Uploaded by Sultonbek Alishervich

Muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari u

advertisement
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYALARINI
RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI
5330500 – “Kompyuter injiniring” (AT servisi)
yo‘nalishi talabalari uchun
MALAKAVIY AMALIYOTI
KUNDALIGI
Samarqand – 2020
1
Kompyuter injiniringi fakulteti “Axborot texnologiyalari” kafedrasi.
Abdullayev Sirojiddin Sharofboy o’g’li
404 -guruh talabasi
(talabaning F.I.O.)
Kompyuter injiniringi yo’nalishi bo‘yicha malakaviy amaliyot o‘tash joyi –
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalati universiteti
Samarqand filiali “Axborot texnologiyalari” kafedrasi
Amaliyotning boshlanishi «27» aprel 2020 y
Amaliyotning tugashi
«16» may 2020 y
Ta’lim muassasasidan amaliyot rahbari
dots. Boynazarov I.M. _______
(BMI rahbarining F.I.O., imzosi)
Kafedradan amaliyot rahbari
dots. Boynazarov I.M. ________
(amaliyot rahbarining F.I.O., imzosi)
Kafedra mudiri ______________________________ ________
(amaliyot rahbarining F.I.O., imzosi)
Kompyuter injiniringi fakulteti dekani
2
O.A.Mamaraufov.
Amaliyotchi talabalarning vazifalari
1.Talaba amaliyot dasturida ko‘zda tutilgan barcha vazifalarni bajarishi,
BMI(bitiruv malakaviy ishi)ni bajarishga talab darajasida tayyorgarlik ko‘rishi.
2.Talaba amaliyotni o‘tkazish tartibiga amal qilishi, amaliyot rahbari bilan
muntazam aloqada bo‘lishi, masofaviy ta’lim tizimidan foydalanish talablarini
bajarishi shart. Bu talablarni bajarmagan talaba amaliyotni davom ettirishdan
chetlashtiriladi.
Amaliyot davomida talaba o‘zining BMI mavzusi bo‘yicha ishlarni rejalashtirib
oladi hamda BMIni hisobbt shaklida tayyorlab boradi.
3.Amaliyot davomida har bir talaba kundalik tutadi. Bunda har kunlik bajarilgan
ishlar, uning natijasi va tahlili bayon qilib beriladi. Shuningdek, BMIning tayyor
bo‘lgan qismini fililalning masofaviy ta’lim tizimiga rahbar bilan kelishgan holda
yuklab boradi.
4.Talaba o‘ziga berilgan mavzu bo‘yicha BMIni to‘liq bajaradi. Tayyorlangan
BMIni qismlarga bo‘lim bosqichma-bosqich moodle tizimiga kiritib boradi.
5.Amaliyot oxirida har bir talaba BMIdagi topshiriq bo‘yicha hisobot tayyorlaydi.
Bundan tashqari amaliyot davrida bajarilgan ishlar bo‘yicha kundalik ham yuritadi.
Amaliyot tugagandan so‘ng tayyor BMIni va amaliyot kundaligini kafedrdagi
rahbariga topshiradi.
3
MALAKAVIY AMALIYOTI KUNDALIK DAFTARINI
YURITISH VA BMI HISOBOTINI TUZISH BO‘YICHA
YO‘RIQNOMA
1. Talabaning kundalik daftari Malakaviy amaliyoti to‘g‘risidagi asosiy hujjat
hisoblanadi.
2. Kundalik daftarga amaliyot dasturi bo‘yicha har kuni bajarilgan ishlar ketma
– ket yozib boriladi.
Malakaviy amaliyoti davrida kundalikka: amaliyot dasturiga asosan ish turi,
berilgan ishning darajasi va hajmi uning foiz hisobida bajarilganligi, bajarilgan
ishning hajmi, shu bilan bir qatorda mustaqil o‘rganilgan va bajarilgan ishlar yoziladi.
3.
Amaliyot davrida yuzaga kelgan qiyinchiliklar va ularni bartaraf qilish
uchun qo‘llanilgan tadbirlar, tashkiliy ishlardagi kamchiliklar hamda ularni
yaxshilash to‘g‘risidagi takliflar ko‘rsatilishi kerak.
4. Amaliyotga materiallar yig‘ish va bajargan ishlaridan kelib chiqqan holda
xulosalar chiqariladi.
5. Amaliyot o‘qituvchilari talabaning faoliyati, kamchilik va yutuqlarini,
o‘zlarining xulosalarida yoritib, kundalikda qayd etadi.
