Uploaded by m.s.sharipov

2.1. ДАРС таҳлили бланкаси (3 балл)

advertisement
ДАРС ТАҲЛИЛИ
Кафедра________________________________Фан номи____________________________________________________
Ўқитувчининг ф.и.ш._____________________________________________________________________________________
Курс___________________________________Аудитория___________________________________________________
Гурух___________________ _______________Машғулот тури_______________________________________________
Мавзу_______________________________________________________________________________________________
201__ йил «____» ______________
Т/р
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Машғулот сифати мезонлари
Балл
2
3
4
I. Машғулотнинг ташкилий даражаси:
Машғулотнинг ўз вақтида бошланиши:
1.1. Машғулот ўз вақтида бошланди
8,0
1.2. Машғулот ўқитувчининг айби билан барбод бўлди
0
Аудиториянинг машғулотга тайёргарлик даражаси:
2.1. Аудитория машғулот ўтишга тайёр
5.0
2.2. Аудитория машғулот ўтиш учун тайёр эмас
0
Гурух журналининг расмийлаштириш даражаси
3.1. Журнал белгиланган тартибда тўлиқ расмийлаштирилган
5.0
3.2. Журнал қисман расмийлаштирилган
2.0
3.3. Журнал расмийлаштирилмаган
0
Давомат даражаси:
4.1. 100%
10.0
4.2. 95 ва ундан юқори %
8.0
4.3. 90 ва ундан юқори %
6.0
4.4. 80 ва ундан юқори %
4.0
4.5. 80 фоиздан паст
0
II. Машғулотнинг назарий-услубий кўрсаткичлари ва таъминот даражаси:
Машғулот бўйича чоп этилган ўқув-услубий мажмуанинг мавжудлиги:
5.1. Машғулот кафедра тавсия этган ўқув-услубий мажмуа асосида олиб борилди
6.0
5.2. Машғулот эски ўқув-услубий мажмуа асосида ўтилди
3.0
5.3. Машғулот ўқув-услубий мажмуа тўлиқ бўлмаган ҳолда ўтилди
1.0
Машғулотнинг ишчи ўқув дастури ва тақвим режасига мослик даражаси:
6.1. Мавзу ишчи ўқув дастури ва тақвим режасига тўлиқ мос келади
4.0
6.2. Мавзу ишчи ўқув дастури ва тақвим режасига қисман мос келади
2.0
6.3. Мавзу ишчи ўқув дастури ва тақвим режасига мос келмайди
0
Машғулотнинг илмийлик даражаси:
7.1. Мавзуга оид долзарб масалаларнинг таҳлили келтирилди
5.0
7.2. Мавзуга оид долзарб масалаларнинг таҳлили қисман келтирилди
3.0
7.3. Мавзуга оид долзарб масалаларнинг таҳлили келтирилмади
0
Талабаларнинг машғулотни қабул қилувчилик даражаси:
8.1. Мавзуни моҳиятини талаба тўлиқ ўрганиб олганликлари кузатилди
8.0
8.2. Мавзуни моҳиятини талаба ўртача ўрганиб олганликлари кузатилди
4.0
8.3. Мавзуни моҳиятини талаба ўзлаштира олмаганлиги кузатилди
0
Машғулотда талабаларнинг фаоллик даражаси:
9.1. Машғулотда талабаларнинг юқори даражадаги фаоллиги кузатилди
6.0
9.2. Машғулотда талабаларнинг фаоллиги ўртача бўлди
3.0
9.3. Машғулотда талабаларнинг фаоллиги кузатилмади
0
Машғулот мавзуси бўйича адабиётлар рўйхатини мавжудлиги:
10.1. Мавзуга оид янги ўқув адабиётлар талаба эътиборига етказилди
3.0
10.2. Мавзуга оид янги ўқув адабиётлар талаба эътиборига қисман етказилди
2.0
10.3. Мавзуга оид янги ўқув адабиётлар талаба етказилмади
0
Изоҳ
5
11.
12.
13
14.
III. Машғулот қўлланилган услублар:
Машғулот олиб борилиш сифати:
аъло
яхши
ўрта
Машғулотда ахборот технологияларни қўллаш даражаси:
қўлланилди
қўлланилмади
Машғулотда ёзув доскасидан фойдаланиш даражаси
аъло даражада фойдаланди
ўртача фойдаланди
фойдаланмади
Машғулотда педагогик технологияларни қўллаш даражаси:
қўлланилди
қўлланилмади
Ўқитувчи тўплаган умумий балл:
_______________________________
15.0
8.0
3.0
10.0
0
5,0
3,0
0
10.0
0
_______________
(комиссия аъзосининг ф.и.ш.)
(имзо)
Машғулот таҳлилига кирган комиссия аъзосининг фикр-мулоҳазалари:
Машғулот сифатини баҳолаш мезонлари:
Максимал балл
100.0
Аъло
86.0-100.0
“Таништирилди”
Яхши
71.0-85.0
____________
имзо
Қониқарли
55.0-70.0
Қониқарсиз
55 дан паст
_________________________
ўқитувчининг Ф.И.Ш.
Download