Uploaded by Мирзабек Файзуллаев

2700 words 25x108 t.meMurphyMrENGLISH

advertisement
1. plate -tarelka
2. name -ism,nomlamoq
3. place -joy,joylamoq
4. table -stol,jadval
5. face -yuz,yuzlashmoq,to’qnash kelmoq
6. late -kech
7. lake -ko’l
8. make -bajarmoq,majburlamoq
9. take -olmoq
10. date -sana,uchrashuv,uchrashib
yurmoq
11. gate -darvoza
12. save -tejamoq,qutqarmoq
13. game -o’yin
14. cake -keks,tort
15. mane -yol
16. tree -daraxt
17. street -ko’cha
18. me -men,meni,menga…
19. we -biz
20. she -u (jenskiy rod)
21. he -u (mujskoy rod)
22. green -yashil
23. see -ko’rmoq
24. sleep –uyqu,uxlamoq
25. need -kerak, ehtiyoj
26. meet -uchrashmoq
27. seed -urug’
28. steel -po’lat, temir
29. these -bular
30. nine -to’qqiz
31. five -besh
32. nice -yoqimli, yaxshi
33. tie -galstuk,bog’lamoq
34. my -mening
35. fly -pasha,uchmoq
36. time -vaqt, marotaba
37. pipe -truba (quvur)
38. rice -guruch
39. type –pechat qilmoq, tur
40. mine -meniki,kon
41. kite -varrak
42. line -chiziq, navbat
43. white -oq
44. rose -atirgul
45. nose -burun
46. no –yo’q, emas
47. stone -tosh, danak
48. go –bormoq
49. hope -umid,umid qilmoq
50. pole -qutb, ustun
51. so -shunday, shunday qilib
52. tone - ohang,tovush
53. home –uy
54. note -eslatma
55. spoke -spisa
56. those- ana ular
57. pupil -o’quvchi,ko’z qorachig’i
58. student -talaba
59. blue -moviy
60. tulip -lola
61. mute -soqov
62. tube -tubik,metro
63. cube -kub
64. six -olti
65. sit -o’tirmoq
66. big -katta
67. lip -lab
68. ill—kasal
69. in -ichida
70. it – u (sredniy rod)
71. pin -tugma
72. kill -o’ldirmoq
73. milk -sut, sog’moq
74. silk -ipak
75. still -hanuz ,sokin
76. thin –ingichka,ozg’in
77. thick –yo’g’on,qalin
78. this -bu
79. pick - termoq, tanlamoq
80. pen -ruchka
81. ten -o’n
82. red -qizil
83. bed -krovat, agat
84. leg -oyoq
85. left -chap
86. desk -parta
87. dress -ko’ylak, kiy(intir)moq
88. pencil -qalam
89. net -to’r, sof
90. set -to’plam,o’rnatmoq
91. hen -tovuq
92. tell -aytmoq,aytib bermoq
93. text -matn
94. what -nima
95. bag -sumka
96. man –erkak kishi
97. map -harita
98. flag –bayroq
99. lamp -lampa, chiroq
100.
bad -yomon
101.
hat –shapka,shylapa
102.
hand –qo’l
103.
stand –(tik) turmoq
104.
that -ana u
105.
apple -olma
106.
fat –yog’,semiz
107.
rat -kalamush
108.
flat -kvartira,tekis
109.
plan –reja,rejalashtirmoq
110.
tram -tramvay
111.
cap -kepka, qopqoq
112.
cat -mushuk
113.
back -orqa, bel
114.
black -qora
115.
and –va
116.
cock -xo’roz
117.
dog –it
118.
not –emas
119.
box -quti
120.
on -ustida
121.
stop -to’xta(t)moq
122.
clock -soat
123.
hot -issiq
124.
fox –tulki
125.
sock -paypoq
126.
bottle -shisha
127.
kind –mehribon,muloyim,tur
128.
what kind of -qanday
129.
book -kitob, zakaz qilmoq
130.
look -qaramoq, nigoh, qarash
131.
good -yaxshi
132.
foot – oyoq, fut(30cm)
133.
too - o’ta,juda, ham
134.
boot -sapog, botinok, bagaj
135.
room – hona, joy
136.
spoon –qoshiq
137.
cook –oshpaz,pishirmoq
138.
food -ovqat
139.
soon –tez orada
140.
cool -sovuq, sovitmoq
141.
fool –ahmoq,ahmoq qilmoq
142.
bus -avtobus
143.
plus -plyus
144.
cup –chashka
145.
up –tepaga…
146.
cut -kesmoq
147.
rub –artmoq,ishqalamoq
148.
hut –kulba
149.
hunt –ov,ovlamoq
150.
sun –quyosh
151.
colour –rang, rang bermoq
152.
car -mashina
153.
park -bog’ parkovka qilmoq
154.
yard –xovli
155.
dark –qora,qorong’u
156.
scarf -sharf
157.
arm –qo’l,qurol,qurollanmoq
158.
art -san’at
159.
harm -zarar,zarar yetkazmoq
160.
mark
–
baho,belgi,baholamoq,belgilamoq
161.
farm –ferma
162.
fork -vilka
163.
or –yoki
164.
form –sinf,forma,shakl,tuzmoq
165.
norm -meyor
166.
horn –shox,signal
167.
sort –nav, navlarga ajratmoq
168.
girl –qiz bola
169.
first - birinchi
170.
third - uchinchi
171.
skirt - yubka
172.
her – uni,uning…
173.
turn – burilish,burilmoq, navbat
174.
bird – qush
175.
fur – mo’yna
176.
term – atama,semester,shart
177.
exercise
–
mashq,mashq
qilmoq
178.
exercise-book - daftar
179.
note-book - daftar
180.
bench – skameyka
181.
kitchen –oshxona
182.
chair –stul, rais, raislik qilmoq
183.
shelf –tokcha
184.
shirt –ko’ylak
185.
shut –yopiq,yopmoq
186.
short –qisqa,kalta
187.
chin –jag’
188.
chess –shaxmat
189.
chick –jo’ja
190.
chart –jadval
191.
chest –ko’krak qafasi,sandiq
192.
lunch –lanch
193.
shake –silkitmoq,qaltiramoq
194.
sheet –choyshab,list
195.
ship – kema
196.
sheep – qo’y
197.
fish –baliq
198.
rush –shoshilmoq, tig’iz
199.
where –qayer…
200.
under –tagida
201.
open –ochiq,ochmoq
202.
minus –minus
203.
sofa –divan
204.
doctor –doktor
205.
absent –yo’q bo’lmoq (to be
absent from…)
206.
sister –opa,singil
207.
letter –xat,xarf
208.
little – kichik,oz
209.
dinner – tushlik
210.
supper –kechki ovqat
211.
lesson – dars
212.
garden –bog’
213.
corner –burchak
214.
farmer – fermer
215.
duster -lata
216.
over – ustidan
217.
summer – yoz
218.
pepper – murch
219.
former – sobiq
220.
member -a’zo
221.
winter –qish
222.
paper –qog’oz, gazeta
223.
butter –yog’
224.
autumn – kuz
225.
house –uy
226.
count – sanamoq
227.
round –yumaloq, atrofida
228.
blouse –kofta
229.
town –shaxarcha
230.
down- past…
231.
brown – jigarrang
232.
flower – gul
233.
sound –ovoz, tovush eshitilmoq
234.
pound – funt (0,453kg),angliya
pul birligi
235.
ground – yer, tuproq ,qo’nmoq
236.
power – kuch,tok
237.
boy – o’g’il bola
238.
point – nuqta,ishora qilmoq
239.
toy – o’yinchoq
240.
coin – tanga
241.
oil -neft, yog’
242.
noise – shovqin, ovoz
243.
old –eski,qari
244.
do – bajarmoq
245.
to – ga
246.
who –kim
247.
whom – kimni
248.
woman – ayol
249.
young –yosh
250.
window – deraza
251.
yellow – sariq
252.
show – ko’rsatmoq,tomosha
253.
follow
–amal
qilmoq,ta’kib
qilmoq
254.
pillow – bolish
255.
shallow – sayoz
256.
narrow – tor
257.
hold
–ushlab
turmoq,
o’tkazmoq
258.
work – ish, ishlamoq
259.
worker – ishchi
260.
how –qanday
261.
now –xozir
262.
school – maktab, gala (baliq)
263.
picture –rasm, tasavvur qilmoq,
tasvirlamoq
264.
put –qo’ymoq,joylashtirmoq
265.
teacher –o’qituvchi
266.
teach –o’qitmoq,o’rgatmoq
267.
read –o’qimoq
268.
clean –toza, tozalamoq
269.
please – iltimos
270.
speak – gapirmoq
271.
sea – dengiz
272.
leaf –barg
273.
beach – plyaj
274.
lead – yetaklamoq olib bormoq
275.
seat – o’rindiq
276.
leave – tark etmoq
277.
tea – choy
278.
which –qaysi
279.
whose – kimning
280.
week – xafta
281.
well –quduq, yaxshi
282.
win –g’alaba qilmmoq, yutmoq
283.
grow – o’s(tir)moq
284.
snow – qor
285.
slow – sekin
286.
blow – esmoq, puflamoq
287.
ball –koptok
288.
all –barcha, hamma
289.
tall –baland
290.
small –kichik
291.
wall –devor
292.
call –tel qilmoq,chaqirmoq
293.
hall – zal, koridor
294.
fall –yiqilmoq,kuz
295.
stall – peshtaxta
296.
watch
–
soat,kuzatmoq,ko’rmoq
297.
wash – yuvmoq
298.
wardrobe – kiyim shkafi
299.
water – suv,sug’ormoq
300.
wasp – ari
301.
war –urush
302.
warn –ogohlantirmoq
303.
warm –iliq, isitmmoq
304.
floor –pol,qavat
305.
sweet – shirin
306.
eight –sakkiz
307.
they –ular
308.
grey –kul rang
309.
play - o’yin, o’ynamoq, pyessa
310.
