Загрузил grantarutunan723

lekcja 01

Реклама
PIERWSZY DZIEŃ
W SZKOLE
Lekcja_01
komunikacja
słownictwo
powitania, pożegnania
przedstawianie się
podstawowe zwroty
gramatyka
alfabet
liczebniki 0-10
tak, nie, proszę, dziękuję, przepraszam, nie rozumiem, nie wiem, proszę powtórzyć
SEKRETARIAT - PREZENTACJA
A
Jestem Agnieszka
Polańska.
Cześć,
jestem Tom,
a ty?
Miło mi.
6_
DIALOG_1
sekretariat - prezentacja
|
Pierwszy dzień w szkole
nowe słowa
Sekretarka:
Studentka:
Sekretarka:
Studentka:
DIALOG_2
Student :
sześć
download this book from e-polish.eu
Studentka:
Student:
Studentka:
Dzień dobry. Jestem Agnieszka Polańska.
Dzień dobry. Nazywam się Mami Takada.
Bardzo mi miło.
Miło mi.
Cześć, jestem Tom, a ty?
Cześć, jestem Mami.
Miło mi.
Mnie również.
101A1
101A2
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
101A3
Proszę posłuchać i uzupełnić dialogi.
Proszę uzupełnić dialogi.
A
Sekretarka:
Sekretarka:
Dzień
............ dobry. ..........................
01_
Ty i sekretarka.
A
Dzień dobry. Jestem
Agnieszka Polańska.
Studentka:
101A4
Dzień dobry. Jestem Agnieszka
Polańska.
.................................................
Student:
się Mami Takada.
.................................................
.................................... mi miło.
Sekretarka:
Bardzo mi miło.
Studentka:
Miło ........................................ .
Student:
...........................................................
Cześć, ............................. Tom,
B
Pierwszy dzień w szkole
Sekretarka:
B
Student:
Ty i koleżanka.
a ty?
Student:
...........................................................
..........................., jestem Mami.
Studentka:
Cześć, jestem Mami.
Student:
............................. mi.
Student:
...........................................................
Studentka:
Bardzo ................. miło.
Studentka:
Bardzo mi miło.
Studentka:
sekretariat - prezentacja
!
ią poznać
n
a
p
i
m
Miło
101A5
|
POWITANIA - POŻEGNANIA
nież!
Mnie rów
Cześć,
jestem S
teve!
A ja T
om!
Jestem
mi!
Miło
.
dobryki.
ń
e
i
z
D Kowals
n
m
o
R a
siedem
_7
B
_01
alfabet
|
Pierwszy dzień w szkole
g
ALFABET
A
/a/
/ą/
/be/
/ce/
/cie/
/de/
/e/
/ę/
/ef/
/gie/
/ha/
/i/
/jot/
/ka/
/el/
/eł/
/em/
/en/
/eń/
/o/
/o kreskowane/
/pe/
/er/
/es/
/eś/
/te/
/u/
/wu/
/igrek/
/zet/
/ziet/
/żet/
Co mówi lektor?
b)
c)
d)
a
ą
b
c
ć
d
e
ę
f
g
h
i
j
k
l
ł
m
n
ń
o
ó
p
r
s
ś
t
u
w
y
z
ź
ż
f)
g)
101B3
Ćwiczenie 3
ćma
ś
śnieg
d
dom
n
noc
dz dzwon
ni
nic
dż dżungla
ń
koń
drz drzwi
z
zebra
ż
żona
zi
zima
ź
źle
s
cz czas
sens
sz szansa
dzi dzień
dź dźwig
się
M
h=ch
rz=ż
rzeka, żona
u=ó
ulica, ósma
101B2
101B4
Co mówi lektor?
