Uploaded by bekzod bek

6d9d7bfe0b35a1c654bc67eaf05c1e8c

advertisement
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2021 йил 27 декабрдаги
297 - сонли буйруғига
илова
ИДОРАВИЙ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТИ
Тақдим этадилар
Тақдим этиш
муддати
Барча амбулатория-поликлиника муассасалари –
туман (шаҳар) тиббиёт бирлашмасига;
15 январдан
кечиктирмай
15 июлдан
кечиктирмай
Туман (шахар) тиббиёт бирлашмаси ҳамда вилоят муассасалари Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги,
вилоятлар соғлиқни сақлаш бошқармалари ва Тошкент шаҳар
соғлиқни сақлаш Бош бошқармасига;
20 январдан
кечиктирмай
20 июлдан
кечиктирмай
Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги,
вилоятлар соғлиқни сақлаш бошқармалари, Тошкент шаҳар
соғлиқни сақлаш Бош бошқармаси ва Республика муассасалари Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигига;
1-SSV shakli
Йилда икки марта
(1 июль ва 1 январь
ҳолатига)
25 январдан
кечиктирмай
25 июлдан
кечиктирмай
Махфийлик ахборот олувчи томонидан кафолатланади
хос рақамлар
Ҳисобот топширувчи
субъект номи
КТУТ
Почта манзили
СТИР
АМБУЛАТОРИЯ-ПОЛИКЛИНИКА МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИ ҲИСОБОТИ
20___ йил
1.0. БЎЛИМ. АМБУЛАТОРИЯ ПОЛИКЛИНИКА МУАССАСАЛАР СОНИ ВА ҚУВВАТИ (БИР СМЕНАДАГИ ҚУВВАТИ)
Давлат
Кўрсаткичлар номи
Сатр
хос
рақами
Муассасалар сони
Қуввати жами
бюджетдаги
бюджетдан
ташқари
Нодавлат
секторидаги
А
Б
1
2
3
4
5
Жами (2+3+4 +5+6+7 сатрлар) –
Республика муассасаларига қарашли
жумладан: шифохоналар
поликлиника бўлимлари
марказлар поликлиника бўлимлари
жумладан : ўсмирлар ва
чақирилувчи ёшларга тиббий
ёрдамни ташкил этиш маркази
Вилоят муассасаларига қарашли
1.0
2.0
2.1
2.2
2.2.1
3.0
жумладан: шифохоналар поликлиника
бўлимлари
3.1
марказлар поликлиника бўлимлари
3.2
диспансер поликлиника бўлимлари
3.3
Шаҳар ва туман тиббиёт бирлашмаларига қарашли
4.0
жумладан: Кўп тармокли марказий
поликлиника
4.1
Оилавий поликлиникалар
4.2
Оилавий шифокорлик пунктлари
4.3
Туман шифохона
поликлиникалари
4.4
Қишлоқ участка шифохонаси
поликлиникалари
4.5
Стоматология поликлиникалари – жами
жумладан:
катталар учун
болалар учун
Ҳўжалик ҳисобидаги поликлиникалар
Бошқа амбулатория поликлиника
муассасалари
5.0
5.1
5.2
6.0
7.0
1
2.0. БЎЛИМ. МУАССАСАЛАРНИНГ БЎЛИМ ВА ХОНАЛАРИ
Кўрсаткичлар номи
Жами
№
А
Оила шифокори хонаси
2
Педиатр
3
Пульмонология
4
Ревматология ⃰
5
Кардиология
6
Гастроэнтерология
7
Эндокринология
8
Аллергология
9
Катталар учун юқумли
10
Болалар учун юқумли
11
Физиотерапия
12
Катталар учун жисмоний тарбия йўли билан даволаш
13
Болалар учун жисмоний тарбия йўли билан даволаш
14
Травматология (ортопедия)
15
Ортопедия
16
Урология
17
Жаррох
18
Онкология
Радиология (нур билан даволаш)
20
Стоматология (тиш врачлари)
21
Тиш протези
22
Ортодонтия
23
Акушерлик-гинекология
24
Кўрикдан ўтказиш хонаси
25
«Никоҳ ва оила» консультацияси