say – aytmoq
311.
right –o’ng,to’g’ri,xaq-xuquq
312.
friend – do’st
313.
two –ikki
314.
rain – yomg’ir
315.
day –kun
316.
pay – to’lov, to’lamoq
317.
child –yosh bola
318.
four –to’rt
319.
hair –soch
320.
fair –malla,yarmarka,adolatli
321.
head – bosh
322.
field –dala,soxa
323.
factory –fabrika
324.
one –bir
325.
ear –quloq,boshoq
326.
eye – ko’z
327.
seven –yetti
328.
eleven –o’n bir
329.
twelve – o’n ikki
330.
thirteen –o’n uch
331.
fourteen – o’n to’rt
332.
fifteen – o’n besh
333.
sixteen –o’n olti
334.
seventeen – o’n yeti
335.
eighteen – o’n sakkiz
336.
nineteen –o’n to’qqiz
337.
twenty –yigirma
338.
thirty –o’ttiz
339.
forty – qirq
340.
fifty –ellik
341.
sixty – oltmish
342.
seventy –yetmish
343.
eighty –sakson
344.
ninety – to’qson
345.
hundred –yuz
346.
suit – kostyum, mos kelmoq
347.
glass – stakan, shisha
348.
sideboard - servant
349.
coat -palto
350.
telephone –telefon, qo’ng’iroq
qilmoq
351.
armchair - kreslo
352.
here – shu yer
353.
there – u yer
354.
shoe – tufli , taqa, taqalamoq
355.
new – yangi
356.
news – yangiliklar
357.
newspaper - gazeta
358.
square - kvadrat, maydon
359.
many – ko’p
360.
much - ko’p
361.
very - juda
362.
key – kalit
363.
king - qirol
364.
queen - qirolicha
365.
kingdom - qirollik
366.
city – shaxar
367.
lane – tor ko’cha, yo’lak
368.
basket –savat
369.
some –ba’zi, bir oz, bir necha
370.
night – tun
371.
heart – yurak
372.
draw – chizmoq, sudramoq,
tortmoq
373.
write - yozmoq
374.
come - kelmoq
375.
I - men
376.
you – sen, siz
377.
your –sening, sizning
378.
his – uning
379.
their – ularmig
380.
our – bizning
381.
its – uning
382.
happy – quvnoq, xursand
383.
birthday – tug’ilgan kun
384.
dear - aziz, qadrli, qimmat
385.
bright – yorqin, yorug’, porloq
386.
until - gacha
387.
till - gacha
388.
birth – tug’ilish
389.
today – bugun
390.
sunday – yakshanba
391.
monday - dushanba
392.
tuesday – seshanba
393.
wednesday - shorshanba
394.
thursday -payshanba
395.
friday- juma
396.
saturday- shanba
397.
second –soniya, ikkinchi
398.
january – yanvar
399.
february- febral
400.
march- mart
401.
april – aprel
402.
may – may
403.
june – iyun
404.
july - iyul
405.
agust -avgust
406.
september- sentabr
407.
october - oktabr
408.
november -noyabr
409.
december- dekabr
410.
have – ega bo’lmoq
411.
family – oila
412.
son – o’g’il
413.
daughter - qiz
414.
brother –aka, uka
415.
mother – ona
416.
father – ota
417.
parents – ota-ona
418.
aunt –amma,hola
419.
uncle –tog’a, amaki
420.
grandfather -buva
421.
grandmother – buvi
422.
village -qishloq
423.
stocking -chulki
424.
morning –tong
425.
evening – oqshom
426.
thank – rahmat aytmoq,
minnatdor bo’lmoq
427.
long – uzun
428.
ink - siyox
429.
link – rishta, ulamoq
430.
think – o’ylamoq
431.
wink – ko’z qismoq
432.
wing – qanot
433.
bring – olib kelmoq
434.
song – ashula, qo’shiq
435.
sing -kuylamoq
436.
ring –uzuk, jiringlamoq
437.
spring –prujina, buloq, sakrash,
sakramoq,baxor
438.
give -bermoq
439.
living-room - mexmonxona
440.
dining-room -oshxona
441.
bedroom – yotoqxona
442.
bathroom - vannaxona
443.
above - ustida
444.
near – yaqin, yonida,
yaqinlashmoq
445.
in front of – oldida
446.
opposite - qarshisida
447.
in the middle of – o’rtasida
448.
behind - orqasida
449.
between - orasida
450.
wrong –xato, noto’g’ri
451.
put smth on – kiyib olmoq
452.
take smth off – yechmoq
(kiyimni)
453.
kitchen-garden - tomorqa
454.
mouse - sichqon
455.
poor –bechora, kambag’al
456.
eat - yemoq
457.
address –manzil, murojaat
qilmoq
458.
Number – raqam,son
459.
Month - oy
460.
Moon – oy
461.
Year –yil
462.
Last –o’tgan, davom etmoq
463.
Next –keyimg, kelasi
464.
Each – xar
465.
Alone – yolg’iz
466.
Rest – dam,dam olmoq
467.
Except – dan tashqari
468.
Leap –sakrash, sakramoq
469.
Leap-year –kabisa yili
470.
Way – yo’l, usul, yo’sin
471.
Bread - non
472.
Usually - odatda
473.
Often – tez-tez
474.
Sometimes – ba’zan
475.
Always – doimo
476.
Never – xech qachon
477.
Every – xar
478.
Breakfast – nonushta
479.
Piece – bo’lak, parcha, qism
480.
Peace - tinchlik
481.
Part – bo’lak, qism
482.
Get up – uyg’onmoq
483.
Half - yarim
484.
Quarter - chorak
485.
Blackboard - doska
486.
Board – tahta
487.
Side – tomon,taraf
488.
Drink – ichimlik, ichmoq
489.
Touch - tegmoq
490.
Far - uzoq
491.
Sky – osmon
492.
Walk – sayr, sayr qilmoq,
yurmoq
493.
Once - bir marotaba, qachonki
494.
At once - darrov
495.
Why nima uchun
496.
Minute - daqiqa
497.
Sign – belgi, ishora, imzo
qo’ymoq
498.
Just – adolatli, endiroqda, faqat
499.
Thing - narsa
500.
Everything – hamma narsa
501.
Learn – o’rganmoq, o’qimoq
502.
Together - birgalikda
503.
Age –asr , yosh
504.
Run – yugurmoq, boshqarmoq
505.
Prize – mukofot
506.
Season –fasl, mavsum
507.
Weather – ob-xavo
508.
Leather –charm
509.
Cold - sovuq
510.
Use –foyda, foydalanmoq
511.
Nothing – xech narsa
512.
Because - chunki
513.
Soup – sho’rva
514.
Same – bir xil, aynan
515.
Listen - tinglamoq
516.
Loud – baland (ovoz)
517.
Matter – modda, muammo
518.
It does not matter – ahamiyati
yo’q
519.
Duty – burch, vazifa, boj
520.
To be on duty – navbatchi
bo’lmoq
521.
Live - yashamoq
522.
Ask – so’ramoq
523.
Answer – javob, javob bermoq
524.
Classroom - sinfxona
525.
Present- sovg’a, taqdim etmoq
526.
To be present – mavjud
bo’lmoq
527.
Again – qayta, yana
528.
Hard – qattiq, qiyin
529.
Finger - barmoq
530.
Tooth – tish
531.
Pull - tortmoq
532.
Push -turtmoq
533.
Jump –sakrash, sakramoq
534.
Love – sevgi, sevmoq
535.
Help – yordam, yordam bermoq
536.
Then – so’ng, keyin, o’sha
paytda
537.
Before – avval, oldin, ilgari
538.
After – keyin, so’ng
539.
Pig- cho’chka
540.
For – uchun, mobaynida,chunki
541.
Large – katta
542.
But – ammo, lekin, biroq, dan
tashqari
543.
Cow - sigir
544.
Fine – ajoyib, zo’r, jarima,
jarima solmoq
545.
Bookcase – kitob javoni
546.
Case – sumka, kelishik, ish
(yuridik)
547.
Doll – qo’g’irchoq
548.
Door - eshik
549.
With – bilan
550.
From – ….dan
551.
Pleasure – xuzur, xalovat
552.
Page – saxifa, paj
553.
Question – savol, so’roq qilmoq
554.
Chalk – bo’r
555.
To be made of – yasalgan
556.
Correct – to’g’ri, to’g’rilamoq
557.
Coffee - kofe
558.
Mug - krujka
559.
Unit – birlik
560.
Jacket – jiket, kostyum
561.
Raincoat – plash
562.
Umbrella – soyabon
563.
Describe - tasvirlamoq
564.
Dormitory – yotoqxona
565.
Out - ...dan
566.
Either (or) - yo
567.
Neither (nor) – na
568.
Carry – ko’tarib yurmoq,
tashimoq
569.
Let –ruxsat bermoq
570.
Introduce - tanishtirmoq
571.
Glad - xursand
572.
Sentence – gap, xukm, xukm
qilmoq
573.
Afternoon – tushdan keyin
574.
Midday – kun o’rtasi, qiyom
vaqti
575.
Midnight – yarim kecha
576.
Wife – rafiqa, xotin
577.
Husband – er
578.
Office – idora
579.
Wear – kiyib yurmoq
580.
To be called - atalmoq
581.
Clothes – kiyimlar
582.
Cotton – paxta
583.
Wool - yung
584.
Nylon – neylon
585.
Handbag – qo’l sumkasi
586.
Thousand – ming
587.
Tights – kolgotki
588.
Situation – xolat, vaziyat
589.
Description – ta’rif, tasvir
590.
Find - topmoq
591.
Mild – yumshoq (xarakter, obxavo)
592.
Might – kuch,qudrat, mumkin
593.
Fight – urush, janjal, urushmoq
594.
Light –yengil, yorug’,
tutashtirmoq
595.
Party – partiya, bazm
596.
Talk – suhbat, gaplashmoq
597.
Choose - tanlamoq
598.
