үй шаруашылығында өз міндетін атқару
23,1
22,2
зейнеткерлер мен қарттар
184,7
188,6
денсаулық
жағдайына
байланысты
(мүгедектік,
жұмысқа қабілетсіздік)
27,2
27,8
басқа себеп
26,1
23,6
Халықтың жұмыспен қамтылуының 2008 жылға зерттеу нәтижелері талдауы еңбек нарығында
экономикалық тұрғыдан белсенді және жұмыспен қамтылған халықтың артуын көрсетті.
Өткен жылмен салыстырғанда жұмыссыздықтың біраз кемуі (6,6%-дан 6,4%-ға дейін) байқалады.
Облыс бойынша қалыптасқан 2008 жылғы жұмыссыздық деңгейі (6,4%) республикалық орташа
(6,6%) деңгейден төмен.
Қолданылған әдебиеттер
1.
Берешев А. Особенности формирования рынка труда в Казахстане // Труд в Казахстане, 2/2008
2.
Основные индикаторы рынка труда по регионам РК // Труд в Казахстане, 12/2009
3. Шығыс Қазақстан халқының еңбегі мен жұмыспен қамтылуы // Статистикалық жинақ, Өскемен, 2007
Зейнуллина А.Ж.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
Мурзатаева Г.К.
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Поскольку категория «предпринимательство» не представляет собой «чистого» понятия,
которое можно использовать, не соотносясь с реальностью, а напротив, отражает весьма ощутимый
феномен культурно-исторической действительности, в определении этой категории должны
присутствовать два аспекта – исторический и логический. Историческое определение
предпринимательства
должно
обобщить
все
сколько-нибудь
значимые
определения,
сформировавшиеся в истории мысли, которые рассмотрены далее.
Предпринимательство присуще всем этапам мирового общественного развития.
Средневековый арабский мыслитель Ибн-Хальдун (1332-1406 гг.) исследовал «Касб»
(предпринимательство), связывая с владением (собственностью), трудом, способностями человека.
Так феномен предпринимательства с давних времен находился в центре внимания социальноэкономических наук. Основы теории были заложены еще в XVIII-XIX веков Ф.Кенэ, А.Смит,
Ж.Б.Сэй, а затем И.Шумпетер, Ф.Хайек и другие. По существу, одним из первых авторов,
разработавших целостную для того времени концепцию предпринимательства, является французский
экономист Р.Кантильон. Именно его некоторые исследователи считают отцом самого термина
«предприниматель». В своей работе «Очерк о природе торговли» (1725г.)
он назвал
предпринимателями таких людей, которые руководствуются формулой «продай дорого, купи
дешево». Также известный экономист Ж.Б.Сэй в «Трактате политической экономии» характеризовал
предпринимателя как «лицо, которое берется за свой счет и риск в свою пользу произвести какойнибудь продукт». Тем самым он выделил фактор риска в предпринимательстве, а предпринимателя
как человека, идущего на риск ради получения дохода. С именем И.Шумпетера был связан
следующий этап в развитии понятия «предпринимательство». Он считал, что предпринимательская
деятельность лежит в основе всякого развития, способствует переходу экономики из одного
12
равновесного состояния в другое. Функция предпринимателя, утверждает он, состоит в реализации
нововведений, играющих главную роль в развитии капиталистической экономики, в обеспечении
экономического роста. К функциям предпринимателя И.Шумпетер относит:
- создание нового, еще не знакомого потребителю материального блага или прежнего блага, но
с новыми качествами;
- введение нового, еще не применявшегося в данной промышленности способа производства;
- завоевание нового рынка сбыта или более широкое использование прежнего;
- использование нового вида сырья или полуфабрикатов;
введение новой организации дела, например, монопольного положения или, наоборот,
преодоление монополии.
Сущность и содержание предпринимательства нельзя раскрыть без обобщения практики
применения в тех странах, где оно прошло длительный путь эволюции. В этой связи рассмотрим
эволюцию термина «предприниматель» в таблице 1.
В истории экономической мысли на протяжении Х1Х-ХХ столетий происходила
трансформация категории «предпринимательство» в зависимости от существовавших парадигм
картины экономической реальности и от изменения фигуры реального предпринимателя, как
экономического агента. К.Р. Макконнел и С.Л.Брю в знаменитой книге «Экономикс» понятие
«предпринимательская способность» раскрывают через функции предпринимателя:
- новаторства на коммерческой основе, выражающегося во вводе в обиход новых продуктов,
производственных технологий и форм организаций труда;
- несения риска потери затраченного времени, труда, репутации и вложенных средств –
собственных или привлеченных».
Дата
Трактовки
1725 год
Р.Кантильон. Предприниматель – это человек, действующий в условиях
риска.
1797 год
А.Бодо. Предприниматель – лицо, несущее ответственность за
предпринятое дело; тот, кто планирует, контролирует, организует и владеет
предприятием.
1876 год
Ф.Уокер. Следует различать тех, кто предоставляет капитал и получает
за это проценты, и тех, кто получает прибыль благодаря своим
организаторским способностям.
1934 год
И.Шумпетер. Предприниматель – это новатор, который разрабатывает
новые технологии.
1961 год
Д.Маккеланд. Предприниматель – это энергичный человек,
действующий в условиях умеренного риска
1964 год
П.Друкер. Предприниматель – это человек, использующий любую
возможность с максимальной выгодой.
1975 год
А.Шапиро. Предприниматель – это человек, проявляющий инициативу.
Действуя в условиях риска, он несет полную ответственность за возникшую
неудачу.
1985 год
Р.Хизрич. Предпринимательство – это процесс создания чего-то нового,
что обладает стоимостью, а предприниматель – это человек, который затратит
на это необходимые время и силы, беря на себя весь финансовый,
психологический и социальный риск, получая в награду деньги и
удовлетворение достигнутым.
 «инициативу соединения земли, капитала и труда в единый процесс производства товаров и
услуг.
Таблица 1- Эволюция термина «предприниматель»
Таким образом, рассмотрев все исторические определения предпринимательства, можно
прийти к логическому аспекту и выявить основные составляющие этого понятия: инициатива, риск,
ответственность, планирование, организация, контроль, свобода распоряжения средствами, поиск
новых решений. Категория предпринимательство ассоциируется с рядом других понятий – таких, как
«бизнес», «дело», «предприятие», «предприимчивость». Бизнес – это «экономическая деятельность,
осуществляемая частными лицами, предприятиями или организациями по извлечению природных
13
благ, производству или приобретению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен на другие
товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или организаций». Так, в
зарубежной теории предпринимательство («enterpreneurship») рассматривается как процесс создания
нового бизнеса, удовлетворяющего определенные потребности в продуктах или услугах на базе
использования имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В последнее время
предпринимательство ставится в один ряд с основными факторами производства. В
Энциклопедическом словаре предпринимателя понятие «предпринимательство» трактуется как
«инициативная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода,
осуществляемая от своего имени и под свою имущественную ответственность или от имени и под
юридическую ответственность юридического лица. Предприниматель может осуществлять любые
виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, включая коммерческое посредничество,
торгово-закупочную, консультативную и иную деятельность, а также операции с ценными бумагами».
Предпринимательство в рыночной экономике выполняет следующие функции:
общеэкономическую, ресурсную, творческо-поисковую, социальную и организаторскую.
В результате, к важнейшим чертам предпринимательства следует отнести:
- самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Любой предприниматель
свободен в принятии решения по тому или иному вопросу, в рамках правовых норм;
- экономическую заинтересованность. Главная цель предпринимательства – получение
максимально возможной прибыли. Вместе с тем преследуя свои сугубо личные интересы получения
высокого дохода, предприниматель способствует достижению общественного интереса;
- хозяйственный риск и ответственность. При любых самых выверенных расчетах
неопределенность, риск остаются.
Перечисленные важнейшие признаки предпринимательства взаимосвязаны и действуют
одновременно.
Для формирования предпринимательства необходимы определенные условия: экономические,
социальные и правовые. Экономические условия – это в первую очередь предложения товаров и
спрос на них; виды товаров, которые могут приобрести покупатели; объемы денежных средств,
которые они могут истратить на эти покупки; избыток или недостаточность рабочих мест, рабочей
силы, влияющие на уровень заработной платы работников, то есть на их возможности приобретения
товаров. Вплотную к экономическим примыкают социальные условия формирования
предпринимательства. Прежде всего, это стремление покупателей приобретать товар, отвечающие
определенным вкусам и моде. На разных этапах эти потребности меняются. Существенную роль
играют нравственные и религиозные нормы, зависящие от социально- культурной среды. Эти нормы
оказывают прямое воздействие на образ жизни потребителей и посредством этого – на спрос на
товары. Социальные условия влияют на отношение отдельного индивидуума к работе, что в свою
очередь влияет на его отношение к величине заработной платы, к условиям труда, предлагаемым
бизнесом. Любая предпринимательская деятельность функционирует в рамках соответствующей
правовой среды. Поэтому большое значение имеет создание необходимых правовых условий. Это в
первую очередь наличие законов, регулирующих предпринимательскую деятельность, создающих
наиболее благоприятные условия для развития предпринимательства: упрощенная и ускоренная
процедура открытия и регистрации предприятий; совершенствование налогового законодательства в
направлении мотивации производственной предпринимательской деятельности.
Для характеристики предпринимательства как экономической категории необходимо раскрыть
его субъекты и объекты. Субъектами предпринимательства могут быть как частные лица
(организаторы единоличного, семейного, а также более крупного производств), так и объединения
партнеров. Объект предпринимательства – наиболее эффективная комбинация факторов производства
для максимизации дохода.
Все многообразие предпринимательской деятельности может быть классифицировано по
различным признакам: по срокам существования, по виду, по темпам роста, по формам собственности
и другие.
По срокам существования можно разделить на новые и уже существующие предприятия. По
темпам роста и уровню прибыльности есть медленно- и быстрорастущие предприятия,
низкорентабельные и высокорентабельные, медленно-наращивающие темпы развития, низкорисковые
и высокорисковые. По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно
подразделить на производственную, финансовую и консультативную. Все эти виды могут
14
функционировать раздельно или вместе. Эта классификация связана с типовыми фазами
воспроизводственного цикла (производство – обмен – распределение – потребление).
Производственное предпринимательство можно назвать ведущим видом предпринимательства. Здесь
осуществляется производство продукции, товаров, работ, оказание услуги, создаются определенные
духовные ценности. Наибольшее развитие получило коммерческое предпринимательство. Оно
характеризуется операциями и сделками по купле – продаже товаров и услуг. Если производственная
деятельность обеспечивает, как правило, 10-20% рентабельности предприятия, то коммерческое – 2030%, а нередко и выше. Особенным видом предпринимательской деятельности является финансовая.
Его сфера – обращение, обмен стоимостей. Финансовая деятельность проникает и в
производственную, и в коммерческую. Однако она может быть и самостоятельной: банковское,
страховое дело.
По признакам законности существует законное, незаконное и лжепредпринимательство.
В зависимости от распределения деятельности на различных территориях: местное,
региональное, национальное, международное, мировое.
По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть индивидуальной
и коллективной.
По формам собственности имущество предприятия может быть частным, государственным,
муниципальным, а также находится в собственности общественных объединений.
Формы предпринимательства, в свою очередь, можно разделить на организационно-правовые и
организационно-экономические. В числе организационно-правовых форм – товарищества, общества,
кооперативы. Товарищество представляет собой объединение лиц, созданное для осуществления
предпринимательской деятельности. Участники товарищества подразделяются на две группы: полные
товарищи (товарищество с неограниченной ответственностью) и коммандитные товарищи
(товарищество с ограниченной ответственностью). Общества создаются по соглашению не менее двух
граждан либо юридических лиц путем объединения их вкладов (как в денежной, так и в натуральной
форме) в целях осуществления хозяйственной деятельности. Наиболее распространенными являются
акционерные общества. Предприятие, созданное группой лиц для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности, называется кооперативным. Обязательным в кооперативе является
личное трудовое и иное участие его членов в деятельности кооператива, а также объединение его
участниками имущественных паевых взносов.
К основным организационно-экономическим формам предпринимательства можно отнести:
концерны, ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, финансово-промышленные группы.
Концерны – это многоотраслевое акционерное общество, контролирующее предприятия через
систему участия. Концерн приобретает контрольный пакет акций различных компаний, являющихся
по отношению к нему дочерними. Ассоциации – мягкая форма добровольного объединения
экономически самостоятельных предприятий, организаций, которые одновременно могут входить в
другие образования. Консорциум – это объединение предпринимателей с целью совместного
проведения крупной финансовой операции (например, осуществление значительных инвестиций в
крупный промышленный проект). Синдикат – объединение сбыта продукции предпринимателями
одной отрасли с целью устранения излишней конкуренции между ними. Картель – это соглашение
между предприятиями одной отрасли о ценах на продукцию, услуги, о разделе рынков сбыта, долях в
общем объеме производства. Новой организационно-экономической формой предпринимательства
служат финансово-промышленные группы (ФПГ). Они представляют собой объединение
промышленного, банковского, страхового и торгового капиталов, а также интеллектуального
потенциала предприятий и организаций.
Также предпринимательская деятельность классифицируется по размерам на большие
корпорации, малые и средние фирмы. Существует разграничение субъектов предпринимательства по
следующей градации:
- микро-бизнес – предприятия численностью до 10 человек;
- малый бизнес – предприятия численностью до 50 человек;
- средний бизнес – предприятия общей численностью от 51 до 200 человек;
- крупный бизнес – предприятия общей численностью от 200 человек и выше.
Таким образом, рассмотренные формы и виды предпринимательской деятельности
свидетельствуют о том, что предпринимательство – одна из главных составляющих рыночной
экономики.
15
Кажиева Ж.Х.
СГУ имени Шакарима, г. Семей
Салимбетова Ж.Х.
Казахский Экономический университет им. Рыскулова
ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО РЕГИОНА
В настоящее время в Казахстане, несмотря на увеличение физической доступности
продовольствия, в связи с существенным ростом цен на сельскохозяйственное сырье и продукты его
переработки произошло уменьшение его экономической доступности, потребление основных
продуктов питания не соответствует физиологическим нормам, удельный вес импортного
продовольствия в общем объеме потребления на 37 %
превышает рекомендованный
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организацией
ООН
пороговый
уровень
продовольственной безопасности.
При решении проблемы обеспечения национальной продовольственной безопасности
серьезного внимания заслуживают вопросы самообеспечения страны основными видами продуктов
питания.
Самообеспечение продовольствием означает удовлетворение потребности в нем, прежде всего
путем внутренних поставок при минимальной зависимости от внешней торговли. Для достижения
самообеспеченности, характеризующей уровень физической доступности продовольствия,
необходимо осуществлять производство качественной продукции в объемах, позволяющих
удовлетворить потребность населения в ней на пороговом уровне по ценам, гарантирующим
доступность большинства продуктов для всех социальных групп населения на всей территории
республики.
Пищевую и перерабатывающую отрасль области представляют 879 предприятий, где
преобладают мелкие и средние предприятия, к числу крупных относятся 30 производств. Объем
производства пищевых продуктов в целом по области, включая напитки, достигает 50,6 млрд. тенге,
индекс физического объема составил 102%.
В настоящее время развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
осуществляется за счет привлечения инвестиций. Перерабатывающими предприятиями области
освоено около 2,0 млрд. тенге инвестиций, в том числе из средств областного бюджета 260,0 млн.
тенге, банков второго уровня 1335,0 млн. тенге и из регионального фонда предпринимательства
«Даму-Регионы» - 455,0 млн. тенге.
Развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности осуществляется по
следующим основным направлениям:
развитие перерабатывающих производств в упраздненных районных центрах.
внедрение в производство инновационных технологий.
формирование кластерного подхода при производстве и переработке сельхозпродукции.
В упраздненных районных центрах за счет средств областного бюджета предусмотрено открыть
4 убойных цеха для промышленного забоя скота: в селе Катон-Карагай Катон-Карагайского района, в
селе Теректы Курчумского района, в селе Бозанбай Уланского района, в селе Акшокы Урджарского
района. В селе Самарское Кокпектинского района запланировано проведение реконструкции и
модернизации мукомольного цеха. Для повышения конкурентоспособности своей продукции на
молочном заводе ТОО «Исток-1» Шемонаихинского района проводится внедрение инновационных
технологий по производству молочной продукции с длительным сроком хранения. В КатонКарагайском районе создается кластерное предприятие по производству и первичной переработке
продукции пчеловодства.
Восемь перерабатывающих предприятий области сертифицированы по системе менеджмента
качества в соответствии с ИСО серии 9000. В настоящее время 18 предприятий находятся на стадии
разработки и внедрения системы менеджмента качества продукции. В области реализуется
прорывной проект по производству молочных продуктов «Создание вертикально-интегрированной
структуры по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработки» (реконструкция УстьКаменогорского гормолзавода). Осуществлением данного проекта занимаются Алматинская фирма
«Raimbek Voctok» и Усть-Каменогорская фирма ТОО «Восток-Молоко». Проект предусматривает
16
проведение технического переоснащения молокозавода в г. Усть-Каменогорске, открытие цеха по
производству упаковки молочных продуктов. В результате реализации проекта будет дополнительно
производиться до 10 тонн молочной продукции в сутки. В целом имеющиеся мощности в
действующих перерабатывающих предприятиях позволяют комплексно переработать всю
производимую сельскохозяйственную продукцию области.
Для обеспечения стабильности цен на продовольственные товары в области принимаются
следующие меры:
для стабилизации цен на муку и хлеб в области сформирован областной стабилизационный
фонд зерна, заключен меморандум с предприятиями Кустанайской и Акмолинской областями о
закупках зерна, подписаны меморандумы с крупными мукомольными предприятиями и хлебопеками
области о формировании единой цены на пшеничный хлеб;
для стабилизации цен на мясо заключены договора между акимами городов УстьКаменогорск, Семей и акимами близлежащих районов по поставкам мяса в торговую сеть областного
центра и г.Семей по фиксированным ценам;
в целях насыщения внутреннего рынка молоком и молочной продукцией и сдерживания цен
на них заключен меморандум между производителями молока и предприятиями перерабатывающей
промышленности о формировании ценового уровня на закупку сырого молока и реализацию
молочной продукции в торговую сеть.
Тем не менее, как в области, так и в целом по республике существуют проблемы с
экономической доступностью продовольствия. Экономическая доступность продовольствия
определяется как возможность приобретения населением продовольственных товаров при
сложившемся уровне цен и доходов в размерах, заложенных в минимальной потребительской
корзине.
В начале 2008 г. уровень экономической доступности продовольствия для малоимущих слоев
населения республики составил 93,1 %, для малообеспеченных пенсионеров – 107,2 %.
Из таблицы 1, видно, что республика испытывает проблемы с обеспечением продовольственной
безопасности, поскольку по двум индикаторам из семи получены положительные значения, по
четырем – отрицательные, а самообеспеченность продовольствием достигнута лишь по двум из шести
важнейших пищевых продуктов.
Так, например, рыночные ресурсы Восточного Казахстана на 100 % обеспечены
цельномолочной продукцией регионального производства. В то же время 100 % потребности в
сгущенном молоке удовлетворяется за счет импорта. Обеспеченность области мясом птицы местного
производства составляет 90 %, мясными и мясорастительными консервами – 35,9 %, колбасными
изделиями – 52 %, рыбой и рыбопродуктами – 70 %, сыра и мороженного – 50 %.
Результаты анализа уровня самообеспеченности ВКО в соответствии с физиологическими
нормами потребления свидетельствуют о том, что область является самообеспечивающейся лишь по
хлебу и хлебопродуктам. В то же время уровень самообеспеченности ВКО картофелем составляет
64,6 %, ово-щами и бахчевыми культурами – 53,2 %, фруктами и ягодами – 25,4 %, мясом и
мясопродуктами – 54,9 %, молоком и молочными продуктами – 59,7 %, яйцами – 43,0 %, рыбой и
рыбопродуктами – 51,1 %. Таким образом, в Восточно-Казахстанской области существуют серьезные
проблемы с обеспечением региональной продовольственной безопасности.
Таблица 1 – Индикаторы продовольственной безопасности Казахстана
Индикатор
1 Объем переходящих запасов зерна,
остающихся на хранение до уборки
следующего урожая
2 Производство зерна в расчете на душу
населения, тонн.
3 Средняя калорийность суточного рациона
питания населения, ккал
Норматив
Не менее 25 %
годового
потребления
(90 дней)
Не менее
1 тонны
Не менее 2956
17
Факт
2007 г.
27 %
или 97 дней
Отклонение от
норматива (+,–)
+ 2 (+ 7 дней)
1,294
+ 0,294
2533
– 423
4 Доля сельского хозяйства (в % от ВВП)
5 Импорт продовольственных товаров (в % от
объема потребления)
6 Самообеспеченность основными видами
продовольствия (в % к физиологической
потребности):
– молоко
– яйца
– мясо в убойном весе
– овощи и бахчевые
– картофель
– плоды, ягоды и виноград
7 Темпы роста объемов производства,
обеспечивающие достижение порогового
уровня продовольственной безопасности в
2009 г. (в % к предыдущему году):
– молоко
– мясо в убойном весе
– яйца
Не менее 10
9,8
– 1,4
Не более 20
22
–2
80,8
57,4
63,8
126,1
160,3
20,7
–3,2
–26,6
–20,2
+ 42,1
+ 76,3
–63,3
5,0
5,3
4,5
– 3,9
+ 2,2
– 7,3
Не менее 8,9
Не менее 3,1
Не менее 11,8
В связи с тем, что предприятия казахстанского АПК имеют достаточно устойчивое положение
на местных региональных рынках, где они пользуются признанием со стороны покупателей в
отношении качества продукции, стратегию их поведения целесообразно определить как завоевание
дополнительных рынков за счет освоения новых видов продукции и ценовое лидерство.
Для реализации стратегических и тактических задач необходима диверсификация деятельности
предприятий АПК и их ориентация на новые рынки Казахстана, стран СНГ, а в будущем – дальнего
зарубежья. Кроме того, вследствие повышения уровня жизни населения республики, у предприятий
АПК имеется потенциал увеличения объемов продаж сельхозпродукции на местных рынках,
поскольку результаты маркетинговых исследований подтверждают, что покупатели, как правило,
отдают предпочтение продукции отечественных производителей.
Список литературы:
Кайгородцев А.А. Механизм функционирования и развития системы продовольственной безопасности
Казахстана (теория, методология и приоритеты развития)// автореферат, Алматы 2009
Салимбетова Ж.Х. Глобальная продовольственная проблема // ЌазЭУ Хабаршысы. – 2006. – № 6.
Орынбаева А.Ж.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІК
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
Жаhандану жағдайында алдыңғы орынға: ғылым, технология, білім, инфрақұрылым, әлем
шаруашылығының байланыс жүйесіне қосылу қойылған. Шаруашылық құрылымын модернизациялау
және оны технологиялық жаңартудағы аймақтарды дайындығын бағалауға мүмкіншілік беретін
көрсеткіштерін көрсеткен. Аймақтардың экономикалық дамуы және бәсекелестікке қабілеттілігі азықтүлік жағынан өнеркәсіпте өндіру деңгейі тұрақтылығы жайында қамтып, статистикалық мәліметтер
мен талдау жасалып, қорытынды ұсыныстар енгізілген.
Жаһандану үрдісі мен халықаралық интеграция өзінің жағымды мағынасына қарамастан,
әлемдік экономикадағы дағдарыс барлық елдердің ұлттық экономикасына әсерін тигізбей қоймады.
Әрине, экономикалық, қаржы дағдарысы әр мемлекеттің ішкі және сыртқы факторларға байланысты
экономикасының әртүрлі деңгейде дамығанына орай түрлі деңгейде кері әсерін тигізгені заңды
құбылыс. Мұндай жағдайда ұлттық экономиканың тұрақтылығы мен төзімділігін қамтамасыз ету
мәселелерінің өзектілігі артады. Бұл – алдымен сыртқы қолайсыз әсер етулерге қарамастан,
18
адамдардың толыққанды өмір сүруіне қажетті барлық өнімдерді тұрақты және тоқтаусыз өндіру,
бөлу, айырбастау және пайдалануға қатысты мәселелер. Бұлар негізінен экономиканың даму деңгейі,
оның сапасы және тағы да басқа макроэкономикалық үрдістерге байланысты болатыны түсінікті.
«Қазақстан 2030» бағдарламасының ең басты жағымды жағы, бұл отандық экономиканы
диверсификациялау болып табылады. Бұл ұзақ уақытты инвестицияға қаржы салуға мүмкіндік береді.
Соның нәтижесінде жаңа өңдеу кешенін, халықаралық стандарттарға сай келетін кешенді салу.
Осы бағдарламаны жүзеге асыру кезінде Семей қаласында өндірілетін кешендер
экономикалық реформалар жүргізілді. Он жыл ішінде өндірістік өнімнің көлемі 2 есеге өсті, ол 2008
жылы 55,0 млрд теңгеге жетті. Сөйтіп көмір өндіру кешені Қаражыра қаламыздың басты тау-кен
өндірісі болып отыр. Оның жалғасы «Шорское», «Ар-Ман» ЖШС қола-молибден өндіру орны,
болашақта молибден флотацион концентратын шығаратын фабрикасы салуды ойластыруда.
Заман талабына сай құрылыс «Семмикс» ЖШС, «Алина Про» ЖШС бойынша, Семей кабельді
зауытының бояу шығаруы, «Ирбис» ЖШС керамикалық кірпіш өндіру бойынша алдыға шықты.
Пластмассадан жасалған технологиялық сұйыққа арналған ыдыс өндіруді «Полипласт» ЖШС
іске асыруда. АФК «Ардагер» Семейдің филиалының техникалық қайта қарулану бағдарламасы
аяқталды, соның шеңберінде Семейдің құрама жем зауытының жұмыс машиналары жаңаланды,
«Ертіс өңірі» ЖШС бройлер құс фабрикасының реконструкциясы аяқталды.
«Восток-продукт» ЖШС жаңа технологиялық құрылғылар орнатылып, балмұздақ, сүт
өнімдері, қайта даярланатын болды. Ал «Шығыс Қазақстан ұн құрама жем комбинаты» макарон және
пірәндік өнімдерін шығаратын технологиялық бағыттар жасалынды.
Сонымен қатар, «Поливид продукт» ЖШС консервіленген қаймақ және құс етінен консервілер
шығаруды қайта бастады.
«Семей тері жүн комбинаты» дамуын жалғастыруда. Өнеркәсіп аяқ-киім жасаудың негізін
қалаушысы болды, олар жүн-тері шикізат өңдеулдің жаңа технологиясын үйренді. «Роза» ЖШС мақта
мата комбинатында жаңа авиационды және техникалық мата шығарудан жаңа бағыттар жасалынды.
ФК «Ромат» ЖШС бұл медициналық дәрі жасау зауытында дәрі дәрмектің 100-ге дейін түрі
шығарылатын болды. 2008-2010 жылдары дәрі дәрмек түрін 200-ге дейін барады деп болжайды.
2007 жылдың қыркүйегінде «Daewoo Bus Kazakhstan» ЖШС өндірісінің жаңа түрі іске
қосылды, бұл жаңа түрдегі ұзындығы 9 метрге жететін автобустар, бір жылда 1200 дана шығаруға бел
буды. «СемАз» ЖШС Ресей мемлекетімен қосылып отыр, ол Паз маркілі автобус шығару. Қалалық
өңдеу кешенін қолданудың жарқын болашағы бар, ол бүгінгі жаңа құрылғылармен жабдықталған.
Халықаралық стандарттарға жету мақсатында қаламыздың 17 өндірісіне ИСО 9001: 2000
менеджмент сапа жүйесі енгізілген.
2006-2009 жылдар аралығында қаламызды дамыту бағдарламасы жүзеге асуға дайын, оның
мақсаты ірі өндірістерге жаңа жобалар енгізу. «Семмикс» ЖШС, «Силикат» ЖШС, «Сәуле» ЖШС,
«Электр құрылыс корпорациясы» ЖШС жаңа құрылыс материалдарын шығаратын жаңа
технологиялар енгізуде.
Жеке инвесторлар жаңа кондитерлік фабрика құрылысымен айналысуда, ол жаңа орындары
мен тауар көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, оған шағын субъектілерінің қатысуына және
экономикалық потенциалдың жоғарлауына мүмкіндік береді. 2008 жылдан бастау алған әлемдік
экономикалық, қаржылық дағдарыстың Америка сияқты алпауыт елден басталғаны мәлім.
Экономикасы тұрақты деген елдегі қаржылық дағдарыс жылжымайтын мүлік нарығының жұмысына
кедергі болған ипотекалық сектордағы келеңсіздіктер. «Жығылғанға жұдырық» дегендей, инфляция
үрдістері етек алды да, мұның соңы көптеген тауарлардың, атап айтқанда мұнай және бидай сияқты
шикізат ресурстары нарығы мен негізгі азық-түлік тауарларына бағаның бірден көтерілуіне әкеп
соқты. Бұл өз кезегінде әлемдегі жекелеген мемлекеттердің қауіпсіздігімен қатар әлемдік көлемдегі
энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін күн тәртібіне шығарды.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес Семей қаласында 242 кәсіпорыны өнеркәсіптік
өндіріспен, 1530 шағын және орта бизнеспен және 8 кәсіпорын қосалқы өнеркәсіппен айналысады.
Негізінен көптеген мекемелер жеке меншік болып табылады, «Семей машина жасау зауыты» АҚ 90 %
- мемлекетте, ал «Бронетанкілік ремонт зауыты» РМК, коммуналдық кәсіпорындар жылу және сумен
қамтамасыз ететін мекемелер мемлекеттік болып табылады.
19
Кесте 1 – 2005-2008 жж. аралығындағы өнеркәсіп өнімдерінің негізгі түрлерінің көлемі
(млн тенге)
Өнеркәсіп
2005ж
2006ж
2007ж
2008ж
% ауытқуы
Кен өндіру өнеркәсібі
Өңдеп шығару өнеркәсібі
Ауылшаруашылық
өнімдерін өңдеу
Ет және ет өнімдері өндірісі
2883,7
16280,6
3316,7
2604,1
21010,7
3247,5
2484,1
26462
3994,5
3837,5
34552,3
5583,1
133
2 есе
168
98,9
184,9
905,3
1096,2
11 есе
Сүт өнімдер өндірісі
Тоқыма бұйым өндірісі
Тері, былғары өнімдер
өндірісі
Қағаз және картон өндірісі
Химиялық өнеркәсіп
Түсті металл өндірісі
машина және жабдықтар
өндірісі
83,7
241
959
97,0
219,8
928,5
141,9
380,9
957
137,8
517,6
986
164,5
2,14есе
102,8
1301,8
533,7
3147,3
347,1
2114,5
553,8
3445,1
435,2
2020,8
549,8
4409,1
295
2156,4
458,7
7964,5
247,6
165,6
85,9
2,5 есе
71,3
Кестеде 2005-2008 жылдар аралығындағы (жұмыс, қызмет көрсету) өнімдер көлемінің
мәліметтері берілген. Кестеде талдау кезінде өнеркәсіп салаларының (ақшалай түрде) едәуір өсу
қарқыны жоғарылағаны көрсетіліп отыр, соның ішінде
- 33% кен өндіру өнеркәсібінің өнімінің өсуі,
- 11 есе ет және ет өнімдері өндірісі өсті,
- 200 % - өңдеп шығару өнеркәсібінің көлемі өсті.
аймақтардың бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтау үшін қарастырылып отырған
индикаторлардың шеңберін кеңейтіп, толықтыру қажет. Шаруашылық құрылымын модернизациялау
және оны технологиялық жаңартудағы аймақтарды дайындығын бағалауға мүмкіншілік беретін
көрсеткіштерді ескеру қажет.
Аймақтардың экономикалық дамуы және бәсекелестікке қабілеттілігі азық-түлік жағынан
өнеркәсіпте өндіру деңгейі тұрақты. Атырау, Павлодар облыстарына осы өнімдердің көлемі
басқаларымен салыстырғанда көбірек. Бірақта қалған аймақтарда орташа республикалық деңгей өнім
өндіретін өнеркәсіптер 15%-50% құрайды. Шығыс-Қазақстан облысының көрсеткіші орташа
деңгейде.
Жаһандану заманында жаңа технологияларды меңгеру арқылы, Семей аймағы тауар мен
өнімнің сапасын жоғарлатуды, болашақта біздің өнімдер халық сұранысына иеленеді.
Бүгінгі жаhандану және постиндустриялы трендтің күшею жағдайында: өндірістік фактордың
мобильдік және мобильдік емес түрлеріне бөлінеді. Аймақтар өзара мобильдік факторға иелену үшін
бәсекелеседі. Оларға: капитал, квалификациясы бар қызметкерлер, технологиялық білімді меңгерген
жастар қажет. Семей аймағы облыс бола қалған жағдайда, экономикалық дамуы және бәсекелестікке
қабілеттілігі өте жоғары, жаһандану талабына сай қала демекпін.
20
Сериков Р.С.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК
УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Любая страна имеет в наличии те ресурсы (т. е. источники, запасы), которыми можно
пользоваться в течение длительного времени и которые есть у нее, но нет у большинства других.
Именно такие ресурсы называются стратегическими (от греч. "стратос" - "войско" и "аго" - "веду").
Они помогают обеспечить благополучие страны.
В научной литературе к стратегическим ресурсам относят человеческие, интеллектуальные и
технологические ресурсы, минеральные ресурсы, земельные ресурсы, ресурсы нетронутой природы.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 марта 1997 года N 3424 «О
некоторых вопросах Агентства по контролю за стратегическими ресурсами Республики Казахстан» к
стратегическим ресурсам относятся:
1) нефть, газ, газоконденсат;
2) магистральные трубопроводы;
3) коммуникации;
4) энергоресурсы и энергосистемы;
5) зерно;
6) золото и другие драгоценные металлы;
7) черные и цветные металлы;
8) редкоземельные металлы;
9) уран;
10) химические материалы особого назначения;
11) инвестиции и займы.
Мы в своем исследовании из вышеназванных стратегических ресурсов выделим те, которые
составляют ресурсно-энергетическую основу экономики страны.
Стратегические ресурсы являются действительно главным достоянием страны, прочным
фундаментом её устойчивого развития. В целях эффективности и целесообразности государство
разрабатывает программы по их освоению. Государственная программа - программа, разрабатываемая
Правительством Республики Казахстан и утверждаемая Президентом Республики Казахстан по
вопросам, имеющим межотраслевой характер, направленным на решение наиболее важных задач
социально-экономического развития и обеспечение обороноспособности, правопорядка, законности и
безопасности государства;
Цель государственной программы формируется исходя из стратегических и индикативных планов
социально-экономического развития Республики Казахстан.
К государственным программам, разработанным в области освоения стратегических ресурсов
можно отнести следующие:
- Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030: процветание, безопасность и
улучшение благосостояния всех казахстанцев» от 10 октября 1997 года;
- «Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря» от 16 мая 2003
года;
- «Программа по усилению государственного регулирования оборота нефтепродуктов на
территории Республики Казахстан» от 2 марта 2000 года;
- Стратегия использования энергетических ресурсов Казахстана;
- Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года;
- Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов на 2009-2011 годы и др.
При проведении государственных программ в области освоения стратегических ресурсов
непосредственно участвуют:
- Президент Республики Казахстан;
- Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Вышеперечисленные программы в области освоения стратегических ресурсов предусматривают
общие стратегические направления и цели деятельности:
21
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса
страны.
Цели направления:
- обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья;
- обеспечение населения подземной питьевой водой;
- обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и
опасных геологических процессов на всей территории Казахстана;
- обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом комплексе.
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса.
Цели направления:
- эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей;
- обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии;
- повышение эффективности использования нефтяных ресурсов;
- повышение социально-экономического эффекта от рационального и эффективного использования
ресурсов газа;
- обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков.
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья.
Цель направления:
- создание условий для развития нефтехимических производств.
4. Создание ядерно-энергетической отрасли.
Цели направления:
- создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики;
- обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за
счёт создания атомной энергетики.
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Цели направления:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения от возможного отрицательного
воздействия ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик;
- обеспечение радиационной безопасности.
Перечисленные стратегические направления и цели государственных программ соответствуют
стратегическим целям государства. Таким образом, государственные программы в области освоения
стратегических ресурсов становятся обьектом деятельности по обеспечению экономической
безопасности страны.
Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной экономики Республики
Казахстан от внутренних и внешний условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу ее
устойчивое развитие и экономическую независимость.
Экономическая безопасность обеспечивается решениями и действиями государственных органов,
организаций, независимо от форм собственности, должностных лиц и граждан, направленными на
сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны.
В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан, в том числе сохранения и
укрепления промышленного потенциала, государство с соблюдением гарантий, предоставляемых
иностранным инвесторам, осуществляет контроль за состоянием и использованием объектов
экономики Казахстана, находящихся в управлении или собственности иностранных организаций и
организаций с иностранным участием.
Требования по обеспечению экономической безопасности в обязательном порядке учитываются
при заключении контрактов по использованию стратегических ресурсов Республики Казахстан,
выполнении этих контрактов и контроле за их исполнением.
К предполагаемым угрозам экономической безопасности в данной отрасли можно отнести:
- использование стратегических ресурсов вопреки интересам страны;
- угрозы, возникающие в процессе проведения государственных программ в области освоения
стратегических ресурсов.
Так как экономическая безопасность является одним из основных составляющих национальной
безопасности страны, реализация государственных программ требует межсекторального
взаимодействия между органами власти и управления, участвующими при проведении
государственных программ в области освоения стратегических ресурсов и органами национальной
22
безопасности. Такое межсекторальное взаимодействие обусловлено следующими нормативноправовыми документами:
- Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов на 2009-2011 годы;
- Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. N 2710 «Об органах национальной
безопасности Республики Казахстан» (ст. 2).
Органы национальной безопасности в процессе реализации государственых программ в области
освоения стратегических ресурсов осуществляют следующие мероприятия:
- прогнозирование и выявление угроз в проведении государственных программ в области освоения
стратегических ресурсов;
- разработка и осуществление комплекса оперативных мер по предупреждению и нейтрализации
угроз в ходе проведения реализации государственных программ в области освоения стратегических
ресурсов.
Характер этих мероприятий конкретизируется обязанностями и правами органов национальной
безопасности в рассматриваемой сфере.
Органы национальной безопасности в пределах своих полномочий обязаны участвовать в
разработке и осуществлении мер по обеспечению безопасности объектов оборонного комплекса,
атомной энергетики, транспорта и связи, объектов жизнеобеспечения регионов и других
стратегических объектов, перечень которых определяет Правительство Республики Казахстан;
Органы национальной безопасности для выполнения возложенных на них обязанностей имеют
право:
- при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, отнесенных
законодательством к ведению органов национальной безопасности, давать обязательные для
исполнения поручения другим органам в пределах, предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством;
- вносить в государственные органы, воинские формирования, части и организации
обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих
реализации угроз безопасности Республики Казахстан, совершению преступлений, расследование
которых отнесено законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной
безопасности;
- информировать местные представительные и исполнительные органы по вопросам, входящим
в компетенцию органов национальной безопасности.
Для более глубокого изучения рассматриваемого вопроса необходимо:
- осуществлять анализ мероприятий, проводимых в ходе оперативного сопровождения
государственных программ в области освоения стратегических ресурсов;
- выявлять преимущества и недостатки комплекса мер в ходе оперативного сопровождения
государственных программ в области освоения стратегических ресурсов;
- определять перспективные направления деятельности ОНБ по активизации оперативного
сопровождения государственных программ в области освоения стратегических ресурсов.
Список литературы.
1. Конституция Республики Казахстан
2. Закон Республики Казахстан от 26 июня 1998г. N 233-1 О национальной безопасности Республики Казахстан
3. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. N 2710 «Об органах национальной безопасности
Республики Казахстан»
4. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030: процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев» от 10 октября 1997 года;
5. «Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря» от 16 мая 2003 года;
6. «Программа по усилению государственного регулирования оборота нефтепродуктов на территории
Республики Казахстан» от 2 марта 2000 года;
7. Стратегия использования энергетических ресурсов Казахстана;
8. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года;
9. Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов на 2009-2011 годы;
11. Положение об Агентстве по контролю за стратегическими ресурсами Республики Казахстан от 24 марта
1997 года
23
Токсеитова А.С.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
Нынешний мировой экономический кризис оказался крупнейшим, глубоким и системным.
Впервые за многие десятилетия во всех развитых экономиках мира произошло одновременное
падение ВВП. Причиной текущего кризиса стали дисбалансы мировой экономики, приведшие к
провалу сложившейся финансовой системы. По мнению экспертов и аналитиков, к странам, на
которые кризис оказал самое сильное отрицательное воздействие, относится большинство государств
СНГ. В свою очередь, среди них одним из первых его негативное влияние ощутил Казахстан.
Темпы экономического роста снизились с 8,5% в 2007 году до 3% в 2008. За январь-март 2009
года ВВП Казахстана сократился на 2,2%. В целом, в нынешнем году страну, скорее всего, ждет его
нулевая динамика. Официальный прогноз Национального банка по темпам роста ВВП страны в 2009
году составляет 0 – 1%. Как следует из «Информационно-аналитического обзора экономики
Казахстана» за май 2009 года, «снижение производства в большинстве отраслей (промышленность,
строительство, транспорт, торговля) и замедление роста в сельском хозяйстве и связи может привести
к дальнейшему ухудшению состояния ВВП».
По данным исследования в социальной сфере в текущий момент сохраняется относительно
стабильная обстановка. Экономический кризис хоть и сказался на самоощущении граждан страны, но
к существенным колебаниям общественного настроения не привел. Казахстанцы в своем большинстве
сохраняют положительную оценку в восприятии собственных жизненных условий. Как и прежде
доминирующим настроением в обществе является надежда на улучшение ситуации. Около 60%
населения живут с ожиданием позитивных изменений в будущем. В то же время, по сравнению с 2004
и 2005 годами, у людей заметно снизилась уверенность в завтрашнем дне: сейчас только десятая часть
населения твердо верит в улучшение жизни (в 2005 - каждый пятый). Взамен наблюдается усиление
чувства тревожности граждан страны относительно дальнейших перспектив. По последним данным,
сейчас доля сомневающихся в своем будущем респондентов составляет 21% против 15% в 2005 году.
Правительством Казахстана принят План совместных действий по стабилизации экономики и
финансовой системы. Было заявлено, что его главной целью является смягчение негативных
последствий глобального кризиса на социально-экономическую ситуацию в Казахстане и обеспечение
необходимой основы для будущего качественного экономического роста. План выделяет пять
основных направлений: стабилизация финансового сектора; решение проблем на рынке
недвижимости; поддержка малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса и
реализация индустриальных и инфраструктурных проектов.
Послание лидера страны народу "Через кризис к обновлению и развитию" призвано стать
руководящим планом вступления нашей республики в новый, посткризисный этап. Сегодня перед
нами стоят большие задачи по преодолению последствий кризиса и подготовке последующего
экономического роста. Одна из важнейших приоритетов, определенных в Послании – забота о
благополучии населения, рынке труда и достаточности рабочих мест.
Особую социальную нагрузку антикризисных мер в Казахстане приобрела программа
«Дорожная карта». Этот комплексный план нацелен на преодоление последствий спада в
промышленности и включает бюджетные ассигнования в развитие дорожного строительства,
социальной сферы и ЖКХ. При этом действует система массового переобучения и переподготовки
кадров.
По инвестиционным направлениям «дорожной карты», в частности по жилищнокоммунальному хозяйству, утеплению больниц и школ, реконструкции дорог планируется создать
278,5 тыс. рабочих мест, при этом необходимый объем финансирования составит 170 млрд. тенге. 5,5
млрд. тенге дополнительно выделяется на создание более 61 тыс. социальных рабочих мест, а 3,1
млрд. тенге - для прохождения практики молодежью на 34,5 тыс. рабочих местах. Финансирование
этих двух направлений пойдет из средств республиканского бюджета. Среднемесячная номинальная
заработная плата работников, занятых во всех видах экономической деятельности за январь 2009 года
составила 49870 тенге и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 12,2%.
Выше, чем в среднем по Восточно-Казахстанской области отмечен рост среднемесячной заработной
24
платы в здравоохранении и социальных услугах – на 26,4%, в торговле; ремонте автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного пользования – на 21,8%, в сельском хозяйстве, охоте и
лесоводстве – на 19,5%, в образовании – на 16,6%, в предоставлении коммунальных, социальных и
персональных услуг – на 16,4%, в государственном управлении – на 12,3%. В реальном выражении
среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 3,8%. Уровень номинальной
заработной платы превысил величину прожиточного минимума (11491 тенге) в 4,3 раза,
минимальный размер оплаты труда (13470 тенге) – в 3,7 раза.
Казахстан не только разрабатывает, внедряет социальные проекты, но и стремительно идет к
цели. Системный характер работы, консультации НПО по разработке законов и нормативных актов в
различных отраслях, мобилизация потенциала профильных объединений для решения общественно
значимых проблем - все это широко и системно практикуется центральными органами власти в
основе такого партнёрства лежит Концепция развития гражданского общества на 2006-2011 гг.,
утвержденная главой государства. Учитывая опасные тенденции мирового кризиса, национальная
экономика Казахстана была переориентирована на социальную поддержку и защиту, благодаря чему в
стране удалось создать 250 тысяч дополнительных рабочих мест. Эффективные антикризисные меры
в стране позволили снизить уровень инфляции (по сравнению с 2008 годом), который составил в
октябре 2009 г. 7,6 %.
Индекс потребительских цен в октябре 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем составил
100,4%.
1 индекс цен на продовольственные товары составил 100%;
2 цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%;
3 платные услуги подорожали на 0,9%.
За период с начала года (октябрь 2009г. по сравнению с декабрем 2008г.) цены и тарифы на
потребительские товары и услуги увеличились на 5,1%, продовольственные товары – на 2,4%,
непродовольственные – на 7,4% и платные услуги – на 6,7%.
Для выхода из кризисной ситуации и подъема производства необходимо активное участие
государства. Необходимо поощрять отечественного производителя. Наши организации и предприятия
сейчас душат огромными налогами, из-за чего, и увеличиваются издержки на производство – что
вынуждает предприятий сокращать численность своего персонала. Проблему отсутствия научнотехнических достижений можно решить путем активного финансирования в области научных
разработок.
Для того чтобы сохранить стабильность финансовой системы, Правительство предоставило
дополнительную ликвидность банкам. Была увеличена сумма гарантированного возмещения по
вкладам физических лиц с 700 тыс. до 5 млн. тг. Государство помогло снизить риски банковского
сектора, связанные с внешним заимствованием.
Для сохранения деловой активности в стране Правительство оказало беспрецедентную
финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в объеме 275 млрд. тг. Введен в
действие новый Налоговый кодекс, значительно снизивший ставки по основным налогам. По
сравнению с прошлым годом корпоративный подоходный налог в 2009 году снижен на 1/3 и
составляет 20%. Ставка НДС снижена до 12%. Вместо регрессивной шкалы ставок социального
налога введена единая ставка в размере 11%.
На развитие агропромышленного комплекса было выделено 280 млрд. тг, реализацию
инфраструктуры – 120 млрд. тг.
Как и было запланировано, в 2010 году зарплата бюджетников и стипендии будут увеличены
на 25 %, а в 2011 году – еще на 30%.
Средний размер пенсий будет увеличен в 2010 году на 25%, в 2011 – 30%. При этом к 2011 и
году размер базовых пенсионных выплат возрастет до 50% от размера прожиточного минимума.
Для обеспечения региональной занятости и переподготовки кадров Правительство выделит не
менее 140 млрд. тг. Для тех, кто потеряет работу, будут созданы рабочие места, будут обеспечены
работой как минимум 350 тыс. казахстанцев.
По оценкам Правительства, экспортная специализация позволит создать более 500 тыс.
рабочих мести обеспечит около 8% дополнительного прироста ВВП.
В целом в экономику страны в антикризисных целях направлено свыше 2 триллионов 700
млрд. тг. Антикризисные меры, предпринимаемые Правительством Казахстана, дают положительные
результаты благодаря стабильности и финансированию.
25
Устинова Т.А., Бекмухаметова Т.М., Зенкович К.У.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Предприниматель – это человек, обслуживающий процесс предпринимательства, является
ключевой фигурой, объединяющей экономические интересы всех субъектов в процессе
предпринимательства. Изучение предпринимателя как хозяйственного субъекта связано с общим
представлением о человеке и с концепцией социума. Концентрированное выражение наиболее
характерных черт человеческого поведения в процессе повседневной рыночной деятельности.
В постсоветском массовом сознании предпринимательство первоначально отождествлялось
исключительно с воровством, коррупцией, мошенничеством, социальным паразитизмом. Однако в
последней трети 90-х годов ХХ века произошел перелом. Социологические исследования, что хотя
казахстанское общество все еще считает исключением "честного бизнесмена", бизнес уже не
отождествляется с бездельем, паразитизмом, эксплуатацией чужого труда. Степень общественного
доверия к предпринимателям сегодня значительно выше, чем к чиновникам и сотрудникам
правоохранительных органов. Более того, в предпринимательскую деятельность Казахстана начала
ХХ века вовлечена достаточно значительная часть населения.
Можно сказать, что облик типичного предпринимателя это в некотором смысле – человек
будущего, это «гражданин гражданского общества», построением которого мы сегодня озабочены.
Составление социального портрета предпринимателя представляется возможным осуществить
с помощью анализа многочисленных публикаций, посвященных этой теме и материалов
социологических исследований.
Некоторые авторы склонны причислять предпринимателей к представителям «особой группы,
имеющей свои ценности», что представляется не вполне правомерным. Приведенные различными
авторами характеристики предпринимателя многообразны и некоторые из них несут одинаковую
смысловую нагрузку. Поэтому для удобства анализа необходимо их каким-то образом сгруппировать.
Во-первых, необходимо указать, что практически любая литература по предпринимательству
обращает внимание на некоторый особый «дух предпринимательства», который в наибольшей
степени связан с их выраженной склонностью к лидерству.
К характеристикам лидерства относят такие черты, как стремление к самостоятельности,
автономности, независимости, к достижениям в трудовой деятельности, к карьере и власти, а также
решительность и уверенность в себе. При этом отмечают также и особые деловые качества – «особую
энергетику» предпринимателя: это, несомненно, инициативность и предприимчивость, деловая
активность, умение действовать в условиях недостатка информации (авторы называю это особым
«чутьем», которое вырабатывается в самом процессе предпринимательской деятельности),
настойчивость и умение брать ответственность на себя.
Особые интеллектуальные способности предпринимателя характеризуются таким образом:
гибкость мышления и аналитический склад ума, умение думать, генерировать идеи, в том числе
коммерческие, это творчески мыслящий человек, обладающий смекалкой и широтой мировоззрения,
умеющий находить нестандартные решения.
Как предрасположенность к предпринимательской деятельности отмечаются также и особые
психологические характеристики личности: восприимчивость к переменам, склонность к новаторству,
инновациям, риску и одновременную устойчивость к стрессам.
И последнюю группу особых качеств предпринимателя составляют так называемые
коммуникативные способности, к ним относят: умение понимать людей и выстраивать с ними
взаимоотношения, то есть быть коммуникативным, умение подбирать себе компаньонов и
исполнителей и также выстраивать отношения в интересах дела. Некоторые авторы указывают также
на важность такой поведенческой характеристики, как агрессия, другие же, напротив, считают
характерным стремление к сотрудничеству.
Экономические характеристики: стремление к умножению богатства, к инновациям и их
осуществлению, действия по соединению материальных и денежных средств, а также труда с целью
возрастания их совокупной стоимости.
26
Социальные характеристики: инициативность, организаторский талант, включая умение
осуществлять организацию и реорганизацию социально-экономических механизмов, готовность
рисковать.
И психологические характеристики: присутствие творческого начала и стремление к новизне,
к самостоятельности, желание чего-либо добиться или достигнуть.
Предприниматель по-западному – это новатор, реформатор и революционер в способах
производства. Главное отличие отечественного и зарубежного предпринимателя может состоять в
том, что стремление к умножению богатства не является главной целью деятельности. И это можно
увидеть, анализируя значимость для отечественного предпринимателя тех или иных ценностей.
С развитием предпринимательства многие связывают надежды на улучшение в стране:
предпринимательство возродит нашу экономику и приведет к изобилию товаров и услуг. Это
позволяет говорить о переломе в сознании людей: предпринимательству стали доверять.
Хотя предпринимательство все больше набирает силу, тем не менее, оно сталкивается с
немалыми трудностями и нуждается в поддержке со стороны органов власти и управления.
Большое значение имеют социально-психологические мотивы предпринимательской
деятельности. Какими же мотивами руководствуется предприниматель в своей деятельности, зачем он
ею занимается, и что от нее ожидает получить? При ответе на этот вопрос необходимо учитывать две
точки зрения: мнение предпринимателей о самих себе и взгляд со стороны, т.е. непредпринимателей.
Сами предприниматели основными целями бизнеса считают реализацию своих творческих
способностей, экономическую свободу и укрепление национальной экономики. Лишь 7%
предпринимателей отмечают обогащение в качестве цели. Эти данные говорят о том, что деньги
отнюдь не самоцель для предпринимателей, хотя и выступают важным мотивом их деловой
активности. Более всего эти люди стремятся обрести материальную и моральную независимость от
государства. Одной из составляющих независимости является для них достойный уровень жизни.
Однако
большинство
"непредпринимателей"
считают,
что
основной
целью
предпринимательства является обогащение, в то время как реализацию творческих способностей
отмечают лишь 7%. Таким образом, они считают предпринимателей людьми, которых волнует
прежде всего собственное материальное благополучие, все же остальные цели у них остаются на
втором плане. Но при оценке самих себя, отвечая на вопрос о том, какая цель была бы главной для
них, если бы они были предпринимателями, значительно меньшее число из них отмечают цель
обогащения и большее – такие цели, как реализация своих творческих способностей, укрепление
национальной экономики, рост материального благополучия народа.
В целом, образ бизнесмена в сознании людей – это образ эгоистичного человека,
стремящегося исключительно к собственной выгоде и накоплению богатств, "делающего деньги"
ради денег.
Интересно отметить, что имеются отличия в оценках тех или иных ценностей в отношении их
значимости у самих предпринимателей и у населения.
Население считает, что для предпринимателей наиболее значимыми должны быть "деньги".
На первом же месте для предпринимателей выступает "иметь надежных друзей".
Все вышеназванные черты характера, трактуемые как отличительные особенности
предпринимателя, в сущности, могут считаться присущими любому человеческому существу. Речь
может идти лишь о степени их развитости, в том числе о стремлении к лидерству. Более внимательное
их прочтение позволяет увидеть, что практически любое качество может, если не должно быть развито. Исключения могут составлять либо особые характеристики психологической структуры
личности (в частности, ярко выраженные интраверты теоретически менее склонны к участию в
предпринимательской деятельности), либо какие-то аномалии, имеющие органическую природу.
В малом и среднем бизнесе сегодня занято около четверти экономически активного населения,
а в крупных городах Казахстана этот показатель приближается к 40%.
Ситуация с малым и средним бизнесом в Казахстане улучшилась как с точки зрения факторов
роста, так и в отношении оценки социально-политической обстановки в республике.
Предпринимательство в Казахстане вышло сегодня на массовый уровень. Об этом говорит, в
частности то, что с 2001 по 2009 год в организационно-правовой структуре малого бизнеса доля
юридических лиц сократилась в 1,8 раза, в то время как доля индивидуальных предпринимателей
увеличилась в 1,4 раза. При этом объем выпускаемой субъектами малого бизнеса продукции возрос
почти в 4 раза. Однако коренным образом изменился имидж предпринимателя среди широких слоев
27
населения. Отношение общества к бизнесу существенно улучшилось. В массовом сознании перестали
доминировать стереотипы «предприниматель – это спекулянт», «бизнес не бывает человечным». У
рядовых казахстанцев исчезла широко бытовавшая в начале рыночных реформ антипатия к
предпринимателям.
Примечательно то, что у малого бизнеса в нашей стране женское лицо. Более 60%
предпринимателей составляют представительницы женского пола. Предприниматели в подавляющем
большинстве (более 50%) – это люди в возрасте старше 40 лет и 3/4 всех предпринимателей имеют
либо высшее, либо средне-специальное образование. Таков портрет современно казахстанского
предпринимателя.
Предпринимательство органично вплелось в социальную ткань казахстанского общества. Об
этом говорит то, что социально-демографический портрет казахстанского малого бизнеса в
значительной степени воспроизводит социально-демографическую структуру населения.
По доле малого бизнеса в общем числе субъектов предпринимательства Казахстан сравнялся с
развитыми странами, однако по показателям эффективности малого предпринимательства все еще
значительно отстает. Это обусловлено как объективными причинами исторического,
геополитического, макроэкономического характера, так и факторами законодательства,
государственной политики, правоприменительной практики, местного администрирования. Не
последнюю роль играет здесь и сложившиеся стереотипы массового сознания.
В среде малого бизнеса стойко доминирует имеющий под собой реальные основания
стереотип, согласно которому принципы и установки государственной политики искажаются, а
нередко и игнорируются на местном уровне.
Предприниматели, особенно в малых городах и селах, продолжают постоянно испытывать на
себе произвол местных чиновников. Показательно в связи с этим специальное изучение категории
предпринимателей, вынужденных прекратить или намеренных прервать свой бизнес. Основными
причинами этого являются факторы конкурентной среды и внутреннего развития бизнеса. Однако,
18% из числа тех, кто решил закрыть свое дело, в качестве основной причины назвали давление и
вымогательство со стороны местных контролирующих и регулирующих органов.
Предприниматели высоко оценивают проведенную налоговую реформу, однако в
значительной своей части убеждены, что реформа не повлияла на практику налогового
администрирования.
В рейтинге проблем бизнеса предприниматели на первое место ставят недостаток финансовых
ресурсов. В качестве наиболее важной проблемы отмечают нехватку собственных финансовых
средств и трудности с получением кредитов.
В то же время, предприниматели высоко оценивают работу государства в период мирового
финансового кризиса. Но вновь благие намерения на деле оказались еще одним препятствием на пути
развития. Существует немало фактов искажения принципов государственной поддержки
предпринимательства банками второго уровня. В предпринимательской среде сложился стереотип,
что местные отделения банков стали более коррумпированными, чем госорганы. Банки отказываются
вести государственные программы и навязывают свои условия предпринимателям.
Особое внимание хотелось бы обратить на возникающий потенциал сознательного отказа от
государственной поддержки. Это связано с тем, что в самом начале участия или даже на подступах к
участию в государственных программах предприниматели становятся объектом повышенного
внимания государственных контролирующих органов, непрерывных проверок с их стороны.
Подавляющее большинство предпринимателей высоко оценивает планы Фонда развития
предпринимательства «Даму» по организации Центров поддержки предпринимательства (ЦПП). В то
же время они убеждены, что для того, чтобы стать эффективными и полезными, ЦПП должны
сосредоточиться не на просветительстве, а на оказании реальной помощи предпринимателям в
решении конкретных проблем. Рекомендации, консультации ЦПП должны иметь вес, чтобы
предприниматели могли их использовать как аргументы в возможных спорах с налоговыми и иными
государственными органами.
Предпринимательская деятельность, как уже можно было понять, труд весьма нелегкий,
требующий мобилизации всех человеческих способностей и усилий. Вообще именно деятельностный
компонент наиболее важен в предпринимательстве, который к тому же приобретает иное смысловое
содержание. Ранее труд фактически провозглашался ради самого труда, был в сущности
"бескорыстным" и направленным на удовлетворение в первую очередь общественных интересов.
28
Предпринимательский труд в первую очередь направлен на удовлетворение личных интересов. Но
"думая о собственной выгоде, предприниматель неизменно решает задачи общественного развития",
ибо само "служение обществу приносит прибыль". И сама перемена направленности деятельности
делает предпринимательский труд привлекательным.
Можно сказать, что облик типичного предпринимателя это в некотором смысле человек
будущего, это "гражданин гражданского общества", построением которого мы сегодня также
озабочены, что это – "элемент будущего в настоящем". И такое оценивание представляется более
правомерным, чем утверждение, что предприниматели – это представители особой группы.
В целом, при всех трудностях и проблемах, казахстанский малый и средний бизнес настроен
позитивно. Предприниматель еще не занял достойного места в нашем социуме, но уже сегодня
казахстанский бизнес сосредоточил в своих рядах наиболее активную и динамичную часть общества.
Список литературы.
1. Пресс-релиз от 10.02.2010 г. http://www.samruk-kazyna.kz/
2. Ольга Веселова Бизнес становится массовым http://www.kapital.kz/delo/5026-biznes-stanovitsyamassovym.html
3. Голубев А.В. Социальный портрет современного предпринимателя http://alexej-sherbo.ya.ru/
4. Зубов Андрей Портрет предпринимателя http://sim.kz/
5. Гуревич Леонид О феномене постсоветской бизнес-элиты http://www.bisam.kz/ articles/e32002.html
6. Шерова Н. Формирование человеческого капитала в секторе образования http://www.kisi.kz/
Абанова М.Н., Кажиев Х.Ж..
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы в структуре валовой продукции сельского хозяйства на ведущее место
выходит продукция животноводства, занимая две трети объема. Этому способствовало стабильное
динамичное развитие отрасли и соответственно увеличение объемов производства продукции.
Животноводство в области является одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного
производства. В последние годы, когда в растениеводстве отмечалась нестабильность, и в отдельные
годы было допущено сокращение производства, в отрасли животноводства сохранялась тенденция
стабильного роста. По предварительным расчетным данным в 2008 году валовая продукция сельского
хозяйства области к уровню 2007 года составила 88,6%. При этом продукция животноводства
увеличилась на 2,0%, продукция растениеводства сократилась на 32,7%. Объем валовой продукции
животноводства в действовавших ценах составил 79,8 млрд. тенге, или 68,6% всей продукции
сельского хозяйства.
Несмотря на продолжающийся рост производства в животноводстве, темпы прироста в
последние годы несколько снизились.
Темпы прироста валовой продукции животноводства во всех категориях хозяйств
Основными производителями животноводческой продукции в области остаются личные
подсобные хозяйства населения, доля которых в 2008 году составила 70,7%, сельхозпредприятиям и
крестьянским хозяйствам принадлежало соответственно 12,3 и 17,0% продукции. В последние годы
отмечается тенденция сокращения доли хозяйств населения в объемах валовой продукции
животноводства, увеличение доли сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств за счет более
высоких темпов развития. Однако процесс этот идет медленно. Так, за период с 2000 по 2008 годы
29
доля сельхозпредприятий увеличилась на 1,2 процентного пункта, крестьянских хозяйств – на 9,4 п.п.,
соответственно доля хозяйств населения сократилась на 10,6 п.п.
В хозяйствах населения доля продукции животноводства занимает около 70%, в
сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах – половину объемов сельскохозяйственного
производства.
Рост объемов производства продукции животноводства достигнут за счет увеличения стада
скота и птицы и повышения его продуктивности, но в большей степени за счет первого фактора.
Сокращение темпов роста стада скота и птицы в хозяйствах области привело к снижению темпов
роста продукции животноводства.
В последние годы отмечался рост поголовья всех видов скота и птицы (кроме стада свиней).
Более высокими темпами отмечалось увеличение поголовья лошадей, овец и коз, их численность за
пять последних лет увеличилась на треть. Продолжался ежегодный рост поголовья крупного рогатого
скота. Тенденция изменения поголовья свиней не постоянна: увеличение численности сменяется
сокращением. На начало 2009 года к уровню 2005 года сокращение численности свиней составило
14,3%.
За прошедший год в хозяйствах области отмечено увеличение поголовья овец и коз на 118,2
тыс. голов (5,8%), лошадей – на 12,4 тыс. (7,2%), крупного рогатого скота – на 1,5 тыс. голов (0,2%). В
то же время численность свиней сократилась на 23,7 тыс. (20,7%), птицы – на 123,8 тыс. голов (3,7%).
В переводе на условное поголовье стадо скота и птицы увеличилось на 16,8 тыс. голов (1,6%).
Численность скота и птицы во всех категориях хозяйств на начало года тыс. голов
005
Крупный
рогатый
7
7
7
скот
7
7
2009 в % к
2
2
008
1
1
06,0
34,8
54,9
64,1
65,6
08,4
00,2
в
том
3
3
3
3
3
1
1
числе коровы
02,8
12,0
18,6
21,0
24,3
07,1
01,0
Овцы
и
1
1
1
2
2
1
1
козы
587,7
762,7
938,3
055,1
173,3
36,9
05,8
1
1
1
1
9
8
7
Свиньи
06,0
04,3
18,1
14,5
0,8
5,7
9,3
1
1
1
1
1
1
1
Лошади
40,5
49,6
63,8
71,7
84,1
31,0
07,2
2
2
3
3
3
1
9
Птица
830,8
877,6
011,5
355,1
231,3
14,1
6,3
На начало 2009 года в хозяйствах области содержалось 0,4 тыс. голов верблюдов (100,0% к
уровню 2008 года), 10,6 тыс. маралов и оленей (100,0%), 8,0 тыс. кроликов (73,4%) и 36,3 тыс.
пчелосемей (97,3%).
Основная доля (53,9%) в структуре стада по-прежнему остается за крупным рогатым скотом.
Значительную долю занимают также лошади (16,8%), овцы и козы (19,9%). В структуре прочих видов
скота 95,6% составляют маралы и олени. Данный вид скота содержится в хозяйствах 7 регионов, из
них 59,2% - в хозяйствах Катон-Карагайского района.
Рост стада сельхозживотных послужил увеличению поголовья продуктивного скота и птицы.
В 2008 году в сравнении с уровнем предыдущего года в хозяйствах области среднее поголовье
дойных коров увеличилось на 0,6 тыс. голов (0,2%), среднее поголовье кур-несушек - на 4,2 тыс.
(0,3%), овец, подлежащих стрижке, - на 95,2 тыс. голов (6,4%).
Намеченные региональной программой устойчивого развития АПК ВКО на 2006-2010 годы
показатели по наличию лошадей, овец и коз на начало 2009 года выполнены соответственно на 102,3
и 114,4%, по наличию крупного рогатого скота, свиней и птицы не достигнуты, составив 96,9, 69,8 и
91,0%.
При оценке продовольственного потенциала важно учитывать обеспеченность скотом. Чем
больше скота приходится на душу населения, тем при прочих равных условиях прочнее
30
продовольственная база. На начало 2009 года в хозяйствах области в расчете на 1 жителя содержалось
0,77 условных голов скота, при уровне 2000 года 0,43 головы, т.е. обеспеченность увеличилась в 1,8
раза.
