Загрузил Norbobo Allamurodov

«Hot Potatoes» dasturida interaktiv topshiriqlar yaratish bo’yic

Реклама
«Hot Potatoes» dasturida interaktiv topshiriqlar yaratish bo’yicha ko’rsatmalar
Hot Potatoesda 5 xil imkoniyat mavjud:
 JCloze
 Jmatch - juftlik
 Jquiz - test
 Jcross - krossvord
 Jmix - aralashma
Hot potatoes 6 ta applications ni o’zida jamlagan holda, quyidagi interaktiv mashq turlarini
yaratishga imkoniyat beradi:
 multiple – choice – test;
 short – answer – qisqa javob;
 jumbled – sentence – aralash so’z;
 crossword – krossvord;
 matching/ordering- moslash;
 gap – filling – bo’sh joyni to’ldirish.
Testlar yaratish
Jquiz-test bo’limi savollar va ularning bir necha variantlari bilan yaratish imkonini beradi.
Buning uchun savolni B 1 belgi qoyilgan katakchaga kiritish:
Javoblar shaklini belgilash: bitta javobni belgilash; bir nechta javobni belgilash; qisqa javob:
Savollarni turlicha yaratish mumkin:
-
Alternativ tanlov
-
Qisqa javob
-
Yopiq test
-
Ko’p sonli tanlov
Yopiq test - talabalar yozib javob berish huquqini beradigan yagona test.
Quiz(test) tugmasini bosganingizda quyidagi oynani ko’rishingiz mumkin.
1
Имя maydoniga kiritmoqch bo’lgan testimizga nom beramiz masalan “Kompyuterni asosiy va
qo’shimcha qurilmalari “ deb nom beramiz. Alternativ tanlovni tanlab “B” belgisi to’g’risidagi
boshliqqa savolni kiritamiz, savolni rasm ko’rinishida ham joylashtirish mumkin.
Javob variantlarini kiritamiz va to’g’ri javobni belgilaymiz. Har bir javob uchun ma’lumot kiritish
ham mumkin. “Комментарии” bo’limiga turli izohlar kiritishimiz mumkin.
Yana boshqa savol qo’shish uchun “B” belgisi yonidagi tugmani bosamiz. Mavzu va savol turi bir
xil bo’ladi. Qisqa javob:
Dastur o’zi to’g’ri javoblar orasidan eng yaqinini topishga yordam beradi va qaysi biri to’g’ri,
qaysisi noto’g’ri ekani haqida belgi beradi.. Har bir savol uchun ball talabaning to’g’ri javob
topgunigacha bo’lgan urinishlari soniga qarab belgilanadi.
2
Ko’p sonli tanlov: Savolni kiritgandan so’ng, javob variantlarni yozing va to’g’risini belgilaymiz.
Rasmlarni veb URLdan joylashtirgan ma’qul. Fayl nomlarida masofa tashlamang – internet har
doim ham buni yoqtirmaydi. Rasmlaringizni Hot Potato dasturingizdagidek bir xil papkada
saqlang. Dasturda ishlayotganingizda siz rasmni emas, uning uzun qatordan iborat bo’lgan HTML
kodini ko’rasiz. Bu kodni o’chira ko’rmang, aks holda rasm to’liq paydo bo’lmaydi. Hamma
savollarni kiritib bo’lgach fayini *jqz format turida saqlaymiz
Keyin menyudan yoki asboblar panelidan Создать Веб страницу qatorini tanlaymiz
Сохранение oynasi ochiladi va faylni saqlaymiz va quydagi oynadan Просмотр задания в моем
браузере tugmasini bosamiz.
3
Savolni alternative bo’lgan xolatida quydagi test quydagicha bo’ladi.
Qisqa javob javobli test bo’lganda quydagi oyna ko’rinishda bo’ladi.
Ko’p sonli tanlov testlarida quyidagi oyna ko’rinishda bo’ladi.
