Uploaded by Riz Dusem

бжб-8-1ток

advertisement
«Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары » бөлімі бойынша жиынтық
бақылау тапсырмалары
Мақсаты:
8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілді қолдану
8.1.1.1- қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру
8.1.3.1- желінің өткізу қабілетін анықтау
8.4.1.1 -адам ағзасына түрлі электронды құрылғылардың әсері туралы мысал келтіру және қорғану
тәсілдерін тиімді қолдану
8.4.2.1- желі қолданушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін сақтау
Орындалу уақыты 20 минут
Тапсырма №1. Алтынсариннің мына өлеңінде қанша байт ақпарат сақталған (бос орынды
санамағанда)
Кел, балалар, оқылық,
Оқығанды көңілге,
Ықыласпен тоқылық.
А. 52+
Ә.55
Б.57
В.61
Тапсырма №2. Есеп шығарыңыз және дұрыс жауабын табыңыз:
Әліпби қуаттылығы 64 символ, ал мәтін көлемі 3 Кбайтқа тең болса, мәтінде қанша символ бар?
А.1024
Ә. 2024
Б. 256
В. 4096+
Тапсырма №3.Процессордың құрамына кіретін бөліктері мен орындайтын қызметін
сәйкестендіріңіз:
Арифметикалық-логикалық
құрылғы
Басқару құрылғысы
Жад регистрлері
Жүйелік шина
Деректерді уақытша
сақтауға арналған
Математикалық және
логикалық амалдардың
орындалуына жауап береді
Процессормен
орындалатын
командалардың тізбегіне
жауап береді
Процессор мен
компьютердің барлық
құрылғыларының
байланысын қамтамасыз
етеді
Тапсырма №4. Процессордың негізгі функцияларын белгілеңіз.
Бірнеше жауабы бар екенін ескертеміз!!!
А. Деректерді декодтау/шифрлеу; +
Ә. Программалау тілін таңдайды;
Б. Деректерді жадыдан немесе енгізу құрылғысынан таңдау/ оқу; +
В. Арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ), жады және шина мекен-жайын қолданып,
командаларды орындау; +
Г. Проектордағы бейнені экранға аударады.
Тапсырма №5. Ақпараттың жіберілу жылдамдығы 1024000 бит/с тең. Файлды жіберуге 5 с уақыт
жұмсалады. Файлдың өлшемі килобайттпен есептегенде қаншаға тең?
А. 650
Ә. 500
Б. 625+
Бағалау критериі
Ақпарат көлемін
анықтауда алфавиттік
(әліпби) тәсілді
қолдана алады
Тапсыр
ма №
1
2
Процессордың
қызметін және оның
негізгі сипаттамасын
түсіндіреді
3
4
4
Желінің өткізу
қабілетін анықтайды
Барлығы
5
Дескриптор
Білім алушы
ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік
(әліпби) тәсілді қолдану
Балл
1
ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік
(әліпби) тәсілді қолдану
1
қарапайым деңгейінде процессордың
қызметін және оның негізгі сипаттамасын
түсіндіру
қарапайым деңгейінде процессордың
қызметін және оның негізгі сипаттамасын
түсіндіру
желінің өткізу қабілетін анықтау
4
2
2
10
Download