Uploaded by sezim040794

№ 1 BOOJ. Omarova G.E.

advertisement
Физика, математика және цифрлық технологиялар институты
№1 БОӨЖ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ, РЕСЕЙДЕГІ ІРГЕЛІ
ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ БАСЫМДЫЛЫҚ
БАҒЫТТАРЫ.
Қазақстан Республикасының ғылымын дамуы
Қазақстан
Республикасы
Тәуелсіздік
дәуірінде
ғалымдардың алдыңғы буындарының ғылыми мұраларының
қосылуы және отандық ғылыми зерттеулердің дамуы
нәтижесінде қалыптасқан қуатты ғылыми-техникалық
әлеуетке ие. «Қазақстан-2050» Стратегиясы, «Қазақстан
Республикасын дамытудың 2025 жылға дейінгі стратегиялық
жоспары», «Бес институционалдық реформаны жүзеге
асырудың 100 нақты қадамы» Ұлт жоспары сияқты
стратегиялық сипаттағы аса маңызды құжаттарды іске асыру.
«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы және қоғамдық сананың
жаңғыруы, әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру, жедел
және сапалы экономикалық өсу, инновациялық және
ғылымды қажетсінетін даму міндеттері:
- еліміздің ғылыми-зерттеу әлеуетін жұмылдыру, ғылыми
зерттеулерді халықаралық деңгейде жүзеге асыру және
оларды кеңінен практикалық іске асыру;
- ғылыми зерттеулер жүйесін технологиялық жаңғыртуды
белсенді қолдауға бағдарлау.
Қазақстанда ғылымды қажет ететін экономика құру
мәселелерін шешу үшін мемлекеттік деңгейде жүйелі
шаралар қабылдануда. Халықаралық озық тәжірибеге
бейімделген ғылымды басқару моделін айқындайтын
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңы одан әрі
іске асырылуда.
2015 жылы қабылданған «Ғылыми және (немесе)
ғылыми-техникалық
қызмет
нәтижелерін
коммерцияландыру туралы» Заң ғылым мен
бизнестің өзара әрекеттесуінің жаңа тетіктерін
әзірлеуге,
ғылыми
зерттеулердің
тиімділігін
арттыруға, оларды тәжірибеде енгізуге, сондай-ақ
ғылыми-зерттеу
жұмыстарының
тиімділігін
арттыруға
бағытталған.
өндіріске
жоғары
технологияларды енгізуді қамтамасыз ету және
кәсіпкерлік
белсенділікті
ынталандыру
секторларының ғылыми жобаларға қатысуы.
2019 жылы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық
комиссияның (бұдан әрі – ВНТК) отырысында бекітілген ғылымды
дамытудың 2018-2020 жылдарға арналған жеті басым бағытына
сәйкес жүзеге асырылды:
1. Табиғи ресурстарды, оның ішінде суды, өңдеуді, жаңа
материалдар мен технологияларды, қауіпсіз өнімдер мен
конструкцияларды ұтымды пайдалану;
2. Энергетика және машина жасау;
3. Ақпараттық,
телекоммуникациялық
және
ғарыштық
технологиялар, жаратылыстану ғылымдары саласындағы
ғылыми зерттеулер;
4. Өмір және денсаулық туралы ғылымдар; төрт
5. «Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (ХХІ ғасыр білімі,
гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы
зерттеулер);
6. Агроөнеркәсіп кешенінің тұрақты дамуы және ауыл
шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі;
7. Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс.
Баяндамада қазақстандық және әлемдік ғылымды
дамытудың негізгі бағыттары берілген, республикадағы
ғылымның әртүрлі салаларындағы жағдайға егжей-тегжейлі талдау
жасалған, елдегі және әлемдегі ғылымның жай-күйіне
салыстырмалы баға берілген, басым бағыттар айқындалған.
Еліміздің
индустриялық-инновациялық
дамуын
ғылыми
қамтамасыз ету мақсатында әзірлеуді қажет ететін қазақстандық
ғалымдардың ғылыми жетістіктерін, Қазақстан Республикасы
институттары мен жоғары оқу орындарының 2019 жылға арналған
ғылыми қызметінің нәтижелерін көрсетеді.
Баяндамада пайдалы қазбалар, мұнай және газ сияқты ғылымитехникалық дамудың басым бағыттары қарастырылған; машина
жасау; медицина (іргелі салалары: кардиология, нейрохирургия,
онкология және радиология, акушерлік және гинекология,
педиатрия, травматология, туберкулез; әлеуметтік ғылымдар
(философия, саясаттану және т.б.), ветеринария және мал
шаруашылығы; әскери қауіпсіздік және әскери-техникалық
әзірлемелер.
Назарыңызға
рахмет!!!
Download