Uploaded by abdimuratov.bekmirza

Ashıq sabaq sirti

advertisement
Berdaq atındaǵı QMU Geografiya hám tábiyiy
resurlar fakulteti Geografiya tálim baǵdarınıń
4A-kurs studenti Atabaev Arıslanbek tiń
Nókis qalası 22-sanlı qánigelestirilgen
mekteptiń 9B-klası ushın
«Jáhán xalqınıń jas, jınıslıq hám rasalıq quramı»
temasında tayarlanǵan bir saatlıq
ASHIQ SABAQ ISLENBESI
Nókis 2022- jıl
9-klass
Tema: Jáhán xalqınıń jas, jınıslıq hám rasalıq quramı
Sabaqtıń maqseti:
Bilimlendiriw maqseti: Oqıwshılarǵa jáhán xalqınıń jınıslıq quramı, olardıń
dúnya ellerinde qanday qatnasta ekeni tuwralı, jáhán xalqınıń jas quramı, onıń
quramınıń qáliplesiwi haqqında, dúnya xalqınıń rasalıq quramı, olardıń kelip
shıǵıwı, tarqalıwı haqqında maǵlıwmat beremen
Tárbiyalıq maqseti: Oqıwshılarǵa bir birine,watanǵa degen
húrmet,oqıwshılarǵa sabaqlıqtan tısqarı ádebiyatńardı oqıwǵa,tábiyattan
ónimlerinen aqılǵa muwapıq paydalanıwdı uyretiw tiykarında ekologiyalıq
kóz qarasın hám mádeniyatın keńeyetiriw.
Rawajlandırıwshı maqseti: Toparlarda islew arqalı óz ara erkin pikirlew,
birge islesiw kónlikpesin rawajlandırıw, sóylew mádeniyatın jánede
jetilistiriw, ózin ózi basqarıwǵa, tez hám anıq oylap juwap berip,
oqıwshılardıń tapqırlıǵın rawajlandırıw
Tayanısh kompetenciyalar: Kommunikativ, informaciya menen islesiw, ózinózi rawajlandırıw, ilim-texnika jańalıqlarınan xabardar bolıw hámde
paydalanıw sıyaqlı tayanısh kompetenciya elementlerin qáliplestiriw.
Sabaqtı qurallandırıw:
9-klass Geografiya sabaqlıǵı, dunyanıń siyasiy
kartası, tarqatpa materiallar, bahalaw qaǵazları, kórgizbeli qurallar
Sabaqtıń tipi: Jańa bilim beriw
Sabaq túri: Dástúriy emes
Sabaq metodı: Aqılıy hújim, kishi toparlarda islew
Аltın qaǵıyda
Óz ara húrmet
Intizam
Shaqqanlıq
Oń qol qaǵıydası
Tıńlaw
Anıq juwap beriw
Sabaqtıń blok sxeması
1
Shólkemlestiriw
2 minut
2
Úyge tapsırmanı soraw
8 minut
3
Taza temanı túsindiriw
15 minut
4
Temanı bekkemlew
15 minut
5
Sabaqtı juwmaqlaw
2 minut
6
Úyge tapsırma beriw
3 minut
Shólkemlestiriw: Oqıwshılar menen sálemlesip, náwbetshi arqalı búgingi
sabaqta oqıwshılardıń qatnasın, oqıwshılardıń sabaqlıq hám dápterleri bar
ekenligin kózden ótkerip olardıń sabaqqa tayarlıǵın sorayman. Keyin úyge
tapsırmanı sorayman, búgingi sabaqtıń maqseti haqqında tusinik beremen
Úyge tapsırmanı soraw: Jáhán xalqınıń sanı, ósiwi hám jaylasıwı
Taza tema: Jáhánniń jas, jınıslıq hám rasalıq quramı
Xalıqtıń jas quramı. Jáhán xalqı jas quramına qaray, balalar (0-14),
miynetke jaramlı jastaǵılar (15-64) hámde kekseler (65 jas hám onnan
joqarılar) sıyaqlı iri toparlarǵa bólinedi. Usı toparlar arasındaǵı qatnas
táriyxıy dáwirler dawamında ózgerip kelgen.
