Загрузил mirvell

liczebniki-porzc485dkowe1 copy

Реклама
na wynos
LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
cardinal numbers
1
LICZEBNIKI GŁÓWNE
1
NOMINATIVE
1
ordinal numbers
LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
NOMINATIVE
GENITIVE
LOCATIVE
jeden
pierwszy, -a, -e
pierwszego, -ej
pierwszym, -ej
dwa
drugi, -a, drugie
drugiego, drugiej
drugim, drugiej
trzy
trzeci, trzecia, trzecie
trzeciego, trzeciej
trzecim, trzeciej
cztery
czwarty, -a, -e
czwartego, -ej
czwartym, -ej
pięć
piąty, -a, -e
piątego, -ej
piątym, -ej
sześć
szósty, -a, -e
szóstego, -ej
szóstym, -ej
siedem
siódmy, -a, -e
siódmego, -ej
siódmym, -ej
osiem
ósmy, -a, -e
ósmego, -ej
ósmym, -ej
dziewięć
dziewiąty, -a, -e
dziewiątego, -ej
dziewiątym, -ej
dziesięć
dziesiąty, -a, -e
dziesiątego, -ej
dziesiątym, -ej
jedenaście
jedenasty, -a, -e
jedenastego, -ej
jedenastym, -ej
dwanaście
dwunasty, -a, -e
dwunastego, -ej
dwunastym, -ej
trzynaście
trzynasty, -a, -e
trzynastego, -ej
trzynastym, -ej
czternaście
czternasty, -a, -e
czternastego, -ej
czternastym, -ej
piętnaście
piętnasty, -a, -e
piętnastego, -ej
piętnastym, -ej
szesnaście
szesnasty, -a, -e
szesnastego, -ej
szesnastym, -ej
siedemnaście
siedemnasty, -a, -e
siedemnastego, -ej
siedemnastym, -ej
19
osiemnaście
osiemnasty, -a, -e
osiemnastego, -ej
osiemnastym, -ej
dziewiętnaście
dziewiętnasty, -a, -e
dziewiętnastego, -ej
dziewiętnastym, -ej
20
dwadzieścia
dwudziesty, -a, -e
dwudziestego, -ej
dwudziestym, -ej
trzydzieści
trzydziesty, -a, -e
trzydziestego, -ej
trzydziestym, -ej
czterdzieści
czterdziesty, -a, -e
czterdziestego, -ej
czterdziestym, -ej
pięćdziesiąt
pięćdziesiąty, -a, -e
pięćdziesiątego, -ej
pięćdziesiątym, -ej
sześćdziesiąt
sześćdziesiąty, -a, -e
sześćdziesiątego, -ej
sześćdziesiątym, -ej
siedemdziesiąt
siedemdziesiąty, -a, -e
siedemdziesiątego, -ej
siedemdziesiątym, -ej
90
osiemdziesiąt
osiemdziesiąty, -a, -e
osiemdziesiątego, -ej
osiemdziesiątym, -ej
dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiąty, -a, -e
dziewięćdziesiątego, -ej
dziewięćdziesiątym, -ej
100
sto
setny, -a, -e
setnego, -ej
setnym, -ej
dwieście
dwusetny, -a, -e
dwusetnego, -ej
dwusetnym, -ej
trzysta
trzechsetny, -a, -e
trzechsetnego, -ej
trzechsetnym, -ej
czterysta
czterechsetny, -a, -e
czterechsetnego, -ej
czterechsetnym, -ej
pięćset
pięćsetny, -a, -e
pięćsetnego, -ej
pięćsetnym, -ej
sześćset
sześćsetny, -a, -e
sześćsetnego, -ej
sześćsetnym, -ej
siedemset
siedemsetny, -a, -e
siedemsetnego, -ej
siedemsetnym, -ej
900
osiemset
osiemsetny, -a, -e
osiemsetnego, -ej
osiemsetnym, -ej
dziewięćset
dziewięćsetny, -a, -e
dziewięćsetnego, -ej
dziewięćsetnym, -ej
1000
tysiąc
tysięczny, -a, -e
tysięcznego, -ej
tysięcznym, -ej
dwa tysiące
dwutysięczny, -a, -e
dwutysięcznego, -ej
dwutysięcznym, -ej
pięć tysięcy
pięciotysięczny, -a, -e
pięciotysięcznego, -ej
pięciotysięcznym, -ej
1000000
milion
milionowy, -a, -e
milionowego, -ej
milionowym, -ej
2000000
dwa miliony
dwumilionowy, -a, -e
dwumilionowego, -ej
dwumilionowym, -ej
5000000
pięć milionów
pięciomilionowy, -a, -e
pięciomilionowego, -ej
pięciomilionowym, -ej
Który? Która? Które?
Którego? Której?
O którym? O której?
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30
40
50
60
70
80
200
300
400
500
600
700
800
2000
5000
1
Ile?
www.polskinawynos.com
Скачать