Загрузил Ирина Котловская

Методи управління опорам змінам

Реклама
Методи управління опорам змінам
Опір змінам – це багатогранне явище, що викликає непередбачені
відстрочки, додаткові витрати і нестабільність процесу змін.
Отже, опір організаційним змінам – це будь-яка поведінка члена
організації, спрямована на зрив та дискредитацію здійснюваних змін.
В залежності від сили та інтенсивності виділяють два види опору – явний
(форма відкритого виступу проти перебудови) та прихований.
Явні форми можуть проявлятися у невідвідуванні зборів, розмовах по
телефону, перегляданні розважальних сайтів в мережі Internet, грі в
комп'ютерні ігри, забастовках, проханнях про переведення, звільнення.
Приховані форми – навмисне розпилення вихідної інформації, зниження
продуктивності праці, брак у роботі, падіння моралі, високий рівень
інцидентів та помилок в роботі, порушення правил техніки безпеки, зникнення
ініціативи.
Методи подолання опору змінам
Примусовий метод – передбачає використання сили для подолання
опору, це процес дорогий і небажаний у соціальному плані, але він дає
переваги в часі стратегічного реагування.
Метод адаптивних змін – стратегічні зміни відбуваються шляхом
поступових незначних змін протягом тривалого періоду. Метод ефективний,
коли співробітники мотивовані на впровадження нововведень.
Управління кризовою ситуацією – створення умовної кризової ситуації
для формування підтримки колективу.
Метод акордеона – синтез примусового й адаптивного методу.
На практиці зазвичай використовують декілька методів подолання
опором або їх комбінацію.
Скачать