Uploaded by nigorayakubova91

Xorijiy-Test-25-grades

advertisement
Familiy
a
Ism
State
Toirova Noila
Yakunla
ndi
Toirova Noila
Yakunla
ndi
Yaqubo Nigora
va
Yakunla
ndi
Nomoz Xamida Davom
ova
etmoqd
a
Abdulla Ixtiyor
yev
Yakunla
ndi
Shukuro Yulduz Yakunla
va
ndi
To’raqul Raxmat Yakunla
ov
jon
ndi
Test bo Yakunl Sarflan
shlandi andi
gan
vaqt
13
13
2 min
Dekabr Dekabr 20
2022
2022
soniya
12:26
12:28
13
13
1 min
Dekabr Dekabr 55
2022
2022
soniya
12:32
12:34
19
19
2 min
Dekabr Dekabr 54
2022
2022
soniya
12:04
12:06
19
Dekabr
2022
4:53
20
20
6 min 7
Dekabr Dekabr soniya
2022
2022
1:35
1:41
20
20
3 min
Dekabr Dekabr 49
2022
2022
soniya
2:09
2:13
21
21
6 min
Dekabr Dekabr 57
2022
2022
soniya
11:49
11:56
Baho/1
0.00
Q. 1
/1.00
Q. 2
/1.00
Q. 3
/1.00
Q. 4
/1.00
Q. 5
/1.00
Q. 6
/1.00
Q. 7
/1.00
Q. 8
/1.00
Q. 9
/1.00
Q. 10
/1.00
4.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Sahifa 1 / 2
Familiy
a
To'liq
o'rtacha
ball
Ism
State
Test bo Yakunl Sarflan Baho/1 Q. 1
shlandi andi
gan
0.00
/1.00
vaqt
9.00
1.00
Q. 2
/1.00
0.83
Q. 3
/1.00
0.83
Q. 4
/1.00
0.83
Q. 5
/1.00
1.00
Q. 6
/1.00
1.00
Q. 7
/1.00
0.83
Q. 8
/1.00
0.83
Q. 9
/1.00
0.83
Q. 10
/1.00
1.00
Sahifa 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download