Загрузил Володимир Брикуненко

3 222 патофізіологія Pph Nph

Реклама
Збірник екзаменаційних тестових завдань з дисципліни
«Патофізіологія» для контролю академічної успішності студентів 3 курсу
І і ІІ медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина»
в літню сесію 2021-2022 навчального року
Предмет, задачі і методи патофізіології. Вчення про хворобу
1.
У чоловіка 49 років, який 12 років тому хворів ревматичним міокардитом та ендокардитом, є
недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний
об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова?
Патологічний стан
Патологічна реакція
Патологічний процес
Типовий патологічний процес
Компенсаторна реакція
2.
У чоловіка віком 50 років, який лікувався з приводу виразкової хвороби шлунку,
нормалізувалося травлення, зник біль, поліпшився настрій. Але через кілька тижнів знов з’явився біль в
епігастрії, печія, відрижка кислим. Як можна характеризувати такий перебіг хвороби?
Рецидив хвороби
Період ремісії
Термінальний стан
Продромальний період
Латентній період
3.
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур.
Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?
Активація синтезу вітаміну D
Активація дії ліків
Зменшення синтезу меланіну в шкірі
Посилення поділу клітин
Активація перекисного окислення ліпідів
4.
У альпініста під час сходження на висоті 6000 м над рівнем моря виникла ейфорія,
неадекватна оцінка обстановки, спостерігались галюцинації. Яка головна причина у розвитку цих ознак
гірської хвороби?
Пониження парціального тиску кисню у повітрі
Фізичне навантаження
Пониження атмосферного тиску
Снігова офтальмія
Розширення повітря в лобних пазухах
5.
На щурах моделювали опіки. Збільшилося утворення гістаміну, серотоніну, кінінів, оксиду
азоту. Який тип причинно-наслідкових відносин у патогенезі єднає ці зміни з розвитком артеріальної гіперемії
та підвищення проникності судин?
Конвергенція
Дивергенція
Cіrculus vitiosus
«Пряма лінія»
Саногенез
6.
До генетичної консультації звернулася сімейна пара, в якій чоловік хворіє на
інсулінозалежний цукровий діабет, а жінка здорова. Яка вірогідність появи інсулінозалежного діабету у
дитини цього подружжя?
Більше, ніж в популяції
Така ж, як в популяції
50%
100%
Нижче, ніж в популяції
7.
Аналізом родоводу дитини з міотонічною дистрофією встановлено, що захворювання
виявляється у кожному поколінні, однаково у особин двох статей, батьки в однаковій мірі передають
захворювання дітям. Якщо один з батьків, хворий -гетерозигота, а другий - здоровий, ризик народження
хворої дитини буде 50%. Визначте тип успадкування захворювання:
Автосомно-домінантний
Автосомно-рецесивний
Х-зчеплене домінантне успадкування
Х-зчеплене рецесивне успадкування
Y-зчеплене успадкування
8.
У жінки 45-ти років народився хлопчик з розщепленням верхньої щелепи («заяча губа» і
«вовча паща»). При додатковому обстеженні виявлено значні порушення з боку нервової, серцево-судинної
систем і зору. При дослідженні каріотипу діагностовано трисомію по 13-й парі хромосом. Який з нижче
перерахованих синдромів має місце у хлопчика?
Патау
Дауна
Клайнфельтера
Шерешевского-Тернера
Ді Джорджи
Променева хвороба
9.
Ураження хворого одноразовою дозою іонізуючого випромінювання спричинило розвиток
кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в
період удаваного благополуччя?
Наростаюча лімфопенія, лейкопенія
Перерозподільчий лейкоцитоз, лімфоцитоз
Анемія, лейкопенія
Тромбоцитопенія, анемія
Тромбоцитопенія, лейкоцитоз
10.
Під час роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, працівник
отримав дозу іонізуючого випромінення 6 Гр. Скаржиться на загальну слабість, нудоту, запаморочення,
лабільність артеріального тиску та пульсу, короткочасний лейкоцитоз з лімфопенією. Для якого періоду
гострої променевої хвороби характерні вище перераховані ознаки?
Початкового
Розпалу
Прихованого
Завершення
Віддалених наслідків
11.
Одним з молекулярних механізмів непрямої дії іонізуючого випромінення є утворення таких
радіотоксинів як ліпідні та хінонові. Який механізм впливу радіотоксинів на клітини?
Пригнічення синтезу нуклеїнових кислот
Активація ПОЛ
Стимуляція окиснення перемідинових основ
Пригнічення активності антиоксидантної системи
Дезамінування пуринових основ
12.
Робітника АЕС доставили у клініку після одноразового опромінення зі скаргами на слабкість,
головний біль, підвищення температури, діарею. В аналізі крові - лейкоцитоз і лімфопенія. Яка стадія
променевої хвороби найбільш ймовірна у пацієнта?
Період первинних реакцій
Період удаваного благополуччя
Період розгорнутої клінічної картини
Латентний період
Продромальний період
13.
Під час ліквідації аварії на ЧАЕС робітник отримав дозу опромінення. При його обстеженні
виявлені такі дані: еритроцитів – 21012/л, ретикулоцитів – немає, гемоглобін – 50 г/л, кількість лейкоцитів –
3109/л, в лейкоцитарній формулі виявлена лімфопенія, число тромбоцитів 85109/л. Для якої стадії променевої
хвороби характерні такі зміни?
Період розпалу
Період первинних реакцій
Прихований період
Латентний період
Кінець хвороби
14.
Потерпілий під час аварії на підводному атомному човні отримав дозу опромінення 6 Грей.
У нього слід чекати істотних порушень функції і структури клітин:
Кісткового мозку
Епітелію кишечника
Епітелію шкіри
Пульпи селезінки
Щитоподібної залози
15.
Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання,
анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, млявість. Для
якої форми гострої променевої хвороби характерна клінічна картина?
Кишкова
Кістковомозкова
Церебральна
Змішана
Токсемічна
16.
У хворого зразу після опромінення (доза – однократно 80 Гр) блискавично розвинулися такі
симптоми: колапс, втрата свідомості, падіння AT, анурія, судоми та параліч. Яку форму променевої хвороби
діагностовано в даному випадку?
Церебральна гостра
Кістково-мозкова гостра
Токсемічна гостра
Шлунково-кишкова гостра
Хронічна променева хвороба
17.
Аварія на Чорнобильській АЕС спровокувала розвиток променевої хвороби у ліквідаторів.
Симптомокомплекси є наслідком первинного радіохімічного впливу іонізуючих променів головним чином на
молекули:
Води
Білків
Ліпідів
Ферментів
Вуглеводів
18.
Під час роботи по ліквідації наслідків аварії на АЕС робітник отримав дозу опромінення 500
рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни у складі крові можна очікувати у
хворого через 10 годин після опромінення?
Нейтрофільний лейкоцитоз
Агранулоцитоз
Лейкопенія
Лейкемія
Лімфоцитоз
Патологія клітини
19.
Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі
ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми
ушкодження?
Пригнічення ферментів
Перекисне окиснення ліпідів
Активація фосфоліпаз
Осмотичне розтягнення мембран
Ацидоз
20.
Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми
ушкодження кардіоміоцитів є домінуючими при цьому захворюванні?
Кальцієві
Ліпідні
Ацидотичні
Електролітно-осмотичні
Протеїнові
21.
Для моделювання виразки шлунка тварині ввели у гастральні артерії атофан, який спричинює
їх склерозування. Який механізм пошкодження слизової оболонки шлунку є провідним у даному
експерименті?
Гіпоксичний
Нейродистрофічний
Механічний
Дисрегуляторний
Нейрогуморальний
22.
Хлопчику 15 років встановлено діагноз гострого вірусного гепатиту. Дослідження якого
показника крові необхідно провести для підтвердження гострого ураження печінкових клітин?
Активність амінотрансфераз [АЛТ і АСТ]
Вміст вільного та зв’язаного білірубіну
Швидкість зсідання еритроцитів
Рівень холестерину
Вміст білкових фракцій
23.
Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз рак печінки.
Наявність якого білка у сироватці крові дозволить підтвердити діагноз?
Альфа-фетопротеїн
Пропердин
Парапротеїни
С-реактивний протеїн
Гамма-глобуліни
24.
При синдромі реперфузії активуються процеси вільнорадикального окиснення, що
призводить до пошкодження клітинних мембран та порушення специфічних функцій клітин. Ці зміни
пов’язані з надмірним накопиченням в цитоплазмі іонів:
Кальцію
Магнію
Хлору
Натрію
Калію
25.
При гепатиті, інфаркті міокарда у плазмі крові хворих різко зростає активність аланін- і
аспартамамінотрасфераз. Які причини зростання активності цих ферментів у крові?
Пошкодження мембран клітин і вихід ферментів у кров
Підвищення активності ферментів гормонами
Нестача піридоксину
Зростання швидкості синтезу амінокислот у тканинах
Збільшення швидкості розпаду амінокислот у тканинах
26.
У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси міокарда лівого
шлуночка. Це сталося внаслідок:
Збільшення об’єму кардіоміоцитів
Збільшення кількості кардіоміоцитів
Розростання сполучної тканини
Затримки води в міокарді
Жирової інфільтрації міокарда
27.
У піддослідної тварин шляхом внутрішньовенного уведення аллоксану було індуковано
експериментальний цукровий діабет. Який механізм дія даної речовини?
Пошкодження бета-клітин панкреатичних острівців
Зв'язування цинку
Утворення антитіл до інсуліну
Активація інсулінази
Активація продукції контрінсулярних гормонів
28.
При пошкодженнi клiтини iонiзуючим випромiнюванням вмикаються механiзми захисту i
адаптацiї. Який механiзм вiдновлення порушеного внутрiшньоклiтинного гомеостазу реалiзується при цьому?
Активацiя антиоксидантної системи
Активацiя Ca -опосередкованих клiтинних функцiй
Накопичення Na + у клiтинах
Пригнiчення аденiлатциклази
Гiпертрофiя мiтохондрiй
29.
Аналіз сироватки крові з гострим гепатитом показує підвищений рівень аланін
амінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні можуть
призвести до таких показників?
Руйнування клітин
Пошкодження генетичного апарату клітин
Порушення міжклітинних взаємодій
Порушення енергопостачання клітин
Порушення клітинних ферментних систем
Імунопатолгія. Аутоімунні захворювання. Імунодефіцити
30.
Причиною порушення фагоцитозу можуть бути якісні зміни фагоцитів. Зміни яких
субклітинних структур найбільш характерні для синдрому “лінивих лейкоцитів”?
Мікрофіламентів
Рецепторів до хемотоксинів та опсонінів
Специфічного мембранного глікопротеїну (GP 110)
Мікротрубочок
Бактерицидних систем
31.
Який тип лейкоцитiв приймає основну участь у фагоцитозi?
Нейтрофiли
Еозинофiли
Базофiли
Моноцити
Тучнi клiтини
32.
Унікальним активатором фагоцитозу є:
Гамма-iнтерферон
Інтерлейкін 2
Альфа-iнтерферон
Інтерлейкін 1
Інтерлейкін 4
33.
У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого
імунітету це може свідчити?
Природний пасивний
Природний активний
Штучний пасивний
Штучний активний
Спадковий, видовий
34.
В нашій країні планові профілактичні щеплення проти поліомієліту здійснюються живою
вакциною, яку вводять перорально. Які імуноглобуліни відповідають в цьому випадку за створення
поствакцинального місцевого імунітету?
Секреторні IgA
IgM
IgG
Сироваткові IgA
IgE
35.
Профілактичні щеплення проти поліомієліту здійснили інактивованою вакциною, яку ввели
парентерально. Які імуноглобуліни відповідають в цьому випадку за створення поствакцинального імунітету?
Ig M, Ig G
Ig G, секреторні Ig A
Ig M, секреторні Ig A
Сироваткові Ig А, Ig M
Ig Е, Ig M
36.
Однією із функцій слини є захисна, яка реалізується, зокрема, формуванням місцевого
імунітету слизової оболонки за рахунок виділення привушними залозами такого білку:
Секреторний імуноглобулін А
Колаген
Еластин
Фібриноген
Альбумін
37.
Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються
профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після
введення цих препаратів?
Штучний пасивний імунітет
Природний активний імунітет
Штучний активний імунітет
Природний пасивний імунітет
Видовий спадковий імунітет
38.
У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції
антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Порушення функціонування яких клітин може бути
причиною цього?
Макрофаги, моноцити
Т-лімфоцити
В-лімфоцити
Фібробласти
0-лімфоцити
39.
У дитини 5-ти років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу
бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів
будуть спостерігатися в сироватці крові цієї дитини?
Зменшення IgA, IgM
Збільшення IgA, IgM
Зменшення IgD, IgE
Збільшення IgD, IgE
Змін не буде
40.
Дитина народилася з вовчою пащею. При обстеженні виявлено вади аорти, в крові зменшення
Т-лімфоцитів. Який імунодефіцитний синдром у новонародженого?
Ді Джорджі
Віскотта-Олдріча
Чедіака-Хігасі
Луї-Бар
Швейцарський тип
41.
Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної
ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини?
Спадкові порушення в імунній системі
Порушення в процесі ембріонального розвитку
Порушення обміну речовин в організмі матері
Порушення реактивності та резистентності організму
Токсичне пошкодження В-лімфоцитів
42.
У хворого з грибковим ураженням шкіри виявлено порушення клітинного імунітету.
Зниження якого показника є найбільш характерним при цьому?
T-лімфоцити
Імуноглобуліни G
Імуноглобуліни E
Б-лімфоцити
Плазмоцити
43.
У хворих із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) різко знижується імунологічна
реактивність, що проявляється розвитком хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань,
пухлинного росту. Клітини якого типу ушкоджує ВІЛ-інфекція, внаслідок чого знижується імунний захист?
Т4-хелпери
Природні кілери (NK)
Т-супресори
Т8-ефектори
В-лімфоцити
44.
У госпіталізованого пацієнта встановлена недостатність імунітету, яка призвела до зниження
резистентності до вірусної інфекції. Дефіцит яких клітин є найбільш вірогідним?
Т-лімфоцитів
В-лімфоцитів
Макрофагів
Нейтрофілів
Фібробластів
45.
Хворому в трансплантаційному центрі здійснене пересадження серця. Орган взятий у донора,
що загинув під час аварії. Чуже серце може бути відторгнуте внаслідок розвитку трансплантаційного
імунітету. Для запобігання цьому здебільшого використовують:
Імуносупресори
Хіміотерапію
Ультразвук
Ферменти
Рентгенотерапію
46.
У 13-річного хлопчика спостерігається екзематозний висип на тулубі і гомілках. Із анаменезу
відомо, що пацієнт страждав на отити, пневмонію та фурункульоз. Аналіз крові: тромбоцити - 70 10 в 9/л,
низька активність T хелперів та T супресорів, низький вміст IgМ з нормальним вмістом IgА та IgG. Який
імунодефіцит ний стан у дитини?
Синдром Віскотта-Олдрича
Синдром Ді Джорджи
Важкий комбінований імунодефіцит (швейцарський тип)
Синдром Луї-Барр (атаксія-телеангіоектазія)
Синдром Чеддіака-Хігаші
47.
Батьки 5-річного хлопчика стурбовані частими захворюваннями дитини на пневмонію та
наявністю гнійного висипу на шкірі. Лабораторне обстеження виявило наступні зміни: відсутність
імуноглобулінів будь-якого типу, у пунктатах лімфатичних вузлів відсутні В-лімфоцити. Який тип
імунологічного дефіциту у дитини?
Х-зчеплена гіпогаммаглобулінемія (агаммаглобулінемія Брутона)
Синдром Луї-Барр
Гіпопластична анемія
Аутосомно-рецесивна агаммаглобулінемія (швейцарський тип)
Агранулоцитоз
48.
У дитини, яка часто хворіє на ангіни та фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів і
селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю та блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У
крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?
Лімфатико-гіпопластичний
Геморагічний
Нервово-артритичний
Астенічний
Ексудативно-катаральний
49.
До лікаря-імунолога на прийом звернувся хворий зі скаргами на діарею, втрату ваги
впродовж декількох місяців, субфебрилітет, збільшення лімфовузлів. Лікар припустив наявність у пацієнта
ВІЛ-інфекції. Наявність яких імунокомпетентних клітин необхідно дослідити у хворого в першу чергу?
Т-лімфоцити-хелпери
Т-лімфоцити-супресори
Моноцити
Плазматичні клітини
В-лімфоцити
Алергія
50.
Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення.
Через 10 хвилин у хворого з'явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Яку алергічну реакцію
можна припустити?
Анафілактична
Цитотоксична
Імунокомплексна
Стимулююча
Клітинно-опосередкована
51.
На 9-й день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у
пацієнта підвищилася температура тіла до 380С, з’явилися біль у суглобах, висипка, свербіж. У крові
лейкопенія і тромбоцитопенія. Який тип алергічної реакції розвинувся?
Імунокомплексний
Анафілактичний
Цитотоксичний
Клітинно-опосередкований
Стимулюючий
52.
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, що не вдалося купірувати. Під
час гістологічного дослідження в просвіті бронхів виявлені скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних
клітин (лаброцитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у
бронхах?
Атопія
Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
Імунокомплексний механізм
Клітиннообумовлений цитоліз
Гранулематоз
53.
Хвора 27-ми років закрапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через декілька
хвилин з’явився свербіж та печіння тіла, набряк губ та повік, свистячий кашель; став падати артеріальний
тиск. Які імуноглобуліни беруть участь в розвитку даної алергічної реакції?
IgE та IgG
IgM та IgG
IgA та IgM
IgM та IgD
IgG та IgD
54.
У жінки 30-ти років після тривалого використання губної помади з флуоресціюючою
речовиною на облямівці губ розвинулася обмежена еритема, незначне лущення, пізніше поперечні дрібні
борозни та тріщини. Після спеціальних методик при мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження: в
сполучній тканині наявність сенсибілізованих лімфоцитів і макрофагів, явища цитолізу. Який тип
імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі?
IV тип (клітинна цитотоксичність)
I тип (реагінового типу)
II тип (антитільна цитотоксичність)
III тип (імунокомплексна цитотоксичність)
Гранулематоз
55.
У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці
введення туберкуліну з’явилася папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості
розвинувся після введення туберкуліну?
Реакція гіперчутливості IV типу
Реакція типу феномен Артюса
Реакція типу сироваткової хвороби
Атопічна реакція
Реакція гіперчутливості II типу
56.
У хворого виявлена аутоімунна гемолітична анемія, що розвивається за цитотоксичним
типом. Які речовини є антигенами при алергічних реакціях II типу?
Модифіковані рецептори клітинних мембран
Антибіотики
Гормони
Сироваткові білки
Модулятори запалення
57.
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено
сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у
розвитку цього імунопатологічного стану?
IgE
IgD
IgM
Сенсибілізовані Т-лімфоцити
IgG
58.
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні в період
цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна
очікувати в аналізі крові цієї хворої?
Еозинофілія
Зсув формули вліво
Лімфопенія
Еозинопенія
Лімфоцитоз
59.
Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення,
проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта
діагностовано розвиток реакції ''трансплантат проти хазяїна''. Які антигени стали пусковим механізмом
виникнення цієї реакції?
Антигени системи HLA-клітин організму ліквідатора
Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора
Антигени HBs, HBc, Hbe
Антигенами системи AB0 еритроцитів ліквідатора
Антигени системи HLA-клітин організму донора
60.
Через декілька хвилин після проведення лікарем-стоматологом місцевої анестезії зуба
новокаїном, у пацієнта раптово виникла слабкість, свербіж шкіри. Об’єктивно відмічалась гіперемія шкіряних
покривів, тахікардія, зниження АТ до 70/40 мм рт.ст. До якого типу алергічних реакцій відноситься описана
патологія?
Анафілактична
Стимулююча
Імунокомплексна
Клітинно-опосередкована
Цитотоксична
61.
В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом використовуються однакові
механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від
імунних:
Розвиток пошкодження тканин
Кількість антигену, який потрапляє
Спадкова схильність
Особливості будови антигенів
Шляхи надходження антигенів в організм
62.
У дитини через 30 хвилин після прийому соку манго раптово виникла обмежена припухлість
в ділянці м’якого піднебіння, яка заважала ковтанню, а пізніше і диханню. Слизова оболонка в ділянці
припухлості гіперемована, безболісна. В крові - помірна еозинофілія. Температура тіла нормальна. Із
анамнезу відомо, що у старшої сестри виникали напади бронхіальної астми. Який вид набряку розвинувся у
дитини?
Алергічний
Запальний
Серцевий
Аліментарний
Печінковий
63.
У жінки, яка відпочивала на дачі, відразу після укусу оси виник біль, через кілька хвилин на
шкірі в місці укусу з’явився пухир, еритема і сильне свербіння, а ще через деякий час - кропив’янка,
експіраторна задишка. Внаслідок дії яких факторів у хворої розвинулась експіраторна задишка?
Гістамін
Фактор Хагемана
Лізосомальні ферменти
Норадреналін
Адреналін
64.
В крові хворого з лейкопенією знайдені антилейкоцитарні антитіла. Який тип алергічної
реакції за Кумбсом і Джеллом виник у даному випадку?
Цитотоксичний
Стимулюючий
Анафілактичний
Гіперчутливість сповільненого типу
Імунокомплексний
65.
У дитини 6-ти років через 10 днів після перенесеної ангіни, збудником якої виявився вгемолітичний стрептокок, з’явилися симптоми гломерулонефриту. Який механізм ураження клубочків нирок
найбільш імовірний у даному випадку?