26
Тиббий генетика консультация (хонаси)
27
Эмлаш хонаси
28
Офтальмология
29
1
Б
1
19
улардан
Отоларингология
30
Сурдология
31
Фтизиатрия
32
Неврология
33
Логопед
34
Муолажа хонаси
*стационардаги бўлимлар кирмайди
2
Жами ташкари
бюджетдан
бюджетдаги
бўлинмалар
кабинетлар
бўлинмалар
кабинетлар
2
3
4
5
улардан
Кўрсаткичлар номи
Жами
№
А
Б
35
Психиатрия -
36
Психотерапия
37
Психоэндокринология -
38
Наркология
39
Наркологик беморларни махфий даволаш
40
Дерматовенерология
41
Рентгенология –
42
Кўчма рентген мосламалар
43
Электроэнцефалография кабинетлари
44
Компъютерли томография
45
Флюорография
46
Кўчма флюрографик мосламалар
47
Электрокардиография ва функционал ташҳис қўйиш
48
Эндоскопия -
49
Ультра товуш ёрдамида ташҳис қўйиш
50
Гемодиализ бўлими
52
Лабораториялар
52.1
Радиоизотоп ёрдамида ташҳис қўйиш
52.2
Клиник-ташҳис қўйиш
52.3
Кўчма клиник-ташҳис лабораториялари
52.4
Цитология лабораториялари
52.5
Бактериология
52.6
Серология
52.7
Биокимёвий
52.8
Патологогистология
52.9
Бошқалар
54
55
56
56.1
57
58
59
бўлинма
лар
2
кабинет
лар
3
–
бюджетдан ташқари
бўлинмалар
кабинетлар
4
5
Гипербарик оксигенацияси
51
53
1
бюджетдаги
Тиббий статистика хоналари
Қон қуйиш бўлими
Патологоанатомия бўлими
Ижтимоий – ҳуқуқий –
Бундан ташқари, ДПМ таркибида ташкил қилинган:
тез ёрдам бўлими
Болалар тез ёрдам бўлими
Суньий инсеминация бўлими
Эслатма: 6 бўлимни амбулатория-поликлиника муассасалари, касалхоналарда эса фақат ёрдамчи бўлинмалар
(лаборатория, паталогоанатомия, қон қуйиш бўлинмалари, статистика ва ҳ.к) тўлдиради.
3
1
шу жумладан: муассаса раҳбари
2
Врач терапевт
3
Ўсмирлар врачи
4
Врач терапевт-пульмонолог
5
Врач болалар пульмонологи
6
Врач терапевт-ревматолог
7
Врач кардиолог
8
Врач болалар кардиоревматологи
9
Врач терапевт-гастроэнтеролог
10
Врач болалар гастроэнтерологи
11
Врач гериатр
12
Врач диетолог
13
Врач терапевт-нефролог
14
Врач болалар нефрологи
15
Врач жаррох нефролог
16
12
14
15
16
17
15-17 ёш
15-17 ёш
14 ёшгача болалар
(14 ёшлилар ҳам)
13
18
Поликлиника қуввати
11
шу жумладан
14 ёшгача
болалар
(14 ёшлилар
ҳам)
10
қишлоқ аҳолиси
9
Жами
8
улардан касаллик сабабли
қишлоқ аҳолиси
7
15-17 ёш
6
15-17 ёш
5
шу жумладан
Жами
4
14 ёшгача болалар
(14 ёшлилар ҳам)
3
15-17 ёш
14 ёшгача болалар
(14 ёшлилар ҳам)
қишлоқ аҳолиси
2
қишлоқ аҳолиси
Катталар
1
14 ёшгача болалар
(14 ёшлилар ҳам)
Б
шаҳар аҳолиси
Катталар
А
Врачлар жами
Шифокорларнинг уйларга қатнашлари сони,
профилактик қатнашни қўшган ҳолда
Шу жумладан, касалликлар сабабли қатнашлар
улардан
Жами
Лавозимлар номи
Сатр хос рақами
Шифокорларга қатнашлар
сони, профилактика
мақсадларни қўшган ҳолда
Жами имтиёзга эга контингент томонидан
амалга оширилган қатновлар
3.0.БЎЛИМ. УМУМИЙ ҚАТНОВЛАР СОНИ (ПРОФИЛАКТИК ҚАТНОВЛАРНИ ҚЎШГАН ҲОЛДА )
19
20
Врач аллерголог-иммунолог
17
Врач болалар аллергологи
18
Врач гематолог
19
Врач болалар гематологи
