Загрузил alina

Повторення укр.мова ппо книзі 2020

Реклама
22.06
- фонетика.графіка.орфоепія - тема ✔
- склад.наголос ✔
- чергування звуків ✔
- Орфографія - тема - ненаголошені е,и,о✔
- префікси - спрощення
- приголосні при творенні слів - апостроф
- м я кий знак - сполучення йо, ьо - подвоєння
- іншомовне походження
- велика літера та лапки - складні слова - правопис не - чергування у-в , і-й
- перенос слів - Лексикологія - тема
- Фразеологія - тема - Будова слова - тема
- Морфологія - тема
Скачать