Uploaded by Любава Сидоренко

обгрунтування мистецького арсеналу

advertisement
Презентація
національного культурно-мистецького
та музейного комплексу
«Мистецький Арсенал»
Київ, квітень 2011
1
2
Місія
Реабілітація у суспільній свідомості ідеї
про культуру як передумову цивілізаційної
модернізації України. Просування гуманітарних
ініціатив як творчого синтезу між культурною
традицією та сучасними культурно-мистецькими
практиками.
3
4
5
Філософія
Мистецький Арсенал — музейний комплекс
із динамічною концепцією, що є лідером інновацій
і дозволяє впроваджувати змінні процеси
у фіксованому просторі.
6
7
8
Загальні цілі
Формування сучасного загальнонаціонального культурно-просвітницького
центру, який покликаний забезпечити презентацію та популяризацію культурномистецького продукту, культурних діячів та творчих особистостей, які
визначають обличчя сучасної культури, мистецтва та науки в Україні та світі
9
10
11
12
13
Завдання
1.Підтримка та реалізація культурно-мистецьких ініціатив, спрямованих
на формування єдиного гуманітарного простору, розвиток модерної
загальнонаціональної ідентичності;
2.Подолання культурної та інтелектуальної самоізоляції, активне залучення
вітчизняних діячів культури, мистецтв, науки та освіти до участі у програмах
та проектах, які пов`язані з розвитком міжнародного діалогу між культурами
та цивілізаціями;
3.Використання культурно-мистецьких акцій, сучасних інформаційнокомунікативних технологій для розширення творчої самореалізації та соціокультурних інновацій;
4.Розповсюдження українського культурного продукту, просування України
на міжнародний рівень для визнання її унікальної культурної та цивілізаційної
ідентичності;
5.Інтеграція України в європейський гуманітарний простір, сприяння виходу
представників культурних індустрій України на міжнародний ринок культурних
ініціатив
14
15
16
Цільова аудиторія
Населення України:
широкий загал, студенти, молодь, підлітки, діти, туристи, діячі
сучасного мистецтва, представники культурних індустрій, фахівці
в галузі управління мистецькими акціями, працівники музеїв,
колекціонери, мас-медіа.
Міжнародна спільнота:
фахівці, діячі культури та мистецтв, політики, журналісти туристи.
17
18
19
Очікувані результати
1. Мистецький Арсенал – предмет національної гордості, що формує
ідентичність українців.
2. Розвиток інфраструктури культурного туризму та міжнародне
позиціонування МА.
3. МА виконує широкі представницькі функції.
4. Консолідація інтелектуального потенціалу України для впровадження
сучасних принципів культурного менеджменту та стратегічного
планування.
5. Інтегрування України в міжнародний культурний простір.
20
21
Відповідність Мистецького Арсеналу
сучасному контексту
Мистецький Арсенал є демонстративною моделлю,
що представляє сучасну культурну практику,
якої потребує нинішня Україна і яка відповідає
на запити майбутнього.
22
23
Міжнародні контакти
Міжнародні партнери МА — це найвпливовіші
музейні та культурно-мистецькі інституції світу.
Престижний культурно-інвестиційний об`єкт
За сприяння Адміністрації Президента та Уряду
України Мистецький Арсенал може стати базовим
проектом перепозиціонування культурної сфери
із аутсайдерського статусу в привабливий
престижний інвестиційний об`єкт.
24
Сформувати модель музею, який відповідає
сучасному світовому контексту і має стати головним
комунікатором між минулим, сучасним та майбутнім
України :
- Створити динамічну інституцію,
що перебуватиме у стані постійної трансформації та інновації, націлену на об`єкт
і на процес
(кредо музею)
- Стати генератором ідей та програм національного значення, в тому числі,
пропозицій щодо вироблення нової культурно-просвітницької політики України
- Створити модель музею, який є не лише культурною скарбницею, а й відіграє
ключову роль атрактивного комунікатора між історичними епохами, між
традицією та експериментом та є активним простором для організації
інтелектуального та просвітницького дозвілля
25
Посилити міжнародне співробітництво для входження
у міжнародну мережу закладів культури і мистецтва
- Сприяти створенню ресурсу для активізації міжрегіональної мережі
з метою обміну музейними колекціями, виставками, концертами
та іншими проектами сучасного мистецтва
- Сприяти культурно-мистецьким ініціативам, що впливатимуть
на формування позитивного іміджу МА
та на прогресивний розвиток країни
в цілому
- Створити новий привабливий туристичний об`єкт на мистецькій
мапі світу.