20
Врач инфекционист
21
Врач болалар инфекционисти
22
Врач вирусолог
23
Врач паразитолог
24
Врач профпатолог
25
Врач дерматовенеролог
26
Врач болалар дерматовенерологи
27
Врач фтизиатр
28
Врач болалар фтизиатри
29
Врач фтизиогинеколог
30
Врач невролог
31
Болалар невролог врачи
32
Врач психиатр
33
Болалар психиатр врачи
34
Врач нарколог
35
Ўсмирлар психиатр врачи
36
Врач психотерапевт
37
Врач андролог-сексопатолог
38
Врач тиббий психолог
39
Тиббий генетика врачи
40
Врач акушер-гинеколог
41
Ўсмирлар ва болалар гинеколог врачи
42
Врач репродуктолог
43
Оила врачи
44
Врач педиатр
45
Иммунопрофилактика кабинет врачи
(педиатрия)
46
Врач офтальмолог
47
Болалар офтальмолог врачи
48
Врач офтальмохирург
49
Врач оторинолоринголог
50
Болалар оторинолоринголог врачи
51
Врач сурдолог-оторинолоринголог
52
Врач умумий онколог
53
Болалар –онкожарроҳ врачи
54
Врач онкогинеколог
55
Врач онколог-отолоринголог
52
Врач онкоуролог
57
Врач маммолог
58
Врач онкопроктолог
59
Врач онкоофтальмолог
60
Врач онколог-юз-жағ жаррохи
61
Таянч-ҳаракат онколог жарроҳ врачи
62
Врач терапевт-стоматолог
63
Врач болалар терапевт-стоматологи
64
Врач жарроҳ-стоматолог
65
Врач ортопед стоматолог
66
Врач стоматолог ортодонт
67
Врач имплантолог
68
Врач жарроҳ
69
Врач болалар жарроҳи
70
Врач эндокринолог
71
Врач болалар эндокринологи
72
Врач проктолог
73
Врач травматологи
74
Врач болалар травматологи
75
Врач ортопед
76
Врач болалар ортопеди
77
Врач вертебролог
78
Врач уролог
79
Врач болалар урологи
80
Врач рабиолог
81
Умумий амалиёт врачи
82
Врач реабилитолог
83
Врачлик меҳнат экспертизаси врачи
84
Врач косметолог
85
Врач ангиожарроҳ
86
Шошилинч тез- тиббий ёрдам амбулатор
врачи
87
Тез тиббий ёрдамдаги амбулатор ёрдам
88
Бошқа врачларга қатнов
89
Жами ўрта тиббиёт ходимларга
қатновлар
90
жами қатновлар
91
7
4.0. БЎЛИМ. МАЗКУР МУАССАСА ЎТКАЗГАН ПРОФИЛАКТИК КЎРИКЛАР
Аниқланган беморлар
Жами – Всего
Шу жумладан 0 - 14
ёшгача болалар (14
ёш қўшган ҳолда)
15-17 ёшли болалар
(17 ёш қўшган ҳолда)
18 ёш ва ундан катта
ёшдагилар
жумладан: туғиш
ёшидаги аёллар
(15-49 ёш)
5
6
7
8
9
10
улардан биринчи марта
(11-устундан)
(9-устундан)
қишлоқ аҳолиси
(9-устундан)
улардан биринчи марта
Жами
(7-устундан)
Улардан биринчи марта
(5-устундан)
4
қишлоқ аҳолиси
3
(5-устундан)
2
Улардан биринчи марта
қишлоқ аҳолиси
1
3-устундан жами
Жами
Б
Қишлоқ аҳолиси
А
Кўрил
ган
лар
Жами
Кўрсаткичлар
номи
Сатр рақами
Кўрилиши
лозим
бўлган лар
Уларда аниқланган касалликлар
11
12
1.0
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Сатр
хос
рақа
ми
5.0. БЎЛИМ. МАЗКУР МУАССАСА ХУДУДИГА ҚАРАШЛИ ЖАМИ ВАФОТ ЭТГАН АҲОЛИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ
Ўлим тўғрисида
Ўлим тўғрисида
фельдшерлик
маълумотномаси
2
Кўрсаткичлар
номи
врачлик
А
Б
1
Жами –
1.0
гувоҳномаси
2.0
жами катталар,
жумладан: 18-30 ёшлилар (30 ёшни қўшган ҳолда)
2.1
Болалар (15-17 ёш)
3.0.