Одновременно с увеличением численности скота и птицы росла продуктивность и
соответственно объемы производства животноводческой продукции. При этом надо отметить, что в
последние годы темпы роста продуктивности скота и птицы снизились, а по некоторым показателям
сохраняются на определенном уровне.
В 2008 году выход яиц на 1 курицу-несушку и настриг шерсти с одной овцы остались на
уровне предыдущего года, надой молока на одну корову по сравнению с предыдущим годом
увеличился на 1 килограмм (0,1%). Снижение роста продуктивности скота и птицы связано с
ухудшением кормовой базы. Недостаток осадков во многих регионах области в весенне-летний
период привели к уменьшению наличия пастбищных кормов (травостоя), а также объемов заготовки
сена и других кормов на стойловый период.
Высокая продуктивность кур-несушек отмечена на птицефабриках г. Семей, где получено 304
яйца от одной курицы-несушки. В сельхозпредприятиях Глубоковского и Уланского районов
получено соответственно по 256 и 237 яиц.
В хозяйствах населения настриг шерсти с одной овцы больше на 0,1 кг, чем в целом по
области и на 0,3-0,5 кг, чем в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах. В разрезе регионов
области продуктивность овец колеблется от 1,7 до 3,8 кг. Данные колебания объясняются различием в
породном составе стада овец, т.е. долей тонкорунных и грубошерстных овец в структуре стада.
Сохранились достаточно высокие весовые кондиции скота, реализованного на убой: средний
живой вес крупного рогатого скота - 306 кг, овец и коз – 39 кг, свиней – 99 кг, лошадей – 311 кг.
Наивысший вес крупного рогатого скота и овец при реализации на убой отмечен в
сельхозпредприятиях, составив соответственно 340 и 43 кг. В сельхозпредприятиях Тарбагатайского и
Уланского районов весовые кондиции крупного рогатого скота составили соответственно 427 и 425
кг, овец - в Абайском и Жарминском районах – 47 и 49 кг.
В 2008 году в сравнении с предыдущим годом в хозяйствах области поступление телят
увеличилось на 5,2 тыс. голов (1,6%), жеребят – на 3,7 тыс. (7,2%), ягнят и козлят – на 69,0 тыс.
(6,2%). За указанный период поступление поросят уменьшилось на 9,2 тыс. голов (6,4%). Выход
приплода на 100 маток составил: поросят – 988 голов против 961, жеребят – 86 голов против 87,
верблюжат - 40 голов против 58, ягнят и козлят – 96 против 97, телят сохранился на уровне 2007 года,
составив 85 голов.
В 2008 году сохранность стада крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз установилась на
уровне предыдущего года, свиней – снизилась на 0,2%. Падеж крупного рогатого скота в абсолютных
показателях составил 2,6 тыс. голов (0,2% к обороту стада), свиней – 4,6 тыс. (1,8%), овец и коз – 11,7
тыс. (0,3%), лошадей – 0,5 тыс. голов (0,2%).
Объемы производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств
В хозяйствах области отмечается рост объемов производства основных видов продукции
животноводства. За период с 2000 по 2008 годы производство мяса увеличилось на 76,4 тыс. тонн (в
1,6 раза), молока – на 224,8 тыс. тонн (в 1,5 раза), яиц - на 102,5 млн. штук (в 1,5 раза), шерсти – на 1,9
тыс. тонн (1,8 раза).
31
В 2008 году во всех категориях хозяйств области получен прирост всех основных видов
продукции животноводства. Реализация на убой скота и птицы в живой массе увеличилась на 8,1 тыс.
тонн (4,3%), производство молока – на 1,5 тыс. тонн (0,2%), яиц – на 1,1 млн. штук (0,3%), шерсти –
на 0,3 тыс. тонн (5,8%). Наибольший рост производства мяса (113,4%) и молока (107,7%) отмечен в
крестьянских хозяйствах, шерсти (130,5%) – в сельхозпредприятиях, яиц (103,1%) – в хозяйствах
населения.
Допущено сокращение производства молока в сельхозпредприятиях и хозяйствах населения,
яиц – в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах. Производство молока увеличили
сельхозпроизводители 13 регионов области, мяса – 14, яиц – 15, шерсти – 17.
В 2008 году во всех категориях хозяйств кроме основных видов продукции животноводства
произведено 374,5 тыс. крупных шкур (104,6% к уровню 2007 года) и 1047,8 тыс. мелких (108,3%),
32,7 тыс. кроличьих шкур (63,7%), 505,5 тонны меда (72,0%).
В структуре произведенного во всех категориях хозяйств мяса наибольшая доля приходится на
говядину и телятину – 49,9%. В структуре произведенного в сельхозпредприятиях мяса 88,9%
составляет мясо птицы, в крестьянских хозяйствах и хозяйствах населения преобладает говядина и
телятина, составив соответственно 47,1 и 60,8%.
Основными производителями мяса, молока и шерсти остаются хозяйства населения, в 2008
году ими произведено 67,9% мяса, 80,4% молока, 57,1% шерсти и 33,2% яиц.
В 2008 году в сельхозпредприятиях объем полученной прибыли от реализации продукции
животноводства составил 436,9 млн. тенге против 1747,8 млн. тенге в 2007 году. Животноводство
было рентабельно в сельхозпредприятиях 10 из 15 регионов области. Самый высокий уровень
рентабельности (134%) производства продукции животноводства сложился в сельхозпредприятиях
Абайского района, где животноводство базируется в основном на естественной кормовой базе.
Достаточно высокий уровень рентабельности получен сельхозпредприятиями Курчумского (22,9%),
Жарминского (22,4%), Катон-Карагайского (23,5%) и Шемонаихинского (31,7%) районов. Убыточным
было производство продукции животноводства в сельхозпредприятиях Зыряновского (-1,1%),
Глубоковского (-4,4%), Урджарского (-28,1%), Кокпектинского (-36,7%) районов и г. УстьКаменогорска (-11,1%).
Уровень рентабельности (убыточности) от реализации продукции животноводства
в процентах
2
2
004
Вся продукция
животноводства
Мясо скота и птицы
005
1
1
3,5
9,8
1
8,0
2
Яйца
1
3
8,3
2
7,7
2
6,0
1
8,7
1,
9
2
2
-
3,1
2
4,2
7,8
5,
5
3,6
2
2
8,1
2
6,
0,2
2
008
4,2
6
5,4
1,2
Шерсть
1
1
5,9
2
007
3,3
1
3,1
Молоко
2
006
8,
0
4
1,4
0,3
В 2008 году в сравнении с уровнем предыдущих лет уровень рентабельности производства
снизился по всем основным вида животноводческой продукции, кроме производства молока, где
сохранилась тенденция роста.
Несмотря на то, что производство говядины и конины было убыточно, в целом производство
мяса сельхозживотных - прибыльно. Прибыльность производства мяса сложилась за счет высокой
рентабельности производства мяса свиней (24,6%), баранины и козлятины (24,3%). Уровень
рентабельности производства мяса птицы, составляющего 77,6% общих объемов реализованного
сельхозпредприятиями мяса, составил 1,0%.
32
Доход от реализации мяса получили предприятия 9 из 15 регионов области, молока – 8 из 9,
яиц и меда – 2 из 3, шерсти – 1 из 5. Самая высокая рентабельность от реализации скота и птицы
сложилась в сельхозпредприятиях Абайского (138,0%), Жарминского (22,3%), Тарбагатайского
(12,1%) районов; молока – Глубоковского (22,5%), Зыряновского (22,4%), Уланского (39,7%),
Шемонаихинского (47,9%); яиц – на птицефабриках г. Семей (8,8%); меда – в хозяйствах
Зыряновского района (74,5%).
Основным фактором повышения рентабельности производства является увеличение объемов
производства продукции при снижении затрат на единицу продукции. В структуре затрат 72,5%
составили материальные затраты, 13,0% - фонд зарплаты (включая оплату в натуральной форме),
2,6% - затраты на содержание основных средств, 11,9% - прочие затраты.
Важным условием повышения рентабельности животноводства является увеличение
продуктивности, которая определяется, прежде всего, породным составом скота и птицы и уровнем
их кормления. В составе материальных затрат наибольший удельный вес (83,3%) занимали затраты на
корма. Из-за дорогостоящих кормов высокая себестоимость за единицу продукции сложилась при
производстве говядины в хозяйствах Урджарского района (в 1,7 раза превышает среднеобластной
показатель), Глубоковского (в 1,5 раза); свинины – г.Усть-Каменогорска (в 3,5 раза), баранины и
козлятины – Глубоковского (в 2,1 раза) и Урджарского (2,2 раза), конины – Бородулихинского (в 2,5
раза) и Урджарского (в 2,1 раза), молока – Кокпектинского (в 1,8 раза) и Аягозского (в 3,0 раза). В
валовом доходе от реализации продукции животноводства наибольшую долю занимает доход от
реализации молока (38,8%) и яиц (37,5%). Доход от реализации на убой скота и птицы составил
21,8%.
В 2008 году в сельхозпредприятиях валовой доход от реализации продукции животноводства в
общем объеме дохода от всей продукции сельского хозяйства составил 36,7%.
Показатели финансовой деятельности предприятий
от реализации продукции животноводства за 2008 год
Себестоимость
реализованной
продукции, млн.
тенге
Продукция
животноводства
Мясо скота
птицы
Молоко
Себестоимость
1
центнера
продукции,
тенге
Стоимость
Валовой
1
центнера
доход, млн.
реализованной
тенге
продукции, тенге
436,
7879,5
х
х
5120,8
612,7
20307,5
3306,9
20685,6
4222,7
2041,4
10933,3
11810,8
9
и
95,3
169,
7
Яйца*
163,
8
Шерсть
0,6
4542,3
4528,2
-0,0
Мед
2,6
27723,4
28595,7
0,1
*) – за 1 тыс. штук
Таким образом, в последние годы в хозяйствах области сохранялась тенденция развитие
животноводства: за 5 лет численность сельхозживотных увеличилась (в условных головах) на 16,1%,
продуктивность коров – на 3,5%, кур-несушек – на 8,7%. Растут объемы производства
животноводческой продукции: производство мяса в живом весе увеличилось на 26,8%, яиц – на
12,8%, молока – на 12,6%, шерсти – на 31,3%. Основной объем прироста складывается за счет
крестьянских хозяйств. Темпы развития животноводства в сельхозпредприятиях очень низкие, в
хозяйствах населения отмечается сокращение производства.
33
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ
ҚАРЖЫЛЫҚ МЕХАНИЗМДІ НЫҒАЙТУ
УДК УДК 336.71 (574)
Джусамбаева Н.Ж., магистрант КазГЮИУ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ БАЗЫ КАЗАХСТАНА
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ КАЗАХСТАНА
Важнейшей составляющей всей банковской политики является политика формирования
ресурсной базы. Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банком пассивных
операций исторически играло первичную и определяющую роль по отношению к его активным
операциям. Основная часть банковских ресурсов, как известно, образуется в процессе проведения
депозитных операций банка, от эффективной и правильной организации которых зависит, в конечном
счете, устойчивость функционирования любой кредитной организации.
В связи с этим вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его стабильности
посредством эффективного управления пассивами приобретают особую остроту и актуальность.
Важным фактором привлечения сбережений является - уровень доверия населения к
банковской системе. Данный фактор имеет для вкладчиков большое значение, чем процентная ставка
по вкладам, т.к связан с риском полной или частичной потери ими своих вкладов в случае, если вдруг
банк окажется неплатежеспособным или банкротом.
С 2000 года в Казахстане начала действовать система страхования (гарантирования)
депозитов физических лиц, которая первоначально распространялась на срочные вклады населения в
тенге и в валюте, а 2002 года и на текущие вклады населения и предприятий в тенге.
В развитых банковских системах банки играют важную роль в привлечении сбережений
населения, предприятий, заставляя работать огромные денежные массы на развитие экономики.
Анализ крупнейших мировых банков показывает, что сбережения населения и средства предприятий
составляют в обязательствах банков в среднем 70-80 %.
Анализируя казахстанский рынок депозитов, можно выявить тенденцию снижения доли
депозитов юридических лиц в совокупных пассивах банковского сектора, а в отношении вкладов
граждан наблюдается обратная ситуация – их доля на протяжении 2005 - 2007 годов неуклонно
растет. Для того чтобы проследить эту тенденцию рассмотрим более подробно положение на
депозитном рынке страны.
Обязательства. С начала 2007 года общая сумма обязательств банков второго уровня
увеличилась на 2 059,6 млрд. тенге (на 25,7%) и составила на конец отчетного периода 10 061,2 млрд.
тенге. Наиболее существенное влияние на увеличение обязательств банков оказал рост объема
обязательств перед клиентами, увеличившись на 1 443,3 млрд. тенге до 6 172,7 млрд. тенге.
В соответствии с таблицей 1, обязательства перед юридическими и физическими с начала
2007 года увеличились на 1 462,7 млрд. тенге или на 31,0% и составили на 1 ноября 2007 года 6 177,6
млрд. тенге. С начала 2007 года вклады физических лиц выросли на 35,2 % или на 364,1 млрд. тенге.
Таблица 1 - Виды вкладов банковского сектора страны (млрд.тенге)
Вклады клиентов
01.01.07г
Всего
В т.ч. в
Ин.валюта
4714,9
2740,2
3680,7
2395,8
Всего вкладов, в т.ч. :
Вклады юридических
Лиц, в т.ч.:
Текущие и карт-счета 2334,4
клиентов
Вклады до
6,4
востребования
Срочные вклады
1336,6
01.11.07г
Прирост, в %
Всего
В т.ч. в Всего
В т.ч. в
ин.валюте
ин.валюте
6424,0
3893,9
36,2
42,1
4976,1
3299,1
35,2
37,7
1755,7
3307,0
2676,7
41,7
0,8
19,6
2,1
637,4
1643,7
617,6
в 3,1
раза
23,0
34
52,5
в 2,6 раза
-3,1
Условные
3,3
Вклады физических лиц 1034,2
в т.ч.:
Текущие и карт-счета 132,6
клиентов. Вклады до
востребования
Вклады до
30,6
Востребования
Срочные вклады
870,0
Условные
1,0
1,9
344,4
5,8
1447,8
2,7
594,8
75,8
40,0
42,1
72,7
29,6
165,1
27,5
24,5
-7,1
12,3
28
9,9
-8,5
-19,5
5557,1
-0,3
44,1
10,0
84,5
-40,0
302,0
0,5
1253,6
1,1
Вклады юридических лиц с начало года увеличились на 1709,1 млрд.тенге или на 36,2% и
составили на 1 января 2008 года 6424,0 млрд. тенге.
Вклады юридических лиц увеличились на 35,2%, в том текущие и карт-счета клиентов
увеличились – на 41,7% или на 972,6 млрд. тенге, средства по вкладам до востребования увеличились
на 13,2 млрд. тенге, сумма срочных вкладов снизились – на 23,0 % или на 307,1 млрд. тенге.
Рассмотрим, сегментацию рынка банковских услуг по степеням актива и пассива обобщенных
балансов банков. При этом поставщиков денежных средств разделим на следующие группы:
предприятия и организации, население, банки-корреспонденты, банки-кредиторы.
Из анализа состояния рынка банковских услуг (Таблица 2) выявлено, что за период 2005-2008
г.г., сумма денежных ресурсов, привлеченных коммерческими банками Казахстана, возросла в 1,6
раза. При этом сумма средств от предприятий возросла в 1,1 раза, от населения – в 3 раза и прочих
кредиторов – в 1,3 раза.
Таблица 2 – Состояние рынка банковских услуг в сфере привлечения денежных ресурсов
за период 2004-2008гг
Поставщики ресурсов
Средн. знач. за 20042008г.г., млн.тенге
На начало
На конец
периода
периода
16851,5
18288,5
Темпы
роста
Прогноз на 2009г.
1,1
58523,2
темп
роста
3,2
0,9
1,4
16580,7
13615,7
1,8
1,5
-Население
16555,1
45526,9
3,0
112467,4
- другие банки
20419,1
25213,4
1,2
37820,1
-прочие кредиторы
3514,1
4720,8
1,3
7553,3
Всего:
57340,1
93743,7
1,6
246560,4
Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан
2,5
1,5
1,6
2,6
Предприятия и организации,
в том числе:
-расчетные и текущие счета
-срочные вклады и депозиты
10209,9
6552,6
9211,5
9077,1
млн. тенге
По прогнозу на 2009 год объем предоставляемых банковских услуг в Казахстане увеличится в
2,6 раза и составит 246,6 млрд. тенге. По прогнозу на 2009 год доли исследуемых банков на рынке
банковских услуг в сфере привлечения денежных ресурсов увеличатся у Народного банка до 46%, у
Казкоммерцбанка-до 29%, у Темирбанка – до 28%.
Депозитная политика в большинстве банков была пересмотрена: создавались новые депозиты
с более привлекательными условиями либо старые условия претерпевали изменения. Так,
практически все банки повысили ставки вознаграждения в среднем на 1-1,5%.
Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и
платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а,
следовательно, и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех ресурсов,
которые банк приобретает на рынке различных ресурсов и, в частности, депозитных. Отсюда
возникает конкурентная борьба между банками за привлечение ресурсов.
35
Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры,
но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной частью
гибкого управления активами и пассивами коммерческого банка. Эффективное управление пассивами
предполагает осуществление грамотной депозитной политики.
Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной
привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень
высока. Поэтому, на наш взгляд, для укрепления ресурсной базы банкам нужна взвешенная
депозитная политика, в основу которой ставятся поддержание необходимого уровня диверсификации,
обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание
сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам.
С целью расширения ресурсного потенциала Банку необходимо активизировать свою
депозитную политику. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы банка должно
стать постепенное наращивание депозитного портфеля путем проведения грамотной депозитной
политики, направленной, в частности, на расширение перечня вкладов, доступных клиентам, введение
новых видов услуг для их удобства.
Депозитная политика Банка должна учитывать потребности всех социальных и возрастных
групп граждан – работающих и пенсионеров, молодежи и людей среднего возраста, а также должна
быть рассчитана как на малообеспеченные слои населения, так и на людей со средним и высоким
уровнями дохода.
С каждым клиентом Банк должен стремиться к установлению долгосрочных партнерских
отношений. С этой целью банк должен прогнозировать развитие потребностей клиентов, появление
новых направлений банковского бизнеса, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать и
предлагать полный спектр банковских продуктов и услуг.
С целью расширения депозитной базы Банку, на наш взгляд, следует обратить внимание на
такой инструмент привлечения средств, как сберегательный сертификат, что будет выгодно как для
потенциальных клиентов, так и для самого банка. Сертификаты имеют существенные преимущества
перед срочными вкладами, оформленными, простыми депозитными договорами. Выпуск
сберегательных сертификатов для банков будет иметь несколько выгодных сторон:
- Во-первых, при выпуске сертификатов не производится отчисления денежных средств в
фонд обязательных резервов, которые направляются на кредитование хозяйствующих субъектов;
- Во-вторых, благодаря большому количеству возможных финансовых посредников в
распространении и обращении сертификатов, расширяется круг потенциальных инвесторов. Кроме
этого, имеются существенные выгодные стороны и для владельца сберегательного сертификата.
Наряду с этим для проведения эффективного управления депозитами Банку необходимо
определить оптимальный объем периода хранения срочных вкладов как физических, так и
юридических лиц. При этом банку особое внимание следует уделить тому, что сроки депозитов
должны быть увязаны со сроками оборачиваемости кредитов, на выдачу которых они могут быть
направлены.
Таким образом, при разработке депозитной политики Банку следует руководствоваться
определенными критериями ее оптимизации, среди которых можно выделить следующие:
- взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для поддержания его
стабильности, надежности и финансовой устойчивости;
- диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска;
- сегментирование депозитного портфеля (по клиентам);
- дифференцированный подход к различным группам клиентов;
- конкурентоспособность банковских продуктов и услуг.
Таковы некоторые возможные пути совершенствования депозитной политики Банка и
повышения ее роли в обеспечении его устойчивости. В заключение можно сказать, что каждый банк
разрабатывает свою депозитную политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по ним,
условия проведения депозитных операций, опираясь при этом на специфику своей деятельности и
учитывая фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные процессы, протекающие в
экономике.
36
Список использованных источников
1. Лим А. Депозит – капитал, приносящий доход // Финансы Казахстана = Каржы Каражат. – Алматы, 2004. – N
11 -12. – С. 69-70
2. Куанова Г.А. «Депозиты в банковской системе Казахстана//Саясат-2005 г. -№6-7 с. 63-68
3. Порядина И.В «Роль маркетинговой Стратегии в оценке деятельности коммерческих банков» // Банки
Казахстана 2009г, №1.с-16-22.
4. Абдукамалова Г.О «Оценка рейтингового состояния банковского сектора Республики Казахстан»,2009г №8.
с.-22-25.
УДК 502.34 (574)
Есенгельдинова С. Ж.,
Семипалатинский государственный университет им.Шакарима
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Экономические проблемы природопользования занимают все более важное место в системе
мировых приоритетов. В качестве основного «виновника» деградации окружающей среды часто
называют экономику. В условиях рыночных отношений возникло ряд новых, недостаточно полно
изученных эколого-экономических вопросов. Такие проблемы, как сочетание различных механизмов
регулирования, определения экономической ценности природных богатств, эффективности и
платности природопользования, создание системы стимулирования природоохранной деятельности
требуют своего дальнейшего рассмотрения и проведения научных исследований.
Важным направлением в улучшении охраны природы и использования природных ресурсов
является определение адекватной цены или экономической оценки природных ресурсов и природных
услуг. Экономическая оценка природных ресурсов, как справедливо отмечено (10),предусматривает
решение двух взаимосвязанных задач: определение народнохозяйственной ценности природных
богатств в стоимостном выражении и выбор вариантов мероприятий по оптимальному
природопользованию в конкретных условиях, максимизирующих народнохозяйственную ценность
использования природных богатств.
Для обеспечения рационального использования природных ресурсов, охраны недр и
окружающей среды нужны не только натуральные, физические данные о количестве и качестве
природных ресурсов, но и стоимостные. Это обуславливается тесной зависимостью эффективности
общественного производства от ценности вовлекаемых в производство природных ресурсов. В свою
очередь общественное производство оказывает большое влияние на состояние окружающей среды и
поэтому важно оценить в стоимостном выражении ущерб, наносимый ей в результате
производственно-хозяйственной деятельности.
Планомерное экономическое регулирование этих взаимных воздействий возможно только на
основе стоимостных оценок природных ресурсов, позволяющих объективно определить их роль и
полезность в общественном производстве и важность для общества.
Настоящее время имеются ряд подходов к определению экономической ценности природных
ресурсов и природных услуг, которые позволяют получить конкретную оценку, базирующие на:
рыночной оценке, ренте, затратном подходе, альтернативной стоимости, общей экономической
ценности (стоимости). Не все эти подходы хорошо разработаны, в них имеются противоречивые
моменты, однако на их основе можно хотя бы в самом первом приближении оценить экономическую
ценность природы.
Экономическая оценка природных ресурсов означает количественное и качественное
измерение их потребительской стоимости и предполагает определение народнохозяйственной
ценности данного ресурса. Целью данной оценки является создание экономических стимулов,
побуждающих предприятия и организации к рациональному использованию и охране этих ресурсов в
целях повышения эффективности общественного производства и всемерного удовлетворения
народнохозяйственных потребностей. Это обуславливается тесной зависимостью эффективности
общественного производства от ценности вовлекаемых в него природных ресурсов.
С перспективной с точки зрения комплексности подхода к оценке природы и учета не только
ее прямых ресурсных функций, но и ассимиляционных функций, природных услуг,, является
концепция общей экономической ценности (стоимости). Величина такой экономической (ценности)
стоимости является арифметическая сумма четырех показателей: прямой и косвенной стоимости
37
использования, возможной стоимости и стоимости существования. В структурированном виде можно
представить следующим образом:
Социально-эколого-экономическая оценка природных ресурсов должна производится с
позиции природоохранной, экономической и социальной. Необходимость стоимостной оценки
природных ресурсов ощущается все острее. Она позволит точнее определить реальное и
потенциальное богатство, соотношение стоимости видов природных ресурсов, затраты на их
воспроизводство, оценить реальную эффективность инвестиционных проектов природопользования,
упорядочить систему ресурсных налогов и платежей, согласовать интересы нынешнего и будущих
поколений, стратегические цели и текущие задачи развития производственной и природоохранной
деятельности.
Применяемые в настоящее время подходы и методы стоимостной оценки природных ресурсов
весьма разнообразны. Выделяются кадастровый, нормативный, экспертные и перспективные,
затратные (8).
Группа специалистов Всемирного банка предложила следующую формулу стоимости
природного капитала как элемента национального богатства (
NW= Q*R*(1+ 1/r);
(1)
Где, NW- природный капитал;
Q- запасы природного ресурса;
R- рента ( разница между ценой продукта, произведимого с использованием
природных ресурсов, его себестоимости и прибылью предпринимателя);
r- ставка капитализации, определяемая периодом воспроизводства или исчерпания
ресурса.
Преимуществом формулы (1) является ее простота, но она пригодна лишь для оценки
возобновимых ресурсов, то есть ресурсов с бесконечным сроком использования. Но в этом случае:
- во- первых, неправомерно распространять ренту, получаемую с единицы ресурса, на все его
запасы, поскольку рента образуется лишь на лучших и средних по качеству запасах. Следовательно,
надо либо усреднить единичную ренту на все запасы, либо указывать удельный вес лучших и средних
запасов в общих запасах природного ресурса. Следует отметить также, что объем лучших и средних
запасов со временем непрерывно уменьшается;
- во-вторых, оценка возобновимого ресурса составляет, как известно, капитализированную
ренту, то есть сумму годовых рент за бесконечный срок использования этого ресурса ( например,
«нормативную цену земли»);
38
- в-третьих, формула учитывает лишь дифференцированную ренту, но не учитывает
абсолютную ренту, отражающую исключительное право собственности общества на освоение и
использование природного капитала.
Группа специалистов Всемирного банка предложила следующую формулу стоимости
природного капитала как элемента национального богатства (
NW= Q*R*(1+ 1/r);
(1)
Где, NW- природный капитал;
Q- запасы природного ресурса;
R- рента ( разница между ценой продукта, произведимого с использованием
природных ресурсов, его себестоимости и прибылью предпринимателя);
r- ставка капитализации, определяемая периодом воспроизводства или исчерпания
ресурса.
Преимуществом формулы (1) является ее простота, но она пригодна лишь для оценки
возобновимых ресурсов, то есть ресурсов с бесконечным сроком использования. Но в этом случае:
- во- первых, неправомерно распространять ренту, получаемую с единицы ресурса, на все его
запасы, поскольку рента образуется лишь на лучших и средних по качеству запасах. Следовательно,
надо либо усреднить единичную ренту на все запасы, либо указывать удельный вес лучших и средних
запасов в общих запасах природного ресурса. Следует отметить также, что объем лучших и средних
запасов со временем непрерывно уменьшается;
- во-вторых, оценка возобновимого ресурса составляет, как известно, капитализированную
ренту, то есть сумму годовых рент за бесконечный срок использования этого ресурса ( например,
«нормативную цену земли»);
- в-третьих, формула учитывает лишь дифференцированную ренту, но не учитывает
абсолютную ренту, отражающую исключительное право собственности общества на освоение и
использование природного капитала.
Список использованных источников
1. А.А. Голуб, Е.Б. Струкова Экономика природопользования, М.:Аспект Пресс, 2005
2. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. – М.. 2004
3. Словенская Н.Г. Экологическая безопасность. – М.,2003.
4. Зубаков В.А. XXI век. Сценарии будущего: анализ проблемы глобального экологического кризиса. – СПб.,
2005.
УДК: 336
Есенова Г.Ж., Ибраева А.К., Абылкасимова Ж.А., Шакаримова Г.М.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, г. Семей
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Финансовое планирование — это управление процессами создания, распределения,
перераспределения и использования финансовых ресурсов на предприятии, реализующееся в
детализированных финансовых планах. Финансовое планирование позволяет свести к минимуму
неопределенность рыночной среды и ее негативные последствия для предприятия.
Главной целью финансового планирования является обоснование возможностей
финансирования предполагаемых экономических, технических и социальных проектов и оценка их
эффективности с учетом конечных финансовых результатов.
В условиях финансового кризиса и экономического спада перед собственниками и
руководителями большинства предприятий встает задача оптимизации бизнеса, поиска ответной
реакции на резкое изменение внешней среды с благоприятной на негативную. Такая ситуация застала
многих менеджеров врасплох: длительный период экономического роста и позитивные ожидания
привели к отсутствию альтернативных вариантов развития компании в случае ухудшения
экономической конъюнктуры. Таким образом, большинству руководителей и финансовым
директорам необходимо «на скорую руку» разрабатывать антикризисный пакет мер по стабилизации
дел в компании, а иногда и просто для выживания предприятия. Наряду с финансовыми сложностями,
основными задачами многих предприятий стали сохранение наиболее ценных кадров и
39
своевременное выполнение договорных обязательств компании. На наш взгляд, особенность ситуации
заключается в том, что применяемый «антикризисный набор мер» хоть и уникален, но зависит, в
первую очередь, от отраслевой специфики компании и, во вторую - уже от конкретных особенностей
каждой компании.
Основные разделы «Антикризисного пакета»:
1. Повышение ликвидности компании Необходимо, в первую очередь, провести ревизию
дебиторской задолженности, организовать активную работу с должниками, в т.ч. и в судебном
порядке. Практика показывает, что есть компании, у которых существует возможность платить, но
они этого не делают, придерживая наличность.
Далее необходимо ужесточить условия предоставления отсрочки платежей, меру необходимо
проводить совместно с работой по анализу влияния ее на объемы продаж. Можно, предоставлять
скидку при оплате авансом. При возможности необходимо пересмотреть условия работы с
поставщиками. Понятно, что большинство компаний действуют по аналогии с вами, и вряд ли удастся
легко изменить условия оплаты. Однако если поставщик заинтересован в вас, то всегда можно
договориться. Работы по оптимизации запасов позволят сократить закупки как за счет уменьшения
запасов материалов, так и за счет снижения производства при сокращении складских запасов готовой
продукции.
2. Сдерживание падения объема продаж Основные инструменты - скидки и отсрочки, как
правило, противоречат условиям ликвидности и рентабельности, но в то же время позволяют
компании остаться в рынке. Решения в этой области необходимо обязательно просчитывать для
оценки их влияния на финансовое состояние компании, а также согласовывать с долгосрочной
стратегией. Также необходимо уделить особое внимание созданию новых продуктов «лайт», которые
будут дешевле не только по цене, но и по себестоимости. Создание таких продуктов быстрее
конкурентов может существенно изменить ваши рыночные позиции и сохранить их при выходе
экономики из кризиса. Наиболее быстро на создание продуктов «лайт» пошли кафе и предприятия
быстрого питания. Во многих заведениях появились, так называемые, антикризисные меню, где чутьчуть поменьше, чуть-чуть попроще, но зато дешевле. Целью здесь, конечно, было не изменение
рыночных позиций, а простое удержание клиентов, которые из-за падения доходов начали
отказываться от посещения кафе.
3. Сокращение затрат. В основном действия должны быть направлены на сокращение
постоянных затрат. Проблема состоит в том, что менеджеры, как правило, понимают, что косвенные
затраты ведут себя как «переменные» при росте объемов продаж (в этом можно убедиться, проведя
ретроспективный анализ), однако механизм их уменьшения при спаде остается для подавляющего
большинства загадкой. Многие руководители уже предприняли ряд экстренных шагов по сокращению
затрат (например, сократили затраты на различные корпоративные мероприятия, обучение персонала,
консультационные услуги и др.), однако большинство понимает, что этого недостаточно, т.к. такое
сокращение не приводит к перестройке самого бизнеса, размер постоянных затрат которого не
адекватен текущим потребностям. Основным инструментом для сокращения затрат, должно являться
выявление избыточных мощностей постоянных затрат.
Особенностью постоянных затрат является то, что они возникают вне зависимости от объема
пользования ресурсом в рамках определенной заранее мощности. Например, арендные платежи за
склад не зависят от того, насколько интенсивно мы им пользуемся, но ограничивают мощность
ресурса (арендуемую площадь). Для снижения постоянных затрат необходимо определить долю
фактически используемой мощности ресурсов от их максимальной. Это позволит выявить излишние
мощности и определить направления снижения затрат без риска для бизнеса. Одна производственная
компания ощутила остановку роста спроса на свою продукцию и даже коррекцию по некоторым
позициям. Анализ затрат показал, что компания имеет высокие затраты на логистику готовой
продукции, в т.ч. связанную с излишними мощностями логистической цепочки, выстроенной под
предполагаемый рос продаж. После корректировки прогноза спроса, расчеты показали, что данные
затраты не рентабельны и не станут такими в ближайшие три года, т.е. затраты на изменение
структуры логистики и новое ее выстраивание через три года ниже, чем содержать ее весть этот
период. Оптимизация движения товаров снизила и складские запасы. Была внедрена организация
прямых поставок покупателям, что позволило отказаться от складов временного хранения.
Полученный эффект: существенное сокращение затрат на аренду и обслуживание складских
40
помещений; снижение складских запасов и, как следствие, повышение оборачиваемости капитала;
сокращение сроков выполнения заказов.
4. Пересмотр инвестиционной программы. Здесь возможно не только сократить инвестиции в
расширение бизнеса с учетом корректировки спроса, но и рассмотреть варианты выгодной
горизонтальной или вертикальной интеграции. Необходимо посмотреть по рынку, что «плохо лежит»
из того, что вам очень хотелось.
5. Работа с персоналом Подходы могут существенно отличаться в зависимости от ситуации:
одни компании объявляют о сокращении штатов, другие, наоборот, говорят о сохранении коллектива
и зарплат для повышения мотивации и поднятия имиджа компании на рынке труда. Третьи используют изменившуюся ситуацию на рынке труда, которая повернулась в пользу работодателей,
например, проводят планомерную замену неквалифицированного персонала (набранного ранее из-за
отсутствия иного на рынке) на профессиональный, попавший под сокращение в других компаниях.
Выстраивание грамотной политики может существенно увеличить конкурентные позиции компании в
долгосрочной перспективе. Какой экономии позволит достичь проведение антикризисных
мероприятий. В данном случае не совсем корректно говорить об экономии. Компании закрывают
производства не для того, чтобы сэкономить, а чтобы выжить. У компаний изменилась внешняя среда
и к этим изменениям компания должна адаптироваться. Как видно, антикризисные меры только
отчасти касаются сокращения затрат, необходим комплексный подход к снижению влияния
негативных изменений и получения выгод от новых возможностей.
Первую стадию кризиса можно отнести ещё к 2007 году, когда было зафиксировано первое
падения фондовых индексов. Вторая волна кризиса стартовала в начале 2008 года, когда
продолжавшееся падение фондовых индексов обусловило переориентацию финансовых потоков с
одних активов в другие.Третью волну финансового кризиса наблюдаем сейчас, начиная с июня-июля
этого года. Началось падение спроса на мировых рынках и, как результат, обвал цен на сырьевых
рынках, стагнация ведущих экономических систем. В августе-сентябре цена на металл в среднем по
восьми регионам мира упала на 18,3%, цены на нефть снизились на 26,5% и продолжают снижаться.
Меры, предпринимаемые государствами мира для преодоления кризиса.
Снижение цен на сырьевые и энергетические ресурсы уменьшило в последнее время риски
инфляции, что создало возможность для скоординированного сокращения процентных ставок
рефинансирования центральными банками развитых стран:
1. Великобритания – ставка Центрального банка снижена на 1,5% до 3% годовых;
2. ЕЦБ – на 0,5% до уровня 3,25%;
3. Япония – ставка рефинансирования снижена до уровня 0,3%;
4. Китай – до уровня 6,66%;
5. США – до уровня 1%.
Отмечена возрастающая роль маркетологов. Это связано с тем, что в наступившем периоде
избытка на первый план выходит необходимость индивидуальной работы с клиентами и
потребителями. Кризис заставил более внимательно присмотреться к созданию корпоративной
культуры на предприятиях, к разработке качественных брендов, к развитию маркетинговых служб,
которые, к сожалению, считаются до сих пор бесполезными.
На примере японской компании Panasonic Corporation применение возможных маркетинговых
ходов в условиях мирового финансового упадка. Компания Panasonic Corporation провела
реструктуризацию, объединив разрозненные подразделения в 14 основных бизнес-единиц; ввела
жесткий контроль над операционными издержками; сократила 20 тыс. сотрудников; стала учить
рабочих выполнять больше функций; ввела систему just-in-time (всё вовремя); провела ребрендинг,
оставив один глобальный бренд — Panasonic; 30 тыс. сотрудников Panasonic в Японии (почти каждый
второй) имеют право пару раз в неделю работать на дому; 5,5 млрд $ в 2008 финансовом году были
инвестированы в исследования и разработку новых продуктов; 50% продаж корпорации по-прежнему
приходятся на Японию, на Европу, в том числе Россию - лишь 13%.
В первую очередь чтобы справляться с финансовым кризисом нужно стабилизировать и
обеспечить работоспособность финансовых институтов. Практически все мероприятия, которые
приняли американцы, были направлены на обеспечение ликвидности банковской системы. В
результате средства государства вложены, банки сохраняют работоспособность, деньги - в обороте.
Немалая доля успеха зависит от качества управленческой работы, от наличия действующих
инструментов стратегического планирования, системы контроллинга и мотивации сотрудников. В
41
качестве лучшей адаптации к изменению рынков необходимо пересматривать структуру закупок и
сбыта на предприятиях в соответствии с потребностями покупателей, сохранять в любых условиях
отношения с клиентами, налаживать более тесные отношения с банками.
Ряд необходимых мероприятий, проводимых предприятиями, требуют радикального
улучшения рамочных условий хозяйствования для всехсубъектов. Успех экономики будет зависеть от
проведения радикальных мер государства по либерализации и дерегулированию совместно с
конкретной поддержкой субъектов хозяйствования.
Государство не должно вмешиваться в деятельность субъектов. Сами субъекты должны
определять свои возможности и ресурсы. Задача государства – укрепит доверие на межбанковском
уровне, обеспечит ликвидность банков.
Список использованных источников
1. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: российская практика. – М.: Перспектива, 2004. – 200 с.
2. Управление финансами предприятия / Под ред. Л.В. Тереховой. – М.: ЗАО «Издательский дом «ЛогосРазвитие», 2001. – 144 с.
5. Финансовый менеджмент: Учеб. для вузов /Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006.
6. Шарп У.Ф., Александр Г.Д., Бейли Д.В. Инвестиции. М.: Инфра. 2006.
7. Министерство финансов Республики Казахстан - http://www.minfin.kz.
8. «Капитал.kz» 2009 г.- www.gazetagazetakapital.kz
УДК: 336
Ибраева А.К., Есенова Г.Ж., Акишева Д.М., Есенгельдинова С.Ж.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, г. Семей
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Если предприятие представляет собой целостный организм, то и его стратегия должна быть
комплексной, учитывать взаимосвязи между отдельными подсистемами предприятия и влияние на
них внешней среды. Показано, какую роль играет в формировании стратегии потенциал предприятия
и бизнеса в целом. Выделено восемь самостоятельных направлений, отвечающих различным
относительно самостоятельным и взаимосвязанным сторонам деятельности предприятия и
составляющих в совокупности комплексную стратегию предприятия, и для каждого направления
показаны основные варианты стратегического выбора. Каждому такому направлению стратегии
посвящен отдельный параграф, в котором дано определение элементов стратегии, приведены (или
представлены ссылками на другие главы книги) примеры и рекомендации, необходимые для
самостоятельного формирования стратегии на предприятии. Предложено разветвленное
«стратегическое древо», представляющее собой основные варианты стратегического выбора
предприятия.
Так, в работе (Ансофф, 1989) стратегия определяется как «набор правил для принятия
решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности», а в работе (Евенко, 1996)
под стратегией понимается «конкретизация пути развития предприятия исходя из динамики внешней
среды посредством формулирования долгосрочных целей, поиска ресурсов для их достижения и
планирования конкретных действий на перспективу». Несмотря на то, что общее содержание
стратегии понимается более или менее сходным образом, необходимо дать по возможности
однозначное и инструментальное в данном контексте определение стратегии.
Термин «стратегия» (от греч. stratos – войско, ago – веду) имеет военное происхождение.
Первоначально под стратегией понималось искусство ведения войны. Поскольку войны являлись (и, к
сожалению, являются и по сей день) наиболее важными событиями в жизни людей, народов, стран,
понятие «стратегический» в значении «важнейший», «определяющий» перешло в состав
терминологии управления в целом.
Соответственно термином «стратегические решения» обозначаются решения, которые имеют
кардинальное значение для функционирования бизнеса и влекут за собой (при условии их
реализации) долговременные и неотвратимые последствия. Таким образом, в качестве
отличительного признака стратегичности решений используются две характеристики – необратимость
и долгосрочность последствий. Это означает, что реализация стратегических решений меняет
потенциал предприятия, и возврат к предыдущему состоянию объекта управления если и возможен,
42
то требует больших затрат времени, ресурсов или усилий. Очевидно, решения такого рода
принимаются рано или поздно на любом предприятии, даже там, где не используется само понятие
стратегии. Руководители такого предприятия, подобно мольеровскому герою, сами не подозревая
того, говорят на языке «стратегической прозы». Недостаток такой ситуации в том, что, не отличая
стратегические решения от тактических и оперативных, руководители предприятия не уделяют
подготовке и анализу стратегических решений того внимания, которого они заслуживают.
Для стратегических решений характерно, что их принятие осуществляется путем выбора из
дискретного множества известных заранее вариантов. В практике работы предприятий к таким
решениям традиционно относились планы серьезных реконструкций, расширения или ликвидации
производств, коренное изменение профиля или специализации предприятия. В последние годы в
связи с процессами приватизации к стратегическим прибавились решения по виду и принадлежности
прав собственности на имущество и продукцию самого предприятия. Таким образом, стратегические
решения существовали всегда, хотя необходимость их подготовки и принятия на уровне предприятия
в условиях централизованного управления была ограниченной.
Какие же решения относятся к стратегическим? Для ответа на этот вопрос можно следующим
образом классифицировать процессы, из которых складывается деятельность предприятия.
Разнообразные технико-экономические, финансовые, социальные и другие процессы, протекающие
на предприятии, можно разделить на три группы:
·
процессы использования имеющегося потенциала для производства продукции,
выполнения работ и оказания услуг («производство»);
·
процессы создания, наращивания и модернизации потенциала предприятия
(«воспроизводство»);
· процессы, обеспечивающие создание и развитие самой воспроизводственной базы
предприятия («воспроизводство воспроизводства»).
Пользуясь этой классификацией, можно соответствующим образом структуризовать и
решения, принимаемые на уровне руководства предприятия. Решения, касающиеся использования
имеющегося потенциала производственной базы, целесообразно относить к тактическим. Наиболее
важные решения, касающиеся процессов формирования (создания, пополнения, изменения)
потенциала, можно отнести к стратегическим. Наконец, решения, которые определяют потенциал для
развития воспроизводственной базы, можно было бы назвать суперстратегическими.
Решения второго и третьего типов (стратегические и суперстратегические) будем объединять
общим термином «стратегические решения».
Хотелось бы подчеркнуть важность решений третьего типа. Зачастую считается, что самое
главное для предприятия – правильно распорядиться имеющимися ресурсами для производства
пользующейся спросом продукции. Однако еще большее значение для жизни предприятия в целом
имеет система и механизм принятия решений. Именно от этих составляющих предприятия зависит,
какие средства будут выделены на развитие, будут ли выплачиваться дивиденды (что существенно
влияет на позицию предприятия на фондовом рынке) и т.п.
Стратегические решения (в широком смысле этого слова) лежат в основе стратегии
предприятия. Сама же стратегия предприятия тем самым должна представлять собой как бы каркас,
на котором базируются конкретные задания, решения по отдельным вопросам функционирования
предприятия.
Тема кризиса - весьма актуальна для всех предприятий. Экономисты и эксперты говорят, что
современный кризис не похож на все предыдущие и поэтому старые методы борьбы с ним не
работают. По этому необходимо наитии и оптимизировать пути сохранения деятельности
предприятия в условиях кризиса.
Первое, что нужно сделать - это понять на какой фазе развития находится ваше предприятие.
Посмотреть на макро- (кризис в стране и мире) и микро- (кризис внутри самой компании) уровни.
Если ситуация усугубляется еще и наличием кризиса внутри компании, то нужно понять, на какой
фазе развития (их четыре) находится этот кризис. Конечно, стратегия выхода из тупика нужна! Но
если компания находится в 3-й или 4-й фазе собственного кризиса, на стратегические мероприятия у
нее просто нет необходимых ресурсов. Здесь нужно вводить антикризисное управление, но это уже
другая тема.
Конечно, нужно думать и о последствиях антикризисных мероприятий (чтобы не было как во
времена великой китайской революции: боролись с уничтожителями посевов - воробьями и всех
43
повывели, в результате истребления воробьев - расплодилась саранча и скушала еще больше, чем
могли предвидеть тогдашние китайские коммунисты).
Интересно мнение самих руководителей малых и средних предприятий: нужна ли им и их
сотрудникам стратегия во время кризиса? Ведь как показывает статистика, только12% руководителей
разрабатывают и практически используют стратегическое планирование как инструмент. Проводить
стратегический анализ, вырабатывать на основе него правильные стратегические решения и потом,
что самое главное: осуществлять их безупречное исполнение на всех уровнях, умеют не все. Я не
исключаю, что будут компании, которые переживут кризис и даже преуспеют за это время и без
стратегии, за счет интуитивно-правильных управленческих решений. Но сколько у нас таких от
природы мудрых руководителей? Скажу больше, даже наличие грамотной стратегии не является
залогом успеха. Как показывает практика, те компании, у которых были великолепные стратегии,
терпели неудачи! - потому что к их проблемам привела не сама стратегия, а ее практическая
реализация. В идеале, антикризисные стратегии должны разрабатываться в «мирное» время, а в
условиях «военных действий», извлекаются заранее составленные конверты со сценариями и
инструкциями для персонала к действию. Предприятия, которые это понимали и разработали
подобные стратегии, сейчас находятся в более выигрышном положении по отношению к своим
неповоротливым конкурентам. Ведь определение слова «кризис» от греческого krisis- означает
«решение». Найти эти решения и воплотить их в жизнь, можно на основе четко выверенной стратегии
и безупречного плана ее исполнения. Но как показывает практика, когда предприятие находится в
стадии активного развития, в ситуации, когда «все хорошо», мало кто озадачивается разработкой
стратегии на будущее.
Для тех предприятий, которые обладают соответствующими ресурсами для реализации
стратегии и планируют свое существование не на 1-2 года, а на 10 и более лет, можно предложить
следующий алгоритм действий:
 1. Формирование антикризисной команды (антикризисный комитет).
 2. Анализ влияния внешних и внутренних факторов влияния экономического кризиса на компанию
(макро и микро уровни).
 3. Разработка стратегии. Стратегия = стратегический анализ + стратегические решения + стратегия
исполнения.
4. Разработка системы корректировки планов в режиме on-line.
Если рассматривать развитие представлений о концепции управления предприятием в
конкурентной среде в условиях кризиса, то можно выделить несколько этапов в разрезе, во-первых,
развития концепции планирования и управления, во-вторых, развития концепции маркетинга
(Таблица 1).
Таблица 1
Время
Главный приоритет
в маркетинге
в управлении
50-е годы
Организация сбыта
Производственное
планирование
60-70-е
годы
Анализ спроса
Технико-экономическое
планирование
80-е годы
Анализ конкурентов
Стратегическое планирование
90-е годы
Стратегический маркетинг с ориентацией на
стратегическое управление
Стратегическое управление
Таким образом, формирование подходов, основанных на концепциях стратегического
управления, является важной задачей инновационной компании, рассчитывающей на долговременный
успех на рынке в кризисных условиях.
Подходы к определению и формулированию стратегических и оперативных решений и
методы их реализации существенно отличаются. Можно сформулировать следующие основные
признаки, по которым различаются стратегический и оперативный менеджмент.
44
- Уровень разработки: стратегия разрабатывается на самом высоком уровне управления
компанией, в штаб-квартирах и крупных дивизионах. Оперативные решения принимаются на более
низких уровнях управления.
- Регулярность: формулирование стратегии есть, с одной стороны, непрерывный, с другой,
нерегулярный процесс. Необходимость в уточнении стратегии возникает чаще всего в случаях
появления кризисов, новых идей, возможностей и управленческих инициатив. Оперативные решения
принимаются в условиях более определенных и регулярно, а процесс принятия тактических решений,
как правило, представляет собой циклический процесс с установленным временным графиком.
В понимании роли стратегического планирования лидируют фактически четыре основных
мотива:
возможность
организовать
свою
работу
с
учетом
перспективы
(37%);
- возможность организовать работу всего руководства предприятия с учетом разделяемой
всеми
перспективы
(21%);
дать
всему
коллективу
ясное
видение
перспективы
(35%);
- возможность более обоснованно принимать текущие решения (36%).
В настоящее время общее внимание со стороны бизнеса к стратегии стремительно возрастает.
Разрабатываются и внедряются методы сетевого стратегического планирования, когда стратегия
формируется одновременно и согласованно на нескольких технологически или функционально
связанных предприятиях. Возникают целые «кусты» территориально близких или функционально
связанных предприятий, действующих с учетом согласованной стратегической перспективы (такие
группы предприятий получили название «бизнес-систем»). Вместе с тем редко стратегии носят
достаточно комплексный характер, что существенно снижает их реальность, действенность и
эффективность. Таким образом, в условиях кризиса предприятиям необходима комплексная
стратегия, включающей в себя стратегические решения по всем основным факторам деятельности
предприятия.
Список использованных источников
1.Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: российская практика. – М.: Перспектива, 2004. – 200 с.
2.Управление финансами предприятия / Под ред. Л.В. Тереховой. – М.: ЗАО «Издательский дом «ЛогосРазвитие», 2001. – 144 с.
3. Финансовый менеджмент: Учеб. для вузов /Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006.
4. Шарп У.Ф., Александр Г.Д., Бейли Д.В. Инвестиции. М.: Инфра. 2006.
5.Министерство финансов Республики Казахстан - http://www.minfin.kz.
6. «Капитал.kz» 2009 г.- www.gazetagazetakapital.kz
УДК: 336
Ибраева А.К.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, г. Семей
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
Крупные и средние предприятия представляют собой формирующую базу для экономики и
финансового положения региона. Они определяют ее главные, системообразующие связи, выступая в
качестве доминирующего фактора регионального развития. Анализ финансовой состоятельности
крупных и средних предприятий позволяет оценить приоритеты их развития, что способствует
перспективному планированию ключевых направлений региональной экономической политики,
решению стратегических проблем управления регионом.
Рациональное управление финансовыми ресурсами предприятий в соответствии с проводимой
финансовой политикой должно ориентироваться на реализацию общих целей, стоящих перед
финансовой системой страны: воздействие на экономический рост и занятость, обеспечение
экономических и политических функций государства.
Финансовая обеспеченность регионов определяется в значительной мере эффективностью
хозяйственной деятельности. Районы с высоким уровнем экономического развития, как правило,
располагают и большими внутренними финансовыми возможностями. Поэтому анализ уровня
45
обеспеченности финансовыми ресурсами может быть эффективно использована с внедрением
бюджетирования на предприятии.
Масштаб предприятий олицетворяет собой одновременно и сильные, и слабые стороны для
организации высокорезультативного процесса бюджетирования предприятия: с одной стороны, на
таких производствах, как правило, концентрируются высококлассные специалисты, менеджеры,
экономисты и финансисты, способные осилить экономические методы управления, внедрить и
постоянно совершенствовать принципы, нормы и правила бюджетирования по горизонтали и
вертикали всей совокупности рыночных отношений в рамках конкретных производственноэкономических, больших систем. С другой стороны, крупномасштабное производство в виде единого
юридического лица вследствие объективных причин и в силу закона больших чисел
становится зачастую неуправляемым, функционально необъятным со всеми негативными
последствиями
для
коммерческого
расчета,
включая
неконтролируемые
потери,
непроизводительные расходы и злоупотребления, в связи с чем полезно соблюдать меру по поводу
учета данного фактора и не стремиться к гигантомании как самоцели.
Проанализируем финансовое состояние предприятий ВКО и сделаем соответствующие
выводы.
За 2007 год финансовые показатели крупных и средних предприятий Восточного Казахстана
представлены отчетностью 409 хозяйствующих субъектов. За указанный период ими было
произведено продукции (товаров, услуг) на сумму 388,9 млрд. тенге, что превысило данный
показатель за предыдущий год на 35,6%. Доход от реализации продукции (товаров, услуг) составил
526,8
млрд.
тенге
и
увеличился
по
сравнению
с
2006
годом
на
15,7%.
Крупными и средними предприятиями (организациями) получена прибыль в размере 129,2 млрд.
тенге, которая меньше финансового результата 2006 года на 9,7%.
Динамика прибыли (убытка) до налогообложения
предприятий (организаций) ВКО
Доминирующее влияние на формирование консолидированного положительного финансового
результата оказала, прежде всего, деятельность ведущей отрасли региона - обрабатывающей
промышленности. Доход по этому виду экономической деятельности составил 126,7 млрд. тенге.
В территориальном разрезе наибольший по величине положительный финансовый результат получен
предприятиями областного центра - 121,6 млрд. тенге и Зыряновского района - 3,7 млрд. тенге; в ряду
прибыльных г.Семей (2,4 млрд. тенге), Уланский район (1,3 млрд. тенге), г.Риддер (1,0 млрд. тенге).
Динамика убыточных предприятий (организаций)
46
Отрицательное сальдо производственно-финансовой деятельности за 2007 год сложилось у
134 предприятий (32,8% от общего числа крупных и средних хозяйствующих субъектов), общая
сумма их убытков при этом составила 14,2 млрд. тенге. По сравнению с данными за 2006 год процент
убыточных крупных и средних предприятий (организаций) в целом на уровне области уменьшился на
2,2 процентного пункта, при увеличении их убытков на 46,4%. В среднем по области на одно
убыточное предприятие приходилось 0,1 млрд. тенге убытка, на одно доходное - 0,5 млрд. тенге
прибыли.
По итогам 2007 года в разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля убыточных
крупных и средних хозяйствующих субъектов - в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды - 55,5%, общая сумма полученных ими убытков составила 1,9 млрд. тенге. Также
значительные суммы убытков получены предприятиями обрабатывающей промышленности - 7,9
млрд. тенге, горнодобывающей промышленности - 1,3 млрд. тенге и строительства - 1,2 млрд. тенге.
Рентабельность
производства,
как
индикатор
оценки
финансово-экономической
эффективности работы предприятия, эффективной постановки бюджетирования финансовых ресурсов
предприятия и уровня окупаемости произведенных затрат, имела достаточно высокое значение
(31,6%), как в целом по области, так и в отдельных видах деятельности. Среди отраслей экономики
наиболее высокий уровень рентабельности имели обрабатывающая промышленность (46,3%) и
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (24,2%). По сравнению с предшествующим 2006 годом
уровень рентабельности производства снизился на 6,7 п.п., т.е. на каждый тенге расходов в отчетном
периоде приходилось 1,32 тенге дохода против 1,38 тенге в 2006 году.
Динамика рентабельности хозяйствующих субъектов %
Нерентабельным (убыточным) была деятельность предприятий рыболовства и рыбоводства (19,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (-3,8%), транспорта и связи (2,2%), горнодобывающей промышленности (-1,2%).
Таким образом, в течение 2007 года отмечались позитивные сдвиги в деятельности крупных и
средних предприятий области, которые проявились в увеличении дохода от реализации продукции
(работ, услуг) и выпуска готовой продукции, уменьшении доли убыточных предприятий.
Снижение финансового результата в 2007г. по сравнению с итогами предыдущего года составило
9,7% и практически не изменило динамики прибыли (убытков) до налогообложения за последние
шесть лет. С 2002 года прибыль возросла в 17,9 раз, что свидетельствует о тенденции улучшения
финансового положения крупных и средних предприятий, возможных положительных перспективах
развития их деятельности в связи с поэтапным внедрением бюджетирования финансовых ресурсов.
Отмеченный позитивный аспект развития предприятий имел определенное влияние на оздоровление
состояния взаиморасчетов предприятий (организаций) области.
Одним из основных факторов, оказывающих влияние на перспективный рост производства
продукции сельского хозяйства в области, является развитие заинтересованности хозяйств населения
в увеличении объемов производства. Развитие личных подсобных хозяйств - это, прежде всего,
удовлетворение собственных нужд. Основными причинами, сдерживающими развитие производства
в данной категории хозяйств, являются отдаленность большинства участков от городской черты,
посещение которых требует больших транспортных расходов; физический износ централизованных
систем полива, электроснабжения в целом отсутствие упорядоченной системы бюджетирования.
Таким образом, назначение планирования как функции управления состоит в стремлении
заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обе спечиваю щие
благоприятные условия для но рмального функционировании и развития предприятия.
47
Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность
достижения конкретных целей с учетом возможн остей наиболее эффективного
использования ресурсов каждым производственным подразделением и предприятием в целом. Эта
деятельность опирается на выявление и прогнозирование потребительского спроса, анализ и оценку
имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяйственной конъюнктуры.
Список использованных источников
1. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: российская практика. – М.: Перспектива, 2004. – 200 с.
2. Управление финансами предприятия / Под ред. Л.В. Тереховой. – М.: ЗАО «Издательский дом «ЛогосРазвитие», 2001. – 144 с.
3. Финансовый менеджмент: Учеб. для вузов /Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006.
4. Шарп У.Ф., Александр Г.Д., Бейли Д.В. Инвестиции. М.: Инфра. 2006.
3. Министерство финансов Республики Казахстан - http://www.minfin.kz.
6. «Капитал.kz» 2009 г.- www.gazetagazetakapital.kz
ЖОЖ 637.5'63.04/07
Кизатова М.Е., Нұрғазезова А.Н.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті,
ҚОЙ ЕТІНІҢ ТАМАҚТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ
Елбасы Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткеніндей, «мемлекетіміз әлем таныған, алдыңғы қатарлы
елдер қатарына қосылуы тиіс» [1].
Адам қорегінің ішінде ет тағамдарының маңызы зор. Қазақстан Республикасында мал
ақуызының ең көп тараған қайнар көзі – қой мен жылқы еті. Ет құрамында экстрактивті заттар, май,
су, минералды тұздар мен витаминдер сияқты организмге қажетті заттар болады. Адам организмінің
өсуі мен қалыпты өмір сүруі үшін құнды белоктар өте қажет. Экстрактивті заттар еттен әзірленген
тағамдарға ас қорыту сөлдерінің айтарлықтай бөлінуі және астың жақсы қорытылуы үшін дәм мен
хош иіс береді. Қазіргі заманға сай азық-түлік өнімдері үшін біздің елімізде, сонымен қатар, шет
елдерде тағамдық құндылығы жоғары бұйымдардың жаңа ассортиментін меңгеру тән.
Алайда республикада ет өндіруді арттыру жөнінде біраз табыстарға қол жеткенмен, халықтың
бұл бағалы өнімге қажеттілігі әлі де болса толық қанағаттандырылмай отыр. Мұның негізгі себебі
барлық шаруашылықта ет өндіру бірдей жолға қойылмаған. Фермалар мен шағын мал
шаруашылықтың мал мамандары малды өз төлі есебінен өсіру, арзан жайылым шөбін пайдалана
отырып, жайып семіртуді кең көлемде қолдану, мал бордақылау және т.б маңызды мәселелерге әлі де
болса жете мән бермей келеді.
Мал етін өндіруді күрт арттыру үшін мал мен құстың тірідей салмағын және олардың
қоңдылығын көтеру шарт. Ол үшін ең алдымен малды күтіп бағу мен азықтандыру жағдайын
жақсартып, оларды ұстеп азықтандыра отырып, жайып семіртуді ұйымдастыру қажет. Төлді, ересек
малды және құсты өнеркәсіптік негізде қарқынды түрде бордақылау, өнімді төмен сиырлардың етті
тұқымының жоғары өнімді бұқаларымен өнеркәсіптік будандастыруды істе қолдану керек. Сонымен
бірге табындардағы селекциялық жұмыстарға шаруашылықтың барлық резервтерін пайдалана білу
қажет. Біздің елімізде халық қажетін өтеуге және ет өндіруді арттыруға баса назар аударылады.
Ет өндіруді арттыруда ауыл шаруашылығы ғылымы мен озат тәжірибе жетістіктерін кеңінен
қолданудың зор маңызы бар. Республиканың ғылыми зерттеу мекемелері соңғы жылдарда мал мен
құстың еттілігін арттыру жөнінде бірсыпыра тиімді әдістерді зерттеді.
Осы әдістерді өндіріске енгізу белгіленгеннен жоспарды орындауға және халықтың етке деген
қажетін өтеуге мүмкіндік береді.
Ет құрамындағы майлар ет өнімдерінің жоғары энергетикалық құндылығын негіздейді,
өнімдердің ароматы мен дәмін түзуге қатысады және құрамында адамға қажет жеткілікті мөлшерде
полиқанықпаған май қышқылдары бар. Еттің бұлшық ет тінінде ет өнімдерініңдәмін түзуге қатысатын
және асқазан темірі секрециясының энергетикалық қоздырғышы болып табылатын экстрактивті
заттар бар. Ет және әсіресе малдың ішек қарны витаминдерге бай. Бауыр мен бүйректе В тобы
витаминдері мен А витамині көбірек. Адам ет арқылы барлық қажетті минералды заттарды алады. Ет
тағамдарында көп мөлшерде фосфор, күкірт, темір, натрий, калий бар, сонымен қатар етте
микроэлементтер қатары-мыс, кобальт, мырш, йод және т.б. бар.
48
Еттің тағамдық құндылығы ақуыздардың, майлардың, витаминдердің, минералды заттардың
мөлшерімен және қатынасымен және олардың адам организмімен сіңу дәрежесімен сипатталады, ол
сонымен қатар еттің энергетикалық мөлшері мен дәмдік қасиетіне негізделген. Ақуыз және май тең
мөлшерде болатын ет жақсы сіңеді және жоғарғы дәмдік қасиетке ие [2].
Бұлшық ет тінінің тағамдық құндылығы жоғары, себебеі оның құрамында адам организмі
үшін ауыстырылмайтын амин қышқылы қатынасы қолайлы толық құнды ақуыз мөлшері көбірек.
Еттің құрамында 52-78% су, 16-21% ақуыз, 0,5-49% май, 0,4-0,8% көмірсулар, 2,5-3%
экстрактивті заттар, 0,7-1,3% минералды заттар, ферменттер, витаминдер және т.б кіреді. Судың
еттегі мөлшері малдың күйлілігі мен жасына байланысты өзгереді су жас мал етінде ересек мал етіне
қарағанда көбірек. Судың бір бөлігі ақуызбен байланысқан күйде, ал қалған бөлігі бос күйде болады.
Ылғалдылығы жоғары ет тез бұзылады. Қой етінде 53-69% ылғал болады.
Қой еті жоғары қоректік сапасымен сипатталады. Қой етінің азық-түлік өнімі ретіндегі
ерекшелігі, шошқа (74,5-126 мг %) мен сиыр майына (75 мг %) қарағанда қойдың майында (28мг %)
холестерин мөлшері аз болады. Қой етін қолдану тістің тіс жегіден қорғанысын арттырады және
көмірсулардың зат алмасу процесінің бұзылуының алдын-алуға қызмет етеді. Қой етінде сиыр етіне
қарағанда 2 есе көп фтор бар (100 г өнімде шаққанда, қой етінде - 120мкг, сиыр етінде – 63 мкг).
Ет биологиялық құнды белоктардың көзі. Жеңіл сіңетін ақуыздардың негізгі бөлігі бұлшық
ет тінінде жинақталған. Оларға суда еритін саркоплазма ақуыздары – миоген, миоальбумин, глобулин,
және миоглобин жатады.
Етте калий, фосфор, хлор, магний, кальций, темір макроэлементтері және мыс, молибден,
қалайы, қорғасын, алюминий, хром, марганец, кобальт, ванадий, фтор, йод микроэлементтері бар.
Минералды заттар бұлшық ет және сүйек тіндерінде саркоплазмада еріген күйде немесе ақуыздармен
байланысқан күйде жинақталады. Олар ақуыз синтезіне, зат алмасуға, еттің бұлшық ет тінінің
ақуыздарының ерігіштігі мен ісінуіне әсер етеді, ферменттердің активаторы болып табылады.
Етте 50-ден астам ферменттер бар, олардың қатынасында әртүрлі заттардың ыдырауы жүреді.
Оларға протеазалар, липазалар және т.б. жатады. Мысалы, липаза әсерінен май гидролизі жүреді.
Катепсиндер жоғары молекулалы ақуыздардың деструкциясын тудырады.
Ет В тобы (В1, В2, В3, В6, В12,), РР, фоли қышқылы, биотин витаминдерінің көзі. Сиыр етінде
рибофлавиннің В2 массалық үлесі – 0, 13-0,17 мг%, никотинамид РР – 3,9-6,7 мг%, фоли қышқылы –
0,013-0,026 мг%, биотин – 3,4-4,6 мг%. Сиыр және қой етінде шошқа етіне қарағанда В12 дәрумені 2-3
есе көп. Ал шошқа еті сиыр және қой етіне қарағанда В1(0,74-0,94 мг%), В6 (0,42-0,5 мг%) және В3
(0,7-2 мг%) дәрумендеріне бай. Қойдың жеке бөліктерінің химиялық құрамы 1 кестеде көрсетілген.
1 кесте - Қойдың жеке бөліктерінің химиялық құрамы
Көрсеткіштер
1
категориялы
қой еті
Мөлшері, 
Су
Ақуыз
Май
Күл
67,8
15,6
16,3
0,8
Na
K
Ca
Mg
P
Йод
Тиамин
Рибофлавин
Ниацин
80
270
9
20
168
2,0
0,08
0,14
3,8
Корейка
Кеуде
61,7
59,4
15,9
14,0
21,5
25,8
0,9
0,8
100 г еттегі, мг
95
110
238
212
8
7
24
23
156
133
2,4
2,3
0,11
0,07
0,12
0,11
5,0
3,8
49
Жамбас
бөлігі
Жауырын
бөлігі
Котлет
еті
67,7
17,0
14,4
0,9
68,1
16,1
14,9
0,9
63,8
16,0
19,3
0,9
90
300
10
25
183
2,2
0,12
1,16
5,0
88
300
8
25
162
2,0
0,08
0,16
4,5
108
290
9
25
148
2,3
0,07
0,12
2,7
Тағамдық құндылығы аса жоғары келетін белоктың негізгі бөлігі бұлшық етте болады.