Імунокомплексний
Клітинна цитотоксичність
Анафілаксія
Атопія
Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
66.
Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку
для введення противоправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку
лікувальну сироватку вводили за Безредко. Який механізм лежить в основі подібного способу
гіпосенсибілізації організму?
Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
Блокування синтезу медіаторів тучних клітин
Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
Підвищення стійкості мембран тучних клітин
67.
Жінка 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць, що
з’явилася нещодавно. Антигістамінні препарати, що їх призначив лікар призводили до деякого покращення
стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї реакції?
Ig E
Ig А
Ig D
Ig G
Ig M
68.
У хворого щорічно навесні та на початку літа в період цвітіння трав і дерев розвивається
гостре катаральне запалення кон’юнктиви очей та слизової носової порожнини. Активація та екзоцитоз яких
тканинних елементів лежить в основі цього синдрому?
Тканинних базофілів
Нейтрофілів
Ендотеліальних клітин
Макрофагів
Тромбоцитів
69.
Чоловікові для введення лікувальної дози протиправцевої сироватки було зроблено пробу на
чутливість, яка виявилася позитивною. Специфічну гіпосенсибілізацію хворому найправильніше провести
введенням:
Мінімальних доз протиправцевої сироватки
Глюкокортикоїдів
Антигістамінних препаратів
Імунодепресантів
Наркотичних речовин, що знижують чутливість
70.
Пацієнтці, у якої наявні протеїнурія, гематурія, набряки і артеріальна гіпертензія, поставлено
діагноз: гострий гломеруронефрит. Назвіть алергічні реакції за Кумбсом і Джеллом, які у 80% випадків є
причиною гломерулонефриту:
Імунокомплексні
Анафілактичні
Цитотоксичні
Гіперчутливості сповільненого типу
Стимулюючого типу
71.
У жінки 45 років, яка тривалий час хворіє на бронхіальну астму, виник напад задухи. Який
патогенетичний механізм має це явище?
Спазм дрібних бронхів
Втрата еластичності легеневої тканини
Порушеннчя перфузії легеневої тканини
Зниження чутливості дихального центру
Порушення рухомості грудної клітки
Порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції
72.
Хворому з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія, лікувальний
ефект якої пов’язаний з розвитком артеріальної гіперемії нижніх кінцівок. Як визначається ця гіперемія за
механізмом розвитку?
Нейропаралітична
Нейротонічна
Метаболічна
Реактивна
Робоча
73.
У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається:
ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у
хворого?
Венозна гіперемія
Компресійна ішемія
Обтураційна ішемія
Тромбоемболія
Артеріальна гіперемія
74.
При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується.
Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?
Нейротонічна
Нейропаралітична
Метаболічна
Реактивна
Робоча
75.
Людині в око потрапив тополиний пух, який спричинив подразнення та почервоніння ока.
Який вид розладу місцевого кровообігу спостерігається?
Артеріальна гіперемія
Ішемія
Емболія
Венозна гіперемія
Тромбоз
76.
У пацієнта зі скаргами на болі в правій нозі при огляді стопи виявлено: збліднення,
зменшення об'єму, місцеве зниження температури. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у
хворого?
Ішемія
Венозна гіперемія
Нейротонічна артеріальна гіперемія
Нейропаралітична артеріальна гіперемія
Метаболічна артеріальна гіперемія
77.
У хворого 54 років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття на похолодання нижніх
кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендарартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є
головною причиною зазначених симптомів?
Обтураційна ішемія
Нейропаралітична артеріальна гіперемія
Нейротонічна артеріальна гіперемія
Венозна гіперемія
Венозний стаз
78.
У хворого із гострою лівошлуночковою недостатністю виник набряк легень. Яке порушення
периферичного кровообігу в легенях стало причиною цього ускладнення?
Венозна гіперемія
Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
Тромбоз легеневої артерії
Ішемія
79.
Ділянка шкіри, яка піддалася дії високої температури, почервоніла. Назвіть тип розладу
місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення, що обумовлює такий його симптом, як «rubor».
Артеріальна гіперемія
Венозна гіперемія
Ішемія
Стаз
Тромбоз
80.
Пацієнту, у якого закритий переломом плечової кістки, накладено гіпсову пов’язку.
Наступного дня з’явилися припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад
периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?
Венозна гіперемія
Артеріальна гіперемія
Емболія
Ішемія
Тромбоз
81.
Пацієнт 54 років після значного психоемоційного напруження раптово відчув сильний біль
за грудиною з ірадіацією в ліву руку, лівий бік шиї, страх смерті, він вкрився холодним потом. Прийом
нітрогліцерину вгамував біль. Назвіть розлад місцевого кровообігу у серці, який найбільш вірогідно
розвинувся в даному випадку:
Ішемія
Тромбоз
Емболія
Артеріальна гіперемія
Венозна гіперемія
82.
У жінки 60-ти років після емоційної реакції, яка була викликана гнівом, виник напад
загрудинного болю. На ЕКГ були встановлені ознаки порушення коронарного кровообігу. Який вид порушень
міг спричинити це явище?
Ангіоспастична ішемія
Артерiальна гіперемія
Венозна гіперемія
Справжній стаз
Венозний стаз
83.
Тварині з метою дослідження периферичного кровообігу підшкірно ввели гіпертонічний
розчин (10% натрій хлорид). Біомікроскпічно спостерігали: припинення руху крові у дрібних венах,
набухання еритроцитів, втрату ними гемоглобіну. Плазма, разом з вивільненим гемоглобіном, виходить за
межі судинної стінки. Яке порушення периферичного кровообігу розвинулося у тварини?
Справжній стаз
Ішемічний стаз
Венозний стаз
Венозна гіперемія
Ішемія
84.
У хворого з цукровим діабетом, лікар виявив на стопі порушення периферичного кровообігу
– венозну гіперемію. Поєднання яких ознак дозволяють зробити висновок про наявність названого
патологічного процесу?
Ціаноз, зниження місцевої температури, набряк тканин
Гіперемія, підвищення місцевої температури, набряк тканин
Блідість, зниження місцевої температури, зниження тургору тканин
Гіперемія, підвищення місцевої температури, збільшення об'єму тканин
Ціаноз, підвищення місцевої температури, зменшення об'єму тканин
85.
Під час гри у волейбол спортсмен після стрибку приземлився на зовнішній край стопи. Виник
гострий біль у гомілковоступневому суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні – у повному обсязі але
болючі. Згодом з'явилася припухлість, шкіра почервоніла, стала більш теплою на дотик. Яке порушення
периферичного кровообігу розвинулося в даному випадку?
Артеріальна гіперемія
Ішемія
Жирова емболія
Венозна гіперемія
Тромбоз
86.
У жінки 25 років на 8 місяці вагітності з'явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок,
набряки стоп. Яка найбільш ймовірна причина венозної гіперемії нижніх кінцівок при вагітності?
Стискання нижньої порожнистої вени вагітною маткою
Збільшення притоку артеріальної крові
Зниження еластичності венозної стінки
Зниження тонусу м'язового апарату вен
Порушення нейрорефлекторної регуляції тонусу венозної стінки
87.
У хворого на портальний цироз печінки з приводу асциту проведено пункцію черевної
порожнини і отримано 8 л рідини, що призвело до запаморочення і втрати свідомості. Який механізм розвитку
даного ускладнення?
Ішемія внаслідок перерозподілу крові
Ангіоспастична ішемія
Емболія церебральних артерій
Тромбоз церебральних артерій
Гостре венозне повнокров'я головного мозку
88.
Хворому 45-ти років з діагнозом "цироз печінки, асцит” проведено вилучення 5 літрів рідини
з черевної порожнини, що викликало розвиток непритомного стану внаслідок недостатнього кровопостачання
головного мозку Яке порушення кровообігу у черевній порожнині має місце у даному випадку?
Артеріальна гіперемія
Ішемія
Венозна гіперемія
Тромбоз
Емболія
89.
У хворого з пораненням кисті почав утворюватися набряк. У якій стадії порушення місцевого
кровообігу це відбувається?
Артеріальна гіперемія
Стаз
Венозна гіперемія
Спазм артеріол
Престаз
90.
У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникла задишка,
різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш ймовірне порушення кровообігу виникло
у хворого:
IТромбоемболія легеневої артерії
Тромбоемболія судин головного мозку
Тромбоемболія ворітної вени
Тромбоемболія мезентеріальних судин
Тромбоемболія коронарних судин
91.
З метою профілактики плевро-пульмонального шоку хворому з пораненням грудної клітки
проведена правостороння вагосимпатична новокаїнова блокада. Після блокади у хворого виникло
почервоніння правої половини обличчя та шиї, звуження (міоз) правої зіниці. Яке порушення місцевого
кровообігу найбільш імовірно виникло у хворого:
IНейропаралітична артеріальна гіперемія
Нейротонічна артеріальна гіперемія
Метаболічна артеріальна гіперемія
Ангіоспастична ішемія
Венозна гіперемія
92.
Після вимушеного швидкого підняття водолаза з глибини на поверхню у нього з’явилися
ознаки кесонної хвороби – біль у суглобах, свербіння шкіри, мерехтіння в очах, затьмарення свідомості. Яким
видом емболії вони були зумовлені?
Газовою
Повітряною
Жировою
Тканинною
Тромбоємболією
93.
В результаті автомобільної катастрофи у людини похилого віку були роздроблені стегнові
кісти, через деякий час він помер від емболії легеневих судин. Який вид емболії найімовірніше
спостерігається в даних умовах?
Жирова
Тканинна
Газова
Повітряна
Тромботична
94.
Хворий 25-ти років скаржиться на появу і посилення болю в м’язах ніг під час ходьби, через
що він змушений часто зупинятися. Об’єктивно: шкіра на ногах бліда, волосяний покрив відсутній, нігті на
пальцях стоп мають трофічні зміни. Пульсація на артеріях стоп відсутня. Найімовірнішою причиною цих змін
є:
Ішемія
Венозна гіперемія
Артеріальна гіперемія
Емболія
95.
У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлено збільшення в’язкості крові, при
капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин мікроциркуляторного русла. Яке з перерахованих
порушень можливе в даному випадку?
Сладж-феномен
Тромбоз
Емболія
Артеріальна гіперемія
Венозна гіперемія
96.
У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в
ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції?
Нейропаралітична
Реактивна
Метаболічна
Нейротонічна
Робоча
97.
У хворої після операції видалення ракової пухлини молочної залози та реґіонарних
лімфовузлів розвинувся набряк руки, який бува пов'язаний з лімфатичною недостатністю. Який це вид
лімфатичної недостатності за механізмом виникнення?
Механічна
Динамічна
Спастична
Резорбційна
Акінетична
Запалення. Альтерація. Ексудація. Проліферація
98.
Юнака 15-ти років вжалила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія,
підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:
Підвищення проникності мікросудин
Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення
Зниження онкотичного тиску крові
Підвищення кров’яного тиску в капілярах
Порушення лімфовідтоку
99.
У патогенезі вторинної альтерації при запаленні важлива роль належить клітинним і
плазменним медіаторам. Які медіатори запалення утворюються в плазмі крові:
Брадикінін
Гістамін
Лейкотрієни
Простагландини
Лізосомальні фактори
100.
До лікаря звернувся хворий, що декілька днів тому поранив стопу. Скарги на значний набряк,
що не дає змоги носити взуття. При огляді виявлено ознаки запального процесу. Основну роль серед
механізмів ексудації у цьому випадку відіграє:
Підвищення проникливості капілярів
Сповільнення кровотоку
Підвищення внутрішньосудинного тиску
Розширення судин
Підвищення колоїдно-осмотичного тиску в тканинах
101.
У хворого на 2-гу добу після початку гострого запалення колінного суглобу відмічається
збільшення його в розмірі, набряклість шкіри. Із яким патогенетичним механізмом, що має місце при
запаленні, пов'язаний цей симптом?
Ексудація
Альтерація
Проліферація
Регенерація
Склероз
102.
У хворого через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри з’явилося
вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?
Вторинна альтерація
Первинна альтерація
Еміграція лімфоцитів
Діапедез еритроцитів
Проліферація фібробластів
103.
При запаленні ока у хворого відмічено накопичення мутної рідини з високим вмістом білку
на дні передньої камери, яке отримало назву – гіпопіон. Який процес лежить в основі зазначених змін?
Порушення мікроциркуляції
Первинна альтерація
Вторинна альтерація
Проліферація
104.
При роботі на присадибній ділянці чоловік поранив руку. Згодом на місці поранення
розвилось запалення. Що є пусковим механізмом запалення?
Первинна альтерація
Вторинна альтерація
Місцеве порушення кровообігу
Ексудація
Еміграція лейкоцитів
105.
У хворого з флегмоною передпліччя в ході мікробіологічного аналізу ексудату в зоні
запалення виявлена присутність стрептококів. Які клітини будуть переважати в ексудаті?
Нейтрофільні гранулоцити
Еозинофільні гранулоцити
Лімфоцити
Базофільні гранулоцити
Моноцити
106.
У хворого на гостру пневмонію має місце набряк і ущільнення легеневої тканини. Які клітини
першими інфільтрують зону запалення і забезпечують ефективний захист від бактеріальної інфекції?
Нейтрофіли
Моноцити
Тромбоцити
Базофіли
Еозинофіли
107.
Через тиждень після використання хворим з'ємних акрилових протезів в місцях механічного
подразнення ротової порожнини були виявлені: почервоніння ясен, виражений набряк, скарги на біль і
неможливість жування. Який тип запалення характерний для даного процесу?
Ексудативне запалення
Альтернативне
Проліферативне
Катаральне
Гнійне
108.
Запальний процес в тканинах і органах людини супроводжується їх гіперемією і набряком.
Які лейкоцити в сполучній тканині забезпечують розширення кровоносних судин і підвищення їхньої
проникності?
IБазофіли
Нейтрофіли
Еозинофіли
Т-лімфоцити
В -лімфоцити
109.
При мікроскопічному дослідження пунктату з осередка запалення у хворого із абсцесом
шкіри знайдено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із судин до тканин
при запаленні?
Нейтрофіли
Моноцити
Базофіли
Еозинофіли
Лімфоцити
110.
Чоловік 30-ти років скаржиться на задуху, важкість в правій половині грудної клітки,
загальну слабкість. Температура тіла - 38,9oC. Об’єктивно: права половина грудної клітки відстає від лівої.
Плевральна пункція дала ексудат. Що являється провідним чинником ексудації у хворого?
Підвищення проникливості стінки судин
Підвищення кров’яного тиску
Гіпопротеїнемія
Агрегація еритроцитів
Зменшення резорбції плевральної рідини
111.
Відповідно до фізико-хімічної теорії Шаде в зоні запалення має місце: гіперосмія, гіперонкія,
ацидоз, набряк. Розвиток гіперосмії, в деякій мірі, пов'язаний із зростанням концентрації К+ в зоні запалення.
Вказати причини гіперкалійіонії в запальному інфільтраті.
Інтенсивна деструкція пошкоджених клітин
Збільшення проникненості судинної стінки
Активація проліферативних процесів
Пригнічення глікогеноліза в зоні запалення
Надлишок іонів Са++
112.
Відповідно до сучасної концепції атерогенезу ”Response to іnjury”, атеросклероз є проявом
хронічного запалення в інтимі артерій. З якою стадією запалення пов’язано формування фіброзних бляшок
при атеросклерозі:
Проліферація
Вторинна альтерація
Первинна альтерація
Ексудація
Трансформація
113.
Яким клітинам належить провідна роль в очищені вогнища запалення від продуктів
альтерації ?
Моноцитам-макрофагам
Нейтрофільним гранулоцитам
Тучним клітинам
Лімфоцитам
Фібробластам
114.
У стадію проліферації при запаленні проходить розмноження клітин і компенсування
дефекту. Чим визначається розмноження клітин у потрібних масштабах?
Кейлонами
Тромбоцитарним фактором росту фібробластів
Інтерлейкіном
Соматомедином
Лімфоцитарний пептид
115.
При моделюванні запалення нижньої кінцівки у тварини підвищилася температура тіла,
збільшився вміст антитіл та лейкоцитів у крові. Які речовини обумовили розвиток цих загальних реакцій
організму при запаленні?
Інтерлейкіни
Глюкокортикоїди
Мінералокортикоїди
Лейкотриєни
Соматомедіни
116.
Відомо, що в ході альтерації у вогнищі запалення утворюються біологічно-активні речовини
– медіатори запалення, які відіграють важливу роль у патогенезі цього патологічного процесу. До утворення
яких медіаторів призводить активація ліпооксигенази?
Лейкотрієнів
Простагландинів
Тромбоксану
Гістаміну
Простацикліну
117.
Під час запальних процесів в організмі починається синтез білків «гострої фази». Які
речовини є стимуляторами їх синтезу?
Інтерлейкін -1
Інтерферони
Ангіотензини
Біогенні аміни
Імуноглобуліни
118.
Чоловік 38 років надійшов у терапевтичне відділення з діагнозом: правосторонній
ексудативний плеврит. Рідина, відкачана з плевральної порожнини грудної клітки прозора, має відносну
густину 1,020, містить 55 г/л білка, альбуміно-глобуліновий коефіцієнт – 1,6; загальна кількість клітин –
2,8/мкл; рН – 6,5. Який тип ексудату наявний у хворого?
Серозний
Гнилісний
Геморагічний
Гнійний
Фібринозний
Патологія терморегуляції. Гарячка
119.
У хворого iз запаленням легень спостерігається підвищення температури тiла. Яка бiологiчно
активна речовина вiдiграє провідну роль у виникненні цього прояву хвороби?
Iнтерлейкiн-I
Гiстамiн
Брадикiнiн
Серотонiн
Лейкотрiєни
120.
У лікарню наприкiнцi робочого дня доставлений робітник «гарячого» цеху, який скаржиться
на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свiдомiсть збережена, шкiрнi
покриви гiперемованi, сухі, гарячі на дотик. Частота серцевих скорочень - 130/хв. Дихання часте, поверхневе.
Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш iмовiрно, виникло у людини в данiй ситуацiї?
Зниження тепловiддачi
Посилення тепловiддачi i зниження теплопродукцiї
Посилення тепловiддачi i теплопродукції
Посилення теплопродукцiї без змін тепловiддачi
Зниження теплопродукції без змін тепловiддачi
121.
У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними
періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива
називається:
Febris recurrens
Febris hectica
Febris intermittens
Febris continua
Febris atypica
122.
У хворого Н. приступи гарячки виникають через день. Під час приступу температура різко
підвищується і утримується на високому рівні до 2 год, а потім знижується до вихідного рівня. Цей тип
гарячки характерний для:
Малярії
Поворотного тифу
Сепсису
Бруцельозу
Висипного тифу
123.
У хворого на пневмонію виникла гарячка. Що безпосередньо спричинює зміну установочної
точки температури в нейронах гіпоталамуса цього хворого?
Простагландини Е1, Е2
Ендотоксин
Екзотоксин
Інтерлейкін-2
Тромбоцитарний фактор росту
124.
У хворого має місце зміщення установочної точки терморегуляції на більш високий рівень
регулювання температури тіла внаслідок пірогенного впливу інтерлейкіну 1. Як називається цей типовий
патологічний процес?
Гарячка
Перегрівання
Гіпотермія
Запалення
Гіпоксія
125.
У хворого на крупозну пневмонію має місце гарячка з температурою тіла 39oС, при цьому
добові коливання температури не перевищували 1 С впродовж 9 діб. До якого типу температурних кривих
відноситься ця гарячка?
Постійна
Гектична
Ремітуюча
Гіперпіретична
Поворотна
126.
Хворому при переливанні крові визвали гарячку несумісною групою крові. Наведіть повну
класифікацію цього виду гарячки?
Неінфекційна, первинна, екзогенна, природня
Інфекційна, вторинна, екзогенна, штучна
Інфекційна, первинна, екзогенна, природня
Неінфекційна, вторинна, екзогенна, штучна
Неінфекційна, вторинна, ендогенна, штучна
127.
Для розвитку гарячкових станів характерним є зростання рівня білків в "гострої фази" церулоплазміну, фібриногену, С-реактивного протеїну. Вкажіть можливий механізм цього явища:
Стимулюючий вплив ІЛ-1 на гепатоцити
Руйнівна дія підвищеної температури на клітини організму
Проліферативна дія ІЛ-2 на Т-лімфоцити
Дегрануляція тканевих базофілів
128.
Чоловік 25 років скаржиться на загальну слабкість, озноб, біль у горлі. Об'єктивно:
почервоніння в області мигдаликів. Температура тіла 38.6оС. Які з перелічених клітин є головним джерелом
ендогенних пірогенів, що викликають гарячку у хворого?
Нейтрофіли
Еозинофіли
Лімфоцити
Базофіли
Тучні клітини
129.
При обстеженні хворого виявленi наступнi клiнiчнi прояви: шкiрнi покриви рожевi, теплi на
дотик, сухi, ЧСС-92/хв., ЧДР- 22/хв., температура тiла - 39,2oC. Яке спiввiдношення процесів утворення i
вiддачi тепла в описаному перiодi лихоманки?
Теплопродукція дорівнює тепловiддачi
Теплопродукція перевищує тепловіддачу
Теплопродукція нижче за тепловіддачу
Зниження тепловiддачi на фоні незміненої теплопродукції
Посилення теплопродукції без зміни тепловiддачi
130.
