Загрузил strangertrust

Dars jadvali 27.03.2022 3-kurs

Реклама
"TASDIQLAYMAN"
O`quv ishlari bo`yicha prorekor
v.v.b. _________________ R.G'.Jumayev
"____" ____________ 2022 yil
2021-2022 o‘quv yili bahorgi jarayonda "fizika-matematika" fakulteti
DARS JADVALI
3-KURS
Juftlik:
1-1 FIZ-19
2
10:00
11:20
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Dushanba
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
1-2 FIZ-19
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Chorshanba
Payshanba
Juma
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l)
Ibragimov S.S.
501
Fan
Elektrodinamika (m)
Kvant mexanikasi (m)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (s)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Energetik resurslar (a)
O‘qituvchi
Auditoriya
Saidov Q.
402
Nasirova N.K.
513
Yo'ldosheva
414
Usmonova
101
Fan
Energetik resurslar (m)
Energetik resurslar (m)
Elektrodinamika
Kvant mexanikasi (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Nazarova N.M.
101
Nazarova N.M.
431
Saidov Q.S.
413
Nasirova N.K.
504
Fan
Kvant mexanikasi (a)
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (a)
O‘qituvchi
Auditoriya
Nasirova N.K.
411
Seshanba
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M
101
Hikmatov B.A.
405
Chorshanba
Nazarova N.M.
416
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l)
Ibragimov S.S.
501
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l) (14:3017:20)
Ibragimov S.S.
501
Juma
Juftlik:
2
10:00
11:20
Seshanba
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M
101
Dushanba
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Payshanba
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (a)
Hikmatov B.A.
427
Fan
Elektrodinamika (m)
Kvant mexanikasi (m)
Elektrodinamika (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Kvant mexanikasi (a)
Saidov Q.
402
Nasirova N.K.
513
Saidov Q.S.
416
Usmonova
101
Nasirova N.K.
417
Fan
Energetik resurslar (m)
Energetik resurslar (m)
Yosh fiziologiyasi va gigiena
Kvant mexanikasi (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Nazarova N.M.
101
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l) (14:3017:20)
Ibragimov S.S.
501
Nazarova N.M.
431
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l) (14:3017:20)
Ibragimov S.S.
501
Yo'ldosheva
417
Nasirova N.K.
504
O‘qituvchi
Auditoriya
Energetik resurslar (a)
Nazarova N.M.
101
Narzullayev M.N.
504
Umumiy pedagogika va psixologiya
(m)
UmarovB.B
101
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M
101
Shanba
Astranomoiya va astrofizika (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
Shanba
Astranomoiya va astrofizika (m)
Narzullayev M.N.
504
Umumiy pedagogika va psixologiya
(m)
UmarovB.B
101
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M
101
Juftlik:
1-3 FIZ-19
2
10:00
11:20
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Dushanba
Seshanba
Chorshanba
Fan
Astranomoiya va astrofizika (m)
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l) 8:30-11:20
O‘qituvchi
Auditoriya
Narzullayev M.N.
504
Mirzayev SH.M
101
Ibragimov S.S.
501
Fan
Energetik resurslar (m)
Elektrodinamika (a)
Axborot soati
Kvant mexanikasi (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Nazarova N.M.
504
Bekmurodova
413
Jabborova A.
504
Fan
Elektrodinamika (m)
Kvant mexanikasi (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Saidov Q.S.
504
Nosirova
513
Fan
Energetik resurslar (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Nazarova N.M.
402
Seshanba
Juftlik:
1-4 FIZ-19
2
10:00
11:20
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Dushanba
1-5 FIZ-19
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Juma
Shanba
Nasirova N.K.
504
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (a)
Hikmatov B.A.
418
Energetik resurslar (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Kvant mexanikasi (a)
Nazarova N.M.
423
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l) (14:3017:20)
Ibragimov S.S.
501
Chorshanba
Usmonova
101
Nasirova N.K.
418
Umumiy pedagogika va psixologiya
(m)
UmarovB.B
101
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M
101
Juma
Shanba
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
Yo'ldosheva
405
Payshanba
Fan
Astranomoiya va astrofizika (m)
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Narzullayev M.N.
504
Mirzayev SH.M
101
Fan
Energetik resurslar (m)
Yosh giziologiya
O‘qituvchi
Auditoriya
Nazarova N.M.
504
Yo'ldoshov L.T., Usmonova G.I.