6. Talaba
amaliyot
yakunida
hisobotiga
kundalikni
qo‘shib,
ta’lim
muassasasida tayinlangan rahbariga topshiradi.
7. Hisobot ishlab Malakaviy (BMI oldi) amaliyot dasturiga asosan BMI
mavzusi bo‘yicha tuzilgan bo‘lishi shart.
4
TATU Samarqand filiali 4-kurs talabalarining
Malakaviy (BMI oldi) amaliyoti uchun amaliyot dasturi doirasida beriladigan
SHAXSIY TOPSHIRIQ VARAQASI
№
1
2
3
6
Ishning turi
Malakaviy (BMI oldi) amaliyotni
masofadan o’tkazish kurslarini tashkil
etish
Amaliyot o‘tkazish bo‘yicha seminar
tashkil qilish. Kafedradan biriktirilgan
rahbarlar bilan muloqot o‘tkazish.
Malakaviy (BMI oldi) amaliyot
bo‘yicha kundalik tutish va unda ko‘zda
tutilgan quyidagi ishlarni bayon qilib
borish:
 Kafedra va Malakaviy (BMI oldi)
amaliyot
rahbarlari
haqida
ma’lumot berish.
 BMI mavzusi va topshiriq varaqasi
bo‘yicha ishlarni rejalashtirish.
 BMI yozishga doir tayyorlangan va
chop etilgan darslik va o‘quv
qo‘llanmalar bilan tanishish.
 O‘tgan o‘quv yilida bajarilgan
BMIlar bilan tanishish.
 BMIning kirish qismini ma 1-bobini
hisobotini yozish.
 Darslik va uslubiy adabiyotlardan
foydalanish
yo‘l
yo‘riqlarini
o‘rganish.
 Amaliyot rahbari va BMI rahbari
bilan maslahatlashish
 BMIning 1-bobini *.docx formatida
filialning
moodle.samtuit.uz
masofaviy ta’lim tizimiga 1-hafta
topshirig‘i sifatida joylashtirish
Bajariladigan ishlar:
 BMI
bo‘yicha
qo‘shimcha
adabiyotlar bilan tanishish
 Internet tarmog‘idan qo‘shimcha
ma’lumot olish
 BMIning 2-bobini tayyorlash va
hisobot shaklida yozib borish
 Bajarilgan ishlarni kundalikka qayd
qilib borish
Muddati
25.04.2020y.
27.04.2020y.
O‘tkaziladigan joyi
O’z uyida –
Filial
masofaviy
ta’lim tizimi
kafedralar
kategoriyasida
O’z uyida –
Filial
masofaviy
ta’lim tizimi
kafedralar
kategoriyasida
Mas’ul
Dekan, kafedra
mudirlari
amaliyot
rahbarlari
Kafedra mudiri
hamda amaliyot
rahbarlari
27.04.2020y 2.05.2020y
O’z uyida –
Filial
masofaviy
ta’lim tizimi
kafedralar
kategoriyasida
Talabalar
va rahbarlar
O’z uyida –
Filial
masofaviy
ta’lim tizimi
kafedralar
kategoriyasida
Talabalar
va rahbarlar
Amaliyotning
birinchi
haftasi
04.05.2020y 09.05.2020y
Amaliyotning
ikkinchi
haftasi
5

7
8
9
BMIning 2-bobini *.docx formatida
filialning
moodle.samtuit.uz
masofaviy ta’lim tizimiga 2-hafta
topshirig‘i sifatida joylashtirish
Bajariladigan ishlar:
 BMIning yakuniy shaklini va
11.05.2020y hisobot shaklida yozib borish
16.05.2020y
 Bajarilgan ishlarni kundalikka qayd
qilib borish
Amaliyotning
BMIning yakuniy shaklini *.docx
uchinchi
formatida filialning moodle.samtuit.uz
haftasi
masofaviy ta’lim tizimiga 3-hafta
topshirig‘i sifatida joylashtirish
Malakaviy (BMI oldi) amaliyot 16.05.2020y bo‘yicha kundalikni tayyorlash
17.05.2020y
Malakaviy (BMI oldi) amaliyot yakuniy 18.05.2020y
natijalarini e’lon qilish va onlayn
muloqotni tashkil etish.