Бұлшық еттің ең құнды бөлігі – саркоплазмалық және миофибриллярлық ақуыздарда таптырмайтын
аминқышқылдарының болуы оны аса құнды ақуызға жатқызады.
Еттегі ақуыздың биологиялық құндылығы бұлшық еттің құрылысы мен функционалдық
мақсатына байланысты. Басым көпшілігі жұмыр формалы динамикалық және динамостатикалық
функционалды маңызы бар бұлшық еттен тұратын бірінші сортты етте аса құнды ақуыздар мол және
олардың сапалы ақуыздық көрсеткіші жоғары болады. Екінші сортты етке қатпарлы және көп тараулы
бұлшық ет, шандыр мен қалақ сіңірлер кіреді. Құнды ақуызы аз да, құнсыз ақуызы көп.
Сапалы ақуыздық көрсеткіші ең төмен және құрамында дәнекер тін ақуыздары аса мол үшінші сортты ет болып табылады. Оған негізінен статодинамикалық және статикалық
функционалды көп көпіршікті бұлшық ет, шандыр және сіңір жатады [3].
Ет сапасының құнды көрсеткіші оның калориялығы болып табылады. Ол ақуыздың, майдың
және көміртектің жылу бергіштік қабілетін есептеу жолымен анықталады. Организмде 1 г май
ыдырағанда 9,3 килокалория, 1 грамм ақуыз ыдырағанда 4,1, 1г көміртек ыдырағанда 4,2
килокалория жоғалатыны анықталды. Бірінші категориялы қой етінің энергетикалық құндылығы 209
Ккал. Еттің калориялығы негізінен оның май құрамына, яғни малдың қоңдылығына байланысты
болады. Малдың жасы өскен сайын оның етінің калориялығы арта түседі.
Еттегі минералды заттар тұрақты түрде не аз, не көп мөлшерде болады. Олар май тіндерінде
аз, ал бұлшық етте, әсіресе сүйекте көп.
Сонымен, қорыта келгенде, қой етін тек ет шикізаты ретінде ғана тұтынып қоймай, жеңсік ет
өнімдерін өндіру үшін қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Назарбаев Н.Ә. Ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа кезеңі // Егемен Қазақстан, 2005, 1 ақпан.
2. Күзембаев Қ., Құлажанов Т., Күзембаева Г. Азық түлік өнімдерін тану. – Алматы, 2006. – 255-256 б.
3. Я.М.Узаков, Б.А.Рскельдиев и др. Технологические свойства и биологическая ценность баранины // Мясная
индустрия. 2007. - № 2. – С.26-27.
Исмаилова А.Е., Хасенова К.Е.
Семипалатинский Государственный Университет имени Шакарима, г. Семей
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Дальнейшее развитие экономики возможны при известном повышении доли
производственного накопления в национальном доходе. А это, в свою очередь, требует заметного
ускорения темпов роста производства именно в тех отраслях, которые выпускают более совершенные
средства производства, в частности, орудия труда.
Выбор приоритетного направления инвестиционной политики в целях поддержания наиболее
эффективной территориально-отраслевой структуры экономики составляют основу инвестиционной
политики государства. В процессе ее формирования учитывается и необходимость осуществления
крупных национальных программ.
Проведем анализ валового регионального продукта на душу населения по Республике
Казахстан за 2004 – 2008 годы.
50
Таблица 1. Анализ валового регионального продукта на душу населения по Республике
Казахстан за 2004 – 2008 годы (тыс. тенге)
Регионы
2004 г.
тыс.
тенге
2005 г.
тыс.
тенге
2006 г.
тыс.
тенге
2007 г.
тыс.
тенге
2008 г.
тыс.
тенге
Отклон
ение
2008
г.2006
г. тыс.
тенге
+357,0
Отклоне
ние 2008
г.2007 г.
тыс.
тенге
1 024,20
Отклон
ение
2008 г.
к 2004
г. тыс.
тенге
+633,2
Республика
Казахстан
Акмолинская
область
Актюбинская
область
Алматинская
область
Атырауская
область
ЗКО
Жамбылская
область
Карагандинская
область
Қостанайская
область
Кызылординска
я область
Мангистауская
область
ЮКО
Павлодарская
область
СКО
ВКО
г. Астана
г. Алматы
391
501,1
667,2
829,9
222,1
263,4
340
543,2
641,4
+419,3
+301,4
+98,2
438,1
604,9
748,1
970,5
1 231,10
+793,0
+483,0
+260,6
163,5
202,1
253,5
337,4
409,2
+245,7
+155,7
+71,8
1 389,50
1 727,30
2 296,20
2 541,70
3 626,00
659,8
169,1
838,6
191,2
1 006,20
262,8
1 339,40
316,9
+1329,
8
+500,8
+125,7
+1084,3
589,8
138,8
+2236,
5
+749,6
+178,1
382,3
509,9
690,1
853,5
1 088,40
+706,1
+398,3
+234,9
299,1
356,5
429,5
624,5
789,7
+490,6
+360,2
+165,2
294,9
394
585,2
794,7
1 075,90
781,0
+490,7
+281,2
831,6
1 174,20
1 552,90
1 896,20
2 631,00
161,7
516,6
187,6
621,3
265,2
794
310,4
1 153,60
+1078,
1
+122,8
+532,3
+734,8
142,7
449
+1799,
4
+167,7
+704,6
226,7
270,6
901,7
924,4
277,9
325,4
1 318,00
1 218,60
357,8
430,8
1 701,80
1 792,90
487,4
563,4
1 927,00
2 048,90
619
627,9
2 080,20
2 193,20
+392,3
+357,3
1178,5
+1268,
8
Примечание: рассчитано автором по данным Агентства РК по статистике
+261,2
+197,1
+378,4
+400,3
+131,6
+64,5
+153,2
+144,3
+194,3
+333,2
+54,1
+45,2
+359,6
Проанализируем данные таблицы.. Из данных таблицы 1 видно, что валовой региональный
продукт на душу населения в Республике Казахстан ежегодно увеличивается. В 2008 году по
сравнению с 2004 годом произошло увеличение валового регионального продукта на +633, 2 тыс.
тенге, в 2008 году по сравнению с 2006 годом произошло увеличение на +357,0 тыс. тенге, в 2008 году
по сравнению с 2007 годом произошло увеличение на +194,3 тыс. тенге. При этом самый высокий
показатель валового регионального продукта на душу населения в 2008 году составляет в Атырауской
области - 3 626,00 тыс. тенге, в Мангистауской области - 2 631,00 тыс. тенге, в г. Алматы 2 193,2 тыс.
тенге, в городах Астана – 2080, 20 тыс. тенге, а также в Западно-Казахстанской области – 1339,40 тыс.
тенге, в Павлодарской области – 1153,6 тыс. тенге, в Карагандинской области -1088,4 тыс. тенге, в
Кызылординской области – 1075,9 тыс. тенге.
51
Диаграмма валового регионального продукта на душу населения представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Валовой региональный продукт на душу населения
Кроме того, анализируя данные таблицы 1 можно увидеть, что валовой региональный продукт
на душу населения в 2008 году составляет менее 1000,0 тыс. тенге по таким регионам как:
Акмолинская область – 641,4 тыс. тенге, Алматинская область – 409,2 тыс. тенге, Жамбылская
область – 316,9 тыс. тенге, Костанайская область – 789,7 тыс. тенге, Южно-Казахстанская область –
310,4 тыс. тенге, Северно-Казахстанская область – 619,0 тыс. тенге, Восточно-Казахстанская область
– 627,9 тыс. тенге.
Проведем анализ валовой добавленной стоимости по Республике Казахстан за 2004- 2008
годы. Всего по Республике Казахстан в 2008 году по сравнению с 2007 годом валовая добавленная
стоимость увеличилась на +3 203 125,2 млн. тенге или на +24,93 %. При этом в 2008 году по
сравнению с 2007 годом произошли изменения валовой добавленной стоимости по всем отраслям.
Однако по такой отрасли как промышленность произошло увеличение в 2008 году по сравнению с
2007 годом на 42,0 % или 1 527 513,0 млн. тенге, по отрасли торговля увеличение на +377 945,1
млн.тенге или +23,8 %, по отрасли транспорт и связь увеличение на +287 445,9 или +19,4 %, по
отрасли прочие услуги произошло увеличение +18,9 % или +798 731,9 млн.тенге, по отрасли сельское
хозяйство произошло увеличение на + 126 005,8 млн. тенге или на +17,32 %. По отрасли
строительство произошло небольшое увеличение на +7,05 или +85 438,8 млн.тенге.
Проведем анализ инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в
Республике Казахстан за 2004-2008 годы.
По состоянию за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы происходит ежегодное увеличение
инвестиций в основной капитал в Республике Казахстан за счет всех источников финансирования. В
2008 году по сравнению с 2004 годом произошло увеличение инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования в Республике Казахстан на +2507194 млн. тенге, в 2008 году по
сравнению с 2006 годом на +1386355 млн. тенге, в 2008 году по сравнению с 2007 годом на +818756
млн. тенге, что является положительной тенденцией.
Диаграмма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
52
Рассматривая Восточно-Казахстанскую область, можно увидеть, что произошло увеличение
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в следующем размере: в
2008 году по сравнению с 2004 годом произошло увеличение + +110628 млн. тенге, в 2008 году по
сравнению с 2005 годом произошло увеличение на +79179 млн. тенге, в 2008 году по сравнению с
2006 годом на +45322 млн. тенге, в 2008 году по сравнению с 2007 годом на +45 322 млн. тенге, что
является положительной тенденцией.
Проведем анализ структуры и состава инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования в Республике Казахстан за 2004-2008 годы .
По состоянию на 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы, можно увидеть, что наибольший
удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
занимает первое место Атырауская область, а именно 26,3 % в 2004 году, 29,5 % в 2005 году, 25,76 %
в 2006 году, 22,53 %– в 2007 году, 19,62 % в 2008 году соотвесттвенно.
На втором месте в структуре инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования занимает по Республике Казахстан г. Алматы – 16,35% в 2004 году, 13,8 % в 2005
году, 14,8 % в 2006 году, 14,53 %– в 2007 году, 11,52 % в 2008 году соотвесттвенно.
На третьем месте в структуре инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования занимает по Республике Казахстан г. Астана – 12,95% в 2004 году, 11,35 % в 2005
году, 12,6 % в 2006 году, 12,51 %– в 2007 году, 10,8 % в 2008 году соотвесттвенно.
На четвертом месте в структуре инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования занимает по Республике Казахстан Мангистауская область – 5,9 % в 2004 году, 5,91
% в 2005 году, 8,13 % в 2006 году, 7,41 %– в 2007 году, 9,1 % в 2008 году соотвесттвенно.
Удельный вес инвестиций в основной капитал
по Восточно-Казахстанской области
Республике Казахстан за счет всех источников финансирования незначительный. Так например: в
структуре инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования занимает в
Республике Казахстан по Восточно-Казахстанской области – 2,98 % в 2004 году, 3,4 % в 2005 году,
4,11 % в 2006 году, 3,73 %– в 2007 году, 3,83 % в 2008 году соотвесттвенно. Необходимо отметить,
что ежегодно происходит увеличение удельного веса инвестиций в о сновной капитал за счет всех
источников финансирования, но незначительно (в 2008 году по сравнению с предыдущим +0,1%, в
2008 году по сравнению с 2004 годом на +0,85 %), что является отрицательной тенденцией.
Проведем анализ индекс объема инвестиций в основной капитал в Республике Казахстан за
2004-2008 годы в % к предыдущему году..
Индекс объема инвестиций в основной капитал в Республике Казахстан за 2004-2008 годы в %
к предыдущему году составляет в 2004 год – 123,1 %, в 2005 году – 134,1 %, в 2006 году – 111,1 %, в
2007 году – 113,5 %, в 2008 году 114,8 %.
Диаграмма индекса объема инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 3
Рисунок 3. Индекс объема инвестиций в основной капитал
Индекс объема инвестиций в основной капитал по Восточно-Казахстанской области за 20042008 годы в % к предыдущему году составляет в 2004 год – 109,1 %, в 2005 году – 152,1 %, в 2006
году – 135,5 %, в 2007 году – 103,3 %, в 2008 году 117,4 %.
Список используемой литературы:
1. Статистический ежегодник. Казахстан. 2008, Алматы: Агентство по статистике Республики Казахстан.
С.435.
53
Курманбекова Г.А.
Семипалатинский государственный университет им.Шакарима
МОДЕЛЬ РАНЖИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
В условиях рыночной экономики существует довольно много возможностей для
инвестирования. Вместе с тем любое предприятие имеет ограниченные собственные финансовые
ресурсы, доступные для инвестиционной деятельности, Брать в долг в условиях нестабильности и
несовершенства рынка нецелесообразно, так как кредиты предоставляются довольно с высокой
процентной ставкой, наблюдается частая колеблемость валютного курса, и увеличивается воздействие
факторов риска.
В тоже время могут возникнуть и такие ситуации, когда при принятий решений об
инвестировании того или иного проекта, остро встает вопрос о его эффективности, оптимальности,
прибыльности и окупаемости.
Такая задача возникает в том случае, когда имеется набор привлекательных инвестиционных
проектов, однако компания не может их осуществить одновременно, поскольку ограничена в
финансовых ресурсах. Для получения практических решений необходимо осуществить ранжирование
проектов и их комбинаций в соответствии с их эффективностью. На практике такое ранжирование
потребует изучения огромного количества комбинаций проектов, учета прогнозов доходности
вложений при их размещении на свободном рынке.
Для анализа такой ситуации предлагается три основных метода ранжирования
инвестиционных проектов.
Инвестиционные проекты можно расположить в порядке убывания их абсолютной чистой
текущей стоимости, либо убывания внутренней нормы рентабельности.
Однако проблема заключается в том, что если приложить эти три метода ранжирования к
одному набору проектов, то мы получим различные рекомендации относительно того, какие проекты
следует принять.
Во многих случаях, связанных с ранжированием, четких правил оптимального решения не
существует. Основным принципом формирования второй группы служит целевая направленность
инвестиционных проектов.
Согласно указанному принципу все эти инвестиционные проекты разбиты по важнейшим
проблемам, учитывающие приоритеты социально-экономического развития Республики Казахстан.
Все проекты, включенные в группу первоочередных, имеют положительную чистую
текущую стоимость при ставке 15%, и все они могут быть приняты в случае, если финансовые
средства доступны по этой стоимости. Поскольку средства ограничены, осуществлено ранжирование,
но не для того чтобы отвергнуть или принять независимые инвестиции, а для того, чтобы выбрать
наилучшие проекты.
Критерии «инвестиционный потенциал» предлагает принять ранжирование не на основе
эффективности инвестиций, а по абсолютному показателю реинвестирования доходов.
54
Таблица 1 - Ранжирование проектов по разным критериям.
Номер проектов
по списку
инвестицион-ной
программы
Инвестиционный
потенциал
IП
млн.
тенге
место
Индекс
рентабельности
PI
коэф.
место
Внутренняя
норма
доходности IRR
%
место
Чистый
дисконтирован- ный
доход NPV
млн. место
тенге
1
408.17
1
1.17
1
53.7
2
546.4
1
2
315.82
2
1.12
4
46.1
4
423.4
2
3
4
285.14
84.37
3
4
1.13
1.09
2
5
38.2
65.8
5
1
414.12
269.7
3
4
5
73.27
5
1.13
3
52.1
3
114.2
5
Как видно из таблицы если использовать четыре метода ранжирования к одному набору
проектов, то мы получим различные результаты. Так, первый проект имеет первое место по трем
критериям (IП,Р1 и NPV) и второе место по критерию IRR\ второй проект занимает второе место
критериям IП и NPV, в то же время четвертое место по PI и IRR. Возникает проблема выбора единого
критерия для ранжирования инвестиционных проектов.
Наиболее популярным критерием ранжирования инвестиций считается внутренняя норма
доходности. Но мы уже знаем, что инвестиции с более низкой внутренней нормой доходности. Но мы
уже знаем, что инвестиции с более низкой внутренней нормой доходности могут оказаться более
выгодными, нежели инвестиции с более высокой внутренней нормой доходности.
В этих условиях правильное решение может быть получено только тогда, когда для решения
проблемы используется альтернативный вариант. При ограниченности финансовых ресурсов
принятие любого проекта означает потерю дохода от другого, возможно наилучшего проекта.
Стоимость капитала, используемая при ранжировании, должна учитывать это, так как выбор проекта
может, быть чувствительным к ставке дисконта.
В пользу внутренней нормы доходности можно выдвинуть аргумент, что при ранжировании
по этому методу выбираются проекты с относительно высоким денежным потоком в ранние годы.
Принятие таких проектов способствует снижению ограничений на финансирование в более поздние
годы.
Однако нужно научиться ранжировать инвестиции, и сделать это можно даже при трудной
методике. Наиболее эффективный результат ранжирования можно получить с помощью индекса
рентабельности, базирующегося на методе чистого дисконтированного дохода. Для этого необходимо
учесть размер инвестиций или размер дохода. Это можно сделать с помощью дополнительных
измерителей эффективности.
В западной практике делаются попытки применить в качестве дополнительных критериев
эффективности инвестиций пристрастные показатели в процентах. К ним, например, относится
средний процент дохода. Этот показатель имеет прямую связь с чистым дисконтированным доходом
и поэтому ранжирование инвестиционных проектов по величине процента дохода приведет к
аналогичным результатам, что и ранжирование по NPV.
Определенный интерес представляет, как дополнительный критерий, показатель
общественной эффективности инвестиций.
Анализ общественной эффективности инвестиций возникает в связи с необходимостью
учитывать ограниченность ресурсов на макро- и микро-уровне. Поэтому приходится выбирать
55
наилучший вариант использования ресурсов как на региональном, так и на общенациональном
уровне.
По экономически регионам общая экономическая эффективность измеряется как
отношение прироста валового регионального продукта (ВРП) к вызвавшим этот прирост
производственным капитальным вложениям.
По отдельным инвестиционным проектам общественная экономическая эффективность
может быть измерена как отношение добавленной стоимости (ДС) к инвестициям (фондам).
На сегодняшний день инвестиционная активность может быть достигнута посредством роста
объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в
приоритетных сферах материального производства и социальной сферы.
С целью активизации инвестиционной деятельности и оптимальности принимаемых
решений по реализации того или иного инвестиционного проекта предлагается модель ранжирования
инвестиционных проектов, которая применима в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Необходимо отметить, что одним из важнейших путей успешной реализации
инвестиционной политики на государственном уровне создание благоприятного инвестиционного
климата для инвесторов Казахстана является проведение реформ в области инвестиционной политики
государства.
Из сказанного следует, что дальнейшая судьба казахстанских реформ во многом зависит от
грамотной, хорошо продуманной инвестиционной политики казахстанских властей и необходимо
поднять значение государства в инвестиционном процессе. Именно государственные инвестиции и
государственная политика в этой сфере способны придать импульс инвестиционному процессу на
основе мобилизации имеющихся и недостаточно рационально используемых ресурсов, а также с
помощью привлечения дополнительных денежных средств.
Список использованной литературы
1. Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8 января 2003 года №373-11 ЗРК.
2. Баймуратов У, Инвестиции и инновации: нелинейный синтез// Том 3. Избранные научные труды.-Алматы:
БИС, 2005.-320с.
3. Рынок инвестиций/ В.Н. Чапек. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.-314, [1] с-(Высшее образование)
4. Муфтигалиева А.А. Государственное регулирование как фактор оживления инвестиционной активности
предприятия// АльПари. - 2005.-№3.- с. 80-85.
5. 3елтынь А.С. Государственное
стимулирование
инвестиционного процесса: опыт США.// ЭКО М.2006.-№5.- с. 186-197.
Масалимова С.Ж., Мустакимов Р.Р., Есенова Г.Ж., Хасенова К.Е., Исмаилова А.Е.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Университет «Кайнар» (Семей)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики залогом выживаемости и основой устойчивости предприятия
является управление финансовыми ресурсами, направленное не только на максимизацию прибыли в
краткосрочном периоде, но и на поддержание состояния финансовой устойчивости. Под финансовой
устойчивостью подразумевает такое состояние финансовых ресурсов, их распределения и
использования, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.
Финансовая устойчивость предполагает стабильность финансового положения предприятия,
обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников финансирования.
Проблема финансовой устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных не только
финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку неустойчивое финансовое положение
сдерживает развитие, снижает платежеспособность отечественных предприятий и может привести к
их банкротству. Низкая финансовая устойчивость предприятий является одной из причин их
невысокой инвестиционной привлекательности.
56
11
Проведение мониторинга финансовой устойчивости предприятия, позволяющий осуществлять
анализ, контроль и прогнозирование ее уровня на каждой стадии жизненного цикла предприятия.
Организация проведения исследования финансовой устойчивости подразумевает создание
эффективной схемы ее мониторинга, которая должна включать комплекс мероприятий,
дифференцированных по стадиям жизненного цикла предприятия и связанных с определением целей
и задач проведения мониторинга, со сбором и подготовкой исходной информации, анализом
финансовой устойчивости с использованием различных методов, осуществлением прогнозирования
финансовой устойчивости, а также контролем полученных результатов и их архивированием для
дальнейших исследований. Непрерывный процесс мониторинга финансовой устойчивости дает
возможность разработать меры противодействия внутренним и внешним факторам, способным
привести к потере устойчивости.
Мониторинг финансовой устойчивости включает в себя пять этапов:
1. Координация процессов мониторинга финансовой устойчивости;
2. Оценка финансовой устойчивости на основе коэффициентного анализа;
3. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости на основе интегрального показателя с
учетом жизненного цикла предприятия;
4. Оценка возможности обеспечения прогнозного уровня устойчивости;
5. Разработка другого прогнозного уровня устойчивости на следующий период.
Мониторинг финансовой устойчивости позволяет своевременно диагностировать и устранять
негативные тенденции в ее развитии на любой стадии жизненного цикла.
Управление финансовой устойчивостью необходимо рассматривать как процесс поддержания
или перевода финансовой системы предприятия из одного финансового состояние в другое
посредством целенаправленного воздействия на объект или процесс воздействия на финансовые
характеристики предприятия на определенный момент времени. Определены этапы управления,
которые определили дальнейшую структуру работы. Первым этапом управления финансовой
устойчивостью предприятия является сбор необходимой информации из различных источников для
дальнейшего принятия решения. Вторым этапом управления является диагностика финансовой
устойчивости на основе собранной информации. Диагностика финансовой устойчивости предприятия
- это процесс, классификации, систематизации, обобщения, специального представления объективно
собранной информации об объекте диагностики, в результате осуществления которого пользователь
результатов диагностики получает финансовую характеристику, отражающую тип финансовой
устойчивости предприятия, т.е. «диагноз» данного предприятия и информацию о способах
воздействия на данную характеристику, т.е. способы «лечения». Следующим этапом управления на
основании результатов диагностики и способов решения проблемы ставятся цели, которые
необходимо достичь, управляя финансовой устойчивостью. Достижение поставленных целей будет
возможным с помощью различных инструментов (рычагов), например реализации отдельных видов
продукции по выгодным для предприятия ценам, изменение структуры оборотных средств.
Следующим этапом управления финансовой устойчивостью предприятия является прогнозирование
нового типа финансовой устойчивости в результате принятия того или иного управленческого
решения. Прогнозирование - это оценка последствий различных решений и действий для предприятия
с учетом сложившихся тенденций изменения внешней среды и состояния предприятия. Следующим
этапом управления финансовой устойчивостью является процесс планирования. Планированием
называют способы координации деятельности предприятия. Планирование - это непрерывный
процесс установления или уточнения и конкретизации целей развития всей организации, определение
средств их достижения, сроков и последовательности реализации. Последним этапом управления
финансовой устойчивостью предприятия является контроль. Контроль качества управления
финансовой устойчивостью может осуществляться двумя способами:
1. С помощью сравнения поставленных целей с результатом.
2. С помощью проведения комплексной оценки финансовой устойчивости предприятия, т.е.
определение типа финансовой устойчивости предприятия или его рейтинга.
После этапа контроля на предприятии начнется новый управленческий цикл по управлению
финансовой устойчивостью, но уже с новыми исходными данными.
Особую значимость в современной экономике приобретают проблемы обеспечения не только
финансовой устойчивости, но и финансовой безопасности предприятий.
57
Сущность финансовой безопасности предприятия, по нашему мнению, состоит в способности
предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с
целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды. Главное
условие финансовой безопасности предприятия - способность противостоять существующим и
возникающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию или
нежелательно изменить структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприятие. Для
обеспечения этого условия предприятие должно поддерживать финансовую устойчивость,
равновесие, обеспечивать достаточную финансовую независимость предприятия и гибкость при
принятии финансовых решений.
Ключевой фактор успешного развития предприятия – грамотный и профессиональный
менеджмент.
Стратегия финансовой безопасности предприятия должна включать:
1) определение критериев и параметров (количественных и качественных пороговых значений)
финансовой системы предприятия, отвечающих требованиям его финансовой безопасности;
2) разработку механизмов и мер идентификации угроз финансовой безопасности предприятия
и их носителей;
3) характеристику областей их проявления (сфер локализации угроз);
4) установление основных субъектов угроз, механизмов их функционирования, критериев их
воздействия на экономическую (включая финансовую) систему предприятия;
5) разработку методологии прогнозирования, выявления и предотвращения возникновения
факторов, определяющих возникновение угроз финансовой безопасности, проведения исследований
по выявлению тенденций и возможностей развития таких угроз;
6) организацию адекватной системы обеспечения финансовой безопасности предприятия;
7) формирование механизмов и мер финансово-экономической политики, нейтрализующих или
смягчающих воздействие негативных факторов;
8) определение объектов, предметов, параметров контроля за обеспечением финансовой
безопасности предприятия.
Повышение финансовой устойчивости предприятий возможно по следующим направлениям:
постоянный финансовый анализ деятельности предприятия; оптимизация структуры имущества и
источников его формирования; оптимизация соотношения собственных и заемных средств;
совершенствование структуры и ассортимента изделий; улучшение качества продукции; снижение
себестоимости продукции; сокращение остатков нереализованной готовой продукции; уменьшение
дебиторской задолженности по товарам отгруженным, но не оплаченным в срок покупателями и
остатков товаров отгруженных, находящихся на ответственном хранении у покупателей в связи с
отказом от оплаты; налоговое планирование на предприятии, которое включает мероприятия по
оптимизации налоговых платежей и использование налоговых льгот; увеличение объема реализации
продукции; повышение прибыльности и рентабельности; повышение платежеспособности.
Для повышения финансовой устойчивости предприятия необходимо:
● соблюдать соотношение собственных источников финансирования и долгосрочных
обязательств в пассиве баланса. Если суммарная величина этих элементов меньше стоимости
внеоборотных активов, то необходимо сократить стоимость внеоборотных активов, либо увеличивать
соответствующие им источники финансирования;
● увеличить выпуск конкурентоспособной, пользующейся спросом продукции, снижение её
себестоимости и увеличение выручки на тенге продаж. А рост реализации продукции связан с
расширением платежеспособного спроса на качественную продукцию;
● способствовать росту обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, для
чего следует увеличивать собственно оборотные средства и обоснованно снижать уровень запасов,
увеличение оборотных активов не должно для предприятия являться самоцелью. Наращивать их
следует только в случае необходимости, а не ради повышения мобильности имущества, так как
практически увеличение оборотных активов можно осуществить либо за счёт уменьшения
внеоборотных активов, либо за счёт дополнительных источников финансирования;
● осуществление переноса ряда основных средств в амортизационные группы с меньшим
сроком полезного использования в целях стимулирования обновления соответствующего
оборудования;
58
● освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу
технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Казахстане;
● снятие ограничений, связанных с размером уставного капитала и стоимостью чистых активов
предприятия, в целях повышения возможностей по привлечению финансирования, в том числе:
расширение возможностей для выпуска компанией необеспеченных облигаций, пересмотр
существующих способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала и снижении
стоимости чистых активов;
● переход от консервативной к умеренной политике формирования оборотных активов, которая
характеризуется средним уровнем риска и рентабельности. Это позволит предприятиям повысить
эффективность использования оборотных активов, следовательно, и рентабельность;
● для оптимизации размера запасов на предприятиях пищевой промышленности целесообразно
использовать метод разработки научно обоснованных нормативов запасов, основанный на
планировании и анализе деятельности прошлых лет;
● с целью снижения общих затрат на обеспечение предприятий пищевой промышленности
запасами предлагается использовать логистические системы управления запасами в совокупности с
моделью экономически обоснованного размера заказа (модель EOQ) и системой «АВС», согласно
которой запасы необходимо разделить на три группы «А, В, С» в зависимости от их стоимости и
степени важности для производства. На основании изучения преимуществ и недостатков
логистических систем управления запасами предлагается следующая схема оптимизации запасов на
предприятиях пищевой промышленности.
Наибольшее внимание необходимо уделить запасам группам «А» и «В», для которых
целесообразно разрабатывать научно-обоснованные нормативы. Для запасов группы «В»
предлагается использовать систему с фиксированным интервалом времени между заказами, суть,
которой заключается в том, что заказы производятся в строго равные промежутки времени в текущем
периоде. Для группы «А» предлагается использовать систему с установленной периодичностью
пополнения запасов до постоянного уровня. Отличие данной системы от предыдущей в том, что
заказы производятся не только с установленной периодичностью, но и при достижении ими
страхового уровня, поэтому данная система позволяет не только избежать завышения запасов, но и их
дефицит в случае достижения ими порогового уровня. Данная система эффективна при значительных
колебаниях в поставке и потреблении запасов.
● управление структурой капитала на предприятиях пищевой промышленности предлагается
проводить по следующим этапам:
- определение средневзвешенной стоимости капитала предприятия;
- расчет эффекта финансового левериджа;
- определение допустимого уровня финансового риска;
- определение схемы финансирования (полное самофинансирование, смешанное финансирования);
- минимизация средневзвешенной стоимости капитала и поддержание ее оптимальной структуры в
процессе деятельности предприятия;
●
соблюдение
оптимального
соотношения
собственных
и
заемных
средств.
Самофинансирование предприятия - основа его самостоятельности и независимости и обеспечивается
путем экономии ресурсов и проведения гибкой затратной и ценовой политики. Однако предприятию
не всегда выгодно финансировать свою деятельность только за счет собственных средств, в связи, с
чем необходимо привлечение заемных средств. При этом обязательное требование финансовой
устойчивости предприятия - соблюдение оптимального соотношения собственных и заемных средств.
Финансовый риск понижается с увеличением доли собственных средств, вместе с тем разумный
размер привлеченных заемных средств улучшает финансовое состояние предприятия. Значение
коэффициента соотношения между заемными и собственными средствами предприятия не должно
превышать 1, т. е. на 1 тенге собственных средств предприятие может привлекать не более 1 тенге
заемных средств;
● повышение прибыльности и рентабельности предприятия. Одно из ключевых направлений
роста финансовой устойчивости предприятия - повышение его прибыльности и рентабельности. Рост
прибыльности предприятия способствует осуществлению расширенного воспроизводства,
возможности отвечать по своим обязательствам, росту уровня рентабельности, что повышает
финансовую устойчивость предприятия.
59
Таким образом, воздействуя на внутренние факторы, предприятия реального сектора смогут
повысить свою финансовую устойчивость и, следовательно, обеспечить достойное место на рынке.
Совершенствование системы управления финансовой устойчивостью помогут усилить
стимулирующую роль государства в росте объемов производства, повысить экономическую
активность предпринимателей, снизить тенденцию уклонения от уплаты таможенных платежей и
налогов, увеличить поступления в бюджет государства, поднять уровень жизни населения, обеспечить
экономический рост и сбалансированность экономики государства в целом.
Масалимова С.Ж., Мустакимов Р.Р.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Университет «Кайнар» (Семей)
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Экономика Казахстана способна преодолеть негативные последствия мирового финансовоэкономического кризиса, поскольку казахстанский кризис, в отличие от мирового, имеет несколько
иную природу и является структурным, а не монетарным. Его глубинные причины кроются в отрыве
«финансовой» стоимости от реальной стоимости производства. Следовательно, необходимо решать
практические задачи развития реального производственного сектора экономики с тем, чтобы
преодолеть имеющийся между ними разрыв. Важно сделать структурную промышленную политику
основным элементом государственной экономической политики, планируя пропорции производства,
межсекторные связи, параметры структурной динамики и подбирая инструменты воздействия на них,
включая организационные, институциональные, правовые и экономико-мотивационные методы.
В этой связи представляется необходимым проведение следующих стратегических
мероприятий:
- планирование и проведение структурной политики с тем, чтобы повышать рентабельность
реального производства продукции конечного спроса и снижать рентабельность транзакционных
видов деятельности, включая снижение рентабельности промежуточных производств;
- поведение частичной, стратегически-избирательной национализации базовых отраслей и
восстановление вертикально интегрированных структур в промышленности и национальном
хозяйстве;
- использование бюджетного механизма для наращивания государственных инвестиций в
инфраструктуру, фундаментальную науку и развитие базовых технологий, подчинив эти
составляющие необходимости создания высокоэффективных вертикально интегрированных структур
при обеспечении такого уровня диверсификации экономики, который бы создавал и поддерживал
необходимую конкуренцию;
- проектирование масштаба и форм созидательной конкуренции как равнозначной задачи
структурной политики,
- обновление морально и физически устаревшей производственной базы реального сектора
экономики;
- создание инфраструктурной базы для закупаемых за рубежом комплексных технологических
систем, обеспечивающих инновационное развитие приоритетных отраслей и сфер экономики;
- жесткий контроль со стороны государства за использованием финансовых ресурсов - каждый
потраченный тенге должен дать высокую отдачу в перспективе. Государство, частный бизнес, Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына», социально - предпринимательские корпорации
должны совместными усилиями обеспечить ускорение модернизации и диверсификации
национальной экономики на новой технологической основе, способствуя тем самым повышению
конкурентоспособности товаров, работ и услуг;
- необходимо продолжить курс на снижение налогов для развития частного
предпринимательства, поскольку они более эффективно используют высвободившиеся средства на
развитие собственного производства;
- нужно стимулировать совокупный спрос для развития производства путем расширения
государственных расходов и инвестиций, допуская некоторое увеличение бюджетного дефицита и
рост инфляции;
60
- разработка единой мировой системы регулирования валютной и финансовой системы на
международном уровне, которая позволит минимизировать воздействие внешних кризисных явлений
на национальные экономики;
- создание наднациональных органов международного регулирования процессов либерализации
и интернационализации национальных банковских систем и оказания финансовой помощи
национальным экономикам для смягчения негативных последствий мирового финансовоэкономического кризиса;
- разработать механизмы международного контроля за движением иностранных капиталов,
обеспечив прозрачность банковских систем стран мира, что означает необходимость коренного
реформирования всей международной валютно-финансовой системы;
- введение наднациональной мировой валюты для обеспечения валютно-экономической
безопасности в мире.
Должна быть сформирована система мониторинга за финансовым состоянием предприятий. Для
поддержки предприятий Правительство должно использовать такие инструменты, как
дополнительная капитализация, прямая господдержка, госгарантии по кредитам.
Поддержка предприятиям возможна при наличии программы финансового оздоровления и
повышения производственной эффективности, а также при условии взятия ими на себя ряда
обязательств по:
- радикальному сокращению либо полной отмене премиальных и бонусных выплат высшему
менеджменту компании;
- обеспечению полной прозрачности финансовой и хозяйственной деятельности;
- безусловному выполнению требований Трудового Кодекса в части обязательств работодателя
при увольнении работников, а также обеспечению приоритетного сохранения рабочих мест для
уязвимых категорий работников - инвалидов, беременных женщин;
- урегулированию отношений с поставщиками и подрядчиками;
- формированию программы инновационного развития компании, включающей мероприятия по
повышению энергоэффективности, разработке и выводу в перспективе на рынки новой продукции,
внедрение на производстве технологий мирового уровня.
Для всех предприятий должна быть снижена налоговая нагрузка. Предприятия, инвестирующие
в оборудование, должны получать дополнительные льготы по амортизации. Полностью должны быть
освобождены от всех налогов средства, направляемые предприятиями на обучение своих
сотрудников.
В части стимулирования внутреннего спроса на продукцию отечественных предприятий
должны быть приняты меры, как по расширению государственного спроса, так и по стимулированию
спроса со стороны частного сектора и населения.
Нужны дополнительные меры по развитию целевого кредитования предприятий под расчеты за
поставленную продукцию (факторинг).
Необходимо увеличить объем государственной поддержки экспорта промышленной продукции
в форме возмещения отечественным экспортерам части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в казахстанских банках.
Нужно усилить работу по определению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов,
направленных на технологическую модернизацию обрабатывающих отраслей промышленности,
способных обеспечить конкурентоспособность отечественной экономики на этапе посткризисного
роста.
Важным фактором эффективности воздействия государственного спроса на экономическую
ситуацию является повышение гибкости и адекватности системы государственных закупок. В этих
целях необходимо урегулирование вопросов закупки технически сложной продукции, снижения
возможностей демпинга при госзакупках, приводящего к срыву выполнения госзаказа.
Необходимо принять меры по стимулированию инновационной активности в экономике. Для
стимулирования частных инвестиций в инновации нужна государственная поддержка для реализации
программ инновационного развития компаний, финансовая поддержка для реализации программ
технологического перевооружения предприятий.
Особое внимание должно быть уделено развитию секторов, наиболее перспективных в плане
импортозамещения и наращивания внутреннего спроса. В частности, речь идет о пищевой и легкой
61
промышленности. В этих целях необходима поддержка модернизации существующих и создания
новых импортозамещающих производств в названных секторах.
Следует усилить работу в направлении - ускорения темпов диверсификации, модернизации
экономики и повышения ее конкурентоспособности, поддержки реального сектора и экспорта
промышленной продукции, а также работе с системообразующими предприятиями.
Основные направления развития финансовой системы Республики Казахстан предусматривают:
- совершенствование текущих подходов по оценке достаточности собственных средств банков
второго уровня;
- совершенствование пруденциального регулирования накопительных пенсионных фондов в
части оценки достаточности собственного капитала с учетом рисков, связанных с инвестиционной
деятельностью;
- совершенствование системы управления рисками в банках второго уровня путем усиления
требований к контролю за риском ликвидности;
- оптимизация действующего порядка классификации банковских активов в целях
своевременного формирования специальных провизий под проблемные активы и общебанковские
риски;
- регулирование внешнего долга банковского и корпоративного секторов;
- мониторинг выплат гражданам из ПФ и ежегодное предусмотрение в республиканском
бюджете средств для компенсации разницы между размером пенсионных взносов с учетом инфляции
и фактическими накоплениями на момент выхода на пенсию;
- привлечение пенсионных активов для финансирования приоритетных инвестиционных
проектов, обеспечение выпуска долговых ценных бумаг с инвестиционным рейтингом;
- размещение и использование временно свободных денежных средств национальных компаний,
акционерных обществ, государственных предприятий и юридических лиц на внутреннем финансовом
рынке;
- размещение временно свободных средств организаций, активы которых находятся под
управление Национального банка на депозиты в БВУ;
- дополнительная капитализация системообразующих банков второго уровня через
приобретение простых и привилегированных акций, а также предоставление субординированных
займов;
- аудит и оценка финансового состояния, качества активов банков и проблемных аспектов
деятельности банков в целях принятия решений по поддержке банков.
В рамках обеспечения устойчивости финансовой системы необходимо: первое - расширение
ресурсной базы и повышение ликвидности всей финансовой системы, второе - повышение
доступности банковского кредитования для предприятий реального сектора и третье - обеспечение
санации банков, испытывающих трудности, но важных с точки зрения общей устойчивости
банковской системы.
Надо усилить контроль за реализацией мероприятий по предупреждению банкротства и ходом
процедур банкротства небанковских финансовых организаций в целях создания возможности для
сохранения активов и максимизации удовлетворения требований кредиторов, включая физических
лиц.
В целях повышения доступности банковского кредитования для предприятий реального сектора
необходимо принять ряд мер:
- усилить контроль за работой органов управления банков, получивших средства
государственной поддержки, включая субординированные кредиты. Контроль должен
осуществляться по вопросам размера кредитования, предоставления гарантий, управления активами и
пассивами, вознаграждения органов управления кредитной организации;
- упростить процедуру предоставления государственных гарантий. Увеличить максимальный
размер государственных гарантий для оказания поддержки экспорта промышленной продукции;
- обеспечить доступность кредитов (субсидирование процентной ставки) для приоритетных
секторов экономики – промышленности, сельского хозяйства. В рамках государственной программы
поддержки малого бизнеса нужно субсидировать процентные ставки по кредитам малым
предприятиям.
Таким образом, предложенные нами основные направления развития финансовой системы
будут
способствовать
формированию
конкурентоспособной
экономики
страны.
Рост
62
производственного потенциала, увеличение количества продукции, выпускаемой предприятиями промышленности (в том числе и пищевой), укрепление их финансовой устойчивости – основные условия
создания предпосылок для экономического роста.
Масалимова С.Ж., Есенова Г. Ж., Зиядин С.Т., Ибраева А.К.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
МАТРИЦЫ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для эффективной деятельности предприятия необходимо сочетать оперативное управление с
генеральной финансовой стратегией. И здесь существует два главных направления:
1. Инвестиции – постоянные и переменные затраты – текущие финансовые потребности –
структура капитала.
2. Финансовая устойчивость предприятия – платежеспособность, ликвидность баланса,
кредитоспособность, рентабельность – финансовые коэффициенты.
В рамках этой проблемы конкретно-практическим воплощением комплексного управления
активами и пассивами предприятия являются матрицы финансовой стратегии. Рассматривая их,
можно в самой общей форме составить прогноз финансово-хозяйственного состояния предприятия,
выявить неблагоприятные факторы и явления. Для этого используются следующие показатели:
1. Результат хозяйственной деятельности (РХД) = брутто-результат эксплуатации инвестиций
– изменение текущих финансовых потребностей – производственные инвестиции + обычные продажи
имущества.
Текущие финансовые потребности = запасы сырья и готовой продукции + долговые права к
клиентам (дебиторская задолженность) – долговые обязательства поставщикам (кредиторская
задолженность).
2. Результат финансовой деятельности (РФД) = изменение заемных средств – проценты –
налог на прибыль – выплаченные дивиденды + доходы от эмиссии акций – вложения в уставные
фонды других предприятий и другие долгосрочные финансовые вложения + полученные отчисления
от прибыли учрежденных предприятий и доходы от других долгосрочных финансовых вложений.
В показателе РФД отражается финансовая политика предприятия: при привлечении заемных
средств РФД может иметь положительное значение, без привлечения заемных средств –
отрицательное. Резко отрицательное значение РФД может быть компенсировано лишь
положительным значением РХД.
3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия (РФХД) есть сумма
результатов его хозяйственной и финансовой деятельности:
РФХД = РХД + РФД.
Достичь идеального значения РФХД трудно, да и не всегда необходимо, но надо по
возможности стараться удерживаться в границах безопасной зоны. В связи с этим финансовый
менеджер обычно ставит перед собой задачу найти наиболее приемлемое сочетание РХД и РФД в
пределах допустимого риска.
Большую помощь в решении этой задачи могут оказать матрицы финансовой стратегии.
Матрицы помогают спрогнозировать "критический путь" предприятия на ближайшие годы, наметить
допустимые пределы риска и выявить порог возможностей предприятия. Из большого разнообразия
матриц выбирается такая, в которой значение результата финансово-хозяйственной деятельности
комбинируется с различными значениями результата хозяйственной деятельности и результата
финансовой деятельности – и все это в корреляции с темпами роста оборота предприятия (рис.1).
63
РФ
РФ
<<0
РХД
Д≈0
РХ
Д>>0
РХ
Д<<0
А
Д≈0
РФ
Д>>0
1
РФ
ХД≈0
4
РФ
ХД>0
6
РФ
ХД>>0
7
РФ
ХД<0
2
РФ
ХД≈0
5
РФ
ХД>0
9
РФ
ХД<<0
8
РФ
ХД<0
3
РФ
ХД≈0
A
Создание
ликвидных средств
Потреблени
е ликвидных
средств
B
B
Рис. 1. Матрица финансовой стратегии
По диагонали AB проходит граница между двумя основными зонами:
 над диагональю – зона успехов – зона положительных значений аналитических
показателей;
 под диагональю – зона дефицитов – зона отрицательных значений аналитических
показателей.
Рассчитаем аналитические коэффициенты РХД, РФД и РФХД для АО "Финансы" (табл. 1).
Таблица 1 - Аналитические коэффициенты АО "Финансы"
Коэффициенты
1. Результат хозяйственной
деятельности
2. Результат финансовой
деятельности
3. Результат финансовохозяйственной деятельности
2006
2007
2008
3278422
1548574
2539217
-398851
3174857
-370920
2879571
4723431
2168297
Результат финансово-хозяйственной деятельности за все три года получился положительным,
значит попадает в область над диагональю – зону успехов.
РФХД для 2006 и 2008 гг. попадает в квадрат 4 "Рантье". Предприятие довольствуется
умеренными по сравнению со своими возможностями темпами роста оборота и поддерживает
задолженность на нейтральном уровне. В такой ситуации все зависит от уровня и динамики
экономической рентабельности.
 При невысоком и практически неизменном уровне экономической рентабельности риск
перемены знака эффекта рычага (вследствие повышения процентных ставок) и конкуренция тянут
предприятие к квадрату 1 или 7 (рис.2).
 При повышенной и (или) возрастающей экономической рентабельности предприятие
может начать подготовку к диверсификации производства или к наращиванию оборота – либо же
щедр, награждает акционеров дивидендами – квадрат 2 (рис. 2).
64
1
●
7
2
Рис. 2. - Квадрат 4 "Рантье"
Результат финансово-хозяйственной деятельности за 2007 г. перемещается в квадрат 6
"Материнское общество". Предприятие становится материнской компанией и обеспечивает
финансирование дочерних обществ за счет увеличения заемных средств.
 Если соотношение заемные средства/собственные средства поднимается слишком
высоко, то возникает тенденция к перемещению в квадрат 4 (рис.3).
 Если рынок сбыта материнского общества "стареет", исчерпывается – возникает
тенденция к перемещению в квадрат 5 (рис. 3).
4
●
5
Рис. 3 - Квадрат 6 "Материнское общество"
АО "Финансы" оказалось в квадрате 6, даже не будучи материнским обществом. Это можно
объяснить бурным развитием фирмы в 2007 г. Это очень неустойчивое состояние, и требуется много
усилий, чтобы удерживать фирму на таком уровне, что достаточно сложно. Поэтому уже в 2008 г.
наблюдается перемещение организации в квадрат 4.
Анализ РХД, РФД и суммарного РФХД нужен для выявления величины и динамики денежных
средств предприятия в результате его хозяйственно-инвестиционной и финансовой деятельности, для
оценки его способности отвечать по обязательствам, выплачивать дивиденды, совершать инвестиции
в основные средства, покрывать текущие финансово-эксплуатационные потребности, т.е. иметь
положительные денежные потоки – превышение расходов над доходами в обозримой перспективе.
Один из самых распространенных способов добиться положения равновесия – методом
последовательных итераций всячески комбинировать РХД и РФД, добиваясь приближения их суммы
к нулю. Обычно равновесное положение достигается при РХД и РФД, находящихся в интервале
между 0% и ±10% добавленной стоимости и имеющих разные знаки.
Масалимова С.Ж., Кожагелдиев Б.К., Акишева Д.М., Жұртыбаева И.С., Омарова А.К.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БЮДЖЕТТІК САЯСАТТЫ
ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ
Нарықтық қатынастар туындатқан экономиканы басқарудың жаңа механизмдері бюджетті
басқару жөніндегі мәселелерге де жаңаша көзқарастың қажет екендігін айқындап отыр. Нарықтық
қатынастардың құрылымында да, мемлекет тарапынан оларды реттеу механизмінде де бюджет зор
рөл атқарады. Ол нарықтық қатынастардың құрамдас бөлігі және сонымен қатар мемлекеттік
саясатты іске асырудың құралы болып табылады. Бюджетті жоспарлау, басқару теорияларын
қарастырмас бұрын, осы ұғымға, оның мәнін ашатын түсініктерге тоқтала кетуді жөн санаймыз.
65
Бүгінгі таңдағы мемлекеттің тұрақты экономикалық дамуы тұрғысынан негізгі мәселе бюджет
жүйесін басқару процесі деп санауға болады. Бюджеттің қызметі бюджеттің кірісі мен шығысы
сияқты
ерекше
экономикалық
формалар
арқылы
жүзеге
асырылатын
мемлекеттің
орталықтандырылған ақшалай қорларын қалыптастыру мен пайдаланумен байланысты. Бұл
жекелеген құндық бөлу этаптарын көрсететін мемлекеттік бюджеттің қызмет етуінің ерекшеленген
формасы.
Мемлекеттік бюджеттің табысы негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер базасында елдің
экономикасын ары қарай дамыту мен инвестиция тартуға бағытталған белгіленген халықты
ынталандырушы шаралары мен орта мерзімге елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативті
жоспарымен анықталады.
Бюджет кірістерін басқарудың барлық процесі табысты реттеудің
негізгі принціптері бекітілген «Бюджет туралы», «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер» туралы Қазақстан Республикасы заңдарымен реттеледі, сондай-ақ республикалық
бюджетте ағымдағы жылға сәйкестендірілген табыстардан нақты аударымдар бекітіледі.
Бюджет — республиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайын бейнелейді. Сондықтан да
бюджет қаражаттарының қалыптасуы, атқарылуы және мақсатты пайдаланылуын білу өте маңызды.
Орта мерзімді кезеңдегі фискальды саясаттың негізгі мақсаты болып елдің әлеуметтікэкономикалық дамуының басымды бағыттарын шешу үшін салықтық-бюджеттік құралдарды тиімді
пайдалану табылады. Атап айтқанда, Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық өсуін жылдамдатуға
және
ел
экономикасының
бәсекеге
қабілеттілігін
арттыруға
бағытталады.
Орта мерзімді кезеңде аталған мақсатқа жету үшін келесідей негізгі міндеттерді шешу қажеттілігі
туындайды:
1. бюджет заңдылығын жүйелеу;
2. бюджеттік жоспарлауды жетілдіру;
3. мемлекеттік шығындардың тиімділігін және нәтижелілігін арттыру;
4. өткізілетін әлеуметтік реформаларды қаржылық қамтамасыз ету, білім беру, денсаулық
сақтау, ауыл шаруашылығы және қоғамдық инфрақұрылымды дамыту;
5. болашаққа бюджеттік жоспарлау ролін арттыру;
6. көлеңкелі экономика үлесін төмендету;
7. бюджетаралық қатынастардың ашықтылығын және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
8. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану механизмін
жетілдіру;
9. сақтау саясатын өткізуді есепке ала отырып үкіметтік қарыз және республикалық бюджет
тапшылығының тиімді мөлшерін анықтау;
10. үкіметтік қарыз құрылымындағы сыртқы қарыз үлесін біртіндеп төмендету.
Фискальды саясат мемлекеттің жалпыэкономикалық саясатының құрамдас бөлігі бола отырып
инфляцияның ортажылдық деңгейін сақтауға, төлем балансын тұрақтандыруға әсерін тигізеді.
2006-2008 жылдардағы бюджеттік саясат облысындағы негізгі стратегиялық
мақсаттардың бірі болып бюджеттік саясаттың мемлекеттік әлеуметтік -экономикалық даму
сферасына бағытталуы, сондай-ақ бюджеттің ашықтылығын қамтамасыз ету табылады.
Жалпы бюджеттік саясаттың негізгі мақсаты болып бюджеттік құралдарды қолдану арқылы
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және әлеуметтік-экономикалық дамудың басымды
міндеттерін шешу табылады. Сонымен қатар мемлекеттік шығындардың тиімділігін арттыру, бюджет
қаражаттарын тиімді пайдалану, барлық деңгейдегі бюджеттердің ашықтылығын қамтамасыз ету.
Есепті кезеңде бюджет қаражаттарын шығындаудың негізгі басымдықтары болып денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік реформалардың іске асырылуын тереңдету, тұрғын-үй құрылысы
саясатын іске асыру, аграрлық кешенді дамыту, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатындағы
саясатты іске асыру табылады.
Бюджет қаражаттарын «мақсатсыз пайдалану», «негізсіз пайдалану», «бюджет қаражаттарын
тиімсіз пайдалану» ұғымдары шектеліп, орнына бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу
нәтижелілігін анықтайтын «индикаторлар» ұғымы енгізілген.
Бюджеттік процеске нормативті әдісті енгізу шеңберінде орталық мемлекеттік органдармен
қызмет ететін нормативті құқықтық актілерді қайта қарау Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулыларымен бекітілген нормаларды қайта бекіту жұмыстары жүргізілуде.
Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің жауапкершілігін және бюджет қаражаттарының мақсатты
пайдаланылуына бақылауды нығайту мақсатында «Әкімшілік құқық бұзушылық» туралы Қазақстан
66
Республикасының Кодексінің бюджет заңдылығын сақтау бөлімі бойынша бөлігіне мемлекеттік
мекемелер және оның басшыларының жауапкершілігін нығайту мақсатында салынатын айыппұлдар
мөлшері жоғарылатылған.
Стратегиялық, аймақтық, салалық бюджеттік бағдарламалардың санын жоғарылату және оның
іске асырылу тиімділігін арттыру мақсатында бағдарламаларды өңдеу және оның тиімділігін
бағалаудың жаңа жолдары қарастырылған.
Бюджеттік бағдарламаларды стратегиялық құжаттармен байланыстырып, бюджеттік
бағғдарламалардың сапасын жоғарылату арқылы бюджет шығыстарының тиімділігін арттыру керек.
Республикалық және жергілікті бюджеттерді жоспарлау процесін жетілдіру үшін соңғы
нәтижеге жету жауапкершілігін нығайту мақсатында бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне бюджеттік
бағдарлама, ішкі бағдарлама құнын айқындау бойынша норма мен нормативтерді енгізуге еркіндік
беру жоспарланған.
Елімізде экономикалық және бюджеттік саясатты енгізу және құру тәжірибесіне сәйкес
алдыңғы үш жылдық мерзімге арналған фискальды саясат мемлекеттің ұзақмерзімді, ортамерзімді
бағдарламаларына сәйкес құрылуы тиіс.
Бюджет мемлекеттің қызметтерін іске асыру және мемлекеттік саясат шараларын іске асырудың
негізгі құралы болып табылады. Сондықтан да мемлекет қызметін іске асыру және бюджет саясатын
тиімді жүзеге асыру белгілі бір бюджет қаражаттарын талап етеді.
Бюджет туралы заңды дайындау және қарау, бекіту процесі, сонымен қатар оны атқару мен
атқарылуын бақылау процесі процедураның басты мәселесі. Соңғы он жылдықта қазақстандық
бюджет саласының дамуы, экономикалық және әлеуметтік негізделген құрылыммен және мемлекеттік
шығыстар көлемімен қажетті нәтижеге жете қойған жоқ. Негізгі себептерінің бірі ретінде
қолданыстағы бюджеттік процедураның әлі де жетілмегенін айта кеткен жөн.
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2009 жылдан бастап үш жылдық республикалық бюджетті
жоспарлауға көшті. Бұл сұрақ ерекше маңызды болып табылады, өйткені бұл процесс мемлекеттің
қызмет етуінің барлық сұрақтарын қамтиды. Мұндай жүйені енгізудің артықшылығы болып
бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің еркіндігі, басымды міндеттерді анықтау мүмкіндігі және оны
үздіксіз қаржылармен қамтамасыз етуі. Сонымен қатар мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін
енгізу қазіргі жүйеде орын алып отырған қаражаттарды тарту фактілерін қысқартады. Бірақ мұндай
жағдай тек жоспарлаудың және бюджет қаражаттарын пайдаланудың нақты нормативтері болған
жағдайда мүмкін болады. Ол үшін елдің нормативті-құқықтық актілеріне сәйкес өзгерістер мен
толықтырулар енгізу қажет. Сондықтан да бюджет шығыстарының бағыттарын өзгерту бойынша
бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің өкілеттілігі соңғы нәтижеге жеткізуге бағытталуы тиіс.
Бюджеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу кезінде үш жылдық бюджетке өзгерістер мен
толықтырулар енгізу мүмкіндігін болдырмау қажет. Сондықтан да бюджетті жоспарлау, атқару және
бақылаудың нақты механизмін өңдеу қажет. Егер біз жағымды нәтижелер алатын болсақ мүмкін
болатын шығындарды төмендету қажет. Елдің бағдарламалы құжаттарын өңдеген кезде негізделген
нақты мақсаттар мен міндеттер қойылуы тиіс. Дұрыс қойылған мақсаттар мен міндеттер – бұл
мемлекеттік бюджетті жоспарлау жүйесінің жетістігін көрсетеді. Бұл көрсеткіштер бюджет
қаражаттарын тиімді пайдалануға бақылауды өткізу үшін қызмет етуі тиіс. Сонымен қатар
мемлекеттік бағдарламаларды өңдеушілердің қабылдаған шешімдеріне жауапкершілігін арттыратын
шараларды да қолдану қажет. Осылайша, бюджетті үш жылдық мерзімге жоспарлау кезінде
жоспарлау процесінің қаржыландыру мен бюджет қаражаттарын пайдалану механизмінің арасындағы
байланысын ескеру қажет. Бұл сұрақты шешкенде асығыстық болмауы тиіс, алдыңғы қатарлы
дамыған елдердің тәжірибесі мен мемлекеттік құрылымның ұлттық ерекшеліктері есепке алынуы
тиіс.
Бюджет кірістерін дұрыс жоспарламау бюджет қаражаттарының дұрыс падаланылмауына, яғни
1,5 пайыз мөлшерінде ЖІӨ-нің жоғалуына әкеледі. Бұл жағдайды болдырмау үшін қандай шаралар
жасау керек деген сұрақ туындайды. Мемлекеттің стратегиялық және тактикалық міндеттерін іске
асыру кезінде қарастырылған шараларды қаржылармен қамтамасыз ету процесі маңызды болып
табылады. Осы этапта «экономикаға жұмыс істемейтін» бюджет қаражаттары пайда болады. Мұндай
қаражаттарға пайдаланылмаған бюджет қаражаттары (бюджет қаражаттарының еркін қалдығы)
бюджетаралақ қатынастардың жетілмегендігіне әкелетін жолдағы бюджет қаражаттары, түрлі
инвестициялық жобаларға бағытталған қаражаттар жатқызылады.
67
Қазақстандық бюджетті басқару процесінің негізгі мәселесі болып бюджеттік процестің
жоспарлау, қаржыландыру және бюджет қаражаттарын пайдалану стадияларында қайталанып
отыратын қателіктердің болуы. Бюджеттік процестің барлық стадияларында, қаржылық бақылауды
қоса алғанда жүйелі байланыс болуы тиіс.
Бюджетті басқару процесі жергілікті бюджеттің кіріс базасын арттыруға аймақтардың әкімдерін
ынталандыруы тиіс. Бірақ қалыптасып отырған бюджеттік алулар жүйесі жергілікті басшылық
жағынан мұндай ынтаны туғызбайды. Бұл мәселе барлығына яғни ресми трансферттер алатын
облыстар мен қалаларға да тән. Аймақтар өздерінің кіріс базасын арттыруға ынталы емес, өйткені үш
жылдық мерзімге белгіленген ресми трансферттер сомасы міндетті түрде жергілікті бюджетке түседі.
Осындай жағдайда болдырмау үшін нақты бюджеттік және экономикалық реформаны іске асыру
қажет және бюджетаралық қатынастардың дұрыс құрылуына көңіл бөлінуі тиіс.
Іске асырылып жатқан шараларға қарамастан бюджеттік жүйе сферасында бірнеше проблемалар
орын алып отыр:
1. Бюджет қаражаттарының игерілмеген қалдықтарының болуы. Бұл жағдай жыл сайын тұрақты
сипат алып отыр. Оның негізгі себебі ретінде бюджеттік бағдарлама әкімшіліріндегі қаржылық
менеджмент деңгейінің төмен деңгейде болуымен және бюджет қаражаттарын алушылардың
қаржылық тәртіп деңгейінің төмендігімен түсіндіріледі.
2.Жергілікті бюджет шоттарында бюджет қаражаттарының қалдық сомасының болуы.
3.Бюджет қаражаттарының мақсатсыз пайдаланылуы.
4.Мемлекеттік сатып алулар туралы заңдылықтың бұзылуы.
Бюджеттік жүйенің тұрақтылығын арттыруды қамтамасыз ететін келесідей шаралар кешенін
атауға болады.
Жергілікті қаржылардың ашықтылығын арттыру.
Ашықтылық мемлекеттік қаржыларды басқару тиімділігін қоғам тарапынан бақылаудың негізгі
құралы болып табылады, шешім қабылдауда жергілікті үкімет органдарыныің жауапкершілігін
арттырады және мемлекеттік мекемелерде ішкі тәртіпті сақтау жауапкершілігін арттырады. Бюджет
туралы ақпараттардың сапалылығына тек мемлекеттік қаржыларды басқару органдары ғана емес,
сонымен қатар азаматтар, инвесторлар, кредиторлар, жабдықтаушылар және басқа да шаруашылық
жүргізуші субъектілер қызығушылық танытады.
Қазіргі уақытта жергілікті қаржылардың жағдайы, жергілікті бюджеттердің орындалуы жөнінде
есеп берушілік туралы ашық түрде статистикалық ақпараттар алуға болады. Сонымен қатар жергілікті
деңгейде мемлекеттік қаржылар секторының қызмет етуі жайлы толық ақпарат алу қиынға соғады.
Сондай-ақ аймақтық көрсеткіштерді республикалық көрсеткіштермен сәйкестендіру
мақсатында мемлекеттік үкімет органдарының барлық деңгейлері негізінде статистикалық
ақпараттарды құрастырудың бірыңғай принціпін өңдеу қажет.
Сонымен қатар өзіне өткен кезеңдегі мемлекеттік басқару субъектілерінің қызмет нәтижелерін
және болашақ кезеңдегі мемлекеттік қаржыларды басқарудың тиімділігін арттыру жоспарларын
қосатын жыл сайынғы жергілікті басқару органдарының есеп берушіліктерін жария етуді тәжірибеге
енгізу дұрыс болар еді.
Әдебиеттер
1 Тоққожа Қ. Бюджет қаражаттарын басқарудың ерекшеліктері. // Экономика негіздері, 2008, № 6, Б. 3-6.
2 Ахметова С.С. Мемлекеттік бюджет – мемлекеттік секторды басқару құралы ретінде // Аль-Пари, 2007 № 1,
Б. 103-105.
3 Кубаев К, Абдрахманова С. Бюджетті басқарудың тиімділігін арттырудағы жоспарлаудың ролі // Ізденіс, 2007
№ 4, Б. 14-20.
4 Исахова П.Б. Региональное бюджетное выравнивание: проблемы и пути совершенствования // Финансы и
кредит. 2005, № 8,С. 14-17.
5 Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгзу жөніндегі концепция. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26-желтоқсандағы қаулысы.
68
Масалимова С.Ж., Есенова Г.Ж., Жұртыбаева И.С., Шакаримова Г.М., Омарова А.К.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
БАНКТІҢ НЕСИЕЛІК САЯСАТЫ
Несиелік саясат банктің несиелік қызметінің міндеттерін, оларды іске асыру құралдары мен
әдістерін, сондай-ақ несиелік процесті ұйымдастыру принциптері мен тәртібін белгілейді. Несиелік
саясат несиелік механизм көмегімен жүзеге асырылады.
Несиелік саясат — банктің несиелік жұмысын ұйымдастыру негізін және несиелеу процесіне
қажетті құжаттар жүйесін жасау шарттары. Кең мағынасында, несиелік саясатты несие беруші банк
пен қарыз алушылар тұрғысынан қарастыруға болады. Ал, тар мағынасыңда, несиелік саясат — бұл
несиелік процесті ұйымдастыру барысындағы банктің стратегиясы мен тактикасын сипаттайды.
Несиелік саясат банктің несиелік жұмысын, оның жалпы стратегияларына сай ұйымдастыру
негізін және несиелік процесін қалыптастыруға қажетті құжаттар жүйесін (ұйымдастыру) жасау
шарттарын білдіреді.
Несиелік саясат банктің стратегиясын, оның тәуекелді басқару облысындағы саясаттарын ескере
отырып жасалады. Несиелік саясат несиелік кызметтің мынадай негізгі бағыттарын анықтауға
мүмкіндік береді:
- несиенің берілуіне және несиелік портфельді басқаруға жауап беретін банк қызметкерлері
жетекшілікке алатын объективтік стандарттар мен критерийлерін;
- несиелеу облысындағы стратегиялык шешімдерді қабылдайтын тұлғалардың басты ісәрекеттерін;
- сыртқы аудит қызметтерінің жұмысын және банктегі несиелік кызметінің сапалығын;
- ішкі бақылау қағидаларын.
Несиелік саясат банк қызметін диверсификациялаудағы іс-әрекеттердің тізбектелуін қамтамасыз
ету үшін және несиелік қызметкерлердің лауазымды міндеттерін анықтау үшін қажет. Несиелік
саясатты іске асырудың белгілі бір тәртібі болмайынша несиелеудің біртұтас ережелерін тәжірибеге
енгізу мүмкін емес. Сондықтанда жазбаша түрде жазылған несиелік саясатпен оны іске асырудың
соған сәйкес ережелері несиелік процесті жүргізудің негізін құрайды.
Несиелік саясат банк қызметкерлерінің бүгінгі таңда несиелеуге болатын экономика секторын
дұрыс таңдай білуіне, сондай-ақ, несие беру мүмкіндігі туралы сұрақты шешуде банк үшін бірінші
реттік маңызы бар басқа факторлармен қаржы алушының несиелік қабілетіне қарап "өз клиентін"
таңдаудағы біліктілігіне негізделеді. Сондай-ақ несиелік саясат банктің бүгінгі иелігіндегі немесе
ертең енгізуді дұрыс санайтын несиелік өнімдермен анықталады. Мысалға: кәсіпорындағы қысқа
мерзімді несиелер (айналым каражаттарын толықтыруға) және ұзак мерзімді инвестициялық несиелер
(өндірісті кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық жағынан қайта қаруландыруға, ғылыми-техникалық
инновацияларды енгізуге) берген қолайлы.