Юнак 15-ти років після переохолодження був доставлений в лікарню зі скаргами на біль,
озноб. При огляді, «гусяча шкіра», блідість, температура тіла поступово підвищується. Яка стадія гарячки
спостерігається у хворого?
St. incrementi
St. fastigii
St. decrementi
St. absorbi
St. inflamenti
131.
У хворого пневмонією температура тіла - 39,2oC. Якими клітинами в основному виділяється
ендогенний піроген, який зумовив підвищення температури?
Моноцити
Еозинофіли
Нейтрофіли
Ендотеліоцити
Фібробласти
Патологія тканинного росту. Пухлини
132.
Епідеміологічне дослідження поширення пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин
легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найімовірніше пов'язаний розвиток даного
виду патології?
3,4-бензопірен
Ортоаміноазотолуол
Афлатоксин
Метилхолантрен
Діетилнітрозамін
133.
Чоловік 63 років, страждає раком стравоходу, метастази в лімфатичні вузли середостіння,
ракова кахексія. Яка патогенетична стадія пухлинного процесу чоловіка?
Прогресії
Промоції
Трансформації
Ініціації
F.
Гамма-глобуліни
134.
Яка патологія тканинного росту гістоморфологічно характеризується клітинним та
тканинним атипізмом?
Злоякісна пухлина
Дистрофія
Дегенерація
Доброякісна пухлина
Регенерація
135.
Жінка 56 років скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке з’явилось місяць тому, воно
швидко збільшується. Об’єктивно: утворення пов’язане з оточуючими тканинами, горбисте, малорухоме.
Назвіть особливості, які сприяють інфільтративному росту злоякісної пухлини.
Зниження контактного гальмування
Збільшене утворення кейлонів
Посилення контактного гальмування
Збільшене утворення щільних контактів
Поява ембріональних антигенів
136.
У хворого 59 років, при флюорографії знайшли в нижній частці правої легені овальне
затемнення з чіткими межами розміром 3х5 см характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для
доброякісної пухлини?
Експансивний ріст
Метастазування
Розвиток кахексії
Проростання в навколишню тканину
Інфільтративний ріст
137.
Робітник асфальтового заводу, 57 років, скаржиться на слабкість, кашель з виділенням
мокротиння з домішкою крові, біль в грудній клітині. Встановлено діагноз: рак легень. Назвіть перший етап
канцерогенезу.
Трансформація
Промоція
Активізація
Прогресія
Індукція ізотопами
138.
Чоловік тривалий час працює в нафтопереробній промисловості. Який з наведених класів
канцерогенів зустрічається в його оточенні?
Поліциклічні ароматичні вуглеводні
Аміноазосполуки
Нітрозаміни
Канцерогени біологічного походження
Аміни
139.
Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунка. В
шлунковому соці виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах?
Анаеробний гліколіз
Аеробний гліколіз
Глюкозо-аланіловий цикл
Глюконеогенез
Пентозофосфатний цикл
Гіпоксії
140.
У хворого внаслідок отруєння бертолетовою сіллю розвинулася гемічна гіпоксія. Утворення
якої речовини грає роль в патогенезі цієї гіпоксії?
Метгемоглобіну
Оксиду азоту
Сульфгемоглобіну
Карбгемоглобіну
Карбоксігемоглобіну
141.
У лікарню доставлений непритомний чоловік після отруєння чадним газом. Гіпоксія у нього
зумовлена появою у крові
Карбоксигемоглобіну
Метгемоглобіну
Карбгемоглобіну
Оксигемоглобіну
Дезоксигемоглобіну
142.
Чоловік 65 років страждає на хронічну серцеву недостатність лівошлуночкового типу.
Об'єктивно: ціаноз, задишка, напади задухи, кашель з харкотинням. Який тип гіпоксії первинно виник у
хворого?
Циркуляторна застійна
Циркуляторна ішемічна
Тканинна
Дихальна
Кров'яна
143.
Чоловік 50 років, винесений у непритомному стані з закритого помешкання, повного диму
від пожежі. Який вид гіпоксії виник у постраждалого?
Гемічна
Дихальна
Гіпоксична
Тканинна
Циркуляторна
144.
У хворого має місце зниження в крові кількості еритроцитів, гемоглобіну, кольорового
показника, концентрації сироваткового Fe, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Який вид гіпоксії спостерігається?
Гемічна
Гіпоксична
Циркуляторна
Тканинна
Дихальна
145.
У хворого з інфарктом міокарда з’явилися ознаки гіпоксії – задишка, тахікардія, ціаноз.
Розвиток гіпоксії у нього пов’язаний з:
Зменшенням швидкості кровотоку
Зменшенням кількості еритроцитів
Зменшенням вмісту гемоглобіну
Інактивацією гемоглобіну
Утрудненою дисоціацією оксигемоглобіну
146.
Внаслідок аварії відбулася розгерметизація літака на висоті 5000 м. Яка основна причина
розвитку порушень у людей у літаку?
Гіпоксична гіпоксія
Газова емболія
Тканинна емфізема
Респіраторна гіпоксія
Циркуляторна гіпоксія
147.
Хворий на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. Крім схуднення,
тахікардії , тремтіння пальців рук , приєдналися симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність ,
мерехтіння перед очима. Який механізм дії тіреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії?
Роз’єднання окиснення і фосфорилювання
Гальмування синтезу дихальних ферментів
Конкурентне гальмування дихальних ферментів.
Посилення синтезу дихальних ферментів.
Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів
148.
Хворий після аварії на виробництві зазнав токсичного впливу ціаніду калію, що спричинило
блокаду цитохромоксидази. Який патологічний процес має місце?
Тканинна гіпоксія
Гемічна гіпоксія
Циркуляторна гіпоксія
Гіпоксична гіпоксія
Дихальна гіпоксія
149.
Хвора, 55 років, тривало приймає барбітурати, що є несприятливим фактором щодо розвитку
кров’яної гіпоксії. Утворення якої патологічної форми гемоглобіну може призвести до розвитку кров’яної
гіпоксії у цьому випадку?
Метгемоглобін
Сульфгемоглобін
Карбоксигемоглобін
F-гемоглобін
S-гемоглобін
150.
Внаслідок розвитку венозної гіперемії у тканинах виникає гіпоксія. До розладів яких
біохімічних процесів це призведе?
Порушення аеробного розщеплення вуглеводів
Зниження анаеробного розщеплення
Посилення катаболізму білків
Зниження утворення кетонових тіл
Зниження процесів гліколізу
151.
Чоловік 40-ка років скаржиться на загальну слабкість, кашель з мокротинням, задишку
головний біль. Після клінічного обстеження поставлений діагноз пневмонія. Який тип гіпоксії має місце в
хворого?
Респіраторна (дихальна)
Циркуляторна
Гемічна
Тканинна
Гіпоксична
152.
У туристів на висоті 2,5 км, розвинулася гіпоксична гіпоксія у вигляді гірської хвороби. Який
провідний початковий механізм лежить у розвитку даного виду гіпоксії?
Зниження рO2 у вдихуваному повітрі
Зниження рCO2 в повітрі
Анемія
Відносна недостатність кровообігу
Інтенсивна м’язова робота
153.
В підводному човні під час занурення порушилася система подачі О2. У підводників
збільшилися ЧДД і ЧСС. Який вид гіпоксії розвинувся у підводників?
Гіпоксична
Кров’яна
Серцево-судинна
Тканинна
Дихальна
154.
Вагітна жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Спостерігається тахікардія,
артеріальний тиск 100/70 мм рт.ст., тахіпное до 28/хв. Який тип гіпоксії розвивається первинно у цій клінічній
ситуації?
Кров’яна
Серцево-судинна
Змішана
Тканинна
Дихальна
155.
Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виникає м’язова гіпоксія. До
накопичення якого метаболіту в м’язах це призводить?
Лактат
Кетонові тіла
Ацетил-КоА
Глюкозо-6-фосфат
Оксалоацетат
156.
Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися
у цієї хворої?
Тканинна
Гемічна
Циркуляторна
Дихальна
Змішана
157.
Хвора 23-х років скаржиться на слабкість, сонливість, потемніння в очах, запаморочення,
спотворення смаку. В анамнезі менорагії. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, тріщини в кутах рота,
розшаровані нігті, збільшення ЧД і ЧСС. У крові: ер.-2,8 ■ 1012/л, Нв- 70 г/л, КП- 0,75. Яка гіпоксія призвела
до розвитку виявлених симптомів у хворої?
Гемічна
Циркуляторна
Тканинна
Респіраторна
Субстратна
158.
Після аварії на хімічному виробництві відбулося забруднення навколишнього середовища
нітросполуками. У людей, що проживають у цій місцевості, з’явилися різка слабкість, головний біль,
запаморочення, задишка. У чому причина розвитку гіпоксії?
Утворення метгемоглобіну
Пригнічення дегідрогеназ
Утворення карбоксигемоглобіну
Зниження функції флавінових ферментів
Інактивація цитохром оксидази
159.
Хворий тривало страждає на захворювання серцево-судинної системи. З часом в нього
розвинулась хронічна недостатність кровообігу. Який механізм довготривалої адаптації до гіпоксії має місце
у хворого?
Активація еритропоезу
Тахіпное
Тахікардія
Мобілізація депонованої крові
Перерозподіл інтенсивності кровотоку
160.
У людини внаслiдок тривалого перебування у горах на висотi 3000 м над рiвнем моря
збiльшилась киснева ємкiсть кровi. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в органiзмi:
Еритропоетинiв
Лейкопоетинiв
Карбгемоглобiну
Катехоламiнiв
2,3-дифосфоглiцерату
161.
Людина постійно живе високо в горах. Яку зміну показників крові можна виявити у неї?
Еритроцитоз
Появу в крові еритробластів
Зниження показників вмісту гемоглобіну
Зменшення колірного показника
Зниження кількості ретикулоцитів
197.
Дівчинка 13 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні
обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії має місце у цієї хворої?
Гемічна
Циркуляторна
Тканинна
Дихальна
Змішана
Порушення вуглеводного обміну. Цукровий діабет
162.
Аналіз крові хворого на цукровий діабет показав наявність молочної кислоти 2,5 ммоль/л.
Яка кома розвинулася?
Лактацидемічна
Гіперглікемічна
Гіпоглікемічна
Гіперосмолярна
Гіперкетонемічна
163.
У лікарню доставлено непритомного хворого на цукровий діабет. Дихання типу Кусмауля,
АТ 80/50 мм рт.ст., запах ацетону з рота. Накопиченням яких речовин в організмі можна пояснити виникнення
даних розладів?
Кетонових тіл
Модифікованих ліпопротеїдів
Молочної кислоти
Вугільної кислоти
Складних вуглеводів
164.
Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на підвищений
апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для діагностики необхідно призначити в першу чергу?
Визначення глюкози в добовій сечі
Аналіз сечі по Зимницькому
Загальний аналіз сечі
Дослідження білкових фракцій сироватки крові
Коагулограма
165.
Хвора 45 р. поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією, випадінням
зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля. Температура тіла, АТ, знижені.
Аналіз крові: заг. білірубін - 16,0 мкмоль/л, сечовина - 3,6 ммоль/л, креатинін - 10,8 мкмоль/л, глюкоза - 22
ммоль,л. Для якого виду коми це характерно?
Гіперглікемічна
Гіпоглікемічна
Печінкова
Ниркова
При недостатності наднирників
166.
У хворої А., 18 р., після перенесеної краснухи стала знижуватися маса тіла, постійне відчуття
сухості у роті, спрага, підвищення апетиту, часте сечовиділення. Об’єктивно: добова кількість сечі 6 л,
глюкоза крові 17,8 ммоль/л, у сечі - глюкоза і ацетон. Який найімовірніший патогенетичний механізм
викликав підвищення півня глюкози у хворої?
Зменшення продукції інсуліну
Підвищення глюконеогенезу
Підвищення руйнування інсуліну
Пошкодження інсулінових рецепторів клітин
Підвищення продукції глюкокортикоїдів
167.
У хворого на ранній стадії цукрового діабету спостерігається поліурія. Чим вона викликана?
Гіперглікемією
Кетонемією
Гіпохолестеринемією
Гіперхолестеринемією
Гіперкалійемією
168.
У хворого в коматозному стані відчувається запах яблук із рота. Вміст глюкози в плазмі крові
- 18 ммоль/л. Яку із ком найвірогідніше запідозрити?
Кетоацидемічну
Токсичну
Гіперосмолярну
Лактатацидемічну
Гіпоглікемічну
169.
У хворого виявлено порушення реабсорбції глюкози в проксимальному відділі нефрону з
розвитком глюкозурії, при цьому в плазмі крові гіпоглікемія. Як називається це порушення?
Ниркова глікозурія
Цукровий діабет
Фосфатний нирковий діабет
Позаниркова глікозурія
Галактоземія
170.
Чоловік 48 р. страждає на цукровий діабет з 6 років., госпіталізований у непритомному стані
після фізичного навантаження. Об'єктивно: шкіра волога, тонус м'язів кінцівок і сухожильні рефлекси
підвищені, поверхневе дихання, пульс 78 уд/хв., АТ-95/60 мм. рт.ст., глюкоза крові - 1.88 ммоль/л. Для якого
із станів найбільш характерні симптоми у чоловіка?
Гіпоглікемічної коми
Гіперкетонемічної
Лактацидемічної коми
Гіперосмолярної коми
Гіпотонічного стану
171.
Чоловік 53 р., доставлений у непритомному стані у лікарню. Об'єктивно: шкіра суха, дихання
часте поверхневе, запах ацетону відсутній, пульс 126 уд/хв., АТ-70/40 мм рт. ст., вміст глюкози в крові 48
ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого із станів це найбільш характерно?
Гіперосмолярної коми
Гіперкетонемічної коми
Лактацидемічної коми
Токсичної коми
Колапсу
172.
Жінка 22 р., поступила в коматозному стані в стаціонар. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, запах
ацетону з рота, дихання Кусмауля, пульс 130 уд/хв., АТ-95/60 мм.рт.ст., глюкоза у крові - 37.7 ммоль/л. Для
якого із перелічених станів найбільш характерні ці симптоми?
Гіперкетонемічної коми
Гіперосмолярної коми
Лактацидемічної коми
Тривалого голодування
Алкогольної інтоксикації
173.
У хворого визначається, поліурія, гіперглікемія, гіперстенурія, глюкозурія. Для якої
нозологічної форми патології обміну характерна така комбінація симптомів?
Цукрового діабету
Ниркового діабету
Нецукрового діабету
Глікогенозу
Діенцефального ожиріння
174.
У мишей із спадковим ожирінням встановлено гіперглікемію та зниження кількості
інсулінових рецепторів у ліпоцитах. Який патогенетичний механізм є первинним у посиленні ліпогенезу у
цих тварин?
Гіперінсулінемія
Гіпоінсулінізм
Гіпертрофія ліпоцитів
Зниження толерантності до глюкози
Підвищення депонування жирів
175.
У підлітка 12 років, який протягом 3 місяців схуднув на 7 кг, вміст глюкози у крові становить
20 ммоль/л, несподівано розвинулася кома. Який вид цукрового діабету найбільш ймовірний?
Інсулінозалежний (I тип)
Інсулінонезалежний (II тип)
Гіпофізарний
Стероїдний
Гіпертіреоїдний
176.
Група тварин була без їжі протягом 10 годин, при цьому концентрація глюкози в крові
залишалася на нижній межі норми. Чим це пояснюється?
Активацією глікогенолізу
Активацією глікогенезу
Активацією глюконеогенезу
Пригніиченням глікогенезу
Пригниченням глюконеогенезу
177.
Жінка 26 р. скаржиться на сухість у роті, спрагу. При обстеженні: рівень глюкози в крові –
6,5 ммоль/л, глюкозурія. Для якого з зазначених нижче станів найбільш характерна така клінічна картина?
Нирковий діабет
Стероїдний діабет
Нецукровий діабет
Аліментарна глюкозурія
Цукровий діабет
178.
Дівчина, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є в
неї причиною хронічної ниркової недостатності?
Мікроангіопатія
Атеросклероз
Ретинопатія
Макроангіопатія
Нейропатія
179.
Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет був введений інсулін. Через деякий час у
хворого з’явились слабкість, дратливість, посилене потовиділення. Який основний механізм розвитку цих
явищ?
Вуглеводне голодування головного мозку
Посилення глікогенолізу
Посилення кетогенезу
Посилення ліпогенезу
Зменшення гліконеогенезу
180.
Хворого доставили в клініку в коматозному стані. Дихання шумне, глибоке. Чути запах
ацетону. Вміст глюкози в крові 15,2 ммоль/л, кетонові тіла - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового
діабету характерні такі клінічні прояви?
Кетоацидотичної коми
Печінкової коми
Гіперглікемічної коми
Гіпоглікемічної коми
Гіперосмолярної коми
181.
У жінки 45 років відсутні симптоми діабету, але визначається натщесерце підвищений вміст
глюкози в крові (7,5 ммоль/л). Який наступний тест необхідно провести?
Визначення толерантності до глюкози
Визначення ацетонових тіл в сечі
Визначення залишкового азоту в крові
Визначення глюкози крові натщесерце
Визначення гліколізованого гемоглобіну
182.
У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який
результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?
2.5 ммоль/л
3,3 ммоль/л
8,0 ммоль/л
10 ммоль/л
5.5 ммоль/л
183.
Хворий на цукровий діабет вчасно не отримав ін’єкцію інсуліну, що призвело до розвитку
гіперглікемічної коми (вміст глюкози в крові – 50 ммоль/л). Який механізм є головним у розвитку цієї коми?
Гіперосмія
Гіпокаліємія
Гіпоксія
Гіпонатріємія
Ацидоз
Порушення білкового і жирового обміну. Голодування, ожиріння
184.
При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму є процес окислення
органічних сполук. Яка з наведених речовин в цих умовах є основним джерелом?
Жири
Білки
Вуглеводи
Глікопротеїни
Ліпопротеїни
185.
На 10 добу лікувального голодування хворий відчув збудження, з’явилося глибоке, шумне
дихання, АТ знизився до 90/60 мм рт.ст., зменшилося виділення сечі, сеча з запахом ацетону. Чим зумовлені
ці явища?
Кетозом
Негазовим алкалозом
Гіперглікемією
Гіпоглікемією
Газовим ацидозом
186.
При повному (з водою) аліментарному голодуванні розвинулись генералізовані набряки.
Який із патогенетичних факторів у цьому випадку є ведучим?
Зниження онкотичного тиску плазми крові
Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини
Зниження осмотичного тиску плазми крові
Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини
187.
У якому періоді повного голодування знаходиться жінка, якщо в неї стан збудження з
почуттям голоду, з боку крові – гіпоглікемія, негативний азотистий баланс, дихальний коефіцієнт дорівнює 1
Перший період
Період неощадливих витрат
Период другий
Період щадливих витрат
Термінальний період
188.
При голодуванні (у другому періоді) у хворого може підвищуватися кількість ліпідів у крові
і спостерігається гіпопротеїнемія. Яка форма гіперліпемії має місце?
Транспортна
Ретенційна
Аліментарна
Харчова
Перерозподільна
189.
У дитини 3 р., яка страждає на квашіоркор, спостерігається порушення ороговіння епідермісу
та збільшення його злущення, є жирова інфільтрація печінки. Який тип голодування спостерігається?
Білкове
Вуглеводне
Мінеральне
Енергетичне
Жирове
190.
Людина може протриматись без їжі протягом 40-60 діб. Яка з перерахованих субстанцій
перетворюється на глюкозу для забезпечення енергетичних потреб головного мозку в цей термін
голодування?
Амінокислоти
Ацетоацетат
Ацетон
Жирні кислоти
Бета-гідроксібутират
191.
При голодуванні зменшується маса органів і тканин. Назвіть орган, який втрачає більше
всього в масі в першому періоді:
Печінка
Нирки
Головний мозок
Серце
М’язи
192.
Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу. Наступило різке схуднення
через затруднений прийом їжі. Аналіз крові: 3,01012/л, Hb-106 г/л, загальний білок - 57 г/л. Який вид
голодування у хворого?
Неповне
Білкове
Повне
Водне
Абсолютне
193.
У мишей із спадковим ожирінням встановлено гіперглікемію та зниження кількості
інсулінових рецепторів у ліпоцитах. Який патогенетичний механізм є первинним у посиленні ліпогенезу у
цих тварин?
Гіперінсулінемія
Гіпоінсулінізм
Гіпертрофія ліпоцитів
Зниження толерантності до глюкози
Підвищення депонування жирів
194.
Чоловік 60 р. страждає на атеросклероз судин. Яка з приведених нижче сполук грає провідну
роль в патогенезі даного захворювання?
Ліпопротеїди низької щільності
Ліпопротеїди високої щільності
Хіломікрони
Тканинний фермент ліпопротеїнкіназа
Комплекс жирних кислот з альбумінами
195.
Кролів годували їжею з додаванням холестерину. Через 5 місяців виявлені атеросклеротичні
зміни в аорті. Назвіть головну причину атерогенезу в даному випадку.
Екзогенна гіперхолестеринемія
Переїдання
Ендогенна гіперхолестеринемія
Гіподинамія
Стрес
196.
До лікаря звернувся чоловік 65 р. з скаргами на гострий біль в великих пальцях ніг. Він
любить та часто вживає пиво. Виникла підозра на подагру. Для підтвердження діагнозу вміст якої із
перелічених речовин необхідно визначити у крові?
Сечової кислоти
Сечовини
Лактату
Білірубіну
Кетонових тіл
197.
Чоловік 70 р. страждає на подагричний артрит. В його родоводі були хворі на подагру. Який
фактор є безпосередньою причиною розвитку патології в цьому випадку?
