Uploaded by ilhom Bakayev

amaliy mashg'ulot№1

advertisement
WEKA MACHINE LEARNING WORKBENCH
DASTURI BILAN ISHLASH
amaliyot o’qituvchi: BAKAYEV I.I
Weka dasturi haqida
•
Weka - bu ishlatish uchun qulay va kuchli mashinani o’qitishga platformasi.
Weka dasturining oynasi Weka GUI Chooser
nomlanadi. Ushbu oyna Weka dasturining
turli
xil
muhitlarni
ishga
tushurish
imkoniyatini beradi.
Weka dasturining asosiy vositalariga kirishni
ta'minlashdan tashqari, menyuda taqdim
etilgan bir qator qo'shimcha yordamchi
dasturlar va vositalar ham mavjud. “Tools”
menyusida ikkita muhim yordamchi dastur
mavjud: Package Manager | ARFF-Viewer
Package Manager oynasi
"Package Manager" buyrug'i Weka
dasturiga qo'shimchalarni, masalan,
yangi algoritmlarni ko'rish va
o'rnatish imkonini beradi.
ARFF-Viewer oynasi
ARFF-Viewer sizga ma'lumotlar
to'plamlarini yuklash va o'zgartirish
va ularni ARFF formatida saqlash
imkonini beradi.
Weka Explorer oynasining "Preprocess" yorligʼi
Weka
Explorer
mashinali
o’qitish
ma'lumotlar to'plamini o'rganish uchun
mo'ljallangan.
"Preprocess" yorligʼi maʼlumotlar toʼplamini
yuklash va maʼlumotlarni modellashtirish
jarayonlari uchun muammoning tuzilishini
yaxshiroq ochib beradigan maʼlumotlarni
shaklga aylantirish filtrlarini qoʼllash uchun
moʼljallangan.
Standart ma'lumotlar to'plamini Weka
dasturiga yuklash uchun "Open file..."
tugmasi bosiladi. Hosil bo'lgan dialog
oynadan Weka dasturi o'rnatilgan papkadan
data/ manzilida arff keygaytmadagi barcha
ma’lumotlar to’plami yuklab olish mumkin.
Ya’ni data/ papkasida bo’ladi.
Weka Explorer oynasining "Classify" yorlig'i
"Classify" yorlig'i tasniflash yoki
regressiya masalasi bo'yicha turli xil
mashinali o'qitish algoritmlarini
o'qitish va ishlashni baholash uchun
mo'ljallangan.
Algoritmlar
guruhlarga
bo'linadi,
natijalar
"Result list" ro'yxatida saqlanadi va
tasniflagich(klassifikator)ning asosiy
"Classifier
output"
chiqishida
umumlashtiriladi.
Ma'lumotlar
to'plamida ZeroR klassifikatorini
ishga tushirish va natijalarni
umumlashtirish
uchun
Start
tugmasini bosiladi.
Weka Explorer oynasining "Cluster" yorlig'i
"Cluster"
yorlig'i
makerlanmagan
ma'lumotlar to'plamida turli nazoratsiz
klasterlash algoritmlarini o'qitish va ishlash
samaradorligini
baholash
uchun
mo'ljallangan. "Classify" yorlig'ida bo'lgani
kabi, "Cluster" yorlig'ida ham algoritmlar
guruhlarga bo'linadi, natijalar "Result list"
ro'yxatida saqlanadi va asosiy "Clusterer
output" chiqishida umumlashtiriladi.
Ma'lumotlar to'plamida EM klasterlash
algoritmini ishga tushirish va natijalarni
umumlashtirish uchun Star tugmasi
bosiladi.
Weka Explorer oynasining "Associate" yorlig'i
"Associate" yorlig'i ma'lumotlar to'plamidagi
assotsiatsiyalarni avtomatik ravishda qidirish
uchun
mo'ljallangan.
Ushbu
usullar
ko'pincha xarid qilish savatchasini tahlil
qilish kabi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun
ishlatiladi va barcha atributlari toifali bo'lgan
ma'lumotlarni talab qiladi.
Ma'lumotlar to'plamida Apriori assotsiatsiya
algoritmini
ishga
tushirish
va
umumlashtirish uchun "Start" tugmasi
bosiladi.
Weka Explorer oynasining “Select attributes” yorlig'i
•
Select attributes yorlig'i yuklangan
ma'lumotlar to'plamidan
funksiyalarni tanlash va
bashoratlash modellarini ishlab
chiqishda funksiyalar qiymatga ega
bo'ladi.
Masalan: Ma'lumotlar to'plamida
BestFirst
qidiruvi
bilan
CfsSubsetEval algoritmini ishga
tushirish
va
natijalarni
umumlashtirish
uchun
"Ishga
tushirish" tugmasi bosiladi.
Weka Explorer oynasining “Visualize” yorlig'i
Vizualizatsiya yorlig'i yuklangan
ma'lumotlar to'plamidagi har bir
boshqa atributga nisbatan chizilgan
har bir atributning juft-juft tarqalish
matritsasini ko'rib chiqish uchun
mo'ljallangan.
Ma'lumotlarni
filtrlash,
o'zgartirish
va
modellashtirishda yordam berishi
mumkin bo'lgan atributlarning shakli
va munosabatlari haqida tasavvurga
ega bo'lish foydalidir.
Yuklangan ma'lumotlar to'plamining
toifali atributlarining sifatli grafikni
o'rnatish uchun nuqta o'lchamini va
titrashi oshiriladi va Update tugmasi
bosiladi.
Download