Uploaded by Spiritin

Засяленне Беларусі

advertisement
Праблема першапачатковага засялення
тэрыторыі Беларусі
Першыя людзі
Першыя людзi на тэрыторыi Беларусi з'явiлiся 100 — 35
тыс. гадоу таму. Сляды першага чалавека знойдзены
каля вёсак Абiдавiчы Быхаускага раёна, Свяцiлавiчы
Веткаўскага раёна.
Да перыяда 26 — 23 тыс. гадоў таму адносяцца першыя
стаянкi на тэрыторыi Беларусi, гэта: в. Юравiчы
Калікавiчскага раёна на Прыпяцi i в. Бердыж Чачэрскага
раёна на беразе Сожа. Тут знойдзены вогнішчы, косткі
буйных жывёл: мамантаў, першабытнага быка, рэшткi
паглыбленых у зямлю жылых памяшканняў.
Тут выяулены вялікія адшчэпы крэменю. Адшчэпы
выкарыстоўвалiся першабытным чалавекам для
вырабу прылад працы.
Краманьёнец
Жыхары першых стаянак — краманьёнцы карысталіся
крамянёвымі прыладамі працы, сярод якіх скрабкi,
наканечнiкi,нажы. Гаспадарка, як i раней была
спажывецкай (прысвойваючай), калі чалавек брау ад
прыроды ўсё у гатовым выглядзе.
Прысвойваючая гаспадарка
Дзеліцца на
• Паляванне
• Збіральніцтва
• Рыбалоўства
Паляванне на мамантаў
Стаянка каменнага веку
Примеры орудий кроманьонцев
Download