Генетичний дефект обміну сечової кислоти
Генетичний дефект обміну сечовини
Похилий вік
Надмірне споживання м’яса
Чоловіча стать
198.
У жінки 65 р., яка страждає на подагру, з'явилися сильні болі в області нирок. При УЗД
встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найймовірнішою
причиною утворення каменів у даному випадку?
Уратів
Сечовини
Білірубіну
Холестерину
Цистіну
199.
Чоловік 55-ти років, який страждає на подагру, скаржиться на біль в ділянці нирок. При
ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої
речовини є найбільш вірогідною причиною утворення каменів у даному випадку?
Сечова кислота
Холестерин
Білірубін
Сечовина
Цистин
200.
При подагрі у хворих часто визначається збільшення та деформація суглобів внаслідок
запалення. Який вид запалення знаходиться в основі цих змін?
Проліферативне
Альтеративне
Ексудативне
Фібринозне
Змішане
201.
У хворого на цукровий діабет після оперативного втручання довгий час не загоювалась рана,
що свідчить про порушення трофіки тканин. Що лежить в основі даного порушення?
Порушення регуляції обміну білків
Гіпоглікемія
Кетонемія
Посилений катаболізм ліпідів
Анемія
202.
Чоловіка 45-ти років доставлено до лікарні з діагнозом: вірусний гепатит. В протеїнограмі
крові цього хворого будуть спостерігатися такі зміни:
Зниження альбумінів та підвищення γ-глобулінів
Різке підвищення а-глобулінів
Зменшення а- і в-глобулінів
Підвищення а- і в-глобулінів
Підвищення альбумінів та зниження у-глобулінів
203.
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в плазмі
становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
Збільшується фільтрація і реабсорбція
Зменшується фільтрація і реабсорбція
Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
Обмін не змінюється
204.
У чоловіка 52-х років лихоманка і біль у суглобах. Обидва перші плюсне-фалангові суглоби
деформовані, набряклі, почервоніли. Сечовина крові висока. Діагностовано подагру. Який основний
патогенетичний фактор розвитку цього захворювання?
Гіперурікемія
Аргінінсукцинатурія
Гіперазотемія
Гіпераміноацидемія
Цитрулінурія
205.
При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене
порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а
клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів
викликає розвиток аміноацидемії?
Підвищення протеолізу
Гіперпротеїнемія
Зменшення концентрації амінокислот у крові
Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
206.
Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи
ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних
показників буде мати найбільше діагностичне значення?
Парапротеїнемія
Гіперальбумінемія
Протеїнурія
Гіпоглобулінемія
Гіпопротеїнемія
207.
Жінка 35-ти років розпочала голодувати. Депо яких поживних речовин використовується у
початковий період голодування і як при цьому змінюється дихальний коефіцієнт (ДК)?
Вуглеводи, ДК наближається до 1
Жири, ДК наближається до 0,85
Білки, ДК наближається до 0,7
Білки, ДК наближається до 1
Жири, ДК наближається до 0,72
208.
При недостатньому харчуванні часто має місце білкове голодування, яке проявляється
зниженням вмісту білка в плазмі крові й розвитком набряків. За рахунок яких білків плазми більшою мірою
розвивається зниження онкотичного тиску при цьому?
Альбумінів
Бета-глобулінів
Фібриногену
Гамма-глобулінів
Альфа-глобулінів
209.
До клініки надійшла дитина 4 років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка
росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Виберіть причину розвитку набряків у дитини:
Зниження синтезу альбумінів
Зниження синтезу глікопротеїнів
Зниження синтезу гемоглобіну
Зниження синтезу ліпопротеїнів
Зниження синтезу глобулінів
210.
Дитина, хвора на фенілкетонурію, страждає на розумову відсталість. Який механізм буде
головним у розвитку пошкодження центральної нервової системи?
Накопичення в крові фенілаланіну і фенілкетонів
Підвищення синтезу тирозину
Зниження синтезу меланіну
Зниження синтезу тиреоїдних гормонів
Збільшення екскреції з сечею фенілкетонових тіл
Порушення кислотно-лужного стану і водно-електролітного обміну. Набряки
211.
У вагітної жінки розвинувся токсикоз з тяжким повторним блюванням шлунковим вмістом
протягом доби. Наприкінці доби почали проявлятися тетанічні судоми та зневоднення організму. Який розлад
кислотно-лужної рівноваги викликав дані зміни?
Негазовий видільний алкалоз
Газовий алкалоз
Газовий ацидоз
Негазовий метаболічний ацидоз
Негазовий видільний ацидоз
212.
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх
бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги (КОР) можуть розвинутись у пацієнта?
Респіраторний ацидоз
Респіраторний алкалоз
Метаболічний ацидоз
Метаболічний алкалоз
КОР не зміниться
213.
У хворого на цукровий діабет розвинулася діабетична кома внаслідок порушення кислотноосновного стану. Який вид порушення виник?
Метаболічний ацидоз
Метаболічний алкалоз
Респіраторний ацидоз
Газовий алкалоз
Негазовий алкалоз
214.
При підйомі в гори у альпініста розвинулась ейфорія, головний біль, запаморочення,
серцебиття, задишка, яка чергувалася з апное. Яке порушення кислотно-основного стану розвинулося у
альпініста?
Газовий алкалоз
Метаболічний алкалоз
Негазовий алкалоз
Газовий ацидоз
Негазовий ацидоз
215.
У породіллі через 24 години після пологів діагностовано емболію легеневої артерії. Виникла
задишка з частим, глибоким диханням. АТ – 90/40 мм рт.ст., ЧСС –99/хв. Газовий аналіз: рН = 7,48; РСО2 =
32 мм рт.ст.; [HCO3] = 20 ммоль/л; [BE] = +1ммоль/л. Який з перерахованих нижче розладів кислотнолужного стану має місце?
Декомпенсований респіраторний алкалоз
Компенсований респіраторний алкалоз
Декомпенсований метаболічний ацидоз
Компенсований метаболічний ацидоз
Респіраторний алкалоз + метаболічний ацидоз
216.
У дитини, яка страждає на пілоростеноз, що супроводжується частим блюванням,
розвинулися ознаки зневоднення організму. Яка форма порушення кислотно-основного стану може
розвинутися у даному випадку?
Негазовий алкалоз
Негазовий ацидоз
Газовий ацидоз
Газовий алкалоз
Метаболічний ацидоз
217.
У клініку доставлений чоловік 30 р., з профузним поносом тривалістю 12 годин. Блювоти не
було. Які зміни водно-електролітного балансу та кислотно-основної рівноваги спостерігаються у чоловіка?
Негазовий ацидоз з дегідратацією
Газовий ацидоз з дегідратацією
Газовий алкалоз з дегідратацією
Без змін pH крові
Негазовий алкалоз з дегідратацією
218.
У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення рСО2 показало наявність
гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відмічено підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотноосновного стану у даному випадку?
Ацидоз газовий компенсований
Ацидоз метаболічний компенсований
Ацидоз метаболічний декомпенсований
Алкалоз газовыи компенсований
Алкалоз газовий некомпенсований
219.
У групи альпіністів на висоті 3000 м зроблено аналіз крові. При цьому виявлено зниження
НСО3-- до 15 ммоль/л (норма 22-26 ммоль/л ). Який механізм зниження цього показника?
Гіпервентиляція
Посилення ацидогенезу
Гіповентиляція
Зниження аммоніогенезу
Зниження реабсорбції бікарбонатів у нирках
220.
Чоловіка 30-ти років, хворого на цукровий діабет І типу, було госпіталізовано у стані коми.
Лабораторні дослідження виявили гіперглікемію, кетонемію. Яке з наведених метаболічних порушень може
бути виявлено у цього пацієнта?
Метаболічний ацидоз
Метаболічний алкалоз
Респіраторний ацидоз
Респіраторний алкалоз
Нормальний кислотно-лужний стан
221.
Хвора Л., 48 р., з цукровим діабетом поступила у лікарню у важкому пре коматозному стані.
При дослідженні КОС знайдено метаболічний ацидоз. Який первинний механізм зумовив знайдені зміни
КОС?
Утворення недоокиснених продуктів
Порушення використання О2 у клітинах
Порушення буферних систем крові
Виведення лужних компонентів з сечею
Зниження виведення СО2
222.
У хворого на фоні багаторазового і невпинного блювання у крові підвищився вміст HCO-.
Який механізм буде провідним у компенсації порушення кислотно-основної рівноваги, що виникла?
Зниження вентиляції легень
Посилення вентиляції легень
Збільшення реабсорбції бікарбонату у нирках
Збільшення реабсорбції аміаку у нирках
223.
В ході експерименту у білого щура моделювався набряк легені шляхом введення адреналіну.
Який патогенетичний механізм розвитку набряку є провідним в даному випадку?
Гідродинамічний
Токсичний
Мембраногенний
Лімфогенний
Колоїдно-осмотичний
224.
У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулися набряки на нижніх кінцівках.
Який механізм розвитку серцевого набряку?
Підвищення гідростатичного тиску в венулах
Підвищення онкотичного тиску плазми крові
Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах
Зниження осмотичного тиску плазми крові
Порушення лімфо відтоку
225.
Хворому з цирозом печінки разом з лікарськими препаратами довенно ввели 500,0 мл 5%
розчину глюкози. Яке порушення водно-електролітного балансу найбільш ймовірно може виникнути у
хворого?
Гіпоосмолярна гіпергідратація
Гіперосмолярна гіпергідратація
Ізоосмолярна гіпергідратація
Гіпоосмолярна дегідратація
Гіперосмолярна дегідратація
226.
У вогнищі запалення підвищується проникність судин мікроциркуляторного русла, у них
збільшується гідродинамічний опір. У міжклітинній рідині підвищується осмотична концентрація та
дисперсність білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися у даному випадку?
Змішаний
Гідродинамічний
Колоїдно-осмотичний
Лімфогенний
Мембраногенний
227.
При повному (з водою) аліментарному голодуванні розвинулись генералізовані набряки.
Який із патогенетичних факторів у цьому випадку є ведучим?
Зниження онкотичного тиску плазми крові
Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини
Зниження осмотичного тиску плазми крові
Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини
228.
У хворого 38 р., який переніс гепатит і продовжував вживати алкоголь, розвинулися ознаки
цирозу печінки з асцитом і набряками на нижніх кінцівках. Які зміни складу крові стали вирішальними в
розвитку набряків?
Гіпоальбумінемія
Гіпоглобулінемія
Гіпохолестеринемія
Гіпокаліємія
Гіпоглікемія
229.
Чоловік 64 р. скаржиться на задишку, часте серцебиття, швидку втомлюваність. Ввечері
з'являються набряки на нижчих кінцівках. Що із нижче переліченого являється патогенетичним фактором цих
набряків?
Підвищення гідростатичного тиску крові у венозних частинах капілярів
Зниження онкотичного тиску крові
Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
Підвищення проникливості капілярів
Порушення лімфовідтоку
230.
Внаслідок захворювання нирок у пацієнта відмічаються набряки. В аналізах сечі масивна
протеїнурія. Який механізм є основним у виникненні набряків у такого хворого?
Зниження онкотичного тиску плазми крові
Підвищення осмотичного тиску плазми крові
Зниження онкотичного тиску лімфи
Зниження онкотичного тиску тканин
Зниження фільтраційного тиску в нирках
231.
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та правошлуночкова серцева
недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього
хворого?
Збільшення гідростатичного тиску у венах
Збільшення онкотичного тиску тканин
Зменшення онкотичного тиску крові
Зменшення осмотичного тиску крові
Збільшення проникності судин
232.
У хворого 23 р. в результаті черепно-мозкової травми виник набряк мозку. Який механізм
пошкодження клітин безпосередньо привів до набряку мозку?
Електролітно-осмотичний
Ліпідний
Кальцієвий
Ацидотичний
Протеїновий
233.
У хворого з важким порушенням водно-сольового обміну наступила зупинка серця в діастолі.
Який найймовірніший механізм зупинки?
Гіперкаліємія
Гіпернатріємія
Дегідратація організму
Гіпокаліємія
Гіонатріємія
234.
У відділення невідкладної допомоги з цеху доставлений хворий 23 р. з вагою тіла 60 кг.
Дослідження водного обміну показали: загальна вода 33 л (55\% маси тіла), позаклітинний сектор 17,2 л
(28,6\%), внутрішньо судинна рідина 2,4 л (4\%), внутрішньоклітинний сектор 15,8 л (26,3\%). Р осм. - 340
мосм/л, Na+ - 160 ммоль/л. Діурез 0,4 л/доб. Визначте вид дисгідрії.
Гіперосмолярна гіпогидратація
Гіперосмолярна гіпергідратація
Ізоосмолярна гіпергідратація
Гіпоосмолярная гіпергідратація
Дисгідрії немає
235.
У чоловіка, хворого на цукровий діабет, виникла значна спрага, дисфагія та порушення
психічної діяльності. Який тип розладів водно-електролітного балансу характеризує поява цих ознак?
Дегідратація гіперосмотична
Дегідратація гіпоосмотична
Дегідратація ізоосмотична
Гідратація гіпоосмотична
Гідратація ізоосмотична
236.
У хворого висока механічна кишкова непрохідність (заворот). Скарги на різкий біль в животі,
блювоту, під час якої втрачає багато рідини. Об'єктивно: ЧСС 110 уд/хв, АТ 90/50, гематокрит 0,52,
гіпонатріемія. Який найбільш імовірний провідник механізм патогенезу?
Дегідратація, гіповолемія
Негазовий ацидоз
Розтягнення кишки, біль
Кишкова аутоінтоксикація
Утворення великої кількості кінінів
237.
У хворої на гіпофізарну форму нецукрового діабету розвинулося порушення водномінерального обміну [ВМО]. Яка форма порушення ВМО має місце у даному випадку?
Дегідратація гіперосмолярна
Дегідратація гіпоосмолярна
Дегідратація ізоосмолярна
Гіпергідратація гіпоосмолярна
Гіпергідратація гіперосмолярна
238.
Дитину трьох років доставлено в реанімаційне відділення інфекційної лікарні. При огляді
стан важкий, шкіра і слизові оболонки сухі, тургор тканин знижено. З анамнезу відомо, що протягом доби
після вживання недоброякісної їжі у дитини була профузна діарея і багаторазова блювота. Який вид
порушення водно-сольового обміну, найймовірніше, розвинувся у хворої дитини?
Гіпоосмолярна дегідратація
Гіперосмолярна гіпергідратація
Гіпоосмолярна гіпергідратація
Ізоосмолярна дегідратація
Ізоосмолярна гіпергідратація
239.
При токсичному ушкодженні клітин печінки з порушенням її функцій у хворого з’явилися
набряки. Які зміни складу плазми крові є провідною причиною розвитку набряків?
Зниження вмісту альбумінів
Збільшення вмісту глобулінів
Зменшення вмісту фібриногену
Збільшення вмісту альбумінів
Зменшення вмісту глобулінів
240.
З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3
місяці в неї з’явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?
Білки
Жири
Вуглеводи
Вітаміни
Мінеральні речовини
Загальний адаптаційний синдром. Шок, колапс, кома
241.
У хворого на ішемічну хворобу серця раптово з’явився тяжкий приступ стенокардії. Про
нього: обличча бліде, шкіра волога, холодна, АТ 70/50 мм рт. ст. екстрасистолія. Діагнастован інфартк
міакарду та кардіогенний шок. Назвіть первинний ланцюг патогенезу.
Зменшення хвилинного об’єму крові
Екстрасистолія
Токсемія
Больовий синдром
Гіпотензія
242.
Після зняття кровоспинного джгута через 3 години після його накладення у хворого з’явився
різкий набряк тканини стегна, частий пульс, холодний піт, різка гіпотонія. Який патологічний процес
розвинувся у хворого?
Токсемічний шок
Анафілактичний шок
Колапс
Кардіогенний шок
Геморагічний шок
243.
У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда сталося різке падіння систолічного
АТ до 60 мм.рт.ст. з тахікардією 140 уд/хв, задишкою, втратою свідомості. Який механізм являється
провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?
Зменшення ударного об’єму крові
Інтоксикація продуктами некротичного розпаду
Зниження об’єму циркулюючої крові
Пароксизмальна тахікардія
Анафілактичної реакції на міокардіальні білки
244.
Жінку 44 років вжалила оса внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі вже була тяжка
алергічна реакція на жалення оси. Об’єктивно: пульс 179 уд /хв, слабкий, АТ-80/40 мм рт. ст., ЧД-26 за хв.
Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
Зниження периферійного опору судин
Тахікардія
Біль
Зменшення ударного об'єму серця
Зменшення об’єму циркулюючої крові
245.
У хворого після важкої травми грудної клітини розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої
ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН в даному випадку?
Падіння артеріального тиску
Порушення відтоку сечі
Підвищення тиску в капсулі клубочка
Підвищення тиску в ниркових артеріях
Зменшення онкотичного тиску крові
246.
У чоловіка 35 років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма
нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий знаходиться у збудженому стані. Який
компонент патогенезу травматичного шоку є у пацієнта ведучим і потребує негайного корегування?
Біль
Внутрішня крововтрата
Внутрішня плазмовтрата
Інтоксікація
Порушення функції органів
247.
У хворого А. після травматичного шоку розвинулись ознаки ниркової недостатності. Якими
патогенетичними механізмами зумовлено цей стан?
Зниженням об’єму клубочкової фільтрації
Обтурацією канальців нирок
Пригніченням екскреції сечі в канальцях
Блокування відтоку сечі
Пошкодження клубочкового апарату нирок
248.
В експерименті на білого щура подіяли стресовим фактором (електричним струмом) і
спостерігали після цього гіпотонію м’язів, артеріальну гіпотензію, гіпотермію, гіпоглікемію. Який період
загального адаптаційного синдрому у щура?
Фаза шоку
Фаза протишоку
Стадія резистентності
Стадія виснаження
249.
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із
вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?
Порушення насосної функції серця
Депонування крові в органах
Зниження діастолічного притоку до серця
Зниження судинного тонусу
Збільшення периферичного опору судин
250.
Внаслідок передозування вазодилятатора у пацієнта артеріальний тиск знизився до 60/40 мм
рт. ст. та виник колапс. До якої патології це може призвести?
Гострої ниркової недостатності
Інфаркту міокарда
Гострої печінкової недостатності
Інсульту
Гострої дихальної недостатності
251.
У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5 днів
коливалася в межах 39,5 – 40,2 0С. На 6 день на фоні різкого зниження температури до 35,2 0С розвинувся
колапс. Який головний механізм колапсу?
Вазодилятація
Гіпервентиляція
Посилення потовиділення
Тахікардія
Поліурія
252.
Реалізація загального адаптаційного синдрому здійснюється переважно через
нейроендокринну систему. Якій з ланок цієї системи належить провідна роль у патогенезі реакції, що
розвивається?
Гіпофізарно-адреналова
Гіпофізірно-юкстагломерулярна
Гіпофізарно-тиреоїдна
Гіпофізарно-адреногенітальна
Гіпофізарно-інсулярна
253.
Чоловіка 49-ти років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані.
Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кінцівок і пошкодження головного мозку не
виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого
стану потерпілого є:
Гіповолемія
Гіпонатріємія
Гіпопротеїнемія
Еритропенія
Гіпоінсулінемія
254.
Хворий 62-х років госпіталізований до лікарні з приводу масивного крововиливу у мозок.
АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв., ЧД- 4/хв., свідомість і реакція на зовнішні подразники відсутні. Як можна
визначити такий стан?
Кома
Шок
Колапс
Стрес
Агонія
255.
Людина після ДТП поступила в реанімаційне відділення у важкому стані, який
характеризується визначенням: важкий патологічний процес, що супроводжується виснаженням життєво
важливих функцій організму і приводить його на межу життя і смерті через критичне зменшення капілярного
кровообігу в уражених органах. В якому стані знаходиться людина?
Шок
Колапс
Кома
Агонія
Преагонія
256.
Після важкого стресу у хворого в аналізі крові виявлена еозинопенія. Зміною рівня яких
гормонів може бути пояснене зменшенням числа еозинофілів у даному випадку?
Глюкокортикоїди
Адреналін
Інсулін
Мінералокортикоїди
Вазопресин
257.
Чоловік внаслідок транспортної аварії втратив багато крові, свідомість затьмарена, низький
кров’яний тиск. При цьому у нього компенсаторно активується ренін-ангіотензинова система, що призводить
до:
Гіперпродукції альдостерону
Гіперпродукції вазопресину
Підвищення згортання крові
Посилення еритропоезу
Посилення серцевих скорочень
258.
Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який
механізм порушення кровообігу є провідним у цьому разі?
Зниження тонусу судин
Гіперволемія
Підвищення тонусу судин
Зниження скоротливої функції серця
Активація симпато-адреналової системи
Тестові завдання для підготовки до складання ліцензійного іспиту КРОК 1 за
темами
Розділу 2
Порушення еритропоезу, системи гемостазу і фізико-хімічних властивостей крові
259.
У хворого виявлені множинні синці на тілі, тривалість кровотечі за Дуке 25 хвилин, число
тромбоцитів крові 25109/л. Для якого захворювання характерні такі ознаки?
Спадковий дефект утворення тромбоцитів
Гемофілія
Хвороба Віллебранда
Авітаміноз С
Гемофілія В
260.
У хворого діагностовано спадкова форма коагулопатії, яка проявляється дефектом VIII
фактору зсідання крові. Вкажіть в якій фазі зсідання крові виникають первинні порушення коагуляції в даному
випадку?