Course – kurs, yo’nalish
599.
Of course – albatta
600.
Not at all – arzimaydi
601.
Don’t mention it – arzimaydi
602.
Difficult – qiyin
603.
Interesting – qiziqarli
604.
Ready – tayyor
605.
To be ready for – biror narsa
u/n tayyor bo’lmoq
606.
Conversation – suhbat
607.
Definite - aniq
608.
Indefinite - noaniq
609.
Article – maqola, artikl
610.
Compare – taqqoslamoq
611.
Apple-tree – olma daraxti
612.
Institute – institute
613.
University – universitet
614.
Profession – kasb
615.
Look after – parvarish qilmoq
616.
College – kollej
617.
Look for - izlamoq
618.
Begin – boshla(n)moq
619.
Wish – tilak,tilamoq
620.
About – haqida, chamasi,
atrofida
621.
Great – buyuk, katta, ajoyib
622.
Celebrate - nishonlamoq
623.
Slogan – shior
624.
Meeting – uchrashuv
625.
Demonstration – namoyish
626.
Impressive – ta’sirli, taassurot
qoldiruvchi
627.
Sharp – o’tkir
628.
Claw – tirnoq (xayvon)
629.
Run away – qochib ketmoq
630.
Cinema – kinoteatr
631.
Driver – haydovchi
632.
Film – plyonka, film
633.
Football – futbol, koptok
634.
Hospital - kasalxona
635.
Know - bilmoq
636.
Machine – uskuna
637.
Milkmaid – sut sog’uvchi
638.
Playground – o’yin maydoni
639.
Sorry – afsuslanmoq
640.
Tractor – traktor
641.
Fare – yo’l kira
642.
Care – g’amxo’rlik, ~ qilmoq
643.
Stairs – zina
644.
Pair – (bir) juft
645.
Hear - eshitmoq
646.
Clear – aniq, ravshan
647.
Cheer – dalda bermoq
648.
Fear – qo’rquv, qo’rqmoq
649.
Quick – tez
650.
Quite – sokin, tinch
651.
Few – bir necha
652.
Other - boshqa
653.
Another - boshqa
654.
Hang – ilmoq, osmoq
655.
A lot of - ko’p
656.
Centre - markaz
657.
Balcony – balkon
658.
Shed - ombor
659.
Duck – o’rdak
660.
Forest – o’rmon
661.
Wood – yog’och, tahta, o’rmon
662.
Carpet – polos, gilam
663.
Rug – gilam
664.
Curtain - parda
665.
Fireplace – kamin
666.
Block – to’sib qo’ymoq, kvartal
667.
Corridor – koridor
668.
Cupboard – idish tovoq shkafi
669.
Gas –gaz, benzin
670.
Hall-stand – veshalka
671.
High - baland
672.
Lift – lift, ko’tarmoq
673.
Elevator – lift
674.
Low – past
675.
Only – faqat, yolg’iz
676.
People – insonlar
677.
Piano –pianino
678.
Refrigerator - muzlatgich
679.
Person – shaxs, kishi
680.
Fridge – muzlatgich
681.
Get – olmoq, bormoq, topmoq
682.
Lay – qo’ymoq
683.
Be – bo’lmoq
684.
Copy – nusxa, ~ ko’chirmoq
685.
Turn on - yoqmoq
686.
Turn off – o’chirmoq
687.
Switch – vklyuchatel
688.
Switch on - yoqmoq
689.
Switch off – o’chirmoq
690.
Already – allaqachon
691.
Yet - xanuz
692.
Take away – olib tashlamoq
693.
Salt – tuz
694.
Soap – sovun
695.
Fruit – meva
696.
Prepare - tayyorlamoq
697.
Yesterday - kecha
698.
Tomorrow – ertaga
699.
Dry – quruq, quritmoq
700.
Knife - pichoq
701.
Help yourself (to smth) – oling
702.
With pleasure – bajonidil
703.
Meat – go’sht
704.
Underline – tagiga chizib
qo’ymoq
705.
Towel - sochiq
706.
Word – so’z
707.
Brush – cho’tka, cho’tkalamoq
708.
Dish – idish , taom
709.
Porridge – bo’tqa
710.
Sugar – shakar
711.
Housewife – uy bekasi
712.
Lemon – limon
713.
Lump – bo’lak (oq qant)
714.
Dust – chang, chang artmoq
715.
Early – erta
716.
Finish – tugatmoq,
tamomlamoq
717.
Pass – dovon, o’tmoq
(imtixon), uzatib yubormoq
718.
Radio – radio
719.
Stay - qolmoq
720.
Sweep - supurmoq
721.
Vegetable – sabzavot
722.
Holiday – ta’til, bayram
723.
During – mobaynida
724.
Library - kutubxona
725.
Homework – uy vazifasi
726.
Gentle – muloyim
727.
General – umumiy, general
728.
Gym – sportzal
729.
Photo – rasm
730.
Physics – fizika
731.
Physical – jismoniy
732.
Alphabet – alfavit
733.
Frost - ayoz
734.
Sunny – quyoshli
735.
Cloudy – bulutli
736.
Wind - shamol
737.
Windy – shamolli
738.
Rainy – yomg’irli
739.
Snowy – qorli
740.
Storm – bo’ron
741.
Stormy – bo’ronli
742.
Frosty – ayozli
743.
Chilly – ayozli
744.
Salty – sho’r
745.
Skate – konki, konkida uchmoq
746.
Ski – chang’I uchmoq
747.
End – tugamoq, uch
748.
Literature – adabiyot
749.
Botany – botanika
750.
Mathematics – matematika
751.
History - tarix
752.
Geography – geografiya
753.
Labor – ish, mehnat
754.
Train – poezd,
shug’ullan(tir)moq
755.
Music - musiqa
756.
Physical training – jismoniy
tarbiya
757.
Subject – fan, ega
758.
Librarian – kutubxonachi
759.
Skating-rink –yahmalak
760.
Understand - tushunmoq
761.
Time-table - jadval
762.
Hour – soat
763.
Drawing – chizma, rasm
764.
Mix – aralashtirmoq,
chalkashtirmoq
765.
Laboratory - laboratoriya
766.
Chemistry – kimyo
767.
Biology - biologiya
768.
Also – shuningdek
769.
Break – tanaffus, sin(dir)moq
770.
Club – klub
771.
Concert – konsert
772.
Portrait – surat
773.
Sport –sport
774.
Workshop - ustaxona
775.
Café - kafe
776.
Post office – pochta
777.
Theater – teatr
778.
Shop – magazine, bozor uchar
qilmoq
779.
Museum – muzey
780.
Hotel - mexmonxona
781.
Country – mamlakat, qishloq
782.
Ago – avval, oldin
783.
Language – til
784.
Apron – fartuk
785.
Smile – tabassum, ~ qilmoq
786.
Tongue – til
787.
To have a talk –
suhbatlashmoq, gaplashmoq
788.
Traffic – yo’l xarakati
789.
Road – yo’l
790.
Deck – paluba (kema, samolyot
borti)
791.
Conductor – dirijor, chipta
sotuvchi
792.
Straight – tekis, ravon
793.
Along – bo’ylab
794.
Beautiful – chiroyli
795.
Build - qurmoq
796.
Building - bino
797.
Buy – sotib olmoq, xarid qilmoq
798.
Capital – poytaxt, mablag’
799.
Change – o’zgarish, qaytim,
o’zgartirmoq
800.
Keep the change – qaytimi
kerakmas
801.
Cross – kesib o’tmoq
802.
Crossing - chorraxa
803.
Get on - chiqmoq
804.
Get off - tushmoq
805.
Modern – zamonaviy
806.
Ancient – qadimiy
807.
Quickly – tez
808.
Fast - tez
809.
Trolley-bus - trolleybus
810.
Turning – burilish
811.
Wonderful – ajoyib
812.
Camp – oromgoh
813.
Life – hayot
814.
Death – o’lim
815.
Die – o’lmoq
816.
Join – ulamoq, qo’shilmoq
817.
Classmate – sinfdosh
818.
Exciting – xayajonli
819.
Organize - tashkillashtirmoq
820.
Poem – she’r
821.
Poetry – she’riyat
822.
Poet – shoir
823.
Poetess – shoira
824.
Cheese – pishlog’
825.
Dance – raqs, raqsga tushmoq
826.
Parade – parad
827.
Salute – Salyut, salomlashmoq
828.
Report – xabar bermoq, raport
829.
Mushroom – qo’ziqorin
830.
Hairbrush - taroq
831.
Story - hikoya
832.
Revolution – inqilob
833.
Study – o’rganmoq, o’qimoq,
kabinet
834.
Organization – tashkilot
835.
Remember - eslamoq
836.
Forget - unutmoq
837.
Example - namuna
838.
Promise – va’da, va’da bermoq
839.
Fire – olov, yong’in, ishdan
bo’shatmoq
840.
Leader – boshliq, yetakchi
841.
Organizer – tashkilotchi
842.
River – daryo
843.
Section – bo’lim, seksiya
844.
Swim - suzmoq
845.
Tent – chodir
846.
Take part - qatnashmoq
847.
Take place – sodir bo’lmoq
848.
Participate – qatnashmoq
849.
As - ..day,..dek;xuddi,sifatida
850.
March – bir qator bo’lib yurmoq
851.
Ticket – chipta,jarima, ~
solmoq
852.
Demonstrate –
ko’satmoq,namoyish qilmoq
853.
Uniform - maktab formasi
854.
Attention – e’tibor
855.
Pay attention to – e’tibor
bermoq
856.
Attentive – e’tiborli
857.
Inattentive – e’tiborsiz
858.
Laugh – kulmoq
859.
Laughter –
kulgi,kulish,qahqaha
860.
Algebra - algebra
861.
Geometry - geometriya
862.
Blossom – gul,gullash,gullamoq
863.
Decorate – bezamoq,bezatmoq
864.
Decoration – bezak
865.
Illumination –yoritish
866.
Tribune - minbar
867.
