Загрузил Ap Zey

pazarlama yönetimi ara sınavı

Реклама
09.04.2021
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
PAZARLAMA YÖNETİMİ DERSİ ARA SINAVI
Ali Pasha Zeynalov
17-231-938
1) Ürün portföy matrisi olarak da anılan Boston Consulting Group Matrix (BCG
Matrix), bir firmanın marka portföyünün stratejik konumunu değerlendirmek için
kullanılan bir iş planlama aracıdır. Marka Sermayesi Pazarlamada, marka değeri, bir
markanın değerini ve tüketicinin marka algısı ile belirlenir.
BCG Matrisinin yatay ekseni, bir ürünün pazar payı miktarını ve belirli pazardaki
gücünü temsil eder. Göreceli pazar payını kullanarak, bir şirketin rekabet gücünü
ölçmeye yardımcı olur.
BCG Matrisinin yatay ekseni, bir ürünün pazar payı miktarını ve belirli pazardaki
gücünü temsil eder. Göreceli pazar payını kullanarak, bir şirketin rekabet gücünü
ölçmeye yardımcı olur.
BCG Matrisinin dikey ekseni, bir ürünün büyüme oranını ve belirli bir pazarda büyüme
potansiyelini temsil eder.
Ek olarak, BCG Matrisinde dört kadran vardır:
• Soru işaretleri : Pazar büyümesi yüksek ancak pazar payı düşük ürünler.
• Yıldızlar : Pazar büyümesi yüksek ve pazar payı yüksek ürünler.
• Köpekler : Pazar büyümesi düşük ve pazar payı düşük ürünler.
• Nakit inekler : Pazar büyümesi düşük ancak pazar payı yüksek ürünler.
2)Fikir üretme:
Bu konuda temel olarak yeni ürün Fikirlerini sistematik olarak araştırmaya dahil
oluyorsunuz . Bir şirketin, peşinden gitmeye değer bir şey bulmak için birçok fikir
üretmesi gerekir. Yeni ürün fikirlerinin ana kaynakları iç
kaynakları , müşterileri, rakipleri, distribütörleri ve tedarikçileri içerir.
Fikir Eleme:
Firmanın yeni ürün stratejisi ile
tutarsız olan veya her hangi bir
başka nedenden dolayı uygun
olmayan fikirlerin ön eleme
aşamasıdır.
Kavram Geliştirme Testi:
Ürünün prototipi yapılmadan, sadece
potansiyel tüketicilere resmi/şekli
gösterilerek değerlendirmeleri istenen
ön testtir.
Ticari Analiz:
Bu, yeni ürün geliştirmedeki bir sonraki adımdır. Strateji deyimi üç bölümden oluşur:
Birinci bölüm açıklar hedef pazar, planlı ürün konumlandırma ilk birkaç yıldır ve satış,
pazar payı ve kar hedeflerini.
İkinci kısım, ürünün ilk yıl için planlanan fiyat, dağıtım ve pazarlama bütçesini
gösterir. Pazarlama stratejisi ifadesinin üçüncü kısmı, planlanan uzun vadeli satışları,
kar hedeflerini ve pazarlama karması stratejisini tanımlar.
İş Analizi – Yönetim pazarlama stratejisine karar verdikten sonra, iş teklifinin
çekiciliğini değerlendirebilir.
İş analizi, bir şirketin hedeflerini karşılayıp karşılamadığını bulmak için öngörülen
satışların, maliyetlerin ve karların incelenmesini içerir . Yaparlarsa, ürün, ürün
geliştirme aşamasına geçebilir.
Ürün geliştirme:
Burada Ar-Ge veya mühendislik, ürün konseptini fiziksel bir ürüne dönüştürür. Bu
adım büyük bir yatırım gerektiriyor. Ürün fikrinin tam teşekküllü bir uygulanabilir
ürün olarak geliştirilip geliştirilemeyeceğini gösterecektir.
Pazar Testleri:
Ürünün sınırlı bir şekilde pazara
sunularak potansiyel müşterilerin
tepkilerinin ne olacağının belirlendiği
aşamadır.
Ticarileştirme:
Yeni ürün geliştirmedeki son adım Ticarileştirme. Ürünü pazara tanıtmak –
üretim, reklam ve tanıtım için yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacaktır . Şirket
lansmanın zamanlaması ve yer karar vermelidir . Bu, şirketin risk alma kabiliyetine
ve dağıtım ağının erişimine büyük ölçüde bağlıdır.
3)Ürünüm "Apzey" cipsidir. Ürünümü o ürün kategorisi için piyasa fiyatı kriterlerine
göre derecelendireceğim. Daha sonra piyasadaki ürünlerin kalitesini kendi ürünümle
karşılaştırarak fiyatı belirleyeceğim. Sonunda, fiyatı, ürünün çoğu alıcıya açık olacak
şekilde ayarlayacağım. Ürünümün fiyatını etkileyen faktörler nelerdir? Kalite, rekabet,
bulunabilirlik ve ürünümün satıldığı bölge.
4)İtme Stratejisi , satış, indirimli fiyatlandırma, kuponlar ve diğer bu tür
yöntemlerle müşteriye daha fazla ürün satmaya odaklanan bir stratejidir. Müşterilerin
şirkete çekilmesine odaklanan Çekme stratejisinin aksine, İtme
stratejisi, ürünü veya markayı müşterinin önüne itmeye ve böylece ürünü satın
almaya mecbur bırakmaya inanmaktadır. Çekme stratejisinde amaç ürününüzü ya da
hizmetinizi tüketicilere sunmaktır.
Çekme stratejisi dağıtım kanalı üyelerine, aracı kurumlara yönelik olarak yapılan ve
onları ürünleri sipariş ederek stoklamaya cesaretlendiren tanıtım, tutundurma,
indirim, prim vb. etkinlikleri içeren stratejileri barındırır.
İtme stratejisinin mükemmel bir örneği, size bir indirim sunan ünlü bir oteldir, böylece
onların paketini satın almaya ikna olursunuz. Çekme stratejisinde, aynı otel müşteriyi
çekmek için reklam ve çeşitli yerleşimler yapardı. Ancak itici olarak, ürünü doğrudan
müşteriye itiyorlar.
Скачать