Загрузил Sherbek Ahmadjonov

Mustaqil ishi mavzulari (1)

Реклама
№
1.
Mustaqil ishi mavzulari
Kompyuter tarmoqlarining rivojlanish evalyutsiyasi.
2.
Kompyuter tarmoqlarining asosiy protokollari.
3.
Tarmoq ilova va texnologiyalarining umumiy tushunchalari.
4.
Kompyuter tarmoqlarining standart texnologiyalari.
5.
Tarmoq arxitekturalari.
6.
Kompyuter tarmoqlarning asosiy elementlari.
8.
Pog’onali
arxitektura
protokollari.
OSI modeli.
9.
OSI pog’onasi, vazifalari, asosiy protokollari.
10.
OSI pog’onalarning o’zaro ishlashi jarayonlari va xizmatlari.
11.
TCP/IP protokollar steki haqida umumiy tushuncha.
12.
TCP/IP pog’onasi, vazifalari, qo’llaniladigan asosiy protokollari.
13.
Tarmoq topologiyalari: mesh, star, tree, bus, ring va 3-D torus.
14.
TCP/IP va OSI modellarning kompyuter tarmoqlarini qurishda o’rni
15.
Tarmoq standartlarini tartibga soluvchi qo’mitalar.
16.
Lokal tarmoqlar (LAN) va ularning qurilish usullari.
17.
"Ethernet" texnologiyasi.
18.
Shahar tarmoqlari (MAN) va ularning qurilish usullari.
19.
ATM, ISDN, xDSL texnologiyalari.
20.
Global tarmoqlar (WAN) va ularning qurilish usullari.
21.
WAN tarmoqlarida qo’llaniladigan standar texnologiyalar.
22.
Mobil tarmoqlari.
23.
3G texnologiyasi.
24.
4G texnologiyasi.
25.
5G texnologiyasi.
26.
Transport tarmoqlari.
7.
tushunchasi,
pog’onali
28.
Transport
tarmoqlarida
qo’llaniladigan
texnologiyalar: PDH, SDH, SONET, DWDM.
PON texnologiyasi.
29.
IPv4 protokoli.
27.
arxitektura
protokollar
va
30.
IPv6 protokoli.
31.
IPv4 va IPv6 protokollari va ularning paket strukturalari.
33.
IPv4 va IPv6 protokollarining imkoniyatlarini taqqoshlash va tahlil
qilish.
Klient-server arxitekturalari.
34.
Tarmoqni boshqarish.
35.
Simsiz sensor tarmoqlari.
32.
Скачать