Несиелік саясаттың маңызды элементі банктегі бақылауды ұйымдастыру болып табылады
(потенциалды қарыз алушыны несиелеу мүмкіндігі туралы сұрақты шешу барысында несиелік
стандартты дұрыс қолдануға бақылау жасау; жекеленген несиелік қызметкерлердің құзыретін сақтауға
бақылау жасау; банктің несиелік портфелінің жағдайына және оның ішінде проблемалық несиелерге
қойылатын жалпы бақылау).
Ішкі несие саясатын жасау банк жетекшілерінің несиелеу мақсатын қалыптастыруды және бұл
мақсаттардың банктің жалпы міндеттері, стратегиялық максаттарымен қаншалықты сай келетінін
анықтауды талап етеді. Несиелеу мақсаттары анықталғаннан соң, соның негізінде банк
кызметкерлерінің қажетті несиелік операцияларды арттыруына мүмкіндік беретін банктің несиелік
саясатын және оған қоса несиелеу стандарты мен несиелік нұсқаулықтары жасалады.
Несиелік стандарттар мен нұскаулықтарды жасаудың бастапқы кезеңі аякталуына байланысты,
бұл құжаттардың бірінші редакциясы тәжірибелі кызметкерлерге сараптауға берілуі тиіс.
Сараптаушылардың талдауы және ұсыныстары енгізілгеннен кейін несиелік саясат бойынша комитет
(немесе директорлар кеңесі, несиелік комитет) саясатты және соған сәйкес нұсқаулықтарды бекітеді.
Несиелік саясат несиелеу лимиттерін, тәртібін, кейде несиелеу бойынша жекеленген ережелерді
де қамтиды. Мысалы: несиелік саясатта бір қарыз алушыға келетін тәуекел лимиті анықталады.
Сонымен қатар, несиелік саясатта барлық несиелердің несиелік құжаттарда көзделген мақсаттарға сай
берілуі қарастырылуы мүмкін.
69
Несиелік саясатта несиелік комитет туралы ереже де қамтылады. Несиелік комитет несие беру
барысында қорытынды жасап, несиені беруге байланысты мәселелерді қамтиды.
Отандық банктер тәжірибесіндегі несиелік комитеттің шешетін мәселелері мынадай:
- несие алуға берген клиенттің өтінішін және несиелік қызметкердің несие беру туралы
қорытындысын қарайды;
- несие беру немесе одан бас тарту туралы шешім шығарады;
- несиелік тәуекелдерге байланысты несиелеу формаларын анықтайды;
- несие сомасы мен мерзімін анықтап, пайыз мөлшерлемесін бекітеді;
- несиені кайтаруды камтамасыз ету тәсілдеріне талаптар белгілейді;
- несиелеу шартын бекітеді (несиелік лимит, несиелік желі);
- берілген несиелерге мониторинг жүргізу тәртібін бекітеді;
- банктің несиелік стратегиясын жасайды;
- несиелеу бойынша бөлімшелердің жұмысын талдайды;
- несиелік комитетінің мәжілісінің хаттамаларына қол қояды және хаттамаларды тіркеу кітабын
жүргізеді.
Несиелік саясатта қарыз алушылардың негізгі қызметіне байланысты тәуекелдігі жоғары
операцияларды немесе жобаларды қаржыландыру үшін тағайындалатын несиелер туралы да айтылуға
тиіс.
Несиелік саясатпен банк қызметкерлерін таныстыру, оларды соған сай келетін ережелер мен
нұсқаулықтарға үйрету банкте несиелік саясатты енгізудің негізгі элементі болып табылады.
Несиелік саясат несиелік қызметтің басты бағыттарын анықтайды. Оларды, өз кезегінде,
несиелік саясаттың қабылданған бағыттарын іске асыру жүйесі ретінде тұжырымдауға болады.
Несиелік саясатта мынадай элементтер көрсетілуге тиіс:
- несиелік қызметті ұйымдастыру;
- несиелік портфельді басқару;
- несиелеуге бақылау жасау;
- құзыретті бөлу принциптері;
- несиелеуді таңдаудың жалпы критерийлері;
- несиелеудің жекелеген бағыттары бойынша шектеулер;
- несиелермен жасалатын ағымдық жұмыстың принциптері;
- несиелер бойынша зиян шегу жағдайларына резерв жасау.
Іс жүзінде несиелік саясатты іске асыру тәсілдері мен әдістерін белгілі бір формада, яғни соған
сай келетін мынадай үш құжат түрінде көруге болады:
1. несиелеу саясаты;
2. несиелеу стандарты;
3. несиелеу нұсқаулықтары.
Сондай-ақ аталған үш құжат ерекше бір құжатта – «Несиелік саясат бойынша жетекшілік ету»
біріктіріледі.
Несиелеу саясатында несиелеуді жүзеге асыратын бөлімшелер жұмыскерлерінің қызметтерін
нақтылай түсетін несиелік нұсқаулықтар мен несиелеу стандарты, несиелеудің жалпы бағыттары мен
бағдарлары анықталады.
Несиелеу стандартында мынадай сұрақтар қарастырылады:
1. қарық алушының қаржылық ақпараттарын жинау және талдау тәртібі;
2. несиенің кепілхаттар және кепілдемелермен қамтамасыз етілуіне қойылатын талаптар:
3. әкімшілік стандарттар және несиелік процесті ұйымдастыру ережелері;
4. қарыз алушының несиелік қабілетін талдау тәртібі;
5. күжаттардың толтырылуына қойылатын талаптар;
6. несиелеудің айрықша түрлері бойынша ережелер (мысалға. ипотекалық немесе тұтыну
несиелері бойынша).
Барлық банктер бойынша құжаттар айналымын стандарттау мақсатында несиелеу
стандарттарына әр түрлі құжаттар үлгілері жатуға тиіс. Ондай қүжаттарға: несиелік келісім-шарт, кепіл
туралы шарт, кепідцеме туралы шарт т.б. жатады. Несиелік саясат мынадай қызметтерді атқарады:
- банктегі несиелеу процесін ұйымдастыруға бақылау жасауға негіз ретінде болу;
- несиелеуді жүзеге асыратын бөлімдердің қызметкерлері үшін анықтама материал және
нұсқаулық ретінде болуы;
70
- несиелік бөлімдердің жетекшілері үшін нұсқаулықтардың, талаптардың орындалуына бақылау
жасау құралы;
- несиелік талдау және аудит бөлімі жұмыскерлерінің тексеруді жүзеге асыруына негіз болатын
талаптарды аныктау.
Коммерциялық банктің несиелік саясатын іске асыру процесінде проблемалық ссудалармен
жасалатын жұмысқа ерекше көңіл бөліп және қосымша бақылау жасауға тиіс.
Әдебиеттер:
1. ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Астана -2010 ж.
2. С.С.Сахариев, А.С.Сахариева «Жаңа кезең экономикалық теориясы», «Дәнекер», Алматы -2004ж.
3. Н.Н.Хамитов «Банк ісі» «Экономика», Алматы -2006ж.
4. А.А.Ильясов «Денежно-кредитная политика» «Экономика», Алматы -2007.
5. С. Мақыш «Коммерциялық банктің қаржылық қызметін басқару» «Қаржы және несие» №4-5 (11), 2008 ж.
Масалимова С.Ж., Кожагелдиев Б.К., Курманбекова Г.А., Шакаримова Г.М., Нурмадиева Г.Д.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА
Большой интерес политиков и экономистов нашей страны вызывает бедственное положение на
рынке инвестиций. Анализируя причины ограниченного притока, следует обратиться в первую
очередь к объяснениям самих интересов.
По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, их отталкивают, прежде всего, такие
факторы, как:
 недостаточное число свободных экономических зон в стране;
 проблема платежей – ограниченный доступ к иностранной валюте;
 постоянна изменяющиеся и непоследовательные законы, нестабильность юридической базы в
целом;
 неадекватность Закона «О залоге», особенно в той части, которая касается использования
недвижимой собственности в качестве гарантии для иностранных кредитов;
 отсутствие частной собственности на землю как основы всего института частной собственности;
 неразвитость финансового сектора, отсутствие финансирования для инвестиционных проектов,
трудности в получении страховки;
 отсутствие политики в вопросе ответственности предприятий в соблюдении экологических норм;
 несовершенство банковских законов и неразвитость банковской системы;
 неразвитость транспортной инфраструктуры, недостаточность авиалиний между Казахстаном и
внешним миром;
 неадекватность системы наземной транспортировки (включая систему нефтепровода и
газопровода) для перевозки товаров по суше из Казахстана к внешним рынкам.
Приведем результаты других исследований, подтверждающих эти выводы.
Так, согласно данным обследований Консультационной Службы по иностранным инвестициям, у
инвесторов в целом сложились неблагоприятные представления о стране, что и отражается на
фактическом притоке иностранных инвестиций. В частности, по этим обследованиям приводятся
такие негативные факторы как:
1. Несовершенная, подчас хаотическая, запутанная, коррумпированная система отбора
инвестиционных проектов, что заставляет потенциальных инвесторов отказываться от дальнейших
вложений инвестиций.
2. Отношение к иностранным инвесторам не как к желаемым предпринимателям, а как к источнику
финансовых средств, налоговых поступлений или взяток.
3. Запутанность, противоречивость, непосредственное применение или полное игнорирование
законодательства.
4. Отсутствие организованной инвестиционной службы, предоставляющей потенциальным
инвесторам нужную информацию или содействующей организации предпринимательской
деятельности.
71
5. Отсутствие надежных механизмов, обеспечивающих соблюдение законов и договорных
отношений.
6. Несоответствие инфраструктуры потребностям иностранных фирм.
7. Несовершенство банковской системы, выражающееся в неэффективной системе платежей.
8. Нестабильный, постоянно меняющийся налоговый режим для корпорации.
9. Неопределенность дальнейшего хода реформ.
Социологический опрос, проведенный среди крупнейших западных инвесторов
Международным центром по налогам и инвестициям (МЦНИ), результаты которого были
опубликованы в газетах, выявил следующие пять причин, по которым Казахстан представляет для них
деловой интерес: крупный рыночный потенциал; изобилие природных ресурсов; стратегическое
деловое местоположение; желание определить других конкурентов в регионе; размер потенциальной
прибыли от инвестиций. А наиболее привлекательным, судя по результатам опроса, оказались:
резервы нефти и газа; производство; сфера услуг (включая бухгалтерский учет и юридические
услуги); потребительская кооперация.
Слабость государственного регулирования вопросов привлечения международного
предпринимательского капитала, постоянные реорганизации центрального ведомства, занимающегося
вопросами иностранного капитала, разброс прав, компетенции, ответственности по многочисленным
ведомствам, запутанность их функций не прибавляют уверенности иностранным инвесторам.
Взять, к примеру, вопросы нефти и газа. Не только иностранный, но даже национальный
инвестор сегодня толком не знает, куда ему обращаться: то ли в КИИК, то ли в Государственную
комиссию по приватизации предприятий нефтегазового комплекса, то ли в Министерство нефти и
газа, то ли в Госкомитет по приватизации.
Практика последних лет показала, что в политике привлечения иностранных инвестиций
существовали отдельные просчеты, отсутствовал действенный механизм стимулирования вложений
иностранного капитала, адекватный потребностям и задачам рыночной трансформации экономики.
Это касается методологии и методики оценки объемов иностранных инвестиций, форм привлечения
иностранного капитала и допустимых масштабов, организационного и экономического механизмов
привлечения иностранного капитала, регионального и отраслевого распределения.
В Казахстане к отраслям приоритетного привлечения иностранных инвестиций можно отнести
нефтяную и нефтеперерабатывающую, химическую и нефтехимическую отрасли, черную и цветную
металлургию, строительство, коммуникации.
Более приемлемой формой участия иностранного капитала в рыночных преобразованиях
экономики Казахстана является привлечение прямых иностранных инвестиций для создания
совместных и зарубежных предприятий, в виде портфельных инвестиций или на условиях концессии.
Прямые иностранные инвестиции, как правило, дают большой эффект, так как зарубежный партнер
совместного проекта заинтересован в максимально высокой отдаче инвестированных средств,
стремится расширить производство, повысить его эффективность, обновить производственный
аппарат для повышения конкурентоспособности продукции. В то же время иностранный инвестор
разделяет всю полноту риска с национальным инвестором.
Прямое инвестирование иностранного предпринимательского капитала в экономику Казахстана
имеет и ряд преимуществ, причем весьма существенных по сравнению с иностранными кредитами.
Привлечение иностранного предпринимательского капитала также является активным средством
борьбы с монополизмом на внутреннем рынке и развития конкуренции. Оно служит тому, что страна
не только получает недостающие инвестиционные ресурсы, но при их помощи может оживить,
поднять эффективность использования национальных производительных сил. Прямые иностранные
инвестиции при разумном их использовании способствуют диверсификации экспорта, созданию
дополнительных рабочих мест, по сравнению с иностранными кредитами не увеличивают
задолженности страны, тем самым уменьшают отток валюты за рубеж.
Основной формой привлечения прямых иностранных инвестиций остается создание совместных
предприятий (СП) и предприятий, находящихся в полной собственности иностранного инвестора
(МП). Отличительными особенностями совместного предприятия являются: общий капитал,
совместное управление, раздел прибылей.
При осуществлении крупных проектов, где инвестиционные возможности территории
достаточны, но необходима модернизация производства (например, в нефтехимии), целесообразна
организация контрактных (договорных) СП. При этом возможна полная собственность
72
отечественного партнера на уставный фонд с самого начала деятельности контрактного предприятия
и уступка его части иностранному партнеру, осуществляющему организацию производства, на
определенный срок, то есть временное их превращение в СП.
Одним из наиболее эффективных методов увеличения экспортного потенциала республики
являются концессии, т.е. предоставление права зарубежным предпринимателям на эксплуатацию
возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов, а также осуществление иных видов
хозяйственной деятельности на условиях долгосрочной аренды.
В Казахстане в последнее время практикуется такая форма привлечения иностранного капитала
и иностранного управленческого опыта, как передача предприятий под управление. Новая форма
привлечения капитала позволяет вывести крупные предприятия из тяжелейшего финансового
кризиса. Однако, практика заключения контрактов на управление с фирмами, в том числе и с
иностранными, уже показала свои негативные стороны. Прежде всего, передача крупных
предприятий одной отрасли в управление иностранным компаниям, как это случилось с хромовой
промышленностью, означает, что иностранный инвестор по существу монополизировал отрасль.
Кроме того, при данной форме привлечения иностранного капитала выполняются задачи только
текущего характера, а стратегические проблемы – реконструкция и модернизация предприятий – не
решаются. У управляющих фирм отсутствуют права на вложение средств в капитальное
строительство и приобретение оборудования, так как тем самым может измениться форма
собственности на предприятие. Такой подход к заключению контрактов на практике приводит к
усилению выкачивания сырья и продукции управляющей фирмой при ускоренном износе основных
фондов предприятия и истощении природных ресурсов.
Более выгодным для государства является осуществление инвестиций на основе досрочной
приватизации, то есть привлечение портфельных инвестиций. Обязательным условием при этом
является переоценка и пересчет основных фондов и на этой основе установление цены акции
приватизируемого предприятия по западным аналогам.
Привлечение портфельных инвестиций, то есть иностранного капитала для досрочной после
контрактной приватизации и приватизации по индивидуальным проектам, требует установления
количественного ограничения на долю иностранного инвестора в уставном фонде приватизируемого
предприятия (до 49 %) или закрепление за государством «золотой акции», в которой содержатся его
права.
Для более рационального использования возможностей страхования иностранных инвестиций
целесообразно создание международной страховой компании или совместного фонда по страхованию
коммерческих рисков по типу зарубежных «частных инвестиций ОПИК» при участии корпорации
AIG (American International Group) – крупнейшей международной диверсификационной страховой
группы и крупнейшего в США страховщика торговых и промышленных рисков. Это государственная
компания, которая включала бы страхование от конфискации, отчуждения и национализации
собственности, неконвертируемости валюты и т.д. и имела бы для этого достаточно большой
страховой фонд.
Для стимулирования привлечения иностранного капитала в приоритетные сферы экономики
целесообразно использование как финансово-кредитных, налоговых стимулов, так и нефинансовых
методов. К последним можно отнести создание общей благоприятной обстановки функционирования
иностранного капитала, обеспечение необходимыми факторами производства, информацией,
службами управления, развитием транспорта, различного рода коммуникаций, банковского
обслуживания, создание других элементов рыночной инфраструктуры.
Для того, чтобы избежать организации фиктивных совместных предприятий, создаваемых
только на период «налоговых каникул» с целью получения необлагаемого налогом дохода, следует
предусмотреть специальную поправку к Налоговому кодексу, согласно которой в случае ликвидации
такого предприятия в период освобождения от уплаты налога, оно должно выплатить с полученного
дохода за весь период своей деятельности.
Разумеется, предоставление налоговых и финансово-кредитных льгот должно осуществляться
не автоматически, а дифференцирование, в зависимости от государственной значимости
осуществляемого проекта, от доли участия в уставном фонде предприятия, от сферы приложения
капитала, скорости его оборота.
Необходимо упростить формальности, разрешающие иностранным компаниям заниматься
производственной деятельностью и реинвестировать свои доходы. Одновременно следовало бы
73
усилить стимулы по вывозу доходов иностранных компаний не в иностранной валюте, а в виде
продукции, производимой ими на экспорт.
В числе организационных мер по привлечению иностранного капитала представляется также
необходимым предусмотреть:
- подготовку подзаконного акта (постановления, положения) по пункту 1 статьи Закона РК «Об
иностранных инвестициях» о не ухудшении условий функционирования предприятий с участием
иностранных инвестиций;
- пересмотр порядка учета курсовой разницы при реализации соглашений о создании
предприятий с иностранным капиталом (положительная и отрицательная курсовая разница по
текущим валютным счетам предприятий подлежит включению в состав доходов и расходов от
внереализационных операций только в случае продажи инвалюты за тенге;
- принятие законопроектов «О залоге», «Об ипотеке недвижимого имущества», разработку
механизма использования залоговых форм в целях привлечения иностранного капитала;
- формирование системы мониторинга инвестиционного климата в РК и его регионах.
Масалимова С.Ж., Есенгельдинова С.Ж., Мергембаев А.Е., Акишева Д.М., Нурмадиева Г.Д.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Несмотря на то, что страховой рынок Казахстана все еще находится в зачаточном состоянии,
по мнению экспертов, инвестиционный потенциал этой отрасли можно оценить как достаточно
высокий: в ближайшие пять лет темпы ее роста должны составить более 25%.
Рассмотрим текущее состояние страхового рынка на 1 марта 2009 года
Страховые премии: Совокупный объем страховых премий, принятых страховыми
(перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования с начала года составил 17
928,01 млн. тенге, что на 50,9 % меньше объема, собранного за аналогичный период прошлого года.
Примечание: сумма указана за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам,
принятым в перестрахование.
При рассмотрении таблицы видно, что объем страховых премий по обязательному
страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года на 3,5 %. По добровольному личному
74
страхованию уменьшение составило 24,8 %, по добровольному имущественному страхованию
уменьшение равно 63,4 %.
Касательно структуры поступления страховых премий по классам страхования по состоянию
на 1 марта 2009 года можно отметить следующее:
- в обязательном страховании - 64,1 % (2 766,9 млн. тенге) поступлений страховых премий
приходилось на поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств; 27,8% (1 198,4 млн. тенге) - по страхованию гражданско-правовой
ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей; 3,0 % (131,1 млн. тенге) - по страхованию гражданско-правовой
ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда
третьим лицам и прочие - 5,1 %.
- в добровольном личном страховании - 17,5 % (609,3 млн. тенге) поступлений страховых
премий приходилось на поступления по страхованию от несчастных случаев, 49,8 % (1 730,9 млн.
тенге) - по страхованию на случай болезни, 5,4 % (188,1 млн. тенге) - по страхованию жизни, 27,2 %
(943,5 млн. тенге) - по аннуитетному страхованию.
- в добровольном имущественном страховании - 16,6 % (1 678,0 млн. тенге) - по страхованию
от прочих финансовых убытков, 50,5 % (5 119,7 млн. тенге) - по страхованию имущества (за
исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование
грузов), 9,8 % (995,1 млн. тенге) - по страхованию гражданско-правовой ответственности (за
исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и
водного транспорта) и прочие - 23,1 %.
Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования (life, non-life) выглядел
следующим образом:
Отрасль "страхование жизни". По состоянию на 1 марта 2009 года объем страховых премий,
собранных по отрасли "страхование жизни", составил 1 131,6 млн. тенге, что на 50,1 % больше, чем на
аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование
жизни" в совокупных премиях, на отчетную дату составила 6,3 %, против 2,1 % на 1 марта 2008 года.
75
Отрасль "общее страхование". Объем страховых премий, собранных за март 2009 года по
отрасли "общее страхование", составил 16 796,4 млн. тенге, что на 53,0 % меньше, чем за
аналогичный период 2009 года.
Перестрахование:
Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 12 095,3 млн. тенге или
67,5 % от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам
передано 58,0 % от совокупного объема страховых премий.
Общая сумма страховых премий,
принятых страховыми (перестраховочными)
организациями по договорам перестрахования составляет 8 851,9 млн. тенге. При этом сумма
страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов составляет 7 191,6 млн. тенге.
В общей сумме страховых премий, переданных на перестрахование, основную долю занимали
премии по добровольному имущественному страхованию - 91,6 %, по добровольному личному
страхованию - 0,3 %, по обязательному страхованию - 8,1 %.
Остановимся на страховых выплатах:
76
Общий объем страховых выплат, произведенных за два месяца 2009 года составил 3 367,12
млн. тенге, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,2 %. При этом
доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций
составила 13,9 % (469,2 млн. тенге).
При рассмотрении произведенных страховых выплат по классам страхования, по состоянию
на 1 марта 2009г., можно отметить следующее:
-в обязательном страховании - 47,8 % (626,2 млн. тенге) составили выплаты по страхованию
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 42,6 % (557,5 млн. тенге) по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и
здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 9,4 % (123,8 млн. тенге)
- по страхованию в растениеводстве и прочие - 0,2 %;
- в добровольном личном страховании - 71,4 % (749,1 млн. тенге) - по страхованию на случай
болезни, 8,7 % (90,9 млн. тенге) составили выплаты по страхованию от несчастных случаев, 16,0 %
(168,3 млн. тенге) - по аннуитетному страхованию, 3,9 % (40,8 млн. тенге) - по страхованию жизни;
- в добровольном имущественном страховании - 49,0 % (493,8 млн. тенге) - по страхованию
от прочих финансовых убытков; 26,3 % (265,1 млн. тенге) - по страхованию автомобильного
транспорта; 13,0 % (131,5 млн. тенге) - по страхованию имущества (за исключением автомобильного,
воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование грузов), прочие - 11,7 %.
В общей сумме страховых выплат, произведенных с начала года, наибольший объем
страховых выплат принадлежит страхованию на случай болезни - 22,2 % от совокупной суммы
выплат.
Общие сведения по страховому рынку
По состоянию на 1 марта 2009 года на страховом рынке Республики Казахстан осуществляли
лицензированную деятельность 44 страховые организации (в том числе: 8 - по страхованию жизни),
12 страховых брокеров и 63 актуарий.
77
На отчетную дату 33 страховые организации являлись участником АО «Фонд
гарантирования страховых выплат».
Капитал. По состоянию на 1 марта 2009 года совокупный размер собственного капитала
страховых организаций составил 170 233,4 млн. тенге.
Активы. Совокупный объем активов страховых организаций на 1 марта 2009 года составил
293 873,3 млн. тенге, что на 10,7 % больше аналогичного показателя на 1 марта 2008 года, в том
числе:
Обязательства. По состоянию на 1 марта 2009 года сумма обязательств страховых
(перестраховочных) организаций составила 123 640,9 млн. тенге, что на 5,4 % меньше, чем на
аналогичную дату прошлого года.
На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми
(перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по
действующим договорам страхования и перестрахования, составил 103 918,0 млн. тенге, что на 4,2 %
меньше объема сформированных резервов на 1 марта 2008 года.
Концентрация страхового рынка
В рассматриваемом периоде наблюдается уменьшение уровня концентрации страхового рынка
по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний
приходится 64,6 % совокупных страховых премий и 44,7 % страховых выплат.
78
Нургалиева Ж.Е. к.э.н. ст. преподаватель кафедры «Экономики и менеджмент» КГЮУ
Мергембаев А.Е. преподаватель кафедры «Финансов» СГУ им.Шакарима
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В КАЗАХСТАНЕ
«Мы должны создать в Казахстане наиболее привлекательные
условия для инвесторов, готовых работать в нашем регионе».
Н.А.Назарбаев
Республика Казахстан стремится войти в клуб 50 наиболее конкурентоспособных стран. В
этой связи одной из главных стратегических задач в Казахстане является привлечение в экономику
инвестиций, как национальных, так и иностранных, которые позволили бы реализовывать программы
конкурентоспособного экономического роста, активно развивать человеческий капитал, внедрять
инновации.
Республика Казахстан первой среди стран бывшего СССР получила статус страны с рыночной
экономикой и высокие рейтинговые оценки инвестиционного класса. По объему прямых иностранных
инвестиций на душу населения мы занимаем первое место в СНГ и опережаем ряд стран Восточной
Европы.
Проводя анализ инвестиционной политики Республики Казахстан, следует отметить, что основной
целью государства является достижение благоприятного инвестиционного климата в стране и
дальнейшее стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в экономику. Казахстан сегодня
занимает лидирующее положение по объему привлекаемых иностранных инвестиций на душу
населения среди стран СНГ.
О благоприятном инвестиционном климате и имидже нашей страны свидетельствуют объем
привлеченных в казахстанскую экономику инвестиций. По данным Национального Банка Республики
Казахстан за период с 1993 года по 2008 год в казахстанскую экономику привлечено около 89,7 млрд. долл.
США прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ). Рост притока ПИИ в Республику Казахстан за 2008 год
составил 7,3 % (19,8 млрд. долл.) по отношению к предыдущему году. При этом за 2007 год по
отношению к 2006 году (10,6 млрд. долл.) рост составил 73% (18,5 млрд. долл.)(рис.1).
Рисунок1.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
За период с 2004 года по 2008 год валовый отток прямых инвестиций из Казахстана зарубеж составил 8,
9 млрд. долл. США. За 2008 год валовый отток ПИИ составил 4,24 млрд. долл. США, что выше уровня 2007
года на 60,9 % (2,64 млрд. долл. США).
В структуре валового притока иностранных прямых инвестиций по странам в отчетном периоде
доминировали Нидерланды (22,0% от валовых поступлений ПИИ), США (10,4%), Великобритания (9,1%),
Франция (6,1%), Каймановы острова (Британские) – 4,9%, и Канада (4,8%). Валовые поступления ПИИ из
стран СНГ увеличились на 10,6%, составив в сумме 887,3 млн. долл. (Таблица 1).
79
Таблица 1.
Структура валового притока ПИИ по основным странам-инвесторам
Страна
ИТОГО
в том числе
Нидерланды
США
Великобритания
Фрнация
Каймановы
острова
(Британские)
Канада
2007
млн.долл.США
18 453,4
2008
млн.долл.СШ
А 19809,1
%
100,0
3147,8
2462,1
909,3
1022,6
9,3
17,1
13,3
4,9
5,5
0,1
4349,4
2059,5
1797,2
1203,8
976,5
22
10,4
9,1
6,1
4,9
314,1
1,7
944,8
4,8
%
100
В структуре валового притока ПИИ по видам деятельности основное вложение прямых инвестиций
осуществлялось в операции с недвижимым имуществом – 40% от суммы валовых поступлений ПИИ, в
горнодобывающую промышленность – 15%, в финансовую деятельность – 11%, а также обрабатывающую
деятельность – 9 %.
Следует отметить значительное увеличение объема ПИИ, в обрабатывающую промышленность
на 65% (2007 год – 1 061,2 млн. долл., 2008 год – 1 756,5 млн. долл.), что составляет 9% от общего
валового притока ПИИ по видам деятельности, и увеличение по отношению к предыдущему году на
2,6%, в том числе в черную металлургию (в 19 раз) обусловлено признанием реинвестированных доходов
инвесторов.
По состоянию на 1 января 2009 года в Казахстане зарегистрировано 19109 предприятий с участием
иностранного капитала (137 стран).
Инвестиционный климат страны отличается одними из лучших условий для ведения бизнеса.
Республика Казахстан первая среди стран СНГ получила рейтинги инвестиционного класса от
международных рейтинговых агентств Moody's (в 2002 году), Standard&Poor's и Fitch (в 2004 году).
Казахстан включен в список 25 наиболее инвестиционно привлекательных стран согласно
рейтингу международно-признанной консалтинговой компании AT Kearney.
Государство поставило перед собой задачу войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран
мира. Сегодня Республика Казахстан занимает 61 позицию и намерена планомерно идти к поставленной
цели.
Особое значение приобретает взаимодействие с иностранными партнерами на
институциональной основе, что свидетельствует о пристальном внимании к иностранным инвесторам.
Подтверждением тому является действующий с 1998 года Совет иностранных инвесторов (далее – СИИ),
заседания которого проводятся 2 раза в год под личным председательством Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева. В настоящее время в состав СИИ входит 21 руководитель крупных
иностранных компаний, работающих в Казахстане.
Сегодня в Казахстане создана вся необходимая правовая база для осуществления инвестиционной
деятельности.
Так в 2003 году был принят Закон «Об инвестициях» (далее – Закон), который в полной мере
регламентирует правовые и экономические основы стимулирования инвестиций.
Данный закон, по оценкам международных экспертов, является одним из лучших законов в
области инвестиций среди стран с переходной экономикой.
Законом гарантирована полная защита прав инвесторов и стабильность заключенных контрактов, а
также очень четко регламентирована работа государственных органов в отношении инвесторов (свободное
движение капитала, репатриация капитала, свобода использования прибыли, право частной собственности
на землю, в том числе и для иностранных компаний).
Также в упомянутом Законе определены меры государственной поддержки инвестиций,
осуществляемых в приоритетных отраслях экономики Казахстана.
80
Очень важно отметить, что меры государственной поддержки инвестиций распространяются в
равной степени, как на отечественных, так и на иностранных инвесторов.
Так, при реализации проектов в несырьевом секторе экономики Казахстана инвесторам
предоставляются следующие виды инвестиционных преференций.
1)
освобождение от обложения таможенными пошлинами ввозимого для реализации
инвестиционного проекта оборудования и комплектующих к нему;
2) государственные натурные гранты (в качестве государственных натурных грантов могут
передаваться земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование).
3) инвестиционные налоговые преференции.
Согласно новому Налоговому кодексу Республики Казахстан, вступившему в силу 1 января 2009
года упрощен порядок применения инвесторами налоговых инвестиционных преференций, а именно,
упразднен ранее существовавший порядок получения инвестиционных преференций, которые
предоставлялись лишь с момента заключения контракта с уполномоченным органом (Комитет по
инвестициям).
Инвестиционные налоговые преференции заключается в отнесении на вычеты стоимости объектов
преференции и последующих расходов на реконструкцию и модернизацию.
При этом срок переноса убытков увеличен с 3 до 10 лет, что позволит получить пользу от
преимуществ инвестиционных налоговых преференций. Также предусмотрено уменьшение ставки
корпоративного подоходного налога с 2009 г. – до 20%, с 2010 г. – до 17,5%, с 2011 г. – до 15% (в 2008 г.
- 30%);
Кроме того, следует отметить, как одну из мер государственной поддержки инвестиций
софинансирование проектов через государственные финансовые институты развития (Национальный
инновационный фонд, Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Банк Развития
Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, Корпорация по развитию и продвижению экспорта
"KAZNEX").
Основной целью деятельности данных институтов развития является содействие диверсификации
национальной экономики через создание системы развития и поддержки бизнеса на всех уровнях и
эффективное управление инвестиционными ресурсами.
Кроме того, значительную роль в ускорении диверсификации экономики страны и обеспечении
устойчивого развития регионов играют социально-предпринимательские корпорации (далее – СПК),
осуществляющие свою деятельность в 7 макрорегионах Казахстана.
Каждая корпорация представляет собой региональный институт развития, управляющий
переданными государственными активами в соответствующем регионе страны, включая участки
неосвоенных земель и месторождения. СПК создана в статусе национальной компании и исполняют роль
генератора проектов, привлекающего инвестиции на их реализацию.
Участие в проектах социально-предпринимательских корпорациях будет привлекательно для
бизнеса доступом к финансовым, земельным, технологическим ресурсам и внешним рынкам.
С помощью данных корпораций иностранные компании также имеют возможность создать с
участием казахстанских партнеров совместные предприятия в Казахстане, где использование зарубежных
технологий и отечественного сырья позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
Новое развитие получили такие инструменты экономического стимулирования, как индустриальные и
специальные экономические зоны, технопарки.
На сегодняшний день в Казахстане создано шесть специальных экономических зон: «Морпорт
Актау» по транспортно-логистическим услугам, «Астана – Новый город» по строительству и
производству строительных материалов, Парк информационных технологий под городом Алматы,
«Онтустик» в Южно-Казахстанской области – по развитию текстильной промышленности,
Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырауской области и СЭЗ «Бурабай» –
по развитию туристического кластера в 200 км от г.Астаны.
В вышеуказанных специальных экономических зонах инвесторам предоставляются земельные
участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой для эффективной организации новых
производств. На территории зон действует режим свободной таможенной зоны, а также
предусмотрены значительные налоговые льготы (по КПН, земельному налогу, имущество), что
позволяет
не
только
стимулировать
инвестиции
в
81
обрабатывающий сектор, но и определять месторасположение точек промышленного роста в
соответствии с государственной экономической и региональной политикой.
Существуют три основных фактора, влияющих на инвестиционную привлекательность
Казахстана.
Первое – это бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным инвестиционным
законодательством, привлекательными мерами поддержки инвестиций, а также экономической и политической
стабильностью.
Второе – это наличие богатых природных и минеральных ресурсов.
По оценкам ученых наша страна занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов.
Из 110 элементов таблицы химических элементов Д.И.Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99
элементов, разведано – 70, извлекаются и используются – 60.
Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама, второе – по
запасам серебра, свинца, урана и хромитов, третье – по меди и флюоритам, четвертое – по молибдену и шестое –
по золоту.
Третье – это выгодное географическое положение Казахстана, предоставляющее инвесторам
потребительский рынок почти в полмиллиарда человек, то есть рынки центрально-азиатского региона, России
и Китая.
Таким образом, можно сделать вывод, вкладываемые инвестиции в развивающиеся рынки
традиционно таят в себе определенные риски, но в случае нашей страны мы имеем хороший
потенциал для развития. А потому Казахстан остается достаточно привлекательным местом для
вложения инвестиций независимо от кризиса.
Хасенова К.Е.
Семипалатинский Государственный Университет имени Шакарима, г. Семей
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В последние годы в Казахстане наметилась устойчивая тенденция роста всех основных
показателей страхового рынка.
Особенностью отечественного страхового рынка является и то, что, несмотря на достаточно
развитую конкуренцию среди страховщиков, ведущую роль занимают десяток компаний, которым
принадлежит более 80% рынка (у пятерки лидеров – свыше 60%).
По состоянию на 1 января 2009 года на страховом рынке Республики Казахстан осуществляли
лицензированную деятельность 44 страховых организации (в том числе по страхованию жизни – 8),
12 страховых брокеров, 56 актуариев .
Проследим динамику изменения количества страховых организаций: в конце 1999г. их
количество исчислялось 70 ед., в 2000г. их насчитывалось 42 ед., в 2006г. – 37ед., 2008г. – 41ед., на
конец 2009г. – 44ед.
Исходя из динамики страхового рынка видно, что если еще несколько лет назад сокращение
рынка было очень броским, то за последние годы эта цифра изменилась незначительно.
Уменьшение за период с 1998 по 2004 годы числа страховых организаций вызвано повышением
требований законодательства к их деятельности, в том числе к финансовой устойчивости и
платежеспособности.
Как следствие, с рынка ушли ненадежные, финансово неустойчивые страховые организации
(таблица 1).
82
Таблица 1 – Динамика структуры страхового рынка
Показатель
Количество страховых
организаций, в том числе
- с иностранным участием
Показатель
01.01.05г
01.01.06г. 01.01.07г. 01.01.08г. 01.01.09г.
.
36
37
40
41
44
6
4
6
01.01.05г
01.01.06г. 01.01.07г. 01.01.08г. 01.01.09г.
.
Количество страховых
36
37
40
41
44
организаций, в том числе
- с иностранным участием
6
4
6
- по страхованию жизни
2
3
5
7
8
- по страхованию жизни
2
3
5
7
8
Количество страховых
8
12
12
13
12
брокеров
Количество актуариев
27
30
33
44
56
Количество аудиторских
организаций, имеющих
лицензию на право
34
36
осуществления аудита
страховых организаций
Примечание – Составлено по данным АФН РК
На страховом рынке Казахстана можно выделить несколько групп страховых организаций. По
состоянию на 1 января 2005 года, по сравнению с предыдущими отчетными датами, произошли
некоторые изменения среди 5 страховых компаний - лидеров по сбору страховых премий, на долю
которых приходится 46,8%. Резкий скачок по сравнению с предыдущими годами сделала страховая
компания АО «СК «Евразия», выбившись на первое место по объему страховых премий - 16,9%. На
долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 50,9% совокупных страховых премий и 75,0%
страховых выплат. Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового
рынка составила 53,4%. На сегодня 32 страховые организации являются участником АО «Фонд
гарантирования страховых выплат».
За период с 2005 по 2008 годы количество страховых брокеров увеличилось на 4 компании,
актуариев - на 29 человек. Анализируя уровень концентрации отечественных страховых организаций,
необходимо отметить, что на страховом рынке Казахстана осуществляют свою деятельность 12
страховых брокеров, большинство из которых являются крупными международными страховыми
брокерами («Marsh», «AON», «Health Lambert», «EOS RISQ») и представляют интересы крупных
международных
компаний (страхователей), имеющих объекты страхования на территории
Республики Казахстан - в основном в нефтегазовой и металлургической отраслях. В целом же можно
констатировать, что практически все крупные договоры страхования (перестрахования) в
нефтегазовой и металлургической отраслях заключаются при посредничестве страховых брокеров, в
том числе в силу законных требований самих страхователей. На начало 2004 года в Казахстане
осуществляли свою деятельность 28 лицензированных актуариев. Однако этого количества актуариев
оказалось недостаточно для устойчивого развития страхового рынка, что было отмечено экспертами
Всемирного банка и Международного валютного фонда.
По оценкам Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций, страховому рынку необходимо как минимум около 100 лицензированных
актуариев с учетом того обстоятельства, что с 1 декабря 2004 года расчет страховых резервов
осуществляется только актуарным способом. По состоянию на 1 января 2009 года совокупный размер
собственного капитала страховых организаций 165,9 млрд. тенге. На 1 января 2007 года размер
собственного капитала страховых организаций составил
80 200,7 млн. тенге, что на 77,2% больше,
83
чем на 1 января 2006 года (45 259,8 млн. тенге) и на 75 356,3 млн. тенге больше, чем на 1 января 2003
года. По состоянию на 1 января 2003 года данный показатель составлял 7 844,4 млн. тенге.
Корректировка размера собственного капитала, произошедшая в 2003-2004 годах, была связана
с принятием Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 августа
2003 года № 310 «Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах страховых
(перестраховочных) организаций и представлении отчета о выполнении пруденциальных
нормативов», вступивших в действие с 1 октября 2003 года. В соответствии с введенными
нормативами расчет достаточности собственного капитала страховых организаций включал в себя
ликвидные финансовые активы, учитывая, что минимальные размеры собственного капитала
действующих страховых организаций, установленные нормативным правовым актом Национального
Банка, рассчитываются от объемов основной (страховой) деятельности (классы страхования,
страховые премии, страховые выплаты) страховых организаций.
Так, по состоянию на 1 января 2009 года размер совокупных активов с учетом их
классификации по качеству и ликвидности составлял 268,08 млрд. тенге. По состоянию на 1 января
2004 года данный показатель, рассчитанный в соответствии с пруденциальными нормативами,
составлял 20 716,2 млн. тенге, на 1 января 2005 года – 44 094,7 млн. тенге, на 1 января 2006 года –
73 346,3 млн. тенге, на 1 января 2007 года – 135 489,7 млн. тенге. При этом увеличение на 1 января
2009 года по сравнению с 1 января года 2008 года составило 20,2%. Резкое увеличение размера
собственного капитала в первой половине 2004 года было связано также с получением лицензии АО
«Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»,
которое имело большой уровень капитализации (7,7 млрд. тенге).
Суммарный оплаченный уставный капитал страховых организаций с участием нерезидентов
Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование», на 1 января
2005 года составил 9,9% совокупного оплаченного уставного капитала страховых организаций
Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в отрасли «общее страхование», данный
показатель на 1 января 2004 года составлял 13,31%.
Совокупный объем активов страховых организаций на 1 января 2009 года составил 268,8,7
млрд. тенге, что на 20,2% больше аналогичного показателя на 1 января 2008 года (таблица 18).
Существенные изменения произошли в структуре активов. Резкое увеличение объема
страховых премий к получению от страхователей и посредников на 1 января 2003 года с 919,8 до 16
899,1 млн. тенге на 1 января 2009 года можно объяснить предоставлением страхователям
возможности оплаты страховых премий по графику.
Доля ценных бумаг к началу 2009 года увеличилась до 34,1% и составила 91 692,5 млн. тенге,
тогда как по итогам 2007 года она составляла 48,9%, или 66 259,2 млн. тенге.
Вместе с тем активы страховых компаний с 2005 года представлены операциями «обратное
репо», где прирост в 2006 году составил 2,2 раза, а в 2007 году – 1,5 раза по отношению к 2006 году.
По состоянию на 1 января 2009 года сумма обязательств страховых (перестраховочных)
организаций составила 102,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года на 5,8%, а на 1 января 2008 года этот показатель составил 97 279,3 млн. тенге, прирост
– 75,9%.
Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями
для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и
перестрахования составил 86,3 млрд. тенге, что на 0,1% больше объема сформированных резервов на
1 января 2008 года (таблица 19).
На этом в целом, оптимистичном фоне показательна доля страхового сектора в структуре
экономики страны в целом. Так, объем страховых премий к ВВП Республики Казахстан составляет
1,11%. Однако на фоне глобализации мирового рынка страхования показатели Казахстана выглядят
достаточно скромно. За 2003-2008 годы отношение страховых премий к ВВП Казахстана увеличилось
с 0,60% до 1,11%. Для сравнения, у Швейцарии, мирового лидера по данному показателю, эта цифра
доходит до 11,9% ВВП. В среднем по группе развитых стран отношение страховых премий к ВВП
составляет 9,5%, в том числе 3,6% по страхованию иному, чем страхование жизни, и 5,9% собственно страхование жизни.
По мнению Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций, Казахстан значительно отстает по данному показателю не только от
развитых стран, но и от России и стран Восточной Европы. И, тем не менее, эту разницу между
84
объемом страховых премий к ВВП в сравнении с другими зарубежными странами некоторые
страховщики считают потенциалом казахстанского рынка (таблица 20).
По показателю отношения страховых премий на душу населения Казахстан далеко отстает от
группы развитых стран. Так, если по итогам 2004 года этот показатель в Казахстане составлял 2 665
тенге (или 20,5 доллара по курсу 130 тенге) на одного человека, то у мирового лидера по данному
показателю - Швейцарии – 4 290 долларов.
В среднем по группе развитых стран отношение страховых премий на душу населения
составляет 2934,1 доллара, в том числе 981,3 доллара по страхованию иному, чем страхование жизни,
и 1 952,8 доллара - собственно страхование жизни. Тем не менее, отношение страховых премий на
душу населения в Казахстане за период с 2004 по 2009 годы увеличилось с 2 665 до 8 597 тенге
(таблица 21).
Положительным фактом является рост собранных страховых премий. Величина собранных
страховых премий является одним из важнейших показателей конкурентоспособности страховой
компании. Именно от этого показателя зависит степень популярности и доверия страхователей к
страховщику. Совокупный объем страховых премий, собранных страховыми компаниями в 2004 году,
составляет 39 978,1 млн. тенге, что на 38,5% больше объема, собранного за 2003 год, в 2005 году на
67,9% против 2004 года, в 2006 году на 79,2% против 2005 года.
Совокупный объем страховых премий,
принятых страховыми
организациями
по
договорам прямого страхования за 2007 год, составил 147 343,3 млн. тенге, что на 22,5% больше
объема собранного в 2006 году. Совокупный объем страховых премий, принятых страховыми
(перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования за 2008 составил 133,5 млрд.
тенге, что на 9,4% меньше объема собранного за аналогичный период прошлого года. Объем
страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года
на 52,5%, по добровольному личному страхованию превышение составило 16,6%, по добровольному
имущественному страхованию уменьшение равно 24,1%.
Таблица 2 – Основные показатели страхового сектора
Основные показатели страхового
сектора
ВВП, в млрд тенге
Отношение страховых премий к
ВВП, в %
Отношение собственного капитала
к ВВП, в %
Отношение актинов к ВВП, в %
01.01.
2005г.
5 542,0
01.01.
2006
7 453
01.01.
2007г.
8 725
01.01.
2008г.
13 315
01.01.
2009г.
15 854,9
0,72
0,90
1,38
1,11
0,84
0,53
0,61
0,92
0,95
1,05
0,80
0,98
1,55
1,68
1,70
8 018
9 489
8 597
Отношение страховых премий на
2 665
4475,0
душу населения, в тенге
Примечание – Составлено по данным АФН РК
Так, в условиях мирового кризиса, наблюдается тенденция сокращения банковского
страхования, при котором страхование является обязательным условием выдачи кредита (прежде
всего на автотранспорт и жилье), а также, снижение объема премий по добровольным видам
страхования (корпоративное страхование жизни попадает под сокращение бюджетов корпораций).
Таким образом, страховому рынку республики необходимо усилить работу по популяризации
накопительных договоров страхования жизни с учетом интересов и финансовых возможностей
страхования. Страховой рынок Казахстана при всех положительных тенденциях развития испытывает
ряд проблем (рисунок 7).
85
На основе проведенного анализа оценки состояния страхового рынка Республики Казахстан
можно сделать следующие выводы: главными проблемами страхового рынка остаются низкая
капитализация страховых компаний и недостаточное развитие личного страхования, особенно
страхования жизни, в том числе долгосрочного (накопительного) страхования. Из-за низкой
капитализации казахстанский рынок еще не способен принимать на себя крупные имущественные
риски и передает половину премий за рубеж на перестрахование.
Список используемой литературы:
1. Статистический ежегодник. Казахстан. 2008, Алматы: Агентство по статистике Республики Казахстан. С.435.
Мустакимов Р.Р.
Университет «Кайнар» (Семей)
ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ, РОССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ
В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Создание Таможенного союза (ТС) – это результат воплощения в реальность инициатив
Президента РК Н.А.Назарбаева по формированию единого Евразийского пространства, интеграции
экономик, возрастанию возможностей предпринимателей Казахстана, расширению рынка для
отечественных товаров. Единое таможенное пространство предполагает снятие таможенных барьеров
на внутренних границах государств-участниц ТС, что создаст благоприятные условия для свободного
перемещения товаров во взаимной торговле.
Более высокие импортные таможенные тарифы, вводимые в Казахстане на товары,
производимые в третьих странах, расширят шансы собственных товаропроизводителей. Возрастут
возможности конкурентоспособности отечественных товаров. Предусматривается либерализация
налоговой политики. Предполагается, что с 1 июля 2010 года взимание косвенных налогов по
внешнеэкономическим операциям будут осуществлять налоговые органы. В настоящее время эти
функции осуществляют таможенные органы РК.
В соответствии с Таможенным Кодексом РК в обязанности таможенных органов входит
обеспечение полноты взимания и своевременное перечисление в Республиканский бюджет
таможенных платежей и налогов при таможенном оформлении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу РК.
86
Порядок исчисления и уплаты налогов определятся налоговым законодательством РК, в
соответствии с которым при перемещении товаров через таможенную границу РК к таможенным
платежам и налогам относятся:
- НДС на импорт;
- акцизы;
- налоги на международную торговлю и внешние операции (импортная и экспортная
таможенные пошлины, таможенный контроль и процедуры).
При этом НДС и акцизы, взимание которых возложено на таможенные органы РК в связи с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, являются косвенными
налогами, а импортная и экспортная таможенные пошлины, «таможенный контроль и процедуры» –
отнесены к мерам тарифного регулирования и выступают как таможенные платежи.
По своему предназначению таможенные платежи и налоги отнесены к налоговым
поступлениям республиканского бюджета.
В соответствии с Таможенным Кодексом ТС, принятым 27 ноября 2009 г. № 17 в г. Минске на
межгосударственном совете Глав республик Беларусь, России и Казахстана «О договоре о
таможенном Кодексе Таможенного союза», с 1 июля 2010 г. таможенное оформление в отношении
товаров, происходящих из стран- участниц ТС – отменяется, полномочия по взиманию косвенных
налогов, как было отмечено выше, перейдут от таможенных органов к налоговым.
При этом при ввозе казахстанскими налогоплательщиками товаров из России таможенное
оформление производиться не будет, не станут взиматься различные таможенные сборы (сейчас 50
евро – «цена» за основной лист грузовой таможенной декларации (ГТД) и 20 евро – за каждый
добавочный лист к ней). Уплачивать косвенные налоги необходимо будет до 20-го числа следующего
месяца, представив в налоговый орган (по месту своей регистрации) декларацию с приложением
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Кроме того, произведено изменение по оформлению процедуры. Новый документ содержит
реквизиты: наименование поставщика, товаров, их количество, сумму косвенных налогов,
подлежащих уплате. Заявление необходимо для подтверждения совершения оборотов по экспорту,
облагаемых по нулевой ставке, НДС по которым подлежит возврату из бюджета.
К примеру, наш экспортер отгрузил товар белорусскому налогоплательщику. Контрагент этой
страны к 20-му числу месяца, следующего за ввозом товаров, должен уплатить косвенные налоги
представить заявление в свой налоговый орган. Последний направляет его в Казахстан. И уже
отечественные налоговики на основании заявления осуществляют возврат НДС.
Необходимо рассмотреть механизм взимания косвенных налогов во взаимной торговле стран
«тройки» в настоящее время. Сейчас между государствами действует соответствующие соглашения.
Согласно им взимание косвенных налогов производится по принципу «страны назначения», то есть,
при ввозе товаров из Беларуси (РБ) или России (РФ) отечественный налогоплательщик уплачивает
НДС и акцизы в казахстанский бюджет. Соответственно, если товары вывозятся из нашей
республики, то косвенные налоги поступают в казну государств-партнеров.
Величина поступлений косвенных налогов в бюджет РК при импорте в 2009 году товаров из
России составила 185,2 млрд. тенге – 35,7% от общего объема поступлений косвенных налогов.
Аналогичный показатель по Беларуси составляет 0,9 % (4,8 млрд. тенге).
Процедура изменения механизма взимания НДС направлена на ускорение его сроков. В
настоящее время основным документом для возврата НДС является ГТД с отметками таможенного
органа РК, подтверждающего вывоз товаров. С 1 июля 2010 года документом «на экспорт» будет
служить вышеупомянутое заявление.
Для упорядочения передачи информации об оплате косвенных налогов, руководителями
налоговых служб трех стран подписаны соответствующие соглашения, которые предусматривают
ежемесячный обмен базой данных по заявлениям. Взаимообмен будет производиться через
специальные информационные системы. Все эти мероприятия позволят осуществлять возврат НДС в
установленные сроки.
В РК срок возврата НДС составляет 60 рабочих дней с момента поступления требования о
возврате. При этом для крупных налогоплательщиков, подпадающих под мониторинг, НДС
возвращается в упрощенном порядке в течение двух недель.
87
Для сравнения, в РФ и РБ возврат НДС занимает 183 рабочих дня. При этом российские и
белорусские налогоплательщики представляют непосредственно в налоговые органы все документы,
подтверждающие экспорт товаров (договоры, товаросопроводительные документы).
Таким образом, усматривается, что в условиях Таможенного союза для казахстанских
налогоплательщиков сроки возврата НДС для экспортеров более благоприятные, чем для российских
и белорусских налогоплательщиков. При этом и ставки налогов в РК намного ниже.
Так, базовые ставки по корпоративному подоходному налогу в Казахстане и России
составляют 20 %, в Беларуси – 24 %. По индивидуальному подоходному налогу в РК – 10 %, в РБ – 12
%, в РФ – 13 %.
НДС в РК составляет 12 %, в то время как в странах-участниках ТС – 18%. Таким образом,
при импорте и реализации товаров на территории республики, казахстанские налогоплательщики
будут уплачивать на одну треть меньше, соответственно, у них меньше будет отвлекаться оборотных
средств.
В связи с созданием ТС предполагается унификация ставок косвенных налогов. Так,
унификация подоходных налогов и НДС не предполагается, но Налоговым кодексом РК определено
поэтапное повышение ставок акцизов до 2014 года. Вопрос их уравнивания с российскими и
белорусскими ставками уже рассмотрен.
Необходимо отметить, что изменение правил взимания косвенных налогов отразятся при
ввозе товаров на территории специальных экономических зон. СЭЗ функционируют во всех трех
государствах ТС, но в подходе по налогообложению товаров, ввозимых на их территории, есть
существенные различия. В связи с этим на заседании Комиссии ТС было принято решение о
разработке международного договора, регулирующего вопросы функционирования зон, определения
порядка налогообложения и таможенных процедур. Но с условием соблюдения основного принципа
функционирования ТС – отсутствие дискриминации в отношении субъектов, ввозящих товары на
территории СЭЗ, как из государств-участников, так и из третьих стран.
Отмена таможенного оформления в отношении товаров, происходящих из стран- участниц
ТС, ликвидация таможенных барьеров и изменение механизма взимания косвенных налогов создаст
благоприятные условия и преимущества для бизнес-сообществ.
Сейчас выпуск товаров в свободное обращение осуществляется только после полной уплаты
косвенных налогов, при пересечении границы после проведения таможенного оформления и
таможенного контроля товаров.
В условиях функционирования ТС участник ВЭД имеет возможность сразу реализовать товар,
а также получает отсрочку по уплате косвенных налогов с момента ввоза до 20-го числа следующего
месяца. Это своего рода кредитование.
Таким образом, для добросовестных налогоплательщиков, соблюдающих нормы
законодательства ТС, создает режим наибольшего благоприятствования.
Вместе с тем, необходимо отметить, что либерализация таможенного и налогового
законодательств вполне может привести и к уклонению от уплаты налогов недобросовестными
участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Такую возможность нельзя полностью
исключать. Для этого уже разрабатывается комплекс мероприятий для противодействия этому
явлению.
Во-первых, создается информационная система для оперативного обмена информацией, в
Москве, Минске и Астане. Планируется создание налоговых представительств этих стран в РК. На
новый уровень будет подниматься взаимодействие налоговых органов приграничных областей
Казахстана и России.
Во-вторых, будет усилена сотрудничество наших налоговиков с правоохранительными
органами, а также уполномоченными органами республики для получения сведений о перемещении
товаров (железнодорожным, авиационным, морским, автомобильным).
Внутри Налогового Комитета Министерства финансов РК начата работа по передаче
таможенными органами республики лицевых счетов налогоплательщиков, осуществляющих
взаимную торговлю с Белоруссией и Россией. Для чего с первого июля 2009 года в РК в целях
противодействия деятельности «фирм-однодневок» компаний была проведена перерегистрация
плательщиков НДС.
88
Главная цель изменения механизма взимания косвенных налогов - обеспечение более
благоприятного налогового климата отечественным товаропроизводителям во взаимной торговле в
условиях функционирования ТС.
Литература:
1. Послание Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности Казахстана» // Казахстанская правда. 30 января 2010г.
2. Налоговый Кодекс Республики Казахстан, введенный в действие от 01.01.2010 г.
3. Таможенный Кодекс Республики Казахстан от 05.04.2003 г.
4. Таможенный Кодекс ТС от 27 ноября 2009 г. № 17 принятый на межгосударственном совете Глав республик
Беларусь, России и Казахстана «О договоре о таможенном Кодексе Таможенного союза».
5. Товарооборот между странами ЕврАзЭС [Электронный ресурс]: Режим доступа // http://www.evrazes.com/
Мустакимов Р.Р.
Университет «Кайнар» (Семей)
МЕХАНИЗМ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ
МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ, РОССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ В УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Создание Таможенного союза (ТС) – это результат воплощения в реальность инициатив
Президента РК Н.А.Назарбаева по формированию единого Евразийского пространства, интеграции
экономик, возрастанию возможностей предпринимателей Казахстана, расширению рынка для
отечественных товаров. Единое таможенное пространство предполагает снятие таможенных барьеров
на внутренних границах государств-участниц ТС, что создаст благоприятные условия для свободного
перемещения товаров во взаимной торговле.
Более высокие импортные таможенные тарифы, вводимые в Казахстане на товары, производимые
в третьих странах, расширят шансы собственных товаропроизводителей. Возрастут возможности
конкурентоспособности отечественных товаров. Предусматривается либерализация налоговой
политики. Предполагается, что с 1 июля 2010 года взимание косвенных налогов по
внешнеэкономическим операциям будут осуществлять налоговые органы. В настоящее время эти
функции осуществляют таможенные органы РК.
В соответствии с Таможенным Кодексом РК в обязанности таможенных органов входит
обеспечение полноты взимания и своевременное перечисление в Республиканский бюджет
таможенных платежей и налогов при таможенном оформлении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу РК.
Порядок исчисления и уплаты налогов определятся налоговым законодательством РК, в
соответствии с которым при перемещении товаров через таможенную границу РК к таможенным
платежам и налогам относятся:
- НДС на импорт;
- акцизы;
- налоги на международную торговлю и внешние операции (импортная и экспортная
таможенные пошлины, таможенный контроль и процедуры).
При этом НДС и акцизы, взимание которых возложено на таможенные органы РК в связи с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, являются косвенными
налогами, а импортная и экспортная таможенные пошлины, «таможенный контроль и процедуры» –
отнесены к мерам тарифного регулирования и выступают как таможенные платежи.
По своему предназначению таможенные платежи и налоги отнесены к налоговым поступлениям
республиканского бюджета.
В соответствии с Таможенным Кодексом ТС, принятым 27 ноября 2009 г. № 17 в г. Минске на
межгосударственном совете Глав республик Беларусь, России и Казахстана «О договоре о
таможенном Кодексе Таможенного союза», с 1 июля 2010 г. таможенное оформление в отношении
товаров, происходящих из стран- участниц ТС – отменяется, полномочия по взиманию косвенных
налогов, как было отмечено выше, перейдут от таможенных органов к налоговым.
При этом при ввозе казахстанскими налогоплательщиками товаров из России таможенное
оформление производиться не будет, не станут взиматься различные таможенные сборы (сейчас 50
евро – «цена» за основной лист грузовой таможенной декларации (ГТД) и 20 евро – за каждый
89
добавочный лист к ней). Уплачивать косвенные налоги необходимо будет до 20-го числа следующего
месяца, представив в налоговый орган (по месту своей регистрации) декларацию с приложением
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Кроме того, произведено изменение по оформлению процедуры. Новый документ содержит
реквизиты: наименование поставщика, товаров, их количество, сумму косвенных налогов,
подлежащих уплате. Заявление необходимо для подтверждения совершения оборотов по экспорту,
облагаемых по нулевой ставке, НДС по которым подлежит возврату из бюджета.
К примеру, наш экспортер отгрузил товар белорусскому налогоплательщику. Контрагент этой
страны к 20-му числу месяца, следующего за ввозом товаров, должен уплатить косвенные налоги
представить заявление в свой налоговый орган. Последний направляет его в Казахстан. И уже
отечественные налоговики на основании заявления осуществляют возврат НДС.
Необходимо рассмотреть механизм взимания косвенных налогов во взаимной торговле стран
«тройки» в настоящее время. Сейчас между государствами действует соответствующие соглашения.
Согласно им взимание косвенных налогов производится по принципу «страны назначения», то есть,
при ввозе товаров из Беларуси (РБ) или России (РФ) отечественный налогоплательщик уплачивает
НДС и акцизы в казахстанский бюджет. Соответственно, если товары вывозятся из нашей
республики, то косвенные налоги поступают в казну государств-партнеров.
Величина поступлений косвенных налогов в бюджет РК при импорте в 2009 году товаров из
России составила 185,2 млрд. тенге – 35,7% от общего объема поступлений косвенных налогов.
Аналогичный показатель по Беларуси составляет 0,9 % (4,8 млрд. тенге).
Процедура изменения механизма взимания НДС направлена на ускорение его сроков. В
настоящее время основным документом для возврата НДС является ГТД с отметками таможенного
органа РК, подтверждающего вывоз товаров. С 1 июля 2010 года документом «на экспорт» будет
служить вышеупомянутое заявление.
Для упорядочения передачи информации об оплате косвенных налогов, руководителями
налоговых служб трех стран подписаны соответствующие соглашения, которые предусматривают
ежемесячный обмен базой данных по заявлениям. Взаимообмен будет производиться через
специальные информационные системы. Все эти мероприятия позволят осуществлять возврат НДС в
установленные сроки.
В РК срок возврата НДС составляет 60 рабочих дней с момента поступления требования о
возврате. При этом для крупных налогоплательщиков, подпадающих под мониторинг, НДС
возвращается в упрощенном порядке в течение двух недель.
Для сравнения, в РФ и РБ возврат НДС занимает 183 рабочих дня. При этом российские и
белорусские налогоплательщики представляют непосредственно в налоговые органы все документы,
подтверждающие экспорт товаров (договоры, товаросопроводительные документы).
Таким образом, усматривается, что в условиях Таможенного союза для казахстанских
налогоплательщиков сроки возврата НДС для экспортеров более благоприятные, чем для российских
и белорусских налогоплательщиков. При этом и ставки налогов в РК намного ниже.
Так, базовые ставки по корпоративному подоходному налогу в Казахстане и России составляют
20 %, в Беларуси – 24 %. По индивидуальному подоходному налогу в РК – 10 %, в РБ – 12 %, в РФ –
13 %.
НДС в РК составляет 12 %, в то время как в странах-участниках ТС – 18%. Таким образом, при
импорте и реализации товаров на территории республики, казахстанские налогоплательщики будут
уплачивать на одну треть меньше, соответственно, у них меньше будет отвлекаться оборотных
средств.
В связи с созданием ТС предполагается унификация ставок косвенных налогов. Так, унификация
подоходных налогов и НДС не предполагается, но Налоговым кодексом РК определено поэтапное
повышение ставок акцизов до 2014 года. Вопрос их уравнивания с российскими и белорусскими
ставками уже рассмотрен.
Необходимо отметить, что изменение правил взимания косвенных налогов отразятся при ввозе
товаров на территории специальных экономических зон. СЭЗ функционируют во всех трех
государствах ТС, но в подходе по налогообложению товаров, ввозимых на их территории, есть
существенные различия. В связи с этим на заседании Комиссии ТС было принято решение о
разработке международного договора, регулирующего вопросы функционирования зон, определения
порядка налогообложения и таможенных процедур. Но с условием соблюдения основного принципа
90
функционирования ТС – отсутствие дискриминации в отношении субъектов, ввозящих товары на
территории СЭЗ, как из государств-участников, так и из третьих стран.
Отмена таможенного оформления в отношении товаров, происходящих из стран- участниц ТС,
ликвидация таможенных барьеров и изменение механизма взимания косвенных налогов создаст
благоприятные условия и преимущества для бизнес-сообществ.
Сейчас выпуск товаров в свободное обращение осуществляется только после полной уплаты
косвенных налогов, при пересечении границы после проведения таможенного оформления и
таможенного контроля товаров.
В условиях функционирования ТС участник ВЭД имеет возможность сразу реализовать товар, а
также получает отсрочку по уплате косвенных налогов с момента ввоза до 20-го числа следующего
месяца. Это своего рода кредитование.
Таким образом, для добросовестных налогоплательщиков, соблюдающих нормы законодательства
ТС, создает режим наибольшего благоприятствования.
Вместе с тем, необходимо отметить, что
либерализация таможенного и налогового
законодательств вполне может привести и к уклонению от уплаты налогов недобросовестными
участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Такую возможность нельзя полностью
исключать. Для этого уже разрабатывается комплекс мероприятий для противодействия этому
явлению.
Во-первых, создается информационная система для оперативного обмена информацией, в Москве,
Минске и Астане. Планируется создание налоговых представительств этих стран в РК. На новый
уровень будет подниматься взаимодействие налоговых органов приграничных областей Казахстана и
России.
Во-вторых, будет усилена сотрудничество наших налоговиков с правоохранительными органами,
а также уполномоченными органами республики для получения сведений о перемещении товаров
(железнодорожным, авиационным, морским, автомобильным).
Внутри Налогового Комитета Министерства финансов РК начата
работа по передаче
таможенными органами республики лицевых счетов налогоплательщиков, осуществляющих
взаимную торговлю с Белоруссией и Россией. Для чего с первого июля 2009 года в РК в целях
противодействия деятельности «фирм-однодневок» компаний была проведена перерегистрация
плательщиков НДС.
Главная цель изменения механизма взимания косвенных налогов - обеспечение более
благоприятного налогового климата отечественным товаропроизводителям во взаимной торговле в
условиях функционирования ТС.
Литература:
1. Послание Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности Казахстана» // Казахстанская правда. 30 января 2010г.
2. Налоговый Кодекс Республики Казахстан, введенный в действие от 01.01.2010 г.
3. Таможенный Кодекс Республики Казахстан от 05.04.2003 г.
4. Таможенный Кодекс ТС от 27 ноября 2009 г. № 17 принятый на межгосударственном совете Глав республик
Беларусь, России и Казахстана «О договоре о таможенном Кодексе Таможенного союза».
