Загрузил Javohir Shirinboyev

5

Реклама
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIMVAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
« Bank Moliya xizmatlari» fakulteti
420-guruh talabasi Uktamov Manucherning
« Moliyaviy menejment » fanidan
Mustaqil Ishi
O’qtuvchi: Ro'zibayeva N
Samarqand – 2022
Mavzu: Moliyaviy boshqaruvning zamonaviy jihatlari
6
3
10
7
5
1
9
4
8
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lotinchadan tarjima qlinganda “ajratilgan”, “uzunlik” ma’nolarini beradi.
Qaysi so‘z tashkil etuvchi, tarkibiy qism degan manoni anglatadi.
Tashkilotdan qarzdor bo‘lgan shaxs yoki tashkilot
boshqaruvchi so’ziga ma’nodosh so’z
italyanchadan tarjima qilinganda-suyanchiqli uzun kursi degan ma’noni
angalatadi
Qaysi so‘zi lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, sheriklik,birga ishtirok etish degan
ma’noni anglatadi?
Moliyaviy …..larning harakteriga karab, Moliya bozorini turkumlashning bir necha
usullari mavjud
Qarz majburiyatlari bozorida nima vaqtincha qarz sifatida bozorga chiqadi
… - alohida faktlar bilimidan umum bilimlarga (ya’ni qonunlar yoki boshqa amaliy
va zaruriy aloqalarni aks ettiradigan) o‘tish usulidir
10.Boshqaruv, qarzga olingan moddiy resurslardan maksimal foydalanish bilan qisqa
muddatlarda maqsadlarga erishishni o'z ichiga oladigan, moliyaviy boshqaruv tur
nomi
Javoblar
6
k
3
d
e
b
t
o
r
n
10
a
g
r
e
s
s
i
v
o
7
b
9
i
1
n
d
u
k
r
5
t
b
s
i
y
a
t
i
i
n
i
s
u
k
m
k
m
r
4
m e
n
e
j
e
r
o m p
o
n
t
8
p
u
l
i
2
k
e
n
t
Скачать