Загрузил java31_07

Geoaxborot taqvim

Реклама
“Tasdiqlayman”
Xatirchi agrotexnologiyalar texnikumi deriktori
_______________________Y.Miyliyev
«_____»___________________ 2020-2021 o’quv yili
“Tasdiqlayman”
O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari
_______________________U.Eshmurodov
«_____»___________________ 2020-2021 o’quv yili
Xatirchi agrotexnologiya texnikumi o’qituvchisi
Fayzullayev Islomning
2020-2021 o’quv yili uchun “Geoaxborot tizimi ”
fanidan
TAQVIM –MAVZU REJASI
Umumiy ajratilgan vaqt (40 soat)
T/r
Yo`nalishlar va guruhlar
Hammasi
1
Qaishloq x`jaligida raqamli texnologiyalar
Auditoriyadagi o’quv yuklamasi
Jami
nazariy
20
5
Mustaqil ta’lim
amaliy
15
Taqvimiy mavzular rejasi ,, Aniq fanlar“ kafedrasining
2020- yil 17-dekabrdagi ____1-sonli yig’ilishida muhokama
etilib, ma’qullandi.Kafedra mudiri:_____________.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Geoaxborot tizimining rivojlanish
tarixi
Geoaxborot tizimining umumiy
tushunchalari
Uch bosqichda jadvallar yaratish.
Geoaxborot tizimida
qoʻllaniladigan atamalar
Geoaxborot tizimining tarkibiy
qismlari
Geoaxborot tizimi fanining ilmiy
asosi
Geoaxborot tizimi fanining ilmiy
asosi
Geoaxborot tizimining
qoʻllanilish sohalari
Oddiy formalar bilan ishlash.
2
2
2
2
2
2
2
Geoaxborot tizimida datum
tushunchasi
2
Jami
20
uyga vazifa
Nazariy
Nazariy
O`qib, o`rganib kelish
Amaliy
Foydalaniladigan
manbalar
Nazariy
Oʻzbekiston Respublikasining Yer Kodeksi (1998 – yil 30 aprel)
2. Oʻzbekiston Respublikasining „Standartlashtirish toʻgʻrisida”gi Qonuni
(1993 - yil 28 - dekabr, 1002-XII-son).3.
Amaliy
Mavzuga oid test savollari, krossvord. Kompyuterda
amaliy ishlash
Nazariy
O`quvchilarning
auditoriyada
bajaradigan
mustaqil ishi
(topshiriqlari)
2
Fanlararo
aloqadorlik
Amaliy
Geografiya Matematika Informatika
Nazariy
Ta'lim vositalari
Nazariy
Adabiyotlar, Kompyuter, Slaydlar, tarqatmalar
Nazariy
Ta'lim metodlari
2
Aqliy hujum, Guruhlar bilan ishlash, Bahs, Namoyish, Ko`rgazmali
Mashgulot turi
Geoaxborot tizimining ta’rifi
Ajratilgan vaqt
(soat hisobida)
Mavzular
Izoh
Guruhlar va
sana
Скачать