Загрузил vladaccforcryptodrops

Предмет психології

Реклама
Поняття про
предмет психології
Виконав студент групи ІП-15
Буяло Дмитро
Що таке психологія?
 Психологія – це наука про закономірності виникнення, розвитку і
функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності.
Що таке економіка?
 Економіка – це наука про господарство, а саме — про організацію та
управління виробництвом, ефективне використання ресурсів, збут і
споживання товарів.
 Економіка вивчає закони розвитку економічних систем, які виявляються в
організації виробництва, обміну, розподілу, споживання матеріальних
благ і послуг з метою задоволення потреб людей.
То що ж таке економічна психологія?
 Економіка і психологія — дві галузі знань, що вивчають один і той же
загальний об'єкт — людину.
 Разом ці два поняття і породили економічну психологію.
 Економічна психологія — це психологія суб'єкта господарських відносин
яким може бути одна людина, нація, організація чи держава.
Предмет психології
 Науки відрізняються за предметами дослідження. Предмет не фіксує
всіх сторін об'єкту.
 Наприклад, психологія, маючи об'єктом людину або групу, як предмет
розглядає факти психічного життя, що характеризуються якісно і
кількісно.
Предмет економічної психології
Будується на
 економічній свідомісті та
 закономірності психічного відображення людиною суспільних відносин,
що складаються у процесі виробництва життєвих благ, у їх взаємозв'язку
з продуктивними силами, при чому не самих суспільних відносин, а їх
ідеальної форми у свідомості людини, що складається в процесі і в
результаті психічного відображення
Тобто якщо коротко, то це психологічні закономірності економічної
поведінки людини,
Можна сказати, що економічна психологія вивчає закономірності
психічного відображення у свідомості людини стосунків людей з приводу
речей.
Скачать