Загрузил Islombek Ergashev

6-sinf o'zbek tili ish reja 2019 - @Ziyolilarga

Реклама
O’ZBEK TILI FANIDAN 6-SINF UCHUN
TAQVIM – MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat )
Kitob
muallifi
Soati
№
Kitob
saxifasi
I. TK-tayanch kompetensiya
1.
TK1-kommunikativ kompetensiya.
2.
TK2-axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi.
3.
TK3-o‘zini-o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi.
4.
TK4-ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi.
5.
TK5-milliy va umummadaniy kompetensiya.
6.
TK6-matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi.
II. FK-fanga oid kompetensiyalar
1.
FK1-nutqiy (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) kompetensiya.
2.
FK2-lingvistik (grafika, orfografiya, fonetika, leksika, grammatika) kompetensiya
I-CHORAK
Bo’lim va mavzular
Shakllantirilayotgan
kompetensiyalar
Amalga
oshirish usuli
Dars o’tish
sanasi
Dars
o’tilgan
sana
A
A
B
Uyga vazifa
B
Obod o‘lkam
1
1
23
4
Vatanimiz, o‘lka, diyor, shahar va qishloqlarimizda, turli millatlar, ahil va
inoq, tinch va farovon, bunyodkorlik ishlari, turar joy binolari, litsey va
kollejlar, keng ko‘chalar, ko‘priklar, sport majmualari, yashaydilar,
yanada, qurilmoqda, obod bo‘lmoqda kabi tayanch so‘zlar va birikmalar
yordamida mantlar yaratish.
Grammatika:Aniq va mavhum otlar.
O‘rin-joy otlarining yasalishi va imlosi.
1
1
2
Adabiy o‘qish:Vatan haqidagi matnlar, rivoyatlar, hikoyalardan
parchalar, maqollar va she’rlar.
1
Kasblar
5
Kasbim -- faxrim
1
67
8
Grammatika:Kasb-hunar otlarining yasalishi va imlosi
2
Adabiy o‘qish: kasb-hunar haqidagi matnlar, she’rlar, maqollar
1
Kutubxonada
9
Grammatika:Shaxs otlari.
10
11
12
Grammatika:Narsa-buyum otlari. Ularning yasalishi va imlosi.
Adabiyo‘qish: mavzuga oid adabiy matnlar.
1
13
Nazorat ishi: diktant.
1
14
Xatolar ustida ishlash.
1
1
2
@Ziyolilarga
Xalq ta’limi xodimlari uchun Telegramdagi maxsus kanal
Izoh
Bilim – xazina
15
Bilim --- tuganmas boylik, kitob -- bilimlar kaliti,
16
Grammatika: Belgilash olmoshlari.
17
18
19
Grammatika: Jamlash olmoshlari.
qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi.
1
1
Ularning
egalik va
kelishik
2
Adabiy o‘qish: Ilm, ustozlar haqidagi adabiy matnlar.
1
Tabiat va iqlim
Grammatika:Bo‘lishsizlik olmoshlari. Ularning egalik va kelishik
qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi.
2
Adabiyo‘qish: O‘zbekiston tabiati, tog‘lar va sahrolar iqlimi haqida
adabiy matnlar, she’rlar o’qish
1
23
Nazorat ishi: test
1
24
Xatolar ustida ishlash
25
Takrorlash
26
27
Sinfdan tashqari adabiy o‘qish.
20
21
22
1
2
@Ziyolilarga
Xalq ta’limi xodimlari uchun Telegramdagi maxsus kanal
O’ZBEK TILI FANIDAN 6-SINF UCHUN
Kitob
muallifi
Kitob
saxifasi
II-CHORAK
Bo’lim va mavzular
Soati
№
Shakllantirilayotgan
kompetensiyalar
Amalga
oshirish usuli
Dars o’tish
sanasi
Dars
o’tilgan
sana
A
A
B
Uyga vazifa
B
Tabiatni asrang.
1
Grammatika: Gumon olmoshlari.
1
2
Gumon olmoshlarining egalik va kelishik qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi.
1
Adabiyo‘qish:Tabiat va uning boyliklarini asrash haqidagi matnlar.
1
3
Qish manzarasi.
4
Grammatika: Son so’z turkumi. Sanoq son.
1
5
6
Grammatika: Тartib sonlar.
Тartib sonlarning yasalishi, talaffuzi va imlosi.
1
1
7
Adabiy o‘qish: mavzuga oid adabiy matnlar.
1
8
Nazorat ishi: matn yaratish.
1
9
10
11
12
Xatolar ustida ishlash
Chimyon tog‘larida
1
Grammatika: Chama va taqsim sonlar. Ularning yasalishi, talaffuzi va imlosi.
2
Adabiy o‘qish: Mavzuga oid adabiy matnlar.
1
14
Muzeyda
Muzeylar, tarix muzeyi, tabiat muzeyi, adabiyot muzeyi, qadimgi
eksponatlar, eski qo‘lyozmalar, tanishib chiqmoq,
Grammatika: Jamlovchi sonlar.
15
Jamlovchi sonlarning yasalishi, talaffuzi va imlosi.
1
16
Adabiy o‘qish:muzeylar haqidagi matnlar.
1
17
Grammatika:Sonlarning turlanishi va ot o‘rnida qo‘llanishi.
Adabiy o‘qish: mavzuga oid adabiy matnlar.
1
18
19
Nazorat ishi: test.
