Uploaded by Bahodir Ochilov

english words

advertisement
Wallet
hamyon
purse
hamyon
kettle
chovgun
Pavement
trautvar
traffic lights
svetafor
sofa
divan
diary
kundalik
mug
krujka
lipstick
lab bo’yog’I
towel
sochiq
soap
sovun
vegetables
sabzavotlar
clothes
kiyim kechaklar
inventor
kashfiyotchi
even
muntazam
high
yuqori, baland
ordinary
oddiy, odatiy
grew=grow
ulg’aymoq
neither
hech qaysisi, hech biri
instead
o’rniga
sitting
yig’ilish, majlis
things
narsa, buyumlar
printing=press
bosma mashina
own
o’z o’ziniki
trying
harakat qilmoq
gilder
aeroplan
decide
qaror qilmoq
perfect
mukammalashtirmoq
successfully
muvofaqqiyat bilan
engine
motor
put
qo’ysmoq, solmoq
propeller
parrak
broke-break
buzilmoq
up
tepaga, yuqoriga
Download