Загрузил Damir Xolboyev

7-маъруза

Реклама
Real vaqt tizimlari
7-ma’ruza: Real vaqtning o’rnatilgan
tizimlari
Dots., t.f.f.d. Xujayarov I.Sh.
1
Ma’ruza rejasi
Plan lecture
 7.1.
O’rnatilgan tizim xususiyatlari.
 7.2.
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar.
2
O’rnatilgan tizim xususiyatlari

Agar real vaqt rejimidagi har qanday axborot va boshqaruv tizimida ham axborot
(to'plash, o'zgartirish va qayta ishlash) va boshqarish (boshqaruv signallarini
shakllantirish va chiqarish) funktsiyalari mavjud bo'lsa, u holda o'rnatilgan tizimda
asosan boshqaruv funktsiyalari ustunlik qiladi. Axborot va boshqaruv tizimi kabi,
o'rnatilgan tizim ham real vaqt tizimidir.

O'rnatilgan tizimlar - bu boshqaradigan ob'ektlar bilan "integratsiyalashgan"
tizimlar hisoblanadi . Ularning elementlari amaliy jihatdan deyarli resurslar
bo’yicha cheklangan. Ushbu tizimlar uzoq hayot davriga ega, avtonom tizimlardir.
Ularning miqyosi va murakkabligi juda keng diapazonda o'zgarib turadi. Bu sanoat
va harbiy texnikaga, shuningdek, aqlli uy jihozlarining tobora kengayib borayotgan
ko'lamiga taalluqlidir.
3
O’rnatilgan tizim xususiyatlari

Kichik uskunalar (masalan, printer yoki robot) uchun o'rnatilgan tizimlar
ushbu uskunaning boshqa elektron komponentlari bilan bir xil platada
joylashgan protsessor bo'lishi mumkin. Miniatyura uskunalari (masalan,
mobil telefon) uchun o'rnatilgan tizimlar ushbu uskunaning yirik integral
sxemalaridan birining bir qismi bo'lishi mumkin. Ko'pgina hollarda,
o'rnatilgan tizimning dasturiy ta'minotini apparat, konstruktsiya va atrofmuhitdan ajratilgan holda ko'rib chiqish mumkin emas, u butun tizim bilan
birga ishlab chiqilgan.

Shunday qilib, o'rnatilgan hisoblash tizimlari (o'rnatilgan tizim) - bu
qat'iy belgilangan funktsiyalar to'plamini bajarish uchun mo'ljallangan va
yagona dizayndagi ob'ekt bilan birlashtirilgan boshqaruv yoki boshqaruv
ob'ekti bilan bevosita o'zaro aloqada bo'lgan maxsus tayyorlangan hisoblash
tizimlari.
4
O’rnatilgan tizim xususiyatlari

Maqsadiga ko'ra, o'rnatilgan tizimlar quyidagilarga bo'linadi:

- avtomatik boshqaruv tizimlari (ABT);
- o'lchash tizimlari va sensorlardan ma'lumot yig'ish tizimlari;


- ma'lumotlarni uzatish tizimlari (aloqa tizimlari);
-
harakatlanuvchi ob'ektlarni boshqarish tizimlari;