O’z uyida –
Filial
masofaviy
ta’lim tizimi
kafedralar
kategoriyasida
O’z uyida –
Filial
masofaviy
ta’lim tizimi
kafedralar
kategoriyasida
O’z uyida –
Filial
masofaviy
ta’lim tizimi
kafedralar
kategoriyasida
Talabalar
va rahbarlar
Talabalar
Talabalar, kafedra
va amaliyot
o‘qituvchilari
Topshiriqni oldim*:
Abdullayev Sirojiddin Sharofboy o’g’li
Talaba
(imzo)
(F.I.SH.)
Amaliyot o‘qituvchisi _______
__________________________
(imzo)
Amaliyot rahbari:
(F.I.SH.)
______
_________________________
(imzo)
Kafedra mudiri:
(F.I.SH.)
_______
___________________________
(imzo)
( F.I.SH.)
Eslatma: Imzo o’riniga www.barcode.tec-it.com – bepul shtrixkodlarning onlayn generatori
orqali olingan QR-кod bilan tasdiqlash mumkin.
6
AMALIYOTCHINING BAJARADIGAN ISHLARI NOMLARI VA
REJALARI
t/r
Bajaradigan ishlari nomlari
Muddati
BMIning kirish qismi
1
Mаmlаkаtimiz
Prеzidеnti
I.А.Kаrimovning
Mаmlаkаtimizni 2015 yildа ijtimoiy-iqtisodiy rivojlаntirish
yаkunlаri vа 2016 yilgа mo‘ljаllаngаn iqtisodiy dаsturning
еng muhim ustuvor yo‘nаlishlаrigа bаg‘ishlаngаn Vаzirlаr
Mаhkаmаsining kеngаytirilgаn mаjlisidаgi mа’ruzаsidа
“Bugungi
shаroitdа,
Intеrnеt
vа
еlеktronikа
dаvridа
iqtisodiyot tаrmoqlаridа zаmonаviy аxborot-kommunikаtsiyа
tеxnologiyаlаrini kеng joriy еtish, “Еlеktron hukumаt”
tizimini yаrаtish vа ishlаshini tа’minlаsh, dаvlаt orgаnlаri
fаoliyаtining shаffofligi vа ochiqligini oshirish bo‘yichа
qаbul qilingаn ”Еlеktron hukumаt to‘g‘risidа” O‘zbеkiston
Rеspublikаsi Qonunining mаzmun vа mohiyаtini ijrochilаrgа
yеtkаzish, shuningdеk huquqni qo‘llаsh sаmаrаdorligini
oshirish mаsаlаlаrigа аlohidа е’tibor qаrаtildi
O‘zbеkiston Rеspublikаsining qonuni Еlеktron
hukumаt to‘g’risidа. Qonunchilik pаlаtаsi tomonidаn 2015
yil 18 noyаbrdа qаbul qilingаn Sеnаt tomonidаn 2015 yil 3
dеkаbrdа Mа’qullаngаn Ushbu Qonunning mаqsаdi еlеktron
hukumаt sohаsidаgi munosаbаtlаrni tаrtibgа solishdаn iborаt.
Еlеktron hukumаt to‘g’risidаgi qonun hujjаtlаri ushbu Qonun
vа boshqа qonun hujjаtlаridаn iborаtdir. Аgаr O‘zbеkiston
Rеspublikаsining
xаlqаro
shаrtnomаsidа
O‘zbеkiston
Rеspublikаsining еlеktron hukumаt to‘g’risidаgi qonun
hujjаtlаridа
nаzаrdа
tutilgаnidаn
boshqаchа
qoidаlаr
bеlgilаngаn bo‘lsа, xаlqаro shаrtnomа qoidаlаri qo‘llаnilаdi.
7
Ishdаn mаqsаd: “Dasturlash tillarini o’rgatuvchi
dasturiy ta’minot ishlab chiqish“ tizimini yaratish. Ushbu
еlеktron o‘quv darslikni yаrаtishdаn mаqsаd o‘rtа- mаxsus vа
oliy tа’lim o‘quv muаssаsаlаri tаlаbаlаri hаmdа shu sohаgа
qiziquvchilаrgа dаsturlаsh tili hаqidа boshlаng’ich bilimlаr
olishgа yordаmlаshish.