Утворення тромбопластину
Утворення тромбіну
Утворення фібрину
Ретракція згустку
261.
До клініки доставили пацієнта 32 років з масивною крововтратою внаслідок ДТП. Ps- 110
уд/хв., ЧДР- 22 за 2 хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Яка зміна крові із перелічених буде найбільш характерною через
1 годину після крововтрати?
Гіповолемія
Еритропенія
Гіпохромія еритроцитів
Лейкопенія
Гіпопротеінемія
262.
При загальному огляді хворого встановлена гіперемія всіх шкірних покровів з ціанотичним
відтінком. Звертає на себе увагу загальмованість хворого та сповільнення його рухів. Аналіз крові показав:
еритроцити 9х1012/л гематокрит 60%. При якому патологічному стані має місце абсолютний еритроцитоз:
Хвороба Вакеза
Мегалобластична анемія
Лімфома
Гемодилюція
Гемоконцентрація
263.
У хворого після оперативного видалення кісти підшлункової залози виник геморагічний
синдром з вираженим порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення пояснюється:
Активацією фібринолітичної системи
Недостатнім утворенням фібрину
Зменшенням кількості тромбоцитів
Активацією протизгортальної системи
Активацією фактору Крисмаса
264.
У хлопчика 3 років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний
глобулін А (фактор VIII) в плазмі крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
Внутрішній механізм активації протромбінази
Зовнішній механізм активації протромбінази
Перетворення протромбіну в тромбін
Перетворення фібриногену в фібрин
Ретракція кров’яного згустку
265.
У дитини, яка зазнала термічних опіків до 40% поверхні тіла у результаті необережного
поводження з вогнем, показник гематокриту виявляє порушення співвідношення плазми і формених
елементів. Яка форма порушення загального об’єму крові спостерігається при цьому?
Поліцитемічна гіповолемія
Поліцитемічна гіперволемія
Олігоцитемічна гіповолемія
Нормоцитемічна гіповолемія
Олігоцитемічна гіперволемія
266.
У вагітної жінки 26 років після тривалої блювоти було зареєстровано в умовах клініки
зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
Поліцитемічна гіповолемія
Проста гіповолемія
Олігоцитемічна гіповолемія
Поліцитемічна гіперволемія
Олігоцитемічна гіперволемія
267.
У хворого 70-ти років перебіг атеросклерозу ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок,
виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення найбільш ймовірно пов’язаний з:
Адгезією тромбоцитів
Активацією протромбінази
Перетворенням протромбіну в тромбін
Перетворення фібриногену в фібрин
Зниженням синтезу гепарину
268.
У чоловіка 25-ти років на 4-й день після крововтрати у крові зросла кількість
полiхроматофiльних еритроцитів, ретикулоцитiв i навіть з’явились поодинокі нормобласти. Про що свідчать
такі гематологiчнi зміни?
Процеси регенерацiї випереджають дозрівання клітин
Ослаблені процеси еритропоезу
Зменшено об’єм плазми крові
Знижена продукція еритропоезу у нирках
Підвищена спорідненість гемоглобіну до кисню
269.
При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми
еритроцитів. Які з наведених форм еритроцитів є регенеративними?
Ретикулоцити
Пойкілоцити
Мікроцити
Сфероцити
Гіперхромні еритроцити
270.
У людини масою тіла 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої
крові знижений до 5,4 л, гематокрит – 50%, загальний білок крові – 80 г/л. Такі показники крові є наслідком,
перш за все:
Втрати води з потом
Збільшення кількості еритроцитів
Збільшення об’єму циркулюючої крові
Збільшення вмісту білків в плазмі
Збільшення діурезу
271.
У дитини, яка страждає на геморагічний синдром, діагностовано гемофілія В. Вона зумовлена
дефіцитом фактора:
IX (Крістмаса)
VIII (антигемофільного глобуліну)
XI (протромбопластину)
II (протромбіну)
XII (Хагемана)
Анемії: етіологія, патогенез, клінічні і лабораторні ознаки
272.
У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної
інфекції, в крові спостерігаються гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В
кістковому мозку - зменшення кількості мієлокаріоцитів. Яка це анемія?
Гіпопластична
Гемолітична
Постгеморагічна
В12-фолієводефіцитна
Залізодефіцитна
273.
У хворої 19-ти років з дитинства спостерігалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Аналіз
крові під час госпіталізації: еритроцити - 3,21012/л, гемоглобін - 85 г/л, КП- 0,78; лейкоцити - 5,6109/л,
тромбоцити - 210109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6\%.
Лікування препаратами заліза неефективне. Яку патологію системи крові можна припустити в даному
випадку?
Таласемія
Ферментопат
Мембранопатія
Серпоподібноклітинна анемія
Фавізм
274.
Хвора К., 37 років, звернулася у клініку зі скаргами на головний біль, запаморочення,поганий
сон, заніміння кінцівок. Останні 6 років працює на заводі газорозрядних ламп у свинцевому цеху. При
обстеженні в аналізі крові кількість еритроцитів та гемоглобіну знижена,вміст сироваткового заліза
підвищений у декілька разів. Назвіть вид анемії?
Залізорефрактерна
Анемія Мінковського-Шоффара
Метапластична
Залізодефіцитна
Гіпопластична
275.
У хворого після резекції шлунка розвинулася В12 фолієводефіцитна анемія. Який із
перерахованих кольорових показників характерний для цієї патології?
1,4
1,0
0,5
0,8
0,2
276.
На п’яту добу після гострої крововтрати у хворого діагностовано гіпохромну анемію. Який
головний механізм у розвитку гіпохромії?
Надходження з кісткового мозку незрілих еритроцитів
Посилене руйнування еритроцитів у селезінці
Порушення синтезу глобіну
Підвищення виділення заліза з організму
Порушення всмоктування заліза у кишечнику
277.
Дитина 3 років поступила в дитячу клініку у важкому стані з гемоглобінопатією
(серпоподібноклітинна анемія). Заміна якою амінокислотою глютамінової кислоти в бета-ланцюгу глобіну
лежить в основі утворення патологічного гемоглобіну в даному випадку?
Валіном
Серином
Тирозином
Фенілаланіном
Аргініном
278.
У хворого, що прибув із Тунісу, виявлена альфа-таласемія з гемолізом еритроцитів і
жовтяницею. Хворобу було діагностовано на основі наявності у крові:
Мішенеподібних еритроцитів
Зернистих еритроцитів
Поліхроматофільних еритроцитів
Нормоцитів
Ретикулоцитів
279.
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася важка В12-дефіцитна анемія.
Свідченням її була наявність в крові:
Мегалоцитів
Мікроцитів
Овалоцитів
Нормоцитів
Анулоцитів
280.
На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія.
Діагностичною ознакою її була поява у крові:
Анулоцитів
Макроцитів
Пойкілоцитів
Ретикулоцитів
Нормоцитів
281.
У хворого 35 років розвинулася імунна гемолітична анемія. Який показник сироватки крові
зросте в найбільшій мірі?
Непрямий білірубін
Прямий білірубін
Стеркобіліноген
Мезобіліноген
Протопорфірин
282.
Жінку, 50 років, турбують часті головні болі, запаморочення, задишка при фізичному
навантаженні. Останні три роки відзначались тривалі та значні менструації. При огляді - нормальної
вгодованості, шкіра бліда суха. Аналіз крові: Hb - 90г/л, еритроцити - 3.7Т/л, КП - 0.7,ШЗЕ - 20 мм/год, значна
гіпохромія еритроцитів, анізоцітоз, пойкілоцитоз. Яка анемія найбільш вірогідно має місце у хворого?
Постгеморагічна анемія
Гемолітична анемія
Метапластична анемія
В12 -фолієводефіцитна анемія
Гіпопластична анемія
283.
У пацієнта, носія гену спадкової серповидної аномалії еритроцитів, захворювання на
пневмонію супроводжувалося гемолітичним кризом і розвитком анемії. Що являється безпосередньою
причиною гемолітичного кризу у даному випадку?
Гіпоксія, що викликана пневмонією
Зміна осмолярності крові
Гетерозиготність за Нb S
Мутація структурного гену
Гіпероксія
284.
У хворого з гіпохромною анемією січеться і випадає волосся, підвищена ламкість нігтів,
спотворення смаку. Який механізм появи зазначених симптомів?
Дефіцит залізовмісних ферментів
Дефіцит вітаміну В12
Зниження продукції паратирину
Дефіцит вітаміну А
Зниження продукції тиреоїдних гормонів
285.
Під час проведення морфологічного дослідження периферичної крові хворого було помічено,
що в еритроцитів забарвлена лише периферична частина, а в центрі є незабарвлене прояснення. Кольоровий
показник – 0, 56. Яка анемія найбільш ймовірна у цього пацієнта?
Залізодефіцитна
Сидеробластна
Апластична
В12 фолієводефіцитна
286.
Показники аналізу крові 35-річного чоловіка: Нв – 58 г/л, еритроцити – 1,3х1012/л, колірний
показник – 1,3, лейкоцити – 2,8х109/л, тромбоцити – 1,1х109/л, ретикулоцити – 2 %, ШОЕ – 35 мм/час.
Визначаються полі сегментовані нейтрофіли, а також тільця Жоллі і кільця Кебота, мегалоцити. Яка це
анемія?
В12 – фолієводефіцитна
Гіпопластична
Постгеморагічна
Гемолітична
Залізодефіцитна
287.
Чоловіку 57 років після обстеження було поставлено діагноз: В12-дефіцитна анемія та
призначено лікування. За 3 доби був зроблений контрольний аналіз крові. що буде найадекватнішим
критерієм підвищення еритропоезу?
Підвищення кількості ритикулоцитів
Зниження кольорового показника
Підвищення рівня гемоглобіну
Підвищення кількості тромбоцитів
Підвищення кількості лейкоцитів
Лейкоцитози, лейкопенії, види, механізми розвитку
288.
У хворого на гострий апендицит у крові виявлено зростання числа лейкоцитів. Який вид
лейкоцитозу може мати місце за цих умов?
Нейтрофільний
Базофільний
Еозинофільний
Лімфоцитоз
Моноцитоз
289.
Хвора, 59 років, госпіталізована у хірургічне відділення з приводу загострення хронічного
остеомієліту лівої гомілки. В аналізі крові: лейкоцитів - 15,0=109/л; лейкоцитарна формула: мієлоцити – 0%,
метамієлоцити – 8%, паличкоядерні – 28%, сегментоядерні нейтрофіли – 32%, лімфоцити – 29%, моноцити –
3%. Яку назву має така картина крові?
Регенеративний зсув формули вліво
Зсув формули вправо
Гіперрегенеративний зсув формули вліво
Дегенеративний зсув формули вліво
Регенеративно-дегенеративний зсув формули вліво
290.
У хворого на атрофічний гастрит виник дефіцит вітаміну В12. Яка зміна лейкоцитарної
формули є найбільш типовою для гіповітамінозу В12?
Ядерний зсув вправо
Дегенеративний зсув вліво
Гіперрегенеративний зсув вліво
Регенеративно-дегенеративний ядерний зсув вліво
Регенеративний ядерний зсув вліво
291.
Дитина 6 - ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом алергічного риніту.
В крові: зміни в лейкоцитарній формулі. Кількість яких клітин лейкоцитарного ряду може бути збільшена?
Еозинофілів
Т-лімфоцитів
В-лімфоцитів
Базофілів
Нейтрофілів
292.
Забір крові для загального аналізу рекомендують проводити натщесерце та зранку. Які зміни
складу крові можливі, якщо провести забір крові після приймання їжі?
Збільшення кількості лейкоцитів
Збільшення кількості еритроцитів
Збільшення білків плазми
Зниження кількості тромбоцитів
Зниження кількості еритроцитів
293.
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні у період
цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна
очікувати в аналізі крові цієї хворої?
Еозинофілія
Зсув формули вліво
Лімфопенія
Еозинопенія
Лімфоцитоз
294.
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін
у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
Перерозподіл лейкоцитів в організмі
Посилення лейкопоезу
Уповільнення руйнування лейкоцитів
Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
295.
Тривалий прийом хворим цитостатичних препаратів призвів до виникнення некротичної
ангіни. Із розвитком яких змін у складі лейкоцитів це може бути пов’язано?
Агранулоцитоз
Нейтрофільний лейкоцитоз
Лімфопенія
Еозинопенія
Лімфоцитоз
296.
У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із
регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу в даному випадку?
Посилення лейкопоезу
Перерозподіл лейкоцитів в організмі
Уповільнення руйнування лейкоцитів
Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
Посилення лейкопоезу та уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
297.
У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові відзначаються
наступні зміни: ер.-4,0•1012/л, Нb-120 г/л, КП- 0,9, лейк.-18•109/л, б - 0, е - 0, мієлоц.- 0, ю - 0, п - 20, с - 53, л
- 21, м - 5. Як називається такий ядерний зсув лейкоцитарної формули?
Дегенеративний зсув вліво
Зсув вправо
Регенеративний зсув вліво
Гіперрегенеративний
Регенеративно-дегенеративний
298.
Запальний процес в тканинах і органах людини супроводжується їх гіперемією і набряком.
Які лейкоцити в сполучній тканині забезпечують розширення кровоносних судин і підвищення їхньої
проникності?
Базофіли
Нейтрофіли
Еозинофіли
Т-лімфоцити
В-лімфоцити
299.
У чоловіка 45 років, який тривалий час перебував у стані стресу у крові збільшений вміст
кортизолу та виявлені зміни в лейкоцитарній формулі крові. Вкажіть найбільш ймовірні з цих змін:
Еозинопенія
Еозинофілія
Моноцитопенія
Нейтропенія
Агранулоцитоз
300.
У хворого, що надійшов до хірургічного відділення з ознаками гострого апендициту, виявлені
наступні зміни білої крові: загальна кількість лейкоцитів - 16 • 109/л. Лейкоцитарна формула: б. - 0, е. - 2%,
ю. - 2%, п. - 8%, с. - 59%, л. - 25%, м. - 4%. Як класифікуються зазначені зміни?
Нейтрофілія з регенеративним зсувом вліво
Нейтрофілія з зсувом вправо
Нейтрофілія з дегенеративним зсувом вліво
Лейкемоїдна реакція за нейтрофільним типом
Нейтрофілія з гіперрегенеративним зсувом вліво
301.
Чоловік 26-ти років перебуває у торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. У
крові: лейк. – 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
Пригнічення лейкопоезу
Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку у кров
Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
302.
Яка із форм лейкоцитозу характерна для хронічних специфічних інфекцій?
Лімфоцитоз
Еозинофілія
Базофілія
Нейтрофільоз
Моноцитоз
303.
Під час аналізу крові виявлено фізіологічний лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що
перед дослідженням людина:
Поснідала
Запальний процес
Палила тютюн
Не снідала
Випила води
Лейкози. Етіологія, патогенез, клінічні і лабораторні ознаки
304.
Хворий 62-х років блідий, всі групи лімфовузлів збільшені. В крові: Hb- 60 г/л, еритроцити 1,9 Т/л, лейкоцити - 29 Г/л, тромбоцити - 110 Г/л. Лейкоцитарна формула: сегментоядерні лейкоцити - 10\%,
лімфоцити - 8\%, моноцити - 2\%, бластних клітин - 80\%. Цитохімічні дослідження бластних клітин:
позитивна реакція на глікоген, негативна - на ліпіди і пероксидазу. Дайте заключення про патологію:
Гострий лімфобластний лейкоз
Гострий мієлобластний лейкоз
Гострий мегакаріоцитарний лейкоз
Гострий промієлоцитарний лейкоз
Гострий монобластний лейкоз
305.
У хворого С. виявлені такі зміни у периферичній крові: Ер. 3,2x1012/л, Гем. 80 г/л, Лейк.
25x109/л. Лейкоцитарна формула: базофіли - 5%, еозинофіли - 9%, мієлобласти - 3%, промієлоцити - 8%;
мієлоцити - 11%, метамієлоцити - 22%, паличкоядерні - 17%, сегментоядерні - 19%, лімфоцити - 3%, моноцити
- 3%. Визначте найбільш вірогідну патологію, що відповідає даному описанню картини крові:
Хронічний мієлолейкоз
Гострий мієлобластний лейкоз
Еритромієлоз
Лейкемоїдна реакція
Недиференційований лейкоз
306.
У хворого П. виявлені такі зміни у периферичній крові: Ер. - 3,0x1012/л, Гем. - 80 г/л, Лейк.
- 21x109/л. Лейкоцитарна формула: базофіли - 0%, еозинофіли - 0%, мієлобласти - 54%, промієлоцити - 1%;
мієлоцити - 0%, метамієлоцити - 0%, паличкоядерні - 1%, сегментоядерні - 28%, лімфоцити - 13%, моноцити
- 3%. Визначте найбільш вірогідну патологію, що відповідає даному описанню картини крові:
Гострий мієлобластний лейкоз
Лейкемоїдна реакція
Хронічний мієлолейкоз
Еритромієлоз
Недиференційований лейкоз
307.
Хворий на протязі останнього року став відмічати підвищену втомлюваність, загальну
слабість. Аналіз крові: Ер. – 4.11012/л, Hb – 119 г/л, КП– 0.87, лейкоцити – 57109/л, лейкоформула: Ю – 0, П
– 0, С – 9%, Е – 0, Б – 0, лімфобласти – 2%, пролімфоцити – 5%, лімфоцити – 81%, М – 3%, тромбоцити –
160109/л. У мазку крові: нормохромія, велика кількість тіней Боткіна–Гумпрехта. Про яку патологію системи
крові свідчить дана гемограма?
Хронічний лімфолейкоз
Хронічний мієлолейкоз
Гострий мієлобластний лейкоз
Гострий лімфобластний лейкоз
Хронічний монолейкоз
308.
У хворого 42 років при дослідженні периферичної крові виявлено: гемоглобін - 80 г/л,
еритроцитів - 3,2 Т/л, лейкоцитів - 25 Г/л; лейкоцитарна формула: базофілів - 5%, еозинофілів - 9%,
мієлобластів - 3%, промієлоцитів - 8%; нейтрофілів: мієлоцитів - 11%, метамієлоцитів - 22%, паличкоядерних
- 17%, сегментоядерних - 19%, лімфоцитів - 3%, моноцитів - 3%. Яка патологія крові найбільш вірогідна у
хворого:
Хронічний мієлолейкоз
Панмієлофтіз
Мієлобластний лейкоз
Еритромієлоз
Промієлоцитарний лейкоз
309.
При обстеженні в аналізі крові пацієнта виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, клітини БоткінаГумпрехта на тлі анемії. Про яку хворобу слід думати лікарю?
Хронічний лімфолейкоз
Інфекційний мононуклеоз
Гострий мієлолейкоз
Лімфогранулематоз
Мієломна хвороба
310.
У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості
еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхроматофільні нормоцити, мікроцити. Який
патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?
Заміщення еритроцитарного ростка
Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів
Дефіцит вітаміну В12
Зменшення синтезу еритропоетину
Хронічна крововтрата
311.
У хворого на гострий мієлобластний лейкоз виявлено: збільшення печінки, селезінки, анемія,
мієлобласти в периферичній крові. Вказати яка принципова ознака відрізняє гострий мієлобластний від
хронічного:
Лейкемічний провал
Панцитопенія
Бластні клітини у периферичній крові
Анемія
Тромбоцитопенія
312.
У хворого на хронічний лейкоз різко підвищилась температура тіла, з’явилась задишка,
виражена м’язова слабість при незначних навантаженнях, підвищена пітливість, кашель. Який із механізмів
впливу лейкозу на організм лежить в основі даного ускладнення у хворого?
Імунодефіцит, викликаний функціональною неспроможністю лейкоцитів
Анемія
Внутрішня кровотеча, спричинена метастазами в стінку судини
Пухлинна прогресія
Обструкція дихальних шляхів внаслідок розвитку метастазів
313.
У хворого на гострий промієлоцитарний лейкоз виник геміпарез. Який основний механізм
ураження центральної нервової системи у цьому випадку?
Утворення лейкозних інфільтратів
Інтоксикація продуктами розпаду лейкозних клітин
Порушення дезінтоксикаційної функції печінки
Кахексія
Підвищення тромбоутворення
314.
Під час операції з приводу гранульоми у ділянці правого верхнього різця виникла кровотеча,
яку вдалось зупинити тільки через 3 години. В анамнезі хворого хронічний лімфолейкоз. Що було ймовірно
причиною кровотечі?
Тромбоцитопенія
Тромбоцитопатія
Лімфоцитоз
Еритроцитоз
Лімфопенія
Порушення ритму серцевої діяльності
315.
Підвищення внутрішньочерепного тиску у хворого з церебральною гематомою обумовило
надмірну активність блукаючого нерва (ваготонію) та зміну ЧСС. Який вид аритмії виникає при цьому?
Синусова брадикардія
Синусова тахікардія
Шлуночкова екстрасистолія
Пароксизмальна тахікардія
Передсердно-шлуночкова блокада
316.
У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія у вигляді генерації позачергових
імпульсів в пучку Гіса. Порушення якої функції серцевого м'язу спостерігається при цьому?
Збудливість
Автоматизм
Провідність
Збудливість та провідність
Скоротливість
317.
Під час серцевого нападу чоловік в автобусі втратив свідомість, з'явилися судоми. Лікар
швидкої допомоги виявив на ЕКГ, що частота скорочення передсердь перевищує частоту скорочення
шлуночків. Що може бути причиною даного стану?