5. Товарооборот между странами ЕврАзЭС [Электронный ресурс]: Режим доступа // http://www.evrazes.com/
91
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИАЛДЫ
ДАМУЫНДАҒЫ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ
РОЛІ МЕН МАҢЫЗЫ
УДК 637.5
Машанова Н.С., к.т.н., Алматинский технологический университет
Саназарова А.Т., к.т.н., Алматинский технологический университет
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор, СГУ им. Шакарима
Байболова Л.К., д.т.н., Казахский национальный аграрный университет
ВЛИЯНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ НА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ СОЗРЕВАНИИ
Общеизвестна ведущая роль гликогена в процессе метаболизма, как в живой, так и в мертвой
мышечной ткани. Посмертные обменные процессы, протекая в анаэробных условиях, приводят к
распаду гликогена и образованию молочной кислоты. Скорость и глубина посмертных изменений
оказывают определяющее воздействие на формирование качественных и функциональнотехнологических характеристик мясного сырья, как, нежность, влагоудерживающую способность,
формирование цвета и других.
Нами исследовано влияние посола и механической обработки (МО) на скорость
ферментативного распада гликогена в баранине. Показано, что при экстенсивной выдержке в посоле
баранины величина рН снижается до уровня 5,6 , а при массировании рН соленого мяса достигает
уровня 6,1-6,2. Падение величины рН при экстенсивной выдержке в посоле мяса заканчивается к 24
ч. Механическая обработка сокращает время достижения этого состояния до 12-14 ч. Следовательно,
массирование интенсифицирует процесс перераспределения хлорида натрия в мышечной ткани, что
приводит к торможению гликолитических процессов.
Воздействие МО на парную мышечную ткань приводит к ускоренному распаду гликогена.
Содержание гликогена в баранине за этот промежуток времени снижается с 872,4 мг % до 374,5 мг %,
то есть за период механического воздействия расходуется 43 % его содержания. Интенсивный распад
гликогена в мясе вследствие МО сохраняется и после ее обработки.
Растворимость характеризует изменение нативной структуры белков. Максимальной
растворимостью обладают белки мяса в парном состоянии. Следует сказать, что растворимость
белков мышечной ткани предопределяет водосвязывающую способность сырья. Растворимость белка
увеличивается соответственно возрастанию ионной силы раствора электролита. При этом действие
одновалентных анионов эффективнее двухвалентных, а двухвалентных катионов эффективнее
действия одновалентных.
Характер изменения показателя рН как бараньего, так и других видов мяса имеет свои
особенности. Для мышечной ткани баранины снижение рН происходит так же, как и для говядины и
свинины и достигает практически минимального значения к 24-48 ч хранения. К этому времени
гидролизуется практически весь гликоген с образованием молочной кислоты. После прекращения
жизни животного биохимические превращения в белковой системе наиболее выражены. Показателем
глубины изменений белковых макромолекул, происходящих при созревании, является их
растворимость. В зависимости от количества воды растворимые белки животных тканей могут
находиться в состоянии золя или геля, нерастворимые белки – только в состоянии геля. Белковые
вещества в водной среде являются многовалентными амфотерными электролитами, поэтому характер
их взаимодействия с водой зависит от активной реакции среды. В животных белках зарядность
молекулы определяет остатки аминокислот или карбоксильных групп. При этом способность белков
мяса к гидратации возрастает в связи с увеличением числа заряженных групп по мере сдвига реакции
среды.
Согласно полученным данным, растворимость саркоплазматических белков бараньего мяса
изменяется незначительно в зависимости от глубины автолиза. Вместе с тем, выявлена разница в
растворимости миофибриллярных белков в процессе охлаждения и выдержки.
92
В ходе автолиза растворимость миофибриллярных белков баранины в стадии развития
посмертного окоченения снижается, а затем постепенно увеличивается.
С учетом того, что миофибриллярные белки определяют способность мышечной ткани связывать
влагу, нами определены электрофоретическая подвижность белков, извлекаемых растворами высокой
ионной силы (μ= 0,15; рН=8,25).
Сопоставление денцитограмм миофибриллярных белков баранины через 120 ч выявило
существенные различия в профиле белковых фракций. Так, заметно уменьшились 1, 4, 5, 6 и
увеличилась 7 фракция белков баранины, на что влияет специфическое действие протеолитических
ферментов. Установлено, что после ферментирования мышечной ткани баранины количество пиков
увеличивается 8 до 13. Характерно, что действию ферментного препарата наиболее подвержены
фракции с малой и средней электрофоретической подвижностью (Липатов Н.Н., 1990г.).
Послеубойные изменения гидратации мышечной ткани имеют большое значение в технологии
мясных продуктов и оказывают влияние на прочностные свойства мяса.
ВСС баранины в ходе автолиза снижается и к 48 ч имеет минимальное значение (53,25 +0,47 %),
затем по мере разрешения посмертного окоченения ВСС повышается, что согласуется с данными по
растворимости миофибриллярных белков, играющих важную роль в гидратации тканей (рисунок 1).
Добавление соли в составе МКР, стабилизируя белковую структуру, замедляет тепловую
денатурацию мышечных белков, вследствие чего часть слабосвязанной воды становится недоступной
тепловому воздействию и не превращается в пар. Это явление объясняется разрывом солевых
мостиков за счет присоединения анионов к белку с основной стороны. Благодаря такому
взаимодействию повышается масса отрицательных зарядов, а также дипольный момент белковых
молекул и разрыхляется белковая структура. Считают, что соль снижает ассоциацию добавленной
воды. Благодаря снижению ассоциации воды, наличию соли и расщеплению белковых структур
большие количества воды могут проникнуть внутрь молекулы и в межмолекулярное пространство.
Часть слабосвязанной воды, будучи защищена увеличивающейся массой отрицательных зарядов
белков, не поддается отпрессовыванию, то есть потери влаги. Установлено, что при нагреве соленого
мяса количество отпрессованной влаги увеличивается при повышении температуры до 750 С. Нагрев
несоленого мяса до температуры выше 550 С и соленого выше 750 С вызывает уменьшение количество
отпрессованной влаги (рисунок 2). Биохимические превращения в белковой системе при созревании
мяса приводят к изменению структурно-механических показателей, характеризующих его нежность.
Рисунок 1– Изменения водосвязывающей способности (ВСС) мышечной ткани
баранины при созревании
93
- соленое мясо;
- несоленое мясо
Рисунок 2 – Количество отпрессованной влаги в зависимости от температуры
Результаты опытов показали, что прочностные свойства мышечной ткани баранины определяются
характером и глубиной развития автолитических процессов и существенно зависят от структуры
тканей. С наступлением посмертного окоченения прочностные характеристики мяса повышаются.
Так, усилия резания (УР) баранины с 16,6 +0,4 Н/м2 повышается до 18,5 +0,6 Н/м2 к 72 ч автолиза,
затем снижается. Такую же тенденцию имеет и значение предельного напряжения среза.
Таким образом, особенности протекания автолитических процессов баранины влияют на
прочностные показатели в зависимости от времени выдержки. Структурно-механические
характеристики, отражающие состояние белков мяса и их водосвязывающую способность, могут быть
использованы для суждения о влиянии технологической обработки на качество продукта.
Наибольший интерес представляет вышеназванные усилия среза и предельное напряжение среза.
Структурно-механические свойства продуктов, которые зависят от структуры ткани, характеризуют
также и консистенцию.
Цикалов К. Б., Байгазанов А.Н.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
МИКОБАКТЕРИОЗ СВИНЕЙ
Микобактериозы свиней - это туберкулезоподобные заболевания, вызываемые атипичными
кислотоупорными не туберкулезными микробами из рода микобактерий.
Атипичные микобактерии обладают потенциальной патогенностью для человека и животных. В
ослабленном организме они могут вызывать патологический процесс, клинически и
рентгенологически мало отличающийся от туберкулёза. Характерные туберкулезоподобные
патологоанатомические изменения в виде неполного первичного комплекса обнаруживают
преимущественно в мезентериальных лимфатических узлах, реже в заглоточных и подчелюстных, в
ряде случаев одновременно в тех и в других.
Атипичные микобактерии не отличаются от возбудителя туберкулеза по морфологическим и
тинкториальным свойствам, но существенно различаются по культуральным, биохимическим и
вирулентным свойствам для лабораторных животных (Каграманов, 1963).
В настоящее время единственно достоверным методом диагностики микобактериозов является
многократное выделение и идентификация возбудителей этих заболеваний.
Задачей данного исследования было выделение и идентификация атипичных видов микобактерий из
туш свиней, поступающих для реализации на рынки города Семей.
Были проведены бактериоскопические и бактериологические исследования патологического
материала, а именно подчелюстных, заглоточных, и околоушных лимфатических узлов, отобранных
от туш свинины на одном из рынков города Семей.
Патологическим материалом было засеяно 10 пробирок со средой Левенштейна-Иенсена путём
лёгкого втирания материала платиновой петлёй по всей поверхности среды. Пробирки со средой
поместили в термостат при температуре 37 градусов. Осмотр посевов проводили ежедневно. Через 18
94
дней в одной из пробирок наблюдался первичный рост культуры с колониями S форм, оранжевого
цвета.
В дальнейшем с целью идентификации выращенной культуры она была пересажена на ПМА,
среду Левенштейна-иенсена и выращивалась при температурах 22 и 45 градусов. Через 14 дней мы
наблюдали пышный рост колоний на МПА, чарез 23 дня рост на среде Левенштейна-Иенсена,
выращиваемой при температуре 22 градуса, а на среде Левенштейна, выращиваемой при температуре
45 градусов рост, отсутствовал даже через месяц. Рост культуры на ПМА позволил нам сделать
вывод, что данная культура относится к атипичным микобактериям, так как типичные (или
патогенные) микобактерии не растут на МПА.
Кроме того, с этой же целью была поставлена биологическая проба на белых мышах и морских
свинках, результат которой был отрицательный.
Согласно классификации Раньона культуру отнесли ко второй группе – скотохромогенные
микобактерии. Учитывая тот факт, что при температуре 22 градуса культура дала рост, а при 45
градусах рост отсутствовал, данные микобактерии могли быть представителями двух видов: M.
scrofulaceum и M. gordonae.
Для определения, к какому из этих двух видов принадлежат микобактерии данной культуры,
была поставлена проба на гидролиз Твин-80, которая дала положительные результаты. Что в свою
очередь позволило отнести их к M. gordonae.
Кроме того, с целью обнаружения в патологическом материале микобактерий из каждой пробы
патологического материала были приготовлены мазки-отпечатки непосредственно из лимфатических
узлов и из осадка полученного при центрифугировании (при подготовке патологического материала к
первичному посеву) и окрашенные по Циль-Нильсену, при микроскопии, которых не удалось
обнаружить ни каких кислотоустойчивых микроорганизмов.
В дальнейшем были приготовлены мазки-отпечатки из колоний выращенных на среде
Левенштейна-Иенсена, в которых были обнаружены микроколонии кислотоустойчивых, красных,
тонких и коротких палочек.
В ходе проведения данных исследований патологического материала в одной из проб путём
выращивания на искусственной среде Левенштейна-Иенсена был обнаружен атипичный вид
микобактерий - M. gordonae.
Анализируя проведённую работу можно сделать вывод о том, что среди туш свинины
поступающей для реализации на рынки города Семей встречаются туши обсемененные атипичными
микобактериями, а это в свою очередь свидетельствует о реальном факте заражения
микобактериозом. Учитывая, что атипичные микобактерии обладают потенциальной патогенностью и
для человека данная тема является наиболее актуальной и требующей к себе особого внимания.
Список литературы.
1. М. П. Зыков «Потенциально патогенные микобактерии и лабораторная диагностика микобактериозов».
Москва «Медицина». 1978 г.
2. А. Л. Лазовская «Патогенные и условно-патогенные микобактерии». Горький, Волго-Вятское книжное
издательство. 1976 г.
3. Е. А. Кост «Справочник по клиническим, лабораторным методам исследования». Москва «Медицина». 1975
г.
95
УДК 637.525.5
Машанова Н.С., к. т. н., АТУ
Байболова Л.К., д.т.н., профессор, КазНАУ
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор, СГУ им. Шакарима
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ И БЕЛКОВО-ЖИРОВЫХ ДОБАВОК В
ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Рациональное питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье
населения. Оно обеспечивает нормальный рост и развитие человека, способствует профилактике
различных заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создает условия для
адекватной адаптации к окружающей среде.
Как правило, использование растворимых ферментов в пищевой промышленности
ограничено из-за относительно большой стоимости чистых препаратов, большой лабильности и
сложности их отделения от реагентов и конечных продуктов реакции. Эти дорогостоящие
биологические катализаторы, как правило, применяют однократно. Используя ферменты, многие
процессы невозможно перевести на непрерывный технологический режим, а так же остановить
протекание ферментативной реакции на нужной стадии.
Наиболее актуальным является вопрос о применении в пищевой промышленности
иммобилизованных ферментов, имеющих ряд преимуществ перед нативными: специфичность и
активность, типичные для биокатализаторов, термостабильность, устойчивость к реакции
среды, в которой происходит модификация субстрата, кроме того, они могут быть применены в
непрерывных процессах .
Исследовано влияние электромеханических и биотехнологических воздействий на качество
соленых изделий из парной свинины. Установлено, что дополнительно к электромеханическим и
биотехнологическим воздействие протеолитического ферментативного препарата бромелаина
оказывает положительное влияние на химические, физико-химические, структурно-механические
микроструктурные характеристики соленых полуфабрикатов из мяса парной свинины.
Показано, что его применение вызывает интенсификацию процесса расщепления белков
мышечной ткани с повышенным накоплением свободных аминокислот, что приводит к появлению
более выраженных вкуса и аромата, и тендеризации соленых полуфабрикатов и варено-соленых
продуктов из парной свинины. Общая длительность процесса обработки - 48 часов. Выход готового
продукта увеличивается на ~ 3%.
Перспективным направлением развития традиционных биотехнологических методов в мясной
промышленности является создание новых технологических решений, основанных на применении
стартерных препаратов на основе молочнокислых бактерий и дрожжей.
Успешное действие стартовых культур при производстве мясных продуктов зависит от
многих факторов, среди которых одним из важных факторов является наличие протеолитической
активности у применяемых культур микроорганизмов.
Как известно, под воздействием протеолитической активности стартовых культур белки
расщепляются на свободные аминокислоты - важные компоненты во вкусообразовании.
Протеолитическую активность определяли по зонам лизиса казеина на твердых питательных
средах
Протеолитическая активность была определена у 5 культур микроорганизмов, а
именно, у четырех культур молочнокислых бактерий и одной культуры дрожжей Debaryomyces
Rosei. Зона гидролиза казеина под воздействием протеолитических ферментов, продуцируемых
культурой дрожжей, составила 12,3 мм.
Таким образом, перспективным направлением реализации биотехнологических
методов в пищевой промышленности является создание принципиально новых технологических
решений, основанных на целенаправленном использовании ферментных систем
биологических объектов.
Важнейшей социальной задачей является разработка продуктов сбалансированного и
функционального питания, так как ее решение повлияет не только на продление жизни человека, но и
на увеличение активного, творческого периода жизни, сохранение здоровья, бодрости и
трудоспособности. В связи с этим чрезвычайно важное значение приобретает разработка нового
96
направления по усовершенствованию технологии продуктов функционального назначения на мясной
основе с целью улучшения питания людей, что позволяет расширить ассортимент
специализированных продуктов и более рационально использовать ресурсы мясной промышленности.
Целью данной работы является разработка колбасных изделий для людей, страдающих
дефицитом железа и кальция с использованием ферментов и минерально-органической добавки.
Методы исследования. Массовые доли влаги, белка, липидов определяли по общепринятым
методикам; проектирование рецептур проводили по методике Н.Н. Липатова; показатели
безопасности определяли в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078.01; органолептическую оценку – по 5ти балльной системе в соответствии с ГОСТ 8756.1-70.
При разработке исходных научно-обоснованных требований к составу и качеству
специализированных колбасных изделий для людей, страдающих дефицитом железа и кальция,
руководствовались нормами физиологической потребности в пищевых веществах и энергии, а также
концепцией сбалансированного и функционального питания.
Согласно теории сбалансированного питания анализ представлений о специфике
метаболических процессов и физиологической особенностей отдельных категории людей позволил
сформулировать перечень научно-обоснованных требований, предъявляемых к набору и
соотношению питательных веществ: соотношение белок: жир должно составлять 1:1-1,2;
соотношение насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в продукте должно быть 3:1;
массовая доля белка должна составлять 12-16 %; продукт должен быть сбалансирован по
минеральному и витаминному составу.
В качестве источника белка в разрабатываемых продуктах использовали баранину односортную
и конину первого сорта, для обеспечения рационального использования ресурсов мяса
предусматривали использование сухого обезжиренного молока, плазмы крови и белка соевого
изолированного.
Технологический процесс. Сырье после ветеринарного осмотра, зачистки и мокрого туалета
разделывают. Разделку, обвалку и жиловку мяса производят в соответствии с действующей
технологической инструкцией. Жилованное мясо взвешивают и подвергают посолу. В проведенных
нами опытах использован метод посола мяса в кусковом виде концентрированным раствором
поваренной соли плотностью 1,201 г/см3 с содержанием NаC1 26 %. По второму варианту можно
использовать соль в сухом виде. На 100 кг сырья добавляют 8,5 кг концентрированного раствора соли.
Перемешивание мяса с рассолом производят в мешалках в течение 2-3 минут, и оставляют до
равномерного распределения соли и полного поглощения ее мясом. В ходе посола добавляют нитрит
натрия в количестве 7,5 г на 100 кг мясного сырья в виде раствора концентрацией не выше 2,5 %.
Продолжительность посола составляет 8-10 часов. Яичный порошок гидратируют в мешалке в
соотношении 1:3 с водой, а соевый белок и сухое молоко гидратируют непосредственно перед
приготовлением фарша в соотношении 1:2 с холодной водой.
Для приготовления фарша сырье и другие компоненты взвешивают в соответствии с
рецептурой. Фарш готовят на куттере, с начало обрабатывают конину и баранину, постепенно
добавляя другие компоненты, при этом продолжительность куттерования составляет 10-12 минут.
Дальнейший технологический процесс – общепринятый.
Проведенные нами эксперименты показали, что белковые и минеральные добавки позволяют их
использовать в качестве добавки, которая обогатит мясной продукт важными минеральными
компонентами, как кальций и железо, также незаменимыми аминокислотами и непредельными
жирными кислотами. На организм оказывает влияние не только количество, но и соотношение этих
компонентов (кальция и железа), оптимальным их соотношением является 1:1 или 1:1,5, что создает
лучшие условия для усвоения кальция организмом.
Микроструктурные исследования опытных и контрольных партий колбасных изделий показали,
что фарш состоит преимущественно из механически измельченной до мелкозернистой белковой
массы мышечной ткани, содержащей крупные фрагменты мышечных волокон и соединительной
ткани, размер которых в среднем составляет 350-400 мкм. Не разрушенные частицы сохраняли
характерные морфологические признаки исходного сырья, по которым можно судить о составных
частях фарша. Микроструктура опытных партий колбас характеризовалась относительно компактной
массой фарша, включающей в свой состав крупные фрагменты мышечной и соединительной ткани,
частицы специй, также жировые капельки. При этом жир виде капель величиной до 50 мкм
97
равномерно распределялся в мелкозернистой массе фарша, на что, по-видимому, влияет белковоминеральная добавка.
Таким образом, в результате исследования нами обоснована возможность использования
ферментов и белково-минеральной добавки при создании специализированных колбасных изделий,
предназначенных для регулирования железо-кальциевого обмена и коррекции недостаточности
непредельных жирных кислот. Оптимизация количества добавки одновременно оказывает позитивное
влияние на сбалансированность минерального состава, обеспечивает благоприятное соотношение
кальция и железа в готовом продукте.
Блейм Т.Н., Степин В.С., Наумова Л., Наумова С.
Семипалатинский Государственный университет имени Шакарима
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В СЕМЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
Одним из факторов, сдерживающих развитие животноводства в ряде регионов страны,
являются инфекционные болезни животных. При этом особое место занимает бруцеллез, так как он
наносит огромный экономический ущерб и имеет большое социальное значение.
Пути заноса возбудителя бруцеллезной инфекции в хозяйства и дальнейшее ее
распространение разнообразны, но главное значение имеет контакт здоровых животных с больными
при вводе их на благополучную ферму, на общих пастбищах и местах водопоя, размещение благополучного поголовья на недостаточно санированной территории, скармливание молодняку
необеззараженного молока или обрата
В нашей стране бруцеллез получил повсеместное распространение. При этом около 20%
имеющихся животноводческих хозяйств являются неблагополучными по данному заболеванию.
Проявление бруцеллеза среди мелкого рогатого скота чаще отмечается в Южных, Восточных и
Центральных регионах страны.
В Казахстане первые случаи заболевания бруцеллезом установлены в 1930 году.
Ветеринарный врач Тавельский обнаружил бруцеллез у овец в совхозе «Тас-Булак» Семипалатинской
области.
Плановые диагностические исследования на бруцеллез животных в Казахстане введены в 1932
году.[2]
На 1 января 2009г. в Казахстане имелось 183 очага бруцеллёза животных, из них 38 очагов по
МРС. Средний показатель зараженности бруцеллёзом МРС составляет - 0,2%.[3]
По данным Семейского филиала РГКП «Республиканская ветеринарная лаборатория»
неблагополучная ситуация по бруцеллезу наблюдается в Караоленском, Алгабаском и Акбулакском
сельских округах Абралинского района. Это продолжается уже семь лет, но несмотря на
принимаемые меры, улучшения обстановки не наблюдается. Всего по Семейскому региону
зарегистрировано 8 неблагополучных сельских округов, из исследуемых 16, в которых были
обнаружены положительно реагирующие животные. [4]
По
данным директора
Департамента комитета госсанэпиднадзора Министерства
здравоохранения Т.К.Ерубаева, по Восточно-Казахстанской области установлено 178 случаев впервые
диагностированного бруцеллеза у людей за 8 месяцев, это на 7% меньше числа больных за
аналогичный период 2008 года. Однако при этом выявлено 23 заболевших ребенка в пяти районах
области. Наблюдается снижение заболеваемости в 6 районах: Урджарском – на 34 случая,
Тарбагатайском - на 13 случаев, Бородулихинском районе и г. Усть-Каменогорске - на 3 случая,
Жарминском районе - на 2 случая, Бескарагайском – на 1 случай. Увеличилось число больных в 8
районах: Уланском - на 8 случаев, Кокпектинском – на 17 случаев, Аягозском на 4 случая,
Глубоковском на 3 случая, Зайсанском районе и г. Семей на 2 случая, Зыряновском и Абайском – на 1
случай.
От инфекции не застрахованы и сельские жители, и горожане, покупающие с рук домашнее
молоко, сметану, творог, брынзу, мясо, а также посетители кафе и ресторанов, которым подадут
бифштекс или шашлык с кровью. [5]
Материал и методы исследования. Эпизоотическую ситуацию в Семейском регионе по
бруцеллезу мелкого рогатого скота изучали путем анализа серологических исследований сыворотки
98
крови мелкого рогатого скота полученных на базе Семейского филиала РГКП «Республиканская
ветеринарная лаборатория». Исследования проводились в 16 сельских округах, входящих в
Семейский регион. Сыворотку крови МРС исследовали на наличие антител специальными методами
РБП, РА, РСК.
Результаты исследования. В работе приводится анализ эпизоотической ситуации по
бруцеллезу мелкого рогатого скота в Семипалатинском регионе за 2007 год. Всего было исследовано
149114 голов, из которых положительно реагировали 249 животных или - 0,16% из восьми сельских
округов (Таблица 1). Наибольший процент зараженности установлен в Акбулакском сельском округе
(0,78%),
наименьший – в Озерском сельском округе (0,03%). Жазыкский, Жиеналинский,
Достыкский, Приреченский, Иртышский, Аийнабулакский, Танатский сельские округа и г. Курчатов
являются «чистыми» (Рис.1).
Таблица 1
Результаты серологических исследований крови мелкого рогатого скота
на бруцеллез в 2007 году
Порядковый
№
Наименование
сельских
округов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Жазыкский
Озерский
Жиеналинский
Достыкский
Приреченский
Иртышский
Знаменский
Новобаженовски
й
Семей
Абралинский
Айнабулакский
Алгабасский
Акбулакский
Караоленский
Танатский
Курчатов
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Количество
положительнореагирующих
животных
0
1
0
0
0
0
22
4
2
60
0
86
50
24
0
0
Процент
заражен
-ности
Класс
0
0,03
0
0
0
0
0,16
0,05
0,07
0,14
0
0,53
0,78
0,21
0
0
Чистый.
А.
Чистый.
Чистый.
Чистый.
Чистый.
А.
А.
А.
А.
Чистый.
В.
В.
А.
Чистый.
Чистый.
149114
249
0,16
А
0,78
0,53
0,16
0
0
0
0,21
0,14
0
0
ы
к
Ж Оз ски
ие е
й
н а рс
ли ки
й
Д
о нс
П ст ки
ри ы й
ре кс
ч ки
И ен с й
рт к
ы ий
Н
ов Зн шс
об ам ки
аж ен й
ен ск
ов ий
ск
и
А
бр С й
е
А ал м
йн и ей
аб н с
у ки
А ла й
лг кс
а к
А бас ий
кб с
Ка ул ки
ра ак й
о л ск
е ий
Т а н ск
на ий
т
Ку ски
рч й
ат
ов
0 0,02 0
0,05 0,07
Ж
аз
Процент зараженности (%)
Всего
Количество
исследованных
животных
12331
4830
6591
4352
5345
2962
13123
7483
2554
40588
7145
16124
6331
11291
7198
866
Рис. 1 Зараженность мелкого рогатого скота бруцеллезом по
сельским округам в 2007 году.
99
0
Таблица 2
Результаты серологических исследований крови на бруцеллез
среди половозрастных групп мелкого рогатого скота в 2007 году
Порядковы
й№
Половозрастны
е группы
1
2
3
4
5
Количество
исследованн
ых животных
Количество
положительнореагирующих
животных
Процент
зараженности
Бараны –
производители
13878
9
0,06
Овцематки
Козлы
Козы
3-5 мес козочки
104263
4119
18572
8107
189
2
49
0
0,18
0,049
0,26
0
В 2007 году на зараженность бруцеллезом исследовано 13878 баранов – производителей. В
трех сельских округах – Знаменском, Абралинском и Алгабасском обнаружены положительно
реагирующие животные – 9 голов. Общий процент зараженности баранов – производителей
бруцеллезом составляет 0,06%.
В 16 сельских округах исследованы пробы сывороток крови от 104263 овцематок.
Наибольший процент зараженности зафиксирован в Акбулакском сельском округе - 1,04%,
наименьший в Озерском – 0,02%, в целом по региону - 0,18%.
Исследование козлов на зараженность бруцеллезом проводилось по 14 сельским округам. Из
исследуемых 4119 козлов положительно реагирующие были выявлены только в Знаменском сельском
округе - 2 головы , что в процентном выражении составляет 0,049%.
Исследование на зараженность бруцеллезом проводится и среди коз (18572 головы) в 15
сельских округах. Положительно реагировали 49 животных,или 0,26%. Из них наибольшее
количество зафиксировано в Алгабасском сельском округе – 19 голов. (Таблица 2). Из
исследованных 8107 голов 3-5 месячных козочек реагирующих животных не выявлено.
Выводы
1. Зараженность мелкого рогатого скота бруцеллезом в 2007 году составила - 0,16%. Наибольший
уровень зараженности установлен в в Акбулакском сельском округе (0,78%).
2. Среди половозрастных групп МРС наибольшая заболеваемость наблюдалась у коз – 0,26% и
овцематок – 0,18%.
3. Статус территории Семейского региона по бруцеллезу мелкого рогатого скота соответствует
классу «А».
Список литературы.
1. Конопаткин А. А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. М.; «Колос»,
1984.- С.172.
2. Иванов Н. П. Бруцеллез животных. Методы и средства борьбы с ним. Алматы, 2002.-С.3-13.
3. Казах-Зерно http://foodretail.ru/news/read?id=193164.
4. http://www.spy.kz/other/V-Semipalatinskom-regione-zafiksirovana-vspyshka-brucelleza/.
5. http://www.caravan.kz/article/?pid=169&aid=8129&rate=5.
100
Болкенов Б.Т., Амирханов Қ.Ж., Оспанов Е.А.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
НАННЫҢ ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ЕМДІК - САУЫҚТЫРУ
МАҚСАТЫНДА ДӘНДІ ДАҚЫЛДАР МЕН ТЕҢІЗ ОРАМЖАПЫРАҒЫН ҚОЛДАНУ
Тамақ өнімдерінде витаминдер мен минералды заттардың жетіспеушілігі адамның
денсаулығына, ойлау және жұмыс істеу қабілеттеріне, суық тию ауруларына қарсы иммунитеттің
төмендеп кетуіне, жүрек, рак және т.б. аурулардың пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан, тамақ
өнімдерінің тағамдық құндылығын арттыру және емдік-сауықтыру мақсатында өсімдік қоспаларын
қосу өзекті мәселе болып отыр.
Статистикалық мәліметтер бойынша адамзаттың қазіргі тамақтану рационында нан өнімдері
40%, ал кейбір жұртшылық үшін 80% қамтиды. Осыған байланысты нанның тұтыну мөлшері мен
тағамдық құндылығын арттыру және емдік-сауықтыру мақсатында өсімдік қоспаларын қосу өзекті
мәселе болып табылады.
Нанды ақуыздарға, алмастыруға келмейтін аминқышқылдарына, витаминдер мен минералды
заттарға бай табиғи өнімдермен байыту, химиялық препараттар мен қоспалар арқылы байытуға
қарағанда тиімдірек, себебі табиғи өнімдер ағзаға жақсы сіңеді.
Нан өнімдеріне қолданылатын негізгі шикізат наубайханалық ұн екені белгілі.
Наубайханалық ұнның жоғары сұрыптары крахмал мөлшеріне бай да, ақуыз витамин және минералды
заттарға тапшы болып келеді.
Бидай, қара бидай және арпа дәндері 12%-ке дейін толық емес аминқышқылдарынан тұрады,
яғни бұл еттегі аминқышқыл құрамынан 2 есе аз.
Бидай ұны ақуызында өте қажетті болып табылатын аминқышқылдар өте аз. Сондықтан,
өнімнің тағамдық құрамы мен биологиялық құндылығын арттыру үшін ондағы ауыспайтын
аминқышқылдарының мөлшерін көбейту тамақ өнімдеріндегі маңызды міндет болып отыр.
Жануарлардан, сүттен, жұмыртқадан және т.б. өнімдерден алынатын ақуыз қоспалары кең тараған.
Жануарлар өнімдеріндегі ақуыздарды қолдану жағдайының қарама-қайшылықтарын ескере отырып,
толық құнды ақуыздың неғұрлым арзан көздерін іздеу көкейкесті мәселе болып отыр. Осы мақсатта
биологиялық құндылығы жоғары бұршақ дәнді дақылдары, соның ішінде жоғары ақуыздары және
тапшы аминқышқылдары бар соя, үрмебұршақ, жасымық және ноқат дәндерін қолданудың болашақта
перспективтілігі бар екендігін айтуға болады.
Соңғы жылдары көптеген елдерде бұршақты және астық тұқымдас дәнді дақылдардан
алынатын ұндардың құрамдарын анықтау жүргізілуде. Нәтижесінде алынатын композитті ұнның
құрамында әртүрлі бұршақты, майлы және тағы басқа дәнді дақылдардың ұнтақталған өнімдерімен
(күріш, арпа, соя, күнбағыс, сұлы т.б.) витаминдер, макро- және микроэлементтер, тағамдық
талшықтар және басқа да компоненттер кіреді.
Тағамдық қатынасы жағынан бұршақты дақылдардың ақуызы сіңімді, құнды өнім болып
табылады. Олар құрамы жағынан, сүт, балық, сиыр еттеріне ұқсас. Дегенмен, оның құрамында
холестерин болмайды, сондықтан оны липидтік зат алмасу жүйесі бұзылған ауру адамдарға
(астеросклероз, гипертониялық ауру адамдарға т.б.) емдік зат ретінде қолдану пайдалы.
Нан өнімдерінің тағамдық құндылығын арттыру мақсатында қоспа ретінде жоғары ақуызды
үрмебұршақты (фасоль) қолдануға болатындығы анықталып отыр.
Құрамында макро- және микроэлементтер, витаминдер және тағы да басқа пайдалы
заттардың болуына байланысты үрмебұршақ диетикалық және емдік өнімдердің қатарына жатады.
Үрмебұршақ – қант диабетімен ауыратын адамдарға ең қажетті өнім, өйткені ол қандағы
қанттың құрамын азайтады. Оны гипертония, атеросклероз және т.б. аурулардың алдын алуда және
емдеу кезінде қолданады.
Үрмебұршақ – жоғары ақуызды дәнді дақылдардың қатарына жатады. Үрмебұршақ дәнінің
құрамында ақуыз (25%); май (2,1%); көмірсулар (58%); каротин; В 1 ,В 2 ,В 6 , К, РР, С витаминдері;
минералды заттар – темір (8 мг%) , кальций (132 мг%), фосфор (475 мг%), калий, мыс, мырыш,
натрий, магний, йод (3 мг%) бар.
101
1-кесте. Дәнді дақылдар ақуызының аминқышқылдар құрамы
Дәнді
дақылдар
тирозин
Аминқышқылдар, %
аргинин
лизин
триптофан
гистидин
цистин
метионин
Үрмебұршақ
2,4-3,0
8,1-9,9
3,4-5,7
0,8-1,8
2,3-3,6
1,2-1,6
1,7-1,9
Соя
2,4-2,5
8,0-8,5
2,9-3,8
0,8-1,3
2,5-2,6
1,1-1,2
1,7-1,9
Асбұршақ
2,3-3,3
9,3-12,6
3,7-6,0
0,9-1,3
2,0-2,6
0,7-1,1
1,4-1,9
Ноқат
1,5-2,9
9,5-12,5
2,2-6,1
0,7-1,1
1,6-3,1
0,6-0,9
1,6-2,2
Үрмебұршақ ақуызының аминқышқылдар құрамы және басқа да дәнді дақылдардың
ақуызының аминқышқылдар құрамдары салыстырмалы түрде 1-кестеде көрсетілген.
Соңғы жылдары тамақ өндірісінде теңіз орамжапырағын (ламинария) емдік-сауықтыру
мақсатта қолдану өзекті мәселе болып отыр.
Теңіз орамжапырағы құрамында полисахаридтер: ламинарин -21%, маннит-21,, фруктоза-4%,
йодидтер (2,7-3%), витаминдер (В 1 ,В 2 , В 12 , А, С, Д, Е) макро- және микроэлементтер (натрий,
калий,, кальций, фосфор, темір, магний, мырыш, бром, мыс ) және т .б. заттар бар.
Теңіз орамжапырағының емдік қасиеті оның құрамында йодтың көп болуымен түсіндіріледі.
Теңіз орамжапырағын көбінесе зоб ауруына қарсы және астеросклероз кезінде қолданады.
Нан өнімдері ең көп қолданылатын азық болғандықтан теңіз орамжапырағын белгілі
мөлшерде нан өнімдеріне қосса, онда түрлі аурулардың алдын алуға және емдік-сауықтыру мақсатта
үлкен септігін тигізеді.
Құрамында аминқышқылдардың, витаминдердің, минералды затттардың және т.б. пайдалы
заттардың болуына байланысты үрмебұршақ ұнын 10-20% мөлшерде және теңіз орамжапырағын
белгілі мөлшерде нан өнімдеріне қосса , онда нанның тағамдық құндылығы артады және емдіксауықтыру қасиетке ие болады.
Әдебиеттер:
1 Жерембаева Н.Е., Отыншиев Б . Нан өндірісінің технологиясы. – Алматы: РБК, 2001. -143б.
2 Матюхина З. П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов М: ИРПО изд. ценрт «Академия»,
1998 - 271б.
3 Практическая химия белка, М.: Мир, 1989, 283-285б.
4
Кроха Н.Е., Петер Т.А. Возможность создания продуктов здорового питания на основе зернобобовых
культур // Хранение и переработка сельхозсырья. – 1998. - №1. 8 б.
5
Захарова А.С. Козубаева Л.А., Логинова Е.В. Разработка рецептуры хлебобулочных изделий с
использованием крупяных култур // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2007. - №3. 68-69 б.
6 Джерембаева Н.Е. Научные основы технологии произвоства хлебобулочных изделий с использованием
пищевых поршков из растительного сырья. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических
наук.:Алматы 2001. – 233б.
Даутканов Н.Б., Усембаева Ж.К., Даутканова Д.Р.
АО «Компания BIOHIM», Алматинский Технологический университет
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
КРАХМАЛЬНОЙ ПАТОКИ
Одним из главных вопросов государственной индустриально-инновационной политики
Казахстана является производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров.
В связи с выше сказанным, научные исследования в индустриальном развитии Казахстана
имеет очень важное значение. На передний план выходят исследовательские работы с высокой
экономической эффективностью имеющие непосредственное отношение действующим предприятиям
перерабатывающей промышленности.
С целью расширения ассортимента и создания нового конкурентоспособного продукта была
разработана новая технология крахмальной патоки, соответствующей всем требованиям качества и
102
безопасности – технология производства сухой патоки.
Данные маркетинговых исследований для предприятий крахмало-паточной отрасли показали
необходимость создания нового продукта, обладающего высокотехнологичными свойствами (более
длительные сроки хранения, лучшие микробиологические показатели, удобство при приемке,
транспортировании и складировании).
Так как традиционная крахмальная патока имеет вязкую консистенцию транспортировка
таких продуктов трудоёмка и выгрузка такой патоки на предприятии потребителе всегда
сопровождается потерями до 3-х процентов по массе.
Экономическая эффективность при использовании сухой крахмальной патоки в кондитерской
промышленности достигается за счёт снижения затрат на транспортировку, выгрузку, хранение и
содержание складского хозяйства.
Традиционная крахмальная патока (влажность 22%) транспортируется в железно-дорожных
цистернах оборудованных системой обогрева и относящихся к специальному подвижному составу.
Поэтому, при расчётах применяются специальные железнодорожные тарифы на транспортировку
патоки и цистерн, кроме того необходимо оплачивать возврат порожних цистерн на предприятие
отправления.
При хранении традиционной крахмальной патоки в летний период в железнодорожных
цистернах, возникает угроза увеличения кислотности патоки из-за нагревания (до 60-70ғС), такие
условия являются отличной средой для размножения микрофлоры (в том числе и патогенной).
Происходит также снижение содержания сухих веществ (увеличение влажности) в верхних слоях
цистерны за счёт попадания конденсата образующегося при нагревании, нередко образование пены,
которая может блокировать работу аварийного клапана [1].
Нижние слои в цистерне могут быть в вполне допустимом температурном режиме, в то время
как верхние слои закипают. Разжиженность патоки отрицательно сказывается не только при
транспортировке и выгрузке (при перекачке давление в шестеренных насосах образует пену, это
необратимая реакция), но и в процессе приготовления кондитерских изделий.
Зимой же, вязкость крахмальной патоки увеличивается и осуществить выгрузку в таких
условиях затруднительно, приходится использовать мягкий пар (не более 45ғС) очень
продолжительное время.
В отличии от традиционной, сухая крахмальная патока фасуется в полипропиленовых мешках
весом 50 кг, транспортируется в крытых вагонах собственности железных дорог и оплачивается
только доставка на станцию назначения по обычным тарифам. Условия складирования и хранения
такие же как для сахара-песка, т.е. имеются на любой кондитерской фабрике [2].
В таблице 1 приведены данные стоимости услуг при использовании разного вида подвижного
состава на транспортировку традиционной и сухой крахмальной патоки [3].
Таблица 1 - Разница тарифа на транспортировку сухой и традиционной крахмальной патоки
Тариф на 1 тонну патоки,
тенге
9171,5
3453,5
тенге
5717,65
%
37,65
3888
1408,3
2479,67
36,22
Костанай
3905,3
1237
2668,4
31,67
Луговая
Алма-Ата 1
1691,7
451,8
1240
26,71
Чемолган
Озинки, в Россию
5248,1
1460,55
3788
27,82
Чемолган
Сары-Агаш, в Узбекистан
2169,3
578,39
1591,6
26,63
Чемолган
Костанай
3316,2
892,80
2423,8
26,91
Луговая
Озинки, в Россию
Луговая
Сары-Агаш, в Узбекистан
Луговая
Учитывая суммарное среднегодовое потребление крахмальной патоки в Казахстане (около 20
тысяч тонн), можно сделать вывод что, ежегодно наши производители, покупая традиционную
патоку, приобретают 22% воды в её составе - всего 4400 тонн в год (это годовое потребление патоки в
Кыргызстане, Таджикистане, Туркмении, и Западном Казахстане вместе взятых). Применительно же
103
к сухой крахмальной патоке эта цифра составит всего 600 тонн.
Из данных таблицы 2 видно что затраты по транспортировке сухой патоки на 38,7% меньше от
затрат по традиционной патоке (в расчетах не учтены затраты по возврату порожних цистерн
производителю патоки от потребителя).
Таблица 2 - Затраты при транспортировке и приобретении патоки традиционной и сухой
Наименование показателя
Годовое потребление, тонн
Всего транспортируется
влаги за год, патока
традиционная, т
Всего транспортируется влаги за год, патока сухая, т
Затраты на транспортировку влаги традиционной
патоки
Затраты на транспортировку влаги сухой патоки
Процентное соотношение затрат сухой патоки к
традиционной, %
Количество
20 000
4 400
600
148 237 804 тенге
56 033 978тенге
38%
(92 203 826 тенге)
Кроме того, крахмалопаточные предприятия вынуждены нести постоянные затраты по
содержанию собственного подвижного состава, это регулярные (ежегодные) деповской (весь состав),
капитальный (5-6% от всего состава) и текущий ремонты цистерн (2-3 единицы в год). И поэтому
помимо вышеуказанных позиций, при расчете экономического эффекта, добавляется снижение
расходов по содержанию собственного подвижного состава, которое насчитывает в среднем 38
железнодорожных цистерн специального назначения и один локомотив.
В таблице 3 приведены данные по ежегодным расходам связанными, с обслуживанием
собственного подвижного состава (цистерны под патоку).
Ежегодные расходы по содержанию цистерн и локомотива составили 3 627 980,6 тенге. Всё это
приводит к удорожанию стоимости патоки и, как следствие, кондитерских изделий.
Таблица 3 – Ежегодные расходы на содержание подвижного состава
Наименование затрат
Деповской ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Ремонт локомотива
Стоимость за
единицу, тенге
71 131,2
192 000,5
32 760
470 400
Количество
Сумма, тенге
38
2 702 985,6
2
384 001
2
65 520
1
470 400
Итого
3 622 906,5
В целом, экономический эффект при производстве сухой крахмальной патоки на примере
одного из крахмалопаточных предприятий составит за год 95 831 806,6 тенге.
Таким образом, разработка и внедрение новой технологии имеет ощутимый экономический
эффект и будет способствовать производству конкурентоспособной продукции, как по
технологическим так и по ценовым показателям.
Список литературы.
1. Технология крахмала и крахмалопродуктов /Под ред. Н.Н. Трегубова. – М.: Легкая и пищевая
промышленность, 1981. – 472с.
2. Даутканов Н.Б., Кочнева С.В., Герасимова Л.К., Усупкожаева А.А. К вопросу сушки патоки. //Пищевая
технология и сервис (Алматы), 2003, №2. – с. 27-30
3. Тарифы железнодорожные.
104
УДК 637.5
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор; Машанова Н.С., к.т.н.; Саназарова А.Т., к.т.н.;
Байболова Л.К., д.т.н., профессор; Узаков Я.М., д.т.н., профессор
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК
В современных условиях чрезвычайно важное значение приобретает разработка
усовершенствованной технологии многокомпонентных продуктов функционального назначения на
мясной основе с целью улучшения структуры питания людей, что позволяет расширить ассортимент
специализированных продуктов и более рационально использовать ресурсы мясной промышленности.
В связи с этим, разработка продуктов сбалансированного и функционального питания является
важнейшей социальной задачей, так как ее решение повлияет не только на продление жизни человека,
но и на увеличение активного, творческого периода жизни, сохранение здоровья, бодрости и
трудоспособности .
Целью настоящей работы является разработка мясных изделий для людей, страдающих
дефицитом железа и кальция с использованием минерально-органической добавки.
Методы исследования. Массовые доли влаги, белка, липидов определяли по общепринятым
методикам; проектирование рецептур проводили по методике Н.Н. Липатова; показатели
безопасности определяли в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078.01; органолептическую оценку – по 5ти балльной системе в соответствии с ГОСТ 8756.1-70.
При разработке исходных научно-обоснованных требований к составу и качеству
специализированных мясных изделий для людей, страдающих дефицитом железа и кальция,
руководствовались нормами физиологической потребности в пищевых веществах и энергии, а также
концепцией сбалансированного и функционального питания.
Согласно теории сбалансированного питания анализ представлений о специфике метаболических
процессов и физиологической особенностей отдельных категории людей позволил сформулировать
перечень научно-обоснованных требований, предъявляемых к набору и соотношению питательных
веществ:
-соотношение белок : жир должно составлять 1:1-1,2;
-соотношение насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в продукте должно быть 3:1;
-массовая доля белка должна составлять 12-16 %;
-продукт должен быть сбалансирован по минеральному и витаминному составу.
Процесс оптимизации состава основных компонентов фаршевой системы проводился согласно
положения, выдвинутого академиком Н.Н. Липатовым. Проектирование рецептур продуктов
осуществлялось с применением системы компьютерного моделирования сбалансированности состава
и оценки качества поликомпонентных пищевых систем, позволяющей разрабатывать продукты
питания с требуемым комплексом свойств, заранее задаваемым уровнем адаптации к специфике
метаболизма потребителей с различными физическими и физиологическими статусами.
В качестве источника белка в разрабатываемых продуктах использовали баранину односортную,
конину первого сорта, для обеспечения рационального использования ресурсов мяса предусматривали
использование сухого обезжиренного молока, плазмы крови и белка соевого изолированного.
По микробиологическим показателям и показателям пищевой безопасности продукт
соответствовал «Гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов».
Технологический процесс. Сырье после ветеринарного осмотра, зачистки и мокрого туалета
разделывают в помещениях с температурой 10-120С и относительной влажности воздуха не выше 70
%. Разделку, обвалку и жиловку мяса производят в соответствии с действующей технологической
инструкцией. Жилованное мясо взвешивают и подвергают посолу. В наших опытах нами использован
метод посола мяса в измельченном в виде куска концентрированным раствором поваренной соли
плотностью 1,201 г/см3 с содержанием NаC1 26 %. Для приготовления концентрированного
раствора поваренной соли на 100 кг холодной воды берут 35 кг соли, тщательно перемешивают, дают
раствору отстояться для оседания примесей и проверяют плотность при помощи ареометра. Раствор
перед употреблением фильтруют через слой марли и охлаждают до температуры не выше 40С. На 100
кг сырья добавляют 8,5 кг концентрированного раствора соли (норма соли – 2,2 кг, воды – 6,3 кг).
105
Перемешивание мяса с рассолом производят в мешалках в течение 2-3 минут и оставляют до
равномерного распределения соли и полного поглощения ее мясом. В ходе посола добавляют и
нитрит натрия в количестве 7,5 г на 100 кг мясного сырья в виде раствора концентрацией не выше 2,5
%. Продолжительность посола составляет 8-10 часов. Яичных компонентов готовят следующим
образом: свежие моют и разбивают, яичный порошок гидратируют в мешалке в соотношении 1:3 с
водой. Соевый белок и сухое молоко гидратируют непосредственно перед приготовлением фарша в
соотношении 1:2 с холодной водой.
Таблица 1 – Химический состав готовых продуктов
Наименование
Готовые продукты по:
компонентов
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Массовая доля белка,
16,4
16,6
13,9
в%
Массовая доля жира, в
18,6
18,0
21,5
%
Массовая
доля
0,4
0,4
0,2
углеводов, в %
Массовая доля влаги,
64,1
64,7
64,2
в%
Минеральные вещества, в мг на 100 г
Кальций
180,4
181,6
123,9
Магний
26,5
26,9
25,7
калий
120,1
121,6
119,9
натрий
79,2
79,6
78,1
фосфор
185,4
184,6
187,3
хлор
20,9
21,3
21,7
железо
2501,1
2531,1
1645,1
Йод
165,1
164,3
162,4
фтор
15,7
16,2
9,1
Витамины, в мг на 100 г
А (ретинол)
0,01
0,01
0,01
В1 (тиамин)
0,31
0,32
0,27
В2 (рибофлавин)
0,10
0,09
0,12
В6 (пиридоксин)
0,24
0,26
0,21
Е (токоферол)
0,23
0,22
0,12
Для приготовления фарша сырье и другие компоненты взвешивают в соответствии с
рецептурой. Фарш готовят на куттере, с начало обрабатывают конину и баранину, постепенно
добавляя другие компоненты, при этом продолжительность куттерования составляет 10-12 минут.
Дальнейший технологический процесс – общепринятый.
Таблица 2 – Содержание амино- и жирнокислотного состава готовых продуктов
Наименование
Изолейцин
лейцин
лизин
Фенилаланин+тирозин
тирозин
Метионин+цистин
треонин
триптофан
Норма
Готовые продукты по:
Опыт 1
Опыт 2
Аминокислоты, г/100 г белка
4,0
4,6
4,8
7,0
7,8
7,7
5,5
7,1
7,3
6,0
8,4
8,8
6,0
8,4
8,9
3,5
3,9
3,4
4,0
4,2
4,1
1,0
1,3
1,2
106
Контроль
4,4
7,1
5,9
8,2
7,1
3,1
3,9
1,1
валин
5,0
5,2
5,9
5,4
Жирные кислоты, г/100 г липидов
НЖК
30
29
31
43
МНЖК
60
54
49
59
ПНЖК, в том числе:
10
11,6
11,4
4,3
Линолевая
9,4
9,8
6,1
Линоленовая
1,9
1,9
Следы
арахидоновая
1,2
1,1
Следы
Как видно из вышеприведенных таблиц 1 и 2, разрабатываемые колбасные изделия по сравнению
с контролем имеют более высокий показатель качества по химическому составу, а также по
показателю минимального аминокислотного скора приближены к идеальному продукту (эталон
ФАО/ВОЗ). Математическое моделирование предпочтительных рецептурных ингредиентов
обеспечило задаваемые исходными требованиями показатели качества готового продукта. Наши
эксперименты показали, что белковые и минеральные добавки позволяют их использовать в качестве
добавки, которая обогатит мясной продукт важными минеральными компонентами, как кальций и
железо, также незаменимыми аминокислотами и непредельными жирными кислотами. На организм
оказывает влияние не только количество, но и соотношение этих компонентов (кальция и железа),
оптимальным их соотношением является 1:1 ил 1:1,5, и именно оно создает лучшие условия для
усвоения кальция организмом.
Таким образом, в результате исследования нами обоснована возможность использования
белково-минеральной добавки при создании специализированных колбасных изделий,
предназначенных для регулирования железо-кальциевого обмена и коррекции недостаточности
непредельных жирных кислот. Оптимизация количества добавки одновременно оказывает позитивное
влияние на сбалансированность минерального состава, обеспечивает благоприятное соотношение
кальция и железа в готовом продукте.
Жумабеков Х.С., Байгазанов А.Н., Омарбеков Е.О.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
БЕЛЫЙ ПОНОС ТЕЛЯТ
Желудочно – кишечные болезни телят, сущность которых сводится к функциональному
расстройству желудка и кишечника с явлениями поноса, токсикоза и нарушения метаболизма,
протекающие с однотипной клинической и патолого – анотомической картиной, в литературных
источниках носят различные названия: «гастроэнтерит», «диарея», «белый понос», «колибактериоз»,
«дизентерия» и т д. употребляемые, как синонимы, хотя как указывает [4], эти заболевания имеют
каждые свою этиологию и патогенез.
Частое появление желудочно – кишечных заболеваний телят большинство авторов объясняют
неполноценностью рациона стельных коров, несоблюдением зоогигиенических нормативов
содержания их и нарождающегося молодняка. Недостаточное и несбалансированное, в отношении
питательных веществ, кормление стельных коров обуславливает нарушение нормального
формирования и развития плода. По данным [6] часты случаи рождения телят с пониженной
жизнеспособностью. У таких телят в первые же дни жизни возникают глубокие нарушения функций
пищеварительного аппарата, для объяснения которых используется понятие дисбактериоз, сущность
которого заключается в нарушения равновесия между сахаролитической и протеолитической флорой
кишечника, приводящем в одних случаях к развитию бродильной, а в других – гнилостной диспепсии
[1].
Таким образом, сапрофитная кишечная микрофлора, при отсутствии молочнокислых
бактерий, недостаточной секреторной и ферментативной функций кишечника и желудка, играет
существенную роль, как необычный патогенный раздражитель.
Однака массовость названных болезней, особенности их течения, появление в тех хозяйствах,
где имеются хорошие условия кормления и содержания стельных коров и телят, а также высокая
эффективность антибиотикотерапии свидетельствуют о важной роли в их возникновении
микроорганизмов, в частности, бактерий группы кишечной палочки. На это указывают имеющиеся в
литературе работы отечественных и зарубежных авторов [2,4].
107
При вскрытии трупов новорожденных телят, с одновременным бактериологическим
исследованием, нами обнаружено очень частое выделение кишечной палочки из их органов уже в
первые дни после рождения, и по существу эти случаи составили большинство из встретившихся нам
в условиях некоторых хозяйств Семейского региона. Это обстоятельство послужило поводом для
изучения «белого поноса» у телят.
Практическое значение этой болезни, вызываемой различными серотипами кишечной
палочки, уже давно известно ветеринарным специалистам, и это заболевание новорожденных телят
достаточно подробно освещено в отечественной и зарубежной литературе. Большинство
исследователей уделяют главное внимание клинике, лечению и профилактике заболевания, но до
настоящего времени, несмотря на многочисленные исследования по проблеме колибактериоза,
осуществляемые в различных странах, еще не достигнуто единство взглядов в отношении этиологии и
патогенеза болезни. Морфологические изменения в органах и тканях изучены недостаточно.
Ряд авторов [3,5,6] проводивших исследования в отношении гибели новорожденных телят,
причиной которой явился колибактериоз, ограничиваются лишь картиной патологоанатомического
вскрытия. Гистологические исследования органов касаются в основном изменений, обнаруженных в
желудочно – кишечном тракте.
В отношении паренхиматозных органов в литературных источниках имеются лишь
упоминания о наличии в легких пневмонии, в сердце и почках - дистрофических, а иногда
воспалительныхпроцессов.
Исходя из изложенного, мы поставили перед собой задачу – более глубокого изучить
патологоанатомические и гистологические изменения при этой инфекции.
Материалом для исследования послужили трупы 13 телят в возрасте 1-8 дней, 9 из которых
исследованы гистологически. При вскрыти трупов проводились бактериологические исследования, в
результате которых из паренхиматозных органов, костного мозга, содержимого сычуга и тонкого
отдела кишечника была выделена кишечная палочка.
Преобладающими, как показала серотипизациятипизация, были серотипы 0 8, 0 119,0 101, 0
115.
Патоморфологические изменения:
У павшых телят волосяной покров слегка взъерошенный. Вокруг анального отверстия, на хвосте
и задних конечностях в большинстве случаев волос испачкан жидкими каловыми массами сероватого
цвета.
При внутреннем осмотре обнаружено следующее: селезенка обычно уменьшена, края ее
заострены, капсула морщинистая, консистенция плотная, под капсулой видны инъецированные
сосуды, а в отдельных случаях – единичные точечные и полосчатые гемморагии. Поверхность разреза
темно – красного цвета, хорошо заметны трабекулы, соскоб незначительный. Лишь в отдельных
случаях наблюдается гиперплазия пульпы.
У большинства телят в рубце, а у некоторых в сетке и книжке обнаружено содержимое в виде
беловатой жидкости и творожистой массы.
Сычуг содержит молозиво со сгустками казеина, количество которых в разных случаях
различно, величина сгустков колеблется от размеров грецкого ореха до размеров кулака и более;
консистенция сгустков может быть как рыхлой, так и плотной. В набухшей слизистой оболочке
сычуга, покрытой тягучей, мутной слизью, наличие множественных точечных и мелкопятнистых
кровоизляний. Одни из них проникают в толщу слизистой оболочки, а другие – локализованы очень
поверхностно и макроскопически кажутся не связаными с ней.
Тонкий отдел кишечника в сокращенном состоянии. Петли подвздошной кишки в ряде случаев
умеренно вздуты, сосуды брыжейки и кишечника наполнены кровью. Со стороны серозной оболочки
неравномерное покраснение петель кишечника.
В просвете содержится незначительное количество химуса жидковатой, несколько тягучей
консистенции, серо – желтого цвета, иногда с примесью крови.
Слизистся оболочка набухшая, покрыта густой, вязкой слизью, очагово или диффузно
гиперемирована, иногда в ней видны точечные кровоизлияния. Солитарные фолликулы и пейеровы
бляшки отечны и возвышаются над поверхностью слизистой оболочки.
Толстый отдел кишечника имеет изменения анологичные изменениям в тонком, но выраженные
слабее. Содержимое кишечнике серовато – желтого цвета, полужидкой, реже густой консистенции,
количество его незначительное. Слепая кишка, как правило, рястягнутагазами. Серозная обалочка
108
пятнисто гиперемирована, особенно в прямой кишке. Слизистая обалочка лишь в некоторых случаях
без видимых изменений, зачастую она набухшая, полосчато гиперемирована, особенно по складками
прямой кишки.
В отдельных случаях, наряду с гиперемией, наблюдается множество точечных и полосчатых
геморагий, придающих слизистой оболочке темно – красный цвет.
Мезентериальные лимфатические узлы увеличены, плотной консистенции, серо – розового цвета,
на разрезе сочные.
Печень плотная, с поверхности и на разрезе неравномерно окрашена, на красно – коричневом с
синеватым оттенком фоне выступают желтовато – красные участки.
Поверхность разреза влажнвя, рисунок сглажен. В части случаев с поверхности и на разрезе
выступает мускатый рисунок. Желчный пузырь умеренно наполнен густой темно – зеленой жельчю.
Почки полнокровны, иногда под капсулой видны точечные кровоизлияния.
Легче чаще спавшиеся, в единичных случаях под плеврой имеются точечные геморрагии; нередко
обнаруживается ателектазы.
Сердце в большинстве случаев в состоянии зернистого диспротеиноза. Под эпикардом и на
предсердиях видны единичные или множественные точечные, а иногда пятнистые кроизлияния.
Геморрагии имеются и под эндокардом.
Головной мозг гиперемирован. В веществе мозга отмечены мелкие кровоизлияния. В боковых
желудочках содержится незначительное количество прозрачной жидкости. Сосудистые сплетения
боковых желудочков полнокровны.
Гистологические изменения характеризовались, с одной стороны, в недоразвитии органов телят, с
другой стороны, в расстройстве гемодинамики, развитии дистрофических и некробиотических
процессов.
Недоразвитие органов выражалось незавершенным развитием слизистой оболочки желудочно –
кишечного тракта.
В сычуге и кишечнике отмечается незаконченное формирование желез, уменьшение или полное
отсуствие в клетках их эпителия секретообразования.
Тонком отделе кишечника характерно
наличие маленьких ворсинок, которые иногда отсутствуют на всем протяжении, и лишь кое- где
соединительнотканная основа слизистой оболочки напоминает их форму.
В интра муральной нервной системе и ганглиях солнечного сплетения недоразвитие
характеризуется наличием малодифференцированных клеточных элементов типа невробластов; в
печени – наличие очагов экстрамедулярно гогемопоэза.
Эти проявления морфологического, а следовательно, и функционального недоразвития следует
рассматривать как важный фактор предрасположения к заболеванию.
Описываемые гистологические изменения очень постоянны и встречаются у всех исследованных
телят.
В стенке сычуга и кишечника, в различных отделах головного мозга иво всех паренхиматозных
органах имело место бактериальная эмболия капилляров. Наличие микробной эмболии в сосудах, а
также обнаружение микробов в тканях следует рассматривать как предпосылку для развития явлений
септицемии.
Таким образом «белый понос» (колибактериоз) как правило, возникает у новорожденных телят с
недоразвитыми органами желудочно – кишечного тракта, незавершенным развитием мукозы и желез
сычуга и кишечника, непосредственной причиной каковых является несбалансированное кормление
стельных коров, особенно во второй половине стельности.
Список литературы.
1. Аликаев В.А, Митюшин В.В. Определение характера острых расстройств пищеварения у телят. //
Ветеринария, 1982,11, с.53-57.
2. Анохин Б.М. Меры борьбы с массовыми желудочно – кишечными болезнями новорожденных телят.
Воронеж, 1979, с.62.
3. Зароза В.Г. Желудочно – кишечные болезни телят и меры борьбы с ними. //Обзорная информация. М.1985,
с.62
4. Митюшин В.В. Этиология острых расстройств пищеварения у новорожденных телят. // Ветеринария,1982,
9, с. 53-56.
5. Немченко М.И. Терапия при неонатальных болезнях ягнят. // Ветеринария, 1983, 9, с. 53-56.
6. Переминова В.В. Вопросы патоморфологии и патогенеза колибактериоза телят. Автореф.канд.дис. А,1968.
109
Уалиев С.Н.
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС В
ПРОЦЕССЕ ОСАДКИ, КОПЧЕНИЯ, СУШКИ
Создание продукта с содержанием большого количества биологически активных веществ
является одним из перспективных направлений.
В этом плане использование конины совместно с другими видами сырья, в частности со
свининой, представляет практический и научной интерес. Поэтому при создании
высококачественного изделия, использующее в своей рецептуре биологически ценное мясо конины,
свинину,
рационально
сбалансированного
соотношения
незаменимых
аминокислот,
полиненасыщенных жирных кислот и хорошей органолептики, требует подбора рецептуры и сырья
колбас.
При проектировании новых видов колбас из конины и свинины проводили учет жирнокислотного состава по формуле предложенной академиком Роговым И.А. и Липатовым Н.Н. По
результатам такого моделирования проводили ряд экспериментов.
Анализ этих данных позволил определить окончательное соотношение мясных ингредиентов в
колбасе. Оно составило: конина 40% свинина полужирная 50% и нежирная - 10%. Таким образом
нами предложены 2 варианта рецептуры сырокопченых колбас.
В настоящем разделе изучалось влияние рецептуры, разделки и рационального использования
мышечной и жировой ткани отрубов конины в изготовлении только конских колбас (1 вар.) и конина
со свининой на изменение физико-химических показателей на разных стадиях технологического
процесса по выбранной технологии. Изменение физико- химических показателей сырокопченых
колбас приготовленных из конины с конским жиром, конины со свининой полужирной и нежирной
представлены в таблице 1.
Изменение этих показателей в процессе изготовления сырокопченой конской колбасы с
добавлением свинины и без нее является одинаковым, хотя в количественном соотношении
содержание белка и влаги в конском колбасе больше на 1,8%, жира меньше на 43%, чем в конской
колбасе со свининой.
Определены аминокислотный состав и перевариваемость белков сырокопченых колбас в
процессе созревания. Результаты исследования показали, что отношение суммы незаменимых
аминокислот к заменимым для конских составляет 0,712, а для комбинированной колбасы 0,684. Это
обусловлено исходным составом фарша. Причиной этого также может быть большая устойчивость
тканей сырого фарша к гидролизу, которые не находились еще под длительным воздействием
тканевых ферментов.
Таблица 1
Изменение физико-химических показателей сырокопченых колбас в процессе осадки,
копчения, сушки
Показатели
1 вариант
Время с момента формования фарша в колбасную оболочку, сутки
копчение
5
10
20
30
50
Содержание,%
48,6±0,15
46,2±0,16
43,8±0,23
36,63±0,30
29,1±0,15
26,5±0,14
Влага
27,9±0,13
29,6±0,14
31,2±0,16
33,6±0,144
36,5±0,16
38,4±0,2
Жир
18,3±0,12
18,9±0,12
19,6±0,1
23,0±0,15
26,1±0,22
27,3±0,25
Белок
4,8±0,08
5,1±0,08
5,4±0,1
7,1±0,09
8,3±0,1
8,6±0,2
Зола
6,24
6,20
6,15
5,78
5,57
5,41
рН
0,975
0,964
0,930
0,915
0,884
0,841
dw
97,5
95,3
91,1
80,3
73,5
67,4
2 вариант
Содержание,%
47,3
45,4
42,9±0,24
36,62±0,20
30,9±0,30
28685±0,1
Влага
31,9
34,5
35,2±0,17
37,81±0,24
40,9±0,21
41,35±0,2
Жир
16,4
16,91
17,6±0,13
18,87±0,13
20,3±0,18
21,00±0,3
Белок
4,6±0,1
5,3
5,7±0,10
7,22±0,11
8,12±0,11
8,24±0,15
Зола
6,60
5,95
5,65
5,55
5,51
5,45
рН
0,943
0,910
0,895
0,871
0,861
0,831
dw
94,8
90,3
85,4
75,4
66,14
110
Также необходимо отметить, что полученные данные характеризуют лучшую сохраняемость
всех важных аминокислот: лизина, лейцина, валина в процессе сушки конской колбасы по сравнению
с комбинированной. Однако, более чувствительной к ферменту расщепления пепсином и трипсином
оказалась комбинированная колбаса. Снижение коэффициента перевариваемости сырокопченых
колбас из конины, на наш взгляд, связано с образованием более плотной консистенции.
Жумабеков Х.С., Байгазанов А.Н., Омарбеков Е.О.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ ТЕЛЯТ
Сальмонеллез – инфекционная болезнь молодняка животных различных видов, в том числе телят;
при остром течении характеризуется лихорадкой и диареей, а при хроническом – поражением легких
и других систем.
Возбудитель – многочисленные виды бактерий из рода Сальмонелла. У крупного рогатого скота
чаще встречаются S. dublin – в 90% случаев, реже S. typhimurium.
Телята болеют в возрасте от 10 дней до двух месяцев, иногда и старше.
Мы наблюдали сальмонеллез у телят в возрасте от 15 дней до 3 месяцев.
Изучение эпизоотологической ситуации показало, что самым активным источником возбудителя
инфекции являются больные телята. Они выделяют в окружающую среду большое количество
высоковирулентного возбудителя, что ведет к быстрому перезаражению восприимчивого поголовья
телят. Второй источник, по нашему мнению, - это клинически больные взрослые животные, которые
рассеивают возбудителя главным образом при аборте. Наконец, важнейшим источником возбудителя
могут быть латентные сальмонеллоносители [3].