- umumiy maqsadli hisoblash tizimlarining quyi tizimlari.
5
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar
6
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar
7
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar
Taqsimlangan o'rnatilgan tizim - bu tarmoqda tarqalgan hisoblash tizimlaridir.
Bunday tizimlar komponentlar o'rtasida zaif aloqa mavjudligi bilan tavsiflanadi.
Zamonaviy taqsimlangan hisoblash tizimlarining asosiy xususiyatlari.
1.
O'zaro ta'sir qiluvchi tugunlar to'plami (ikkidan ortiq).
Bugungi kunda o'zaro ta'sir qiluvchi minglab o'rnatilgan protsessorlar birliklari
bo'lgan tizimlar qiziqish uyg'otmoqda.
2.
Inson aralashuvisiz boshqaruv tizimlarining bir qismi sifatida ishlash.
Bunday tizimlarda operator mavjud bo'lishi, ma'lumot olishi va qisman tizimning
ishlashiga ta'sir qilishi mumkin, ammo asosiy boshqaruv hajmi taqsimlangan
o’rnatilgan tizim tomonidan amalga oshiriladi.
8
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar
3.
Taqsimlangan hisoblash tizimlari yirik texnik ob'ektlarning bir qismi sifatida
(masalan, samolyot yoki bino) ishlatiladi yoki tabiiy tabiat ob'ektlari bilan o'zaro ta'sir
qiladi (masalan, atrof-muhit monitoringi majmualari, tarqoq ob'ektlarni muhofaza
qilish).
4.
Taqsimlangan hisoblash tizimlari cheklangan quvvat iste'moliga ega bo'lgan
alohida tugunlar bilan tavsiflanishi mumkin, fiksirlangan yoki moslashuvchan
topologiyaga ega, inson hayoti uchun muhim bo'lgan funktsiyalarni bajaradi, yuqori
texnologiyali amalga oshirishni talab qiladi (masalan, miniatyura moslashtirilgan katta
integral tizimlar shaklida).
9
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar
O'rnatilgan
tizimlarning
apparat
xususiyatlari.
O'rnatilgan
tizimlarni
yaratadigan asosiy eng murakkab va muhim komponentlar kontrollerlardir. Qoida
tariqasida, kontroller
funktsional jihatdan mustaqil qurilmadir. Kontroller umumiy
maqsadli kompyuter (diskovod), avtomobil dvigateli, mikroto'lqinli pech va tashqi
qurilmalarining ishlashini boshqarishi mumkin.
Taqsimlangan axborot va boshqaruv tizimlarida kontrollerlar nazorat qiluvchi
tarmoqlarga birlashtirilgan. Sanoat va bort kontrollerlari ishonchlilik va xavfsizlik
uchun ortib borayotgan talablarga bo'ysunadi. Kontrollerlar asosan real ob'ektni
(boshqaruv ob'ektini) boshqarish bilan shug'ullanganligi sababli, ular real vaqt rejimiga
rioya qilishlari kerak.
10
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar
O'rnatilgan
tizimlarning
apparat
xususiyatlari.
O'rnatilgan
tizimlarni
yaratadigan asosiy eng murakkab va muhim komponentlar kontrollerlardir. Qoida
tariqasida, kontroller
funktsional jihatdan mustaqil qurilmadir. Kontroller umumiy
maqsadli kompyuter (diskovod), avtomobil dvigateli, mikroto'lqinli pech va tashqi
qurilmalarining ishlashini boshqarishi mumkin.
Taqsimlangan axborot va boshqaruv tizimlarida kontrollerlar nazorat qiluvchi
tarmoqlarga birlashtirilgan. Sanoat va bort kontrollerlari ishonchlilik va xavfsizlik
uchun ortib borayotgan talablarga bo'ysunadi. Kontrollerlar asosan real ob'ektni
(boshqaruv ob'ektini) boshqarish bilan shug'ullanganligi sababli, ular real vaqt rejimiga
rioya qilishlari kerak.
11
Taqsimlangan o’rnatilgan tizimlar
Foydalanish joyiga ko'ra, kontrollerlarning
quyidagi turlari ajratiladi:
- sanoat kontrollerlari;
- asboblar kontrollerlari;
- bort kontrollerlari;
- o'rnatilgan kontrollerlari;
- mikrokontroller.
12
Adabiyotlar

1. ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
http://old.rf.unn.ru/rus/chairs/k7/RF_NNSU/real_time.pdf.

2. Architecture of distributed real-time embedded system. http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:688753/FULLTEXT02
13
Mustaqil ishlash uchun topshiriqlar:

Real vaqt o’rnatilgan tizimlari bo’yicha berilgan adabiyotlardan foydalanib
tahlil qiling

Izoh: dars mashg’ulotida berilgan bilimlarga qo’shimcha ma’lumotlarni to’plashkonspekt qilish
14
Скачать