418
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (a)
Hikmatov B.A.
405
Fan
Elektrodinamika (m)
Kvant mexanikasi(m)
Elektrodinamika (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Energetik resurslar (a)
O‘qituvchi
Auditoriya
Saidov Q.S.
504
Nosirova
513
Bekmurodova M.
405
Usmonova
101
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l) (14:3017:20)
Ibragimov S.S.
501
Payshanba
Nazarova N.M.
403
Fan
Energetik resurslar (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Nazarova N.M.
402
Seshanba
Juftlik:
2
10:00
11:20
Payshanba
Dushanba
Ibragimov S.S.
501
Kvant mexanikasi (m)
Nasirova N.K.
504
Umumiy pedagogika va psixologiya
(m)
UmarovB.B
101
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M
101
Kvant mexanikasi (a)
Nasirova N.K.
405
Juma
Fan
Astranomoiya va astrofizika (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Narzullayev M.N.
517
Shanba
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M
520
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Elektrodinamika (m)
Aripov B.H.
513
Saidov Q.S.
414
Fan
Kvant mexanikasi
O‘qituvchi
Auditoriya
Nosirova
403
Fan
Kvant mexanikasi
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Nosirova
403
Umumiy psixologiya va pedagogika
(m)
Rahmonova D.M.
403
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (m)
Mirzayev SH.M.
405
Chorshanba
Atom yadrosi va elementar
zarrachalar fizikasi (l) 8:30-11:20
Nasirova N.K.
513
Umumiy psixologiya va pedagogika
(a)
Rahmonova D.M.
414
Kvant mexanikasi
Energetik resurslar
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
Elektrodinamika (m)
Nasirova N.K.
421
Muxammedova D.
414
Aripov B.H.
513
Saidov Q.S.
414
Kvant mexanikasi
Juftlik:
1-1 MAT-19
2
10:00
11:20
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Dushanba
Seshanba
Fan
Matematik fizika tenglamalari (m)
Umumiy psixologiya va
pedagogika(a)
Axborot soati
O‘qituvchi
Jumayev J.J.
Ahmadov O.Sh.
Fuzaylova F.N.
Auditoriya
417
Matematik analizning tanlangan
boblari (m)
Sayliyeva G.R.
411
513
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
O‘qituvchi
Auditoriya
Matematik analizning tanlangan
boblari (a)
Sayliyeva G.R.
421
Fan
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
O‘qituvchi
Auditoriya
Odilova M.O.
421
Dushanba
Fan
Juftlik:
1-2 MAT-19
2
10:00
11:20
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
1-3 MAT-19
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Payshanba
Jumayev J.J.
411
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Rashidov A.Sh
411
Kompleks o'zgaruvchili
funksiyalar nazariyasi (m)
Latipov H.M.
417
Funksional analiz (m)
Matematika o'qitish metodikasi (s)
Funksional analiz (a)
Rasulov T.H.
411
Rashidov A.Sh
411
T.H. Rasulov
411
Kompleks o'zgaruvchili
funksiyalar nazariyasi (a)
Latipov H.M.
411
Payshanba
Matematik fizika tenglamalari (a)
Seshanba
Chorshanba
Juma
Umumiy psixologiya va
pedagogika(m)
Umarov B.B.
101
Kompleks o'zgaruvchili
funksiyalar nazariyasi (m)
Latipov H.M.
413
Shanba
102
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Rashidov A.Sh.
413
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Usmonova
102
Matematika o'qitish metodikasi (s)
Rashidov A.Sh.
431
Juma
Shanba
Fan
Matematika o'qitish metodikasi (s)
Axborot soati
O‘qituvchi
Auditoriya
Rashidov A.Sh.
405
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Rashidov A.Sh.
402
Umumiy psixologiya va
pedagogika(m)
Umarov B.B
101
Fuzaylova F.N.
102
Kompleks o'zgaruvchili
funksiyalar nazariyasi (m)
Latipov H.M.
402
Funksional analiz (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Jo'raqulova F.M.
423
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (a)
Ismoilova D.E.
429
Juma
Usmanova
102
O‘qituvchi
Auditoriya
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Rashidov A.Sh
431
Fan
Matematika o'qitish metodikasi (s)
O‘qituvchi
Auditoriya
Rashidov A.Sh.
416
Umumiy psixologiya va
pedagogika(a)
Ahmadov O.Sh.