Yuqoridаgi mаqsаdlаrgа еrishish uchun quyidаgi
vаzifаlаr аmаlgа oshirilishi lozim:
- Intеrnеt, uning hozirgi zаmon АT muhitidаgi o‘rni
vа uning аsosiy tushunchаlаrini o‘rgаnish;
- wеb dаsturlаsh tillаrining аsosi bo‘lgаn HTML
gipеrmаtnli tili hаqidа tushunchаgа еgа bo‘lish;
- PHP tilining imkoniyаtlаrini o‘rgаnib chiqish;
- Mа'lumotlаr bаzаsi bilаn ishlаsh vа uni boshqаrish;
- Еlеktron
o‘quv
foydаlаnish
qo‘llаnmаdаn
yo‘riqnomаsini yаrаtish.
Dolzаrblik. Hozirgi pаytdа O‘zbеkistondа dаsturlаsh
sohаsigа bo‘lgаn tаlаb o‘sib bormoqdа. Hаr bir korxonа,
tаshkilot,
o‘quv
muаssаsаlаri,
tаniqli
shаxslаr
o‘z
faoliyatlarida turli dasturiy vositalardan foydalanmoqdalar.
Dаsturchilаr bundаy dasturiy ta’minotlarni
yаrаtishdа
dаsturlаsh tillаrigа murojааt qilmoqdаlаr. Bundаy holdа
аyniqsа o‘zbеk tilidаgi dаsturlаsh tillаrini o‘rgаtuvchi o‘quv
qo‘llаnmаlаrgа еhtiyoj sеzilyаpti. Ushbu bitiruv ishi hаm
xuddi shu kаbi dolzаrb mаsаlаlаrni yеchishgа qаrаtilgаn
bo‘lib, bir nechta dаsturlаsh tilini o‘rgаtuvchi еlеktron o‘quv
qo‘llаnmа yаrаtish g’oyаsi ilgаri surilgаn.
8
1-bob nomi va rejalari
I BOB. WЕB TЕXNOLOGIYALAR VA ULARNING
ZAMONAVIY O’RGATUVCHI DASTURLAR YARATISHDA
TUTGAN O‘RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
Reja
1
1.1. Еlеktron o‘quv interaktiv o’rgatuvch dastur yаrаtishdаgi
zаmonаviy wеb tеxnologiyаlаr tаhlili
2
1.2. Masofaviy ta’lim va intеraktiv o’qitish usullari
3
1.3. Dinаmik Wеb sahifa yаrаtishni o‘rgаtuvchi dasturiy vositаlаr
tаhlili
2-bob nomi va rejalari
II BOB. PHP VA MYSQL TILLARINI O‘RGATUVCHI
INTERAKTIV DASTURNI YАRАTISHDА FOYDАLАNILGАN
DАSTURIY TА’MINOT
Reja
1
2.1. HTML, CSS vа JаvаScript dаsturlаsh tillаri qisqаchа tаvsifi
2
2.2 PHP wеb dаsturlаsh tili, uning mа’lumotlаr bаzаsi vа wеb sеrvеrlаr
bilаn bog’liqligi
agar bulsa 3-bob nomi va rejalari
Olingan natijalar tahlili
9
BIRINCHI HAFTA
t/r
Sana
BMIning bajarilishiga oid mulohaza va
takliflar
27.04.20 Yangi adabiyotlar bilan tanishdim.
Yangi adabiyotlar bilan tanishdim va yana
28.04.20
adabiyotlarni kengaytirdim.
Internetda maczuga taluqli adabiyotlarni
29.04.20
o`rgandim.
Internetda mavzuga taluqli adabiyotlarni
30.04.20
o`rgandim.
1.05.20
BMIni kirish qismini yozib chiqdim.
2.05.20
BMIni kirish qismini yozib chiqdim.
10
Bajarilgan
ishning
baholanishi
IKKINCHI HAFTA
t/r
Sana
04.05.20
05.05.20
BMIning bajarilishiga oid mulohaza va
takliflar
BMI bo'yicha qo'shimcha adabiyotlar bilan
tanishish.
Ilmiy rahbardan qo'shimcha bilimlarni
o'rganish.
06.05.20 BMI ni 2-bobini yozishga kirishish.
Internet tarmog`idan qo`shimcha ma'lumot
07.05.20
olish.
BMIning 2-bobini tayyorlash va hisobot
08.05.20
shaklida yozib borish.
Bajarilgan ishlarni kundalikka qayd qilib
09.05.20
borish.
BMIning 2-bobini “.docx formatida filialning
09.05.20 moodle.samtuit.uz masofaviy ta'lim tizimiga
2-hafta topshirigi sifatida joylashtirish.