Placard –plakat,afisha
868.
Writer - yozuvchi
869.
Content –ichidagi
narsalar,mamnun xursand
870.
Beginning - boshlanish
871.
Spell – imlo,yozish
qoidasi,orfografiya, xarflab aytmoq
872.
Task –topshiriq,ish,dars,vazifa
873.
Title –sarlavha,nom,unvon
874.
Reader –o’quvchi
875.
Money -pul
876.
Artist -rassom
877.
Glove –qo’lqop
878.
Handkerchief –ro’molcha
879.
Kerchief –ro’mol
880.
Scent –
hid,is,atir;hidlamoq,iskamoq
881.
Hit –zarba,turtki;urmoq,zarba
bermoq
882.
Pond –hovuz,havza,sun’iy ko’l
883.
Sledge -chana
884.
Hill –tepa,tepalik,balandlik
885.
If- agar
886.
Top –eng yuqori,eng
baland;cho’qqi,uch
887.
Ride -minmoq
888.
Ice -muz
889.
Ice-cream -muzqaymoq
890.
Cream -qaymoq,krem
891.
Suddenly –to’satdan
892.
Ladder –narvon,pog’ona
893.
Crawl –sudralish,emeklab
yurish
894.
Rope –arqon,arg’amchi,arqon
bilan bog’lamoq
895.
Try –sinash,urunish;harakat
qilmoq,sinab ko’rmoq
896.
Silly –tentak,ahmoqona,aqli
zaif
897.
Pronounce –talaffuz qilmoq
898.
Silent –jimlik,sokinlik
899.
Pronunciation -talaffuz
900.
Angry –jaxli chiqqan
901.
Infant –go’dak,chaqaloq
902.
Primary (junior) school –
boshlang’ich maktab
903.
Secondary school –o’rta
maktab
904.
Kindergarten –bog’cha
905.
Nursery school – bog’cha
906.
Nurse –hamshira,enaga
907.
Paint –chizmoq,bo’yamoq
908.
Register –jurnal,ro’yhatga
olmoq
909.
Possible –mumkin,ehtimol
910.
Impossible –mumkin emas
911.
Head master –boshliq,direktor
912.
Director –
direktor,dirijor,rejissor
913.
Principal –bosh, asosiy,maktab
direktori
914.
Dirty –kir,iflos
915.
Dirt –loy,balchiq;yer,tuproq
916.
Clever -aqlli
917.
Tower -minora
918.
Prison -qamoqxona
919.
Jail - qamoqxona
920.
Raven –quzg’un
921.
Guard –soqchi,qorovul;himoya
qilmoq
922.
Gun –qurol,miltiq
923.
Rifle - miltiq
924.
Revolver –to’pponcha
925.
Bridge –ko’prik
926.
Discovery -kashfiyot
927.
South -janub
928.
East -sharq
929.
North -shimol
930.
Discover –kashf qilmoq
931.
Bell –qo’ng’iroq
932.
Parliament -parlament
933.
Charge –zaryad;ayblash
934.
To be in charge of –mas’ul
bo’lmoq
935.
Weigh –
tortmoq(tarozida),muloxaza qilmoq
936.
Weight –og’irlik
937.
Rich –boy,badavlat
938.
Site – turgan joy,joy
939.
Rise –ko’tarilmoq
940.
To be born –tug’ilmoq
941.
To fall ill –kasal bo’lmoq
942.
Crutches –qo’ltiq tayoq
943.
Horse -ot
944.
Travel –sayoha,sayohat qilmoq
945.
Order –buyruq bermoq
946.
Friendship –do’stlik
947.
Important -muhim
948.
Catch –ushlab olmoq
949.
Lick -yalamoq
950.
Notice –sezmoq,sezib qolmoq
951.
Free –bo’sh (vaqt)
952.
Sell -sotmoq
953.
Animal -xayvon
954.
Lion -sher
955.
Tortoise -toshbaqa
956.
Turtle -toshbaqa
957.
Newt -triton
958.
Rod –xipchin,novda,savag’ich
959.
Bucket -paqir
960.
Boat -qayiq
961.
Water-lily – nilufar gul
962.
Mouth –og’iz
963.
Taste –maza,ta’m,did;tatib
ko’rmoq
964.
Grasshopper -chigirtka
965.
As if –xuddi,go’yo
966.
Hungry -och
967.
Saucer -likopcha
968.
Offend –xafa qilmoq,haqorat
qilmoq,ranjitmoq
969.
Aquarium -akvarium
970.
Pet –uy xayvoni
971.
Magazine -jurnal
972.
Lean –oriq,ozg’in;yog’siz
go’sht,tiranmoq
973.
Arrest - qamoqqa
olish,qamoqqa olmoq
974.
Reminiscenceestalik,yodgorlik,xotira
975.
Exilequvg’in,surgun,badarg’a;surgun
qilmoq
976.
Peasant –dehqon,dehqonga oid
977.
Owner –xo’jayin,sohib,egasi
978.
Own –egador bo’lmoq
979.
Plant –o’simlik
980.
Pie -pirog
981.
Decide –qaror qilmoq
982.
International -xalqaro
983.
Weak – zaif,kuchsiz
984.
Wait-kutmoq
985.
Decision - qaror
986.
Shy - uyatchan
987.
Blind –ko’r
988.
Recite –yoddan aytib bermoq
989.
Drum – do’mbira
990.
Faith –vafo,e’tiqod,ishonch
991.
Faithful -vafodor
992.
True –xaqiqiy, rost
993.
Truth -xaqiqat
994.
To tell the truth – rostini
aytmoq
995.
Cemetery -qabriston
996.
Graveyard –qabriston,mozor
997.
Master –xo’jayin,mukammal
egallamoq
998.
Grave –qabr,go’r
999.
Tomb – qabr,go’r
1000.
Coffin -tobut
1001.
Tombstone -qabrtoshi
1002.
Funeral –o’lim marosimi
1003.
Collar -yoqa
1004.
Sleeve -yeng
1005.
Freedom -ozodlik
1006.
Mayor –mer,shaxar hokimi
1007.
Gold -oltin
1008.
Silver -kumush
1009.
At last -vanihoyat
1010.
Hole –
teshik,tuynuk,kavak;teshmoq o’ymoq
1011.
Sail –yelkan,yelkanli
kema,kemada suzish,kemada suzmoq
1012.
Different –xar-xil,farqli
1013.
Goods –tovar,mol,yuk,buyum
1014.
Servant -xizmatkor
1015.
Captain –kapitan,boshqarmoq
1016.
Church –cherkov,butxona
1017.
Palace –saroy,qasr,koshona
1018.
Castle –qal’a,saroy
1019.
Mosque -masjid
1020.
Marry –
uylantirmoq,uylanmoq;erga
bermoq,erga tegmoq
1021.
Divorce –
ajrashish,ajirim,ajrashmoq
1022.
Adventure -sarguzasht
1023.
Treasure –qimmatbaho
narsa,boylik,xazina
1024.
Island -orol
1025.
Isle -orol
1026.
Kidnap –odamlarni o’g’irlamoq
1027.
Knock –taqqillatmoq,eshik
qoqmoq
1028.
Beer -pivo
1029.
Nephew –o’g’il jiyan
1030.
Niece –qiz jiyan
1031.
Friendly –do’stona
1032.
Sudden -kutilmagan
1033.
Climb –ko’tarilish(chiqish)
1034.
Race –
poyga,musobaqa;poygada
qatnashmoq
1035.
Pancake –blin,quymoq
1036.
Frying-pan -tova
1037.
Throw –irg’itib
yubormoq,tashlab yubormoq
1038.
Drop –
tomchi,qultim,tomchilamoq
1039.
Winner –g’olib
1040.
Egg -tuxum
1041.
Photography –
rasm,fotografiya,surat
1042.
Carve –o’yib naqsh
solmoq,o’ymoq
1043.
Hobby –hobbi,sevimli
mashg’ulot
1044.
Fix –ta’mirlamoq,tuzatmoq
1045.
Competition –
musobaqa,bellashuv
1046.
Compete –
musobaqalashmoq,bellashmoq
1047.
Stick –
tayoq,hassa,aso;suqmoq;sanchmoq’ti
qmoq;yopishtirmoq,yelimlamoq
1048.
Straw –poxol,somon,xashak
1049.
Fireworks -mushakbozlik
1050.
Guy –bola,yigit;qo’riqchi
1051.
Funny –kulgili,ajoyib;qiziq
1052.
Fire-brigade –o’t o’chiruvchilar
1053.
Fireman –o’t o’chiruvchi
1054.
Hurry -shoshilmoq
1055.
Hose – shlang
1056.
In time -vaqtida
1057.
Tiger –yo’lbars
1058.
Performance –
namoyish;tomosha;ijro,bajarish
1059.
Clearly – aniq, ravshan
1060.
Cage –qafas,katak;qafasga
qamab qo’ymoq
1061.
Chain –zanjir;zanjirlamoq
1062.
Blood –qon;qonamoq
1063.
Flood –suv toshqini,suv
ko’tarilishi;suv toshmoq
1064.
Pain –o’griq
1065.
Station –stansiya,vokzal
1066.
Platform –platforma;minbar
1067.
Porter –hammol,yuk
tashuvchi;darvozabon;eshik qorovuli
1068.
Shore –qirg’oq,sohil,bo’y
1069.
Overturn –yuqoridan
tashlash,qulatish;yuqotidan tashlab
yubormoq
1070.
Rock –
qoya,jarlik;silkinmoq,tebranmoq;ip
yigiradigan charx
1071.
Sand –qum,shag’al;sayoz
joy,sayozlik
1072.
Cave –
g’or;teshmoq,o’ymoq;oldini
olish,ogohlantirish
1073.
Beacon –mash’al
1074.
Tide –dengiz suvining
ko’tarilishi va pasayishi;oqim,to’lqin
1075.
Wave –to’lqin
mavji;hilpiramoq;likillamoq;chayqalmo
q
1076.