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
j)
k)
8_
ć
cena
być, dym, dziecko, jak, żakiet, książka, rower, Rzym, rzadko,
szybko, silny, drzewo, drżeć, fotografia, bank, restauracja, program,
interesujący, kino, teatr, plan, projekt, komputer
i)
h)
si
c
Proszę powtórzyć.
d)
e)
Adam
są
bar
co
ćma, być
dom
Ewa
gęś, się
film
grupa
herbata
imię
ja
kolor, kto
lekcja
łatwo
mam
noc
koń
okno
ósma, Kraków
pan
rozumiem
sens
śnieg, coś
to
ulica
woda
syn, dobry
zebra
źle
że
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
cześć
ciemno
To jest polski alfabet. Proszę posłuchać i powtórzyć.
K
C
B
a)
ci
Ś
101B1
krzywy
sześć
dziewięć
szybko
grzeczny
jeden
prasować
cudy
ładny
drugi
mały
osiem
download this book from e-polish.eu
grzyby
cześć
dziesięć
sitko
grzeszny
żaden
pracować
cudzy
łatwy
długi
małe
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)
u)
w)
y)
zimno
ze
młoda
chata
wódka
sen
kaseta
chart
tom
proszę
Chiny
ciemno
że
moda
kata
łódka
syn
gazeta
żart
dom
prosię
siny
KLASA
Nazywam się
Takada.
Mami Takada.
C
PREZENTACJA
NIEOFICJALNIE
OFICJALNIE
01_
Jak masz na imię?
Jak się nazywasz?
Pierwszy dzień w szkole
Mam na imię Mami.
Bond. James Bond.
James.
Mam na imię ...................................
Bond.
Nazywam się James
...................................
Mam
na imię
Mami.
Cześć, jestem Angela, a ty?
Mam na imię Tom. Bardzo mi miło.
Angela: Miło mi.
101C1
Angela:
Tom:
Mami:
Angela:
Mami:
Uwe:
Tom:
Uwe:
klasa - prezentacja
DIALOG_2
Nazywam się Takada.
Mami Takada.
|
DIALOG_1
Jestem ................................................
DIALOG_3
M
Jak się pani (pan)
nazywa?
Jak pani (pan)
ma na imię?
Cześć, jestem Mami Takada. Jak się nazywasz?
Miło mi. Nazywam się Angela Brown.
Bardzo mi miło.
Cześć, mam na imię Uwe.
Miło mi cię poznać, jestem Tom.
Miło mi.
Ćwiczenie 2
101C3
Proszę uzupełnić.
jak
pan
Ćwiczenie 1
Proszę posłuchać i uzupełnić.
dobry
Nauczycielka: Dzień .........… . Nazywam się Iwona Stempek.
nazywam
v dzień
101C2
mi
miło
………............…….. nauczycielką. Proszę się
przedstawić.
Angela:
Prze… prze… - ojej, ……..…… rozumiem!
Nauczycielka: „Przedstawić się” to znaczy: „Jak się pani
Student:
Sekretarka: Dzień dobry. ……………… się
………….......…..?”, „Jak się pan nazywa?”
Prezentacja.
Angela:
Aaa, nazywam ………….. Angela Brown.
Nauczycielka: Proszę powtórzyć: „przed-sta-wić się”
Angela:
„przed-sta-wić się” Uff! Skomplikowane!
Dzień
………… dobry.
……………… nazywa?
Student:
……….....……… się Uwe Stein.
Sekretarka: Bardzo …….… miło.
Student:
……............…… mi.
dziewięć
_9
D
PRZERWA
GDZIE JEST... ?
_01
na lewo
DIALOG_1
tam
Angela:
Angela:
Dziękuję bardzo.
DIALOG_2
tutaj
tu
Mami:
Przepraszam, gdzie jest Internet?
Komputery są tutaj. Internet jest gratis.
Dziękuję pani bardzo.
Tom:
Przepraszam, gdzie jest toaleta?
Nauczycielka: Toaleta jest tam, na prawo.
Sekretarka:
Mami:
Przepraszam, gdzie jest woda?
Tu jest woda. Kawa, herbata i cukier są tam.
Dziękuję.
Angela:
Tom:
DIALOG_4
Mami:
Sekretarka:
Mami:
Sekretarka:
Mami:
V
A co to jest?