26
27
Напрямки діяльності
28
Культурно - просвітницький
–
Здійснення діяльності МА як інтегруючого ресурсу для інших музеїв:
впровадження програми «Музей-гість» для музеїв України за принципом
постійної ротації, організація виставок шедеврів світового мистецтва з
кращих музеїв світу, презентації приватних колекцій, сучасного мистецтва
–
Проведення наукових конференцій, лекторіїв, навчальних занять, майстер
класів, круглих столів, професійних зустрічей – створення активного
середовища музею, що перетворює мистецтво у територію взаємообміну
–
Організація служби інформації комплексу для висвітлення діяльності МА
у вітчизняних та міжнародних ЗМІ
–
Видання та розповсюдження багатомовних інформаційних видань
(каталогів, путівників, мап, листівок, постерів тощо)
29
30
31
32
33
34
Експозиційно-виставковий
– Побудова стаціонарних експозицій шляхом виокремлення
культурних
та художніх спалахів —
від прадавніх часів
до сучасності, — що зумовили ідентичність української
цивілізації
– Формування експозицій
за сучасними принципами синхронії, атрактивності,
«експозиційного спектаклю», де окремі елементи сприяють
інтенсивному переживанню естетичного
та інтелектуального досвіду.
35
36
37
38
39
Науково-дослідницький
– Функціонування музею як простору
міждисциплінарних зв’язків
як культурно-просвітницького
і репродуктивного ресурсу шляхом
створення творчих лабораторій
сучасного мистецтва, реалізації
освітніх програм, діяльності
мистецьких резиденцій тощо
– Створення першої в Україні
потужної електронної бібліотеки
української та світової літератури
і мистецтв у рамках проекту
бібліотек мережі Б.Гейтса.
– Розробка та впровадження
механізму цифрової інвентаризації
пам`яток матеріальної культури
України (музей як актуальний
архів з новітніми формами
репрезентації)
– Створення Центру Нових Медіа.
40
Фондовий
–
Оснащення сучасних фондових приміщень
–
Формування та комплектування власної колекції МА
–
Зберігання музейних та приватних колекцій.
41
Міжнародний
– Налагодження
співпраці
з мистецькими
інституціями світу
з метою активізації
культурного обміну.
– Організація
міжнародних Бієнале,
фестивалів сучасного
мистецтва та
різноманітних
культурно-мистецьких
програм.
– Промоція українського
мистецтва
за кордоном.
42
Туристичний
– Розробка
та впровадження
туристичної
інфраструктури :
ресторани,
готельний
комплекс,
книжкові
та сувенірні
магазини,
екскурсійне бюро
та служба
інформації
43
Адміністративний
– Стратегічне планування,
проектний менеджмент,
координація взаємодії
з профільними
міністерствами
та суміжними
відомствами. Розбудова
горизонтального
партнерства по всіх
напрямках діяльності
комплексу.
– Технічне забезпечення
життєдіяльності
комплексу, в тому числі
митний термінал
та фондосховища.
44
Реалізація проекту дасть змогу:
1. Створити належні матеріальні, технологічні й організаційні умови для
репрезентації національної історичної та мистецької спадщини України як частини
світового культурного надбання.
2. Запровадити новий стандарт музейної роботи
3. Дати імпульс для модернізації української культури, розвитку сучасних форм
мистецької діяльності.
4. Знайти механізм для вирішення проблеми повноти і цілісності культурного
простору.
5. Розширити внутрішній ринок для творчих діячів України, зокрема - створити нові
робочі місця для висококваліфікованих представників культурно-мистецької сфери.
6. Сформувати естетичні, організаційні, технологічні умови для задоволення
культурних і пізнавальні потреб максимально широких верств суспільства.
7. Зменшити розрив між “класичною” культурою і повсякденними культурними
практиками в українському суспільстві.
8. Прискорити інтеграцію української культури у світовий гуманітарний простір.
9. Покращити містобудівну ситуацію в історичній частині Києва, збільшити кількість
туристів.
45
46
47
48
Download