Uploaded by Валера Усков

Синдром ішемії кінцівок

advertisement
1. Хворого К., віком 25 років, турбує періодичний біль в гомілках. Об’єктивно: на гомілках та
стегнах численні синюшні плями з явищами запалення, локальні набряки, які місцями переходять
в некротичні ділянки. Пульсація на магістральних артеріях знижена. Ht-45%, протромбіновий
індекс-90%, фібриноген А-5,33 г/л, фібриноген В (++). Який з наведених діагнозів є найбільш
імовірний?
А. Облітеруючий атеросклероз
В. Облітеруючий ендартеріїт
С. Хвороба Бюргера
D. Хвороба Рейно
2.На прийом до хірурга звер¬нулась жінка 35 років зі скаргами на мерзлякуватість, парестезії в
кистях, біль у пальцях. В анамнезі - часті пе¬реохолодження. Об'єктивно: кисті ціанотичні,
мармурового забарвлення, холодні на дотик, ураження симетричне. Який найбільш імовірний
діагноз
А. Облітеруючий атеросклероз
В. Облітеруючий ендартеріїт
С. Хвороба Бюргера
D. Хвороба Рейно
Е. Відмороження I ступеня
3.Хворий К. 35 років, курець, після переохолодження кінцівок скаржиться на періодичні болі в
пальцях рук, які посилюються при хвилюванні та в холодну пору року. Об'єктивно: пальці кінцівок
синюшного кольору з незначними набряками. Пульсація на магістральних артеріях збережена.
Глюкоза крові 5,5 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Хвороба Бюргера
В. Облітеруючий ендартеріїт
С. Облітеруючий атеросклероз
D. Хвороба Рейно
Е. Вузликовий периартеріїт
4.Хворий 30-ти років скаржиться на біль у правій нижній кінцівці протя¬гом року, переміжну
кульгавість через 50-100 м, періодичні нічні болі. При огляді: кінцівка бліда, холодна. Арте-ріальна
пульсація відсутня на гомілці. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Синдром Леріша
В. Облітеруючий ендартеріїт
С. Синдром Рейно
D. Емболія аорти
Е. Тромбоз аорти
5.Хворий 42 років скаржиться на біль в нижніх кінцівках, особливо при ходінні, переміжну
кульгавість, відчут¬тя оніміння в пальцях ступнів, похоло¬діння кінцівок, неспроможність про¬йти
більше 100 м. Спить з опущеною ногою. Пацієнт палить з 16 років, зло¬вживає алкоголем,
страждає на ІХС, 5 років тому переніс відмороження лівої ступні. Ліва нижня кінцівка хо¬лодніша
за праву, виявляється сухість шкіри кінцівок, пульсація на артеріях ступнів не визначається, на
стегнових артеріях ослаблена. Визначте діагноз.
А. Діабетична ангіопатія
В. Облітеруючий ендартеріїт
С. Синдром Леріша
D. Хвороба Рейно
Е. Тромбофлебіт
6.Хворий Д., 29 років, поступив із скаргами на швидку втомлюваність, відчуття холоду в нижніх
кінцівках, появу болю в м'язах гомілок при про¬ходженні відстані до 300 м. Вважає себе хворим
протягом 6 років і пов'я¬зує початок хвороби із переохоло¬дженням. Шкірні покриви нижніх
кін¬цівок на рівні стоп та нижньої третини гомілки з блідим відтінком, прохолод¬ні на дотик, з
бідним оволосінням на гомілці - витончені, сухі. Пульсацію на артеріях обох нижніх кінцівок
ви¬значено на стегновій артерії, на підко¬лінній артерії - пульсація ослаблена, на артеріях ступні відсутня. Який з попередніх діагнозів найбільш?
