Загрузил kowir44130

F-02042 ФОРМА ОЦІНКИ ЗМІНИ ІНІЦІАТОРОМ

Реклама
Форма оцінки зміни ініціатором
1)
Стор. 1 із 2
Обґрунтування для внесення змін:
1.1)Зазначити причину внесення зміни (обов’язково):
Опис причини зміни
Впровадження нової системи погодження макетів по фірмі «Дарниця» від компанії Freyr, а саме, системи Kriya задля оптимізації бізнес-процесів.
1.2) Зазначити посилання на нормативні документи, що є підставою для внесення змін (у разі, якщо дана зміна є регуляторною):
 Так  Ні (відмітити необхідність зазначення)
Назва документу
2)
Детальний опис-порівняння зміни
Було
З огляду на великий обсяг навантаження, неточність комунікації
між підрозділами тощо, введення системи Kriya доцільне задля
отримання коректної інформації для розробки оригінал-макетів та
уникнення помилок у пакуванні до продукції.
Стало
Система підтримує послідовне погодження усіма учасниками
процесу: від Ініціації до Розповсюдження (зі схемою погоджень
можна ознайомитися у вкладеннях до цієї заявки).
А також дає змогу отримувати коректну актуальну інформацію для
розробки оригінал-макетів (наприклад такі дані як: розміри для
розробки креслення, маркування і № РП для нанесення тексту та ін.);
уникнення помилок у пакуванні до продукції та розміщення
затверджених макетів у програмі САП.
F-02042/ред.2/ стор. 1 із 2
Форма оцінки зміни ініціатором
3)
Необхідні терміни впровадження зміни та їх обґрунтування (за наявності)
Необхідні терміни впровадження зміни
01.09.2022
4)
Стор. 2 із 2
Обґрунтування термінів
Введення в дію системи Kriya задля оптимізації бізнес-процесів
Дії, що були попередньо виконані, для впровадження зміни (при умові наявності таких дій)
 Так  Ні (відмітити необхідність зазначення)
Обговорення адаптації системи із розробниками, укладення договорів, тестування входу до системи, тестування програми GlobalVision, що
буде інтегрована у систему як Proofreading.
5)
Перелік документації, до якої необхідно внести зміни (обов’зково)
Робоча методика, Економічне планування
F-02042/ред.2/ стор. 2 із 2
Скачать