Uploaded by smaxamatyusupov360

Daftar

advertisement
Ta’lim sifatini baholash bo’yicah xalqaro
tadqiqotlarni amalga oshirish yuzasidan 1-davlat
ixtisoslashtirilgan umumtalim maktabi
tabiiy-ilmiy savodhonlikni baholash bo’yicha
toshiriqlar
Daftari
Viloyati____________________________________
Tumani ____________________________________
Maktab____________________________________
O’quvchining ismi, sharifi_____________________
___________________________________________
Download