Uploaded by Давран С

Vektor-konveerli kompyuterlar (1)

advertisement
VEKTOR-KONVEERLI KOMPYUTERLAR
VEKTORLI PROTSESSOR
Vektorli protsessor bu - unda buyruqlarning ayrim operandlari tartiblangan massivli vector ko’rinishida bo’ladi. Bir vaqtning o'zida faqat bitta operand bilan ishlashi mumkin
bo'lgan skalyar protsessorlardan farq qiladi. Protsessorlarning katta qismi skalar yoki
ularga yaqin.
Vektorli protsessorlar ilmiy hisoblashda keng tarqalgan bo'lib, u erda 80-yillardan
1990-yillarga qadar ko'pchilik superkompyuterlarning asosini tashkil qilgan. Ammo
ishlashning keskin o'sishi va yangi protsessorlarning faol rivojlanishi vektor
protsessorlarini kundalik protsessorlar maydonidan siljishiga olib keldi.
Ko'pgina zamonaviy mikroprotsessorlar vektor kengaytmalariga ega, bundan tashqari
zamonaviy videokartalar va fizik tezlatgichlarni vektorli koprotsessorlar deb hisoblash
mumkin.
CRAY YMP VEKTORLI KOMPYUTER PROTSESSORI
Vektorli konveyerli hisoblash tizimlari SIMD tizimlari sinfiga kiradi.
Vektor-konveyer tizimlari arxitekturasiga xos bo'lgan asosiy
printsiplar:
• buyruq oqimini qayta ishlashni konveyerli tashkil etish;
• butun ma'lumotlar massivlari bilan ishlashga imkon beradigan
vektorli operatsiyalar buyruqlar to'plamining tizimiga kirish.
VEKTORLI
PROTSESSORNING
SODDALASHTIRILGAN
TUZILISHI
Download