Uploaded by Erik Djons

talaba-varaqasi-315181100215

advertisement
ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT
DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
TALABA O'QUV VARAQASI
Baholash daftarchasi raqami: 315181100215
1. Talabaning F.I.Sh.: ZIYADAYEV ERLAN ERGASHEVICH
2. Uy manzili: COortoq mahalla, Nayman kochasi, 18-uy
3. O'qishga kirgan sanasi: 2018
Buyruq:
4. Ta’lim shakli: Kunduzgi
5. Ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik): 5310100 - Energetika (gidroenergetika)
6. O‘qishdan chetlashtirildi:
7. O‘qishga tiklandi:
8. Akademik ta’til:
O‘quv rejaning bajarilishi
№
Fan nomi
Umumiy
soat /
Kredit
To'plagan
ball (baho)
Kurs: 3-kurs
O‘quv yili: 2020-2021
Semestr: 6-semestr
1
Xorijiy til
356 / 0.0
4
2
Ekologiya
72 / 0.0
5
3
Gidroelektr stansiyalari
216 / 0.0
5
4
Gidrotexnika inshootlari
150 / 0.0
5
5
Gidroenergetikada loyihalash asoslari va
loyihani boshqarish
120 / 0.0
4
6
Suv energiyasidan foydalanish
252 / 0.0
4
7
Suv energiyasidan foydalanish (Kurs ishi)
100 / 0.0
4
8
Gidroelektr stansiyalari (Kurs loyihasi)
100 / 0.0
5
9
Gidrotexnika inshootlari (Kurs loyihasi)
100 / 0.0
5
300 / 0.0
4
88 / 0.0
4
280 / 0.0
4
10 Malakaviy amaliyot (3-kurs)
Kurs: 4-kurs
O‘quv yili: 2021-2022
Semestr: 7-semestr
11 Soha iqtisodiyoti va menejmenti
12
Gidroenergetik qurilmalar elektr qismi, rele
himoyasi va avtomatikasi
Reyting
№
Fan nomi
Umumiy
soat /
Kredit
To'plagan
ball (baho)
13
Qayta tiklanuvchi manbalar energoqurilmalarini
loyihalash va ishlatish
93 / 0.0
4
140 / 0.0
4
234 / 0.0
4
16 Oliy matematika
420 / 0.0
3
17 Fizika
218 / 0.0
3
18 Kimyo
112 / 0.0
4
19 Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari
184 / 0.0
3
20 Dinshunoslik
64 / 0.0
5
21 Yo’nalishga kirish
100 / 0.0
3
22 Hayot faoliyati havfsizligi
88 / 0.0
4
23 Metrologiya va standartlashtirish
120 / 0.0
4
24 Elektrotexnika va elektronika
168 / 0.0
4
25 Jismoniy tarbiya va sport
128 / 0.0
3
26 Elektr mashinalari
140 / 0.0
4
27 Falsafa
128 / 0.0
5
28 Issiqlik texnikasi
100 / 0.0
3
29 Innovatsiya va tadbirkorlik
58 / 0.0
4
90 / 0.0
5
31 Nazariy va amaliy mexanika
280 / 0.0
4
32 Kasbiy psixologiya
70 / 0.0
4
33 Gidroenergetika izlanishlari, geodeziya
184 / 0.0
4
34 Gidravlik mashinalar
240 / 0.0
4
35 O‘zbekiston tarixi
78 / 0.0
3
36 Malakaviy amaliyot (4-kurs)
144 / 0.0
4
37 Harbiy tayyorgarlik
450 / 0.0
3
38 O‘zbek (rus) tili
150 / 0.0
4
39 Chizma geometriya va muhandislik grafikasi
124 / 0.0
3
40 Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi
100 / 0.0
4
14 Gidroenergetikaning matematik masalalari
15
Gidroenergetik qurilmalarning yordamchi
jihozlari
Kurs: 4-kurs
O‘quv yili: 2021-2022
Semestr: 8-semestr
30
O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi.
Fuqarolik jamiyati
Reyting
Umumiy
soat /
Kredit
To'plagan
ball (baho)
41 Malakaviy amaliyot (2-kurs)
324 / 0.0
4
42 Malakaviy amaliyot (1-kurs)
108 / 0.0
4
43 Nasos stansiyalari
182 / 0.0
5
44 Qayta tiklanuvchan energiya manbalari
188 / 0.0
4
№
Fan nomi
45
Qayta tiklanuvchi manbalar energoqurilmalarini
loyihalash va ishlatish
280 / 0.0
5
46
Qayta tiklanuvchi manbalar energoqurilmalarini
loyihalash va ishlatish (Kurs ishi)
100 / 0.0
5
47 DAK (Harbiy tayyorgarlik)
100 / 0.0
3
48 Gidroaeromexanika
280 / 0.0
4
49
Gidroenergetik qurilmalarning yordamchi
jihozlari
140 / 0.0
5
50
Gidroenergetik qurilmalarni boshqarish va
ishlatish
280 / 0.0
5
54 / 0.0
4
51 Elektrotexnika materiallari
9. O‘qish davomida topshirilgan fanlar soni:
Reyting
51 ta fan
"5" – 13 ta fan
"4" – 28 ta fan
"3" – 10 ta fan
10. Bitiruv ishini (magistrlik dissertatsiyasi)
bajarishga va topshirishga ruxsat berilgan
buyruq raqami va sanasi
№ 04/9-329 / 09.04.2022
11. Yakuniy davlat attestatsiyalari natijalari
№
Fan nomi
DAK qarori sanasi
O'zlashtirish
ko'rsatkichi
12. Bitiruv ishi (magistrlik dissertatsiyasi) himoyasi
№
1
Mavzu
Mizot GES asosiy gidromexanik jihozlarini
tanlahs
DAK qarori sanasi
O'zlashtirish
ko'rsatkichi
13. Davlat attestatsiya komissiyasining qarori
DAK qarori sanasi: 20.06.2022
Berilgan daraja: Bakalavr
Ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik): 5310100 - Energetika (gidroenergetika)
Diplomni hisobga olish kitobidagi qayd raqami: 1722
Dekan
____________________________________
imzo
TOSHOV J. B.
Download