Helicopter -vertolyot
1077.
Plane -samolyot
1078.
Secret –sir,sirli
1079.
Dragon –
ajdaho,ajdar;iblis,shayton
1080.
Ruin –xaroba,vayrona;xarob
qilmoq
1081.
Scratch –tirnalgan
joy;timdalamoq;qashimoq
1082.
Crash –gumburlash,qarsqurs;avariya;gumburlab yiqilmoq
1083.
Frighten –
qo’rqitmoq,cho’chitmoq
1084.
Sniff –shipillash,shipillagan
ovoz,pish-pish
1085.
Adjective -sifat
1086.
Noun -ot
1087.
Pronoun -olmosh
1088.
Adverb -ravish
1089.
Conjunction –bog’lovchi
1090.
Interjection –undov;xitob
nido,xayqiriq
1091.
Numeral –son,raqam
1092.
Plural –ko’plik
1093.
Singular -birlik
1094.
Preposition -predlog
1095.
Verb –fe’l
1096.
Vocabulary –lug’at,so’z boyligi
1097.
State –
davlat,shtat,xolat,ta’kidlamoq
1098.
Glue –yelim,yelimlamoq
1099.
Perfect -mukammal
1100.
Mean –
anglatmoq,baxil.qizg’onchiq
1101.
Chapter-bob,bo’lim
1102.
Rule- qoida,boshqarmoq
1103.
Ruler –jazvar,boshqaruvchi
1104.
Bold –jasur, dovyurak
1105.
Keep -saqlamoq
1106.
Flight –reys (samolyot)
1107.
Bark -tishlamoq
1108.
Shark -akula
1109.
To be afraid of –biron narsadan
qo’rqmoq
1110.
Proverb -maqol
1111.
Skyscraper –osmono’par
imorat,ko’p qavatli baland bino
1112.
Mount tog’;ko’tarilmoq,yuksalmoq,oshmoq
1113.
Mountain –tog’
1114.
Bathe –cho’milish;cho’milmoq
1115.
Shade –soya,ko’lanka;qorong’i
qilmoq
1116.
Ocean -okean
1117.
Bank –bank,sohil,bo’y
1118.
Ceiling -shift
1119.
Vase –guldon, vaza
1120.
District -tuman,okrug,nohiya
1121.
Discuss –muhokama qilmoq
1122.
Discussion –yechim,
muhokama
1123.
Spend –
o’tkazmoq(vaqtni);sarflamoq
1124.
Send –yubormoq,jo’natmoq
1125.
Seaside –dengiz qirg’og’i
1126.
Wheat –bug’doy
1127.
Harvest –g’alla, xosil, xosil
yig’moq
1128.
Potato -kartoshka
1129.
Tomato -pomidor
1130.
Gather –yig’moq,termoq
1131.
Wealth -boylik
1132.
Wealthy -boy
1133.
Health –sog’lik
1134.
Healthy –sog’lom
1135.
Electricity -elektr
1136.
Lorry –yuk mashinasi
1137.
Truck –yuk mashinasi
1138.
Combine –
kombayn;birlashtirmoq
1139.
Grass –o’t,maysa
1140.
While –davomid, mobaynida
1141.
Plot –yer maydoni
1142.
Visit –ziyorat;ziyorat qilmoq
1143.
Else –yana,boshqa
1144.
Shine –porlamoq,nur sochmoq
1145.
Bouquet -dasta
1146.
Lottery -lotereya
1147.
Pub –sharobxona,mayxona
1148.
Meadow –o’tloq,yaylov
1149.
Hay –pichan,xashak
1150.
Program -programma
1151.
Operate –
ishlamoq,boshqarmoq;operatsiya
qilmoq
1152.
Victory –yutuq,g’alaba
1153.
Hero -qahramon
1154.
Heroine –qahramon(ayol)
1155.
Army -armiya
1156.
Anniversary -yubiley
1157.
Unity –birlik,hamjihatlik
1158.
Land –yer;qo’nmoq
1159.
Without -..siz
1160.
Struggle –
kurash,jang;kurashmoq
1161.
Against -..ga qarshi
1162.
Landlord –ijaraga beradigan uy
egasi,katta mulk egasi
1163.
Attack –hujum,hujum qilmoq
1164.
Enemy -dushman
1165.
Foe -dushman
1166.
Decree –
farmon,qaror,farmoyish;qonun
kuchiga kiritmoq
1167.
World –olam,dunyo
1168.
Receive –qabul qilmoq
1169.
Greeting –salomlashuv, tabrik
1170.
Greet –
salomlashmoq;salomlashish
1171.
Stamp –mark, muhr,
muhrlamoq
1172.
Telegram -telegramma
1173.
Constitution -konstitutsiya
1174.
Country-side - qishloq
1175.
Tradition –urf-odat
1176.
Expedition -ekspeditsiya
1177.
Delegation -vakil,delegatsiya
1178.
Postcard -otkritka
1179.
Christmas -rojdestvo
1180.
Easter –Pasxa(bayram)
1181.
Strong -kuchli
1182.
Powerful -kuchli
1183.
Mall –univermag
1184.
Department store -univermag
1185.
Store –do’kon;omborda
saqlamoq,g’amlamoq
1186.
Department –bo’lim
1187.
Bakery -nonvoyxona
1188.
Baker -nonvoy
1189.
Shrink –
tirishtirmoq,burishtirmoq,bujmaytirmo
q
1190.
Fade –so’lmoq,qurimoq,rangi
o’chmoq
1191.
Try on –kiyib ko’rmoq
1192.
Cost –turmoq(narx)
1193.
Show off –ko’z- ko’z qilmoq,
maqtanmoq
1194.
Sausage –kolbasa,sosiska
1195.
Market -bozor
1196.
Price -narx
1197.
Shopping –bozor-uchar;bozor
qilmoq
1198.
Slowly -sekin
1199.
Enough -yetarli
1200.
Dairy -kundalik
1201.
Joke –xazil,xazillashmoq
1202.
Agree –kelishmoq,rozi bo’lmoq
1203.
Full –to’la
1204.
Novel -roman
1205.
Interest –qiziqish,qiziqmoq
1206.
Swimmer -suzuvchi
1207.
Jumper –sakrovchi;jemper
1208.
Singer –qo’shiqchi
1209.
Favourite -sevimli
1210.
Author -muallif
1211.
Translate –tarjima qilmoq
1212.
Translation -tarjima
1213.
Idea –fikr,o’y
1214.
Popular -taniqli
1215.
Passive –
faoliyatsiz,harakatsiz,sust;majhul
nisbat
1216.
Active –faol,serharakat;amal
qilib turgan
1217.
Exhibition –
ko’rgazma,namoyish
1218.
Bookshop –kitob do’koni
1219.
Foreign –chet
el,xorijiy;notanish
1220.
Native –shu yerli,tub joyda
tug’ilgan kishi
1221.
Science -fan
1222.
Famous -taniqli
1223.
Climate -iqlim
1224.
Population -axoli
1225.
Area –hudud,maydon
1226.
Republic -respublika
1227.
Political -siyosiy
1228.
Border –chegara;chegaradosh
bo’lmoq
1229.
Vary –
o’zgartirmoq,o’zgarmoq;farq qilmoq
1230.
Atlas –geografik atlas;atlas
1231.
Since -..dan beri
1232.
Collect –
yig’moq,termoq,to’plamoq
1233.
Collection –yig’im,to’plam
1234.
Coast –dengiz qirg’og’i;qirg’oq
bo’ylab suzmoq
1235.
Swap – o’rnini almashtirmoq
1236.
Politics -siyosat
1237.
Politician -siyosatchi
1238.
Photographer -suratchi
1239.
Stadium -stadion
1240.
Result –natija,samara
1241.
Event –voqea,hodisa;musobaqa
1242.
Medal -medal
1243.
Record –ovoz yozish;ovoz
yozmoq
1244.
Enjoy –huzur
qilmoq,roxatlanmoq
1245.
Lose –yo’qotmoq,yo’qotib
qo’ymoq, yutkizmoq
1246.
Basketball -basketbol
1247.
Volleyball -volleybol
1248.
Tennis -tennis
1249.
Soccer -futbol
1250.
Hockey -hokkey
1251.
Table tennis –sto’l tennisi
1252.
Sportsman -sportchi
1253.
Athletics -atletikachi
1254.
Match –gugurt; o’yin(futbol) ;
birlahstirmoq
1255.
Interview –intervyu ,suxbat
1256.
Nicely -yoqimli
1257.
Beautifully -chiroyli
1258.
Happily –xursand,baxtli
1259.
Badly -yomon
1260.
Champion –chempion,g’olib
1261.
Championship –
g’oliblik,chempionat
1262.
Correctly –to’g’ri
1263.
Team -jamoa
1264.
Splendid – ajoyib, zo’r
1265.
Score –ochko, gol urmoq
1266.
Goal –gol, maqsad
1267.
Bronze –bronza,bronzadan
yasalgaan
1268.
Favour –
xayrixoxlik,moyillik;iltifot ko’rsatish
1269.
Excellent –a’lo,oliy
1270.
Referee –juri;hakam
1271.
action –harakat, faoliyat
1272.
loudly –baland(ovozda)
1273.
brightly –yorug’
1274.
act –ish,muomala;harakat
qilmoq
1275.
spectator -tomoshabin
1276.
unhappy –baxtsiz,omadsiz
1277.
progressive –ilg’or,taraqqiy
etayotgan
1278.
police -politsiya
1279.
festival –tantanali
bayram,festival
1280.
air –havo,havo almashtirmoq
1281.
fresh –
yangi,musaffo,toza,tiniq,yorqin
1282.
hike –ekskursiya,piyoda sayr
qilish
1283.
souvenir –esdalik,yodgorlik
1284.
silence -jimlik
1285.
such –
shunday,bunday,shunaqa
1286.
explain -tushintirmoq
1287.
meal –ovqat;ovqat yemoq
1288.
body -tana
1289.
breathe –nafas olmoq
1290.
shoulder -yelka
1291.
main -asosiy
1292.
knee -tizza
1293.
go in for –shug’illanmoq (sport
bilan)
1294.
kneel –cho’kkalamoq,tiz
cho’kmoq
1295.
retell –aytib bermoq
1296.
sailor –matros,dengizchi
1297.
useful -foydali
1298.
useless -foydasiz
1299.
drown –cho’kmoq,cho’ktirmoq
1300.
found –asos solmoq
1301.
raft –sol,parom;paromda
o’tkazmoq
1302.
tool –asbob,uskuna
1303.
fable –
masal,to’qima,zarbulmasal;cho’pchak,
ertak
1304.
ass -eshak
1305.