Takrorlash
1
1
20
21
Sinfdan tashqari adabiy o‘qish.
2
13
@Ziyolilarga
1
1
Xalq ta’limi xodimlari uchun Telegramdagi maxsus kanal
Izoh
O’ZBEK TILI FANIDAN 6-SINF UCHUN
Kitob
muallifi
Kitob
saxifasi
Soati
№
III-CHORAK
Bo’lim va mavzular
Shakllantirilayotgan
kompetensiyalar
Amalga
oshirish usuli
Dars o’tish
sanasi
A
B
Dars
o’tilgan
sana
A
B
Uyga vazifa
Ona yurt posbonlari
1
2
3
4
5
Ona yurt posbonlari,
Grammatika: Vaqtni ifodalash. Butun va kasr sonlar.
Butun va kasr sonlar.
Grammatika: Sonlarda hisob so‘zlarining qo‘llanishi.
Adabiy o‘qish: Posbonlar, chegarachilarga oid adabiy matnlar.dan parcha,
rivoyatlar, maqollar.
Mashhur kishilar
6-7
Buyuk ajdodlarimiz
8
Grammatika: Ravish, uning ma’no turlari.
Grammatika: Maqsad ravishlari, ularning qo‘llanishi.
9
Grammatika:Sabab ravishlari, ularning qo‘llanishi.
10
11
Adabiy o‘qish: Buyuk ajdodlarimiz haqidagi matnlar, rivoyatlar, maqol
va hikmatlar, she’rlar.
Bahorgi ishlar.
12
Grammatika:Payt ravishi.
Grammatika:O‘rin ravishlari.
Grammatika:Payt va o’rin ravishlarinig qo’llanishi
Adabiy o‘qish: Bahorgi ishlar, hashar bilan bog‘liq matnlar, maqollar,
she’rlar.
16
Nazorat ishi: diktant
17
Xatolar ustida ishlash
Milliy taomlar
18
Milliy taomlar, Navro‘z taomlari,
Grammatika: Holat ravishlari.
19
20
Grammatika:Miqdor-daraja ravishlari, ularning qo‘llanishi.
Adabiy o‘qish: Milliy taomlarga oid adabiy matnlar, rivoyatlar,she’rlar.
21
Navro‘z udumlari.
22Grammatika: Yaqin va uzoq o‘tgan zamon fe’llari Ularning tuslanishi.
23
13
14
15
@Ziyolilarga
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Xalq ta’limi xodimlari uchun Telegramdagi maxsus kanal
Izoh
24
25
26
27
28
2930
Adabiy o‘qish:Navro‘z bayrami bilan bog‘liq adabiy matnlar, rivoyatlar,
maqollar, she’rlar.
Grammatika: Yaqin va uzoq o‘tgan zamon fe’llarining bo‘lishsiz shakllari.
Nazorat ishi: Test
Xatolar ustida ishlash
Takrorlash.
Sinfdan tashqari adabiy o‘qish.
1
1
1
1
1
O’ZBEK TILI FANIDAN 6-SINF UCHUN
Kitob
muallifi
Kitob
saxifasi
IV-CHORAK
Bo’lim va mavzular
Soati
№
Shakllantirilayotgan
kompetensiyalar
Amalga
oshirish usuli
Dars o’tish
sanasi
A
B
Dars
o’tilgan
sana
A
B
Uyga vazifa
Buyuk astronom
Adabiy o‘qish: Mirzo Ulug‘bek hayoti va faoliyati bilan bog‘liq adabiy
matnlar.
2
Grammatika:O‘tgan zamon davom fe’li.
3Grammatika:O‘tgan zamon davom fe’lining tuslanishi. Ularning bo‘lishsiz
4
shakli.
5
Adabiy o‘qish: Mirzo Ulug‘bek hayoti va faoliyati bilan bog‘liq adabiy
matnlardan parchalar, rivoyatlar, maqollar, she’rlar.
Bobom xotiralari
6
Adabiy o‘qish: Xotira kuni, xotira va qadrlashga oid adabiy matnlar.
7
Grammatika:O‘tgan zamon hikoya fe’li.
8Grammatika:O‘tgan zamon hikoya fe’lining tuslanishi. Ularning bo‘lishsiz
9
shakli.
Nazorat ishi: Matn yaratish.
10
11
Xatolar ustida ishlash
Ona shahrim
12
Grammatika:Hozirgi zamon fe’llari.
13
Grammatika:Hozirgi zamon fe’llarining tuslanishi. Ularning bo‘lishsiz
shakllari.
14
15
Adabiy o‘qish:Shahrimiz bilan bog‘liq ma’lumotlar, adabiy matnlar,
maqollar va she’rlar.
Dam olish rejasi
16
Yozgi ta’til, ta’til rejasi,
17
Grammatika: Kelasi zamon fe’llari.
1
18
Grammatika: Kelasi zamon fe’llarining tuslanishi.
@Ziyolilarga
Ularning bo‘lishsiz
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
Xalq ta’limi xodimlari uchun Telegramdagi maxsus kanal
Izoh
19
20
21
22
23
24
shakllari.
Adabiy o‘qish: mavzuga oid adabiy matnlar, suhbatlar, she’rlar.
Nazorat ishi: Test
Takrorlash
Sinfdan tashqari adabiy o‘qish.
@Ziyolilarga
1
1
1
2
Xalq ta’limi xodimlari uchun Telegramdagi maxsus kanal
Скачать