А. Облітеруючий атеросклероз ниж¬ніх кінцівок
В. Хвороба Рейно
С. Неспецифічний аортоартеріїт
D. Діабетична ангіопатія
Е. Облітеруючий ендартеріїт ниж¬ніх кінцівок
7.Хворий 30 років скаржиться на біль в гомілках обох ніг, який посилюється при ходьбі. Хворий
змушений зупинятися через 150-200 м. Переміжна кульгавість з'явилась рік тому, відстань між
зупинками скоротилася. Обидві ступні бліді, прохолодні. Пульс на тильних артеріях ступнів
відсутній. Шкіра суха, на підошвах гіперкератоз, нігті потовщені, легко ламаються, матового
кольору. На гомілках - ділянки облисіння. Яка стадія облітеруючого ендартеріїту у даного хворого?
А. II стадія - стадія субкомпенсації
В. І стадія - стадія функціональної компенсації
С. III стадія - стадія декомпенсації
D. IV стадія - стадія деструктивних змін
Е. V стадія
8.Пацієнт 28 років, скаржиться на болі в ногах при ходьбі, мерзлякуватість ступнів, пальців. Хворіє
протягом року. Об'єктивно: шкіра ніг бліда, прохолодна, тургор знижений, гіпотрихоз. Пульсація на
стегнових і підколінних артеріях ослаблена, на артеріях ступнів пальпується після
ні¬трогліцеринової проби. Реографічний індекс <1. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Облітеруючий ендартеріїт
В. Хронічний тромбофлебіт
С. Облітеруючий атеросклероз
D. Хвороба Рейно
Е. Хвороба Бюргера
9.Хворий 28 років скаржить¬ся на постійний біль у правій ступні, оніміння, відчуття похолодіння,
що посилюється під час ходьби. Довгий час працював в умовах низької темпе-ратури та
підвищеної вологості. Паль¬ці ступні бліді, пульсація на ступні не визначається. Який ймовірний
харак¬тер захворювання?
А. Нейрогуморальні розлади
В. Порушення в'язкості крові
С. Порушення ліпідного обміну
D. Запалення периферійної нерво¬вої системи
Е. Післятравматичний парез судин
10.У хворого 28 років - облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок, хронічна ішемія II ступеня. Який
спосіб профілактики прогресування захворювання буде найбільш ефективним у даного хворого?
А. Проведення регулярних курсів медикаментозної терапії
В. Усунення впливу негативних чинників
С. Фізіотерапевтичне лікування
D. Виконання поперекової симпатектомії
Е. Санаторно-курортне лікування
11.Хворий, 27 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні з приво¬ду облітеруючого
ендартеріїту. Хворіє протягом 2-х років. Ефекту від консер¬вативного лікування не відмічає. Яке
оперативне втручання може бути най¬більш ефективним?
А. Поперекова симпатектомія
В. Периартеріальна симпатектомія
С. Видалення II—III грудних сим¬патичних вузлів
D. Резекція наднирника
Е. Видалення IV-V поперекових симпатичних вузлів
12.Хвора Р., 35 років скаржиться на періодичні запаморочення, мина¬ючі порушення зору,
слабкість у пра¬вій руці. Захворювання починалось поступово. Півроку тому був період
немотивованої субфебрильної темпе¬ратури. При об'єктивному обстежен¬ні виявлено грубий
систолічний шум над сонними та підключичними арте¬ріями. Яке першочергове дослідження
необхідно провести?
А. Дуплексне сканування
В. Реоенцефалографію
С. Рентгенографію верхньої апер¬тури грудної клітки
D. Ангіографію
Е. Рентгенографію черепа
13.Хвора Т., 65 років, протягом 20 років страждає цукровим діабетом. Після травми розвинулась
гангрена 1 пальця лівої стопи. Яке обстеження слід провести перед вирішенням пи¬тання про
ампутацію пальця?
