Загрузил Анастасия Чумак

Гальванізація

Реклама
1
Міністерство освіти і науки України
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2
Реферат на тему «Гальванізація»
Виконала студентка
6 курсу групи 1м
Медичного факультету
Чумак Анастасія Олегівна
Викладач: асистент Самарцев Віктор
Миколайович
Рубіжне – 2021
2
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
Лікувальні фактори та дія фізичного чинника на організм хворого.
Медичні апарати для використання в Україні.
Показання та протипоказання до призначення гальванізації.
Приклад методики лікування.
3
1. Лікувальні фактори та дія фізичного чинника на організм
хворого.
Гальванізація – метод, при якому з лікувальною метою
використовується постійний(гальванічний) електричний струм низької
напруги(30-80 В) і малої сили(до 50 мА).
В результаті впливу гальванізації в тканинах активізується лімфотік та
кровотік, а також відбувається розширення судин. Такий ефект
спостерігається не лише в шкірі, але й у тканинах — струм має хорошу
проникність, тобто відбувається ослаблення тонусу м'язів, зменшуються
набряки в області травми або запалення, поліпшуються трофічні і
нейрогуморальні процеси в зоні обробки, підвищується регенераторна
функція, а також гальванізація має чудовий болезаспокійливий ефект.
При гальванізації відбувається переміщення позитивно або негативно
заряджених іонів, які містяться в складних розчинах тканин тіла людини, між
електродами. Під негативним електродом (катодом) підвищується
концентрація одновалентних іонів К+, Na+, збільшується проникність
клітинних мембран і знижується активність ферменту холінестерази, який
руйнує медіатор ацетилхолін. У зв'язку з цим ацетилхолін накопичується і
підвищується збуджуваність тканин, що проявляється більш вираженим
відчуттям печії, гіперемією. Під позитивним електродом (анод) переважають
менш рухливі іони Ca2+, Мg2+, які знижують проникність клітинних
мембран і підвищують активність
холінестерази. Це веде до зменшення ацетилхоліна в тканинах, зниження
збуджуваності клітин, що сприяє зменшенню болю.
Клітинні мембрани під впливом постійного струму змінюють свою
проникність. При цьому посилюються процеси дифузії й осмосу, обмін
речовин відбувається інтенсивніше.
Переміщення Н+-іонів до катодй ОН--іонів до анода викликає зміни в
кислотно-лужній рівновазі, рН середовища змінюється і це відбивається на
діяльності ферментів, тканинному диханні. Під впливом постійного струму
звільняються медіатори нервової провідності і деякі біологічно активні
речовини, зокрема гістамін, змінюється тактильна і больова чутливість,
посилюється трофічна функція нервової системи, прискорюються процеси
регенерації, стимулюється діяльність ендокринної системи.
4
2. Медичні апарати для використання в Україні.
В даний час для гальванізації користуються постійним струмом,
отриманим шляхом випрямлювання і вирівнювання змінного сіткового
струму. Застосовуються апарати "Потік-1", "АГН-32", "АГН-33",
чотирикамерні ванни типу "ГК-2".
Найпоширенішим гальванізаційним обладнанням є апарат Потік-1,
який призначений для профілактичної і лікувальної дії постійним струмом на
організм людини, а також для проведення лікарського електрофорезу.
Особливістю методу гальванізації і електрофорезу, який використовується в
апараті Потік-1, є велика лікувальна ефективність, безболісність процедур,
можливість поєднання з іншими методами лікувального впливу. Такий
прилад універсальний, його можна застосовувати для лікування і
профілактики найрізноманітніших захворювань в стаціонарах і вдома.
3. Показання та протипоказання до призначення гальванізації.
Показання.
 Регуляція основних нервових процесів при неврозах, виразковій
хворобі, бронхіальній астмі, вазомоторному риніті.
 Зменшення і ліквідація больового синдрому при невралгії, невриті,
інших захворюваннях з больовим синдромом.
 Регуляція секреторних і моторних розладів у системі органів
травлення: при гастритах, виразковій хворобі, колітах, дискінезіях
жовчного міхура.
 Гальванізація має протизапальну дію, покращує трофіку при атрофії
м'язів і т.і.
Протипоказання.
1. Загальні:
- злоякісні новоутворення;
- системні захворювання крові;
- схильність до кровотеч будь-якого генезу;
- інфекційні захворювання;
- активний туберкульоз;
- фебрильна температура тіла;
- виражені порушення функції життєвоважливих органів (Н IIБ-ІІІ ст.,
ДН ІІІ, ХНН ІІ ст., печінкова недостатність, порушення ритму
серця);
- гіпертонічна хвороба ІІІст.
5
2. Окремі: ушкодження і гнійні захворювання шкіри, індивідуальна
непереносимість гальванічного струму.
4. Приклад методики лікування.
1. Гальванізація комірцевої зони по Щербаку:
Електрод у формі шалевого комірця розміром 800-1100 см2 накладають на
комірцеві зону і з’єднують з анодом. Другий електрод меншого розміру з
катодом апарату. Першу процедуру проводять при силі струму 6 мА,
тривалість 6 хв. Потім через кожні дві процедури силу струму збільшують на
2 мА і тривалість на 2 хв, доводячи їх взаємодію до 16 мА і 16 хв. Процедури
проводять щоденно або через день, на курс лікування – до 30 процедур.
2. Загальні іонні рефлекси по Щербаку:
Електроди (12 х8 см) ставлять на зовнішній і внутрішній поверхні лівого
плеча; прокладку електрода(анода) змочують розчином кальцію або іншої
вегетотропної речовини: сила струму до 10 мА, тривалість до 20 хв; на курс
лікування – 20 процедур.
6
Література
1. Фізіотерапія: підручник для студентів вищих медичних навчальних
закладів/ В.Д.Сиволап, В.Х. Каленський; ЗДМУ. – З.: ЗДМУ, 2014 –
196с.
2. https://works.doklad.ru/view/2KDe9EzO-t8.html Методики впливу
гальванізації загальної дії на організм
Скачать