To jest program kulturalny.
Program kulturalny? Co to jest?
To coś specjalnego: film, spotkanie,
specjalna lekcja.
Aha, rozumiem.
Przepraszam,
gdzie jest
toaleta?
tak
nie
E
na prawo
DIALOG_3
101D1
Mam pytanie.
proszę
Czy tu można
palić?
dziękuję
NIE ROZUMIEM.
10_
DIALOG_1
101E2
Nie wiem.
Nie rozumiem.
Co to znaczy?
Mam pytanie.
DIALOG_2
powtórzyć.
przeliterować.
przeczytać.
napisać.
Nauczycielka: Proszę przeliterować swoje imię i nazwisko.
Nauczycielka: Proszę powtórzyć „szkoła”.
DIALOG_3
Proszę
Proszę
Proszę
Proszę
101E1
Nauczycielka: Proszę przeczytać dialog i proszę napisać
DIALOG_4
PROSZĘ POWTÓRZYĆ!
Uwe:
dziesięć
download this book from e-polish.eu
Nie rozumiem. Proszę powtórzyć.
Nauczycielka: Proszę przeliterować imię i nazwisko.
Uwe:
Aha, rozumiem U-w-e S-t-e-i-n.
Nauczycielka: Dziękuję.
Uwe:
Angela:
Szkoła.
Nauczycielka: Dziękuję, a teraz proszę przeliterować „szkoła”.
Angela:
S-z-k-o-ł-a.
ćwiczenie.
Mam pytanie, co to znaczy „szkoła”?
Nauczycielka: „School”.
Tom:
Dziękuję bardzo.
Nauczycielka: Proszę.
Tom:
Mam pytanie, jak się mówi po polsku „tired”?
Nauczycielka: „Zmęczony”.
Uwe:
Jestem bardzo zmęczony.
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
101E3
101E4
Co pasuje?
Proszę dopasować.
1.
proszę powtórzyć
2.
proszę przeliterować
3.
4.
proszę przeczytać
5.
proszę napisać
6.
Proszę przeliterować „dom”.
Proszę powtórzyć „dziękuję”.
Proszę powtórzyć „szkoła”.
Co to znaczy „dziękuję”?
Co to znaczy „dom”?
Proszę przeczytać „dom”.
B.
C.
D.
E.
F.
101F1
Proszę posłuchać i uzupełnić.
0
Ćwiczenie 2
1
j_d_n
jeden
5
dwa
zero
6
trzy
osiem
7
pięć
dziewięć
8
sześć
v
3
sześć
2
si_d_m
1
dz_ewię_
Ćwiczenie 3
0
_ _tery
0
g)
b)
e)
h)
c)
f)
p_ę_
8
5
d)
6
_ esię_
101F3
Co mówi lektor?
a)
_
d_
10
7
9
sze_
10
9
cztery
t_z_
liczebniki
4
_wa
4
|
3
dziesięć
101F2
Proszę uzupełnić i połączyć z cyfrą.
2
siedem
Pierwszy dzień w szkole
LICZEBNIKI
F
Ćwiczenie 1
01_
Dziękuję.
Szkoła.
Nie wiem.
„d-o-m”
Dom.
Thank you.
A.
eo
z_r_
os_em
POWTÓRZENIE
G
DIALOG_2
DIALOG_1
DANE PERSONALNE
Sekretarka:
Studentka:
Sekretarka:
Studentka:
Sekretarka:
Studentka:
Sekretarka:
Studentka:
Sekretarka:
Studentka:
Sekretarka:
Studentka:
Imię?
101G1
Mami.
Nazwisko?
Takada.
Narodowość?
Jestem Japonką.
Adres?
Kraków, ulica Spacerowa 9.
Numer telefonu?
12 639 84 57.
Dziękuję.
Proszę.
Nauczycielka: Dziękuję i do jutra.
Mami:
Dziękuję, do widzenia.
Tom:
Do jutra!
jedenaście
_11
Скачать