Загрузил tana120898

пр6

Реклама
Практична робота №6
Виконав студент груп ОБП-19-2
Краснюк Артур Анатолійович
Тема. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції
Задача 1. Необхідно за даними наведеними в таблиці розрахувати вплив
факторів на зміну витрат на 1 грн. продукції.
Минулий
рік
Показники
Собівартість товарної продукції,
тис.грн
Звітний рік
за планом
фактично
8100
7800
8300
Обсяг товарної продукції, тис.грн
11000
9400
9000
Затрати на 1 грн. продукції, грн.
Зниження витрат на 1 грн.
продукції :
проти плану:
у сумі грн.
у відсотках (відносне відхилення),
%
проти минулого року:
у сумі грн.
у відсотках (відносне відхилення),
%
0,74
0,83
0,92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Розрахунок впливу факторів на зміну витрат на 1 гривну продукції проти
плану способом ланцюгових підстановок
Собівартість
товарної
продукції
Обсяг
товарної
продукції
Затрати на 1
грн. продукції
1
8100
2
11000
3=1/2
0,74
8300
11000
0,75
8300
9000
0,92
Назва
показника
впливу
4
Собівартість
товарної
продукції
Обсяг ТП
Розрахунок
5
0,02
0,17
Висновок. За даними наведеними в таблиці розрахували вплив
факторів на зміну витрат на 1 грн. продукції. Затрати на 1 грн. продукції, грн.
Збільшилися порівнюючи минулий і звітний рік, відповідно 0,74 і
0,94.Ланцюговий спосіб підстановок показав, що зміни Собівартості товарної
продукції та Обсяг ТП, мають вплив на Затрати на 1 грн. продукції.
Завдання 2. Необхідно за даними наведеними в таблиці розрахувати
вплив факторів на зміну собівартості одного виробу. Зробити висновки.
Показники
1.Обсяг виробництва,
шт
2.Постійні витрати,
тис. грн.
3.Зміні витрати на
одиницю продукції,
грн.
Собівартість 1 шт.,
грн.. (1х3+2):1 або
2:1+3
За планом
Фактично
Відхилення
від плану, +/-
100
120
20
120
118
-2
7100
6900
-200
7101,20
6900,98
-200,22
Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості одиниці виробу (через
обсяг виробництва , змінні витрати на одиницю продукції та постійні
витрати) способом ланцюгових підстановок.
Обсяг
виробництв
а
Змінні
витрати
на
одиницю
продукці
ї
Постійні
витрати
Собівартість
1шт
1
100
товарної
продукції
2
7100
3
120,00
4=(1х2+3):1
7101,2
120
7100
120,00
7101
120
120
6900
6900
120,00
118
6901
6900,98
Назва
показника
впливу
Обсяг
виробництва
Змінні витрати
Постійні витрати
Розрахуно
к
0,2
-200
-0,02
Висновок. Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості одиниці
виробу (через обсяг виробництва , змінні витрати на одиницю продукції та
постійні витрати) способом ланцюгових підстановок показав що Обсяг
виробництва позитивно впливає на собівартість 1 шт, а от змінні та постійні
витрати негативно впливають на собівартість 1 шт.
Скачать