Стационарность сальмонеллезной инфекции в отдельных хозяйствах обусловлена длительным
носительством после переболевания или только после заражения, а также продолжительным
сохранением сальмонелл в окружающей среде (известно, что сальмонеллы в воде сохраняются до
года, в почве до двух лет).
Сальмонеллы выделяются во внешнюю среду с фекалиями, мочой, истечениями из родовых путей
при абортах и нормальных родах, из дыхательных путей. Имеются сообщения [1,2] о внутриутробной
контаминации при нарушенном плацентарном барьере.
Телята заражаются в основном через обсемененное молозиво, молоко, воду, подстилку, предметы
ухода, посуду и др.
Сальмонеллез характеризуется длительным течением и стационарностью. Уровень
заболеваемости и смертности колеблется в широких пределах, что зависит от возраста животных,
условия распространения инфекции, кормления, санитарного состояния животноводческих
помещений.
Среди телят заболевание нарастает постепенно, а потом длительно держится на высоком уровне.
В нашем случае в вышеуказанных хозяйствах заболеваемость составляла 73% при летальности 28
%.
Клинически у больных телят отмечались общее угнетение и отказ от корма, повышение
температуры до 410 С и выше. Телята в большинстве случаев лежали; в положении стоя широко
расставляли конечности, вытягивали шею, стонали. Конъюнктива, слизистые оболочки носа и рта –
ярко-красные с синюшным оттенком. Дыхание и пульс учащены. При первых случаях заболевания
смерть наступала в течение 36-48 часов.
Если болезнь затягивалась, то обычно на третьи сутки у телят появлялся понос. Фекалии были
серо-желтые, неприятного запаха. Впоследствии понос становился профузным. На 7-8 день
температура снижалась ниже нормы, наблюдалась сердечная аритмия и наступала смерть.
При хроническом течении сальмонеллеза были отмечены осложнения в виде пневмоний,
артритов, пиелонефритов.
Патоморфологические изменения при остром течении сводится к острокатаральным процессам
желудно-кишечного тракта, опуханию лимфатических узлов и селезенки, паренхиматозному
диспротеинозу органов (печени, почек и сердце), кровоизлияниями на серозных и слизистых
оболочках.
Наиболее резкие изменения острокатарального характера отмечены в тонком отделе кишечника.
Содержимое его состоит из газов и небольшого количества бело-желтоватого цвете кормовых масс.
111
Слизистая оболочка на всем протяжении пятнисто-полосчато гиперемирована, усеяна петехиями и
покрыта обильной слизью. Пейеровы бляшки и солитарные фолликулы увеличены, отчетливо
выступают над уровнем слизистой в виде возвышений, напоминания по своей форме грядки,
вытянутые по длине кишечника (солитарные фолликулы).
На разрезе те и другие окрашены в серо-красный цвет, сочны, по консистенции и окраске
напоминают мозг молодого животного, откуда и произошло соответствующее название «мозговидное
набухание».
Острокатаральные явления отмечены также в сычуге. Толстый отдел кишечника большей частью
свободен от изменений, за исключением прямой кишки. Последняя нередко полосчато
гиперемирована и усеяна геморрагиями.
У телят более взрослого возраста (2,5-3 месяца) кроме того, наблюдали крупозные и
дифтеритические процессы. Местом развития последних является лимфатический аппарат тонкого
кишечника, особенно подвздошной кишки, а иногда и толстого.
Таким образом, острый сальмонеллез протекает под видом острого катара кишок.
Гистологически ткань лимфатического аппарата кишечника и мезентериальных узлов в состоянии
крупноклеточной гиперплазии. Крупные клетки имели светлое ядро и вакуолизированную
цитоплазму. Местами, особенно в синусах лимфатических узлов, эти клетки образуют сплошные
разращения, участками же – очаговые скопления типа гранулем. Они обладают свойством
фагоцитоза, и в цитоплазме их постоянно находили продукты клеточного распада и микробные тела.
Наконец, часть этих клеток, особенно в центре гранулем, подвергается некробиозу; здесь же
бактериоскопии обнаружены целые колонии сальмонелл.
Селезенка почти всегда увеличена, капсула ее напряжена, на разрезе темно-красного цвета,
фолликулы и трабекулы не заметны; пульпа легко соскабливается.
Гистологически, кроме полнокровия, обращает на себя внимание на себя крупноклеточная
диффузная и узелковая гиперплазия ретикуло-эндотелия с некробиотическими изменениями в очагах
пролиферации. Фолликулы резко редуцированы, в виду чего они макроскопически большей частью
совершенно незаметны.
Печень набухшая, дряблая, на разрезе тусклая, с мелким нерезко выраженным мозаичным
рисунком-результатом сочетания красно-коричневых и серо-желтых тонов ее окраски (признак
зернистой и жировой дистрофии). Через капсулу просвечивают милиарные и субмилиарные, мутножелтые очажки. В одних случаях они многочисленны и хорошо различимы не вооруженным глазом,
других – их мало, они плохо заметны.
Гистологический анализ очаговых поражений печени показал, что часть их можно отнести к
очагам простого некроза, другую часть – к поражениям гранулематозного типа. И те и другие лежат
внутри долек, поражая их только частично. Первые соответствуют обычной форме коагуляционного
некроза паренхимы печени, и вокруг них со стороны окружающей ткани отсутствует реактивная зона.
Вторые, т.е. гранулемы, известны в литературе под названием паратифозных узелков. Они состоят из
гистиоцитов и эпителиоидных клеток. Некротические очаги содержат большое количество
сальмонелл, иногда в виде целых колоний, тогда как в гранулемах их сравнительно мало.
Описанные гранулемы, кроме печени, закономерно встречаются в селезенке, реже в других
органах: костном мозге, почках, лимфатических узлах, лимфатических скоплениях кишечника.
Таким образом, можно сделать вывод, что паратифозный токсин является началом, сильно
активизирующим пролиферативную деятельность ретикуло-эндотелия. Следовательно, весь процесс
очаговых и диффузных разращений клеток при сальмонеллезе можно рассматривать как системный
ретикуло-эндотелиоз.
Список литературы.
1. Аликаев В.А., Митюшин В.В. Определение характера острых расстройств пищеварения у телят. //
Ветеринария, 1982, № 11, с.53-57.
2. Андреев Е.В. Борьба с острыми расстройствами пищеварения у новорожденных телят. // Ветеринария, 1983,
№ 2, с.13-15
3. Урбан В.П. Причина острых желудочно-кишечных расстройств у телят, методы лечения и профилактика.
Материалы XXXIII ежегодн. конф. Европейских ассоциаций по животноводству. Л., 1982.
112
Жумабеков Х.С., Байгазанов А.Н., Акшилбаева Ж.Р.
Семипалатинский Государственный университет имени Шакарима
ДЕРМАТОФИТИЯ ВЕРБЛЮДОВ
Среди болезней, поражающих кожный и волосяной покров верблюдов, в последние годы
получила распространение дерматофития. Особенно восприимчив к данной болезни молодняк. У
больных животных отмечают снижение упитанности и шерстной продуктивности, отставание в росте.
В литературе имеются лишь единичные сообщения об эпизоотологии, клиническом проявлении и
возбудителях этой болезни. [1-8].
Нами были изучены некоторые вопросы распространения дерматофитии верблюдов,
особенности клинико- морфологического проявления болезни, восприимчивости.
Обследовали отдельные хозяйства,
благополучные и неблагополучные по дерматофитии
верблюжат. Заболевают верблюжата в раннем возрасте - 15-16 дней и старше. В некоторых табунах
болел почти весь молодняк в возрасте 15-16 дней (до 95 %).
Молодняк в течение 3-4 мес. после рождения содержат на привязи, а затем вольно в загонах. В
осенний период, когда верблюжата достигают возрасте 6-7 мес, начинают формирование дойных
стад. При формировании молочных стад концентрация поголовья увеличивается, и возникает риск
перезаражения верблюжат.
Больные дерматофитией животные служат источником болезни, при этом поражаются
верблюды всех возрастов (верблюжата заболевают независимо от упитанности). Дерматофития
верблюдов в хозяйствах протекает в виде энзоотии и обычно не распространяется на другие
хозяйство, так как молодняк после откорма подлежит убою.
При возникновении болезни в табуне он остается неблагополучным долгое время, так как
возбудитель длительное время сохраняется во внешней среде.
Концентрация поголовья, скученное содержание, а также внутри и межхозяйственные контакты
способствуют быстрой передаче возбудителя восприимчивым животным и возникновению стойких
неблагополучных пунктов.
Анализ возрастной восприимчивости вербюдов к дерматофитии показал следующее: из
обследованных больных верблюдов поражение животных в возрасте от 15 дней до 6 мес составляло
61 %; от 6мес до1 года до 2 лет – 8,5 2-3 лет -4,5 4-5 лет – 1 %. Больных дерматофитией среди
животных старше 5 лет обнаружено не было.
Как показали наблюдения, первые клинические признаки дерматофитии появляются у
верблюжат в 15-30- суточном возрасте весной. Очаги поражения локализуются вначале на морде – в
области губ, щек, надбровных дуг, ушей. Появляются плотные пятна размером 1-1,5 см волосы на
них склеены экссудатом. Затем поражения распространяется на область ребер, конечностей, хвоста,
горбов, вокруг ануса. Очаги поражения имеют вид щелушащихся асбестовидных белых и сероватых
корок округлой формы. При дальнейшем переболевании (в возрасте 6-7 мес) чаще наблюдают
генерализованную форму дерматофитии. Шерсть у больных животных взъерошена, теряет блеск,
легко выдергивается. Очаги поражения сливаются, покрывая обширные участки. Поражения
глубокое, после отделения корок остаются кровоточащие эрозии.
Активная линька верблюдов в весенне-летний период, в результате которой происходит полная
потеря шерсти, и высокая инсоляция не способствуют быстрому само выздоровлению животного.
Возбудитель продолжает развиваться на кожных покровах до осени и отрастания новой шерсти.
Следует отметить, что волосяной покров верблюдов в осеннее - зимний период образует плотный
слой толщиной до 10см , под трудно выявить вновь образовавшиеся очаги и провести лечение. С
увеличением количества очагов отмечают прогрессирующее исхудание, животные отстают в росте.
Переболевание верблюдов дерматофитией затягивается до 10-20 мес.
При микроскопии патологического материала было обнаружено обильное развитие в кожных
чешуйках и вокруг волос широкого, ветвящегося мицелия, начинающего фрагментироваться на
артроспоры, а также чехлы артроспор вокруг корневой части волос, цепочки артроспор внутри
волоса. Диаметр артроспор составлял 3,5- 6,5 мкм, наибольшее их количество имело 5-6 мкм. При
посевах на специальные питательные среды выделена культура Trichophyton sarkisovii.
Дифференциальная диагностика. Наряду с дерматофитией верблюды болеют другими кожными
болезнями, сходными с ней по клиническому проявлению (чесотка, оспа, дерматиты). Неправильная
113
постановка диагноза может привести к ошибке в выборе средств борьбы.
Диагноз на дерматофитию ставят при клиническом обследовании, выявлении очагов округлой
формы, покрытых асбестовидными корками, микроскопическом исследовании патологического
материала, при котором выявляется поражение волоса и чешуек грибами (наличие гиф, спор в
кожных чешуйках и вокруг волос).
Чесотка вербюдов вызывается клещом из рода Sarcoptes и характеризуется образованием очагов
в области внутренней и внешней поверхности бедер, венчика и межкопытцевой щели. Вначале
болезни в очагах отмечают зуд, затем образуются узелки и папулы. Зудящие места больные животные
расчесывают, на коже появляются облысевшие участки с трещинами, покрытые кровянистыми
корочками. Диагноз ставят на основании клинических признаков, микроскопическом исследовании
соскобов и выявлении в них чесоточных клещей. По клиническому проявлению чесотка отличается от
дерматофитии отсутствием округлых поражений, покрытых асбестовидными корками.
Оспа у верблюдов протекает с поражением кожного покрова, чаще на местах, слабо покрытых
шерстью: в области промежности, внутренней поверхности бедра и др. Отмечается также поражения
губ, щек, слизистых оболочек ротовой и носовой полостей оспенной сыпью. Длительность
переболевания – 40 дней. Диагноз ставят по клиническим признакам . Оспенные поражения
отличаются от трихофитийных местом локализации, характером и длительностью сохранения
поражении на коже, наблюдают также повышение температуры тела и катаральное воспаление
слизистых оболочек ротовой и носовой полостей.
Дерматиты различной этиологии регистрируют у небольшого количества животных и связаны
чаще с микротравмами, воздействием различных раздражающих химических веществ, при
исследовании патологического материала не обнаруживают споры грибов и клещей.
Заключение. Наиболее восприимчив к дерматофитии молодняк в возрасте до 1 года. Первые
клинические признаки болезни появляются у верблюжат в возрасте 15 сут. Очаги поражения вначале
локализуются па морде, затем распространяются на другие части тела. Нередко наблюдают
генерализованную форму дерматофитии. Переболевание верблюдов длительное, составляет 10-20
мес.
Следует дифференцировать дерматофитию от чесотки, оспы и дерматитов. Возбудителем
дерматофитии верблюдов является самостоятельный вид дерматофита Trichophyton sarkisovii et
Pol.sp.nov.(1983).
Список литературы.
1. Иванова Л.Г. и соавтор. Микология и фитопатология, 1983, т. 17, вып.5.
2. Полякова И.Д. и соавтор. Некотор. Воспр, эпизоотол. Трихофитии верб. Тез. докл. всес. науч.конф.по
проблемам эпизоотол. – Казань.1983.
3. Хамиев С.Х. Ветеринария, 1982,№9.
4. Хамиев С.Х. Ветеринария, 1984,№6.
5. Ainsworth G.C/ el al. fungal diseases of animals. – L, 1973.
6.Blank F. Amer. J. med. sci, 1961 Ne 229.
Жумабеков Х.С., Байгазанов А.Н., Амангельдинова А.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
АНАЭРОБНАЯ ЭНТОРОТОКСЕМИЯ ПОРОСЯТ В СЕМЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
Анаэробная энтеротоксемия – острая инфекционная болезнь, возбудителем который является Cl.
perfringens разных серологических типовтипов (В и С). Течение болезни во многом зависит от
условий содержания и кормления животных. Летальность среди новорожденных поросят достигает 90
– 100%.
АЭТ мы наблюдали в нескольких свиноводческих хозяйствах Семипалатинского региона. В них
применяли технологию непрерывного получения поросят, поэтому в одном свинарнике – маточнике
содержались поросята разных возрастов, отъем осуществляли отдельными партиями. В результате не
удавалось полностью освободить все помещения, т.е. не соблюдался принцип «все свободно – все
занято». Отсюда недостаточно тщательно и качественно проводилась подготовка помещения к
новому циклу технологического процесса.
По нашим наблюдениям, сезонности в возникновении болезни не было. Чаще она появлялась
зимой, но иногда летом.
114
Эпизоотическая ситуация в разных хозяйствах складывалась примерно одинаково. Болезнь
возникала среди поросят – сосунов в первые дни их жизни, сперва в одном или двух гнездах. Затем
она быстро распространялась, и через 5-10 дней болели почти все поросята. Способствует этому
несоблюдение ветеринарно-санитарных правил в помещениях для опороса и на ферме, проведение
опоросов в больших неразделенных свинарниках – маточниках и др.
Поросята, заболевшие в первые дни жизни, были угнетены, плохо сосали: отмечали диарею,
фекалии с примесью крови, температура тела в пределах нормы или понижена на 0,2-0,30 С. Погибали
они через 1-2 дня после заболевания.
Лабораторные исследования показали наличие в содержимом тонких кишок токсина. При
бактериологическом исследовании соскобов из мукозы кишок и проб печени выделили Cl.
perfringens. типа С. Затем выделенные культуры клостридий типировали и определяли тип токсина.
Кролики от него погибали.
Патологоанатомические вскрытие убитых с выраженной семиологией больных поросят показало,
что наиболее заметные изменения были в органах пищеварения, и в частности, в тонких кишках.
Слизистая их вишневого, иногда темно-вишневого цвета, поверхность покрыта массой с примесью
крови и неприятного запаха, местами она изъязвлена, язвы с неровными, изрытыми краями.
Содержимое кишок жидкое, пенистое, желтовато-буроватого цвета с прожилками крови.
В желудке небольшое количество свернувшегося молозива с пузырьками газа. Слизистая
оболочка в состоянии острого катара. Катаральный процесс отмечали и в толстых кишках.
Печень увеличена, серо-глинистого цвета, паренхима дрябловатая. Под капсулой почек часто
находили геморрагий в виде петехий и экхимозов, граница между корковым и мозговым слоями слабо
выражена. Видимых изменений в других органах не обнаружено.
Гистологические изменения в органах пищеварения и выделения изучали у 9 больных поросят,
убитых в стадии выраженных клинических признаков. У разных животных они были однотипными,
хотя и имели неодинаковую глубину поражения.
При неглубоких изменениях стенка тонких кишок местами утолщена, субмукоза отечна с
гиперемией и диапедезными геморрагиями в ней и собственной пластинке мукозы.
Кишечные ворсинки сохранены, многие из них вытянуты и покрыты оксифильно окрашенными
энтероцитами. На отдельных участках отмечена десквамация, а сохранившиеся ворсинки были в
состоянии резко выраженной баллонной дистрофии.
В местах глубоких поражений наблюдались геморрагии во всех слоях мукозы, а иногда и в
мышечной оболочке кишок. Собственная пластинка мукозы часто пропитана кровью на значительных
участках, субмукоза отечна, утолщена. Ворсинки в таких местах лишены эпителия и они оголены.
Собственная пластинка мукозы обнажена и непосредственно контактирует с с содержимым
кишечника.
В других местах структура ворсинок относительно сохранена, но их специфические элементы
подвержены некрозу и выглядят в виде бесструктурной оксифильной массы с очертаниями ворсинок.
Нередко среди некротической массы имелись большие скопления эритроцитов с относительно
сохранившимися форменными элементами.
В отличие от ворсинок, эпителий которых или десквамирован, или некротизирован, эпителий
крипт в основном сохранился, но находился в состоянии резко выраженной дистрофии, некробиоза,
реже некроза. Характерно, что бокаловидные клетки сохранились лучше.
В желудке серозная оболочка утолщена, гиперемирована и видны единичные диапедезные
геморрагии в слизистой и мышечной оболочках.
Мукоза толстых кишок покрасневшая, субмукоза отечна, множественные кровоизлияния в них и
особенно в собственной пластинке мукозы. Покровный эпителий сохранен, но клетки его находились
в состоянии колликвационной дистрофии или некроза.
В печени и почках отмечали зернистую и жировую дистрофию, гиперемию, а под капсулой почек
– множественные петехиальные геморрагии. Нередко в печени отек пространства Диссе. В
поджелудочной железе очаги некроза в экскреторной ткани.
Головной мозг и его оболочки, особенно в области продолговатого мозга, гиперемированы.
Таким образом, в результате своевременной диагностики болезни с использованием клинических,
патоморфологических и бактериологических методов и своевременно проведенных лечебных,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий вполне удается ликвидировать болезнь и
предупредить гибели молодняка.
115
Список литературы.
1. А.А. Авроров, А.В. Акулов, Л.Т. Бурба и др. Патологоанатомическая диагностика болезней свиней М,
Колос, 1984.
2. Мейн, Бергман, Эндрей, Беренс. Массовые заболевание поросят энтеротоксемией в некоторых провинциях
Германии: Medcin veterinai, Берлин, 1987 S.29-32. Семипалатинск ул. Кашаубаева 2/14 т. 35-39-55, 87773572838.
3. А.В. Киселев. Энтеротоксемия у поросят-отъемышей в некоторых хозяйствах Татарстана. Ветеринария, М.,
2002, с.73-75
УДК 637.5
Машанова Н.С., к.т.н., Алматинский технологический университет
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор, СемГУ им. Шакарима
Байболова Л.К., д.т.н., профессор, КазНАУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ ИЗ КОНИНЫ
Применение современных биотехнологических методов, способствующих интенсификации
технологических процессов и улучшению таких качественных показателей, как нежность, сочность,
вкус и аромат, открывают возможности расширения ассортимента и увеличения производства
соленых изделий. Существенным результатом применения научных достижений в промышленности
может явиться значительное сокращение продолжительности технологического процесса.
Исследования по определению влияния интенсивных методов обработки на изменение качественных
показателей конины показали, что обработка электрическим током приводит к ускорению процесса
посмертного окоченения и более раннему его разрешению. Электростимуляция позволяет
использовать мясо в парном состоянии или в охлажденном на более ранних стадиях автолиза, чем без
предварительной обработки его электрическим током.
С учетом этого при производстве соленых изделий из баранины мясо шприцевали
многокомпонентным рассолом и подвергали воздействию электрического тока, после этого
обрабатывали в массажере марки МГ 200-2, разработанным Кудряшовым Л.С. и др. (патент
№2118493), в течение 6 часов. В качестве объекта использована длиннейшая мышца спины и филе
конины 1 и 2 категории упитанности, из которых изготавливали соленые изделия.
Контрольные образцы, изготовленные без применения МО, имели выход продукта на (4,5-5,0)%
меньше, чем опытные.
По органолептическим показателям опытные образцы так же имели на 0,5-0,8 баллов больше,
чем контрольные, что подтверждает положительную роль механических воздействий.
Комплексное исследование качества пищевых продуктов, в частности, соленых изделий, имеет
большое научное и практическое значение, так как результаты его позволяют сбалансировать состав
готового продукта по основным компонентам и
Следует подчеркнуть, что количественное соотношение в содержании белков, жиров и влаги во
многом зависит от качества исходного сырья. Такие различия наблюдаются и в содержании таких
важных элементов, как витамины и минеральные вещества. Полученные нами результаты
свидетельствуют о том, что химический состав опытных образцов соленых изделий из конины богаче,
что объясняется введением в рассол белково-жировой эмульсии. Так, содержание минеральных
веществ Са и Fe в опытных образцах на (35-40)% выше, чем в контрольных.
В настоящее время вопреки рекомендациям медицинской науки, отмечается повышение
потребления животных жиров, что ведет к частичному вытеснению растительных масел, богатых
полиненасыщенными жирными кислотами. С физиологической точки зрения, одной из основных
задач является сокращение потребления жиров, в частности, животных, содержащих в основном
насыщенные кислоты, и создание продуктов повышенной биологической ценности.
Нами определены жирно-кислотный состав варено-копченых изделий из конины опытных
образцов, посоленных белково-жировой эмульсий. Так, общее количество ненасыщенных кислот в
изделий “длиннейшая мышца” составило 54,6%, т.е. больше на 16%, чем в контрольных партиях, в
изделиях “Филе” и «жая» содержание данных кислот составляло соответственно 58,0% и 40,2%;
57,5% и 40,72%. Следует отметить, что в контрольных образцах линолевая и линоленовая кислоты не
обнаружены, а содержание арахидоновой кислоты составляло до 1%, а в опытных партиях их
116
количество достигало 4,7%, 2,7% и 1,9%, что должно благоприятно сказываться на профилактике
таких заболеваний, как ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, заболевание печени,
желчно-каменной болезни.
В целях комплексной оценки качества готовых продуктов проведен органолептический анализ
разработанных соленых изделий из конины, который показал, что готовые продукты имели высокие
вкусовые достоинства и оценены дегустаторами как ТОО “Кайнар” и ресторана «Диккенс», так и
учеными АТУ, как продукты очень хорошего качества. На основании данных по содержанию
химического состава опытных и контрольных партий соленых изделий из конины установлена их
энергетическая ценность, сбалансированность белков и жиров и рассчитана формула пищевой
ценности в энергетическом и весовом выражении.
Исследуемые готовые изделия удовлетворяет требованиям сбалансированного питания.
Соотношение в них энергии, выделяемой белками и жирами, находится в пределах 1:0,25.
Энергетический вариант интегрального скора свидетельствует, что готовые соленые изделия
обладают высокой биологической ценностью. Так, они в количестве 10 % суточной калорийности
удовлетворяют 31 % суточной потребности человека в белках, в том числе животных – 49 %. Важное
значение при оценке биологической ценности продукта имеет соотношение в его белках заменимых и
незаменимых аминокислот. Содержание последних в значительной степени определяет его
биологическую ценность.
Скорость переваривания белков в желудочно-кишечном тракте или перевариваемость их в
составе продуктов протеолитическими ферментами является одним из важных факторов,
определяющих биологическую ценность пищевых продуктов. Нами определена перевариваемость «in
vitro» пепсином и трипсином белков опытных и контрольных образцов.
Наибольшую скорость переваривания имеют белки опытного образца, которые обладают более
высокой пищевой ценностью. Этому способствует как МО парного соленого мяса, так и
использование БЖЭ в составе рассола. В целом опытные образцы перевариваются на (25-30) %
лучше, чем контрольные.
Согласно существующим нормативным документам в процессе производства пищевых продуктов
проводится микробиологическая оценка, так как сырье в зависимости от условий получения и
хранения может иметь в своем составе от сотен тысяч до несколько миллионов микробных клеток в 1
грамме. В мясе после посола, общее количество микробных клеток составляло от 6 до 7 миллионов в
1 г, так как в процессе обработки, выдержки в посоле, перемешивании, добавлении разных видов
специй увеличиваются случаи соприкосновения мяса с внешней средой, и неизбежно попадание в
сырье различных бактерий, в том числе кишечной палочки .
Таким образом, исследования пищевой и биологической ценности продуктов из конины,
выработанные в условиях интенсивной технологии показывают, что они отличаются нежной
консистенцией, приятным вкусом и запахом, повышенным содержанием незаменимых аминокислот и
полиненасыщенных жирных кислот. При этом выход продуктов увеличивается на 5-6 %.
Кабулов Б.Б., Какимов А.К., Есимбеков Ж.С., Есмагамбетов А.А.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
ПРИМЕНЕНИЕ КОСТИ КАК ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСОПРОДУКТОВ
Безотходная переработка сырья и создание биологически активных продуктов является основным
направлением развития пищевой технологии. Это обеспечивает не только повышение выхода
конечной продукции и эффективность производства в целом, но и создает реальные условия для
осуществления технологических процессов в экологически чистых условиях.
Широкое использование костного сырья для производства различной продукции обусловлено
содержанием в ней высокоусвояемого жира, белка, фосфорно-кальциевых солей в пищевых
продуктах.
Получение пищевых добавок из кости осуществляется по двум направлениям: выработка белковожиро-минерального компонента для производства мясопродуктов и использование минеральной
части кости и костного остатка в качестве источника фосфорно-кальциевых солей в пищевых
продуктах.
117
Минеральные вещества наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами являются жизненно
важными компонентами пищи человека, необходимыми для построения структур живых тканей и
осуществления биохимических и физиологических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности
организма. Минеральные вещества участвуют в важнейших обменных процессах организма: водносолевом и кислотно-щелочном. Многие ферментативные процессы в организме невозможны без
участия тех или иных минеральных веществ.
На базе лаборатории СГУ имени Шакарима были проведены некоторые эксперименты по
получению костного порошка из говяжих костей. Для экспериментов брались реберные, позвонковые
и трубчатые кости.
Химический анализ костей проводился на низковакуумном аналитическом растровом
электронном микроскопе (РЭМ) «JSM-6390LV JEOL» (Япония). В ходе исследований были получены
результаты, представленные в таблицe 1.
Взвешенное определенное количество костей варилось в воде в течение 2,5-3ч для
обезжиривания. При этом в процессе варки постоянно меняли воду. Далее кости измельчались на
небольшие куски размером 15х15 мм и были пропущены через дробилку ВКМД-10. После
измельчения кости размером 5х5 мм снова отваривались в воде в течение 2 часов. После варки и
непродолжительной сушки сырье подается во вторую дробилку ВКМД-6, где здесь измельчается до
размеров 100мкн.
Полученный костный порошок подвергается тепловой обработке с использованием реагента творожной сыворотки с pH 4,3. Творожная сыворотка, проникая внутрь массы, расщепляет структуру
костной ткани, при этом образуются коллоидные растворимые соединения. Под действием
протеолитических ферментов, содержащихся в творожной сыворотке, происходит расщепление
белковых веществ. Температура 90-100 0С ускоряет процесс, позволяет разрушить структуру костной
ткани и повысить растворимость соединительнотканных белков и извлечь их из костного каркаса.
Процесс перемешивания и нагревания осуществляется при помощи магнитной мешалки. Далее
полученный пищевой компонент сушится и пропускается через набор сит, для определения
гранулометрического состава [1].
Таблица 1 - Оценка элементного состава пищевого компонента
Показатели
Пищевой компонент
Кальция, мг(%)
Фосфора, мг(%)
Натрий, мг(%)
Калий, мг(%)
Железа, мг(%)
Магний, мг(%)
142,40
65,58
50,20
113,70
0,25
103,59
Полученный пищевой компонент был внесен в рецептуру паштета. Технологический процесс
приготовления фарша следующая: предварительно подготавливают мясную обрезь и свинину
полужирную промывают, бланшируют в воде при температуре 100 0С в соотношении сырья и воды
1:3 в течение 30 минут, измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 3 мм, печень
вымачивают в холодной воде, освобождают от крупных кровеносных сосудов, остатков жировой
ткани, лимфатических узлов, промывают в холодной воде, нарезают на куски массой до 300 г и
бланшируют при 100 0С при соотношения сырья и воды 1:3 в течение 5 минут, взвешивают,
измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 3 мм. Предварительно обрабатывают яичный
меланж, специи. Лук репчатый чистят, замачивают в воде в течение 1 часа, грубо измельчают, жарят в
жире в течение15 минут до золотистого цвета, повторно измельчают более мелко.
Составление и приготовление паштетной массы производят в куттере с последовательной
закладкой сырья: мясную обрезь, печень, свинину полужирную, белковый комплекс, яичный меланж,
соль, специи, лук. Дополнительно вводят в состав фарша пищевой компонент порциями в течение
всего процесса куттерования в количестве 20-30% к весу фарша, вместо традиционно используемого в
паштетах бульона [2].
Паштетную массу шприцуют в естественную оболочку и варят в пароварочных камерах при 80 0С
118
в течение 1 часа до достижения в центре батона температуры 72 0С. После варки батоны с паштетом
охлаждают водой под душем до температуры в центре батона 35 0С, дальнейшее охлаждение
проводят в камерах при 4 0С, до температуры в центре 8 0С. Готовые паштеты в оболочке направляют
на реализацию.
Применение пищевого компонента костной ткани обогащает продукт биологически активными
веществами, витаминами, макро- и микроэлементами. По химическому составу пищевой компонент
из кости близок к телятине 1 категории, что подтверждает его использование при изготовлении
различных пищевых продуктов.
Таким образом, применение кости убойных животных на пищевые цели позволяет обогатить
мясопродукты ценными минеральными веществами, повысить их пищевую и биологическую
ценность.
Список литературы.
1. Предв. патент РК № 14851. Способ производства пищевого белка из кости. /Тулеуов Е.Т., Кудеринова Н.А.,
Какимов А.К.; опубл. 15.10.2004, бюл. № 10.
2. Предв. патент РК № 15363. Способ производства паштета «Сергек». / Кудеринова Н.А., Тулеуов Е.Т.,
Какимов А.К., Молдахметова З.К.; опубл. 15.02.2005, бюл. № 2.
Кабышева Ж.К.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ЖЕКЕ МЕНШІК ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ БҰЗАУЛАРДЫҢ
ЭЙМЕРИОЗДЫ-МОНИЕЗИОЗДЫ ИНВАЗИЯСЫН ЕМДЕУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ӘДІСІ
Бұзаулардың аш ішектерінде тоғышарлық ететін эймериялар ассоциативті, эймериоздымониезтозды инвазияларды тудырады. Сол себепті ірі қара малдарының эймериозды –мониезиозды
инвазияларымен ең тиімді күрес жолдарын табу-паразитологияның ең өзекті мәселелерінің бірі
болып келеді.
Малдәрігерлік тәжірибеде эймериозды-гельминтозды инвазиясында фенасал (200-300 мг/кг),
фенапэк (0,25 мг/кг), сульфамонометоксин (50 мг/кг), эймерияларға қарсы новарсенол В.А. Лочкарев
(«Эймериоз крупного рогатого скота» ветеринария 1995.№ 6., С. 41-43), В.А. Дзержинский
(«Применение сульфадиметоксина и химкоксида 7 при эймериозе крупного рогатого скота»
Ветеринария 1987. № 4) сульфадиметоксин және химкокцид 7., Н.Т.Хусайынова («Эймериозы
крупного рогатого скота». Автореферат... канд.дисс. –Алматы. 2002.24с) сульфадиметоксинді
қолданды. М.Е.Шевченко (Труды Оренбурского СХИ. -1963.-Т.15. – С. 178-183), норсульфазолды
қолданды. Н.Н.Евплов (1980) химкокцидті ірі қара малдарына эймериозға қарсы 40 мг/кг салмағына
5 күн қатарынан қолданып жақсы нәтиже алды. Л.А.Рудецкий («Лечение и профилактика при
кокцидиозе» Ветеринария.-1982.№3.-С.52-53). ірі қара малдарының эймериозына қарсы
сульфаниламид препараттары норсульфазол, сульфадимезин, фталазол 30 мг/кг салмаққа күніне 3
рет, сульфадиметоксин осы мөлшерде, левомицетин 20 мг/кг салмаққа күніне 2 рет қолданды.
В.А. Холощанов («Эффективность фенасала при мониезиозе телят» Ветеринария №1.1966) ірі
қара малдарына мониезиге қарсы фенасал препаратын ауыз арқылы 0,15 мг, 02-0,25 г/кг салмаққа
ашықтырып берді. 50 бас бұзауға 0,15 мг мөлшерде бергенде әсер ету тиімділігі 84,5% көрсетті.
Бұзаулардың эймериозына қарсы биомицин 20 мг/кг, кокцидин 80 мг/кг, ампролиум -10-20 мг/кг,
кокцидиовит 20-40 мг/кг, химкокцид 40 мг/кг, химкокцид-7 300 мг/кг, норсульфазол 60 мг/кг,
сульфадимезин, фталазол 100 мг/кг, левомицитин 20 мг/кг, цигро 30-40 мг/кг салмаққа қолданды.
(Н.Н.Евплов «Эймерии и эймериоз крупного рогатого скота в Центрально-черноземной зоне страны»
Тр. Всесоюз.ин.экспер. ветеринарии, 1982. №56.-С.112-117). Бұзаулардың мониезиозына қарсы
монсонил препаратын қолданып 8-9 айлық бұзауларға 0,07 г/кг салмаққа, су эмульсиясында
монсонил 1:10 қатынасына дымқылдап жеммен қосып берді. Сонымен қоса оксинид препаратын 0,15
г/кг салмаққа беріп, әсер ету 100% тиімділігін алды. Ірі қара малдарының мониезиозына никлозамид
препаратын 65-72 мг/кг мөлшерде қолданды, әсер ету тиімділігі 100%. И.А.Архипов,
Э.И.Рехвиашвили, С.Д.Дурдусов, Г.П.Веселова, Д.Н.Шемяков Архипов И.А., Рехвиашвили Э.И.,
Дурдусов С.Д "Антгельминтная эффективность тетраксихола при триматодозах и мониезиозе
жвачных животных. //Труды.Всер.ин-та гельминтол.1998-Т.35-С.20-25). Ірі қара малдарының
мониезиозына қарсы тетраксихол препаратын қолданып әсер ету тиімділігін анықтады. Moniezia
119
benedeni қоздырғышына қарсы тетраксихол препаратын қолданып жоғары әсер ету тиімділігін
анықтады, Мониезиозға қарсы цесенал препаратын 50,75, 100 мг/кг салмаққа қолданды, әсер ету 93,4100% тиімді екені анықталды. (С.Д.Дурдусов «Эколого-эпизоотологическая
характеристика
гельминтозов и кокцидиозов крупного рогатого скота, и меры борьбы с ними в Аридной зоне Юга
России». Автореферат. Д.в.н. 1999). Бұзаулардың мониезиозына қарсы фенасал препаратын 0,15 г/кг
мөлшерде никлодамид препаратын 65-72 мг/кг салмаққа беріп, әсер ету тиімділігі 100%. (Подгорной
В.Р. «Сравнительная оценка лечебной эффективности антгельминтиков при мониезиозе ягнят».
Тезисы докладов ВОГ, т.1. 1963 стр.43). Ірі қара малдарының мониезиозына қарсы теренал (хойхст)
су ерітіндісінде 65 мг/кг салмаққа берді. (Crzywinski L., Kliszewski E. «Эффективность панакура при
мониезиозе крупного рогатого скота и овец» Ветеринария №2. 1984).
Соңғы жылдары
әр түрлі
малдардың
эймериоздарын
емдегенде, алдын алуда
сульфаниламид препараттары кеңінен қолданылады.
Қазіргі уақытта әртүрлі жеке меншік шаруашылықтарында негізінде эймериоздыгельминтозды, аралас инвазиялар (аурулар) кезігеді. Осы шаруашлықтарда емдеу, алдын алу
шараларын жүргізгенде, аралас инвазиялық аурулар ескерілмейді. Малдәрігерлік шаралар тек қана
бір бағытта жүргізіледі, көбінесе гельминтозға қарсы антгельминттер қолданылып дегельминтизация
жасалынады. Эймериозға қарсы шаралар сирек жүргізіледі, ал аралас эймериозды-гельминтозды
инвазияларға, оның ішінде эймериозды-мониезиозды инвазиясына қарсы шаралар мүлдем
жүргізілмейді.
Мониезиозға қарсы қолданылатын антгельминттіктер эймерилерге қарсы, керісінше
эймериозға қарсы қолданылатын дәрілер гельминттерге (құрттар) әсер етпейді.
Жоғарыда көрсетілген мағлұматтарды ескере отырып, алдымызға қойған мақсатымыз ірі қара
малдарының аралас эймериозды-мониезиозды инвазиясын емдеудің тиімді әдісін анықтау болады.
Сульфадиметоксин альбендазол препараттарымен бірге қолданылады.
Сульфадиметоксин препараты құрғақ жемге (құрама жем, ұнтақталған астық дән) қосып,
жақсылап араластырады.
Осы жемді науаға бөліп салып, күніне бір рет таңертең мал жайылымға шығар алдында береді.
Сульфадиметоксин бес күн қатарынан, бірінші күні альбендазолмен қосып береді.
Бұл әдісті қолданғанда эймерилерге қарсы экстенсивті және интенсивті тиімділігі 100% болды.
Сульфадиметоксин альбендазолмен қосып сынау 7-8 айлық бұзауларда жүргізілді. Жүргізілген
тәжірибелерде бұзаулардың эймериялармен зақымдалуы 80-100%, мониезилермен 70-90 %, осыларға
сәйкес инвазия интенсиві эймерилермен 10-80 ооциста және 3-40 мониезилердің жұмыртқалары
микроскоптың 1 алаңында болды (үлкейткіш объектив -8, окуляр -7).
Ірі қара малдарының аралас эймериозды-мониезиозды инвазиясын емдеу және алдын алу үшін
сульфадиметоксин 50 мг малдың әрбір килограмм салмағына, күніне 1 рет 5 күн қатарынан,
альбендазол 20 мг малдың әрбір килограмм салмағына, сульфадиметоксин бергендегі бірінші күні
береді.
Маусым айынан қараша айына дейін, айына 1 рет бұзаулардың 10 процентінен нәжістерін
алып, Дарлинг әдісімен тексереді. Егер аралас эймериозды-мониезиозды инвазия анықталса,
препараттарды беріп, аурудың алдын алады.
Ауру жылда шығатын шаруашылықтарда бұзауларға бірінші рет жайылымға шыққан соң 35-40
күн өткенде, екінші рет бірінші реттен кейін тағыда 35-40 күн өткенде аурудың алдын алу үшін
препараттар беріледі. Осы ретте 1-1,5 жастағы төлге жайылымға шыққан соң 35-40 күн өткенде, 1
рет препараттар беріледі.
Ірі қара малдарының аралас эймериозды-мониезиозды инвазиясын емдегенде, алдын алғанда және
осы әдісті қолданғанда препараттардың экстенсивті және интенсивті тиімділігі 100% болды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1.Архипов И.А., Рехвиашвили Э.И., Дурдусов С.Д "Антгельминтная эффективность тетраксихола при
триматодозах и мониезиозе жвачных животных. // Труды.Всер.ин-та гельминтол.1998-Т.35-С.20-25.
2.Құсайнова Н.Т., Искаков М.М. Некоторые вопросы эпизоотологии эймериозов крупного рогатого скота и
овец на востоке и северо-востоке Казахстана// Вестник наук Акмолинсого СХИ.-1996.№4.-С.158-160.
3.Демидов Н.В., В.А.Потемкина. Справочник по терапии и прфилактике гельминтозов животных. Москва
"Колос"1980.
120
Уалиев С.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПОСОЛА МЯСА
Посол мяса – процесс придания стойкости продукту при хранении в отсутствие искусственных
способов охлаждения, замораживания и других методов консервирования. Вместе с тем,
использование наряду с хлоридом натрия и других посолочных ингредиентов способствует
стабилизации окраски мяса, придает продукту специфический вкус и аромат. При этом, мышечная
ткань набухает, увеличивается в объеме, повышается влагосвязывающая способность, изменяется
концентрация водородных ионов в кислую сторону.
Процесс посола основан на диффузии и осмосе, при котором в мясо проникают посолочные
ингредиенты, а из мяса извлекается часть влаги, экстрактивных веществ, белков и др. использование
при посоле метода шприцевания рассола, а также интенсивных способов обработки посоленного
сырья (тумблирование, массирование, вибрацию и т.п.) повалило ускорить процессы проникновения и
последующего распределения послных ингредиентов в продукте за счет фильтрации рассола, исходя
из этого положения, процесс посола мяса при производства соленых изделий рассматривают как
фильтрационно-диффузионный осмотический.
Температурный градиент вызывает дополнительное перемещение вещества в направлении
теплового потока – термодиффузию.
Применительно к условиям посола процесс распределения посолочных веществ в системе
рассол – продукт (имеющий форму, близкую к форме пластины) можно выразить, исходя из закона
Фика, следующим уравнением:
   1   2 h 2 /9.2D lg C p / Ch  ,
(1)
где τ – длительность посола, сут;
К1 – коэффициент, учитывающий сопротивление пограничного диффузионного слоя рассола;
К2 – коэффициент, учитывающий изменение структуры ткани и ее сопротивление проникновению
посолочных веществ;
D- коэффициент диффузии в растворе, м2/сут;
Ср – концентрация рассола в момент τ, %;
Сh – концентрация соли в мясе на глубине h, %;
h - путь проникновения, м.
В условиях интенсивного перемешивания рассола длительность посола можно выразить следующим
образом:
  0.108h 2 /Dmk lg C p / Ch 
(2)
где Dmk – коэффициент проникновения посолочного вещества в данную ткань, м2/сут,
Dmk=D/m,
(3)
где m – коэффициент, учитывающий отличие скорости проникновения вещества в ткань от скорости
диффузии его в воду при той же температуре.
Посолочное оборудование можно классифицировать в зависимости от способа посола, условий
его проведения и характеристик сырья, которое подвергается воздействию поваренной соли.
В агрегаты для посола мяса входят комплексы оборудования, посолочные автоматы и смесители для
посола.
В процессе посола концентрация соли в ткани увеличивается, а в окружающей среде
уменьшается, приближаясь к определенной конечной величине, хотя и не достигая ее. Эту величину
121
можно представить как гипотетическую равновесную равна условной концентрации суммарного
количества слои в суммарном количестве рассола системы:
a
p




'
'
'
,
 amk / W p  Wmk  a p  amk   a 'p / W p'  a 'p  amk
/ Wmk
 amk
где ар, амк и а\р, а\мк – соответственно количество слои в рассоле и в тканях до посола
Wр, Wмк и W\р, W\мк – соответственно количество воды в рассоле и в тканях до
(4)
и в конце посола;
посола и в конце
посола.
При посоле процесс односторонней диффузии веществ в однородной среде выражается законом
Фика:

 /   ( D 2 C / h 2 ) ,
(5)
где С – концентрация вещества в данной точке;
τ – длительность диффузии; D- коэффициент диффузии;
h - расстояние от границы раздела в системе.
Для случая диффузии в трехмерной системе (диффузия соли происходит одновременно в трех
направлениях) закон Фика имеет вид:
C /   D 2 C
(6)
где V2С – оператор Лапласа;
 2 C   2 C / x 2   2 C / y 2   2 C / z 2 .
Закон Фика исходит из предположения, что перенос диффундирующих
обусловливается наличием градиента концентрации в изотермических условиях.
Изменение температуры системы можно учесть по уравнению:
D2  D1T21 / T1 2 
(7)
веществ
(8)
где Т1 и Т2 – температура системы, К;
η1 и η2- коэффициенты вязкости, отвечающие этим температурам.
Кабышева Ж.К.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
БҰЗАУЛАРДЫҢ АССОЦИАТИВТІ ИНВАЗИЯСЫН ЕМДЕУ АЛДЫН АЛУ ТӘСІЛІ
Малдардың ас қорыту органдарында тоғышарлық ететін қарапайымдылар эймериялар және
гельминттер ассоциативті, эймериозды-гельминтозды инвазияларды тудырады. Сол себепті ірі қара
малдарының эймериозды –мониезиозды инвазияларымен ең тиімді күрес жолдарын табупаразитологияның ең өзекті мәселелерінің бірі болып келеді.
Малдәрігерлік тәжірибеде эймериозды-гельминтозды инвазиясында фенасал (200-300 мг/кг),
фенапэк (0,25 мг/кг), сульфамонометоксин (50 мг/кг), эймерилерге қарсы новарсенол В.А. Лочкарев
(«Эймериоз крупного рогатого скота» Ветеринария, 1995.№ 6., С. 41-43), В.А. Дзержинский
(«Применение сульфадиметоксина и химкоксида 7 при эймериозе крупного рогатого скота»
Ветеринария, 1987. № 4) сульфадиметоксин және химкокцид 7., Н.Т.Хусайынова («Эймериозы
крупного рогатого скота». Автореферат... канд.дисс. –Алматы. 2002.24с) сульфадиметоксинді
қолданды. М.Е.Шевченко (Труды Оренбурского СХИ. -1963.-Т.15. – С. 178-183), норсульфазолды
қолданды. В.А. Холощанов («Эффективность фенасала при мониезиозе телят» Ветеринария
№1.1966) ірі қара малдарына мониезиге қарсы фенасал препаратын ауыз арқылы 0,15 мг, 02-0,25 г/кг
122
салмаққа ашықтырып берді. 50 бас бұзауға 0,15 мг мөлшерде беріп, әсер ету тиімділігін 84,5%
болды.
Бұзаулардың мониезиозына қарсы монсонил препаратын қолданып 8-9 айлық бұзауларға 0,07
г/кг салмаққа, су эмульсиясында монсонил 1:10 қатынасына дымқылдап жеммен қосып берді.
Сонымен қоса оксинид препаратын 0,15 г/кг салмаққа беріп, әсер ету 100% тиімділігін алды. Ірі қара
малдарының мониезиозына никлозамид препаратын 65-72 мг/кг мөлшерде қолданды, әсер ету
тиімділігі 100%. И.А.Архипов, Э.И.Рехвиашвили, С.Д.Дурдусов, Г.П.Веселова, Д.Н.Шемяков
Архипов И.А., Рехвиашвили Э.И., Дурдусов С.Д "Антгельминтная эффективность тетраксихола при
триматодозах и мониезиозе жвачных животных. //Труды.Всер.ин-та гельминтол.1998-Т.35-С.20-25).
Ірі қара малдарының мониезиозына қарсы тетраксихол препаратын қолданып әсер ету тиімділігін
анықтады. Moniezia benedeni қоздырғышына қарсы тетраксихол препаратын қолданып жоғары әсер
ету тиімділігін анықтады, Мониезиозға қарсы цесенал препаратын 50,75, 100 мг/кг салмаққа
қолданды, әсер ету 93,4- 100% тиімді екені анықталды. (С.Д.Дурдусов «Эколого-эпизоотологическая
характеристика гельминтозов и кокцидиозов крупного рогатого скота, и меры борьбы с ними в
Аридной зоне Юга России». Автореферат. Д.в.н. 1999). Бұзаулардың мониезиозына қарсы фенасал
препаратын 0,15 г/кг мөлшерде никлодамид препаратын 65-72 мг/кг салмаққа беріп, әсер ету
тиімділігі 100%. (Подгорной В.Р. «Сравнительная оценка лечебной эффективности антгельминтиков
при мониезиозе ягнят». Тезисы докладов ВОГ, т.1. 1963 стр.43). Ірі қара малдарының мониезиозына
қарсы теренал (хойхст) су ерітіндісінде 65 мг/кг салмаққа берді. (Crzywinski L., Kliszewski E.
«Эффективность панакура при мониезиозе крупного рогатого скота и овец» Ветеринария №2. 1984).
Соңғы жылдары
әр түрлі
малдардың
эймериоздарын
емдегенде, алдын алуда
ульфаниламид препараттары кеңінен қолданылады.
Қазіргі уақытта әртүрлі жеке меншік шаруашылықтарында негізінде эймериоздыгельминтозды, аралас инвазиялар (аурулар) кезігеді. Осы шаруашлықтарда емдеу, алдын алу
шараларын жүргізгенде, аралас инвазиялық аурулар ескерілмейді. Малдәрігерлік шаралар тек қана
бір бағытта жүргізіледі, көбінесе гельминтозға қары антгельминттер қолданылып дегельминтизация
жасалынады. Эймериозға қары шаралар сирек жүргізіледі, ал аралас эймериозды-гельминтозды
инвазияларға, оның ішінде эймериозды-мониезиозды инвазиясына қарсы шаралар мүлдем
жүргізілмейді.
Мониезиозға қарсы қолданылатын антгельминттіктер эймерилерге қарсы, керісінше
эймериозға қарсы қолданылатын дәрілер гельминттерге (құрттар) әсер етпейді.
Жоғарыда көрсетілген мағлұматтарды ескере отырып, алдымызға қойған мақсатымыз ірі қара
малдарының аралас эймериозды-мониезиозды инвазиясын емдеудің тиімді әдісін анықтау болды.
Сульфапиридозин препараты құрғақ жемге (құрама жем, ұнтақталған астық дән) қосып,
жақсылап араластырады.
Осы жемді науаға бөліп салып, күніне бір рет таңертең мал жайылымға шығар алдында
береді.
Сульфапиридазин бес күн қатарынан, бірінші күні феналидон қосып береді.
Бұл әдісті қолданғанда эймерилерге қарсы экстенсивті және интенсивті тиімділігі 100%
болды.
Сульфапиридазин феналидон мен қосып сынау 7-8 айлық бұзауларда жүргізілді. Жүргізілген
тәжірибелерде бұзаулардың эймериялармен зақымдалуы 80-100%, мониезилермен 70-90 %, осыларға
сәйкес инвазия интенсиві эймерилермен 10-80 ооциста және 3-40 мониезилердің жұмыртқалары
микроскоптың 1 алаңында болды (үлкейткіш объектив -8, окуляр -7).
Ірі қара малдарының аралас эймериозды-мониезиозды инвазиясын емдеу және алдын алу үшін
сульфапиридазин 50 мг малдың әрбір килограмм салмағына, күніне 1 рет 5 күн қатарынан,
феналидон 2 мг малдың әрбір килограмм салмағына, сульфапиридазин бергендегі бірінші күні
береді.
Маусым айынан қараша айына дейін, айына 1 рет бұзаулардың 10 процентінен нәжістерін
алып, Дарлинг әдісімен тексереді. Егер аралас эймериозды-мониезиозды инвазия анықталса,
препараттарды беріп, аурудың алдын алады.
Ауру жылда шығатын шаруашылықтарда бұзауларға бірінші рет жайылымға шыққан соң 3540 күн өткенде, екінші рет бірінші реттен кейін тағыда 35-40 күн өткенде аурудың алдын алу үшін
препараттар беріледі. Осы ретте 1-1,5 жастағы төлге жайылымға шыққан соң 35-40 күн өткенде, 1
рет препараттар беріледі.
123
Ірі қара малдарының аралас эймериозды-мониезиозды инвазиясын емдегенде, алдын алғанда
және осы әдісті қолданғанда препараттардың экстенсивті және интенсивті тиімділігі 100% болды.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1.Архипов И.А., Рехвиашвили Э.И., Дурдусов С.Д "Антгельминтная эффективность тетраксихола при
триматодозах и мониезиозе жвачных животных. // Труды.Всер.ин-та гельминтол.1998-Т.35-С.20-25.
2.Құсайнова Н.Т., Искаков М.М. Некоторые вопросы эпизоотологии эймериозов крупного рогатого скота и
овец на востоке и северо-востоке Казахстана// Вестник наук Акмолинсого СХИ.-1996.№4.-С.158-160.
3.Демидов Н.В., В.А.Потемкина. Справочник по терапии и прфилактике гельминтозов животных. Москва
"Колос"1980.
Касенов А. Л., Какимов М. М., Орынбеков Д. Р., Тохтаров Ж. Х., Рахымжанов С. А.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ШЫРҒАНАҚ ӨНІМІН МЕХАНИКАЛЫҚ ЖОЛМЕН ТИІМДІ ӨҢДЕУ
Тағам – халықтың денсаулығын және оның ұлттық генофондық дамуын сақтайтын бірден-бір
фактор. Осыған байланысты күнделікті тұтынатын тағамдардың құндылығын арттырудың маңызы
жоғары. Тасымалдау және сақтау кезінде объективтік себептерге байланысты экспорттық тағамдық
шикізат көздері мен өнімдер көбінесе тағамдық құндылығы талаптарын қанағаттандыра бермейді.
Мұндай мәселелер құндылығы жоғары азық-түлік тұтынатын тауарлар ресурстарының
жетіспеушіліктеріне байланысты аграрлық секторда бірқатар қиыншылықтар туғызуда. Осы
тұрғысында көптеген тағам түрлерінің ассортименттерін витаминдер мен белоктық биологиялық
құндылығы жоғары кешенді өнімдерді алу біздің еліміздің мамандарының алдында тұрған үлкен
міндет. Ол үшін табиғи жергілікті ресурстарды қолдану арқылы тағамдық шикізат қорлары мен
олардың технологиялық өңдеу жолдарын дамыту [1].
Мұндай құндылығы жоғары тағам түрлеріне жеміс-жидектерді жатқызуға болады. Соның
ішінде жабайы өсетіндерін айтсақ қазіргі кезде олардың әлемдік қорда 5320 түрі белгілі. Олар
витаминдер мен белоктарға бай және сонымен қатар аймақтарда кең таралуына байланысты тамақ
өндірісі саласының негізгі шикізат қорларының бірі ретінде қарастыруға болады [2]. Алайда
қолданылатын жеміс-жидек өнімдерінің түрлері шектеулі және де жергілікті жерлерде осы аталған
жеміс түрлерін дамытуды қажет етеді. Сондықтан жеміс-жидек өнімдерінің ішінде шырғанақ
биологиялық белсенді қосылыстардың бағалы көзі болып табылады. Қазақстанда шырғанақтың
бірнеше жабайы түрлері бар. Шырғанақ тамақ өндірісінде, медицинада және де көптеген ауыл
шаруашылықтарында кеңінен қолданылады. Олардың ұрығында сулар, май еріткіш витаминдер,
липидтар, полифенолдар, көмірсулар, аминқышқылдар, минералды заттар бар [3]. Сондықтан халық
шаруашылығының айналымына жергілікті өсімдік өнімдерін қатыстыру, оның ішінде шырғанақ
тұқымдары табиғи-шикізат ресурстарын тиімді қолдануға, сонымен қатар әртүрлі және жоғары
сапалы тамақ өнімдерінде халық қажеттіліктерін толық қанағаттандырады, бұл қоғамдық
тамақтандыру саясатының Мемлекеттік концепциялар талабына сай келеді. Бірақ химиялық құрамы
мен технологиялық қасиеттерінің аз зерттелуінен, тұқымтарына нормативті құжаттамалардың
жоқтығынан және қайта өңдеу өндірісі үшін шикізат ретінде тиімді пайдаланудың ғылыми
негіздемесінің жоқтығынан шырғанақ кеңінен таралмады. Бұл өнім сапасының бағасын тағам
құндылығын арттыруда, емдік-профилактикалық және дәрілік қасиеттері бар тамақ өнімдерінің жаңа
түрлері өндірісінде оларды қолдануда қиыншылық тудырады.
Қазіргі уақытта тамақ өндірісінде майлы тұқымдарды өңдеуге арналған жабдықтар мен
технологиялық желілер тиімді емес. Оның себебі меншікті өнімділігінің аздығы және процестердің
ұзақтығы, биологиялық белсенді заттар кешеніне деструктивті әсер ету, шикізатты ұсақтауға меншікті
энергияның көп бөлінуі, тұқымдарды өңдеу кезіндегі біршама шығындардың болуы,
фармокологиялық дәрілердің мен консервіленген өнімдер сапасының төмендеуі.
Тамақ өндірісін шикізатпен қамтамасыз етуде жабайы жеміс-жидек тұқымдарын пайдалану
кеңінен қолданылады. Соңғысы дәрілік өнімдер мен бағалы және тапшы тамақ өнімдері арасында
халыққа кеңінен таралып, сұранысқа ие болады.
Сондықтан өнімнің негізгі көзі мен табиғи ресурсы ретінде жабайы шырғанақ тұқымдарын
қайта өңдеу кезінде аса тиімді тәсілдерді жетілдіру қажеттілігі туындап отыр. Мұндай мәселелерді
шешуде шырғанақ тұқымының технологиялық және химиялық өзгерістері кезінде биологиялық
124
белсенді заттардың өзгеру заңдылықтары негізінде технологиялық процестер мен технологиялық
жабдықтарға жаңашыл жолмен технологиялық ізденіс жасауды талап етеді.
Осы қарастырылатын мәселелерді
шешуде шырғанақ өнімдерінің құрылымдық–механикалық
қасиеттерін ескере отырып, өнімді өңдеуде табиғи құндылығын жоймай механикалық өңдеу
жолдарын қарастыру. Біздің зерттеуімізде шырғанақ дәнінен майды сығу процесі шнекті пресс
комегімен жүзеге асырылады.
Престеу процесі ежелде Греция мен Римде зәйтүн майын сығып алуда, ал Рим империясы кезеңінде
тарту күші арқылы қозғалатын диірмен тәрізді престер арқылы жүзеге асырылған. 1892 жылы
бұрамалы қалақшалары бар үздіксіз жұмыс істейтін білікті престер, ал кейінірек 1900 ж. American
Process Company фирмасының майлы өнімдерден май бөліп алатын қазіргі қолданыстағы престерге
ұқсас шнекті престер пайдаланыла бастады [4]. Демек өндіріске престеу процесінің қажеттілігі сонау
ерте ғасырлардан-ақ белгілі болған. Шырғанақ дәнінен майды бөліп алуға арналған шнекті пресс
(сурет 1) цилиндрлі тұрқы мен 1 престеу бөлмешігінде престеуші шнек 2, қысымды реттеу
механизміндегі бекіту сомынымен 4 бұралудан қорғайтын фиксаторлы штифтен 5 және май шығатын
конус тәрізді тор 3, сонымен қатар шанақтан 6 тұрады.
Сурет 1
Пресс келесi түрде жұмыс істейдi: шырғанақ дәні жүктемелі шанақ арқылы престеуші
бөлмешiкке беріледі. Қысым шырғанақ дәніне – престеуші шнектің сыртқы диаметрінің өнімнің жүріс
бағыты бойынша сатылай кішіреюі нәтижесінде туындайды да, конус тәрізді тор тесіктері арқылы
май бөлінеді. Шырғанақ дәнінен майдың бөлінуіне қажетті қысым арнайы ойластырылған қысым
реттегіш механизм негізінде реттеледі.
Әдебиеттер.
1. Агафонов А.Д. Андрест Б.В. Организация заготовок дикорастущих плодов, ягод, грибов и ликарственных
трав. – М.:Колос, 1975 – 264 с.
2. Бурмистров А.Д. Ягодные культуры. – Л.:Агропромиздат, 1985 – 175 с.
3. Бессчетнов В.П., Никитина Г.П., Жуков Ю.В. Облепиха, Шиповник, Черноплодная рябина. – Алма – Ата:
Кайнар, 1989 – 240 с.
4. Соколов А.Я. Прессы пищевых и кормовых производств. –М.: Машиностроение, 1973. – 288 с.
Касымов С.К.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Из перечня пищевых веществ для обеспечения полноценного и здорового питания наиболее
важны белки, выполняющие в организме ряд разнообразных функций, многие из которых
незаменимы. Однако в последнее время во многих странах питания, связанная главным образом со
снижением потребления основных групп продуктов – источников биологически полноценных и
активных белков.
В СГУ им. Шакарима уделяется созданию продуктов с заданным составом, в том числе
функциональных, разработке и применению биологически активных добавок, поддерживающих и
корректирующих здоровье человека.
Применительно к мясной промышленности для решения таких задач необходимо с научное
обоснование и реализация интенсивных ресурсосберегающих технологий переработки
животноводческого сырья. Согласно официальной статистике, в целом по отрасли продукты
переработки скота, направляемые на пищевые цели, составляют 65 % к живой массе, кормовые 12:
выработку технологической продукции – 10. Остальные 14 % сегодня остаются вторичные белковые
125
ресурсы: пищевая кровь и ее фракции, субпродукты, семенники, соединительные ткани, богатые
коллагеном, на долю которого приходится от 30 до 35 % общей массы белков убойных животных, что
обусловлено его уникальными свойствами и функциональностью как в организме, так и после
выделения из животных тканей.
Поскольку переработка коллагенсодержащего сырья в традиционными и органолептическими
свойствами нативных компонентов соединительных тканей и прежде всего коллагенов, актуальной
проблемой является развитие научных и практических основ рационального использования
вторичных коллагенсодержащих ресурсов на пищевые цели.
Свыше 20 лет интенсивные исследование в этом направлении проводятся на кафедре
технология мясных, молочных и пищевых продуктов СГУ им. Шакарима, включая НИР по
важнейшей госбюджетной тематике «Теория и практика продуктов лечебно-профилактического и
специального назначения на основе рационального использования вторичного сырье мясной и
птицеперерабатывающей
промышленности»,
«Разработка
теоретических
аспектов
биотехнологических процессов в создании биопрепаратов специального назначения на основе
рационального использования второстепенных белковых ресурсов», (1995-2007 гг.); межвузовских
научно-технических программ по подпрограмме «Биологическая безопасность и лечебнопрофилактическое питание» (1990-2007 гг.)
В результате теоретических и экспериментальных исследований в соответствии с общей схемой
(рис.1) показано, что получение конкурентоспособной продукции при переработке
коллагенсодержащего сырья возможно путем интенсификации технологических процессов за счет
энзиматической модификации его компонентов, а также целенаправленного воздействия физикохимических факторов. В связи возникает необходимость систематизации вторичных
коллагенсодержащих ресурсов мясной отрасли путем оценки микроструктурных характеристик и
физико-химических показателей для максимально точного подбора специфических биопрепаратов
рационального использования.
Совокупность оценок содержания суммарных белков, их качественного и количественного
соотношения, белок – жир с учетом особенностей структуры и массовой доли коллагеновых фибрилл,
структурно-механических свойств и показателей биологической ценности позволили сформировать
две группы вторичного сырья по перспективам предпочтительного использования.
Сырье объединенные в состав I группы, имеют общие признаки: значительное массовое
содержание неколлагеновых белков, тонкие слаборазвитые коллагеновые волокна, достаточно
высокое содержание жира. Это обусловливает целесообразность комплексного использования всех
белковых фракций на пищевые цели, в том числе для получения натуральных пищевых добавок в
составе мясных продуктов [1].
II группы характерны высокой долей коллогеновых фракций с мощной фибриллярной
структурой, относительно низким содержанием некологеновых белков и жира. Относительно низким
содержанием некологеновых белков и жира. Эти виды сырья представляют интерес для очистки и
выделения коллагена и создания на этой основе коллагеновых субстанций различной
функциональности, в том числе для получения пищевых покрытий непосредственно на поверхности
мясопродуктов, пленок, формовочных материалов.
126
Предлагаемые подходы к переработке коллогенсодержаших ресурсов успешно апробированы и
реализованы при разработке компонентов нормативной документации на производство традиционных
и новых продуктов с использованием коллагеновых ингредиентов, полученных в результате
предварительной обработки сырья различными способами [2].
Сырье II группы характерны высокой долей коллагеновых фракций с мощной фибриллярной
структурной, относительно низким содержанием неколлогеновых белков и жира. Эти виды сырья
представляют интерес для очистки и вы и выделения коллагена и создания на этой основе
колловгеновых субстанций различной функциональности, в том числе для получения пищевых
покрытий непосредственно на поверхности мясопродуктов, пленок, формовочных материалов.
Впервые полученная научная информация об аминокислотном и фазовом составе коллагенов при
различных способах обработки животного сырья позволила обосновать оригинальные методы его
биомодификации с использованием биопрепаратов отечественного производства.
В результате получены новые коллагеновые полупродукты (полуфабрикаты, дисперсии), свойства
которых позволяют эффективно использовать их в технологии функциональных добавок, продуктов и
молочных покрытий. Нами показано, что сбалансированные по аминокислоту составу пищевые
системы могут быть реализованы как в виде комбинированных полифункциональных добавок, так и
готовых у употреблению мясных продуктов традиционных – колбасные изделия и оригинальных –
мясо – растительные экстурдаты технологических форм [3].
Предполагаемые подходы к переработке коллагенсодержащих ресурсов успешно апробированы и
реализованы при разработке комплектов нормативной документации на производство традиционных
и новых продуктов с использованием коллагеновых ингредиентов, полученных в результате
предварительной обработки сырья различными способами.
127
Список литературы.
1. Л.С.Кудряшов «Ферменты мышечной ткани и их свойства», «Мясной индустрия» №10, 2007, с. 30-56
2. В.Г.Волик, Д.Ю.Исмаилова, О.Н.Ерохина, В.А.Петровичев «Эффективность использования Вторичных
ресурсов переработки скота и птицы», «Мясная индустрия», №10, 2007, с.65-81
3. Л.В.Антипова, И.А. Глотова, А.Н. Кузнецов «Полифункциональные биопродукты из вторичного мясного
коллагеносодержащего сырья», «Мясная индустрия» №6, 2001, с.23-32
Нұрғазезова А.Н.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ҚОЙ ЕТІНЕН ДЕЛИКАТЕСТІ ЕТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Елбасының «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа
мүмкіндіктері» атты жолдауы Қазақстанның 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыруға
арналды. Жолдауда Қазақстан Республикасының тұрғындарының тамақтандыру құрылымын
жақсарту, тамақ өнімдері өндірісінде шикізат ресурсын тиімді пайдалану мәселесі қамтылған. Қазіргі
заманда республиканың потенциалды аграрлық секторын тұрғындардың қажеттілігіне тиімді
пайдалану келелі мәселелердің бірі. Сонымен қатар, тұрғындардың денсаулығын қалыптастыратын
негізгі маңызды факторлардың бірі – қоршаған орта мен дұрыс тамақтану болып табылады [1].
