Uploaded by Faxriddin Abdunazarov

23 1 yillik

advertisement
02.00.14 Organik moddalar va ular asosida materiallar texnologiyasi
ixtisosligi bo‘yicha tayanch doktorant Abdunazarov Faxriddin
Abdurashitovichningning “Mahalliy neft koksidan kukun materiallar olish
texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusida olib borayotgan ilmiy-tadqiqot
faoliyati davomidagi nashr ishlari bo‘yicha
MA’LUMOT
№
Xisobot
davrida
Faoliyat turi
1.
Tezislar (xalqaro miqyosdagi
anjumanlar)
2.
Tezislar (respublika miqyosdagi
anjumanlar)
3.
OAK ro‘yxatiga kiritilgan
respublika ilmiy jurnallari
4.
OAK ro‘yxatiga kiritilgan
xorijiy ilmiy jurnallar
5.
Scopus bazalarida indekslangan
jurnallar
6.
Web of science bazalarida
indekslangan jurnallar
7.
Monografiya
8.
Patent
9.
AKT ga oid dasturlar uchun
guvoxnomalar
10. Joriy qilish dalolatnomasi
(ishlab chiqarish sohalarida)
11. Joriy qilish dalolatnomasi
(OTM larda)
12. Ma’lumotnomalar
1
Mavzu bo‘yicha umumiy
ilmiy-tadqiqot faoliyati
davomida
Umumiy
ilmiyDoktorantura
tadqiqot
faoliyatida
faoliyati
davomida
2
2
1
1
4
5
Izoh: Jadval faqat raqamlar bilan to‘ldirilsin.
Sana
____________
F.Abdunazarov
Download