4.0
14 ёшгача болалар (14 ёшлилар ҳам)
4.1
улардан 0-4 ёшдаги болалар
шу жумладан: 1 ёшгача
4.2
ШУ ЖУМЛАДАН УЙДА ВАФОТ ЭТГАНЛАР БЎЙИЧА МАЗКУР МУАССАСА ТОМОНИДАН
БЕРИЛГАН ГУВОҲНОМА (МАЪЛУМОТНОМА)ЛАР
Жами –
1.0
2.0
Жами катталар
2.1
жумладан:18-30 ёшлилар (30 ёшни қушган ҳолда)
Болалар (15-17 ёш)
14 ёшгача болалар (14 ёшлилар ҳам)
детей до 14
лет включительно
улардан
0-4 ёшдаги болалар
шу жумладан – 1 ёшгача
3.0.
4.0
4.1
4.2
*) Болалар 0-6 кунлик ёшда ўлган чақалоқларга перинатал ўлим гувоҳномаси берилади.
8
Перинатал ўлимлар*
тўғрисидаги
3
гувоҳнома
6.0. БЎЛИМ. УРУШ ҚАТНАШЧИЛАРИ, НОГИРОНЛАР, БАЙНАЛМИЛАЛ ЖАНГЧИЛАР УСТИДАН
Кўрсаткичлар номи
А
Сатр
хос
рақами
ДИСПАНСЕР НАЗОРАТИ
Уруш
қатнашчилари
Уруш
ногиронлари
Байналмилал
жангчилар
1
2
3
Б
Йил бошига диспансер назоратида бўлган
1.0
шу жумладан ногиронлик гуруҳлари
бўйича
1.1
I
II
1.2
III
1.3
Ҳисобот йилида диспансер назоратига
янгидан олинган
2.0
Диспансер назоратидан чиқарилган
3.0
шу жумладан кўчиб кетиши муносабати
билан
3.1
вафот этганлар –
3.2
Ҳисобот йили охирига диспансер
назоратида бўлганлар
4.0
шу жумладан ногиронлик гуруҳлари
бўйича
4.1
I
II
4.2
III
4.3
Тиббий кўрикка жалб қилинган (4.0
сатрдан)
5.0
Текширилганлар сонидан аниқланган
беморлар
6.0
Текширувлар натижасига кўра
стационар даволанишга муҳтож бўлганлар
улардан даволанганлар
Амбулатор даволанишга муҳтож бўлганлар
улардан даволанганлар
Санатория-курортда даволанишга муҳтож
бўлганлар
улардан даволанганлар
7.0
7.1
8.0
8.1
9.0
9.1
9
Кўрсаткичлар номи
А
Сатр хос рақами
7.0. БЎЛИМ. ЧЕРНОБИЛ АЭС ҲАЛОКАТИ МУНОСАБАТИ БИЛАН РАДИАЦИЯ ТАЪСИРИГА УЧРАГАН ВА ДАВЛАТ
РЕГИСТРИГА КИРИТИЛИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН АҲОЛИГА ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ
ЧАЭС ҳалокати оқибатларини
тугатишда қатнашган шахслар
(бирламчи ҳисобга олиш
1-гуруҳи)
Б
1.0
улардан кўрилганлар
1.1
Кўрилганлар сонидан : Соғлом деб топилганлар
1.1.1
Кўрилганлар сонидан : Аниқланган беморлар
1.1.2
улардан касаллиги ЧАЭС ҳалокатига алоқаси
бўлмаган шахслар -
2.0
Янгидан назоратга олинганлар
3.0
Назоратдан чиқиб кетганлар
4.0
1
4.1
Ҳисобот йили охирига назоратдагилар
5.0
Назоратдагилар сонидан ногиронлар – жами (5
сатрдан) –
6.0
шу жумладан
6.1
I гуруҳ
1-3 гуруҳ шахслардан
туғилган
болалар
