Загрузил Rokhila Sharipovna

Mavzu Shaxsning oʻz-oʻzini anglashi vaMen—konsepsiyasi. Shaxsni-hozir.org

Реклама
Mavzu: Shaxsning oʻz-oʻzini anglashi vaMen—konsepsiyasi. Shaxsning sotsial tasavvurlari——
mavzu
Mavzu: Shaxsning oʻz-oʻzini anglashi vaMen—konsepsiyasi.
Shaxsning sotsial tasavvurlari——mavzu
O'z-o'zini anglash 1939 yilda Kurt Goldshteyn tomonidan
ishlab chiqilgan, O'z-o'zini anglash psixologiyada keng
ma'noda shaxsning o'ziga xos qadriyatining sub'ektiv
tuyg'usi sifatida belgilanadi. Bunga munosabat, e'tiqod va
o'ziga bo'lgan his-tuyg'ular kiradi. Ko'pgina psixologlarning
fikriga ko'ra, o'zini o'zi qadrlash doimiy shaxsiyat fazilati
yoki vaqtinchalik holat bo'lishi mumkin. Aksariyat
psixologlar, o'z-o'zini hurmat qilish vaqt o'tishi bilan,
bolaligidan boshlab rivojlanib boradi va odamning boshqa
odamlar, ayniqsa ota-onalar bilan o'zaro munosabatlari
ta'sir qiladi. Karl Rogers ham buni o'zini qadrli deb biladi
va bu uning o'ziga xos qiyofasi va ideal o'zini o'zi uyg'unligi
natijasi ekanligini ta'kidlaydi. Avraam Maslou o'z-o'zini
hurmatni ehtirom ehtiyojlaridan biri deb atadi,
ehtiyojlarning to'rtinchi darajasi, o'zini o'zi anglash
ehtiyojidan past. O'z-o'zini hurmat qilish darajasi yuqori
bo'lgan odamlar o'zlariga ishonishlari, qilgan ishlari bilan
faxrlanishlari, shuningdek, boshqalarning ehtiyojlari va
hissiyotlarig sezgir bo'lishlari aytiladi.
Assadjoli "MEN" konseptsiyasining asoschisi hisoblanadi.
Ushbu konsepsiyaga ko'ra olim "men"ni 3ga bo'ladi; 1.
Ideal men2. Oynadagi men3. O'z qadirlaydigan men(Real
men)

Assadjoli "MEN" konseptsiyasining asoschisi hisoblanadi. Ushbu konsepsiyaga
ko'ra olim "men"ni 3ga bo'ladi; 1. Ideal men2. Oynadagi men3. O'z qadirlaydigan
men(Real men)

Psixosintez (italyancha Psicosintesi, inglizcha Psychosynthesis) - italiyalik psixolog
va psixiatr Roberto Assadjioli tomonidan ishlab chiqilgan nazariyaga asoslangan
psixoterapiya, o'z-o'zini rivojlantirish va yakka tartibda o'rganish usuli.
Psixosintezning maqsadi uyg'un ichki integratsiyaga, organik birlikka erishishdir,
buning uchun Assadjioli quyidagi yondashuvni taklif qildi: shaxsni chuqur bilish,
uning tarkibiy qismlarini boshqarish, "Oliy men" va psixosintezini anglash, ya'ni
shakllanish yoki shaxsni yangi markaz atrofida qayta qurish. Boshqa mualliflar,
xususan Jung, Meder, Karuzo, Stoker va Kretschmerlar sintez, psixosintez,
mavjudlik sintezi va sintetik psixoterapiya so'zlarini kengroq va chuqur ma'noda
ishlatishadi, bu ongli va ongsiz, shu jumladan ajralmas va uyg'un shaxsning
rivojlanishini nazarda tutadi.

Assagioli oldinga - ajralmas va uyg'un shaxsni rivojlantirish sari boradi. Kitobning
mazmuni biz uchun kam ma'lum bo'lgan o'zini o'zi bilish, inson o'zini o'zi
takomillashtirish amaliyotiga chuqur kirib borish uchun etarli.

Empirik "men" Spinoza aytganidek noaniq his-tuyg'ular va g'oyalar bilan birga
olib boriladigan ongsiz hislar asosida shakllanadi. "Manas" (aqliy ong va o'z-o'zini
anglash) mavhum o'ziga xoslik printsipini amalga oshiradi."Emperik men" ko'p
sonli ketma-ket taassurotlar, g'azablanishlar, pergeptiv retentsiyalar, disklar, oniy
xotiralar, da'vatlar, intilishlardan tug'iladi. Yagona men o'zini ma'lum bir joyda,
ma'lum bir joyda ochib beradi

Shaxs subyektiv xususiyatlarining umumiy tavsifi. “Men” strukturasi va uni har xil
yо‘nalishlarda tadqiq etish. U.Djemsning empirik “Men” mavjudligining uch
jabhasi tо‘g‘risidagi qarashi: jismoniy shaxs, sotsial shaxs va ma’naviy shaxs.

Sublichnost' insonning o'zini tutiwi' o'zidagi ajralib turuvchi xususiyatlar va
shunga aloqador belgilar
shaxsiyatning bir qismi ichki tasvir aqliy tuzilmalar psixologik himoya
mexanizmlari asosiy jarayon individual tajriba tana hissiyotlari faol tasavvur xulqatvor modeli ong doirasi


Shaxsning sotsial tasavvuri-Ushbu atama frantsuz ijtimoiy psixologi Serj
Moskovichining ijtimoiy vakolatxonalari kontseptsiyasi doirasida paydo bo'lgan.
Ijtimoiy g'oyalar yordamida inson ijtimoiy guruh a'zosi sifatida o'zining ijtimoiy
sharoitida yuzaga keladigan barcha hodisa va jarayonlarni faol ravishda qayta
ko'rib chiqadi.

Shaxsning o'z- O'ziga munosabat - unga ongli ravishda tanlov qilish, o'zgaruvchan
fikrlash, bu jarayonda o'zini o'zi aniqlash qobiliyatini beradigan ahamiyat
maktabgacha yoshdagi shakllanish
O'z-o'zini o'zini namoyon qilish - bu o'z salohiyatini bajarish zarurati va o'zini o'zi
qadrlash - bu o'z-o'zini umumiy sub'ektiv baholash



Egoizm (lot. — men) — oʻz foydasi, manfaatini koʻzlovchi xatti-harakat, oʻz
manfaatini boshqa kishilar manfaatidan ustun qoʻyish. Egoizmning aksi
— altruizm.
Altruizm (frans. altruisme, lot. alter – boshqadan) – axloqiy tushuncha, uning
negizida boshqa kishilarga xolis xizmat qilish, ularning baxt-saodati uchun o‘z
shaxsiy manfaatlarini qurbon qilish yotadi. A. terminini falsafaga egoizm
tushunchasining ziddi ma’nosida O. Kont kiritgan.
http://hozir.org
Скачать