Uploaded by Abduradul Abduvaliyev

Mustaqil ishlar

advertisement
МТ ва А фанидан МУСТАҚИЛ ИШ мавзулари.
Мустақил таълим мавзулари
Берилган топшириқлар
Бажар.
муддат.
Ҳажми
(соатда)
1.
Маълумотлар
тузилмаси
фанига
кириш,
умумий
тушунчалар.
Mаълумотлар
тасвирлаш
босқичлари.
Маълумотларнинг стандарт
турлари ва уларнинг тавсифи.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
равишда
1
2.
С++
дастурлаш
тилида
маълумотлар турлари. Массив
ва
векторларнинг
фарқи.
Берилган массивдан вектор
хосил
килиш
дастурини
тузинг.
Дастурлашда
маълумотлар
тузилмасининг
ўрни
ва
аҳамияти. Маълумотларнинг
фойдаланувчи
томонидан
яратиладиган турлари ва
уларнинг тавсифи.
Динамик
маълумотлар
тузилмаси.Стек
ва
навбатларни
кўрсаткичли
рўйхат орқали ифодаланиши.
Мисолда изохли тахлил
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
1
5.
С++
дастурлаш
тилида
класслар,
уларни
ташкил
қилиш ва фойдаланишга доир
ДТлар тузинг ва тушунтиринг.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
6.
Дастурлашда
маълумотлар
тузилмасининг
ўрни
ва
аҳамияти.Векторлар ва уларни
хоссалари. 2 та усул билан 2 та
вектор хосил килиш дастурини
тузинг.
Дастурлашда
маълумотлар
тузилмасининг
ўрни
ва
аҳамияти.
Векторлар
.
Векторлар устида 4 та амал
бажаришга ва хосил бўлган 4та
векторни экранга чиқаришга
доир дастур тузинг.
С++
дастурлаш
тилида
структура
ва
синфлар
тушунчаси. Қиёсий тахлил .
Мисолларда намойиш қилиш.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
равишда
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
равишда
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
равишда
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
1
№
3.
4.
7.
8.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
1
1
1
тушунтиринг
9.
Динамик
МТлар.Граф
тушунчаси
ва
унинг
турлари.Графларни тасвирлаш
усуллари.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
10.
Статик
ва
яримстатик
маълумотлар
тузилмаси,
уларни тавсифи, фарқи. Статик
ва яримстатик маълумотлар
тузилмасига
доир
мисолларнинг ДТни тузинг.
Чизиқсиз МТлар. Дарахтлар.
Бинар
дарахтларни
қуриш.Улар устида амаллар.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Саналадиган ва курсаткичли
тоифалар,
уларни
эълон
килиш. 2 та саналадиган ва 2
та
курсаткичли
турдан
фойдаланишга
доир
дастурларни
изох
билан
тузинг.
Яримстатик маълумотлар
тузилмаси. Навбат, хоссалари.
Навбат хосил қилинг ва унда
4та амал бажаришга доир
дастур тузинг.
Яримстатик маълумотлар
тузилмаси. Стек, хоссалари.
Стекни массив шаклида хосил
қилинг ва унда 4та амал
бажаришга доир дастур
тузинг.
Дарахтсимон МТлар.Бинар
дарахтларни қуриш ва улар
устида амаллар. Мисол
тахлили билан.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Динамик турдаги маълумотлар
тузилмаси. Бир боғламли
рўйхат хосил қилинг ва уни
бошига 2та элемент қўйиш
дастурини тузинг.
Динамик турдаги маълумотлар
тузилмаси. Бир боғламли
рўйхат хосил қилинг ва унинг
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
доимий
равишда
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
1
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш ,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
Семестр
давомида
хар хафта
1
1
1
18.
19.
бошидан 3та элемент учириш
дастурини тузинг
Динамик турдаги маълумотлар
тузилмаси. Бир боғламли
рўйхат хосил қилинг ва унинг
охиридан 2 та элемент
ўчириш дастурини тузинг
Қидирув ва унинг вазифаси.