Ҳисобот йили бошида назоратда бўлганлар
улардан вафот этганлар
Ота-онаси қаерда
яшашидан қатъи
назар, бирламчи ҳисобга
олишнинг
II гуруҳ
6.2
III гуруҳ
6.3
Болаликдан ногирон бўлганлар
6.4
улардан бирламчи ногирон деб топилганлар
7.0
I гуруҳ–
7.1
II гуруҳ –
7.2
III гуруҳ –
7.3
Соғайтирилганлар – жами
8.0
шу жумладан: амбулатория шароитида
8.1
стационарда
8.2
санатория-курорт муассасаларида
8.3
реабилитация марказларида
8.4
бошқа муассасаларда
8.5
10
2
Муассаса
тури
А
Жами
1
Жами
2
3
4
5
Жами
6
7
8
9
Жами
10
11
12
13
Вафот этганлар
улардан
14
Ўсмирлар (15-17 ёш)
16
17
Беморлар ўтказган
ўрин-кунлар.
15
16
17
18
улардан
Жами
18
19
20
21
20
14 ёшгача болалар
(14ёшлилар ҳам
Ўсмирлар (15-17 ёш)
19
қишлоқ аҳолиси
жами
14 ёшгача болалар
(14ёшлилар ҳам
қишлоқ аҳолиси
15
14 ёшгача
болалар
(14ёшлилар
ҳам)
Из них
беморлар ўтказган ўрин-кунлар
ўсмирлар(15-17
ёш)
14
қишлоқ
аҳолиси
13
жами
шу жумладан:
14 ёшгача
болалар
(14ёшлилар
ҳам)
12
14 ёшгача болалар
(14ёшлилар ҳам
Ўсмирлар (15-17 ёш)
11
ўсмирлар(15-17
ёш)
10
қишлоқ аҳолиси
улардан кеча-кундуз ишлайдиган
стационарга ўтқазилган
қишлоқ
аҳолиси
Улардан
кеча-кундуз ишлайдиган
стационарга ўтказилганлар
улардан
жами
шу жумладан:
14 ёшгача
болалар
(14ёшлилар
ҳам)
Жами
9
14 ёшгача болалар
(14ёшлилар ҳам
Ўсмирлар (15-17 ёш)
Чиқарилган беморлар
ўсмирлар(15-17
ёш)
улардан
8
қишлоқ
аҳолиси
Даволанган беморлар
7
қишлоқ аҳолиси
шу жумладан:
14 ёшгача
болалар
(14ёшлилар
ҳам)
6
жами
Ётқизилган беморлар
ўсмирлар(15-17
ёш)
5
қишлоқ
аҳолиси
Ўсмирлар (15-17 ёш)
4
14 ёшгача болалар
(14ёшлилар ҳам)
қишлоқ аҳолиси
3
14 ёшгача
болалар
(14ёшлилар
ҳам)
2
жами
Амалда янги
ўсмирлар(15-17
ёш)
1.0
1
қишлоқ
аҳолиси
Жами
ўртача йиллик
Б
Хисобот йили охирига
Кундузги шифохоналар сони
А
Хонадонларда ташкил
қилинган стационарлар сони
Кўрсаткичлар номи
8.0. БЎЛИМ. АМБУЛАТОРИЯ – ПОЛИКЛИНИКА МУАССАСАЛАРИ ҲУЗУРИДАГИ КУНДУЗГИ ШИФОХОНАЛАР ФАОЛИЯТИ
Ҳисобот йилида
Йил охирида даволанаётганлар
шу жумладан:
22
9.0. БЎЛИМ. УЙДАГИ СТАЦИОНАРЛАР ФАОЛИЯТИ
Йил охирига даволанаётган
беморлар
улардан:
21
1
қишлоқ
2
шаҳар
3
4
кариес
6
7
8
9
Оғиз бўшлиғининг шиллиқ
пардасининг касаллиги
асорати бор
Парадонт касаллиги
Жумладан сабабга кўра
Амалдаги пломбалар сони
Сут тишлар
Пломбаланган тишлар
Асоратли кариеси бор тишни
дастлаб келганида тузатилди.
