Загрузил Mykhailo Glushkov

Glushkov LAB4

Реклама
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «Технічна Кібернетика й Інформаційні Технології
ім. проф. Р.В. Меркта»
Звіт з лабораторної роботи 4
Тема: КЛАСИ. Інкапсуляція та конструктори класу.
Виконав:
студент 3 курсу 2 групи КН
Глушков М.В.
Перевірив:
Даус Ю.В.
м. ОДЕСА – 2021 р.
Індивідуальне завдання. Варіант 4
Перед виконанням завдання потрібно самостійно визначити
закономірність зміни членів послідовності, щоб застосувати цикл,
умовний оператор або, якщо буде потрібно, оператор вибору. Виясніть, чи
збігається ряд, який ви аналізуєте.
using System;
Space dot = new Space();
Console.WriteLine("Введите значение Y в точке");
string dot.valuey = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Введите значение X в точке");
string dot.valuex = Console.ReadLine();
int AxisY = Convert.ToInt32(dot.valuey);
int AxisX = Convert.ToInt32(dot.valuex);
dot.PrintDistance();
dot.PrintObject();
class Space
{
public int valuex;
public int valuey;
public void PrintDistance()
{
double d = 0;
d = Math.Sqrt(Math.Pow(valuey,2)+Math.Pow(valuex,2));
Console.WriteLine("Расстояние от точки до начала координат равно")
Console.WriteLine(d);
}
public void PrintObject()
{
Console.WriteLine($"Координаты точки по Y: {valuey}
по X: {valuex}");
}
}
Координаты точки
Скачать