А. Доплерографічне вимірювання кісточкового індекса
В. Термографію
С. Визначення тактильної та бо¬льової чутливості
D. Дуплексне сканування артерій кінцівки
Е. Капіляроскопію
14.Хвора В., 68 років, скаржиться на біль при ходінні до 200 метрів в лівій нижній кінцівці, почуття
затерпання в лівій ступні у нічний час. При об'єктив¬ному огляді - температура шкіри лівої ступні
знижена, артеріальна пульсація відсутня на підколінній артерії ліво¬руч. Зазначте діагноз:
А. Гостре порушення мозкового кро¬вообігу
В. Гострий тромбофлебіт поверх¬невих вен лівої нижньої кінцівки
С. Облітеруючий атеросклероз су¬дин нижніх кінцівок
D. Ендартеріїт судин нижніх кінці¬вок
Е. Лімфангоїт судин нижніх кінці¬вок
15.Пацієнт 56 років, задовільного стану, скаржиться на біль у правій нозі при ходьбі, відчуття
холоду в пальцях правої ступні. Без зупинки, зумовленої болем в литкових м’язах, може пройти
150 м. Об'єктивно: шкі¬ра пальців правої ступні бліда. Порів¬няно з лівою, її температура знижена.
Пульсація на стегнових артеріях вище пупартової зв'язки задовільна, на під¬колінній справа відсутня. Який най¬більш імовірний діагноз?
А. Облітеруючий ендартеріїт, оклюзія стегнового сегменту справа
В. Гострий тромбофлебіт підшкір¬ної вени стегна справа
С. Хронічний тромбофлебіт правої нижньої кінцівки
D. Облітеруючий атеросклероз су¬дин нижніх кінцівок, оклюзія підколінно-стегнового сегменту
справа
Е. Хвороба Бюргера
16.Хворому віком 60 років, з ате¬росклерозом нижніх кінцівок та оклюзією правого стегновопідколінного сегмента, що супроводжується ішемі¬єю III ступеня, виконана операція стег-новопідколінного шунтування. Які заходи профілактики тромбозу шунта необхідно провести в
ранньому після¬операційному періоді?
А. Призначення непрямих антико¬агулянтів
В. Призначення спазмолітиків
С. Призначення прямих антикоа¬гулянтів
D. Призначення фібринолітиків
Е. Призначення анальгетиків
17.Хворий П. 73 років, хворіє на атеросклероз аорти та магістральних артерій. Скаржиться на біль у
правій гомілці. Поступово пальці правої ступні почорніли, ступня холодна. Шкіра на пальцях та в
дистальному відділі ступні суха, зморщена, темного кольору. Пульсація на підколінній артерії різко
ослаблена, а на задній великогомілковій та тильній артеріях ступні відсутня. Яке ускладнення
атеросклерозу виникло у хворого?
А. Тромбоз глибоких вен правої гомілки
В. Волога гангрена правої ступні
С. Облітерація артерій гомілки та суха гангрена ступні
D. Емболія правої підколінної артерії
Е. Некротична бешиха правої ступні
18.У хворого з гострою ішемією нижньої кінцівки відсутня пульсація підколінної артерії та артерії
ступні. Пульсація стегнової артерії посилена. Визначте рівень оклюзії
А. Гомілкові артерії
В. Підколінна артерія
С. Середня третина стегнової артерії
D. Нижня третина стегнової артерії
Е. Верхня третина стегнової артерії
19.Хворий М., 49 років поступив у клініку з атеросклеротичною оклюзією правого стегновопідколінного сегменту, хронічною ішемією правої ноги IV ступеня за Фонтеном. Опера¬цією
вибору для хворого буде
А. Профундопластика
В. Непряма реваскуляризація
С. Симпатектомія
D. Стегново-підколінне шунтуван¬ня аутовеною
Е. Лікування лише консервативне
20.Хворий Н, 60 років, скаржить¬ся на біль та оніміння в ногах, що виникають при ходьбі. Після
відпо¬чинку біль проходить. Протягом де¬кількох років страждає імпотенцією. При огляді
виявлено атрофію м'язів ніг, шум над стегновими артеріями. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Кила міжхребцевого диска
В. Артрит
С. Синя флегмазія
D. Синдром Леріша
Е. Тромбоз глибоких вен
Download