414
Dushanba
Fan
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Juftlik:
2
Fan
10:00 O‘qituvchi
11:20 Auditoriya
3
11:30
12:50
Chorshanba
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Rashidov A.Sh.
431
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (a)
Umirqulova G.H
417
Odilova M.O.
403
Matematik analiz tanlangan
boblari (a)
Sayliyeva G.
431
Matematik analiz tanlangan
boblari (m)
Sayliyeva G.R.
431
Kompleks o'zgaruvchili
funksiyalar nazariyasi (m)
Latipov H.M.
513
Funksional analiz (m)
Seshanba
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Rashidov A.Sh
402
Chorshanba
Matematik fizika tenglamalari (a)
Turdiyev H.H.
102
Funksional analiz (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
Ismoilova D.E.
416
Odilova M.O.
102
Matematika o'qitish metodikasi (s) Matematika o'qitish metodikasi (s)
Rashidov A.Sh.
427
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
Rashidov A.Sh.
416
Baxronov B.I.
431
Payshanba
Matematik analiz tanlangan
boblari (m)
Sayliyeva G.R.
431
Kompleks o'zgaruvchili
funksiyalar nazariyasi (m)
Latipov H.M.
513
Funksional analiz (m)
Baxronov B.I.
431
Umumiy psixologiya va
pedagogika(m)
Umarov B.B
101
Matematik analiz tanlangan
boblari (a)
Abdullayeva M.
427
Umumiy psixologiya va
pedagogika(a)
Ahmadov O.Sh.
402
Shanba
Axborot soati
Fuzaylova F.N.
102
Kompleks o'zgaruvchili
funksiyalar nazariyasi (m)
Latipov H.M.
402
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Usmanova
102
Juftlik:
1-6 MAT-19
2
10:00
11:20
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Dushanba
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
Fan
Auditoriya
1-7 MAT-19
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
1-8 MAT-19
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Matematik analiz tanlangan
boblari (m)
Xodjiyev S.
504
Matematika o'qitish metodikasi (s) Matematik fizika tenglamalari (m)
Qurbonov G'.G'.
427
Merajova SH.B.
429
Payshanba
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Qurbonov G'.G'.
431
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
nazariyasi (a)
Latipov H.M.
Umirqulova G.
101
418
Matematik analiz tanlangan
boblari (a)
513
Juma
Umumiy psixologiya va
pedagogika(a)
Ahmadov O.Sh.
414
Urinova Sh. A.
103
Funksional analiz (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Baxronov B.I.
427
Usmonova
103
Funksional analiz (m)
Matematik fizika tenglamalari (a)
Umumiy psixologiya va
pedagogika(m)
Baxronov B.I.
429
Turdiyev H.
416
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
Latipov H.M.
101
Juma
O‘qituvchi
Auditoriya
Dushanba
Seshanba
Chorshanba
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
O‘qituvchi
Auditoriya
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Qurbonov G'.G'.
513
Fan
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
O‘qituvchi
Auditoriya
Odilova M.O.
411
Fan
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Juftlik:
2
10:00
11:20
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Qurbonov G'.G'.
513
Chorshanba
Fan
Juftlik:
2
10:00
11:20
Seshanba
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Matematik analiz tanlangan
boblari (m)
Xodjiyev S.X.
504
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
Latipov H.M.
101
Matematik fizika tenglamalari (m) Matematik fizika tenglamalari (a)
Merajova SH.B.
Jo'rayev F.M.
429
521
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
Matematika o'qitish metodikasi (s)
nazariyasi (a)
Qurbonov G'.G'.
Umirqulova G.
101
413
Dushanba
Seshanba
Chorshanba
Matematik analiz tanlangan
Matematika o'qitish metodikasi
Matematika o'qitish metodikasi (a)
boblari (a)
(m)
Sayliyeva G.R.
Jo'rayeva N.O.
Jo'rayeva N.O.
431
403
429
Matematika o'qitish metodikasi
Matematik fizika tenglamalari (m)
Matematika o'qitish metodikasi (a)
(m)
Jumayev J.J.
Jo'rayeva N.O.
Jo'rayeva N.O.
101
101
402
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
Matematik fizika tenglamalari (a)
nazariyasi (a)
nazariyasi (m)
Suyarov T.R.
Umirqulova G.
Umirqulova G.H.
423
417
101
Payshanba
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Qurbonov G'.G'.
431
Matematik analiz tanlangan
boblari (a)
Xodjiyev S.X.