Aldınları uzaq waqıtlar
dawamında jáhán xalqınıń jas quramında kekselerdiń salmaǵı júdá tómen
bolıp kelgen, XX ásirge kelip, jıldan-jılǵa usı topar wákilleriniń salmaǵı arta
basladı. Buǵan birinshi náwbette, medicinanıń rawajlanıwı hám turmıs
dárejesiniń jaqsılanıwı nátiyjesinde ortasha ómir súriw jasınıń artıwı sebep
boldı.
Dúnyanıń túrli bóliminde jas quramı hár túrli, olar bir-birinen sezilerli parq
etedi. Ásirese tábiyiy ósim joqarı bolǵan Afrika xalqınıń quramında jas
balalardıń salmaǵı kekselerge qaraǵanda ádewir joqarı ekenligi kózge
taslansa, demografiyalıq krizis júz berip atırǵan Evropada bunıń kerisi
baqlanıp atır. Jáhán mámleketleri arasında balalar salmaǵı Niger (50%), Mali
(48%), Uganda (48%) sıyaqlı Afrika mámleketlerinde eń joqarı dárejede. Bul
boyınsha eń tómen kórsetkish Yaponiya (12%), Italiya (13%), Germaniya
(13%), Gerciya (14%) sıyaqlı mámleketlerde baqlanǵan.
Xalıqtıń jas quramında miynetke jaramlı jastaǵılar (15-64 jas) toparı úlken
áhmiyetke iye, dúnya xalqı quramında úlken salmaqqa iye bolıp 65% ti
quraydı.
Tuwılıw dárejesi eń joqarı bolǵan Afrikada bul jastaǵılar eń tómen, Aziya,
Amerika hám Evropada úlken jastaǵılardıń kórsetkishi ortashadan joqarı.
Xalıqtıń jınıslıq quramı
Jáhánde erler sanı menen hayallar sanı derlik teń, erler sanı kóbirek
hám hayallar sanı kóbirek bolǵan region hámde mámleketlerdi ajratıw
múmkin. Jáhán xalqınıń jınıslıq quramında er adamlar 50,5 %, hayallar 49,5 %
ti quraydı. Afrika, Qubla Amerika, Avstraliya hám Okeniyalarda jınıslıq quramı
teń salmaqlıqta, Evropa hám Arqa Amerika mámleketlerinde hayallar salmaǵı
biraz artıq. Aziya mámleketlerinde, ásirese Shıǵıs, Qubla hám Qubla-batıs
Aziyalarda er adamlar salmaǵı hayallarǵa qaraǵanda joqarı. Buǵan sebep usı
regionlarda hayallardıń sociallıq dárejesiniń tómen ekenligi. Arab ellerinde
bolsa er adamlardıń kópligi jumısshı kúshiniń sırtqı migraciyası arqalı.
Xalıqtıń jas hám jınıslıq quramın analizlewde jas-jınıs piramidasınan
paydalanıladı. Rawajlanǵan mámleketlerde xalıq arasında jıldan-jılǵa tábiyiy
ósiw dárejesiniń tómenlewi aqıbetinde balalar salmaǵı azayıp, orta hám kekse
jastaǵılar salmaǵı artıp barmaqta. Rawajlanıp atırǵan mámleketlerde jas
balalardıń salmaǵı joqarı, sonday-aq erler sanıda hayallarǵa qaraǵanda
kóbirek.
Rasalar
Rasa – adamlardıń sırtqı kórinisindegi belgileri (teri, shash, kóziniń reńi,
denesiniń dúzilisi, beti, murnı, lábiniń forması hám t.b.) menen óz ara parq
etiwshi toparları. Rasalar payda bolıw sebepleri biologiyalıq kategoriya bolıp,
insan organizminiń sırtqı ortqalıqqa úyrenisiwi/sáykeslesiwi (adaptaciya)
nátiyjesinde qáliplesken.