Қойлардың маңызды биологиялық ерекшеліктері, олардың ерте жыныстық жетілуі болып
табылады. Қойларға ұрықтану кезінде жыл мезгілін таңдау тән, әдетте жыныстық шабуыл күз кезінде
басталады. Қойлар орта есеппен 10-12 жас жасайды.
Республикамызда соңғы 50 жылда ғалымдардың, мамандардың және мал өсірушілердің
күшімен өнімі жоғары қой тұқымының 9 жаңа түрі жетілдірілді. Бірақ нарықтық экономика
жағдайында қой шаруашылығы біртіндеп құлдырай бастады. Сонымен қатар, қойдың жүнін қырқу да
32,3 %-ға дейін төмендеді. Республика бойынша қой шаруашылығы 150 мың тонна, ал жүн алу 40,9
мың тоннаға дейін қысқарды. Біздің ойымызша, қой шаруашылығында осындай жағдайдың
қалыптасуы, шаруашылықтар мен қожалық басшыларының нарықтық қатынасқа көшуге дайын
болмауы салдарынан деуге болады. Олар нарықтың заңдары мен талаптарын бірден меңгеріп әкете
алмады және айырбас (бартер) жағдайында тең бағалы емес құндылыққа жол берілді. Осының
салдарынан Қазақстанда қой шаруашылығы өндірісі біршама деңгейде ақсап қалды да, өнімге деген
сұраныс азайып кетті. Бірақ, кейінгі жылдары ұсақ мал өнімдері өндірісі біртіндеп қайтадан жандана
бастады. Елбасымыздың «Ауыл жылы» деп жариялаған 3 жылында біршама жақсы көрсеткіштерге
қол жеткізілді. Қой басының санын арттыру және асыл тұқымды, оның ішінде қазақтың ежелгі
Еділбай тұқымды қойын өсіру жақсы жолға қойылды. Қазіргі кезде бұл саланың басты мақсаты өндіріс қорларын толық қолдану негізінде ғылыми-техникалық прогресті ары қарай дамыту және
материалдар мен шикізаттардың шығынын тиімді үнемдеу. Сонымен қатар, қой ұшасын деликатесті
ет өнімдері өндірісінде пайдалану, жаңаша тұздау тәсілдері мен техниканы ойлап табу - ол өндіріс
ұйымдарының жетістігі және ұлттық тұтынушыларға арналған тауар шығаруды көбейте отырып,
олардың сапасын жақсарту болып табылады. Қазіргі таңда барлық талаптарға сай сапалы өнім алу
және тұтынушыларды толығымен қанағаттандыру мақсатында, ет және ет өнімдерін дайындайтын
кәсіпорындар көптеген зерттеулер жасау арқылы өз өнімдерін нарыққа шығарып отыр.
Тұтынушыларды дайын өнім толық қанағаттандыратындай етіп шығару үшін, оның сапасына, өнімнің
өзіндік құнына, сату бағасына және т.б. көрсеткіштеріне көңіл бөлу қажет. Сонымен бірге, қой
шаруашылығының қарқынды дамуын, мал басының өсуі мен өнімділігінің тұрақтандырылуын
қаржымен қамтамасыз ететін арнайы бағдарламалар арқылы жүзеге асыру қажет. Қой
шаруашылығының қарқынды дамуы қойларды азық-түлікпен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етуге
де байланысты [2].
Статистикаға жүгінсек, еліміздегі қой саны өсіп келеді. Осыдан 5 жыл бұрын оның саны 13,4
млн бас болса, 2007 жылдың қаңтарында ол 15,2 млн болды. Сол жылдың қараша айында ол 19,0 млнға жетті. Осындай қой санының азды-көптігін мына деректерден тұжырымдауға болады: 2004-2006
жылдары жыл сайын орта есеппен 6,22 млн қой-ешкі сойысқа түсіп отырған. Осы жағдайда кісі
басына шаққанда, жыл ішінде өндіретін етіміздің 13,7 пайызы ғана қой еті болған.
Осыған байланысты алға қойылған мақсат – жеңсік ас ретінде (деликатесті) ет өнімдерін
өндіруде қой етін пайдалана отырып, жаңа технологияларды жетілдіру және оларды қоғамдық
128
тамақтандыру орындарында қолдану.
Ет өнеркәсібінде ұзақ, әрі көп еңбекті қажет ететін технологиялық процесс – етті тұздау мен
пісіп-жетілу процесі болып табылады. Еттің пісіп-жетілу процесі – бұл нәтижесінде ет тамаша дәм
мен хош иіске ие болатын, жұмсақ және сөлді, неғұрлым ылғалды және малды сойғаннан кейінгі
етпен салыстырғанда, ас қорыту ферменттерінің әсеріне неғұрлым бейім болып келеді. Пісіп-жетілу
кезінде, еттің негізгі компоненттерінің жай-күйі мен құрамы өзгереді.
Соңғы жылдары техника мен технологияның дамуына байланысты, ет және ет өнімдерін
өңдеудің қазіргі заманға сай тиімді тәсілдері – механикалық өңдеу, электростимуляция, электрмен
мыжғылау, инесіз егу, ферментация, поликомпонентті тұздықтар және т.б. жетілдірілген.
Құрғақ тұз бен тұздықтың қолданылуына байланысты – құрғақ, сулы және аралас тұздау
болып, ал ұзақтығына байланысты ұзақ және қысқа мерзімді тұздау бөлінеді. Ұзақ тұздау тұздалған
және қақталған өнімдер өндірісінде қолданылады.
Тұздық қоспасы мен тұздықты дайындау кезінде ас тұзы қолданылады. Кейде өңделген ас
тұзында, кальций мен магнийдан тұратын көп мөлшерде тұнба түзіледі. Тұздың құрамында
ластанумен бірге споралар мен тұзға тұрақты бактериялар (галофилдер) болуы мүмкін. Осыған
байланысты ақ түсті, таза, суда жылдам еритін ас тұзын қолдану қажет. Егер тұз аздап ластанған
болса, тұздықты тұндырады, ал қолданар алдында қайнатады және сүзеді.
Тұздыққа қолданылатын су ішуге жарамды судың сапасына сай келуі қажет. Ол таза,
ластанбаған болуы шарт.
Еттің түсін тұрақтандыру үшін натрий нитритін 2,5-5 пайыздық ерітінді түрінде пайдаланады.
Бактерияларды ыдырату үшін нитрит қажет.
Сонымен қатар, тұздыққа кейде қант, фосфаттар, натрий аскорбинаты, нарий глютаминаты
қосылады. Қант дәмдік зат бола тұра, тұздалуды жұмсартады, тұздалған өнімдердің түсінің
тұрақтануына әсер етеді [3].
Қой еті жоғары жоғары қоректік сапасымен сипатталады. Қой етінің азық-түлік өнімі ретіндегі
ерекшелігі, шошқа (74,5-126 мг %) мен сиыр майына (75 мг %) қарағанда қойдың майында (28мг %)
холестерин мөлшері аз болады. Қой етін қолдану тістің тіс жегіден қорғанысын арттырады және
көмірсулардың зат алмасу процесінің бұзылуының алдын-алуға қызмет етеді. Қой етінде сиыр етіне
қарағанда 2 есе көп фтор бар (100 г өнімде шаққанда, қой етінде - 120мкг, сиыр етінде – 63 мкг) [4].
Қазіргі заманға сай биотехнологиялық әдістерді қолдану деликатесті өнімдердің
ассортиментін көбейтіп, олардың жұмсақтығы, шырындылығы, дәмі және хош иісі сияқты сапалық
көрсеткіштерін жақсартып, сонымен қатар технологиялық процестерді белгілі мөлшерде қысқартып
қарқынды технологиялық процестерді жақсартуға себепші болады. Зерттеу жұмыстары «Ет, сүт және
тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасында ҒЗЖ жоспарына сәйкес жүргізілді. Айта кететін
жайт, өнімдегі су, май, ақуыз, дәрумен және минералды заттардың мөлшері негізгі шикізаттың
сапасына байланысты болады (№ 1 кесте).
№ 1 кесте - Өнімнің сапалық көрсеткіштері
Сапалық көрсеткіш
Дәрумендер, мг %:
В1
В2
РР
С
А
Е
Зерттелген өнім
0,09
0,14
4,4
0,17
2,04
1,12
Сонымен, қорыта келгенде, көпкомпонентті тұздықты қолдану және шикізатты өңдеу
әдістерінің қарқынды тәртібі, технологиялық процестің ұзақтылығын азайтуға мүміндік береді және
дайын өнімнің тағамдық және биологиялық құндылықтарын арттырады.
129
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. www.akorda.kz
2. Амирханов К.Ж., Шаихова М.К., Чоманов У.Ч., Витавская А.В. Производство и переработка баранины.
Аналитический обзор. Семей: КазГосИНТИ Семипалатинский МТЦ НТИ, 1999.
3. Амирханов К.Ж.. Использование биофизических методов для обработки мяса. Семипалатинск – 2006. С. 4-19.
Я.М.Узаков, Б.А.Рскельдиев и др. Технологические свойства и биологическая ценность б
Нуркенова М.К., Жумадина Ш.М., Тугамбаева С.М.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ
Одной из причин длительного существования эпизоотических очагов и
низкой
эффективности оздоровления стад является трансформация R- и S-форм возбудителя бруцеллеза
Афанасьев Е Н., Маскаев В Е.
При диссоциации бруцелл изменяются их основные биологические свойства – вирулентность
и антигенная структура. Это обусловливает в очаге инфекции атипичное течение бруцеллеза,
выражающееся как правило в отсутствии абортов и четких серологических реакций.
В настоящее время для иммунизации крупного рогатого скота в Казахстане широкое
применение нашли вакцины из штамма 19 и 82. Хотя по мнению многих авторов (И.А. Косилов, П.С.
Новицкий) иммунитет, стимулированный этими препаратами, имеет свои недостатки.
Установлено, что вакцина из штамма 19 обладает выраженными антигенными свойствами, что
препятствует проведению дифференцированной диагностики в поствакцинальный период. Вакцина из
штамма 82, являясь слабо агглютиногенной, обладает высокой реактогенностью, что у стельных
иммунизированных особей вызывает аборты.
В последние годы исследуются иммунологическая реактивность организма и напряженность
иммунитета у крупного рогатого скота с применением вакцин. Оценка бруцеллезного иммуногенеза
делается по клеточному иммунитету с использованием S-бруцеллина. Наиболее широкое применение
нашла в Казахстане для профилактики бруцеллеза крупного рогатого скота вакцина из штамма 82 в Rформе. Была необходимость изучить иммунологическую реактивность стимулированный вакцинами
из R- и S-форм, также с использованием бруцеллина из R- и S-бруцелл.
Исследования Косилова И.А. свидетельствуют о том, R-форма по своим свойствам сходна с
культурой Brucella paramelitensis (выделенной Рейно и Негри, 1912), которая является
разновидностью возбудителя Brucella melitensis. Клетки бруцелл, находящиеся в R-форме мало
отличаются от интактных, они окрашиваются в ярко-красный цвет по Козловскому и розовый по
Граму.
Имеются данные о существовании бруцелл в фильтрующейся форме Г.А. Баландин, Н.Д. Кирис,
В.А. Сергеев. Внутриклеточное капсулообразование бруцелл и мигригующих клеток наблюдали П.Б.
Садаускас и В.Б. Дабкявичус.
В настоящее время к R-формам относятся далеко не одинаковые по степени диссоциации штаммы,
морфология клеток которых тоже не совсем одинакова.
В иммунологических реакциях (РА, РСК, РДСК, РНГА, РИФ, РНИФ) в антигенной структуре Rформ бруцелл и интактных S- форм обнаруживается четко выраженная специфичность.
Изучение механизмов систем специфической защиты, ответственных за реализацию клеточного и
гуморального иммунного ответа, позволило более объективно оценивать иммунологический статус не
только человека, но и животных, в том числе крупного рогатого скота. Зная динамику и
потенциальные возможности реагирования Т- и В- систем иммунитета, можно применяя различные
дозы и используя интервалы между инъекциями антигена направлять работу любой из систем в
нужном направлении.
Антигенная структура патогенных микроорганизмов обусловливает, как известно,
иммунногенные, аллергенные и вирулентные свойства, определяя в то же время их видовые признаки.
Особенно важное значение имеют антигены, которые непосредственно вступают в контакт с
макроорганизмом, вызывая у него иммунную реакцию.
В своих исследования Бронников В.С. по изучению сравнительной оценки антигенных комплексов
бруцелл, описал антигенную структуру бруцелл, по уровню иммуногенности выяснил, влияние
130
различных факторов при выделении антигенных комплексов и их применение для иммунизации. В
работе автор отметил влияние реакции среды получаемых водорастворимых антигенов на их
иммуногенность и возможность создания на основе данных антигенов химической вакцины.
По данным Дегтяренко Л.В. после иммунизации телок живой вакциной из штамма 82, имеющегося
в антигенной структуре S- и R- компоненты синтезируются адекватные антитела. При этом через 2-3
месяца после вакцинации в крови животных в основном циркулируют R- антитела, улавливаемые Rантигенами ИЭВС и ДВ для РА и РСК, РНГА и РНИФ. При этом установлено антигенное родство Rформ бруцелл разных видов (abortus, ovis, suis).
А.М. Фомин изучая активность антигенов полученных из различных штаммов бруцелл, сделал
заключение: во-первых изучение серологической активности антигенов получены из штаммов
Br.abortus 19 (S-форма), 82 (S-, R- форма) и R- 1096 (R- форма), на кроликах и крупном рогатом скоте,
привитых различными в агглютиногенном отношении вакцинами показывает, что антиген из штамма
19 улавливает антитела у животных привитых вакцинами из агглютиногенных штаммов бруцелл,
антиген из штамма R- 1096 – у животных привитых вакцинами из слабо- и неагглютиногенных
штаммов, а антиген из штамма 82 улавливает антитела у всех групп животных; во-вторых антиген
изготовленный из штамма 82 может быть использован для а) диагностики бруцеллеза крупного
рогатого скота инфицированных измененными формами бруцелл, б) контроля иммунологической
перестройки организма вакциной из штамма 82, в) изучения возможности миграции вакцинного
штамма 82 на непривитых животных; в-третьих бруцеллезные S-, SR- и R- антисыворотки
изготавливаемые по методике КВИ, могут быть использованы для проверки культур штамма 82 при
производстве вакцины, для проверки культур при производстве единого бруцеллезного антигена, для
контроля активности и специфичности антигенов из штаммов 19, 82 и R- 1096, для приготовления
антительных эритроцитарных диагностикумов.
Ощенков В.Г., Гордиенко Л.Н. отмечают, что среди R- форм имеются штаммы обладающие
сравнительно высокой стабильностью, вирулентностью и способностью приживаться в организме
животных на длительный срок. Вирулентные R- формы бруцелл могут вызвать у стельных коров
аборты при отсутствии положительных серологических реакций со стандартным бруцеллезным
антигеном, у таких коров часто развивается аллергическое состояние, которое можно выявить
бруцеллином ВИЭВ.
В связи с тем, что клеточный иммунитет при бруцеллезе недостаточно изучен, а для
характеристики вакцинного и бруцеллезного процессов используют S-антиген было актуальным
исследование реакции Т-лимфоцитов на антигены из S- и R- форм бруцелл.
Сравнительный анализ изучения клеточных реакций крови показал, что у всех подопытных
групп животных процент БРТ, выявляемый R-аллергеном заметно возрастает уже на 7-е сутки
вакцинного процесса и сохраняется на 14-е сутки. Спустя 21 сутки относительное количество БРТклеток сохраняется на прежнем уровне у животных, иммунизированных конъюнктивально и малой
дозой вакцины.
Содержание в крови БРТ-клеток резко возрастает через
21 сутки у особей,
иммунизированных полной дозой. Через четыре недели иммуногенеза у животных, вакцинированных
полной и малой дозой вакцины относительное количество бруцеллин-реактивных клеток сохраняется
на высоком уровне. У особей, иммунизированных конъюнктивально, уровень БРТ-клеток несколько
понижается.
Через два и три месяца уровень БРТ у всех групп исследуемых животных заметно понижается.
При этом уровень относительного количества БРТ у особей, иммунизированных полной дозой во все
сроки заметно выше (р < 0,05), чем у двух других исследуемых групп животных.
Результаты изучения содержания в крови бруцеллин-реактивных клеток в реакции
розеткообразования показывают, что напряженность иммунологической реактивности организма
выше на полную дозу вакцины, что подтверждают данные других авторов, изучавших клеточный
ответ.
Особенностью выявления БРТ чувствительных к R-бруцеллезу является то, что они снижают
розеткообразующую активность в 15 случаях из 18. В то же время S-бруцеллин стимулирует РО в 15
случаях из 18.
Аллергены из R- и S-форм бруцелл при разных дозах и способах введения вакцины не
одинаково индуцируют накопление бруцеллин-реактивных Т-клеток в крови.
131
Список литературы.
1. Ощенков В.Г., Милых Л.И., Гордиенко Л.Н.//Изыскание специфических сывороток для идентификации Лформ бруцелл/Бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц
Сибири и Дальнего Востока/-Омск, 1992 (12993) с. 41-44
2. Джасыбаева
Т.С.
Характеристика
Ти
В-лимфоцитов
при
экспериментальном
бруцеллезе//Изв.АН.Каз.ССР.Сер.биол.-1984.-№4.-с55-57.
3. Ощенков В.Г., Гордиенко Л.Н. «Свойства L-вариантов, полученных из S- и R-форм Br.abortus под
действием пинициллина”//Диагностика, патогенез и лечение инфекционных и инвазионных заболеваний с/х
животных. Омск, 1984. с. 60-64
УДК 637.525.52
Машанова Н.С., к.т.н., АТУ
Узаков Я.М., д.т.н., профессор, АТУ
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор, СемГУ им. Шакарима
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТЫРЫ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ПОСОЛЕ
Мышечная ткань составляет основу большинства мясопродуктов и должна содержаться в них в
достаточном количестве. Наиболее важным ее элементом является клеточный. В зависимости от
строения и свойств этих элементов различают поперечно-полосатую мышечную ткань, продольную и
гладкую мышечные ткани. Поперечно-полосатая мышечная ткань составляет основу мяса, в состав
которого кроме мышечных волокон также входят элементы соединительной ткани и жировая ткань. В
зависимости от того, в каких соотношениях в данном образце мяса содержатся указанные компоненты
и будет различаться его сортность. Основными структурными элементами этого типа ткани являются
поперечно-полосатые мышечные волокна. Диаметр их составляет несколько десятков мкм, с
колебаниями в пределах одного порядка. Это не отдельные клетки, а сложные симпластические
образования, содержащие многочисленные овальные клеточные ядра. В мышечной ткани убойных
животных они располагаются непосредственно под клеточной оболочкой – сарколеммой. Как это и
отражено в названии данного типа мышечной ткани в ее расслабленных волокнах наблюдается
поперечная исчерченность.
В сокращенных мышечных волокнах поперечная исчерченность
сменяется на продольную. Существует ряд микроструктурных показателей, по которым можно
определить стадию созревания мяса и степень развития автолитических процессов. Это наличие и тип
исчерченности мышечных волокон, состояние клеточных ядер, наличие разрывов миофибрилл и
мышечных волокон.
Между мышечными волокнами, окружая их и создавая каркас мышцы, располагаются
волокнистые и клеточные элементы соединительной ткани. Непосредственно к мышечным волокнам
прилегают тонкие прослойки эндомизия. Пучки мышечных волокон формируются за счет более
толстой сети соединительно-тканных волокон – перимизия. Самая же толстая внешняя оболочка
сформирована эпимизием. В разных мышцах и у разных видов животных степень развития и состав
волокнистой части мышечного каркаса может значительно различаться в соответствии с их
анатомическими особенностями.
При технологических воздействиях на мышечную ткань мышечные волокна приобретают те или
иные особенности. К ним относятся набухание или уплотнение мышечных волокон, потеря
исчерченности, изменение окрашиваемости клеточных ядер, уплотнение мышечной ткани. В
замороженном мясе при замораживании и хранении появляются кристаллы льда. Эти кристаллы
могут располагаться как между мышечными волокнами, так и внутри их. Их количество и размеры
также могут варьировать в больших пределах, приводя к разной степени разрушения сарколеммы и
миофибрилл и определяя таким образом качество и технологические свойства сырья. В ряде случаев в
размороженном мясе сохраняются дефекты мышечной ткани, появившиеся в результате образования
кристаллов льда, что позволяет провести дифференциацию подвергавшегося замораживанию и
охлажденного мясного сырья.
Следующий тканевый компонент всех без исключения мясных продуктов – это
соединительнотканный. В его состав входят несколько различных по функциям и структурным
особенностям тканевых типов. Основные из них: рыхлая, плотная оформленная и неоформленная,
ретикулярная, хрящевая, костная и другие. Одним из наиболее часто выявляемых в мясопродуктах
типов соединительной ткани является рыхлая. Она входит в состав мышечной ткани и всегда
132
находится в мышцах в составе соединительнотканного каркаса. Поэтому в продукт всегда попадает
значительное количество соединительной ткани. Однако ее содержание и состав могут сильно
изменяться в зависимости от типа мышцы, возраста животных и условий их содержания.
Коллагеновые волокна получили свое название из-за способности при длительной термической
обработке и взаимодействий с водой преобразовываться в глютин. Эти волокна распространены во
всех типах соединительной ткани. Они имеют толщину от 5 до 15 мкм и состоят из более тонких
белковых миофибрилл, плотно прилегающих друг к другу. У старых животных количество
коллагеновых волокон в мясе может увеличиваться, что вызывает снижение пластичности мясного
сырья.
Улучшение вкуса, аромата и консистенции мяса, стабилизация его цвета, приобретение
специфических свойств при различных технологических процессах в значительной степени зависят
от действия присущих мясу ферментов. Между тем мышцы, как отмечали выше, характеризуются
низкой концентрацией внутриклеточных ферментов.
Результаты ультраструктурных исследований дополнили картину биохимических изменений,
происходящих в мясе при посоле в условиях электромеханической обработки. В парном мясе
волокна имеют прямолинейное расположение и плотно прилегают друг к другу. Ядра хорошо
видны, различима поперечная исчерченность волокон.
После воздействия электрическим током на соленую мышечную ткань отмечается набухание
мышечных волокон. Волокна расположены прямолинейно или волнисто, значительно раздвинуты.
Имеются множественные повреждения и деформации волокон. Поперечная исчерченность хорошо
различима. В пространствах между волокнами заметно незначительное количество белковой массы.
Сарколемма многих волокон сильно повреждена, имеется много узлов сокращения мышечных
волокон, что свидетельствует о начале протеолиза мяса.
В образцах мяса, подвергнутых механической
обработке, наблюдается образование
монолитной структуры с хорошо различимыми поперечными микротрещинами и пространствами,
заполненными белковой массой. Поперечная исчерченность слабо различима. Имеется много узлов
сокращения. Полученные данные
по микроструктуре мяса по окончание циклического
механического массирования дают основание полагать о существенных разрушениях и
протеолитических изменениях через 6-9 часов с момента убоя.
Исследование ультраструктуры мышечной ткани имеет несомненно важное значение для
уяснения
сущности
протеолитических изменений мяса в процессе посола в условиях
интенсифицирующих факторов.
Как видно из материалов, миофибриллы парной мышечной ткани конины находятся в
расслабленном состоянии, с ярко
выраженной
продольной
исчерченностью, хорошо
просматриваются z-линии. В некоторых участках мышц встречаются единичные полосы
сокращения мышечных волокон, что является ответной реакцией их на механическое повреждение.
В результате электровоздействия обнаруживается прогрессирующее сокращение миофибрилл
мышечного волокна, утолщение z-линий и их частичное их разрушение, становятся трудно
различимыми границы деления миофибрилл на саркомеры. При этом продольная исчерченность
мышечных волокон сохраняется.
При электрообработке соленой мышечной ткани наблюдается фрагментация миофибриллярных
структур, поперечное бахромчатое расслоение z-линий, увеличение пространства между волокнами,
заполненного рассолом, нарушение целостности мембраны сарколеммы. Исследование образцов
парной мышечной ткани после циклической механической обработки показало, что происходит
разрыхление миофибриллярной структуры, деструкция и разрыв протофибрилл в области z-линий,
смещение структурных элементов соседних миофибрилл по отношению друг к другу. Наблюдаются
дальнейшие повреждения целостности сарколеммы. Миофибриллярные структуры растянуты и
набухшие. В местах разрушения миофибрилл и образовавшихся пространств наблюдается
скопление мелкозернистой белковой массы.
Полученные данные хорошо согласуются с результатами биохимических исследований,
свидетельствующих о высвобождении из лизосом протеиназ, обусловливающих деструктивные
изменения мышечной ткани при посоле в условиях электромеханических воздействий (Большаков
А.С. и др. 1985; Кудряшов Л.С. 1992). Результаты изменения ультраструктуры мышц позволяют
говорить о развитии при посоле в условиях электромассирования не только процессов,
133
обусловленных воздействием посолочных ингредиентов, но и более глубоких специфических
изменений под действием электрического тока.
При образовании монолитной структуры формованных мясопродуктов, изготовленных из
отдельных кусков мяса важное значение имеет адгезионная прочность приведенных в контакт
поверхностей. Формирование адгезионных соединений происходит при контакте с поверхностью
кусков мяса высоковязкой белковой массы. В этой связи нами проведены исследования влияния
электромассирования и механической обработки на липкость мяса.
Как видно из таблицы 1, при электромассировании наблюдается некоторое снижение липкости
мяса (на 22%) вследствие сокращения мышечных волокон и частичного отделения влаги,
уменьшающей долю растворимого белка на поверхности мяса. Последующее механическое
массирование способствует повышению этого показателя в 2,6 раза по отношению к исходному
сырью. Выявленные нами закономерности изменения липкости мяса в процессе технологической
обработки подтверждаются исследованиями микро- и ультраструктуры тканей, которые показали, что
в результате механического массирования происходит разрушение клеточной структуры мяса с
выделением белковой массы, ответственной за связывающую способность двух поверхностей.
Нуржанова К.Х., Бурамбаева Н.Б.
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОМСТВА ОВЕЦ КАЗАХСКОЙ КУРДЮЧНОЙ
ПОЛУГРУБОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
Наследственный потенциал реализуется в фенотипе опосредовано через адаптивные
возможности овец, эволюционно сформированные в конкретных экологических нишах, занимаемыми
животными, носителями этого адаптивного потенциала. Для мясо-сальных пород овец в условиях
круглогодового пастбищного содержания устойчивость к отрицательным зимним температурам,
способность к тебеневке, и в основном, к летней засухе и жаре является определяющим фактором
целесообразности разведения их в конкретной природно-климатической зоне (1).
Развитие овцеводства в республике определяется прежде всего необходимостью увеличения
производства продукции отрасли в хозяйствах с разной формой собственности, удовлетворения
народного хозяйства в сырье и обеспечения населения в продуктах питания (2-3) .
Изучение продуктивно-племенных качеств молодняка имеет важное значение в селекционноплеменной работе, так как на основании продуктивных данных молодняка оцениваются племенные
качества родителей, также полученный молодняк отбирается по своим продуктивным показателям и
используется в дальнейшей племенной работе.
Конституция и экстерьер являются важнейшими показателями племенных и продуктивных
качеств животных и изучают их обычно глазомерно или взятием промеров тела.
По результатам проведенных исследований в КХ «Акбастау» Жана-Семейского округа
Восточно-Казахстанской области в условиях пастбищного содержания казахские курдючные
полугрубошерстные овцы развиваются вполне нормально. К полуторалетнему возрасту достигают
88-95% соответствующих промеров взрослых животных (таблица 1).
Таблица 1 - Промеры молодняка казахской курдючной полугрубошёрстной породы, см
Промер
При рождении 4 месяца
1,5-летние
Высота в холке
35,5
63,0
65,9
Высота в крестце
36,8
64,1
66,6
Косая длина туловища
30,7
66,6
71,6
Глубина груди
10,7
27,2
30,3
Ширина груди
8,5
16,6
20,6
Ширина в маклоках
7,6
16,2
20,3
Обхват груди
37,7
75,4
83,4
Обхват пясти
5,4
7.5
7,6
Для полной характеристики экстерьерных особенностей вычисляют индексы телосложения, т. е.
соотношения между отдельными промерами, которые наиболее взаимосвязаны и лучше
характеризуют развития животных, чем промеры тела.
134
Таблица 2 - Индексы телосложения молодняка казахской курдючной
полугрубошёрстной породы, %
Индекс
Длинноногости
Растянутости
Тазо-грудной
Грудной
Сбитости
Костистости
При
рождении
69,9
86,2
111,8
79,4
102,4
15,2
4 месяца
56,8
105,7
102,5
61,0
113,2
11,9
1,5-летние
54
108.6
101,5
67,9
116,5
11,4
По данным таблицы 2 видно, что чем старше животное, тем уменьшаются индексы
длинноногости и костистости, а остальные индексы увеличиваются, отсюда следует, чем моложе
животное, тем у него длиннее ноги и выше костистость.
В условиях почти круглогодичного пастбищного содержания ягнята казахской курдючной
полугрубошерстной породы уже при рождении имели достаточно крупную величину по живой массе.
Так, по нашим данным у баранчиков и ярочек казахской курдючной полугрубошерстной породы
живая масса при рождении составила в среднем соответственно 4,7 и 4,4 кг. Также были ягнята,
живая масса которых доходило до 6 кг при рождении, даже показатели живой массы ягнят двоен были
хорошими. Наряду с этим следует отметить, что половой диморфизм достаточно хорошо выражен по
живой массе уже при рождении ягнят.
В мясо–сальном курдючном овцеводстве важный хозяйственно-полезный показатель –
скороспелость в молодом возрасте. Этим критерием может служить живая масса ягнят при отбивке в
возрасте 4- 4,5 месяцев, интенсивность роста и оплата корма молодняка.
Таблица 3 - Живая масса молодняка казахской курдючной полугрубошерстной породы
Масса тела, кг
4 месяцев
18 месяцев
Баранчики
10
41,1
60,6
Ярки
10
36,4
51,7
Благодаря высокой интенсивности роста молодняка курдючных овец в подсосном периоде
жизни первоначальная живая масса баранчиков и ярок увеличилась соответственно на 36,4 и 32 кг
(таблица 3). За первые 4 месяца постэмбриональной жизни они достигли почти половины живой
массы взрослых животных. Всё это свидетельствует о том, что молодняк казахской курдючной
полугрубошерстной породы является скороспелым, способным хорошо нагуливаться во время
пастбищного периода.
Достижение довольно высоких показателей по живой массе за четырёхмесячный подсосный
период роста и развития объясняется хорошей молочностью маток казахской
курдючной
полугрубошерстной породы и приспособленностью их к условиям естественных пастбищ.
К полуторалетнему возрасту живая масса баранчиков и ярок в среднем достигло
соответственно 60,6 и 51,7 кг или 63,4% и 79,3% от массы взрослых овец.
Молодняк казахской курдючной полугрубошерстной породы характеризуется хорошей
выживаемостью. Сохранность от рождения до отъёма от маток составила 95,1%, а в период от
отбивки до полуторалетнего возраста - 94,7%.
Молодняк казахской курдючной полугрубошерстной породы характеризуется достаточно
высокой интенсивностью роста в подсосном периоде. Величину живой массы ягнят в этот период
определяют уровнем среднесуточного прироста. Так, среднесуточные приросты баранчиков и ярок от
рождения до отъёма от маток в возрасте 4 месяца составили соответственно 303,3 г и 266,6 г. Так как
скороспелость молодняка является одной из ценных хозяйственно-полезных качеств
сельскохозяйственных животных, величина живой массы у растущего молодняка, особенно к моменту
отъёма их от маток в возрасте 4 месяца, имеет большое значение.
В нашей стране за последние годы баранина составляет значительную часть производственного
мяса. В мясо–сальном овцеводстве основную массу баранины следует производить за счет сдачи
Пол животного
135
сверхремонтных ягнят в год их рождения. Всех ягнят за исключением ремонтных, выгодно
реализовывать на мясо.
Мясные качества молодняка изучались по результатам контрольного убоя баранчиков (таблица
4).
Таблица 4 - Результаты контрольного убоя баранчиков, n=5
Показатель
Единица измерения
Возраст, 4 месяца
Предубойная живая масса
кг
38,50
Масса туши
кг
18.14
Внутренний жир
кг
0,22
Масса курдюка
кг
1.86
Почки с жиром
кг
0,20
Почки без жира
кг
Убойная масса
кг
Убойный выход
%
52,52
По полученным данным таблицы 4, в результате проведённого контрольного убоя,
баранчики характеризуются высокими убойными качествами. Так, убойная масса 4- месячных
баранчиков составила 20,22 кг, а убойный выход - 52,52%. В целом, следует отметить, что молодняк
курдючных овец характеризуется высокой скороспелостью.
Таким образом, молодняк казахской курдючной полугрубошёрстной породы достаточно
скороспелый, к 4-месячному возрасту, они достигают около половины живой массы взрослых овец,
сохранность составляет от рождения до отбивки в среднем 95,1%, а от отбивки до полуторалетнего
возраста 94,7%. Независимо от возраста баранчики характеризуются достаточно высокими убойными
показателями.
Список литературы
1. Майтканов Н.М., Нургалиев Б.Б., Бурамбаева Н.Б. Рекомендации по совершенствованию внутрипородного
типа «Байыс» казахской курдючной полугрубошерстной породы. - Семипалатинск. -1999. - 22 с.
2. Мухамедгалиев Ф.М. Развитие овцеводства в Казахстане. - Алма-Ата: Наука.- 1979. - 17 с.
3.Минбаев Р.А. Производство баранины и шерсти на промышленной основе. - Алма-Ата: Кайнар. - 1989. - С.8590.
ЖОЖ 637.54'65.07
Нұрғазезова А.Н., Туменова Г.Т., Нурымхан Г.Н.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ПАШТЕТТІҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДЫ-МЕХАНИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ АҚУЫЗДЫ ТАҒАМДЫҚ ҚОСПАНЫҢ ӘСЕРІ
Ет өндірістерінде етті өңдеу барысында алынатын тағамдық сүйек май, ақуыз, минералды
заттардың мөлшерімен ерекшеленетін тағамдық шикізаттың көзі болып табылады. Осы уақытқа дейін
тағамдық өндірістерде негізінен ауылшаруашылық өнімдері қолданылды. Дегенмен, құстың сүйек
тіндерін пайдалану тамақ өндірісінде құрамына байланысты қызығушылық танытып отыр.
Шетелдерден тасымалданатын тағамдық өнімдердің ассортименті мен көлемінің өсуі еліміздің
өнеркәсіптерінің өнімдерін тұтыну мен таратуды төмендетеді. Көп сақталатын өнімді тарату және
ұзақ уақыт бойы сақтау барысында оның сапалық көрсеткіші төмендейді де, ол тұтынушы
денсаулығы үшін қауіпті екені сөзсіз. Отандық өнеркәсіп жұмысын жақсартып, тұтынушылардың
сұранысы бойынша жоғары сапалы тамақ өнімдері шығарылуы тиіс. Құс өнеркәсіптерінің тарататын
құс етінің сапасын және жұмысының әсерлігін жоғарлату үшін жаңа жабдықтар, прогрессивтік
технологиялар, сонымен қатар, шикізатты өңдеуге түсетін сапалық көрсеткіштерін жақсартуды
енгізуді қамтамасыз ету қажет.
Ет және ет өнімдері тұрғындардың қоректенуінде ағзаның қалыпты функциясы үшін ақуыз,
май, минералды және экстрактивті заттар, кейбір дәрумендердің толық құнды көзі болып табылады.
Паштет өнімінің негізгі шикізатының орнына ақуызды тағамдық қоспаны енгізу оның физикахимиялық, құрылымды-механикалық және органолептикалық қасиеттерінің өзгеруіне әкеп соғады [1].
136
Технологиялық факторлар әсерінен туындайтын ет өнімдеріндегі физика-химиялық
өзгерістерді ортаның рН деңгейі мен ылғал ұстағыш қабілеттілігі бойынша талқылайды [2].
Ортаның белсенді қышқылдығы (рН) ақуыз жағдайы үшін үлкен мән береді, дайын өнімнің
сапасы, тураманың құрылымы және ет өнімдерін сақтау кезіндегі беріктігі осы көрсеткішке
байланысты болады.
Еттің маңызды технологиялық қасиеттерінің бірі ылғал ұстағыш қабілеттілігі (ЫҰҚ). Бұл
технологиялық жағымен қоса экономикалық жағынанда әсер етеді, себебі жылумен өңдеу кезінде
салмағын жоғалту тураманың ылғал ұстау беріктігімен түсіндіріледі. Дайын өнімнің шырындылығы,
қасиетінің беріктігі және дәмі ақуызды тағамдық қоспалардың және тураманың ылғал ұстағыш
қабілеттілігіне байланысты.
Паштет рецептурасына ақуызды тағамдық қоспаны енгізу гистологиялық көрсеткішімен қатар,
ылғал ұстағыш қабілеттілігін, рН ортасын және құрылымдық-механикалық көрсеткіштеріне талдау
жасалды.
рН
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
30
35
40
АТҚ, %
45
50
1 сурет. Ақуызды тағамдық қоспаның мөлшеріне байланысты қышқылдық
белсенділігіне тәуелділігі
Ылғал ұстағыш қабілеттілігі,%
Дайын өнімнің рН өсуі ылғал ұстағыш қабілеттілігіне әсер етеді, яғни паштеттің ылғал
байланыстырғыштығы артады. Ылғал ұстағыш қабілеттілігі рН деңгейімен тікелей байланыста
болады. Ақуызды тағамдық қоспаны қосқан сайын рН деңгейі, сонымен қатар, ылғал ұстағыш
қабілеттілігі де арта түседі. Ақуызды тағамдық қоспаны 40 пайыз қосқан кезде рН ортасы 6,1-ге жетті,
рН деңгейін сілті ортасына әрі қарай өсіру қажетсіз, себебі, дайын өнім нәзіктігі өсіп, ондағы
бүлдіргіш микроағзалар пайда бола бастайды.
Шошқа май қыртысының орнына ақуызды тағамдық қоспаны қосу есебінен ылғал
ұстағыштығы мен сіңіруі жүреді, дайындау үрдісі кезінде тұрақты май эмульсиясы түзіледі [3].
Ақуызды тағамдық қоспа мөлшерін ұлғайтқан сайын рН деңгейінің интенсивті түрде көтерілуі
байқалады, ол ылғал ұстағыш қабілеттілігін жақсартады, яғни ылғалдың бір-бірімен берік байланысы
пайда болады.
73
72
71
70
69
68
67
30
35
40
45
50
АТҚ,%
2 сурет. Ақуызды тағамдық қоспа қосылған паштеттің ылғал байланыстырғыш
қабілеттілігіне тәуелділігі
137
2-ші суретте көрсетілгендей ақуызды тағамдық қоспа мөлшері 35 және 45 пайыз болған кезде
ылғал ұстағыш қабілеттілігі жақсарады, одан әрі қосу қажетсіз, себебі, дайын өнімнің сақталуына кері
әсерін тигізуі мүмкін.
Ақуызды тағамдық қоспаны қосу мөлшері өскен сайын паштеттің құрылымды-механикалық
көрсеткіштерінде (қозғалысы шектеулі кернеу – ҚШК) өзгерістер байқалады, осыған орай, ақуызды
тағамдық қоспа мөлшері мен куттерлеу үрдісінің ұзақтығының әсерін меңгеру қажет болды. Паштет
өнімдері өндірісінде араластыру ұзақтығына байланысты технологиялық үрдістер маңызды рөл
атқарады. ҚШК мәліметтерін 3 суреттен көре аласыз.
Графиктен көрсетілгендей паштеттің қозғалысы шектеулі кернеу куттерлеудің бастапқы
кезеңінде көтерілгенін, сосын куттерлеу ұзақтығы артқан сайын төмендегенін байқауға болады. Бұл
ақуыздық қосылыстарды ұсақтау нәтижесінде жүреді, олар құрылымын тығыздап тастайды, әрі қарай
куттерлеу жасушалар құрылымының өзгеруіне әкеп соғады, яғни байланыстар үзіле бастайды,
сондықтан құрылымды—механикалық көрсеткіштердің төмендеуі жүреді. Құрылымды-механикалық
көрсеткіштің төмендеуі дисперсті бөліктердің көлемдік үлесіндегі қатынас бойынша дисперстік
ортадағы көлемдік үлестің өсуімен сипатталады [4]. Бұл дайын өнім құрылымыда тығыз каркас
түзуіне оң әсерін тигізеді.
3 сурет. Ақуызды тағамдық қоспа қосылған паштеттің құрылымды-механикалық көрсеткіші
Ет өнімдерін құрылымын пішіндеуде ерітілген және ұсақталған күйінде де ақуызды тағамдық
қоспа құрамында болатын заттардың компоненттік топтары белсенді түрде қатысады.
Осылайша, паштеттің физика-химиялық және құрылымды-механикалық қасиеттерін зерттеу
нәтижелері бойынша ақуызды тағамдық қоспаны 40 пайыз қосу кезінде жақсарағанын дәлелдедік.
Қолданылған әдебиеттер
1. Зырина Л.К., Туриченко К.И. Разработка технологии производства мясного паштета для лечебного питания
// III Всес. науч.-техн. конф.: Тезисы докл. -М., 1988. -С. 17-20.
2. Кроха Ю.А., Салаватулина Р.М. Влияние белковых компонентов на качественные характеристики
колбасных изделий.- М.: ЦНИИТЭИмясомолпром, 1982. - 28 с.
3. Петровский К.С. Основы рационального питания. - М.: Знание, 1996.- 67 с.
4. Антипова Л.В., Жеребцова Н.А. Биохимия мяса и мясных продуктов. - Изд. Воронежского университета,
1991. - 182 с.
138
ӘӨЖ 619.614.74
Садуақасов М., Омарбеков Е., Әлімбеков Қ.
Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті,
МАЛ ҚОРАЛАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫНЫҢ ЖЕР ҮСТІ АШЫҚ
СУЛАРДЫҢ САПАСЫНА ӘСЕРІ
Сыртқы ортаның, оның ішінде су көздерінің ластануы көбінесе ауылшаруашылық
малдарының нәжістерінің түсуіне байланысты болатындығы белгілі болса, оны дәлелдеу мақсатында
Қайнар аймағындағы Ақбұлақ ауылының «Мақсат» атындағы шағын жеке қожалық шаруашылығында
400 бас қой қорасы орналасуының «Шаған» өзенінің суының негізгі физикалық химиялық
көрсеткіштеріне әсерін анықтау ізденісі жүргізілді.
Ол үшін жылдың үш мезгілінде өзен жағасынан мал қораның 200 және 500 м қашықтықта
орналасқан жерлерінен су сынамаларын алып, Аграрлық факультетінің «Ветеринариялық санитария»
кафедрасының лабораториясында зерттеулер жүргізілді. Ізденістердің нәтижелері мынаны көрсетеді:
Кесте 1. Мал қораларының жер үсті ашық «Шаған» өзенінен орналасу қашықтығына
байланысты судың негізгі көрсеткіштері
Көктем мезгілі
Жаз мезгілі
Күз мезгілі
Көрсеткіштері
200 м
500 м
200 м
500 м
200 м
500 м
Мөлдірлігі, см
13,2±1,5
20,3±2,1 14,1±1,1 19,2±1,5 16,4±2,0 20,7±1,7
Тотыққыштығы, м
г/л
Аммиак, мг/л
8,1±0,1
5,0±0,05
5,1±0,2
3,6±0,1
7,3±0,4
5,1±0,2
0,4±0,04
0,2±0,02
0,2±0,01 0,05±0,02 0,3±0,02 0,03±0,05
Сульфаттар, мг/л
260±14,5
275±12,1
295±8,6
258±9,5
301±8,3
270±7,9
Хлоридтер, мг/л
255±6,8
245±6,1
261±7,4
218±6,5
271±7,0
246±9,1
Кермектілігі, град
29±4,4
31±4,0
24±5,3
27±4,1
23±3,8
26±5,1
Ішек таяқшасы 1 л
6,1±1,05
4±0,9
5±0,8
3±0,5
7,2±1,2
4±0,6
Өзен суының жылдың үш мезгілінде де жоғары ластануда болып, тек жаз және күз айларында
қорадан 500 м қашақтықта алынған су сынамасының мөлдірлігі сәл жақсарғаны байқалды.
Сол секілді өзен суының көктем кезінде әртүрлі жаңбыр, қар сулармен ластануының
салдарынан тотыққыштығы жоғары болғандығы байқалады да, әр литр суға шаққанды мал қораға
таяу орналасқан судың тотыққыштығы, әсіресе жазғытұрым және күзде 10-12 мг/л жетіп,
нормативтен 2-3 есе жоғарылағандығы көрінеді.
Өзен суынан алынған сынамаларда аммиактің мөлшері жылдың ауыспалы мезгілдерінде өте
жоғары болса, ал мал қораға 200 м қашықтықтағы өзен жағасынан алынған суда нормативтік
көрсеткіш 10 еседен артық болып, судың мал нәжістерімен аса ластанғандығы көрінсе, қорадан 500 м
қашықтықтағы су сынамасында аммиактің мөлшері 0,05±0,01 мг/л артық болғандығы байқалды. Яғни
ашық су көздері мал қораларынан неғұрлым қашақ орналасса, соғұрлым аммиактің мөлшері төмен
екендігі көрінеді.
Әртүрлі қашықтықтан алынған су сынамаларындағы сульфаттар мен хлоридтердің мөлшері
жылдың мезгілдеріне байланысты көктем және күз айларында жоғары болса, әсіресе қораға 200 м
қашықтықтағы су сынамасындағы сульфаттар 295±8,6 мг/л-ден 301±8,3 мг/л дейін, ал хлоридтер
261±7,4 мг/л – ден 271±7,0 мг/л жоғарылағандығы байқалды.
Сол сияқты судағы жалпы кернектіліктің мөлшері жылдың барлық мезгілінде де және мал
қорасынан орналасу қашықтығына да қарамастан айтарлықтай ауытқулар болмағаны байқалды. Ал
бактериологиялық зерттеудің нәтижесіне сүйенсек әр литр суға шаққанда жылдың көктем және күз
мезгілдерінде ішек таяқшасы өте көп болып 6±1,05 – тен 7,2±1,2 дейін жоғарылап, судың мал
нәжістерімен, әсіресе қорадан 200 м қашықтықтағы су сынамаларында ластанғандығы көрінді.
Қорыта айтқанда мал қораларын жобалап салған кезінде оларды ашық су көздеріне 500 м таяу
орналастыруға болмайды.
139
УДК 637.5
Саназарова А.Т., к.т.н., Алматинский технологический университет
Машанова Н.С., к.т.н., Алматинский технологический университет
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор, СемГУ им. Шакарима
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО ОБОГАТИТЕЛЯ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Ограниченные сроки хранения охлажденного мяса недостаточны для накопления и
транспортирования на дальние расстояния. Замораживание мяса обеспечивает огромные
преимущества при транспортировке, реализации, обмене и распределения продовольствия. В то же
время, при замораживании и размораживании в мышечной ткани, происходят необратимые процессы:
потеря растворимости белков, изменение концентраций всех веществ, осмотических процессов, рН
среды
и другие. Даже при соблюдении всех режимов трудно сохранить функциональнотехнологические и органолептические показатели мяса ранних стадий автолиза. Замена части
размороженного сырья белково-жировым обогатителем (БЖО) позволит восстановить или улучшить
ряд технологических показателей мышечной ткани.
С целью изучения влияния условий посола на свойства соленого сырья мышцы шприцевали
многокомпонентным (опыт) и традиционным (контроль) рассолами. Многокомпонентный рассол
(МКР) готовили из следующих компонентов: растительное масло, соевый изолят, растворенного в
обезжиренном молоке и сока тыквы, хорошо перемешивали и добавляли раствор хлористого кальция,
крахмал, ФП «Протоимавамарин». Полученную белково-жировую смесь разбавляли традиционным
рассолом.
Для производства белково-жировой смеси сок тыквы (15 %), соевого изолята в обрате (55 %) и
растительного масла (30 %) нагревают до температуры 25-30 0С, после этого добавляют крахмал (0,2
%) и водный раствор СаСl2 (600 г на 100 кг) и подвергают интенсивному перемешиванию. При этом
СаСl2 служит дестабилизатором белковой фракции смеси, в качестве коагулятора белков молочного
обрата использован картофельный крахмал. После получения однородной жидкой массы смесь
разбавляют традиционным рассолом, содержащим воду (82,925 %), хлористый натрий (15,5 %), сахарпесок (1,5 %) и нитрит натрия (0,075 %) в соотношении 3:7, добавляя недостающее количество
посолочных ингредиентов (рисунок 1), охлаждают многокомпонентный рассол до 18-20 0С для
шприцовочного и до 10-12 0С для заливочного рассола.
Рассол шприцуют уколами в мышечную ткань с помощью перфорированной иглы в количестве
15-18 масс. %.
Шприцевание рассола непосредственно в мясное сырье значительно ускоряет
продолжительность процесса посола. В результате такого принудительного введения компонентов
рассола в толщу мясного сырья происходит их равномерное распределение в продукте. Создаются
условия для использования компонентов (полисахариды, белковые продукты, крупные частицы
специй), проникновение которых затруднено при распределении по поверхности мясного сырья.
Инъекция рассола в толщу мяса осуществляется двумя путями. Распределение рассола в мясном
сырье при посоле через кровеносную систему происходит путем проникновения рассола через
естественные сосуды и микро- и макрокапилляры. Одним из важнейших достоинств способа является
быстрое проникновение рассола в толщу мяса без нарушения целостности тканей. Способ может быть
использован для посола туши, полутуши, отдельных частей отрубов при производстве
высококачественных мясных продуктов по традиционным технологиям. Для посола целесообразно
использовать охлажденное сырье. Важное значение имеет качество обескровливания и разделки
полутуш, поскольку для посола подобным способом необходимо максимально сохранить целостность
кровеносной системы. Посол, стекание и созревание осуществляют при температуре 3-4 0С.
Шприцуют мясо рассолом в бедренную артерию. Рассол вводят в сырье под давлением 2-3 атм в
количестве 15-18 % к массе мяса. Проведение подобных операций требует специального обучения и
высокой квалификации обслуживающего персонала.
Инъекция через, имеющую отверстия, полую металлическую иглу, вводимую в мясное сырье по
определенной схеме, обеспечивает равномерное распределение рассола в толще продукта.
Посолочная смесь вводится в толщу сырья без учета его морфологического строения и ориентации
мышечных волокон. Поскольку в процессе введения рассола происходит рассечение мышечной ткани
140
иглами, мясное сырье дополнительно тендеризуется. В целях наиболее равномерного распределения
рассола в толще мясного куска шприцевание можно производить под различным углом.
После шприцевания сырье подвергают массированию на специальном массажере МГ-200-2, в
лабораторных условия – в тестосмесительной машине или фаршемешалке.
Для получения белково-жирового обогатителя используют парную баранину первой и второй
категории упитанности (Рисунок 2). Разделку, обвалку и жиловку производят по общепринятой
технологии. Жилованное мясо с содержанием жировых отложений до 6 % нарезают на куски весом
0,4-0,8 кг.
Рисунок 1 – Технологическая схема получения многокомпонентного рассола
Сырье шприцуют многокомпонентным рассолом в количестве 15 % от массы мяса с плотностью
1,115 г/см3, с содержанием нитрита натрия 0,075 % и сахара 2,5 %. Температура рассола 2-40С. После
шприцевания сырье подвергают циклической механической обработке в течение 6 часов. Скорость
вращения барабана ņ=16 об/мин. Режим вращения: 0,5 часа – вращение, 0,5 часа – покоя. В качестве
бактериальной закваски использована рабочая закваска на стерильном обрате Str. diasetilactis (штамм
137) и Lact. plantarum (штамм 70) в соотношении 1:1 (0,5 кг на 100 кг основного сырья).
Наряду с ферментами в мясной промышленности успешно применяют микроорганизмы, которые при
определенных условиях могут синтезировать ферменты, белков, незаменимых аминокислот,
витаминов. Биохимической основой использования микрофлоры в производстве мясных продуктов
является наличие в мясе как гнилостных, так и полезных микроорганизмов.
141
Разделка, обвалка, нарезание на куски весом 0,5 –
0,8 кг с жировыми отложениями
Бактериальная
закваска
Много компонентный рассол
(=1,115 г/см3)
Мясо баранины парное I и II категории
упитанности
Шприцевание МКР в количестве 15%
к массе сырья
Циклическая механическая обработка с заливкой рассола до 30% от массы сырья (n=16
об/мин; 1 час - вращения, 0,5 - часов покоя
Измельчения в шроте (16 – 25 мм) и выдержка
при t=2 – 4 оС
Рисунок 19 - Схема получения белково-жирового обогатителя
Развиваясь в мясе, микроорганизмы в качестве питательных веществ последовательно
используют содержащиеся в нем углеводы, белки, жиры, предварительно с помощью энзоферментов
преобразовывая их в вещества, пригодные для всасывания. В мясе имеются разнообразные штаммы
микроорганизмов, обладающих углевод-расщепляющей способностью. Углеводы мышечной ткани,
представленные главным образом в форме гликогена, расщепляются ими до моносахаридов, которые
всасываются микробной клеткой. Многие виды микроорганизмов обладают протеолитической
активностью и расщепляют белок до поли-, три-, дипептидов и аминокислот. Микрофлора мясного
сырья содержит также большое количество штаммов с липазной активностью. Эти бактерии играют
важную роль в формировании вкуса и аромата мясных продуктов (Люке Ф.К., 1985). Таким образом,
начальная микрофлора мяса включает в себе не только вредные, но и полезные, которые благодаря их
положительным гликолитическим, протеолитическим и липолитическим свойствам используются при
изготовлении мясных продуктов. Во многих технологических процессах развитие полезной
микрофлоры способствует торможению гнилостной порчи, улучшению органолептических
характеристик, ускорению сроков созревания, цветообразования.
Бактерии играют значительную роль при посоле, образуя желательную микрофлору, которая в
значительной мере способствует формированию нужных технологических и и органолептических
свойств и увеличению сроков хранения изготавливаемых продуктов. В соответствии с научными
представлениями, нитрат натрия как цветообразующее средство действует лишь после
восстановления в нитрит, которое в мясных продуктах происходит только с помощью бактериальных
142
энзимов. Подходящая для этого микрофлора в мясных продуктах не всегда присутствует. Добавляя
желательные бактериальные штаммы можно создать оптимальные условия для восстановления
нитрата (Мирна А., 2004). При выявлении роли ведущей микрофлоры при посоле мяса было
установлено, что к концу этого процесса в рассоле превалируют молочнокислые бактерии, которые
составляли 80,8-99,2 % от общего числа обнаруженных микроорганизмов. Молочнокислые бактерии
рассолов разного возраста представлены в основном двумя видами: Str. diasetilactis и Lact. Plantarum.
Молочнокислые бактерии влияют на качественный и количественный состав аминокислот в рассоле.
Под влиянием их жизнедеятельности в рассолах к концу посола появляются глицин и аргинин и
увеличивается количество аланина и валина. Обобщенные данные науки и практики показали, что для
мясной отрасли наиболее перспективно применение молочнокислых бактерий, адаптированных к
условиям животного сырья. На этом обоснован выбор указанных видов бактерии в наших
исследованиях.
Степин В.С., Блейм Т.Н.
Семипалатинский Государственный университет имени Шакарима
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ Т-КЛЕТОК НА ВАКЦИНУ
Оценка реакции на вакцину исследователями рассматривается как иммунологическая, так и
неспецифическая (1, 2). При подборе оптимальной дозы учитываются обе реакции. Желательно чтобы
неспецифическая реакция была умеренной и не снижала существенно продуктивности животных.
Вместе с тем специфический ответ должен быть достаточной интенсивности. В данной работе
сравнивались специфические и неспецифические показатели клеточного ответа на бруцеллезную
вакцину из штамма Brucella abortus 82.
Исследования проведены на телках (12 голов) 6-8 месячного возраста, симментальской
породы. Вакцина вводилась в объеме 0,5 полной дозы. Тимусзависимые клетки и их субпопуляции
изучались методом розеткообразования (3,4,5) . Клон бруцеллин-реактивных клеток (БРТ) выявлялся
в пробах после инкубации их с бруцеллином в течение 1 часа. Реакция торможения миграции
лейкоцитов крови (РТМЛ) учитывалась по количеству лейкоцитов, эмигрировавших в питательную
среду из капилляров в течение суток. В качестве неспецифического фактора использовали ФГА, а
специфическим фактором служил бруцеллин. Исследования проводились до вакцинации и через 2, 5,
7, 14, 21, 28 суток после иммунизации.
Результаты исследования. Популяция Т-клеток на фоне введения полной дозы
поддерживалась на уровне 50-55%. Колебания были в пределах 5%. Через три и четыре недели
наметилась тенденция повышения уровня до 55%. Малая доза вакцины стимулировала такого же
характера колебания Т-лимфоцитов, но на уровне несколько ниже (30-35%).
Субпопуляция Т-хелперов (Тµ) в период исследований животных, привитых полной дозой,
достоверных изменений не проявляет. Ее уровень почти не отличается от особей иммунизированных
половиной дозы. Так, относительное количество Тµ-клеток на фоне полной дозы и 0,5 составили на 7е сутки 27 и 32%, 21-е сутки 28 и 31%, 28-е сутки 31 и 33%.
Т-супрессоры (Тг) на фоне полной дозы имеют более низкий уровень по сравнению с группой,
привитой 0,5 дозы. Так, на 7-е сутки - 20 и 31%, 21-е сутки - 24 и 35%, 28-е сутки - 28-38%
соответственно.
Так, характеризуя общую реакцию Т-популяции можно отметить более выраженную реакцию
на полную дозу. Аналогичную, но противоположную реакцию проявила субпопуляция Т-супрессоров.
Изучение бруцеллин-реактивного клона Т-лимфоцитов (БРТ) показало четкую картину
специфической реакции. Уже через двое суток с 3,5% клон БРТ увеличился до 11%, через 5 суток – до
15%, через 14 суток – до 25%. На последнем уровне он установлен и через 28 суток. Интересно
отметить, что половинная доза вакцины стимулировала более раннее и крутое накопление в крови
БРТ. Следует ли здесь подозревать тормозное влияние большей дозы или что-то другое, например,
инактивация БРТ клона избытком вакцины. Показатели для полной дозы и половинной в процентах
соответственно на 5-е сутки 7,5-11; на 7-е сутки 7,5-14; на 14-е сутки 16-25.
РТМЛ с бруцеллином более круто поднималась на фоне полной дозы, по сравнению с 0,5
дозы. Так, процент торможения полной и половинной дозой соответственно составил на 5-е сутки 11
и7%, на 7-е сутки 14 и 7%; на 14-е сутки 19 и 16%. На 21-е и 28-е сутки торможение полной дозой
143
оказалось несколько ниже, т.е. 16%, тогда как неполная доза стимулировала торможение 20%.
Следует отметить, что торможение миграции лейкоцитов в пробах с ФГА мало изменялось в процессе
исследований, и было в пределах 15-20%.
Заключение. Неспецифические реакции на бруцеллезную вакцину (процент Т-лимфоцитов и
их субпопуляций, РТМЛ на ФГА) несущественно изменяются по времени, но есть некоторые
различия в зависимости от дозы препарата.
Специфические реакции (БРТ и РТМЛ) четко выявляют динамики вакцинного процесса и
особенности БРТ и РТМЛ в зависимости от дозы. При этом процент БРТ выше при малой дозе, РТМЛ
- при полной дозе.
Список литературы.
1. Алимбаев М.К. Оптимизация способов введения противобруцеллезных вакцин для иммунизации крупного
рогатого скота. Автореф. к.в.н. – Астана, 2005.
2. Сулейменов С.И. Система контроля эпизоотического процесса бруцеллеза крупного рогатого скота.
Автореф. к.в.н. – Астана,2005.
3. Блейм Т.Н. Способ индикации бруцеллин-реактивного клона субпопуляции Тг-лимфоцитов. Пред.патент. №13593, от 14.08.2003г.
4. Блейм Т.Н. Способ индикации бруцеллин-реактивного клона субпопуляции Тµ -лимфоцитов. Пред.патент. №14039, от 05.12.2003г.
5. Фримель Г. Иммунологические методы. М.,1987.-С.308-311.
Тастемирова Ж.А.
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА
По данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий, лишь около 30%
произведенной ими продукции реализуется через организованную торговлю, в то время как
правильная организация сбытовых кооперативов позволила бы сельским товаропроизводителям иметь
уверенность в сбыте и стимул к наращиванию объемов производства.
Взаимоотношения товаропроизводителей со сбытовыми кооперативами будут строиться на
договорных началах с учетом цены, качества, объема производимой продукции и прочих условий
организации. Вместе с тем, кооперативы смогут совмещать также обслуживающие и снабженческие
функции, так как постоянно будут иметь дело с сельскими товаропроизводителями, а, следовательно,
владеть полной информацией об их нуждах и потребностях.
Объединившись в молочный сбытовой кооператив, производители молока укрепят свои
позиции на рынке, минуя посредников, напрямую будут налаживать экономические и
производственные отношения с потребителями молока и молочной продукции, уверенно отстаивать
свои интересы перед конкурентами.
В роли интегратора в молочном кооперативном объединении может выступать молочный
завод, который лучше других предрасположен к выполнению координирующих функций. Они могут
создаваться также и на базе крупных сельскохозяйственных предприятий, используя имеющуюся
материально-техническую базу.
При создании молочных кооперативных формирований в основу взаиморасчетов могут быть
положены нормативно-затратные принципы. Равная рентабельность всех участников молочного
объединения создает предпосылки для устойчивого развития экономики всех партнеров и
кооперативного формирования в целом.
Создание сбытовых молочных потребительских кооперативов по такому варианту будет
способствовать
укреплению
позиций
производителей
молока
по
отношению
к
молокоперерабатывающим предприятиям, которые зачастую, пользуясь своим монопольным
положением, занижают закупочные цены на молоко – сырье, ставя тем самым его производителей в
невыгодное положение.
Происходящее реформирование аграрной сферы требует критического пересмотра
территориального разделения труда, специализации и концентрации производства.
144
Следует отметить, что в современных условиях большая часть специализированных
сельскохозяйственных
предприятий
практически
потеряла
свою
специализацию,
а
внутрихозяйственная специализация в связи с практической ликвидацией большей части
животноводческих комплексов и перемещением основной массы скота на личные подворья также во
многом потеряла свое значение.
Специализированные предприятия по производству молока необходимо размещать в первую
очередь вблизи крупных промышленных центров для обеспечения городского населения цельным
молоком и кисломолочными продуктами и в которых имеются предприятия молочной
промышленности. Одновременно с созданием специализированных молочных комплексов
необходимо расширять и реконструировать действующие молочные фермы.
Особое значение имеет строительство специализированных предприятий по выращиванию
телок и нетелей с учетом потребности сельскохозяйственных предприятий обслуживаемой зоны в
ремонтном поголовье, так как биологическими особенностями молодняка обуславливается
специализация его выращивания по периодам роста от рождения до полновозрастного состояния. В
каждый период роста и развития для животных следует создавать определенные условия содержания
и кормления.
При крупных молочных комплексах на базе внутрихозяйственной специализации
целесообразно создавать специализированные предприятия по выращиванию нетелей,
обеспечивающие комплектование их дойного стада.
Организация специализированных ферм в крупных сельскохозяйственных предприятиях
позволит обеспечить расширенное воспроизводство собственного молочного стада и выращивание
сверхремонтного молодняка для реализации. При внутрихозяйственной специализации в масштабах
одного предприятия возможна организация следующих специализированных подразделений (рис. 1).
Рис. 1. Схема организации специализированных ферм на сельскохозяй ственном предприятии
Молочная ферма является основной производственной единицей. В ее состав входят
отделение для сухостойных коров, родильное отделение, профилакторий для новорожденных телят и
цех производства молока.
Телята из родильного отделения поступают на ферму по выращиванию молодняка, где их
выращивают до 6-месячного возраста, затем телочек перемещают в помещение для животных
старшего возраста и нетелей первого периода стельности, а бычков – на интенсивный откорм.
Селекционная контрольная ферма предназначена для нетелей, подготовки их к отелу, а также
для контроля продуктивности первотелок за первые месяцы лактации и за оконченную лактацию.
В целях обеспечения стабилизации поголовья крупного рогатого скота, важное значение
могут иметь межхозяйственное кооперирование и внутриотраслевая (межхозяйственная)
145
специализация. При этом одни хозяйства специализируются на производстве молока и получении
молодняка, другие – на выращивании ремонтного молодняка, отвечающего требованиям
индустриального производства молока, третьи – на доращивании и откорме сверхремонтного
молодняка. В результате такого разделения труда можно сконцентрировать в хозяйствах однородное
поголовье животных, организовать производство на основе передовой индустриальной технологии,
повысить квалификацию обслуживающего персонала и направить усилия предприятия на получение
молока с минимальными издержками.
Межхозяйственная и внутрихозяйственная специализация в молочном скотоводстве
направлена на решение единой задачи – полного сохранения и направленного выращивания
ремонтного молодняка для последующего получения коров, пригодных к условиям промышленной
технологии.
Утрата управляемости со стороны государства процессами, происходящими в аграрном
секторе в последние годы прошлого тысячелетия, явилась одной из главных причин развала
экономики, что оказалось самым опасным в проводимых реформах. Ожидаемая ставка на рынок,
который сам все отрегулирует, ликвидирует диспаритет цен, сделает экономику эффективней, не
оправдала себя.
Рис. 2. Экономический механизм регулирования развития молочного подкомплекса
Предприятиям необходим организационно-экономический механизм, в котором действие
экономических методов будет согласовано с организационными мерами при активизации роли
государства как на федеральном, так и на региональном уровнях. Только при слаженной работе всех
элементов механизма хозяйствования аграрное предприятие может функционировать долговременно
и эффективно в условиях рынка.