Krosswordlar yaratish
4
JCross bo’limida turli xildagi sifatli krossvordlarni tez vaoson yaratish mumkin.
Имя maydoniga Kompiyter qurilmalari deb nom kiritamiz va создать сетки tugmasini
bosamiz va ..ma’lumotlarni quydagicha ketmaket kiritamiz.
Создать сетку tugmasini bosgandan so’ng quyidagi oyna ochiladi. So’zlarni chegaralangan
miqdorda kiritishingiz bilan oynada avtomatik ravishda krossvord hosil bo’ladi.
Определение tugmasini bosib terminlarga izox berib chiqamiz
So’zlar joylashtirilgach, endi har bir so’zga ta’rif keltirasiz
5
Gorizontal va vertikal yozilgan so’zlar alohida keltiriladi
Keyin menyudan yoki asboblar panelidan Создать Веб страницу qatorini
tanlaymiz.
Сохранение oynasi ochiladi va faylni saqlaymiz va quydagi oynadan Просмотр задания в моем
браузере tugmasini bosamiz.
Yaratilgan krossvordimizni javoblarini
kiritib Enter tugmasini bosib xotiraga kiritamiz,
krossvordni to’ldirish jarayonida Hint tugmasini bosib qo’shimcha yordam olish imkoniyati ham
mavjud.
Настройка конфигурации oynasining Другие bo’lim idan Показывать все опрделение внизу
кроссворда qatoriga belgi qo’ysak krossvordimiz quyidagi ko’rinishga keladi
6
Krossvordni hamma kataklarni to’dirib
bo’lgach Check tugmasini bosib natijani quyidagi
ko’rinishda chiqaramiz.
Topshiriqlar yaratish
JCloze bo’limida matndagi tushirib qoldirilgan so’zlarni va harflarni topish uchun mo’ljallangan
turli topshiriqlarni yaratish mumkin
Matn kiritib tushirib qoldirmoqch bo’lgan so’zlarni bilgilab Пробел tugmasini bossak ekranda
quyidagi oyna ochiladi.
7
JMatch bo’limida mashqlar 3 xil formatda ifodalanishi mumkin: sichqoncha bilan elementlarni
aralashtirib yuborish orqali moslikni o’rnatish; ochib tashlangan ro’yhatdan moslik variantini
tanlash; moslikni eslab qolish uchun kartochkalar yaratish mumkin
Kataklarni quydagi ko’rinishda mos to’ldirb chiqamiz, kataklaga matn yoki rasm joylashtirish
mumkin. Kataklarga rasm joylashtirganimizda rasmni HTML teglari yoziladi. Kataklarni to’ldirib
bo’lib failimizni saqlaymiz quyidagi natijani hosil qilamiz
JMix bo’limida so’zlardan gap tuzish topshiriqlari beriladi buning uchun mashqlar yaratib
matndagi so’zlarni kiritamiz
8
Kataklarni to’ldirib bo’lib failimizni saqlaymiz quyidagi natijani hosil qilamiz
Topshiriqlar konfigurasiyasini sozlash
Dastur menyu qatoridan Выбор bo’limini tanlaymiz va bu bo’limdan Веб страницы qatorida
cichqoncha tugmasini bosib quyidagi muloqot oynasini ochamiz
9
Bu oynada vazifa nomini va yo’riqnomani ko’rishimiz mumkin va tugmalarni, vazifa vaqtini,
vazifani tashqi ko’rinishini o’zgartirishni va boshqa sozlash ishlarini amalgaoshirish mukin.
Hot Potatos dasturida yaratilgan
kоmpyutеr tеst dаvsturlаridаn
turli xil topshiriqlardan,
krossvortlardan fоydаlаnish tаlаbа bilimini nаfаqаt nаzоrаt qilishi, ulаrning muаyyan sоhаdаgi
bilimini оshirishi , tаhlil qilishi, qаrоr qаbul qilish jаrаyonidа muhim аhаmiyat kаsb etаdi
10
Скачать