Jáhán xalqınıń úlken bólimi (70 % ke jaqını) 4 tiykarǵı rasaǵa (evropoid,
mongoloid, negroid, avstroloid), qańǵan bólimi aralas rasalarǵa tiyisli.
Evropoid rasası
Jáhán xalqınıń 40 % ten aslamı evropoid rasasındaǵı adamlar bolıp, olar
Evropa, Amerika, Avstraliya hám Okeaniya xalqınıń tiykarǵı bólimin quraydı.
Sonday-aq, Qubla, Qubla-batıs hám Oraylıq Aziya hám Arqa Afrikada kóp sanlı
evropoid rasasına tiyisli xalıqlar jasaydı.
Arqa aymaqlarda jasawshı evropoidlarǵa ashıq túsli teri, tolqın tárizli yaki
tegis, jumsaq shash, tiykarınan kók reńdegi kóz, qırlı murın, juqa hám orta
qalıńlıqtaǵı erin sıyaqlı belgiler tán. Qublaǵa barǵan sayın tábiyiy ortalıq
penen baylanıslı túrde denesi, shash hám kóziniń reńleri toyǵınlasıp baradı.
Sol sebepli, evropoid rasası 3 ke – arqa, Orta Evropa hám qubla tarmaqlarǵa
ajratıladı.
Mongoloid rasası
Mongoloid rasası wákilleri qońır reńdegi teri, tegis, qattı, toyǵın reńli
shash, kóziniń toyǵın túsli reńleri, qırlı yaki ortasha jalpaq murın, kóziniń
astındaǵı qabaǵınıń ajralıp turıwı, jelke bóliminiń keńeygenligi menen
parqlanadı.
Mongoloidlar
tiykarınan
Shıǵıs
hám
Qubla-shıǵıs
Aziya
mámleketlerinde keń tarqalǵan. Sonday-aq, Rossiyanıń Aziya bólimindegi
hámde Amerika kontinentiniń túpkilikli xalıqları
da mongoloid rasasına
tiyisli.
Negroid rasası
Negroid
rasası
wákilleri
tiykarınan
Afrika
hám
Amerika
mámleketlerinde jasaydı. Qara reńli teri; tegis, qattı, buyra qara reńdegi
shash; kóziniń toyǵın reńleri; jaǵınıń ajralıp turatuǵını; jalpaq murın, qalıń
erin menen parqlanadı. Afrika bul rasa wákilleriniń haqıyqıy ana watanı
esaplanıp, olardıń úlken bólimi XVI-XVIII ásirlerde Amerikanıń túrli
aymaqlarına májbúriy tárizde qul etip alıp ketilgen.
Avstraloid rasası
Avstraloid rasası uzaq waqıtlar dawamında negriod rasasınıń bir
kórinisi dep kelingen. Biraq sońǵı jıllardaǵı izertlewler olardıń kelip shıǵıwı
negroidlar menen baylanıslı emesligin kórsetpekte. Toyǵın túsli teri
(negroidlardan biraz ashıqlaw), kelte moyın, júdá keń jalpaq murın, toyǵın
qońır reńli shash hám kóz, qalıń erinlerge iye bul rasa wákilleri tiykarınan
Avstraliya hám Okeaniyada tarqalǵan.
Tiykarǵı rasalar arasında aralıq rasalarda payda bolǵan. Jáhán xalqı
arasında metis, mulat, sambo kórinisindegi aralas rasa wákilleri bar. Bular
Amerika kontinentinde keń tarqalǵan bolıp, metisler evropoid hám amerikalı
indeecler, mulatlar evropoid hám negroidlar, sambo amerikalıq indeec hám
negroidlar aralasıwı nátiyjesinde qáliplesken. Onnan basqa efiop, ural, dravid,
pamir sıyaqlı aralas rasalarda bar.
