Uploaded by Kamola O'rozboyeva

Akvakultura test

advertisement
3-“B” guruh talabasi O’rozboyeva Kamola
Baliqchilik xo`jaligini boshqarish shakllari
1. Baliq xo’jaligini tashkil qilish uchun asosan qanday suvliklar ijaraga beriladi?
A) Ko’l, suv ombori, daryo
B) Hovuz, zovur kanal, ko’l suv, ombori
C) Daryo, dengizlar
D) To’g’ri Javob yo’q
2. Pudrat yoki brigada a’zolari asosan qanday ishlar bilan band bo’ladi?
A) hovuzlarni baliqlashtirish uchun tayyorlash;
B) hovuzlarni organik va anorganik o’g'itlash;
C) baliqlarni boqish, baliq chavoqlari va malkilarni ko‘chirish;
D) Hamma javob to’g’ri
3. Baliqlar xo’jaliklarida baliqlar o’sishi necha kundan nazorat qilinadi?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 5
4. Tabiiy suvliklarda har 1000 gektar suvlikda nechta qayiq va necha metr kapron
to‘r tavsiya qiladi?
A) 2 ta qayiq, 500-800 m
B) 1 ta qayiq, 800-1000m
C) 3 ta qayiq, 500m
D) 1 ta qayiq, 1000 m
5. Baliq xo’jaligi ishlari qanday usullarda olib boriladi?
A) oddiy usullar
B) Extensiv va intensiv
C) Yakka usul
D)Extensiv usullar
6. Yordamchi xo’jalik ishlarining asosiy vazifasi nimadan iborat?
A) Baliqlarni ko’paytirish
B) Baliqlarni oziqlantirish
C) Baliq chavoqlarini yetishtirish
D) Baliq hovuzlarini himoya qilish
7. Brigadir baliqshunos-…
A) Rahbar yordamchisi
B) Baliqlarni yetishtirish hovuzining rahbari
C) Baliqlar ozuqasiga javobgar
D) Baliq xo’jaligini yurituvchi shaxs
8. O’zbekistonda baliqlarning vegetatsiya davri necha kundan ortiq?
A) 200
B) 210
C) 220
D) 230
9. Buxoro viloyatidagi sun’iy suv havzalarining maydoni qancha?
A) 500-800 ga
B) 400-600 ga
C) 1000 ga
D) 600-800 ga
10. Hovuz baliqchilik kalendarini yuritish qachondan boshlanadi?
A) Qish
1
B
2
D
B) Bahor
3
A
4
B
5
B
C) Yoz
Javoblar
6
7
8
D A B
9
D
D) Kuz
10
B
Download