Доимий
тишларнинг
5
Сут тишлар
Биринчи бор қабулга
келган беморлар
Доимий
тишлар
Жами
Улардан 14 ёш
(11 ой 29 кун)
Жами
Қабул қилинган беморлар сони
(жами)
10
11
12
13
Режали санация тартибида
кўрилди
Кўрилганлар орасида
санацияга мухтожлар
Режали санация пайтида
аниқланганлар орасида
санация
Профилактик тадбир
курслари ўтказилди.
Даво курси
Ўтказилди
Режали санация тартибида ва
мурожаати бўйича жами санация
14
15
16
17
18
Профилактик иш
Меҳнатнинг шартли бирлиги ишлаб
чиқилди. (МШБ)
11
10. БЎЛИМ СТОМАТОЛОГИЯ КАБИНЕТЛАРИ ФАОЛИЯТИ
19
12
11.0. БЎЛИМ. АМБУЛАТОРИЯ-ПОЛИКЛИНИКА МУАССАСАЛАРИДА ЖАРРОҲЛИК ИШИ
Кўрсаткичлар номи
Сатр
рақами
Жами операциялар
улардан: қулоқда
жумладан: 0 - 18 ёшгача
болалар
18 ёшдан катталар
1.1
1.1.1
Суяк ва мушак тизими операциялари
Тери ва тери ости қавати операциялари
Бошқа операциялар
1.2
1.3
1.4
Операция қилинган беморлар сони
________________________________
(алоқа телефони)
(контактный телефон)
жами
1.0
Қулоқ, томоқ, бурун операциялари
20__йил « _____»________________
Амбулатория-поликлиникаларидаги жарроҳлик операциялари
М.Ў
М.П
2.0
Раҳбар
Руководитель
Ҳисобот тузиш учун масъул
мансабдор шахс
Должностное лицо, ответственное за
составление отчета
______________________________
(мансаби)
(должность)
__________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
_______________
(имзоси)
(подпись)
__________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
_______________
(имзоси)
(подпись)
13
1-SSV ҲИСОБОТ ШАКЛИНИ ТЎЛДИРИШ БЎЙИЧА ТУШУНТИРИШЛАР
Ҳисобот шакли амбулатория -поликлиника хизмати кўрсатувчи барча тиббиёт муассасалари томонидан тўлдирилади.
1.0 . бўлим Амбулатория- поликлиника хизмати йўналиши қувватидаги даволаш-профилактика муассасалари туман, шаҳар, вилоят бўйича жамланма
ҳисоботда ҳисобот йили охиригача бўлган давридаги иш фаолиятини, мулкчилик шаклидан қатъий назар кўрсатади.