Rasalar haqqında aytǵanda, sonı atap ótiw kerek, sırtqı belgiler
adamlardıń intellektual qábiletleri hám insaniylıq pazıyletlerine tásir
kórsetpeydi. Sonlıqtan barlıq rasalar huqıyqıy jaqtan óz ara teń bolıwı kerek.
Koloniyalizm hám qulshılıq shárayatında ayrım mámleketlerde qáliplesken
racism (rasalar arasında fizikalıq hám aqılıy teńsizlik bar ekenligi haqqındaǵı
kózqaras) ideyasına qarsı gúresiw maqsetinde BMSH tárepinen 1965-jılı
Rasalıq kemsitiwdiń barlıq formaların tamamlaw haqqında Xalıqaralıq
Konvenciya qabıllanǵan.
Bekkemlew:
1. Xalıqtıń tábiyiy ósiw páti xalıqtıń jas-jınıs quramına tásir etedima? AWA
2. Xalıqtıń jas quramına qaray neshege bólinedi? 3
3. Balalarǵa neshe jastaǵılar kiredi? 0-14
4. Miynetke jaramlılar she? 15-64
5. Kekseler? 65 +
6. Neshinshi ásirge shekem kekselerdiń ulıwma xalıqta úlesi tómen bolǵan?
XX ásir
7. Afrika hám Aziya ellerinde balalar salmaǵı qanday? Joqarı
8. Depopulyaciya júz berip atırǵan Evropa ellerinde qanday?
9. Niger, Mali, Uganda? Derlik 50% jas balalar
10. Balalar úlesi eń tómen eller? Yaponiya, Germaniya, Italiya, Greciya
11. Xalıqtıń jınıslıq quramı qanday? Erler menen hayallar derlik teń
12. Qaysı materiklerde erlerdiń, qaysılarında hayallardıń salmaǵı joqarı?
Evropa, Arqa Amerikada hayallar, qalǵanı erler
13. Rawajlanǵan ellerde jıldan-jılǵa kekseler salmaǵı kóbeyip, jaslar úlesi
azayıp barmaqta? Tuwrıma
14. Qaysı mámleketlerde erler basım? Rawajlanǵan/rawajlanbaǵan
15. Rasa? Rasa sırtqı kórinis arqalı bir-birine parq etiwshi adamlar toparı
16. Dúnyada neshe tiykarǵı rasa bar? 4
17. Sol 4 rasa neshe % adamdı óz ishine aladı? 70%
18. Rasalardıń sırtqı kórinisi olardıń qábiletleri hám insanıylı pazıyletlerine
tásir eteme? Yaq
19. Racizm ideyası qanday?
20. Neshinshi jılı Rasalıq kemsitiwlerdiń barlıq formaların tamamlaw
haqqında Xalıqaralıq Konvenciya qabıllandı? 1965-jılı
21. Evropoid rasası 2 ge bólinedi? Nadurıs 3 ke bólinedi
22. Arqa Amerikada hayallar salmaǵı kóp. Durıs
23. Mulatlar evropoidlar menen hindulerdiń aralasıwı arqalı. Nadurıs
24. Afrikada tuwılıw eń tómen. Nadurıs
25. Mongoloidlar tiykarınan qay jerde jaylasqan?
26. Greciya balalar salmaǵı eń joqarı mámleket. Nadurıs
27. Jáhán xalqında erler úlesi 49,5 %. Nadurıs
28. Qubla Amerikada demografiyalıq krizis baqlanbaqta. Nadurıs
29. Efiop hám ural bul...? Aralas rasa
30. Ullı geografiyalıq ashılıwlar Amerikadaǵı rasalarǵa qanday tásir etken?
Uyge tapsırma
Ótilgen temanı úyde jaqsılap oqıp keliw
Download