Массивда чизиқли қидирув
алгоритми ва унинг МТ га
қўлланиши ДТини тузинг.
тушунтиринг
мобайнида
доимий
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш,
мисоллар билан
тушунтиринг
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
1
20.
Қидирув ва унинг вазифаси. Адабиётлардан конспект
Индексли кетма-кет қидирув қилиш. Индивидуал
алгоритми
ва
унинг топшириқларни бажариш
қўлланиши ДТини тузинг.
21.
Қидирув ва унинг вазифаси. Адабиётлардан конспект
Бинар қидирув алгоритми ва қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
ДТини тузинг.Мисол.
22.
Саралаш
тушунчаси
ва
алгоритмлари. Саралашнинг
қатъий
усуллари.
Қўйиш
орқали саралаш ва уни
қўлланишига доир ДТ тузинг.
Саралаш
тушунчаси
ва
алгоритмлари. Танлаш орқали
саралаш ва уни қўлланишига
доир ДТ тузинг.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Саралаш
тушунчаси
ва
алгоритмлари. Саралашнинг
қатъий
усуллари.
Алмаштириш орқали саралаш
ва уни қўлланишига доир ДТ
тузинг.
Саралаш
алгоритмлари.
Саралашнинг
яхшиланган
усуллари. Шелл саралаш усули
ва уни қўлланишига доир ДТ
тузинг.
Саралаш
алгоритмлари.
Саралашнинг
яхшиланган
усуллари.
Тез
саралаш
(Quicksort) саралаш усули ва
уни қўлланишига ДТ тузинг.
Маълумотларни ташкил
қилишнинг калитларни
акслантириш усули
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
23.
24.
25.
26.
27.
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
1
1
1
1
1
1
1
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
(хешлаштириш). Хеш
функцияни танлаш қоидалари.
Саралаш алгоритмлари.
Саралашнинг яхшиланган
усуллари. Тез саралаш
(Quicksort) саралаш усули ва
уни қўлланишига ДТ тузинг.
Хешлаштириш
усули,самарадорлиги ва
камчиликлари. Коллизия
холати ва ундан чиқиш
қоидаси, рехешлаш
Саралаш
тушунчаси
ва
алгоритмлари. Саралашнинг
қатъий
усуллари.
Алмаштириш орқали саралаш
ва уни қўлланишига доир ДТ
тузинг.
Саралаш
алгоритмлари.
Саралашнинг
яхшиланган
усуллари. Шелл саралаш усули
ва уни қўлланишига доир ДТ
тузинг.
Яримстатик маълумотлар
тузилмаси. Навбат, хоссалари.
Навбат хосил қилинг ва унда
4та амал бажаришга доир
дастур тузинг.
Яримстатик маълумотлар
тузилмаси. Стек, хоссалари.
Стекни бир ўлчамли массив
шаклида хосил қилинг ва унда
4та амал бажаришга доир
дастур тузинг.
Яримстатик маълумотлар
тузилмаси. Дек, хоссалари.
Декни бир ўлчамли массив
шаклида хосил қилинг ва унда
6та амал бажаришга доир
дастур тузинг.
Қидирув ва унинг вазифаси.
Бинар қидирув алгоритми ва
ДТини тузинг.
Динамик турдаги маълумотлар
тузилмаси. Бир боғламли
рўйхат хосил қилинг ва уни
бошига 2та элемент қўйиш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
1
1
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
1
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
1
1
37.
38.
дастурини тузинг.
Динамик турдаги маълумотлар
тузилмаси. Бир богламли
руйхат хосил килинг ва унинг
ўртасига 2та элемент қўйиш
дастурини тузинг
Динамик турдаги маълумотлар
тузилмаси. Бир боғламли
рўйхат хосил қилинг ва унинг
ўртасидан 2 та элемент
ўчириш дастурини тузинг
Жами
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
Адабиётлардан конспект
қилиш. Индивидуал
топшириқларни бажариш
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
Семестр
давомида
хар хафта
мобайнида
доимий
1
1
51
Download