Повна поперечна блокада проведення збудження
Порушення автоматії СА-вузла
Порушення автоматії АВ-вузла
Виникнення гетеротропних вогнищ збудження
Порушення проведення збудження між передсердями
318.
Зміни на ЕКГ проявлялися спочатку подовженням інтервалу P-Q, потім випадінням
поодиноких комплексів QRS, пізніше – збільшенням кількості випадаючих шлуночкових комплексів, і,
нарешті, передсердя скорочувались з частотою 70 уд./ хв., а шлуночки – 35 уд./ хв. Описані зміни характерні
для:
Атріовентрикулярної блокади
Брадікардії
Внутрішньопередсердної блокади
Екстрасістолії
Внутрішньошлуночкової блокади
319.
Після перенесеного важкого інфекційного процесу у хворого виник міокардит з
ушкодженням провідної системи серця, що супроводжувалось періодичною втратою свідомості внаслідок
синдрому Моргані-Едемса-Стокса, який виникає при:
Переході неповної атріовентрикулярної блокади в повну
Передчасному збудженні шлуночків
Блокаді правої ножки пучка Гіса
Пароксизмальній тахікардії
Блокаді лівої ножки пучка Гіса
320.
У хворої 45-ти р. на ЕКГ виявлені зміни: інтервал Р-Q подовжений, випадає кожен другий
або третій комплекс QRST. Яке це порушення провідності серця?
Атріовентрикулярна блокада ІІІ–го ступеня
Синоаурікулярна блокада
Атріовентрикулярна блокада повна
Внутрішньошлуночкова блокада
Атріовентрикулярна блокада І–го ступеня
321.
При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і
комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:
Синоатріальна блокада
Миготлива аритмія
Атріовентрикулярна блокада
Передсердна екстрасистола
Внутрішньопередсердна блокада
322.
При обстеженні у юнака 16 р. виявлено прискорення ЧСС під час вдиху, сповільнене – під
час видиху. На ЕКГ: вкорочення інтервалу RR під час вдиху та подовження його під час видиху. Назвіть вид
аритмії:
Синусова аритмія
Миготлива аритмія
Синусова тахікардія
Ідіовентрикулярний ритм
Синусова брадикардія
323.
Підліток 15 р., скаржиться на недостачу повітря, загальну слабкість, серцебиття. ЧСС 130
уд/хв, АТ-100/60 мм рт. ст.на ЕКГ, комплекс QRS нормальної форми та тривалості. Число зубців Р та
шлункових комплексів однакове, зубець Т злитий з зубцем Р. Яка аритмія серця у підлітка ?
Синусова тахікардія
Синусова екстрасистолія
Мерехтіння передсердь
Тремтіння передсердь
Передсердна пароксизмальна тахікардія
324.
У хворого М, 45 р. при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних
комплексів більше числа шлуночкових; прогресуюче подовження інтервалу P-Q від комплексу до комплексу;
випадення окремих шлуночкових комплексів; зубці Р та комплекси QRST без змін. Назвіть це порушення
ритму.
Неповна атріовентрикулярна блокада II ст.
Синоатріальна блокада
Неповна атріовентрикулярна блокада I ст.
Внутрішньопередсердна блокада
Неповна атріовентрикулярна блокада ІІI ст
325.
На ЕКГ пацієнта є такі зміни: зубець Р - нормальний, інтервал Р-Q - вкорочений,
шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R - двогорбий або двофазний. Яка аритмія має місце у
даного пацієнта?
Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)
Синдром Фредеріка (тремтіння передсердь)
Атріо-вентрикулярна блокада
Миготіння шлуночків
Миготлива аритмія
326.
Хворий 21-го р. поступив в стаціонар з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на
слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура 37,5oС. ЧСС 110 на хв. ЕКГ: ритм
синусовий, інтервал PQ подовжений. Яка аритмія у хворого?
Передсердно-шлуночкова блокада І ст
Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст
Внутрішньопередсердня блокада
Порушення внутрішньошлуночкової провідності
Передсердно-шлуночкова екстросістолія
327.
Хворий на механічну жовтяницю поступив в лікарню з ознаками холемічного синдрому. На
ЕГ виявлена аритмія. Яке порушення ритму наймовірніше у хворого?
Синусова брадикардія
Синусова тахікардія
Передсердна екстрасистола
Шлуночкова екстрасистола
Атріовентрикулярна блокада
328.
На ЕКГ дитини 5 р., є порушення ритму серцевої діяльності. При затримці дихання ритм
ставав правильним. Який вид порушень було виявлено у дитини на ЕКГ?
Дихальна аритмія
Миготлива аритмія
Синусна екстросистолія
Передсердна екстросистолія
Поперечна блокада серця
329.
У чоловіка, 50 р., раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість,
підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцитом. На ЕКГ виявлено відсутність зубця Р і різні інтервали R-R.
Яке порушення серцевого ритму у хворого?
Миготлива аритмія
Дихальна аритмія
Пароксизмальна тахікардія
Поперечна блокада серця
Синусова екстрасистолія
330.
У хворого на ЕКГ виявлено, що тривалість інтервалу RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих
скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?
Атрiовентрикулярний вузол
Синусовий вузол
Пучок Гiса
Ліва ніжка пучка Гiса
Права ніжка пучка Гiса
331.
Підвищення внутрішньочерепного тиску у хворого з церебральною гематомою обумовило
надмірну активність блукаючого нерву (ваготонію) та зміну частоти серцевих скорочень. Який вид аритмії
серця вникає при цьому?
Синусова брадикардія
Пароксизмальна тахікардія
Передсердно-шлуночкова блокада
Шлуночкова екстрасистолія
Синусова тахікардія
332.
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала
зупинка серця у діастолі. Який найбільш імовірний механізм зупинки серця у діастолі?
Гіперкаліємія
Гіпонатріємія
Дегітратація організму
Гіпокаліємія
Гіпернатріємія
333.
У підлітка після перенесеного інфекційного захворювання з’явилася різко виражена аритмія
з вкороченням інтервалу R-R під час вдиху і подовження його під час видиху. Що лежить в основі даного
виду аритмії?
Коливання тонусу блукаючого нерва під час акту дихання
Вплив мікробних токсинів на серце
Порушення функції провідності серця
Порушення фунції збудливості серця
Рефлекс Бейнбріджа
Серцева недостатність. Ішемічна хвороба серця. Хвороби міокарда
334.
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у
нього з'явилося відчуття слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри обличчя.
Дихання супроводжувалося чутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі
виникнення такого синдрому?
Гостра лівошлуночкова недостатність
Хронічна правошлуночкова недостатність
Хронічна лівошлуночкова недостатність
Коллапс
Тампонада серця
335.
У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулися набряки на нижніх кінцівках.
Який механізм розвитку серцевого набряку?
Підвищення гідростатичного тиску в венулах
Підвищення онкотичного тиску плазми кров
Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах
Зниження осмотичного тиску плазми крові
Порушення лімфовідтоку
336.
При гострому інфаркті у міокарді виникає декілька зон в осередку інфаркту: зона некрозу,
зона ішемічного пошкодження і зона ішемії. Зоні пошкодження на ЕКГ відповідає:
Зміщення сегменту RS — T вище ізолінії
Негативний зубець T
Глибокий зубець Q
Комплекс QRS типу QS
Зниження зубця R
337.
У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія,
зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?
Пошкодження специфічних мембранних насосів
Збільшення числа а та β-адренорецепторів
Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
Дегідратація кардіоміоцитів
338.
У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія
нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність
спостерігається у хворого?
Правошлуночкова
Лівошлуночкова
Компенсована
Субкомпенсована
Гостра
339.
У хворого на ішемічну хворобу серця на фоні атеросклерозу коронарних артерій після
коронарографії розвинувся тромбоз передньої міжшлуночкової вінцевої артерії. Який механізм в розвитку
цього ускладнення є найбільш суттєвим?
Пошкодження ендотелію судинної стінки
Сповільнення плину крові
Підвищення концентрації коагулянтів крові
Зменшення вмісту антикоагулянтів крові
Зниження активності фібринолітичної системи
340.
У хворого на ішемічну хворобу серця раптово з’явився тяжкий приступ стенокардії. Про
нього: обличчя бліде, шкіра волога, холодна, АТ 70/50 мм рт. ст. екстрасистолія. Діагнастован інфаркт
міокарду та кардіогенний шок. Назвіть первинний ланцюг патогенезу.
Зменшення хвилинного об’єму крові
Екстрасистолія
Токсемія
Больовий синдром
Гіпотензія
341.
Чоловік, 57 років, скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних емоцій.
Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась стенокардієюя. Який механізм
ішемії найбільш вирогідний?
Ангіоспастичний
Странгуляційний
Облітераційний
Компресійний
Обтураційний
342.
При швидкому усуненні оклюзії коронарної артерії хірургічним шляхом у хворого з
ішемічною хворобою серця виникло повторне ушкодження міокарда (“реперфузійний синдром”), що
характеризувалося некробіотичними змінами в ділянці попередньої ішемії. Це ускладнення є наслідком:
Нагромадження кальцію
Нагромадження водню
Дефіциту калію
Дефіциту аденозинтрифосфату
Дефіциту креатинфосфату
343.
Хворого з трансмуральним інфарктом міокарда лівого шлуночка переведено до відділення
реанімації у важкому стані. АТ-70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі
кардіогенного шоку:
Падіння серцевого викиду
Падіння периферийного судинного опору
Втрата води
Крововтрата
Втрата електролітів
344.
У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром
Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний механізм цього
ускладнення?
Сенсибілізація організму антигенами міокарда
Зниження резистентності до інфекційних агентів
Активація сапрофітної мікрофлори
Інтоксикація організму продуктами некрозу
Викидання у кров міокардіальних ферментів
345.
У хворого з широким інфарктом міокарда розвинулася серцева недостатність. Який
патогенетичний механізм її розвитку?
Зменшення маси функціонуючих кардіоміоцитів
Перевантаження серця тиском
Перевантаження серця об’ємом
Гостра тампонада серця
Реперфузійне ураження міокарда
346.
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із
вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?
Зниження насосної функції серця
Депонування крові в органах
Зниження діастолічного притоку до серця
Зниження судинного тонусу
Збільшення периферичного опору судин
347.
У хворого на ревматизм 7 років тому діагностовано порок серця. При якому із видів патології,
що має місце у даного хворого, тривалу компенсацію забезпечує інтракардіальний гетерометричний механізм
адаптації до підвищеного навантаження на серце?
Недостатність мітральних клапанів
Стеноз гирла аорти
Артеріальна гіпертензія
Мітральний стеноз
Стеноз гирла легеневої артерії
348.
У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що призвело до
включення гомеометричного механізму компенсації. При якому із перерахованих патологічних процесів
може мати місце цей механізм компенсації у лівому шлуночку серця?
Стеноз аортального клапана
Недостатність аортального клапана
Мітральний стеноз
Артеріальна гіпотензія
Емболія легеневої артерії
349.
У хворого 50-ти років через місяць після перенесеного інфаркту міокарда розвинулася
серцева недостатність. Невідповідність між навантаженням на серце та його здатністю виконувати роботу
пов’язана в цьому випадку з:
Ушкодженням міокарда
Перевантаженням серця
Підвищенням опору вигнанню крові в легеневому стовбурі
Змішаною формою недостатності серця
Підвищенням опору вигнанню крові в аорті
350.
У хворого 60-ти років під час об'єктивного обстеження виявлено набряки на ногах, асцит,
збільшення печінки, що свідчить про недостатність кровообігу за правошлуночковим типом. В анамнезі
перенесений ревматизм. Одним з основних факторів розвитку набряків є активація системи ренінангіотензин-альдостерон, яка є наслідком:
Зменшення хвилинного об’єму серця
Ацидозу
Утруднення дифузії речовин
Розширення пост капілярних вен
Поліцитемічної гіперволемії
351.
У чоловіка 50 років за місяць після перенесеного інфаркту міокарда розвинулася серцева
недостатність. Невідповідність між навантаженням на серце та його здатністю виконувати роботу пов’язана
в цьому разі з:
Ушкодженням міокарда
Підвищеним опором вигнанню крові в легеневому стовбурі
Підвищеним опором вигнанню крові в аорті
Перевантаженням серця
Змішаною формою серцевої недостатності
352.
Жінка 25 років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час руху, загальну
слабкість. Об’єктивно встановлено: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Пульс – 96 на хвилину, АТ – 105/70
мм.рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум
над верхівкою. Діагностовано недостатність мі трального клапана серця. Чим обумовлене порушення
кровообігу?
Перевантаженням міокарда збільшеним об’ємом крові
Зниженням об’єму крові, що циркулює
Збільшенням об’єму судинного русла
Перевантаженням міокарда підвищеним опором відтоку крові
Пошкодженням міокарда
Патологія судинного тонусу. Артеріальна гіпертензія і гіпотензія. Атеросклероз
353.
У хворого на есенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що
призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?
Перевантаження серця підвищеним опором
Перевантаження серця збільшеним об'ємом крові
Абсолютна коронарна недостатність
Пошкодження міокарда
Порушення надходження крові до серця
354.
У хворого після тривалого психоемоційного напруження спостерігається підвищення
артеріального тиску, що супроводжується серцебиттям, кардіалгіями, головним болем, запамороченням.
Домінуючим у формуванні артеріальної гіпертензії у даному випадку є збільшення:
Тонусу артеріол
Тонусу венул
Об’єму циркулюючої крові
Частоти серцевих скорочень
Серцевого викиду
355.
До серцево-судинного відділення надійшов хворий зі скаргами на постійний головний біль у
потиличній ділянці, шум у вухах, запаморочення. При обстеженні: АТ-180/110 мм рт.ст., ЧСС- 95/хв.
Рентгенологічно визначено звуження однієї з ниркових артерій. Активація якої з перерахованих систем
викликала гіпертензивний стан хворого?
Ренін-ангіотензинова
Гемостатична
Симпатоадреналова
Кінінова
Імунна
356.
У чоловіка 41-го р. відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне
потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення
основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
Гіперфункція мозкового шару
Гіпофункція мозкового шару
Гіперфункція кори наднирників
Гіпофункція кори наднирників
Первинний альдостеронізм
357.
У чоловіка 65-ти років впродовж 15-ти років була виражена артеріальна гіпертензія.
Останнім часом систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним. Який
гемодинамічний тип артеріальної гіпертензії у хворого?
Гіпокінетичний
Нормокінетичний
Гіперкінетичний
Еукінетичний
358.
У чоловіка 72-х р. довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності
клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночковим типом.
Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?
Легенева гіпертензія
Центрально-ішемічна гіпертензія
Есенціальна гіпертензія
Рефлексогенна гіпертензія
Сольова гіпертензія
359.
Обстеження пацієнта з високим АТ показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію.
Причиною такого стану є ренін-продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної
артеріальної гіпертензії у хворого?
Гіперпродукція ангіотензину
Гіперпродукція кортизолу
Гіпєрпродукція інсуліну
Недостатня продукція вазопресину
Недостатня продукція катехоламінів
360.
У хворого з артеріальною гіпертензією при обстеженні виявлено розширення меж серця,
збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів
серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
Компенсаторно-пристосувальні
Патологічні
Механізми декомпенсації
Ознаки пошкодження
Функціональні порушення
361.
Хвора 18-ти років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пригнічений
настрій. Має астенічний тип конституції. Ps- 68/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Встановлена первинна
нейроциркуляторна артеріальна гіпотензія. Що є провідним фактором зниження артеріального тиску в хворої?
Зниження тонусу резистивних судин
Зменшення хвилинного об’єму крові
Гіповолемія
Депонування крові в венах великого кола кровообігу
Зменшення серцевого викиду
362.
У хворого ішемічна хвороба серця на фоні атеросклерозу коронарних артерій. Після
коронарографії у нього розвинувся тромбоз передньої міжшлуночкової вінцевої артерії. Який механізм в
розвитку цього ускладнення є найбільш суттєвим?
Пошкодження ендотелію судинної стінки
Уповільнення плину крові
Підвищення концентрації коагулянтів крові
Зменшення вмісту антикоагулянтів крові
Зниження активності фібриноліти-чної системи
363.
Відповідно до сучасної концепції атеросклерозу «Response to injury», атеросклероз є проявом
хронічного запалення в інтимі артерій. З якою стадією запалення пов’язано формування фіброзних бляшок
при атеросклерозі?
Проліферація
Трансформація
Первинна альтерація
Ексудація
Вторинна альтерація
364.
На даний час доведено, що у розвитку атеросклерозу провідну роль відіграють не нативні, а
модифіковані ліпопротеїди. Захоплення і нагромадження модифікованих комплексів у судинній стінці
здійснюється:
Моноцитами
Фібробластами
Ендотеліоцитами
Міоцитами
Нейтрофілами
365.
Чоловік протягом 25 років страждає на атеросклероз. У біохімічному аналізі крові виявлено
зменшення вмісту гепарину та ліпопротеїдліпази. Яке порушення жирового обміну слід очікувати?
Ретенційну гіперліпемію
Аліментарну гіперліпемію
Ожиріння
Жирову інфільтрацію печінки
Транспортну гіперліпемію
366.
У хворого на атеросклероз коронарних судин значно збільшується продукція ендотелієм
вазоконстрикторних речовин. Серед них найбільше значення у розвитку ішемії має:
Ендотелін-1
Ангіотензин-II
Ацетилхолін
Тромбоксан А2
Простагландин Н2
367.
В умовах гострого експерименту кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Унаслідок
цього у тварини значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:
Реніну
Адреналіну
Вазопресину
Норадреналіну
Натрійуретичного гормону
Патологія дихальної системи. Дихальна недостатність
368.
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може
розвинутися при цьому?
Рестриктивний
Обструктивний
Дисрегуляторний
Торакальний
Діафрагмальний
369.
У хворого під час прийому їжі виникла асфіксія внаслідок закупорки трахеї стороннім тілом.
Яка форма порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого?
Обструктивна
Первинно дискінетична
Вентиляційно-рестриктивна
Дифузно-рестриктивна
Дифузно-пневмонозна
370.
У дитини, хворої на дифтерію, розвинувся набряк гортані. Який розлад дихання
спостерігається у даному випадку?
Диспное (задишка)
Дихання Біота
Гаспінг-дихання
Дихання Куссмауля
Апнейстичне дихання
371.
У чоловіка, 48 років, хворого на хронічний бронхіт, діагностовано емфізему легень. Що
являється провідним чинником даного ускладнення?
Зниження еластичних властивостей легень
Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення
Зменшення загальної течії крові в легенях
Зменшення розтяжності легень
Зменшення альвеолярної вентиляції
372.
Щуру у плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання
виникає у даному випадку?
Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
Перфузійний
Дифузійний
Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
373.
У хворого на бронхіальну астму виникла гостра недостатність дихання. Який тип
недостатності дихання виникає в даному випадку?
Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
Перфузійний
Дифузійний
Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
374.
У хворого на правець виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності дихання
виникає в даному випадку?
Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
Перфузійний тип
Дифузійний тип
375.
Хворий 60 років, який страждає на цукровий діабет, у стані коми доставлений до лікарні.
Наявне шумне прискорене дихання, при якому глибокі вдохи змінялися посиленими видохами за участю
експіраторних м'язів. Яка форма порушення дихання спостерігається у хворого?
Куссмауля
Чейна-Стокса
Гаспінг
Апнейстичне
Біота
376.
У хворого на дифтерію розвинувся набряк гортані. При цьому спостерігається рідке та
глибоке дихання з утрудненням вдиху. Який тип дихання спостерігається при цьому?
Стенотичне
Куссмауля
Чейна-Стокса
Апнейстичне
Гаспінг
377.
У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий, 62 р. Стан
важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого
цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?
Чейна–Стокса
Куссмауля
Біота
Гаспінг–дихання
Апнеїстичне
378.
У підлітка 12 років, який хворіє на бронхіальну астму, розвився тяжкий напад астми:
виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покровів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має
місце?
Обструктивний
Рестриктивний
Торако-діафрагмальний
Центральний
Нервово-м'язовий
379.
Хворий, 23 років, поступив у лікарню із черепно-мозковою травмою у важкому стані.
Дихання характеризується судомним тривалим вдихом який переривається коротким видихом. Для якого
типу дихання це характерно?
Апнейстичного
Гаспінг-дихання
Куссмауля
Чейн - Стокса
Біота
380.
У хворого внаслідок хронічного захворювання органів дихання, що супроводжується
задишкою, тахiкардiєю i ціанозом, при дослiдженнi газового складу крові виявлений розвиток гiпоксемiї i
гiперкапнiї. Внаслiдок якого з порушень зовнiшнього дихання виникли цi змiни?
Гiповентиляцiя
Гiпервентиляцiя
Гiперперфузiя
Гiпоперфузiя
Гiпердифузiя
381.
У вiддiлення реанiмацiї поступив хворий після ДТП з однобічним пневмотораксом. Який вид
дихання спостерігається у даному випадку?
Поверхневе часте
Глибоке часте
Поверхневе рідке
Поверхневе
Асфiксичне
382.
До приймального відділення лікарні потрапив юнак в непритомному стані внаслідок
отруєння морфіном. У нього спостерігається поверхневе та рідке дихання, зумовлене пригніченням
дихального центру. Який тип недостатності дихання виник?
Вентиляційний дисрегуляторний
Вентиляційний обструктивний
Вентиляційний рестриктивний
Дифузійний
Перфузійний
383.
У хворого, що тривало страждає на бронхіальну астму, розвинулася гостра дихальна
недостатність. Який основний механізм розвитку даної патології?