Donkey - eshak
1306.
Beat - urmoq
1307.
Zoo – xayvonot bog’i
1308.
Underground – metro, yer osti
1309.
Subway - metro
1310.
Elephant – fil
1311.
Giraffe – jiraf
1312.
Sea-lion – tyulen, dengiz
mushugi
1313.
Polar bear – oq ayiq
1314.
Bear – ayiq, chidamoq, tug’moq
1315.
Monkey - maymun
1316.
Camel - tuya
1317.
Circus – sirk
1318.
Protest- e’tiroz,norozilik;e’tiroz
bildirmoq
1319.
Progress –
ilgarilash,yutuq;ilgarilamoq
1320.
Reed -qamish
1321.
Monster -maxluq
1322.
Track –yo’l;iz
1323.
Suck –so’rimoq
1324.
Through -orqali
1325.
Hollow -g’ovak
1326.
Terrible –juda yomon,mudhish
1327.
Strict –qattiq qo’l
1328.
Bomb –bomba;portlatmoq
1329.
Brave –jasur,dovyurak,mard
1330.
Bravery –jasurlik,mardlik
1331.
Kiss –bo’sa;o’pmoq
1332.
Moment -laxza
1333.
Clown -masxaraboz
1334.
Clap –qarsak chalmoq
1335.
Applaud -olqishlamoq
1336.
Aviation -aviatsiya
1337.
Pilot -uchuvchi
1338.
Battle –jang;jang qilmoq
1339.
Parachute -parashut
1340.
Pen-name -taxallus
1341.
Printer –printer
1342.
Publish –nashr etmoq
1343.
Publisher -nashriyotchi
1344.
Jam –qiyom,murabbo,qisilib
qolmoq
1345.
Fence –to’siq,qo’rg’on
1346.
Hedge –devorgul to’sig’i
1347.
Whitewash -oxaklamoq
1348.
Pocket –cho’ntak
1349.
Dead –o’lik,murda
1350.
Alive -tirik
1351.
Secretary –kotib(a)
1352.
Colony -mustamlaka
1353.
Policy -siyosat
1354.
Giant –dev;baxaybat,ulkan
1355.
Roof -tom
1356.
Central -markaziy
1357.
Committee –qo’mmita
1358.
Soldier -askar
1359.
Raise –ko’tarmoq
1360.
Signal -signal
1361.
Journalist -jurnalist
1362.
Correspondent -muxbir
1363.
Typhus -tif
1364.
Bury –dafn etmoq,ko’mmoq
1365.
Fall asleep –uxlab qolmoq
1366.
Hide –yashir(in);teri
1367.
Sad -xafa
1368.
Tourist -turist
1369.
Transport -transport
1370.
Scientist –olim
1371.
Painter – rassom,bo’yoqchi
1372.
Sword -qilich
1373.
Eve -arafa
1374.
Strike –ish tashlash; ish
tashlamoq, urmoq,zarba bermoq
1375.
Luck -omad
1376.
Lucky -omadli
1377.
Coal –ko’mir
1378.
Toss –otmoq,suzmoq
1379.
Corn -don
1380.
Worry –muammo;xavotir
olmoq
1381.
Mile –milya(1600 metr)
1382.
Syllable –bo’g’in
1383.
Make up -kosmetika
1384.
Handwriting –
husnixat,qo’lyozma
1385.
Rabbit -quyon
1386.
Hare -quyon
1387.
Earth –yer ,tuproq
1388.
Voice –ovoz,sas;nisbat
1389.
Heap –uyum,to’plamoq
1390.
Pretty -chiroyli
1391.
Plump –to’lishgan
1392.
Perhaps -ehtimol
1393.
Wooden –yog’och,yog’ochdan
yasalgan
1394.
Pinafore -fartuk
1395.
Dictation -diktant
1396.
Seal –muhr;muhrlamoq;dengiz
mushugi
1397.
Drift –oqim;oqim bilan suzmoq
1398.
Current –joriy,oqim
1399.
Move –harakat, harakat qilmoq,
ko’chib ketmoq
1400.
Distance -masofa
1401.
Distant -uzoq
1402.
Whale -kit
1403.
Dolphin -delfin
1404.
Throat -tomoq
1405.
Tail -dum
1406.
Suspender –bog’ich
1407.
Swallow –qaldirg’och;yutib
yubormoq
1408.
Hiccup –hiqqichoq,~ tutmoq
1409.
Grate-maydalamoq,g’ashiga
tegmoq,g’ichirlamoq
1410.
Wide - keng
1411.
Canal -kanal
1412.
String – ip, sim
1413.
Earn – ishlab topmoq, sazovor
bo’lmoq
1414.
In turn – navbatma- navbat
1415.
Danger – xavf, xatar
1416.
To be in (out of) danger – xavf
ostida bo’lmoq, xavfdan xoli bo’lmoq
1417.
Dangerous – xavfli, xatarli
1418.
Enter – (xonaga, institutga)
kirmoq
1419.
Composition – insho
1420.
Essay – insho
1421.
Education – ta’lim, tarbiya
1422.
Crew – kema jamoasi
1423.
Bar – bar, buffet, temir
panjara, plitka(shokolad,sovun)
1424.
Examination - imtixon
1425.
Educate – ta’lim bermoq
1426.
Examine – tekshirmoq,
sinamoq
1427.
Movement - xarakat
1428.
Grammar – grammatika
1429.
Dictionary – lug’at
1430.
Official - rasmiy
1431.
Nation – millat
1432.
National – milliy
1433.
Continent – qit’a
1434.
Steam – bug’
1435.
Engine – motor
1436.
Textile – to’qimachilik, mato
1437.
Iron – temir, dazmol, ~ qilmoq
1438.
Vapor – bug’
1439.
Envelope – konvert
1440.
Relation – qarindosh,
munosabat, rishta, aloqa
1441.
Rider – chavandoz
1442.
Hunter – ovchi
1443.
Nest - in
1444.
Eagle – burgut
1445.
Branch – novda, shox, soxa
1446.
Below - ostida
1447.
Relative – qarindosh
1448.
In order to – maqsadida
1449.
Monument - xaykal
1450.
Statue – xaykal
1451.
Culture – madaniyat
1452.
Cultural – madaniy
1453.
Government – xukumat, davlat
1454.
Berry – meva
1455.
Wig – yasama soch
1456.
Govern – boshqarmoq, idora
etmoq
1457.
Guest - mehmon
1458.
Host – mezbon
1459.
Hostess – mezbon ayol
1460.
Success - muvaffaqiyat
1461.
Succeed – muvaffaq bo’lmoq
1462.
Successful – muvaffaqiyatli
1463.
Successfully - muvaffaqiyatli
1464.
Even – xatto, tekis, juft (son)
1465.
Odd – g’alati, toq (son)
1466.
Sculptor – xaykaltarosh
1467.
Sculpture – xaykal
1468.
Symbol – ramz, timsol, ramz
1469.
Risk – tavakkalchilik, tavakkal
qilmoq
1470.
Fir - archa
1471.
Passenger – yo’lovchi
1472.
Orchard – mevali bog’
1473.
Invite – taklif qilmoq
1474.
Enjoyable - yoqimli
1475.
Pack – pachka, joylamoq
1476.
Trip – sayohat
1477.
Excursion – ekskursiya, sayr
1478.
Journey – sayohat
1479.
Wolf – bo’ri
1480.
Ordinary – oddiy,sodda
1481.
Business – ish, biznes
1482.
Pleasant – yoqimli, maroqli
1483.
Port – bandargoh, port
1484.
Railway – temir yo’li
1485.
Booking-office – kassa (temir
yo’l)
1486.
Box-office – kassa (teatr,
kinoteatr)
1487.
Comfortable – qulay, shinam
1488.
Disagree – norozi bo’lmoq
1489.
Suitcase – chemodan
1490.
Carriage -
1491.
Heavy – og’ir
1492.
See off – kuzatib qo’ymoq
1493.
Cattle – chorva
1494.
Rucksack – ryukzag
1495.
Civil – grajdanskiy, fuqarolik
1496.
Exploit – birovning
mehnatidan(kuchidan)foydalanmoq;qa
xramonlik,mardlik,jasorat
1497.
Changeable –
o’zgaruvchan,o’zgarib turadigan
1498.
Eatable –yesa
bo’ladigan,yeyishli
1499.
Fulfil –bajarmoq,o’yobga
chiqarmoq
1500.
Colorful –rangli,rangdor
1501.
Candle –cham,mayoq
1502.
Both -ikkalasi
1503.
Society -jamiyat
1504.
Sight –qarash,ko’rish;diqqatga
sazovor joylar;nuqtai nazar
1505.
Sightseeing –diqqatga sazovor
joylarni tomosha qilish
1506.
Arrive –yetib bormoq, ~
kelmoq
1507.
Gallery -galereya
1508.
Industry -sanoat
1509.
Industrial -sanoatlashgan
1510.
Proud –faxr(lanish)(lanmoq)
1511.
To be proud of -…dan
faxrlamoq
1512.
Whole –barcha,butun,hamma
1513.
Advise –maslaxat bermoq
1514.
Advice -maslaxat
1515.
Economic -iqtisodiy
1516.
Several –bir necha,bir qator
1517.
