Uploaded by Umar Chutboyev

Daftar varag

advertisement
Daftar varag`i sanalgan va tikilgan
QOP mudiri :
Rasulov B.
Katta hamshira:
Arslonova F.
Patranaj hamshira:
Mannonova M.
Daftar varag`i sanalgan va tikilgan
QOP mudiri :
Rasulov B.
Katta hamshira:
Arslonova F.
Patranaj hamshira:
Mannonova M.
Daftar varag`i sanalgan va tikilgan
QOP mudiri :
Rasulov B.
Katta hamshira:
Arslonova F.
Patranaj hamshira:
Mannonova M.
Daftar varag`i sanalgan va tikilgan
QOP mudiri :
Rasulov B.
Katta hamshira:
Arslonova F.
Patranaj hamshira:
Mannonova M.
Download