2.0. бўлим Ҳудудий тиббий хизмат бўлинмалари бўлган вазирликлар ва соғлиқни сақлаш муассасалари жамланма ҳисоботни таалуқли бўлган вилоят,
шаҳар соғлиқни сақлаш бўлинмалар, хизматларининг ҳисоботи асосида тўлдирадилар. Ҳудудий бўлинмаси бўлмаган вилоят, шаҳар тиббий
бўлинмалари, вазирликлар ва соғлиқни сақлаш муассасалари туман (шаҳар) соғлиқни сақлаш бўлинмалари, илмий-тадқиқод институтлари ва
ҳоказоларнинг бош врачлари тақдим қилган ҳисобот асосида тузилади. Ҳисобот йили давомида ёпилган муассасалар (таъмирга, профилактика ва ҳ.к.)
фаолиятининг кўрсаткичлари (қатновлар, қабул қилинган беморлар ва ҳ.к.) ҳисоботдаги мувофиқ жадвалларга уларнинг фаолият даври киритилади
абс.сон ҳисобида ўнликда берилиши керак.
3.0 бўлим умумий қатновлар сони жадвалида 1 +11 устун йиғиндиси жами қатновларни беради, 2 устун тенг ёки катта бўлади 8+9+10 устунлардан, 3
устун тенг ёки катта бўлади 6+9 устунлардан, 4 устун тенг ёки катта бўлади 7 ва 10 устунлардан, 11 устун тенг ёки катта бўлади 15 устундан, 12 устун
тенг ёки катта бўлади 16 устундан, 13 устун тенг ёки катта бўлади 17 устундан, 14 устун тенг ёки катта бўлади 18 устундан.
1 сатр тенг бўлади 2 сатрдан бошлаб + 89 сатр йиғиндисига, 90 сатрга барча ўрта тиббиёт ходимларига қатновлар ва патранаж хизмати
кўрсатилади ва 91 сатрда эса жами қатновлар 1 сатр+90 сатр йиғиндисига тенг бўлади. 19 устунда Имтиёзга эга бўлган контигент томонидан амалга
оширилган қатновлар шакллантирилади, 20 устунда муассаса қуввати кўрсатилади.
4.0. бўлим. Мазкур муассаса ўтқазган профилактик кўриклар жадвалида йил давомида 0-14 ёшгача, 15-17 ёшгача ва 18 ёшдан катта ёшдаги ахоли
хамда жумладан туғиш ёшидаги аҳоли орасида ўтқазилган профилактик кўриклар натижалари тўғрисидаги маълумотлар шакллантирилади. Бунда 1 ва
2 устунларга режалаштирилган ахоли 3-4 устунларда улардан кўрилганлар, 5-6-7-8 устунларда уларда аниқланган беморлар, 9-10-11-12 устунларда эса
аниқланган касалликлар тўғрисидаги маълумотлар шакллантирилади.
5.0.бўлим. Ушбу жадваллар муассаса томонидан берилган гувоҳнома (маълумотнома)лар асосида тўлдирилган ўлимни қайд этиш журнали 106-х /ш
рақамларига кўра шакллантирилади.
6.0.-7.0. бўлимларда чернобил АЭС ҳалокати ва улуғ ватан уруши қатнашчилари орасида ўтқазилган тиббий кўриклар, уларда аниқланган
касалликлар, ногиронлар ва даволаниш оқибатлари тўғрисидаги маълумотлар бўлиши лозим.
8.0.-9.0 бўлимларда амбулатория-поликлиника муассасаларида ташкил этилган кундузги стационарлар ва уйдаги стационарлар фаолияти бўйича 007х/ шакли хисоботи асосида тўлдирилади.
10.0. – Стоматология кабинетлар фаолияти кўрсатилади.
11.0.- бўлим амбулатория- поликлиника муассасаларида бажарилган жарроҳлик иши 0-18 ёшгача ва 18 ёшдан катта ёшдагилар жамланганда 1.1+ 1.2+
1.3+ 1.4 сатрлар йиғиндиси 1.0 сатр тенг бўлади. 2.0 сатрда операция қилинган беморлар сони абсолют рақамларда кўрсатилади.
Хужжат якунида рахбар ва маъсул бажарувчининг имзоси ва муассасанинг мухри билан тасдиқланади.
Download