To be situated –…da joylashgan
bo’lmoq
1518.
View –
fikr,qarash;ko’rinish,qiyofa;chexra,aft;
muhokama qilmoq,ko’rib chiqmoq
1519.
Busy -band
1520.
President -prezident
1521.
Slum –kulba,vayrona
1522.
Unemployment -ishsizlik
1523.
Achievement –
yutuq,muvaffaqiyat,g’alaba
1524.
Achieve –erishmoq, yetishmoq
1525.
Employ –ishga qabul qilmoq
1526.
Employer –ishga oluvchi shaxs
1527.
Employee -ishchi
1528.
Finance -moliya
1529.
Financial -moliyaviy
1530.
Unemployed -ishsiz
1531.
Model –andaza,namuna
,ibrat,model
1532.
Restaurant -restoran
1533.
Defeat –
mag’lubiyat;mag’lubiyatga uchramoq
1534.
Close –yopiq;yaqin
1535.
Differ –farq,farqlamoq
1536.
Eastern –g’arbiy
1537.
Western -sharqiy
1538.
Northern -shimoliy
1539.
Southern -janubiy
1540.
Temperature –
temperatura,havo xarorati
1541.
Region –o’lka,viloyat,tuman
,mintaqa,hudud
1542.
Flow –oqim ;oqmoq
1543.
Cover –qoplamoq,muqova,g’ilof
1544.
Agriculture –qishloq xo’jaligi
1545.
Develop –rivojlan(tir)moq
1546.
Development –
taraqqiyot,rivojlanish
1547.
Belong -…ga tegishli bo’lmoq
1548.
Consist -…dan iborat
bo’lmoq,tuzilgan bo’lmoq,tashkil
topmoq
1549.
Agricultural –qishloq xo’jaligiga
oid
1550.
Nationality -millat
1551.
Loss –talofat,yo’qotish, ziyon
1552.
suffer – azoblanmoq
1553.
become – bo’lib qolmoq
1554.
beside – yonida, oldida
1555.
besides - ..dan tashqari
1556.
especially – ayniqsa, xususan
1557.
produce – ishlab chiqarmoq
1558.
producer – ishlab chiqaruvchi
1559.
product – maxsulot
1560.
production – ishlab chiqarish,
maxsulot
1561.
productive – unumdor, samarali
1562.
unproductive – unumsiz,
samarasiz
1563.
territory – hudud, territoriya
1564.
equal – teng, teng bo’lmoq
1565.
twin – egizak, egiz, Javzo
1566.
propose – taklif qilmoq
1567.
proposal – taklif
1568.
destroy – buzmoq, vayron
qilmoq
1569.
wet – ho’l, nam, ivitmoq, ho’l
qilmoq
1570.
damp – nam, zax,namlamoq,
ivitmoq
1571.
actor – aktyor
1572.
actress - aktrisa
1573.
ballet – balet
1574.
cloak-room – yechinish joyi
(razdevalka)
1575.
comedy – komediya
1576.
tragedy – fojea, falokat
1577.
drama – drama,fojea, mojaro
1578.
interval – tanaffus, oraliq,
masofa
1579.
opera –opera
1580.
orchestra – orkestr
1581.
perform – ijro etmoq, amalga
oshirmoq, bajarmoq
1582.
stage - sahna, bosqich,
sahnalashtirmoq
1583.
bill – tumshuq, xisob raqami,
to’lovnoma, qonun loyihasi
1584.
choir – xor
1585.
row – qator, janjal, eshkak
eshmoq
1586.
variety – xar xillilik, turli tuman
1587.
lemonade - limonad
1588.
group – guruh, guruhlamoq
1589.
impression – taassurot
1590.
newsreel – kinoxronika,
kinojurnal
1591.
real – haqiqiy, asl, chin
1592.
invade – bostirib kirmoq
(mamalakatga)
1593.
invader – bosqinchi
1594.
reality – voqelik, haqiqat
1595.
liberate – ozod qilmoq
1596.
citizen – fuqaro
1597.
citizenship – fuqarolik
1598.
defense – mudofaa, himoya
1599.
defend – mudofaa qilmoq,
himoya qilmoq
1600.
scene – sahna, manzara, joy
(ish harakat sodir bo’lgan)
1601.
Province – viloyat, poytaxtdan
uzoqdagi joy
1602.
Provincial – viloyatga oid
1603.
Amateur – havaskor
1604.
Professional – yuqori malakali,
usta, mohir
1605.
Invitation – taklifnoma
1606.
Card – qarta, kartochka,
otkritka
1607.
Happiness – baxt, saodat
1608.
Helpless – nochor, bechora
1609.
Coldness – sovuqlik, befarqlik
1610.
Illness – kasallik, xastalik, dard
1611.
Disease – kasallik, xastalik,
dard
1612.
Colorless - rangsiz
1613.
Lifeless – o’lik, zerikarli
1614.
Endless – tuganmas, cheksiz,
son-sanoqsiz
1615.
Richness – mo’llik, ko’plik, biror
narsaga boylik
1616.
Homeless – uysiz, boshpanasiz
1617.
Darkness – qorong’ilik, zulmat,
zimiston
1618.
Brightness – yorqinlik,
yorug’lilik, aniqlilik
1619.
Screen – ekran
1620.
Buyer – xaridor
1621.
Dancer – raqosa, o’yinchi
1622.
Peaceful – osoyishta,
tinchliksevar
1623.
Speech - nutq
1624.
Strange – g’alati, notanish
1625.
Extraordinary – g’alati,
g’ayrioddiy
1626.
Put off – orqaga surmoq,
kechiktirmoq
1627.
Put out – o’chirmoq (olovni,
sigaretni…)
1628.
Biography – tarjimai hol
1629.
Childhood - bolalik
1630.
Hood – kapushon, qalpoq
1631.
Punish – jazolamoq
1632.
Punishment – jazo
1633.
Activity – faoliyat, ish- xarakat
1634.
Graduate – o’qishni
tamomlamoq (tugatmoq)
1635.
Able –qobiliyatli,mohir
1636.
To be able – qo’lidan kelmoq
1637.
Award - mukofot,
mukofotlamoq
1638.
Serve – xizmat qilmoq,
podacha (tennis)
1639.
Space – koinot, fazo, bo’shliq
1640.
Vocational school – kasb hunar
maktabi
1641.
Vocation – kasb, moyillik,
qiziqish
1642.
Explore – tadqiq etmoq
1643.
Explorer – tadqiqotchi
1644.
Exploration – tadqiqot, tadqiq
etish
1645.
Slave – qul, asir
1646.
slavery - qulchilik
1647.
trade – savdo-sotiq,savdo,
kasb, hunar, savdo qilmoq
1648.
inspect – diqqat bilan ko’zdan
kechirmoq,tekshirmoq
1649.
inspector – nozir, tekshiruvchi
1650.
pianist – pianinochi
1651.
expel – jaydamoq, haydab
chiqarmoq
1652.
invent – ixtiro qilmoq, kashf
etmoq
1653.
inventor – ixtirochi,
kashfiyotchi
1654.
invention – ixtiro, kashfiyot
1655.
assist – yordam bermoq
1656.
assistance – yordam, ko’mak
1657.
assistant - yordamchi
1658.
public – ommaviy, umumiy,
ijtimoiy
1659.
private – shaxsiy, xususiy
1660.
unpleasant – yoqimsiz, yomon
1661.
greed – ochko’zlik
1662.
greedy – ochko’z
1663.
melody – kuy, ohang, navo
1664.
tune – ohang, kuy, sozlamoq
(musiqiy asbobni)
1665.
hum – xirgoyi qilmoq,
g’o’ng’illamoq
1666.
company – kompaniya, shirkat,
jamiyat
1667.
dare – jur’at etmoq, botinmoq
1668.
to be (feel) ashamed of –
uyalmoq
1669.
ashamed – uyalgan
1670.
reach – erishmoq, yetishmoq,
yetmoq, yetib olmoq
1671.
lawyer – advokat,
huquqshunos, yurist
1672.
law - qonun
1673.
elect – saylamoq, tanlamoq
1674.
election – saylov,saylash,
tanlov
1675.
unreal – xayoliy, soxta, qalbaki
1676.
shout – hayqiriq, baqirish,
baqirmoq, hayqirmoq
1677.
yell – qattiq baqirish,
dodlamoq, chinqirmoq, baqirmoq
1678.
trick – hiyla, ayyorlik, fokus
1679.
Bible – injil, bibliya
1680.
growl – xurimoq, vovillamoq
1681.
barrel – bochka
1682.
wine – sharob, vino, may
1683.
beard - soqol
1684.
moustache - mo’ylov
1685.
spy – josus, ayg;oqchi, josuslik
qilmoq, poylamoq
1686.
information – ma’lumot, xabar ,
axborot
1687.
inform – xabar bermoq,
ma’lumot bermoq
1688.
well-known – mashhur, atoqli
1689.
extract – parcha, ko’chirma,
sug’urib tashlamoq
1690.
smart – aqlli, dono
1691.
tooth-brush – tish cho’tkasi
1692.
tooth-paste –tish pastasi
1693.
pirate –qaroqchi, mualliflik
huquqini buzuvchi
1694.
command –buyruq, buyurmoq,
bilim
1695.
voyage – dengiz sayohati, safar
1696.
navy – harbiy-dengiz floti
1697.
astronomy - astronomiya
1698.
strait – (geogr.) bo’g’oz, bo’yin
1699.
plain – aniq, ravshan, oddiy,
xunuk, tekis, tekislik
1700.
welcome – qabul, kutib olish,
xush kelibsiz, samimiy kutib olmoq
1701.
diary – kundalik daftar
1702.
regret – afsuslanish, achinish,
afsuslanmoq, achinmoq
1703.
property – xususiyat, xossa,
fazilat, mol-mulk
1704.
discipline – intizom, tartib, fan,
soha
1705.
noisy – shovqinli
1706.
freckle – sepkil
1707.
navel – kindik
1708.
