Uploaded by makarevich05011978

Размаўляй па-беларуску

advertisement
Размаўляем па-беларуску
Этап 1. Словы

Галоўная задача: адгадаць слова па малюнку.

На падрыхтоўку адказа даецца да 10 секунд.

Каманда, якая ведае адказ, як мага хутчэй падае
знак

Адказвае камадна, якая першая знайшла адказ

Калі каманда, памыляецца, права адказу
перадаецца іншай камандзе

За кожны правільны адказ каманда атрымлівае 1
бал
Колер
Колер
Этап 2. Фразеалагізмы

Каманда, якая набрала больш балаў на папярэднім
этапе, пачынае гэты.

Кожная камадны атрымлівае фразеалагізм.

Патрабуецца падаць тлумачэнне выразу і правільна
ўжыць яго ў сказе.
Хоць гаць гаці
Лісам падшыты
Божы дзьмухавец
За дзедам шведам
Этап 3. Хуткамоўкі
 Этап
пачынае каманда, якая набрала ў
папярэдніх этапах больш балаў.
 На кожную хуткамоўку даецца 30 секунд
для падрыхтоўкі.
 Якасць і хуткасць вымаўлення
ацэньваецца ад 1 да 3 балаў.
Ткач ткаў хустку на таку і
хакаў на руку
▪
▪
Хакаць — цяжка дыхаць раскрытым ротам
Ток — спецыяльны будынак для складвання,
абмалоту і ачысткі збожжа; гумно.
Лаўрэн лавіў рыбу, Лара
варыла рыбу з лаўровым лістом
Рак поўз паўз барак,
Сустракае рака грак:
- Здароў, рак, дай руку,
У раку завалаку
Спрытна кроп
Палоў Пракоп,
Лёг пад кропам
І захроп.
Этап 4. Яшчарка

Капітаны каманд па чарзе выцягваюць карткі з
назвай твора.

Іх задача: растлумачыць за 1 хвіліну назву твора.

Тлумачэнне жэстамі – 2 балы; словамі – 1 бал;

+1 бал атрымае тая каманда, якая дадаткова
назаве і аўтара твора.
Этап 5. Словы на памяць

Камандам даецца 1 хвіліна 30 секунд на
даследаванне і запамінанне дадзеных словаў.

Пасля, кожная каманда павінна за 1 хвіліну
скласці сказ, які змяшчае як мага больш
дадзеных словаў.
Альтанка
Гармідар
Летняя паркавая
або садовая
пабудова для
адпачынку;
сховішча ад
дажджу і сонца.
Беспарадак,
неразбярыха.
Папялушка
(руск. Золушка)
Скнара
Надзвычай
скупы
чалавек.
Віновая дама
Трэцяя па страшынству
ігральная карта
адпаведнай масці.
Смарагд
Каштоўны
камень,афарбаваны
у травяніста-зялёны
колер
Цмок
Пачвара ў вобразе
змея з крыламі
Складанне сказаў
Дзякуй за ўвагу!
Download