11
Bajarilgan
ishning
baholanishi
UCHINCHI HAFTA
t/r
Sana
BMIning bajarilishiga oid mulohaza va
takliflar
11.05.20 BMI ni 3-bobini yozishga kirishish
12.05.20 BMI ni dasturiy ta'minotini ishlab chiqish.
13.05.20
BMI dagi dasturni ishlashini tekshirdi.
14.05.20 Bajarilgan ishlarni hammasini umuylashtirish.
15.05.20 BMI ni umumiy hisobot shaklini yaratish.
BMIning yakuniy hisobotini “.docx formatida
filialning moodle.samtuit.uz masofaviy ta'lim
16.05.20
tizimiga 3-hafta topshirig`i sifatida
joylashtirish.
Malakaviy (BMI oldi) amaliyot bo`yicha
17.05.20
kundalikni tayyorlash filialning saytiga joylash.
12
Bajarilgan
ishning
baholanishi
AMALIYOTCHI TOMONIDAN BAJARILGAN ISHLARNING TAHLILI VA
BAHOSI
Tahlil mundarijasi
Amaliyot mavzusi
Ishning
maqsadi
va
mavzuning
dolzarbligi
Mavzu bo’yicha tadqiqotda qo‘llanilgan
usul va vositalar
Foydalanilgan manbalarga qo‘yilgan
havolalar
Hisobotning mazmuni va hajmi
Amaliyot davrida bajarilgan ishlarning
ijobiy tomonlari
Amaliyot
davrida
kuzatilgan
kamchiliklar
Amaliyotchiga takliflar
Malakaviy amaliyotga berilgan baho va
takliflar
Amaliyot (BMI) rahbari bahosi
13
Amaliyotga ma’sul kadefra o‘qituvchisi
bahosi
AMALIYOT BAHOSI BILAN KAFEDRADAN AMALIYOT O‘TILISHIGA
MA’SUL VAKILNING XULOSASI
BMINI BAJARILISH BO‘YICHA TOPSHIRIQLAR JADVALI
1-topshiriq muddati va talabi:
2-topshiriq muddati va talabi:
3-topshiriq muddati va talabi:
14
Malakaviy (BMI oldi) amaliyoti tavsifnomasi
Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti Samarqand filiali
(o‘quv muassasa nomi)
Abdullayev Sirojiddin
talabasi
1. Malakaviy (BMI oldi) amaliyoti 2020 yil 27.04 dan 16.05 gacha
______________TATUSF “Axborot texnologiyalari” kafedrasi______
(korxona, tashkilot, muassasa nomi)
Talaba________________________________________________________
(ismi sharifi)
Malakaviy (BMI oldi) amaliyoti vazifalari: Bitiruv malakaviy ishi mavzusi
doirasida sohada mavzuning dolzarbligi, sohadagi amaliy masala yechimi,
olingan natijalarini qiyosiy tahlil qilish, va hisobot tayyorlash jarayonida filial
masofaviy ta’limi kafedralar kategoriyasida masofadan topshiriqlarni
bajarish______________________________
(ish o‘rinlar va bajargan asosiy ish turlari nomma – nom yoziladi)
______________________________________________________________
1.1. Bajargan ishlar sifati_____________________________________
(bahosi: qoniqarsiz, qoniqarli, yaxshi, a’lo)
1.2. Berilgan ko‘rsatmalarning bajarilishi:
Amaliyot boshlanishida________________________________________ _
(ko‘rsatkich: 100 ballik tizimda)
Amaliyot oxirida_____________________________________________ __
(ko‘rsatkich: 100 ballik tizimda)
1.3. Kompyuter, qo’shimcha uskuna va jihozlardan foydalanishni bilishi haqida
ma’lumot________________________________________________
(to‘liq tariflanadi)
1.4. Mehnat (onlayn) ____________________________________________
(bahosi, kamchiligi)
______________________________________________________________
2. Yakun: talaba
Abdullayev Sirojiddin
(ismi sharifi)
malakaviy (BMI oldi) amaliyoti tayyorgarligi bo‘yicha ______ reyting bali oldi va
_________________________________________________________ kasbi
(kasb tasniflagichi bo‘yicha)
bo‘yicha________________________________________malakasini egalladi.
Kafedra mudiri
________
_____________________
(imzo)
(FISH)
15
Ta’lim muassasasidan BMI rahbari ________
_____________________
(imzo)
Kafedradan amaliyot rahbari
________
(imzo)
(FISH)
_____________________
(FISH)
«_____»____________ 2020y.
16
Download