Обструктивні порушення вентиляції легень
Зниження еластичності легеневої тканини
Порушення кровопостачання легень
Порушення ферментних систем у легенях
Рестриктивні порушення вентиляції
384.
У пацієнта з асфіксією після короткочасної зупинки дихання виникли поодинокі одиничні
рідкі вдихи з пасивним видихом після чого дихання зупинилося взагалі. Який тип дихання спостерігався у
пацієнта?
Гаспінг-дихання
Апнейстичне
Біота
Чейна-Стокса
Куссмауля
Патологія травної системи
385.
У жінки, віком 67 років, яка тривалий час страждала на холецистит, після їжі раптово виник
різкий біль у верхній частині живота, нудота, блювота. Встановлено діагноз – гострий панкреатит. Що є
основною ланкою патогенезу цього захворювання?
Передчасна активація ферментів підшлункової залози
Зниження секреції панкреатичного поліпептиду
Підвищення активації ферментів у дванадцятипалій кишці
Підвищення рівня холецистокініну
Зниження рівня ферментів у панкреатичному соку
386.
Хворому поставили діагноз – синдром подразненої кишки. Виділення якого інкрету найбільш
вірогідно збільшується при цьому?
Мотиліну
Інтестинального пептиду
Глюкагону
Секретину
Урогастрону
387.
У хворого, 42 років, скарги на біль в епігастральній ділянці, блювоту; блювотні маси кольору
«кофейної гущі»; мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. Аналіз крові: еритроцити – 2,8х1012/л ,
лейкоцити – 8х109/л, гемоглобін 90 г/л. Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?
Кровотеча
Пенетрація
Перфорація
Переродження в рак
Пілоростеноз
388.
Хворий скаржиться на відрижку, печію, часті запори. При титруванні шлункового соку
одержали такі дані: загальна кислотність - 88 т.о., загальна HCl - 83 т.о., вільна HCl - 50 т.о., зв'язана HCl - 33
т.о., кислі фосфати та органічні кислоти - 5 т.о. Оцініть стан кислотності шлункового соку:
Гіперацидний
Гіпоацидний
Ахілія
Нормацидний
Гіперсекреція
389.
У хворого з синдромом Zollinger-Ellison (пухлина підшлункової залози) відзначається
збільшення секреції, перистальтики шлунково-кишкового тракту, а також діарея та пептичні виразки. Яка з
перерахованих речовин, що секретується вказаною пухлиною, викликає цей комплекс симптомів?
Гастрин
Вазоактивний інтестинальний пептид
Пепсин
Трипсин
Секретин
390.
До гастроентерологічного відділення потрапив хворий, 57 років, з підозрою на синдром
Золінгера-Еллісона, про що свідчило різке збільшення рівню гастрину у сироватці крові. Яке порушення
секреторної функції шлунку найбільш вірогідне?
Гіперсекреція гіперацидна
Гіпосекреція гіперацидна
Ахілія
Гіпосекреція гіпоацидна
Гіперсекреція гіпоацидна
391.
Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти
варене, а не смажене м'ясо. Це пов'язано з тим, що механізм дії екстрактивних речовин полягає у:
Стимуляції вироблення гастрину G клітинами
Подразненні смакових рецепторів
Подразненні механорецепторів ротової порожнини
Подразненні механорецепторів шлунка
Стимуляції вироблення секретину у 12-типалій кишці
392.
Хворий скаржиться на часту нудоту, яка нерідко завершуються блювотою. Порушення якої
із функцій шлунку найвірогідніше запідозрити у даного хворого?
Евакуаторної
Екскреторної
Всмоктувальної
Інкреторної
Секреторної
393.
Хворий дуже схуд внаслідок захворювання шлунково-кишкового тракту, порушення
процесів перетравлювання та всмоктування. Які зміни білкових фракцій слід очікувати при обстеженні?
Зниження альбумінів
Підвищення альфа-глобулінів
Підвищення бета-глобулінів
Зниження глобулінів
Підвищення гама-глобулінів
394.
До фельдшера ФАПу звернувся чоловік, 60 років, зі скаргами на відчуття нездужання,
загальну слабкість, втрату апетиту, відразу до м’яса, втрату ваги тіла, відчуття тяжкості. В анамнезі: виразкова
хвороба шлунка. Яке захворювання може запідозрити фельдшер?
Рак шлунка
Ентерит
Цироз печінки
Виразкову хворобу шлунка
Езофагіт
395.
У чоловіка Л.,32 роки, виразкова хвороба шлунка багато років. Звернувся до фельдшера
ФАПу зі скаргами на постійний біль у животі, який посилюється надвечір, відрижку, що має запах зіпсованого
яйця, блювання зранку їжею, спожитою кілько днів тому, схуднення. При рентгенологічному обстеженні:
розширення шлунка, затримка барієвої суміші. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у хворого?
Стеноз воротаря
Малігнізація
Перфорація
Шлункова кровотеча
Пенетрація
396.
Хворий скаржиться на важкість і розпирання в епігастрії після прийому їжі, відрижку
повітрям, схильність до проносів. В аналізі шлункового вмісту вільна соляна кислота відсутня у всіх порціях.
ФГДС: осередкове витончення слизової оболонки, колір блідий, багато слизу. Який діагноз найбільш
вірогідний у даного хворого?
Хронічний гастрит тип А
Функціональна диспепсія
Хронічний гастрит тип С
Хронічний гастрит тип В
Виразкова хвороба шлунка
397.
У хворої при гастродуоденоскопії виявили множинні виразки шлунка. Діагностовано
синдром Золлінгера-Еллісона. Надлишок якого гормону має місце в даному випадку?
Гастрин
Тироксин
Кортизол
Інсулін
Окситоцин
Патологія печінки. Печінкова недостатність
398.
У хворого діагностовано асцит. На животі виступають крупні судини синюшного відтінку.
Ознакою якої гіпертензії є дане явище?
Портальної
Малого кола кровообігу
Церебро-ішемічної
Есенціальної
Ниркової
399.
У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку.
Встановлено зниження АТ, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке
порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?
Синдром портальної гіпертензії
Недостатність лівого шлуночка серця
Недостатність правого шлуночка серця
Колапс
Тотальна серцева недостатність
400.
У хворого після отруєння грибами з’явилося жовте забарвлення шкіри та склер, темний колір
сечі. Який пігмент спричинює забарвлення сечі у хворого на гемолітичну жовтяницю?
Стеркобілін
Моноглюкуронід білірубіну
Некон’югований білірубін
Вердоглобін
Білівердин
401.
Хвора на хронічний гепатит скаржиться на підвищення чутливості до барбітуратів, які раніше
переносила без симптомів інтоксикації. З порушенням якої функції печінки це пов’язане?
Метаболічної
Утворення жовчі
Гемодинамічної
Гемопоетичної
Фагоцитарної
402.
У жінки 57 років після тривалого больового нападу у правому підребер’ї з’явилась
жовтяниця, після чого хвора звернулась до лікаря. Виникла підозра на наявність у хворої гострого
калькульозного холециститу. Дослідження якого показника крові свідчить про непрохідність жовчних
протоків?
Вільного та зв’язаного білірубіну
Білкових фракцій
Загальних ліпідів
Сечової кислоти
Залишкового азоту
403.
Хворому 25 років, встановлено діагноз хронічного гепатиту. Хворий скаржиться на втрату
маси тіла на 10 кг протягом 2 місяців. Об'єктивно: шкіра суха, лущиться, бліда з жовтуватим відтінком,
крововиливи на шкірі, кровоточивість ясен. Порушення якої функції печінки відображають крововиливи і
кровоточивість ясен:
Білоксинтезуючої
Пігментоутворюючої
Глікогенсинтезуючої
Детоксикаційної
Депонуючої
404.
Хворий Ж., 48 років, знаходиться у реанімації після отруєнням чотирьоххлористим
вуглеводнем. Стан важкий, без свідомості, ЧСС 40 уд / хв., пульс ниткоподібний, слабкого наповнення, АТ
75/40 мм.рт.ст., дихання періодичне типу Біота. У крові прямий білірубін - 155 мкмоль / л. У сечі високий
вміст аміаку і білірубіну. Яка основна причина такого стану хворого?
Печінкова недостатність
Кардіогенний шок
Дихальна недостатність
Серцева недостатність
Ниркова недостатність
405.
У хворого, 38 років, який переніс гепатит і продовжував вживати алкоголь, розвинулися
ознаки цирозу печінки з асцитом і набряками на нижніх кінцівках. Які зміни складу крові стали вирішальними
у розвитку набряків?
Гіпоальбумінемія
Гіпоглобулінемія
Гіпохолестеринемія
Гіпокаліємія
Гіпоглікемія
406.
У повної жінки 52 років встановлено цироз печінки. Лабораторно: гіпоальбумінемія,
гіперглобулінемія. Візуально: набряк рук, повік, ніг. Найбільш імовірною причиною набряків є зміна:
Онкотичного тиску крові
Буферної ємності крові
Кислотно-лужної рівноваги
Дезінтоксикаційної функції печінки
Глікогенсинтезуючої функції печінки
407.
Чоловік 28 років, поступив з скаргами на нудоту, блювоту, біль у правому підребер'ї.
Об'єктивно: жовтушність шкіри, склер, температура тіла підвищена, печінка збільшена, сеча темна, кал
гіпохолічний, гіпербілірубінемія (білірубін прямий і непрямий), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія,
зниження зсідання крові. Для якого з нижче перелічених станів найбільш характерні ці зміни?
Клітинно-паренхіматозної жовтяниці
Підпечінкової жовтяниці
Надпечінкової гемолітичної жовтяниці
Гострого холециститу
Гострого панкреатиту
408.
Хворий Н. поступив зі скаргами на диспепсичні розлади, мелену, гемороїдальні кровотечі.
При дослідженні виявлено розширення сітки венозних судин на передній стінці животу в комплексі зі
збільшенням його розмірів. Як патологія ШКТ може виявитись такими симптомами?
Портальная гіпертензія
Кишкова аутоінтоксикація
Виразкова хвороба
Коліт
Ентерит
409.
Хвора, 48 років, поступила у клініку із скаргами на слабість, порушення сну, дратівливість.
Шкіра, склери жовтого кольору. В крові – прямий білірубін, холалемія; кал ахолічний; сеча – темного кольору
(білірубін). Яка жовтяниця має місце у хворого?
Механічна
Гемолітична
Паренхіматозна
Синдром Жільбера
Синдром Кріглера-Найяра
410.
Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув
увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну
реакцію на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
Жовчнокам’яна хвороба
Гемолітична жовтяниця
Гепатит
Хронічний коліт
Хронічний гастрит
411.
У хворого на жовчно-кам’яну хворобу спостерігаються ознаки холемічного синдрому. Який
симптом з перерахованих зумовлений відсутністю надходження жовчі у кишечник?
Стеаторея
Астенія
Брадикардія
Гіпотонія
Шкірний свербіж
412.
У хворого, який страждає жовчно кам'яною хворобою, внаслідок обтурації жовчовивідних
шляхів виявляється знебарвлений жирний кал. Відсутність будь компонента жовчі обумовлює явище
стеатореї?
Жовчних кислот
Холестерину
Жовчних пігментів
Жирних кислот
Лужний фосфатази
413.
У пацієнта, що звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча - темна,
кал темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися у сироватці крові?
Вiльний бiлiрубiн
Кон’югований бiлiрубiн
Мезобiлiрубiн
Вердоглобiн
Бiлiвердин
414.
У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального
бiлiрубiну за рахунок непрямого (вільного), в калi та сечi – високий вміст стеркобiлiну, рівень зв’язаного
бiлiрубiну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
Гемолiтична
Паренхiматозна (печiнкова)
Механiчна
Жовтяниця немовлят
Хвороба Жильбера
415.
У хворого з яскраво вираженою жовтушністю шкіри, склер та слизових оболонок сеча має
колір темного пива, кал ахолічний. У крові виявлено підвищений вміст прямого білірубіну, в сечі визначається
білірубін. Який тип жовтяниці у пацієнта?
Обтураційна
Паренхіматозна
Кон’югаційна
Гемолітична
Екскреційна
416.
У чоловіка 60-ти років з хронічним гепатитом, часто спостерігаються кровотечі з носа і ясен,
спонтанно з’являються геморагічні висипання на шкірі і слизових оболонках. Зазначені симптоми є
наслідком:
Зменшенням синтезу протромбіну і фібріногену
Збільшенням вмісту в крові амінотрансфераз
Збільшенням вмісту в крові макроглобулінів і кріоглобулінів
Зменшенням вмісту в крові холінестерази
Зменшенням утворення сироваткових альбумінів
417.
У хворого гострий напад жовчнокам’яної хвороби. При лабораторному дослідженні калу
хворого буде спостерігатися:
Негативна реакція на стеркобілін
Наявність сполучної тканини
Наявність перетравленої клітковини
Позитивна реакція на стеркобілін
Наявність крохмальних зерен
418.
У дитини із гемолітичною хворобою новонародженого розвинулась енцефалопатія.
Збільшення якої речовини в крові спричинило ураження ЦНС?
Вільного білірубіну (не сполученого з альбуміном)
Білірубін – глюкуроніду
Вердоглобіну
Жовчних кислот
Комплексу білірубін – альбумін
419.
У жінки 46-ти років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулась жовтяниця. При
цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Концентрація якої речовини в сироватці крові
зросте в найбільшій мірі?
Кон’югований білірубін
Білівердин
Вільний білірубін
Мезобілірубін
Уробіліноген
420.
Хвора 55-ти років з гострим нападом печінкової кольки надійшла до гастроентерологічного
відділення. Об’єктивно: температура тіла 38°C, склери, слизові та шкіра іктеричні, сеча темна, кал світлий.
Скарги на свербіж шкіри. Яка причина жовтяниці у цієї хворої?
Обтурація жовчних проток
Деструкція гепатоцитів
Порушення ліпідного обміну
Посилений розпад еритроцитів
Тривале вживання продуктів, що містять каротин
Патологія нирок. Ниркова недостатність
421.
Введення пацієнту знеболювального перед екстракцією зуба призвело до розвитку
анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив
зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?
Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
Пошкодження клубочкового фільтру
Збільшення онкотичного тиску крові
Зменшення кількості функціонуючих нефронів
422.
У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, перебіг
якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - оліго-, анурії, четверта - одужання. Як називається третя
стадія гострої ниркової недостатності?
Поліурична
Гемодинамічна
Патохімічна
Ішемічна
Метаболічна
423.
Хворий 55 р. хворіє на хронічний гломерулонефрит протягом 15 років. Які зміни складу крові
або сечі свідчать найбільше про обмеження секреторної функції нирок?
Гіперазотемія
Гіперглікемія
Гіпопротеїнемія
Протеїнурія
Гіпо-, ізостенурія
424.
У дитини 10 р. через 2 тижні після перенесеної ангіни розвинувся нефритичний синдром
(протеїнурія, гематурія, циліндрурія), що свідчить про ураження базальної мембрани клубочків нирок. Який
найбільш імовірний механізм лежить в основі ушкодження базальної мембрани?
Імунокомплексний
Гранулематозний
Антитільний
Реагіновий
Цитотоксичний
425.
У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що
характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її
розвитку?
Зменшення ниркового кровотоку
Ушкодження клубочкового фільтра
Зменшення кількості функціонуючих нефронів
Збільшення тиску канальцевої рідини
Емболія ниркової артерії
426.
У хворого на хронічну ниркову недостатність з’явилися анорексія, диспепсія, порушення
ритму серця, свербіння шкіри. Який механізм розвитку цих порушень є головним?
Накопичення продуктів азотистого обміну в крові
Порушення ліпідного обміну
Зміни вуглеводного обміну
Порушення водно-електролітного обміну
Нирковий ацидоз
427.
У хворого із хронічною нирковою недостатністю встановлено зменшення кліренсу за
інуліном до 60 мл/хв. З порушенням якої функції нирок це пов’язано?
Клубочкової фільтрації
Канальцевої секреції
Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону
Реабсорбції в дистальному відділі нефрону
Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках
428.
У хворого з гломерулонефритом виявлено: анасарка, АТ – 185/105 мм рт.ст., анемія,
лейкоцитоз, гіперазотемія, гіпопротеїнемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту
нефротичним синдромом?
Гіпопротеїнемія
Лейкоцитоз
Гіперазотемія
Артеріальна гіпертензія
Анемія
429.
Хворий надійшов в нефрологічне відділення з масивними набряками. Два роки лікувався
амбулаторно, і при цьому постійно реєструвався підвищений артеріальний тиск. Двічі лікувався
преднізолоном з позитивним ефектом. У сечі: відносна щільність 1017, білок 4,0 г / л, Ер - 15-18 у полі зору
(вилужені), Лейк. - 5-7 у полі зору. Яка функція нирок порушена у хворого?
Фільтраційна
Реабсорбційна
Секреторна
Інкреторна
Концентраційна
430.
Чоловік 32 р., чотири роки страждає на хронічний гломерулонефрит, який супроводжується
нефротичним синдромом. Відмічаються явні набряки на обличчі, останнім часом з'явилися набряки на ногах
та тулубі. Який із перелічених механізмів найбільш характерний для розвитку набряку у цього чоловіка?
Зниження онкотичного тиску крові
Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах
Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
Утруднення лімфовідтоку
Підвищення проникливості капілярів
431.
У хворого 24 р. через півтора тижні після важкої стрептококової ангіни з’явилася набряклість
обличчя, підвищився артеріальний тиск. Гематурія і протеїнурія 1,2 г/л. У крові виявлено антистрептококові
антитіла і зниження компонентів системи комплементу. У мікросудинах яких структур найбільш ймовірно
локалізовані скупчення імунних комплексів, що зумовили розвиток нефропатії?
Клубочки
Піраміди
Проксимальний відділ канальців
Петля Генле
Низхідний відділ канальців
432.
В експерименті при моделюванні ниркової патології у тварини отримали ознаки: набряки,
висока протеїнурія, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якої патології нирок характерна така
сукупність ознак?
Нефротичний синдром
Гострий дифузний гломерулонефрит
Пієлонефрит
Гостра ниркова недостатність
Хронічна ниркова недостатність
433.
У хворого виявлено порушення реабсорбції глюкози у проксимальному відділі нефрону з
розвитком глюкозурії, при цьому в плазмі крові має місце гіпоглікемія. Як називається це порушення?
Ниркова глюкозурія
Цукровий діабет
Фосфатний нирковий діабет
Позаниркова глюкозурія
Галактоземія
434.
У хворого на цукровий діабет розвинулась діабетична нефропатія з розвитком уремії.
Швидкість клубочкової фільтрації 9 мл/хв. Який найбільш вірогідний механізм зниження швидкості
клубочкової фільтрації і розвитку ХНН у пацієнта?
Зменшення маси діючих нефронів
Зниження системного артеріального тиску
Закупорка просвіту канальців нефрону гіаліновими циліндрами
Розвиток ацидозу у тканинах
Спазм приносячих артеріол
435.
У фізично здорових молодих вояків після важкого фізичного навантаження при одноденному
пішому переході на 50 км у сечі виявлено білок, рівень якого у середньому не перевищував 1 г/л. Який
різновид протеїнурії, у першу чергу, має місце?
Маршова протеїнурія
Дегідраційна протеїнурія
Аліментарна протеїнурія
Органічна протеїнурія
Несправжня протеїнурія
436.
У жінки з первинним гіперпаратиреоїдизмом періодично повторюються напади ниркової
кольки. УЗД показало наявність дрібних каменів в нирках, найймовірнішою причиною утворення яких є:
Гіперкальциемія
Гіперфосфатемія
Гіперхолестеринемія
Гіперурікемія
Гіперкаліемія
437.
При патології нирок в сечі з’являються патологічні складові частини. Який з наведених
симптомів свідчить про підвищення проникності клубочкової мембрани?
Протеїнурія
Алкаптонурія
Піурія
Глюкозурія
Аміноацидурія
438.
Внаслідок захворювання нирок у пацієнта відмічаються набряки. В аналізах сечі: масивна
протеїнурія. Який механізм є основним у виникненні набряків у такого пацієнта?
Зниження онкотичного тиску плазми крові
Підвищення осмотичного тиску плазми крові
Зниження фільтраційного тиску в нирках
Зниження онкотичного тиску лімфи
Зниження онкотичного тиску тканин
439.
У хворого 38-ми років на 3-му році захворювання на системний червоний вівчак виявлене
дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією. Що є
найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?
Аутоімунне ушкодження нирок
Асептичне ураження нирок
Запальне ураження сечовивідних шляхів
Запальне ураження сечового міхура
Ішемічне ушкодження нирок
440.
У жінки 30-ти років виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлені протеїнурія (5,87
г/л), гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якого стану характерно таке поєднання симптомів?
Нефротичний синдром
Гостра ниркова недостатність
Нефритичний синдром
Хронічна ниркова недостатність
Хронічний пієлонефрит
441.
У хворого внаслідок значної крововтрати, яка склала 40% об’єму крови, виникла анурія. Який
провідний механізм її виникнення в даному випадку?
Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
Підвищення онкотичного тиску крові
Зменшення кількості функціонуючих клубочків
Підвищення тиску в капсулі клубочків
Зниження тиску в капсулі клубочків
442.
У пацієнта 18 років під час лабораторного обстеження виявлено наявність глюкози в сечі в
умовах нормальної концентрації її в плазмі крові. Найймовірнішою причиною цього є порушення:
Канальцевої реабсорбції
Клубочкової фільтрації
Канальцевої секреції
Секреції інсуліну
Секреції глюкокортикоїдів
443.
