Uploaded by Julia Rubanik

самостійна 3.4

advertisement
Самостійна робота до теми 3.4
Тема 3.4:. Організація активного відпочинку дітей (14 год.)
Мета виконання: розкрити практичні аспекти процесу організації активного відпочинку
дітей дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
1. Обгрунтуйте вагоме значення Дня здоров’я в закладі дошкільної освіти та методику його
проведення.
День здоров'я у дошкільному навчальному закладі – це день
відпочинку, день ігор, день розваг. Його призначення – сприяти
оздоровленню дітей, формуванню потреби у щоденних заняттях
фізичними вправами, оптимізації рухової підготовленості дітей
дошкільного віку.
Дні здоров'я організовують з першої молодшої групи один раз на
місяць. Цей день насичується різноманітними формами роботи з
фізичного виховання.
Зміст діяльності на цей день визначається вихователем. Він
планує заходи враховуючи вимоги чинної програми та вікові
можливості дітей, але можливе об'єднання двох і більше груп для
організації та проведення лялькових вистав, фізкультурних або
музичних розваг та свят, спортивних ігор.
У цей день проводяться фізкультурні, музичні заняття та заняття
образотворчої діяльності; режим насичується активною руховою
діяльністю, в якій дітей спонукають застосовувати свій досвід,
виявляти творчість, ініціативу, свої уподобання в різних видах
діяльності .
Протягом дня активна рухова діяльність планується на свіжому
повітрі ( весна, літо, осінь), а у холодну пору року перебування на
повітрі по можливості у дитячому садку збільшується. Доцільно
організовувати прогулянки за межі ДНЗ до стадіону або піші
переходи (до парку, лісу або водойми) . Загальна тривалість такої
прогулянки 2 – 2,5 години, обов'язково з проведенням активного
відпочинку. Під час тривалої прогулянки можна ознайомити
дошкільників з спортивними спорудами в місті та їх призначенням.
Проводяться фізкультурні заняття ігрового або сюжетного
характеру, спортивні розваги та свята, фізичні вправи на свіжому
повітрі, спортивні ігри.
2. Визначте значення фізкультурних свят та розваг у житті дошкільників.
Фізкультурні свята і розваги дуже подобаються дошкільнятам насамперед тому, що об’єднують
їх спільними переживаннями, дарують відчуття перемог. Підготовка до свята, розучування
віршів, гарне оформлення зали чи майданчика, оригінальні костюми, красиві емблеми, музика,
пісні, різноманітні змагання та ігри позитивно впливають на загальний фізичний розвиток дітей,
розвивають у них почуття краси, уяву. А головне — фізкультурні свята допомагають формувати
бажання бути сильними, спритними, витривалими, займатися спортом. Спільна діяльність,
долання труднощів зміцнюють дитячий колектив, пробуджують почуття відповідальності.
Надзвичайно велике виховне значення має і злагоджена діяльність дорослих — співробітників
дошкільного закладу, батьків, представників шефських та спонсорських підприємств і
спортивних організацій. Приклад дорослих, які стають учасниками змагань, либонь, є
найкращим стимулом для дітей.
3. Складіть фізкультурні розваги.
4. Розкрийте методику проведення пішохідних переходів.
5. Скласти модель рухового режиму дітей дошкільного віку.
Раціональне поєднання різних типів занять із фізичної культури являє собою цілий комплекс
оздоровчо-навчальних та виховних заходів, а саме (за М.О.Руновою):
ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, прогулянки-походи в ліс, рухливі ігри і
фізичні вправи на прогулянці – переслідують організаційно-оздоровчі цілі;
-
- фізкультхвилинка, рухова розминка знімають втому дітей і підвищують їх розумову
працездатність;
- навчальні заняття – діти вчаться, здобувають необхідні навички, уміння, знання;
- тижні здоров’я, фізкультурні дозвілля, спортивні свята – активний відпочинок;
- гуртки за інтересами розвивають рухові здібності та творчість дітей;
- індивідуальна й диференційована робота сприяє корекції фізичного та рухового розвитку;
- корегувальна гімнастика (призначає лікар) сприяє розв’язанню лікувальнопрофілактичних
завдань і призначена для дітей з ослабленим здоров’ям;
- логоритмічна гімнастика необхідна для профілактики порушення мовлення у дітей та
розвитку моторики.
Враховуючи особливе значення рухової активності у зміцненні здоров’я дошкільників, визначимо
пріоритети в режимі дня.
На першому місці в руховому режимі дітей знаходяться фізкультурно-оздоровчі заняття (ранкова
гімнастика, рухливі ігри та фізичні вправи під час прогулянок, фізкультхвилинки).
Друге місце в руховому режимі дітей відводиться навчальним заняттям з фізичної культури – як
основній формі навчання рухових навичок і розвитку оптимальної рухової активності дітей.
Третє місце посідає самостійна рухова діяльність, яка виникає за ініціативою дітей. Самостійна
рухова діяльність нормується за об'ємом та інтенсивністю рухів, а також за тривалістю рухового
компоненту в режимі дня.
Досягнення оптимального рухового режиму у дитячому навчальному закладі залежить також від
створення відповідних умов у приміщенні та на майданчику, а саме: наявність необхідного
фізкультурного обладнання, зали, спортивного майданчика, фізкультурних куточків у групах.
Існує певна модель рухового режиму в ДНЗ, яка включає в себе:








Ранкова гімнастика. Заняття ранковою гімнастикою становлять приблизно 10-15
хвилин. У комплекс вправ не повинно входити нічого особливого, вправи повинні бути
легкі у виконанні.
Під час перерви між заняттями теж повинна бути якась розминка. Подібні вправи
повинні проходити щодня.
Фізкультхвилинка.
Прогулянка на свіжому повітрі, що включає в себе рухливі ігри на природі.
Ігри, в процесі яких дитина розвивається фізично.
Заняття фізкультурою після денного сну.
Прогулянки пішки.
Самостійна рухова діяльність і т. п.
Методичні рекомендації:
1. Фізкультурні розваги оформіть у вигляді конспекту.
2. При підготовці до заняття використовуйте наведену нижче літературу.
3. Для складання моделі рухового режиму дітей дошкільного віку використовуйте досвід
практичної діяльності.
Література:
1. Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини – від родини / Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, М.А. Машовець. – К.:
СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.
2. Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей дошкільного віку у закладах освіти / Е.С.
Вільчковський, Н.Ф. Денисенко. – К.: Мандрівець, 2008.
– 178 с.
3. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб.
/ Е.С. Вільчковський, О.І. Курок – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.
4. Калуська Л.В. Дошкільне тіло виховання. Вплив рухової активності на здоров’я дитини
дошкільного віку / Л.В. Калуська, З.В. Калуський, М.М. Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.
– 184 с.
5. Лохвицька Л.В. Дошкільникам про основи здоров’я / Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко. – К.:
Мандрівець, 2008 – 157 с.
Download