429
Axborot soati
Umarov B.B
103
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Usmonova G.I., Odilova M.O
417
Shanba
Axborot soati
Urinova Sh. A.
103
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Funksional analiz (m)
Funksional analiz (a)
Baxronov B.I.
429
Baxronov B.I.
517
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
Latipov H.M.
101
Juma
Payshanba
Shanba
Usmonova
103
Umumiy psixologiya va
pedagogika(m)
Umarov B.B.
103
Shanba
Axborot soati
Urinova Sh. A.
103
Funksional analiz (m)
Funksional analiz (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Baxronov B.I.
402
Matematik analiz tanlangan
boblari (m)
Xodjiyev S.X.
402
Jo'raqulova F.M.
411
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
Umirqulova G.H.
431
Usmonova
103
Umumiy psixologiya va
pedagogika(m)
Umarov B.B.
103
Juftlik:
1-9 MAT-19
2
10:00
11:20
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Dushanba
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fan
Matematik fizika tenglamalari (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Jumayev J.J.
101
Matematik analizning tanlangan
boblari (a)
Abdullayeva M.
405
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
1-4 MAT-19
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Jo'rayeva N.O.
101
Chorshanba
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Jo'rayeva N.O.
429
Payshanba
Matematik fizika tenglamalari (a)
Funksional analiz (m)
Jo'rayev F.M.
431
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
Matematika o'qitish metodikasi (s)
nazariyasi (m)
Jo'rayeva N.O.
Umirqulova G.H.
423
101
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Juftlik:
Dushanba
Seshanba
Chorshanba
2
10:00
11:20
Auditoriya
Funksional analiz (a)
O‘qituvchi
Auditoriya
Latipov H.M.
418
3
11:30
12:50
Fan
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Aripov B.H.
429
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
Sharipova M.
429
Fan
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
Matematik analiz
Funksional analiz (m)
O‘qituvchi
Auditoriya
Aripov B H
414
Xodjiyev S.
413
Dushanba
Seshanba
Dilmurodov E.B.
429
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Mardonova F.
429
Chorshanba
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Juftlik:
2
10:00
11:20
1-5 MAT-19
Seshanba
3
11:30
12:50
4
13:00
14:20
5
14:30
15:50
Matematik analiz (m)
Xodjiyev S.
429
Axborot soati
Payshanba
O‘qituvchi
Auditoriya
Aripov B.H.
416
O‘qituvchi
Auditoriya
Aripov B.H.
429
Umumiy pedagogika va psixogiya
(a)
Rahmonova D.M.
402
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
Sharipova M.
429
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (a)
Sharipova M.
521
Fan
O‘qituvchi
Auditoriya
Fakultet dekani
Funksional analiz (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Baxronov B.I.
Ismoilova D.E.
Usmonova
402
414
103
Matematik analiz tanlangan
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
Umumiy psixologiya va
boblari (m)
nazariyasi (m)
pedagogika(m)
Xodjiyev S.X.
Umirqulova G.H.
Umarov B.B.
402
431
103
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (a)
Ismoilova D.E
402
Payshanba
Juma
Shanba
Umumiy pedagogika va psixologiya Umumiy pedagogika va psixologiya
(a)
(m)
Rahmonova D.M.
Rahmonova D.M.
427
104
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
Matematika o'qitish metodikasi (s)
Axborot soati
nazariyasi (m)
Mardonova F.
Sharipova M.
Fuzaylova F.N.
413
431
504
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (a)
Umirqulova G.
417
Yosh fiziologiyasi va gigiena (a)
Yosh fiziologiyasi va gigiena (m)
Shanba
Urinova Sh. A.
103
Fan
Fan
Juma
Juma
Shanba
Umumiy pedagogika va psixologiya
(m)
Rahmonova D.M.
104
Latipov H.M.
517
Kompleks o'zgaruvchi funksiyalar
nazariyasi (m)
Sharipova M.
431
Fuzaylova F.N.
504
Funksional analiz (m)
Matematika o'qitish metodikasi (s)
Matematik analiz (a)
Funksional analiz (a)
Dilmurodov E.B.
429
Matematika o'qitish metodikasi
(m)
Mardonova F.
429
Mardonova F.
427
Xodjiyev S.X.
417
Latipov H.M.
411
Matematik analiz (m)
Funksional analiz (a)
Xodjiyev S.
429
H.O. Jo'rayev
Axborot soati
Скачать