У пацієнта 50-ти років, що знаходиться на обстеженні в стаціонарі, виявлено глюкозурію,
рівень глюкози в крові -3,0 ммоль/л. Найбільш імовірною причиною глюкозурії може бути:
Захворювання нирок
Нецукровий діабет
Мікседема
Гіпертонічна хвороба
Пелагра
444.
У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю).
Через 2 дні добовий діурез склав 620 мл. У хворого з’явилися головний біль, блювання, судоми, задишка, у
легенях - вологі хрипи. Яка патологія має місце?
Гостра ниркова недостатність
Хронічна ниркова недостатність
Уремічна кома
Гломерулонефрит
Пієлонефрит
445.
Деякі тяжкі захворювання нирок супроводжуються еритропенією. Який механізм цього
явища найімовірніший?
Порушення синтезу еритропоетинів
Підвищене руйнування еритроцитів в селезінці
Збільшення діурезу
Аліментарний дефіцит заліза
Порушення функціонування печінки
446.
У чоловіка гострий гломерулонефрит. Поява якої речовини в сечі свідчить про ушкодження
базальної мембрани капілярів клубочків нирок у разі цієї патології?
Білку
Глюкози
Лейкоцитів
Креатину
17-кетостероїдів
447.
Унаслідок гострої ниркової недостатності у чоловіка виникла олігурія. Яка добова кількість
сечі відповідає цьому симптому?
100-500 мл
1500-2000 мл
1000-1500 мл
500-1000 мл
50-100 мл
Патологія ендокринної системи
448.
Хворий 50 років скаржиться на поліурію, спрагу, протягом доби випиває до 15 літрів рідини.
При обстеженні виявлено: вміст глюкози крові 4,8 ммоль/л, сеча безбарвна, відносна щільність 1,002-1,004,
глюкоза і білок відсутні. Яка імовірна причина поліурії?
Дефіцит вазопресину
Надлишок тиреоїдніх гормонів
Дефіцит альдостерону
Дефіцит тиреоїдніх гормонів
Надлишок альдостерону
449.
До лікаря звернувся чоловік 27-ми років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп
та нижньої щелепи. Крім того спостерігалися деформації суглобів (kiphosis), гормональні порушення
(імпотенція, атрофія яєчок). Функція якої залози порушена?
Передня доля гіпофізу
Надниркові залози
Шишкоподібне тіло
Щитоподібна залоза
Прищитоподібні залози
450.
Після інсульту з ураженням ядер гіпоталамусу у хворого виник нецукровий діабет. Що стало
причиною посиленого сечовиділення у цього хворого?
Зменшення реабсорбції води
Зменшення реабсорбції натрію
Зниження артеріального тиску
Гіперглікемія
Прискорення клубочкової фільтрації
451.
Після перенесеного сепсису у хворої 27 років з’явився бронзовий колір шкіри, характерний
для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні секреції гормону:
Меланоцитстимулюючого
Соматотропного
Гонадотропного
B-ліпотропного
Тиреотропного
452.
Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на підвищений
апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки діагнозу необхідно призначити в першу
чергу?
Визначення рівня глюкози в добовій кількості сечі
Аналіз сечі по Зимницькому
Загальний аналіз сечі
Дослідження білкових фракцій сироватки крові
Коагулограма
453.
У хворої після пологів через декілька місяців почалося випадіння волосся, втрата ваги,
млявість, випадіння зубів. АТ , температура тіла, рівень глюкози крові - знижені . При обстеженні рівень
соматотропного і кортикотропного гормонів в крові знижений. Яке порушення функції гіпофізу у хворої?
Пангіпопітуїтризм
Гіпофізарний нанізм
Акромегалія
Хвороба Іценко-Кушінга
Нецукровий діабет
454.
У чоловіка 25-ти років з переломом основи черепа виділяється великий об’єм сечi з низькою
питомою вагою. Причиною змін сечоутворення є порушення синтезу такого гормону:
Вазопресин
Тиреотропний гормон
Адренокортикотропний гормон
Окситоцин
Соматотропний гормон
455.
Хвора 22-х років звернулася зі скаргами на відсутність менструації впродовж 8-ми місяців. З
анамнезу: менархе з 12-ти років. З 18-ти років менструації нерегулярні. Вагітностей не було. Молочні залози
розвинені правильно, виділення крапель молока із сосків при надавлюванні. При гінекологічному
дослідженні: помірна гіпоплазія матки. При гормональному дослідженні: рівень пролактину в 2 рази
перевищує норму. При комп’ютерній томографії у ділянці турецького сідла - об’ємне утворення діаметром 4
мм. Який найбільш імовірний діагноз?
Пухлина гіпофізу
Лактаційна аменорея
Синдром Штейна-Левенталя
Синдром Шихана
Хвороба Іценко-Кушінга
456.
Дитині 7 років з діагнозом гіпофізарний нанізм проведено лікування соматотропіном (СТГ).
Як впливає передозування гормону на стан вуглеводного обміну?
Активація глікогенолізу
Активація глюконеогенезу
Активація синтезу глікогену
Активація анаеробного гліколізу
Активація пентозофосфатного шунта
457.
Хвора 23-х років скаржиться на скудні менструації, безпліддя, за останні 6 місяців набрала
ваги 10 кг. Методи контрацепції не застосовує. При натисканні з молочної залози - молокоподібні виділення.
Рівень пролактину - підвищений. При піхвовому дослідженні: матка гіпопластична, додатки не пальпуються,
їхня ділянка безболісна. Виділення слизові. Який найбільш імовірний діагноз?
Гіперпролактинемія
Фіброзно-кістозна мастопатія
Рак молочної залози
Гіпоплазія матки
Олігоменорея
458.
У щура з хронічною нирковою недостатністю виявлено остеопороз, патологічну
кальцифікацію внутрішніх органів, артеріальну гіпертензію. З посиленням дії якого гормону пов’язані ці
порушення ?
Паратгормон
Адреналін
Кальцитонін
Тироксин
Трийодтиронін
459.
У жінки під час пологів недостатньо сильно скорочуються м’язи міометрію, що проявляється
слабкістю родової діяльності. З гіпофункцією яких секреторних ядер гіпоталамусу це пов’язано?
Паравентрикуляних ядер
Аркуатних ядер
Супрахіазматичних ядер
Супраоптичних ядер
Дорсомедіальних ядер
460.
Чоловіку 46 р., хворому на дифузний токсичний зоб, проведена операція резекції
щитоподібної залози. Після операції відмічається відсутність апетиту, диспепсія, підвищена нервово-м’язова
збудливість. Маса і температура тіла не змінилися. Чим обумовлений стан хворого?
Зниженням продукції паратгормону
Зниженням продукції тироксину
Підвищенням продукції кальцитоніну
Підвищенням продукції тиреоліберину
Підвищенням продукції тироксину
461.
У хворого відмічаються періодичні напади серцебиття, потовиділення, приступи головного
болю. При обстеженні. При обстеженні виявлені гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну,
тахікардія. Для якої патології характерна побідна картина ?
Гіперфункція мозкового шару
Гіпофункція мозкового шару
Гіперфункція кори наднирників
Гіпофункція кори наднирників
Первинний гіперальдостеронізм
462.
Внаслідок травмування у хворого видалили прищитовидні залози, що супроводжувалося
млявістю, спрагою, різким підвищенням нервово-м’язової збудливості. Обмін якої речовини порушений?
Кальцію
Марганцю
Хлору
Молібдену
Цинку
463.
Хворий з Прикарпаття страждає на ендемічниї зоб, звернувся до лікаря із скаргами на
гноєтечі з ясенних карманів та розхитування зубів. Що у даному випадку є основним фактором розвитку
пародонтиту?
Ендокринні порушення
Стресорні впливи
Гіперсалівація
Порушення ковтання
Неповноцінне харчування
464.
Жінка 53 р., ріст 163 см., вага тіла 92 кг, рівномірне відкладання жиру, лице одутле,
малорухома, апатична. При натискуванні шкіри ноги залишається ямка. Функція якої залози порушена?
Щитовидної
Гіпофізу
Надниркових
Статевих
Прищитовидних
465.
У хворого 48 р. спостерігається артеріальна гіпертензія, головний біль, м’язова слабкість,
судоми. В крові знижена концентрація К+ і підвищена концентрація Na+, що є наслідком гіперсекреції:
Альдостерону
Адреналіну
Паратгормону
Кортизолу
Дигідрохолестеролу
466.
У жінки з первинним гіперпаратиреоідизмом періодично повторюються напади ниркової
кольки. Ультразвукове обстеження показало наявність дрібних каменів в нирках, найбільш імовірною
причиною утворення яких є:
Гіперкальциемія
Гіперфосфатемія
Гіперхолестеринемія
Гіперурікемія
Гіперкаліемія
467.
Жінка 38 р. скаржиться на слабкість, біль в області серця, підвищення апетиту, відсутність
менструацій. Об'єктивно: зріст 166 см, вага 108 кг, лице місяцеподібне, відкладення підшкірної клітковини
переважно в області верхнього плечового поясу, тулубу; на шкірі стегон, живота криваво-червоні смуги, пульс
62/хв., АТ-160/105 мм. рт. ст. Для якого із перелічених станів характерний даний тип ожиріння?
Хвороба Іценко-Кушинга
Аліментарне ожиріння
Мікседема
Ісулінома
Синдром Бабінського-Фреліха
468.
Жінка 44 р. скаржиться на слабість, біль в ділянці серця, значне збільшення маси тіла.
Об'єктивно: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ - 165/100 мм рт.ст., зріст - 164 см, вага - 103 кг, переважно
накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом
ожиріння?
Підвищення продукції глюкокортикоїдів
Зниження продукції тиреоїдних гормонів
Підвищення продукції інсуліну
Зниження продукції глюкагону
Підвищення продукції мінералокортикоїдів
469.
У хворого, що тривалий час лікувався з приводу колагенозу препаратами кортикостероїдних
гормонів, з’явилися гіперпігментація шкіри швидка фізична і психічна втомлюваність, схуднення, артеріальна
гіпотензія,. Що лежить в основі цього симптомокомплексу?
Хронічна гіпофункція кори наднирників
Гостра гіпофункція кори наднирників
Хронічна гіперфункція кори наднирників
Гостра гіперфункція кори наднирників
Хронічна гіпофункція мозкової речовини наднирників
470.
У хворої з феохромоцитомою після психічного навантаження виникає тахікардія, різкий біль
у надчеревній ділянці підвищується артеріальний тиск,. Ці приступи можна пояснити:
Масивним викиданням катехоламінів наднирниками
Звільненням норадреналіну симпатичними нервами
Активацією вегетативних ядер гіпоталамуса
Збільшенням секреції тиреоїдних гормонів
Підвищенням синтезу АКТГ
471.
У хворого виявлена аденома, що походить з клітин клубочкової зони кори наднирників. В
результаті цього розвинувся первинний гіперальдостеронізм (хвороба Кона). На обмін якого іону впливає цей
гормон?
Натрію
Хлору
Магнію
Кальцію
Заліза
472.
У хворого М., 55р., виявили гіперплазію кори наднирників. АТ – 190/90 мм.рт.ст., ожиріння,
гірсутизм; в крові - вміст глюкози – 20 ммоль/л, збільшення кортикотропіну; у сечі - глюкозурія. Для якої
патології характерні ці зміни?
Хвороби Іценка-Кушинга
Хвороби Аддісона
Синдрому Іценка-Кушинга
Адипозогенітальної дистрофії
Хвороби Барракера- Сіммондса
473.
Хвора, 28 р., скаржиться на в’ялість, розумову та фізичну втомлюваність, диспептичні
порушення. Об’єктивно: позитивні туберкулінові проби, гіпоглікемія, АТ – 90/60 мм.рт.ст.,гіпонатріємія,
пігментація шкіри. При якій патології спостерігаються подібні явища?
Хвороба Аддісона
Синдром Іценка-Кушинга
Гостра недостатність кори наднирників
Гіпофункція мозкового шару наднирників
Синдром Конна
474.
Хвора 44 р. скаржиться на слабкість, збільшення маси тіла, ріст волосся на обличчі,
відсутність менструацій, АТ 165/100 мм.рт.ст. Що допоможе диференціювати хворобу Іценко–Кушинга від
синдрому Іценко–Кушинга?
Рівень кортикотропіну у плазмі крові
Рівень кортизолу у плазмі
Вміст 17 –оксікетостероїдів у сечі
Ренгенографія черепу
Кількість еозинофілів у крові
475.
У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігається стійка гіперглікемія і глюкозурія.
Синтез та секреція якого гормону збільшені у цього хворого?
Кортизол
Адреналін
Альдостерон
Глюкагон
Тироксин
476.
Хворій 39-ти років, яка протягом 8-ми років не може завагітніти, порадили звернутися до
ендокринолога. При обстежені у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік, тахікардію. Захворювання якої
ендокринної залози супроводжується такими симптомами?
Щитоподібної
Надниркових
Статевих
Епіфіза
Підшлункової
477.
До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія
та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання ймовірне?
Стероїдний діабет
Інсулінозалежний діабет
Мікседема
Аддісонова хвороба
Глікогеноз I типу
478.
Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском виявило у нього вторинну артеріальну
гіпертензію. З’ясовано, що причиною такого стану пацієнта є гормонально активна пухлина кори
наднирників. Гіперпродукція якого гормону є причиною вторинної артеріальної гіпертензії у хворого?
Кортизол
Адреналін
Тироксин
Інсулін
Глюкагон
479.
Екзофтальм, що спостерігається при тиреотоксикозі, обумовлений накопиченням в
ретробульбарній тканині речовин, які мають високу здатністю зв’язувати воду. Які це речовини?
Глікозаміноглікани
Холестерин
АТФ
Креатин
Фосфоліпіди
480.
При видаленні гіперплазованої щитоподібної залози у 47-річної жінки було пошкоджено
паращитоподібну залозу. Через місяць після операції у пацієнтки з’явились ознаки гіпопаратиреозу: часті
судоми, гіперрефлексія, спазм гортані. Що є найбільш імовірною причиною стану жінки?
Гіпокальціємія
Гіпонатріємія
Гіперхлоргідрія
Гіпофосфатемія
Гіперкаліємія
481.
У хворого при обстеженні виявлений гірсутизм, «місяцеподібне обличчя», смуги розтягнення
на шкірі живота. Артеріальний тиск - 190/100 мм рт.ст., глюкоза крові -17,6 ммоль/л. Для якої патології
характерна описана картина?
Гіперфункція кори наднирників
Гіпертиреоз
Гіпотиреоз
Гіпофункція статевих залоз
Гіперфункція інсулярного апарату
482.
В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію у
вторинній сечі. Підвищення рівня якого гормону, імовірно, могло викликати такі зміни?
Альдостерон
Окситоцин
Адреналін
Глюкагон
Тестостерон
483.
Під час огляду пацієнта лікар припустив синдром Іценка-кушинга. Визначення якої речовини
в крові пацієнта підтвердить припущення лікаря?
Кортизолу
17-кетостероїдів
Альдостерону
Адреналіну
Токоферолу
Патологія нервової системи
484.
У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилася правобічною геміплегією і втратою
мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?
Ліва передня звивина і ліва скронева частка
Ліва передня звивина
Ліва скронева частка
Права передня звивина
Потилична частка
485.
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення
рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перерахованих ознак є характерною для уражених кінцівок при
даній патології?
Гіпертонус м'язів
Гіпорефлексія
Гіпотонус м'язів
Трофічні розлади
486.
Після геморагічного крововиливу у мозок у хворого стали неможливими активні рухи лівої
руки і ноги. Тонус м’язів цих кінцівок підвищено, їх спин альні рефлекси різко підсилені, розширено зони
рефлексів. Позитивний рефлекс Бабінського. Назвіть вид розладу центральної нервової системи у хворого:
Центральний параліч
В’ялий параліч
Рефлекторний параліч
Спинальний шок
Периферичний параліч
487.
Після ампутації лівої верхньої кінцівки хворий тривалий час відчував сильний біль у ній.
Який механізм формування болісних відчуттів найбільш імовірний у цьому випадку?
Фантомний
Каузалгічний
Рефлекторний
Гіпопродукція енкефаліну
Гіпопродукція b-ендорфіну
488.
У хворого у результаті вогнепального поранення стегна пошкоджений сідничний нерв. Будьякий вплив на хвору кінцівку спричиняє жорсткий, нестерпний біль. Який механізм формування болісних
відчуттів найбільш ймовірний у цьому випадку?
Каузалгічний
Гіпофункція ендорфіну
Рефлекторний
Фантомний
Гіпофункція енкефаліну
489.
У хворого після відкритої травми хребта виявлено розрив правої половини спинного мозку.
Зникнення якого виду чутливості слід очікувати тільки з боку розриву?
Пропріоцептивної
Температурної
Больової
Тактильної
-
490.
Під час бойових дій у госпіталь доставили солдата з тяжким осколочним пошкодженням
хребта. У пораненого встановлено наявність перерізки правої половини спинного мозку (синдром БроунСекара). Зникненням якого виду чутливості проявляється цей синдром?
Пропріоцептивної - справа
Температурної - справа
Пропріоцептивної - зліва
Больової - справа
Тактильної – справа
491.
У хворого Д. після тривалого нападу сильних головних болів стали неможливими активні
рухи лівої руки і ноги. На цих кінцівках тонус м’язів підвищений, м’язи спазмовані, спинальні сухожильні
рефлекси різко посилені, розширені зони рефлексів. Який розлад нервової системи має місце у хворого?
Центральний параліч
Периферичний параліч
Екстрапірамідний параліч
В’ялий параліч
Рефлекторний параліч
492.
У хворої Л., 40 років, через місяць після комбінованої автомобільної травми відсутні активні
рухи у всіх суглобах правої ноги. Об’єм м’язів в області гомілки правої ноги на 2 см менше, ніж на лівої.
Ахілов і колінний рефлекси справа відсутні. Визначається термгіпестезія і гипальгезія на зовнішній поверхні
правої ноги, втрата пропріоцептивної чутливості в області стопи. Порушенням якого відділу рухового
аналізатора зумовлені описані розлади?
Периферичних нервів
Спинномозкових провідних шляхів
Пірамідних нейронів
Нервово-м’язової синаптичної передачі
Екстрапірамідних нейронів
493.
У жінки 68 років після інсульту відсутні рухи в верхній та нижній правих кінцівках. Тонус
м’язів цих кінцівок і рефлекси в них підвищені. Є патологічні рефлекси. Яка це форма паралічу?
Геміплегія
Параплегія
Тетраплегія
Моноплегія
Дисоціація
494.
У хворого після перенесеного простудного захворювання виникло порушення міміки. Він не
може закривати очі, наморщувати брови, вискалювати зуби. Який нерв пошкоджено?
Лицевий
Блукаючий
Трійчастий
Язикоглотковий
Інфраорбітальний
495.
У хворого після травматичної перерізки сідничного нерва виникли трофічні зміни шкіри.
Основним механізмом їх появи є:
Припинення аксоплазматичного току
Втрата нервом збудливості
Фагоцитоз нервових закінчень
Руйнування мієлінової оболонки
Пошкодження перехватів Ранв’є
496.
У хворого після перенесеного iшемiчного інсульту стали неможливими довiльнi рухи у
правих кiнцiвках, спостерігається гiперрефлексiя. Під час пальпації визначається підвищений тонус м’язів
кiнцiвок. Яка форма порушення рухової функції має місце у хворого?
Центральний параліч
Периферичний парез
Мозочкова атаксія
Периферичний параліч
Тетанія
497.
У хворого спостерігається тремтіння рук, що пов’язане з хворобою Паркінсона. Дефіцит
якого медіатора в стрiопалiдарних структурах призводить до таких симптомів?
Дофамiн
ГАМК
Субстанція Р
Норадреналiн
Серотонін
498.
У хворого з гіпертонічною хворобою з’явилися головний біль, шум у вухах, блювання. АТ
підвищився до 220/160 мм рт.ст. При обстеженні виявлена асиметрія обличчя справа, відсутність довільних
рухів, підвищення сухожилкових рефлексів і тонусу м’язів правих руки і ноги. Яка форма розладів рухової
функції нервової системи має місце у даному випадку?
Тетраплегія
Паралпегія
Геміплегія
Гіперкінез
Моноплегія
499.
У хворої 40-ка років об’єм м’язів у ділянці гомілки правої ноги на 2 см менше лівої. Ахілів і
колінний рефлекси справа відсутні. Який найбільш імовірний механізм виникнення гіпорефлексії при
периферичному паралічу?
Порушення проведення збудження
Гальмування пірамідних мотонейронів
Порушення синаптичної передачі імпульсів
Активація збуджуючих впливів з ЦНС
Порушення сприйняття подразнення
500.
У чоловіка 28-ми років після вогнепального поранення гомілки розвинулася виразка на боці
пошкодження. Що є основним у патогенезі нейродистрофії в даному випадку?
Травматизація периферичного нерву
Порушення мікроциркуляції
Інфекція
Психічний стрес
Пошкодження тканини
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології
ЗДМУ (Протокол № 15 від 13. 04. 2022 року)
Зав. кафедрою патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології,
д. мед. н., професор
О.
В.
Ганчева
Розглянуто і затверджено на засіданні ЦМК ЗДМУ (Протокол № 9 від 21. 04. 2022 року)
Голова ЦМК медико-біологічних дисциплін ЗДМУ,
д. мед. н., професор
Бєленічев
І.
Ф.
Скачать