В системе хозяйственного механизма особое место занимает экономический механизм. Эти
понятия взаимосвязаны, но не тождественны. Механизм хозяйствования, охватывая управление,
прогнозирование и планирование, хозяйственный (коммерческий) расчет, социальное и правовое
146
регулирование, шире экономического механизма, который является частью, структурным звеном
хозяйственного механизма. Экономический механизм включает систему экономических рычагов, с
помощью которых осуществляется воздействие на развитие экономики во всех отраслях, в нашем
случае АПК, обеспечиваются экономические условия их развития.
Считаем необходимым предложить в нашем понимании следующую структуру
экономического механизма, в равной мере относящегося и к молочному подкомплексу (рис. 2).
Каждый из элементов экономического механизма обладает определенными особенностями и
относительной самостоятельностью, но результат их взаимодействия направлен на обеспечение
максимального конечного эффекта межотраслевых отношений.
Государственное регулирование должно быть направлено на согласование действий всех
элементов рыночного механизма. При невмешательстве государства происходит разбалансировка
агропромышленного комплекса и ухудшение экономики сельскохозяйственных предприятий.
Основными экономическими рычагами государственного регулирования являются:
- цены – целевые, гарантированные (защитные), залоговые;
- налоги – льготные, дифференцированные;
- кредит – льготный, товарный, поддержка процента по ссудам коммерческих банков.
В настоящее время рыночные (договорные) цены сложились на уровне, при котором
производство всей продукции животноводства Тамбовской области стало убыточным, т.е. рыночная
цена ниже себестоимости. Отсюда возникает необходимость применения гарантированных цен,
устанавливаемых органами государственной власти на уровне, обеспечивающем хотя бы минимально
допустимую рентабельность производства.
Такая система цен обеспечивает гарантированное поддержание доходов производителей
молока, противозатратный характер ведения молочного скотоводства. У каждого производителя
появляется заинтересованность в снижении издержек производства и увеличении прибыли за счет
экономии затрат, наращивании объемов производства и реализации молока, повышении его качества.
Нами предложена методика расчета контрольной цены, для чего была сформирована выборка
хозяйств из группы, имеющей относительно значимый удельный вес в общественном производстве
молока и находящейся в относительно худших природно-экономических условиях. Эта группа
выполняет регулирующую функцию в формировании цены на рынке молока.
Регулирующими считаются наименее благоприятные экономические условия, являющиеся
предельными для производства основной части реализуемой товарной продукции данного вида. Для
отбора хозяйств с регулирующими условиями, ввиду быстро меняющейся ситуации, в частности
падения производства, целесообразно опираться на данные о затратах и производстве отчетного года.
Различие в условиях производства находит свое отражение в себестоимости производимой
продукции. Поэтому отбор хозяйств с регулирующими условиями был начат с их ранжирования по
себестоимости молока.
Тен В.Б., Мустафин Б.М., Мырзалиев А.Ж.
КазНИВИ, г. Алматы
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ КРС
Оздоровительные противобруцеллезные компании проводились во многих странах, однако, с
различной степенью успеха. Типично они основываются на вакцинации восприимчивых животных,
выявлении инфицированных животных, их удаления и убоя, а также наложения ограничений на
пункт, где была выявлена инфекция.
Комбинация этих методов приводит к освобождению от заболевания, однако, полный успех
зависит от ряда факторов. Факторы эти обусловлены участием в оздоровительных мероприятиях
специалистов различных профессиональных групп (фермеров, импортеров/экспортеров, ветеринаров,
специалистов здравоохранения, ученых и чиновников). Без согласованного и объединенного подхода
к проведению оздоровительных противобруцеллезных программ шансы на успех не велики.
При сравнительном анализе противобруцеллезных программ, применяемых в различных
странах Северной Африки и Ближнего Востока, было отмечено, что в основном с успехом
применяются три стратегии, выбор которых зависит от реальной превалентности бруцеллезной
147
инфекции в стране, социально-экономических условий, государственного подхода к проведению
оздоровительных мероприятий.
В случае тяжелой инфекционной ситуации рекомендуется постепенный переход от стратегии
А (ситематической поголовной вакцинации) к стратегии В (выборочной вакцинации) и далее к
стратегии С (мероприятия по контролю инфекции), что, также зависит от развития в стране
ветеринарной инфраструктуры, особенностей оздоровительных мероприятий и контроля за
передвижением животных.
Усовершенствование системы противобруцеллезных мероприятий является главной конечной
целью всех исследований, проводимых по проблеме бруцеллеза.
Управление эпизоотическим процессом при бруцеллезе крупного рогатого скота обычно
включает такие системы мероприятий, как:
1 – систему общих организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий;
2 – систему, основную на диагностических тестах (РА и РСК) и применении вакцины
(B.abortus 19 или B.abortus 82);
3 – систему комплексных противобруцеллезных мероприятий (РА, РСК, РБП, РИД, КР) в
сочетании с применением вакцин.
Во всех случаях эффективность управления эпизоотическим процессом бруцеллеза зависело
от трех основных факторов: создание превентивной иммунной защиты взрослых животных,
регламентированного диагностического контроля состояния стада, подготовки здорового
иммунозащищенного ремонтного молодняка.
Радикальный метод оздоровления путем полной замены неблагополучного стада в условиях
крупных фермерских хозяйств и широкого распространения инфекции не всегда приемлем. Метод
систематических исследований с помощью серологических исследований сыворотки крови животных
(РА, РСК) на фоне естественного течения бруцеллеза, как правило, не позволяет купировать развитие
инфекции. Причиной тому является стадийность инфекционного процесса, когда животные в
начальной фазе заражения не синтезируют антитела, улавливаемые официальными диагностическими
методами, в результате чего время перезаражения скота опережает время, требуемое на выявление
зараженных животных даже при систематическом их исследовании каждые 15-30 дней.
С другой стороны, при использовании в общем комплексе противобруцеллезных мероприятий
специфической профилактики достигаемый с большим трудом групповой отрицательный результат в
целом по стаду при диагностических исследованиях животных на бруцеллез часто сводится на нет,
из-за появления в отдаленные сроки у отдельных животных показателей серологических реакций в
диагностических титрах.
В наиболее общем случае при бруцеллезе оздоровительными мероприятиями
предусматриваются: диагностические исследования животных, удаление раегирующих и клинически
больных бруцеллезом из стада с последующим вынужденным убоем; возможность замены
неблагополучного по бруцеллезу стада здоровыми животными, когда инфекция имеет широкое
распространение в стаде; комплекс ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных
мероприятий; схема вынужденной и профилактической иммунизации поголовья животных.
Ответственность за проведение мероприятий по ликвидации профилактике бруцеллеза несут
руководители хозяйств и владельцы животных.
Однако результаты многолетних исследований в условиях широкого эпизоотического
неблагополучия по бруцеллезу крупного рогатого скота северной зоны Республики Казахстан
показывают, что путем систематических серологических исследований со своевременным
выделением и убоем реагирующих на бруцеллез животных, при соблюдении общих ветеринарносанитарных мероприятий, регламентированных инструкцией, оздоровить крупные стада практически
не удается. При каждом очередном серологическом исследовании регистрируются выделения, причем
количество реагирующих на бруцеллез животных колебалось, как правило, в сторону увеличения,
редко уменьшалось.
Ветеринарным
законодательством
предусмотрены
специальные
мероприятия
по
оздоровлению хозяйств, неблагополучных по бруцеллезу крупного рогатого скота.
Специальные мероприятия по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота в зависимости
от эпизоотической обстановки проводят без применения вакцин или с их применением. Сущность
ликвидации бруцеллеза обычным способом состоит в том, что животных раз в месяц исследуют на
бруцеллез до получения двух отрицательных результатов. После чего животных в течение 6 месяцев
148
держат в профилактическом контроле. Если после этого срока отсутствует выделение больных, стадо
признают здоровым. Реагирующих и клинически больных животных изолируют и подвергают убою.
Исследование привитых животных на бруцеллез производят в следующие сроки: телок
исследуют перед осеменением и через 1-2 месяца после отела. В случае поствакцинального аборта
нетелей оставляют в стаде, если прерывание стельности было обусловлено бруцеллами вакцинного
штамма.
В неблагополучных хозяйствах с длительным течением эпизоотического процесса допускается
вакцинация коров, выращенных из телок, привитых однократно в возрасте 4-8 месяцев или перед
осеменением, а также коров, привитых после отела. Этим животным препарат вводят через 2 года
после первой инъекции вакцины. При этом перед прививкой животные подлежат исследованию на
бруцеллез. Животных, реагирующих в РА (100 МЕ) или в РСК, удаляют из стада, остальных
ревакцинируют. Коров после ревакцинации исследуют через 6 месяцев, затем через 30 дней до
получения двух отрицательных результатов, После этого, в дальнейшем, коров исследуют раз в год.
В комплексе мер борьбы с заболеванием, кроме создания иммунных стад, особое место
занимает изучение эпизоотической обстановки, установление источников и ареала возбудителя.
Нами неоднократно высказывалось то, что методом диагностических исследований хозяйство
со значительным распространением бруцеллезной инфекции невозможно оздоровить, что ИФА
диагностика высокочувствительна, но не пригодна при проведении оздоровления, т.к. в этих случаях
все поголовье неблагополучного стада может уйти на убой. Кроме того, будет усугублена ситуация
широкого распространения инфекции в другие хозяйства. В этих случаях хозяйства будут нести
огромный экономический ущерб.
По причине высокой стоимости и неоправданной чувствительности ИФА-тест может быть
пригоден для хозяйств с высоким экономическим контролем, т.е. использоваться в качестве контроля,
в случае выявления реагирующих все поголовье должно быть сдано на убой и после проведения
комплекса мероприятий завезено новое. В противном случае мы будем иметь дело с безвыходной
ситуацией. Для диагностических исследований перспективнее иметь доступные диагностикумы типа
РБП, РАП, аллерген бруцеллезный, стоимость которых значительно ниже, а перспективность
использования их в практике подтверждена временем.
При проведение профилактических мероприятий лучше использовать разработанные нами
препараты стимулирующие иммунитет и неспецифическую защиту животных от бруцеллеза, которые
безопасны, слабореактогенны, экологически безопасны и достаточно эффективны.
Над созданием подобных препаратов работают многие ученые мира. В России внедрена
противобруцеллезная вакцина КВ 17/100, в Европе инактивированные вакцины 45/20, 53Н38 и
десятки препаратов стимулирующих неспецифическую защиту организма от болезнетворных
микроорганизмов (бруцелл). Поэтому чем быстрее мы возьмем на вооружение отечественные
препараты, тем быстрее пойдет нормализация эпизоотической ситуации.
Мы рекомендуем исследовать аллерго-серологическим методом (сначало проводим
аллергическое исследование, а во время читки или спустя 5-7 суток серологическое исследование
РАП или РБП. Эти реакции перспективны по причине того, что исследовать животных можно в
кратчайшие сроки, а РАП дополнительно в условиях производства.
Рекомендуем:
в благополучных хозяйствах, где имеется угроза заноса инфекции исследовать животных 2кратно перед выгоном на пастбище и загоном в помещение и введение препарата стимулирующего
иммунитет к бруцеллезу животных;
в неблагополучных хозяйствах при незначительном выделении реагирующих животных, после
получения отрицательного результата введение препарата стимулирующего иммунитет к бруцеллезу
животных (проводить введение перед загоном в помещения), необходимо проведение
организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных мероприятий.
В неблагополучных хозяйствах при значительном в случае необходимости вводить 4-х или
8ми-кратно препарат стимулирующий неспецифическую защиту организма и перед загоном в
помещения провести введение препарата стимулирующего иммунитет к бруцеллезу животных,
необходимо проведение организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных мероприятий,
Важно отметить, что вводить препарат перспективнее одномоментно 1 раз в год, независимо
от возраста и вида животного.
149
Список литературы.
1. Даулетьярова А.С. Эффективные средства диагностики и профилактики бруцеллеза крупного рогатого скота /
Автореф….канд.вет.наук.-Алматы, 2008.-25 с.
2. Абуталип А.А. Диагностика и профилактика бруцеллеза верблюдов / Автореф….док.вет.наук.- Алматы, 2006.- 48 с.
3. Канжигитов Е.К. Профилактика бруцеллеза мелкого рогатого скота / Автореф….док.вет.наук.- Алматы, 2006.- 48 с.
УДК 625.2
Машанова Н.С., к.т.н., АТУ
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор, СемГУ им. Шакарима
Узаков Я.М., д.т.н., профессор, АТУ
Байболова Л.К., д.т.н., профессор, КазНАУ
СОВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время очень остро стоит проблема белкового питания, особенно в отношении белка
животного происхождения. Чтобы обеспечить растущее потребление население страны достаточным
количеством продуктов питания, необходимо их выработку ежегодно увеличивать на (2,0-2,5) %.
Однако резкое сокращение поголовья животных в период 1991-1997 годов привело не только к
снижению объемов и концентрации сырьевых источников, но и негативно отразилось на состоянии и
функционировании мясоперерабатывающих предприятий страны. Большинство крупных и средних
по мощности предприятий, работавших в гарантированности и плановости поставок скота, в условиях
рыночных отношений и конкурентной среды прекратили свое существование, некоторые
законсервировали свое производство. Более устойчивыми и приспособленными к рынку оказались
средние и мелкие по размерам и мощности предприятия .
В Республике Казахстан производство мяса традиционно считалось одним из основных и
приоритетных направлений в сельском хозяйстве. Наибольшие результаты были достигнуты в конце
80-х годов прошедшего столетия, когда годовые объемы производства мяса превысил рубеж в 1,5
млн. тонн, а в расчете на душу населения 86 кг при общесоюзном потреблении 66 кг. Соответственно
получили должное развитие и перерабатывающие предприятия в виде мясокомбинатов, хладобоен,
многочисленных колбасных цехов и убойных пунктов.
Несмотря на стабилизацию и некоторый рост собственного производства, в последние годы на
внутреннем рынке наблюдается тенденция наращивания импорта мяса птицы, колбасных изделий и
мясных консервов (до 64%). Существует проблема отставания мясоперерабатывающих предприятий
страны по их техническому оснащению современным оборудованием и передовыми технологиями.
Решение этой важной проблемы экономики, во многом, зависит от производства и переработки
мясной продукции на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях республики, а также,
государственной поддержки и понимания особого статуса вопросов, касающихся продовольственной
безопасности страны.
В последние годы в производстве мясопродуктов наметилась тенденция расширения объема и
ассортимента малосоленых продуктов с нежной консистенцией. Для изготовления таких продуктов по
традиционной технологии требуются мягкие режимы посола с длительной выдержкой. Известно, что
электростимуляция мяса в парном состоянии ускоряет его созревание в 2-3 раза, а
электромассирование (ЭМ) — скорость перераспределения посолочных ингредиентов.
За рубежом, равно как и в нашей стране накоплен значительный опыт по применению
различных способов и методов интенсификации процесса посола, все многообразие которых можно
классифицировать в соответствии с технологическим состоянием мясного сырья и физикохимической природой действующих факторов.
Многочисленными исследованиями установлено, что электро- и механическое массирование
существенно ускоряет процесс распределения посолочных ингредиентов в мясном сырье. Однако при
кратковременном воздействии электрического тока не достигается полное и равномерное
перераспределение по объему обрабатываемого мяса. Поэтому для дальнейшей интенсификации и
завершения процесса посола после ЭМ применяется механическая обработка (МО).
Её положительный эффект связан с тем, что при механических воздействиях ускоряется
поглощение рассола мышечной тканью, улучшается связывание кусков мяса и увеличивается выход
150
готового продукта. При этом существенно повышается скорость проникновения, распределения и
перераспределения рассола в мышечных волокнах, а также жировой и соединительной тканях.
Среди многочисленных способов механической обработки мяса наибольшее распространение
получило массирование, что объясняется относительной простотой конструкций используемых
аппаратов и положительным влиянием на процесс перераспределения посолочных ингредиентов в
мясе, качество и выход готового продукта .
Массирование - это вид механической обработки продукта, основанный на трении кусков мяса
друг о друга и об внутренние стенки аппарата, в результате чего появляется энергия трения. Машины,
предназначенные для обработки мяса массированием, называются массажерами.
Массирование менее жесткий вид обработки мяса, чем тумблирование, его применение
позволяет уменьшить количество разрывов мышечных волокон.
Тумблирование - вид механической обработки мяса, основанный на принципе использования
энергии кусков с некоторой высоты, удара их друг о друга, о выступы и стенки ротационного
аппарата при его вращении. При этом мясу передается кинетическая энергия, вызывающая
повышение его температуры. Сырье подвергается интенсивным механическим деформациям. Удары
кусков мяса о стенки и выступы аппарата, друг о друга вызывают повышение давления в месте
контакта. При этом возникает градиент давления (Р), направленный внутрь куска мяса, вследствие
чего рассол, находящийся в зоне начального накопления или на поверхности кусков мяса,
фильтруется по системе пор и капилляров.
С целью повышения качества мяса путем улучшения насыщения его рассолом, тумблирование
мяса проводят в три стадии: на 1-й стадии - на гладкую поверхность в течение (2-3) мин., на 2-й
стадии - на пенетирующую поверхность слоем толщиной в 1 кусок до полного насыщения мяса
рассолом, на 3-й стадии - на гладкую поверхность в течение (3-10) мин., с увеличением слоя до
толщины в (2-3) куска и с постепенным переходом к массированию уменьшением высоты падения
кусков.
Одним из путей улучшения качества мясных продуктов является использование микробиальных
культур в производстве копчено-вареных продуктов. В мясной промышленности молочнокислые
бактерии начали использоваться в 40-е годы. В то время в основном использовали штаммы
лактобактерий, которые являлись доминирующей микрофлорой в выпускаемых мясных продуктах. В
качестве первой промышленно пригодной стартовой культуры были выбраны штаммы Pediococcus
cerevisae, выдерживающие леофильную сушку.
В настоящее время преобладающими видами микроорганизмов, которые успешно
используются, как стартовые культуры для мясных продуктов являются бактерии родов Streptococcus,
Micrococcus, Lactobacillus, Pediococcus и Leuconostoc .
Известно, что в значительной степени снижают качество мяса и мясопродуктов микробы
семейства Enterobacteriaceae, среди которых находятся патогенные микроорганизмы, а так же
психотропные виды бактерий рода Pseudomonas, которые разлагают белок и жир, вызывая порчу
продуктов. Установлено, что кисломолочные бактерии в период роста ферментируют углеводы до
молочной кислоты, снижают рН мяса и ингибируют развитие гнилостной и патогенной микрофлоры,
обеспечивая тем самым продолжительную стабильность мяса.
Кроме того, благоприятное воздействие на вкус, запах и цвет продуктов оказывает применение
чистых молочнокислых бактерий, что являются не менее важными свойствами стартовых культур,
благодаря которым они широко используются в промышленности.
Для стабилизации окраски мясопродуктов до сих пор не придуман оптимальный способ кроме
внесения нитритов. Однако установлено, что использование стартовых культур денитрифицирующих
бактерий позволит значительно снизить дозу нитрита. Наиболее высокими денитрифицирующими
свойствами обладают микрококки. Они восстанавливают нитраты до нитритов, способствуют
образованию окиси азота и реагируют с миоглобином до формирования стабильного
нитрозомиоглобина.
Кудряшов Л.С.(1994) считает, что продуцирование молочной кислоты стартовыми культурами
бактерий значительно улучшает качество мяса с признаками DFD и PSE и препятствует его быстрой
порче.
Мясо с дефектами DFD липкое на разрезе, темно-красного цвета, гидролиз в нем протекает
очень медленно, концентрация ионов водорода не снижается до уровня 6,2. Такое мясо имеет более
151
высокую влагосвязывающую способность, чем обычное, но в связи с высоким рН в нем активно
развиваются микроорганизмы, вызывающие порчу мяса.
Известно, что молочнокислая микрофлора, не обладающая протеолитическими ферментами,
сама по себе не процесс созревания не влияет, но она способна подавлять банальную гнилостную
микрофлору, тем самым, способствуя накоплению продуктов протеолиза, обусловливающих вкус и
аромат соленого продукта.
Молочнокислая микрофлора при определенных условиях развития снижает рН среды и тем
самым стимулирует деятельность мышечных ферментов группы катепсинов, участвующих в процессе
созревания. Деятельность молочнокислых ферментов усиливали, добавляя сахар, лимонную и
уксусную кислоты в дозировках, применяемых при производстве пресервов и маринованной
продукции. Было установлено, что в этих условиях молочнокислая микрофлора имела довольно
продолжительную лаг-фазу.
Ферментированные мясные продукты относительно недавно стали относить к пробиотическим
продуктам, усиливающим иммунную систему организма человека.
Возможность добавления пробиотических микроорганизмов в качестве компонента для вновь
разрабатываемых пищевых продуктов заинтересовала исследователей лишь в последние 20 лет.
Внимание ученых привлек тот факт, что продолжительность активной жизнедеятельности населения
Восточной Европы выше, чем в Западной, что стали связывать с традиционно высоким потреблением
там кисломолочных и ферментированных продуктов.
До настоящего времени были известны в первую очередь пробиотические молочные продукты,
соки и напитки, поскольку активность пробиотических культур в жидких средах выше, нежели в
твердых. Однако и для мясной промышленности открываются большие возможности применения
пробиотиков. Это в первую очередь относится к производству сыровяленых и сырокопченых
продуктов, соленых штучных изделий, где эти культуры накапливаются в большом количестве в
процессе их созревания.
Исследования, проведенные как российскими, так и зарубежными учеными, показали, что,
используя пробиотические молочнокислые бактерии, можно производить вкусные сырокопченые
колбасы. При этом пробиотические культуры должны иметь повышенную выживаемость при низких
температурах и достаточную степень кислотности.
Пребиотики успешно используют в качестве заменителя жира, содержание которого в случае их
введения в рецептуру колбасных изделий значительно снижается. Это не вызывает ухудшения вкуса
колбас, что имеет особое значение при проектировании диетических продуктов. Пребиотики
способствуют не только снижению калорийности, но и обладают действием, аналогичным
балластным веществам. В частности, в качестве функциональной добавки при производстве твердых
сырокопченых колбас можно использовать инулин для снижения содержания жира и улучшения
консистенции колбас мажущейся консистенции.
Таким образом, как пробиотики, так и пребиотики, положительно влияют на развитие кишечной
флоры и для мясоперерабатывающих предприятий открываются большие возможности их
применения.
Сотрудниками СГУ им. Шакарима и Алматинского технологического университета
разработаны рецептуры многокомпонентных рассолов и технологии посола мясного сырья. В состав
рассола кроме закваски введен ряд компонентов, ускоряющих процесс посола мяса, способствующих
усилению ароматобразования, повышающих пищевую и биологическую ценности готового продукта.
Рассол вводили в толщу мяса в количестве (25-30)% к массе не соленого сырья. Температура рассола
(0-4)0С. Нашприцованное сырье подвергали двукратному массированию: до шприцевания и после
двух суточной выдержки в посоле нашприцованного сырья. Данная технология была использована
при производстве мясных продуктов. Полученные данные свидетельствуют о положительном
влиянии механической обработки и бактериальных культур на качество готового продукта.
С учетом вышеизложенного становится очевидным, что процесс посола является одним из
основных технологических процессов при выработке мясопродуктов. С целью улучшения пищевой и
биологической ценности готовых продуктов целесообразным считается обогащение самого рассола
питательными компонентами. В связи с этим, разработка новых и интенсифицированных режимов
посола невозможна без использования современных технологий и современных методов
исследования.
152
Тен В.Б., Мустафин Б.М., Мырзалиев А.Ж, Даулетьярова А.С., Даугалиева С.Т.
КазНИВИ, г. Алматы
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
ДИАГНОСТИКИ И ПРЕПАРАТА СТИМУЛИРУЮЩЕГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ
ЗАЩИТУ КРС ОТ БРУЦЕЛЛЕЗА
Бруцеллез сельскохозяйственных животных все еще имеет значительное распространение в
хозяйствующих субъектах Казахстана и представляет одну из наиболее сложных проблем
ветеринарной науки и практики, а также медицины.
Большой круг восприимчивых животных, исключительная приспособляемость возбудителя к
условиям внешней среды в значительной мере способствуют широкому распространению инфекции и
создают трудности в ликвидации этого заболевания.
Несовершенство мер борьбы (диагностики и профилактики) с указанной инфекцией,
социальная опасность болезни, требуют разработки препаратов, отвечающих требованиям настоящего
времени (экологическая безопасность, безвредность, активность) использование которых не зависимо
от технологии животноводства давало бы положительные результаты в кратчайшие сроки.
Животноводство в Казахстане имеет важное социально-экономическое значение, является
одной из уникальных и высокодоходных отраслей, его относят к числу перспективных направлений в
республике.
Проблема усугубляется наличием процесса миграции B.melitensis и B.abortus на животных,
человека, что в конечном итоге может способствовать укоренению распространения их в популяции
разных видов животных, учитывая высокую адаптируемость и изменчивость этого возбудителя.
Поэтому сельскохозяйственные животные являются важным звеном в эпизоотической цепи
бруцеллезной инфекции и этого нельзя недооценивать.
В настоящее время животноводство в РК претерпевает серьезное реформирование, связанное с
изменением технологии ведения отрасли, в основном характеризующееся совместным содержанием
различных видов животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды) в одном
фермерском хозяйстве.
Сохранение благополучия и ликвидации бруцеллезной инфекции в таких хозяйствах весьма
затруднительно по причине различных сроков проведения диагностических исследований и
профилактических мероприятий, регламентированных инструктивными положениями.
До настоящего времени мероприятия проводимые в борьбе с бруцеллезом животных были
недостаточно эффективны, они сводились к исследованию их, выделению реагирующих и в лучшем
случае вакцинации отрицательно реагирующих живыми вакцинами. Несмотря на их значительную
эффективность, положительные результаты было сложно получить.
По причине того, что все животные в весеннее, летнее и осеннее время выпасаются на
пастбищах, где могут быть нежелательные контакты их в результате которых могут усугубляться
эпизоотические ситуации по бруцеллезу животных в целом регионе. Поэтому весьма важно для
купирования бруцеллеза срочное применение более совершенных препаратов (средств и методов
диагностики, профилактических препаратов), которые в комплексе мер борьбы с нею позволили бы
сократить сроки оздоровительных мероприятий.
В хозяйстве наблюдалось длительное выделение реагирующих животных (3 года срок
наблюдения).
При этом в 2006 г. выделено реагирующих 4,3%, в 2007 г.-4,7%, в 2008 г.-106%. В связи с этим
было принято решение в 2006 начать оздоровительные мероприятия.
До начала работ оздоровление проводилось путем систематических диагностических
исследований на бруцеллез по РБП, РА, РСК, с последующей сдачей реагирующих животных на убой,
дезинфекцией.
Так как раннее проводимые мероприятия не дали желаемых результатов, нами было начато
оздоровление хозяйства с применением наших разработок (антиген для реакции агглютинации на
пластинке, препарат для стимуляции неспецифической защиты животных от бруцеллеза).
В июне, июле и августе 2006 нами была взята кровь у всех животных для исследования ее на
бруцеллез. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.
153
Таблица 1 – Результаты исследования сывороток крови крупного и мелкого
рогатого скота на бруцеллез
Июнь
РА
П
1
Июль
РБ
П
1
РА
РСК
РАП
-
-
5
2
4
август
РА
-
РБ
П
-
РАП
-
РС
К
-
РА
-
РБ
П
-
-
РС
К
-
3
5
5
3
2
2
2
2
-
2
2
5
5
4
1
6
6
3
1
1
24
2
19
3
26
Телки 5-15
мес.
Телки 16-18 5
мес.
Нетели
4
4
64
Коровы
6
6
3
4
6
6
4
2
5
5
2
-
5
37
Ярочки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
68
Овцематки
2
2
-
-
3
3
2
-
-
-
-
-
Из данных таблицы видно, что за 3 месяца исследований среди телочек 5-15 мес. возраста
наблюдалось незначительное выделение положительно реагирующих на бруцеллез: 1 по РБП.
Испытуемый антиген для РАП показал себя подобно антигену для РБП, но реакция при этом была
более выраженной. Из телок случного возраста реагировало положительно 12,12,7,5 соответственно
проведенным исследованиям. Среди нетелей – 15,15,9,4 соответственно. Среди коров 17,17,9,6, а
среди овец реагировали только овцематки 5,5,2 соответственно. Все реагирующие на бруцеллез
животные были изолированы и сданы на убой.
После сдачи на убой реагирующих и проведения санитарных мероприятий всем оставшимся
животным в сентябре ввели препарат стимулирующий иммунитет к бруцеллезу животных.
Спустя 7 месяцев (мае) после применения указанного препарата провели серологическое
исследование животных. При этом исследования проводили также в течение 4 месяцев, т.е. при
исследовании использовали метод систематических диагностических исследований с последующим
удалением реагирующих.
В результате исследований в мае, июне, июле 2009 года были получены следующие
результаты:
крупный рогатый скот – РАП -3, РБП -1, РА -0, РСК -0;
мелкий рогатый скот – РАП -1, РБП -1, РА -0, РСК -0;
Реагирующие животные были сданы на убой, и после проведения организационнохозяйственных и санитарных мероприятий было решено все поголовье крупного и мелкого рогатого
скота обработать препаратом стимулирующим неспецифическую защиту животных от бруцеллеза.
Препарат применяли 4-х кратно с интервалом 10 дней, подкожно.
Через 10 дней после введения препарата (сентябрь 2008 г.) все животные были происледованы
на бруцеллез – получены негативные показания.
В 2009 г. все животные были происследованы на бруцеллез 4-х кратно с интервалом 1 месяц.
В результате исследований были получены следующие данные:
крупный рогатый скот – Май-1, Июнь-0, Июль-0, Август-0;
мелкий рогатый скот - Май-0, Июнь-0, Июль-0, Август-0;
В хозяйстве были проведены мероприятия по выбраковке реагирующих, очистке,
дезинфекции, и в сентябре после исследования (получены отрицательные результаты) все животные
были инъекцированы препаратом стимулирующим специфический иммунитет к бруцеллезу
животных.
Таким образом, использование разработанных диагностических препаратов (антигена для
реакции агглютинации на пластинке (РАП) и препарата стимулирующего неспецифическую
противобруцеллезную защиту животных) при проведении противобруцеллезных оздоровительных
мероприятий, позволяет значительно сократить сроки оздоровления неблагополучных по бруцеллезу
хозяйств.
154
Список литературы.
1. Тен В.Б. Методологические основы изготовления и совершенствования профилактических
противобруцеллезных препаратов и диагностических средств / Автореф….док.вет.наук.- Алматы, 1996.- 45 с.
2. Абуталип А. Диагностика и профилактика бруцеллеза верблюдов / Автореф….докт.вет.наук.- Алматы,
2006.- 48 с.
3. Канжигитов Е.К. Профилактика бруцеллеза мелкого рогатого скота / Автореф…. докт.вет.наук.- Алматы,
2006.- 48 с.
4. Мустафин
М.К.
Специфическая
профилактика
бруцеллеза
крупного
рогатого
скота
/
Автореф….док.вет.наук.- Алматы, 2004.- 44 с.
Тен В.Б., Мустафин Б.М., Аманжол Р., Мырзалиев А.Ж.
КазНИВИ, г. Алматы
ВЛИЯНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗА НА ЖИВОТНЫХ, ЧЕЛОВЕКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ
Ликвидация бруцеллеза возможна при условии выполнения комплекса мероприятий
(организационно-хозяйственные, ветеринарно-санитарные, специальные- ветеринарные), которые
должны быть отражены в плане.
Для оздоровления от бруцеллеза отдельных сельских округов или районов, необходимо чтобы
в этом приняли участие все работники животноводства, руководители хозяйств, местные органы
власти, органы здравоохранения, т.к. без ликвидации бруцеллеза в животноводстве нельзя
предупредить заболевание этой болезни среди людей.
Для активного участия работников животноводства, медицинских служб надо чтобы они
имели представление о названной болезни, о источниках и путях распространения, а также о способах
и средствах ее ликвидации.
Бруцеллезом болеют не только все которые контактируют, но и те которые имеют
относительный характер контакта.
В связи с этим важно чтобы мероприятия были направлены не только на уничтожение
инфекции (самой причины вызывающей заболевание), но и одновременную широкую профилактику
бруцеллеза среди людей.
Бруцеллез широко распространен во многих странах мира, особенно в тех где развито
животноводство, т.к. источником инфекции являются сельскохозяйственные и домашние животные:
овцы, козы, коровы, свиньи, могут собаки.
Известно, что заражение человека от больных животных происходит контактным,
алиментарным и аэрогенным.
Заражение контактным путем происходит в основном при контакте с больными животными,
попадании на кожу околоплодной жидкости, при убое больных, при разделывании мяса.
Алиментарное заражение при употреблении сырых мясных продуктов, молочных. Аэрогенными при
вдыхании пыли в очагах инфекции, в специализированных лабораториях при нарушении техники
безопасности.
При заражении человека возбудитель проникает по лимфатическим в регионарный
лимфатический узел, и далее по ним распространяется в другие лимфатические пути
(генерализованная форма) и в другие жизненноважные органы селезенка, печень и др., размножаются
в основном в лимфатических узлах, при обострении выбрасываются в кровь. При бруцеллезе
выражена ответная реакция организма в виде гиперчувствительности замедленного типа, которая
продолжается длительное время. Бруцеллы продолжительное время персестируют в организме, а под
влиянием отрицательных факторов могут менять форму и длительное время персистировать внутри
клетки и при благоприятных условиях проявлять себя.
В случае поражения нервной системы основными признаками являются невриты,
полиневриты, радикулиты, менингиты, энцефалиты и др.
У женщин наблюдаются сальпингиты, метриты, эндометриты может развиться аменорея
сопровождающаяся бесплодием.
Наряду с острым течением в проявлении инфекции имело место и хроническое течение,
болезнь проявляясь длительное время, является стационарным видом инфекции.
Стационарность бруцеллеза обусловлена длительным переболеванием заразившихся
155
животных, вспышками вновь поступивших больных в группу.
В настоящее время для бруцеллезной инфекции характерна выраженная контогиозность, это
связано с тем что нарушен биоценоз, (совокупность растений, животных населяющих территорию с
одним условием существования. В биосфере (совокупность всего живого на земле) в связи с
бессистемной иммунизацией животных вакцинами происходит биотрансформация. Изменение
наследственных свойств бактериальной клетки в результате проникновения в нее инородной ДНКа.
В процессе распространения инфекции, увеличивается число заболевших, что сводит к
изолированию больных на территории фермы, такая изоляция носит условный характер, а значит не
может предотвратить распространение инфекции и передачу его от больных животных к здоровым
животным и людям.
Часто наблюдается, что заболевало несколько животных, затем заболеваемость утихала и
далее волна абортов увеличивалась, а вместе с ней и заболеваемость.
Таким образом, споридические случаи заболевания переходят в фазу энзоотии, причиной
которого часто являются то, что отмечаются случаи не выбраковки высокудойных, породных
животных. Формирования стада за счет пополнения его путем вливания, а не вытеснения.
Одним из основных факторов удлиняющих срок течения бруцеллезной энзоотии, можно
отнести пополнение стад новыми животными (молодыми коровами) особенно из благополучных стад.
Своевременная диагностика (особенно в ранней стадии заболевания и выделение
реагирующих является одним из важнейших факторов разрыва эпизоотической цепи, без нее трудно
не только ликвидировать и купировать развитие инфекции, т.к. основным источником бруцеллезной
инфекции является больное животное, которое выделяет возбудитель во внешнюю среду, загрязняет
ею корм, воду, подстилку. Беременные животные представляют особую опастность у которых до 80%
можно выделить культуру. Значительное количество бруцелл можно выделить из молока,
реагирующих положительно по РА, что также является источником загрязнения окружающей среды и
заражение животных и людей.
Следующим основным источником бруцеллезной инфекции являются дикие животные,
грызуны, клещи (иксодовые), которые могут передать возбудителя бруцеллеза от одной генерации
другой.
При этом основными путями заноса инфекции являются:
1. Контакт здоровых с больными (общие пастбища, водоемы), ввод инфицированных
животных или здоровых животных в неблагополучное стадо;
2. Скрытое носительство;
3. Нет карантийных помещений;
4. Закуп отрицательно реагирующих животных в неблагополучное стадо;
5. Ввоз животных из оздоровленных стад в благополучную группу.
Бруцеллез не имеет широкого распространения там, где у животных не высокая
резистентность. При этом естественная устойчивость животных поддерживается за счет:
1.Хорошо вентелируемой, достаточно освещенных помещений;
2. Прогулки;
3. Обильное кормление обогащенными витаминами, минеральными веществами,
микроэлементами;
4. Строгого соблюдения мер профилактики.
Поэтому выполнение указанных мер является важным при сохранении благополучия или
оздоровлении неблагополучного по бруцеллезу стада.
Для успешной борьбы с названной инфекцией необходимо плановое проведение
диагностических мероприятий. В случае необходимости применение профилактических препаратов.
В настоящее время положительно зарекомендовали себя препараты стимулирующие
неспецифическую и специфическую защиту животных от бруцеллеза. Применение их в случае
надобности позволит купировать острое течение инфекции, создать иммунитет к бруцеллезу
животных.
Список литературы.
1. Белобаб В.И. Пути совершенствования диагностики и профилактики бруцеллеза у животных /
Автореф….док.вет.наук.- Алматы, 1998.- 52 с.
2. Кассал Б.Ю. Эпизоотия бруцеллеза крупного рогатого скота в Западной Сибири // Актуальные проблемы
бруцеллеза и туберкулеза животных: Сб.науч.тр. / РАСХН. Сиб.от-ние. ВНИИБТЖ.- Омск, 2000.- С. 242-248.
156
3. Тен В.Б. Методологические основы изготовления и совершенствования профилактических
противобруцеллезных препаратов и диагностических средств / Автореф….док.вет.наук.- Алматы, 1996.- 45 с.
4. Мустафин
М.К.
Специфическая
профилактика
бруцеллеза
крупного
рогатого
скота
/
Автореф….док.вет.наук.- Алматы, 2004.- 44 с.
5. Абуталип А. Диагностика и профилактика бруцеллеза верблюдов / Автореф….док.вет.наук.- Алматы,
2006.- 48 с.
Усенова Л.М.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ШОШҚА ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ДАМУЫН ТЕЖЕУШІ ФАКТОРЛАР
Халықты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету ауыл шаруашылығының маңызды
бағыты болып табылады. Қазіргі таңда нарықта бәсекелестің күштілігіне байланысты мал
шаруашылық өнімдерінің сан мен сапа жағынан жоғары болуы осы өнімдерге қойылатын негізгі
талаптардың бірі болып отыр. Нарықта өзінің өндірістік деңгейін сақтап қалу мақсатында көптеген
кәсіпорындар айтарлықтай аз шығын шығара отырып, өнім өндіру қарқынын жоғарылатуға бет алған.
Ол үшін шаруашылықтарда жоғары өнім беретін малдар өсіріледі, жаңа заманға сай арнайы құрал
жабдықтар мен қондырғылар пайдаланылады және малдәрігерлік қызметке қойылатын талап
күшейеді.
Бүгінгі таңда көптеген шаруа қожалықтары мал өсірумен айналысады. Мемлекетіміздің елбасы
осы салада жұмыс атқаратын кәсіпкерлерге мал өнімдерінің сапасын әлемдік сұраныстар мен
стандарттарға сай және бәсекелестікке төзімді кластерлі түрде дамуды ұсынып отыр. Айта кету керек
осы бағытта тез арада аяқтан нық тұрып, ауқымды пайда алу үшін салынатын салық мөлшерінің
азайтылуы, несие алудың жеңіл және тиімді жолдары ұсынылуы сияқты көптеген жеңілдіктер
қарастырылған. Бұл жасалып отырған жағдайлар Қазақстанның әлемдегі 50 дамыған елдер қатарына
енуіне өз септігін тигізері анық.
Қазақ халқы ата заманнан төрт түлік мал өсірумен айналысқан, алайда заман ағымына сәйкес
басқа да жануарлар өсіруге бет бұрған шаруашылықтар өте көп. Шошқа малы біздің елімізде
өсірілетін ауылшаруашылық малдарының бірі болып табылады. Қазіргі таңда шошқа
шаруашылығының даму қарқынын тежеп отырған себептердің бірі ретінде әр түрлі ауруларды, соның
ішінде инвазиялық ауруларын атауға болады. Инвазиялық аурулар Қазақстанның барлық
аймақтарында кездесіп, ауылшаруашылық малдарының барлық түрін зақымдайды. Көптеген
паразитарлық аурулар малдың өсіп-жетілуін тежеп, өлімге ұшыратып, шаруашылыққа ауқымды
экономикалық зиян келтіреді. Осындай аурулардың бірі қарапайым паразиттер тудыратын эймериоз.
Шошқа эймериозын емдеу және алдын алу шараларын іске асыруда жақсы нәтиже алу үшін
алдымен осы инвазияны жұқтыру көзі мен жолдарын анықтап алған жөн.
Жүргізілген ғылыми зерттеулер шошқа шаруашылықтарында эймерийлермен зақымдалу дәрежесі
жоғары екендігін (25-99,9%) көрсетуіне байланысты ауырған мал инвазияның таралуының және
айналаны ластаудың негізгі көзі болып табылатыны белгілі болды.
Эймериозды жұқтыру факторларын анықтау мақсатында шошқалар ұсталатын орындардан нәжіс
сынамалары, осы жердегі және науалардағы азық қалдықтары, су қалдықтарынан эймерий
ооцисталарының бар-жоғына тексерулер жүргіздік.
Осы мақсатта зерттеу жұмыстары 2006-2008 жылдары шілде - тамыз айларында Шығыс Қазақстан
облысының Глубокое, Шемонайха, Ұлан, Бородулиха, Бесқарағай және Көкпекті аудандарына
қарасты шошқа өсіретін шаруа қожалықтарында жүргізілді. Осы айлар аралығында торайлардың
эймериозға шалдығуының жоғарғы шегі және эймериоздің жіті түрі тіркелгені анықталды.
Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде алынған сынамалардың көбінде эймерий ооцисталары
табылды.
Глубокое ауданының Тарханка елді мекенінің «Регор» шошқа шаруашылығының
науалардан алынған сынамаларының 18-інде ооцисталар табылып, 12-15 спорланған, 7-9
спорланбаған және 3-6 бүтіндігі бұзылған болып шықты.
Азық қалдықтарынан алынған 20 сынамалардың 16 сынамасында 10-11 спорланған, 13-15
спорланбаған және 1-4 бүтіндігі бұзылған ооцисталар табылды.
157
Су қалдықтарынан алынған 8 сынамада 6-9 спорланған, 2 спорланбаған ооцисталар анықталды.
Шошқа астындағы төсеніштен алынған 20 сынаманың барлығынан эймерий ооцисталары
анықталды, оның ішінде 16-18 спорланған, 2-25 жаңа бөлінген және 6-8 бүтіндігі бұзылған болып
шықты.
Шемонайха ауданына қарасты шошқа шаруашылықтарының науалардан алынған 20
сынамалардың 13-19 сынамасында эймерий ооцисталары анықталды. Олардың 10-16 данасы
спорланған, 5-7 ооциста сыртқа жаңа бөлінген және 3-4 ооциста бүтіндігін жойғаны анықталды.
Азық қалдықтарынан алынған сынамалар саны 20, олардың 13-19 сынамасында ооцисталар
табылды. 10-16 ооциста спорланған, 5-7 ооциста спорланбаған, ал 3-4 ооциста бүтіндігі бұзылған.
Су қалдықтарында жалпы саны 20 сынама алынып, зерттеу нәтижесінде 6-7 сынамадан
ооцисталар табылды. Олардан 2-3 данасы спорланған, 3-7 данасы спорланбаған екені анықталды.
Келесі сынамалар шошқалар асты төсеніштерден жалпы саны 20 сынамалар зерттелді. Олардың
барлығынан ооцисталар табылды. 15-19 ооциста спорланған, 23-28 ооциста спорланбаған, ал 5-7
ооциста бүтіндігін жойған болып шықты.
Ұлан ауданының Өскемен шаруашылығында науалардан барлық саны 20 болатын сынамалар
алынып, зерттеу нәтижесінде 15-16 сынамадан эймерий ооцисталары анықталды. Олардан 11-13
ооциста спорланған, 19-21 данасы спорланбаған және 1-3 бүтіндігі бұзылғаны анықталды.
Азық қалдықтарынан алынған 20 сынамалардың 8-11 сынамасынан оциста табылып, олардың 810 спорланған, 19-23 спорланбаған және 1-2 бүтіндігі бұзылғаны анықталды.
Су қалдықтарынан алынған 20 сынаманың 4-6 сынамасы ооцисталармен ластанғаны анықталды.
Спорланғаны 3-5 ооциста, спорланбағаны 7, ал бүтіндігін жойған оциста кездеспеді.
Шошқа асты төсеніштен алынған 20 сынаманың барлығынан эймерий ооцисталары анықталды.
14-17 ооциста спорланған, 28-30 ооциста спорланбаған және 5-7 ооциста бүтіндігін жойған болып
шықты.
Шілде және тамыз айларында жүргізілген зерттеулер нәтижесінде Бородулиха ауданының шошқа
шаруашылықтарының науаларынан алынған 20 сынамаларды зерттеу барысында 15-18 сынамалардан,
азық және су қалдықтарынан да 20 сынамадан тексеріліп, олардың сәйкесінше 15-16 және 6-8
сынанамаларынан ооцисталар анықталды, мал төсеніштерінен алынған 20 сынаманың 17-20
данасынан эймерий ооцисталары табылды. Спорланған ооцисталар саны науаларда 12-15; азық
қалдықтарында 10-11; су қалдықтарында 6-8; ал төсеніштерде 16-18 тең болды. Спорланбаған
ооцисталар саны науаларда 7-9; азық қалдықтарында 13-15; су қалдықтарында 2; ал төсеніштерде 2225 болды. Бүтіндігін жойған ооцисталар саны науаларда 3-6; азық қалдықтарында 1-4; ал
төсеніштерде 8-12 тең болды.
Бесқарағай ауданында екі ай ішінде науалардан алынып зерттелген 20 сынамалардың 15-18
сынамасынан ооцисталар анықталды. Олардың ішінен спорланған ооциста саны 12-15; спорланбағаны
7-9; бүтіндігін жойған 3-6 ооциста анықталды. Азық және су қалдықтарынан да 20 сынамадан
зерттеліп, сәйкесінше 15-16 және 6-8 сынамалардан ооцисталар табылды. Спорланған ооциста саны
азық қалдықтарында 10-11, спорланбағаны 13-15, ал бүтіндігін жойғаны 1-4 ооциста. Су
қалдықтарында спорланған 6-9, спорланбаған 2 ооциста табылды. Шошқа асты төсенішінен алынған
20 сынаманың 17-20 данасынан ооцисталар анықталды. Ооцисталардың 16-18 спорланған, 22-25
спорланбаған, ал 18-20 бүтіндігі бұзылған болды.
Шілде мен тамыз айларында Көкпекті ауданының шошқа шаруашылықтарында науалардан, азық
пен су қалдықтарынан және төсеніштердің әрқайсысынан 20 сынамадан алынып, зерттелді.
Науалардан алынған 15-18 сынамаларда, азық пен су қалдықтарынан сәйкесінше 15-16 және 6-8
сынамаларда, төсеніштердің 17-20 сынамаларында ооцисталар табылды. Науадан алынған
қырындыларда спорланған 12-15, спорланбаған 7-9 және 3-6 бүтіндігін жойған ооцисталар
анықталды. Азық қалдықтарынан 10-11 спорланған, 13-15 спорланбаған және 1-4 бүтіндігін жойған
ооцисталар табылды. Су қалдықтарында 6-9 спорланған, 2 спорланбаған ооцисталар анық-талды. Ал
шошқа асты төсенішінің құрамынан 16-18 спорланған, 22-25 спорланбаған және 8-12 дана бүтіндігін
жойған ооциста табылды.
Шошқалар арасында инвазияны жұқтырудың көзі ретінде бұл ретте ооцисталармен былғанған
науалар, азық пен су қалдықтары және мал асты төсеніші үлкен маңызға ие. Бұл шошқалар арасында
эймериоздың кең таралуына әкеліп соғады.
158
Сондықтан эймериоздың алдын алудағы негізгі шара ретінде шошқаларды эймерий
ооцисталарымен былғанған азық пен суға жолатпай, астындағы төсенішті ұдайы тазартып отыруды
қолға алған жөн.
Эймериозды жұқтырудың көзі ретінде мегежіндердің желіндерін де қарастыруға болады. Шығыс
Қазақстанның 6 ауданы бойынша біз емізіп тұрған мегежіндердің желіндерінен шайындылар жасап,
тексердік. Алынған нәтижелер төмендегідей болды:
Глубокое ауданының шошқа шаруашылықтарында ұсталатын мегежіндердің желінінің
ооцисталармен былғануы біршама жоғары.
Наурыз айында мегежіндердің желінінен алынған шайындылардың 6 сынамасынан ооцисталар
анықталып, оның ішінде 3 спорланған, 2 спорланбаған және 1 бүтіндігі бұзылған ооцисталар
табылды.
Сәуір айында аланған жалпы саны 10 болатын 8 сынамада 18 спорланған, 12 спорланбаған және 3
бүтіндігі бұзылған эймерий ооцисталары анықталды.
Қазанда жалпы саны 10 болатын мегежін желінінен алынған 2 сынамадан 9 спорланған, 8
спорланбаған және 2 бүтіндігі бұзылған ооцисталар табылды.
Мегежіндердің желінінен алынған 30 шайындылардың құрамынан барлығы 16 сынамадан
ооцисталар анықталып, оның 30 данасы спорланған, 22 данасы спорланбаған және 6 данасы бүтіндігін
жойған болып шықты.
Шемонайха ауданы бойынша мегежіндердің желіндерінен алынған сынамаларда эймерий
ооцисталары анықталған.
Наурызда 10 сынама зерттеліп, оның 3 данасында 2 спорланған, 3 спор-ланбаған және 1 бүтіндігі
бұзылған ооцисталар табылды.
Сәуір айында 4 сынамадан эймерий ооцисталары анықталды. Олардың 8 данасы спорланған, 10
данасы жаңа бөлінген және 1 данасы бүтіндігін жойғаны анықталды.
Қазан айында 10 сынаманың жетеуінен ооцисталар табылды. Спорланған ооциста саны 15,
спорланбағаны 13, ал бүтіндігін жойғаны 4 ооциста.
Ұлан ауданы бойынша мегежіндердің желіндерінің эймерий ооцисталарымен ластануы наурыз
айында зерттелген 10 сынаманың 6 данасында спорланған 2 ооциста, спорланбаған 4 және бүтіндігі
бұзылған 1 ооциста табылды.
Сәуір айында да жалпы саны 10 мегежіндердің желіндерінен шайындылар алынып, тексеру
барысында 7 шайындыдан ооцисталар табылды. 9 ооциста спорланған, 10 ооциста спорланбаған
болып шықты.
Қазан айында 10 шайынды алынып, олардың 3 данасынан ооцисталар анықталды. Спорланған
ооциста саны 7, спорланбағаны 6, бүтіндігін жойғаны 1 ооциста.
Бородулиха ауданының шошқа шаруашылықтарында өсірілетін мегежіндердің наурыз айында
желіндерінен алынған жалпы саны 10 шайындының 4 ооцисталармен ластанған болып шықты.
Ооцисталардың 3 спорланған, 3 жаңа бөлінгені анықталды.
Ал сәуір айындағы алынған 10 шайындының 6 данасынан ооцисталар анықталды. 6 ооциста
спорланған, 10 ооциста жаңа бөлінгені анықталды.
Қазанда жасалған шайындылардың 3 данасынан эймерий ооцисталары анықталды. 9 спорланған, 8
спорланбаған және 1 бүтіндігін бұзған ооциста табылды.
Бесқарағай ауданы бойынша наурыз айындағы желіндерден алынған 3 шайындылардан эймерий
ооцисталары табылды. Спорланғандар саны 4, спорланбағаны 6 ооциста.
Сәуір айында 6 сынамалардан ооцисталар анықталды. 8 спорланған, 9 спорланбаған және 1
бүтіндігі бұзылған ооцисталар табылды.
Қазан айында желіннен алынған сынамалардың 3 данасынан ооцисталар табылды. 2 ооциста
спорланған, 3 ооциста жаңа бөлінгені анық болды.
Көкпекті шаруашылықтарының мегежіндерінің желіндерінен жасалған шайындылардың наурыз
айында 3 данасынан ооцисталар табылғаны көрсетілген. Ооцисталардың спорланған саны 4,
спорланбаған саны 5 тең.
Сәуір айындағы көрсеткіштер лебі келесідей болды – ооцистамен ластанған сынамалар саны 4
тең, спорланған 2 ооциста, спорланбаған 8 және бүтіндігін бұзған 2 ооциста.
Қазанда жасалған 10 шайындылардың 1 данасында ооцисталар анықталды. Спорланған 3,
спорланбаған 1 ооциста табылды.
159
Бұдан біз шошқа эймериозын жұқтыру көзі ретінде мегежіндердің желіндерін де қарастыруға
болатынын айқындадық [сурет 1].
Сурет 1 - Мегежін желіні эймериозды жұқтыру көзі ретінде
Әсіресе эймерий ооцисталары наурыз және сәуір айларында көптеп кездеседі. Бұл күзге
қарағанда көктемгі туылған торайлардың эймериозға шалдығу қарқыны жоғары екенін дәлелдейді.
Сайып келгенде, шошқа малынан сапалы өнім алу үшін шаруашылықтарда барлық зоогигиеналық
талаптар сақталып, ветеринарлық-санитарлық
қадағалау жұмыстары
жақсы
деңгейде
ұйымдастырылуы керек.
Рскелдиев Б.А., д.т.н., профессор, СГУ им. Шакарима
Байболова Л.К., д.т.н., Казахский национальный аграрный университет
Машанова Н.С., к.т.н., Алматинский технологический университет
ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ КОМПОЗИЦИЙ И ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА НА
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА
В современных условиях чрезвычайно важное значение приобретает разработка и
усовершенствование технологии натуральных и комбинированных продуктов функционального
назначения на мясной основе с целью улучшения структуры питания людей, что позволяет расширить
ассортимент специализированных продуктов и более рационально использовать ресурсы мясной
промышленности.
Объектом исследования явились мясо конины и баранины от первой категории упитанности,
белково-жировая композиция (БЖК) и ферментные препараты (ФП) различного происхождения. В
состав белково-жировой композиций входят растительное масло, соевый изолят, плазма крови,
обезжиренное молоко, ферментные препараты и хлористый кальций. БЖК является составной частью
многокомпонентного рассола (МКР) для посола мяса. При этом в опытные образцы вводили рассол
многокомпонентный рассол, а контролем служили образцы традиционного посола.
Целью исследования является повышение пищевой и биологической ценности мясных продуктов
путем добавления белково-жировых компонентов и улучшение структурно-механических свойств с
использованием интенсивных методов обработки, в частности, механической обработки.
Результаты исследования. Введение белково-жировой композиций и ферментного препарата в
фаршевые системы
приводит к перераспределению массовых долей в фарше основных
макропитательных веществ. Данные характерны для систем, прошедших тепловую обработку. С
введением МКР в рецептуры наблюдается повышение массовой доли белка во всех образцах. Из
табличных данных наблюдается уменьшение относительного содержания жира, что связано со снижением процента
вводимого в состав рецептуры жиросодержащего сырья, а также с низким его содержанием в МКР. В целом существенных
различий в химическом составе образцов в зависимости от вида ФП не наблюдается, но они оказывают влияние на
консистенцию готовых продуктов. Данные, касающиеся аминокислотного состава, указывают на то, что все
образцы, не зависимо от вида ФП в составе рецептуры, содержат полный комплекс незаменимых
аминокислот, скор, которых по отношению к ФАО/ВОЗ превышает 100 %. Накопление различных
видов аминокислот свидетельствует о проявлении достаточной активности тканевых экзопептидаз,
атакующих концевые пептидные связи, а также три- и дипептидаз. Анализ изменения содержания
аминокислот показывает, что произошло большее накопление таких аминокислот, как лизин,
треонин. Некоторый недостаток серусодержащих аминокислот компенсируется их большим
содержанием в мясном сырье исследуемых рецептур. Количественное соотношение
160
между свободными аминокислотами в контрольных и ферментированных образцах
изменяется
по-разному,
что
объясняется
различием
свойств
используемых
протеолитических ферментов по отношению к сырью.
Как указывалось выше, задачи, лежащие в области интенсификации технологических процессов
и рациональном использовании мясного сырья, требуют более широкого применения современных
достижений биотехнологических методов воздействия, в частности, применения ферментных
препаратов для ускорения гидролитического расщепления соединительнотканных воло кон.
Подобные методы воздействия достаточно широко известны в нашей стране и за рубежом [1].
Однако морфологическая картина изменений, наступающих при этой форме технологического
воздействия на мясное сырье, еще недостаточно изучена. В указанной работе представлены
результаты микроструктурного исследования влияния предложенного способа обработки на
продукты, изготовленных из конины и баранины, а также при воздействии на мышечную ткань
ферментного препарата до и после температурного воздействия.
После тепловой обработки происходят более значимые изменения. Интенсивное воздействие
температуры (t = 220° С) приводят к более выраженным изменениям микроструктуры мышечной и
соединительной тканей.
Таким образом, в результате проведения анализа особенностей микроструктуры мышечной и
соединительной тканей модельных систем из конины установлено, что при проведении
температурной обработки в структуре нарастает образование мелкозернистой белковой массы и
появляется все возрастающее количество распадающихся липоцитов с одновременным
формированием мелких капель жира, инфильтрирующих частицы фарша. При этом термический
гидролиз коллагена приводит к образованию глютиновых масс, заполняющих свободное пространство между частиками фарша.
Воздействие ФП + выдержка в посолочной смеси + МО на баранину так же, как и в сл учае с
кониной, оказала существенное влияние на микроструктурные показатели.
В процессе тепловой обработки отмечается дальнейшее нарастание деструктивных изменений,
выражающееся, прежде всего, в прогрессирующем распаде мышечных волокон и составляющих их
клеточных структур. В результате формируются зернистые массы. Из подвергающегося
термическому гидролизу коллагена образуется достаточно большое количество глютина.
Таким образом, термическая обработка обработанной баранины ФП + посолочная смеь + МО
приводит к микроструктурным изменениям компонентов мышечной и соединительной тканей,
заметным даже при щадящей нагрузке. Выражаются они, прежде всего в разрывах и фрагментации
мышечных волокон, набухании коллагена и разрушении липоцитов с образованием мелких
жировых капель. Увеличение времени и температуры воздействия приводит к нарастанию деструктивных процессов, причем в рамках использовавшихся режимов в большей степени на
структуру влияет продолжительность обработки, а в меньшей - ее температурный режим.
Компоненты соединительной ткани подвергаются большим изменениям, если они были сильнее
измельчены.
Важным моментом в воздействии ФП на те или иные пищевые продукты является ускорение
химических реакций, что позволяет молекулам преодолевать активационный барьер на более низком
энергетическом уровне. Это становится возможным вследствие того, что реакция протекает в две стадии.
Механизм реакции выглядит следующим образом:
E + S ↔ ES → P + E,
где E – фермент, S – субстрат, ES – фермент-субстратный комплекс, P – продукты реакции.
Для полного обоснования выбора ФП «Протоимаваморин» нами был изучен сравнительный
протеолиз разными ферментами. Под действием рН, температуры, присутствия пищевых веществ БЖК и
мясного сырья, имеющих, в свою очередь, определенные свойства активаторов и ингибиторов
биохимических процессов при взаимодействии, определяют активность ФП [2]. Специфичность ФП
«Протоимаваморин» также проявляется в наличии специфичности групповой и по отношению к
определенным типам реакций, что выражается в воздействии ФП на субстраты, обладающие
структурными особенностями и независимо от того, какие группы присутствуют вблизи той связи, на
которую направлено действие ФП.
Способность белка выполнять структурные функции в перерабатываемых системах
характеризуется его функциональными свойствами. Под функциональными свойствами
понимают комплекс физико-химических свойств, включающий растворимость в воде, в солевых,
161
щелочных и кислых средах, совместимость с другими компонентами пищи, способность
стабилизировать суспензии, эмульсии, пены, образовывать студни при нагреве растворов и дисперсий,
жиросвязывающая и водоудерживающая способности, реологические, органолептические свойства и
другие характеристики, которые впервые были выделены в отдельную категорию для обозначения
физико-химических свойств водных дисперсий соевых белковых препаратов. Наряду с биологической
ценностью и стоимостью функциональные свойства являются основными показателями качества
белка [3]. Они определяют качество пищевых продуктов, уровень их потребления, а
соответственно, и реализацию их биологической ценности. Поэтому вопрос регулирования
функциональных свойств белков, выделенных из нетрадиционных источников, является
ключевым в производстве новых, разнообразных комбинированных продуктов питания на их основе.
Таким образом, проведенные сравнительные исследования по изучению свойств, поведения и
степени оказываемого воздействия на мясо и фаршевые системы было определено, что все
рассматриваемые ФП отвечают запрашиваемым свойствам. Однако, применение того или иного
препарата обусловливается его природой, способами получения, себестоимостью и доступностью. В
связи с этим, нами и был использован ФП «Протоимаваморин», имеющий не только высокие
протеолитические свойства, но и недорогой способ получения в условиях современного
промышленного развития.
Для достоверности вышесказанного нами была изучена кинетика протеолиза ФП
«Протоимаваморин». Наиболее возможными факторами, определяющими стабильность белков, с
точки зрения пищевой технологии, являются: рН, температура, концентрация солей, органических
растворителей, в частности, спиртов.
Протеолиз проводили при следующих условиях:
- начальное соотношение субстрат:вода – 1:3, так как при данных условиях белки фарша свободно
экстрагируют в раствор;
- реакцию проводили в 0,8 М растворе NaCL при комнатной температуре;
- введение в реакционную суспензию фарша ФП «Протоимаваморин» проводили при различных
соотношениях фермента к субстрату (E/S) от 1:100 до 1:1000;
- в данных условиях суспензию выдерживали в течение 6 часов, периодически отбирая пробы для
анализа.
На первоначальном этапе наблюдается нелинейная зависимость (так называемый
некооперативный механизм гидролиза), переходящая со временем в линейную (кооперативный
механизм гидролиза). Область перехода нелинейной зависимости в линейную является областью
наибольшего содержания высокомолекулярного продукта и в зависимости от энзим/субстрат
отношения эта область находится в интервале 1ч 40 мин до 2ч 20 мин.
Однако наиболее рациональным, с точки зрения эффективности гидролиза и экономного
расходования энзима является соотношение E/S = 1/400. При этом накопление наибольшего
количество высокомолекулярного продукта ограниченного гидролиза происходит в течение двух
часов при вышеперечисленных условиях.
Согласно полученным данным в фаршевую систему вносится ФП «Протоимаваморин» в
соотношении 1:400. Полученную смесь тщательно перемешивают и выдерживают в течение 30 минут
(концентрация NaCL 0,8 М). Полученную смесь центрифугировали и супернатант анализировали
калориметрическим методом.
На термограмме опытного и контрольного образцов фаршевых систем наблюдается два
денатурационных пика соответствующих
миофибриллярным белкам, в то время как для
контрольной фаршевой смеси наблюдается уменьшение площади под денатурационными пиками на
75 %, что свидетельствует об образовании нерастворимых комплексов мышечных и растительных
белков.
В результате сравнительного изучения свойств ФП был отобран ФП «Протоимаваморин»,
обладающий протеолитическими способностями, не уступающими ФП «Ренниномиин П10Х» и P.
wortmannii ВКМ-2091, но отличающийся доступностью в получении и низкой себестоимостью.
162
Использованная литература
1. Рогов И.А., Хорольский В.В. и др. Биотехнология в мясной промышленности. – М.: АгроНИИТЭИММП, 1986
г.
2. Рскелдиев Б.А., Узаков Я.М., Байболова Л.К Действие протеолитических ферментов на состояние белков и
водосвязывающей способности мяса//Пищевая технология и сервис, 2002, № 1, с. 8-14
3. Байболова Л.К. Влияние ферментных препаратов на качество мясопродуктов из конины//Мясная индустрия,
2007, № 3, с. 25-27
Жолжаксина А.Д., Рахымжанов С. А.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ АДАМ ӨМІРІНДЕГІ МАҢЫЗЫ
Қазіргі кезеңде мемлекеттің агроөндірістік кешенінің мамандарының алдында биологиялық
және тағамдық құндылығы жоғары дәрумендермен, ақуыздармен және басқада заттармен байытылған
өндіріс объектілерін және тамақтану өнімдерінің ассортиментін кеңейту, сонымен қатар өнімдік
шикізатын кешенді өңдеудің рационалдық әдістерін іздеу мәселесі қойылған.
Консервілік өндірісті шикізатпен қамту үшін тек қана жемісті отырғызатын ауданды кеңейту
және түсімділігін жоғарлату емес, сонымен қоса жабайы өсетін тұқымдар мен жемістерді кеңінен
қолдану болып табылады. Соңғысы халықтың құнды және жетіспейтін тағам өнімдеріне, сонымен
қатар табиғи емдік заттарға деген сұраныстарын қанағаттандырудың маңызды резерві болады [1].
Көрсетілген мәселелерді шешудегі ӘОЖ. 663.81
маңызды алдын ала жолдама болып технологиялық жабдықтардың әмбебаптылығы және
майысқақтылығы, жалпы өсімдік шикізатын кешенді өңдеу үшін технологиялық желінің қалдықсыз,
өндіріс циклін қысқарту және биологиялық белсенді заттардың жақсы сақталуын қамтамасыз ету
болып табылады. Қазіргі кездегі консервілік өнеркәсіпте қолданылатын технологиялық желі және
жабдықтар май құрамды тұқымдарды өңдеу меншікті өнімділіктің төменділігі және процестің
ұзақтылығы, биологиялық белсенді заттар кешеніне деструктивті әсері, шикізатты ұсақтауға
энергияның меншікті шығынының көп болуы, жемісті қайта өңдеудегі қалдықтың көп болуы,
алынатын консервіленген өнімнің және фармакалогиялық дәрілер сапасының төмен болуы себебінен
тиімділігі жеткіліксіз бол