baby-sitter – enaga
1709.
ghost – ruh, sharpa
1710.
downstairs – pastki qavat,
pastda, pastga…
1711.
upstairs – yuqori qavat,
yuqorida, yuqoriga…
1712.
inside – ichki tomon, ichki,
ichiga
1713.
outside – tashqi tomon, tashqi,
tashqariga
1714.
internal - ichki
1715.
external – tashqi, xorijiy
1716.
connect – bog’lamoq, ulamoq
1717.
connection – bog’lanish, aloqa
1718.
airport - aeroport
1719.
medicine – tibbiyot, dori
1720.
medical – tibbiy
1721.
strawberry – qulupnay
1722.
raspberry – malina
1723.
serious - jiddiy
1724.
seriously – jiddiy tarzda
1725.
historical – tarixiy, tarixga oid
1726.
degree – daraja, mansab,
unvon
1727.
honor – or, nomus, obro’, shon,
sharaf, hurmat qilmoq
1728.
to be fond of – juda yoqtirmoq
1729.
kitten – mushukcha
1730.
boarding-school – maktab
internat
1731.
cane –qamish, tayoq, tayoq
bilan urmoq
1732.
feel – sezmoq, xis qilmoq
1733.
arrow –kamon o’qi, strelka
1734.
really – haqiqatan, chindan
1735.
legend – afsona
1736.
legendary – afsonaviy
1737.
butcher – qassob
1738.
cheap – arzon
1739.
expensive – qimmat
1740.
bean - loviya
1741.
beanstalk – loviya poyasi
1742.
surprise – ajablanish, xayratda
qolish, ajablantirmoq, xayratda
qoldirmoq
1743.
to be surprised (at/by) –
xayratda qolmoq, ajablanmoq
1744.
magic – sehrgarlik, jodu, sehrli
1745.
magician – sehrgar, jodugar
1746.
ogre – odamxo’r dev
1747.
seize – bosib olmoq, egallamoq
1748.
water-fall – sharshara
1749.
channel – kanal
1750.
appear – paydo bo’lmoq,
tuyulmoq, ko’rinmoq
1751.
disappear – g’oyib bo’lmoq,
yo’q bo’lmoq
1752.
panic – vahima, sarosima,
vahima qilmoq, sarosima qilmoq
1753.
log – g’o’la, yog’och, hoda
1754.
wander – sandiraklab yurmoq,
tentirab yurmoq
1755.
cherry – olcha
1756.
sneeze – aksirish, aksirmoq
1757.
snore – xurrak, xurrak otmoq
1758.
yawn – esnash, esnamoq
1759.
hug – quchoqlash,quchoqlamoq
1760.
bush –buta, tup
1761.
pour – quymoq, to’kmoq,
oqizmoq
1762.
tear – ko’z yoshi, yirtib
yubormoq, yirtmoq
1763.
surname – familiya
1764.
faint – hushidan ketish,
hushidan ketmoq, zaif, xira
1765.
lady – ayol, xonim
1766.
naked – yalang’och
1767.
special – maxsus, alohida
1768.
balloon – havo shari
1769.
pearl – marvarid, dur, inju
1770.
sew - tikmoq
1771.
costume – kiyim, kostyum
1772.
button – tugma, tugmacha,
tugmani qadamoq
1773.
knight – ritsar, (shaxmat) ot
1774.
bald – sochi yo’q, kal, sochsiz
1775.
character – xarakter, xususiyat,
personaj
1776.
musician – muzikant,
mashshoq
1777.
bow – kamon, yoy, ta’zim,
ta’zim qilmoq, egilmoq
1778.
jester - masxaraboz
1779.
compartment - kupe
1780.
alarm – trevoga, vahima,
signalizasiya, qo’rqitmoq,
xayajonlantirmoq
1781.
crown – toj, taxt, toj kiydirmoq,
cho’qqi
1782.
destiny – taqdir, qismat
1783.
fate – taqdir, qismat
1784.
royal – qirolga oid
(korolevskiy), shohona
1785.
offer – taklif, taklif qilmoq
1786.
work out – masalani xal
qilmoq, trenirovka qilmoq
1787.
experiment – tajriba, tajriba
o’tkazmoq
1788.
eclipse – quyosh, oy tutilishi,
to’sib qo’ymoq
1789.
construct – qurmoq, yaratmoq,
tuzmoq
1790.
metal - metall
1791.
canvas – brezent, kanopdan
to’qilgan mato
1792.
ram – qo’chqor
1793.
ewe – sovliq qo’y
1794.
go on strike – ish tashlamoq
1795.
mass – ko’pchilik,omma, uyum,
ommaviy
1796.
wound –
jarohat,yara,yaralamoq,jarohat
yetkazmoq
1797.
trade union – kasaba
uyushmasi
1798.
ribbon – lenta, tasma
1799.
table-cloth – dasturxon
1800.
chocolate - shokolad
1801.
continue – davom et(tir)moq
1802.
poverty – kambag’allik,
kambag’alchilik
1803.
respect – hurmat, e’tibor,
hurmat qilmoq
1804.
theory – teoriya, nazariya
1805.
foundation – asos, zamin,
barpo etish, fond
1806.
mill – tegirmon, zavod, fabrika,
maydalamoq, yanchmoq
1807.
miller – tegirmonchi
1808.
water mill – suv tegirmoni
1809.
landscape – manzara, peyzaj,
landshaft
1810.
badger – bo’rsiq
1811.
fig – kovlamoq, qazimoq
1812.
paw –panja
1813.
comb – taroq, taramoq
1814.
roar – na’ra, o’kirish, hayqirish,
na’ra tortmoq, hayqirmoq
1815.
weather forecast – ob-xavo
prognozi
1816.
forecast – bashorat, oldindan
aytib berish, bashorat qilmoq
1817.
turner – chilangar
1818.
builder - quruvchi
1819.
union – uyushma, ittifoq
1820.
youth – yoshlik,o’smirlik, o’smir
1821.
hostel - yotoqxona
1822.
bureau – byuro, boshqarma
1823.
establish – qurmoq, asos
solmoq, yo’lga qo’ymoq (aloqa)
1824.
voluntary – ko’ngilli, ixtiyoriy
1825.
inhabitant – yashovchi,
istiqomat qiluvchi
1826.
inhabit – yashamoq, istiqomat
qilmoq
1827.
equipment – jihoz, uskuna
1828.
equip - jihozlamoq
1829.
chemical – kimyoviy
1830.
guarantee –kafolat,
kafolatlamoq, kafolat bermoq
1831.
repair – ta’mirlash,ta’mirlamoq,
tuzatmoq
1832.
prince – shahzoda
1833.
princess - malika
1834.
condition –
holat,ahvol,sharoit,shart
1835.
scholar - olim
1836.
scholarship – stipendiya,
bilimdonlik, erudisiya
1837.
set an example – o’rnak
ko’rsatmoq
1838.
install – (komp dasturini va hk)
o’rnatmoq
1839.
appetite – ishtaha
1840.
atmosphere – atmosfera, atrof
muxit, sharoit, vaziyat
1841.
job – ish,mehnat, mansab,kasb
1842.
virgin – bokira, ma’suma, sof,
tegilmagan, bo’z yer
1843.
disarmament – qurolsizlantirish
1844.
participant – ishtirokchi,
qatnashuvchi
1845.
crane – turna, yuk ko’taradigan
kran
1846.
zone –
zona,hudud,rayon,mintaqa
1847.
project – loyiha, reja,dastur,
loyiha tuzmoq
1848.
council – kengash, yig’ilish
1849.
exchange – almashish,
ayirboshlash, almashmoq,
ayirboshlamoq
1850.
include – o’z ichiga olmoq
1851.
battery – batareya,
akkumulyator
1852.
reporter – muxbir
1853.
conference – konferensiya,
rasmiy uchrashuv
1854.
vote – ovoz bermoq, ovoz
berish
1855.
independent – mustaqil,erkin,
ozod
1856.
independence – mustaqillik,
erkinlik, ozodlik
1857.
industrious – mehnatsevar,
serg’ayrat, ishchan
1858.
treat – muomala qilmoq,
izohlamoq, munosabatda bo’lmoq,
davolamoq
1859.
treatment – muolaja,
munosabat, muomala
1860.
calm – tinch,tinchlantirmoq
1861.
frank – sammimiy, oshkora
1862.
cheerful – quvnoq,
xushchaqchaq
1863.
honest – rostgo’y, samimiy,
oshkora, nomusli
1864.
honesty – halollik, rostgo’ylik,
vijdonlilik
1865.
sincere – samimiy, sofdil, chin
yurakdan
1866.
modest – kamtar, sodda
1867.
pride – g’urur, iftixor, faxr, kibr
1868.
polite – xushmuomala, odobli,
muloyim
1869.
impolite – qo’pol, qo’rs, odobsiz
1870.
politeness – xushfe’llik,
muloyimlik
1871.
considerate – xushmuomala,
birovlarga e’tiborli
1872.
consider – ko’rib chiqmoq,
e’tiborga olmoq, o’ylamoq, deb bilmoq
1873.
bagpipe - volinka
1874.
hammer – bolg’a, bolg’alamoq,
qoqmoq, taqillatmoq
1875.
troop – qo’shin, lashkar
1876.
strength – kuch, quvvat
1877.
composer – bastakor
1878.
guide – yo’l boshlovchi, yo’l
boshchilik qilmoq, yo’naltirmoq,
bosharmoq
1879.
reflect – aks ettirmoq (nur,
issiqlik…)
1880.
reflection – aks, mulohaza
1881.
spirit – ruh, kayfiyat, arvoh
1882.
century – yuz yillik, asr
1883.
fortnight – ikki hafta
1884.
decade – o’n yillik muddat,
o’nta, o’n nafar
1885.
knowledge – bilim,ilm
1886.
determination – iroda, qat’iylik,
aniqlanish
1887.
determine – aniqlamoq,
belgilamoq
1888.
justice – adolat,haqqoniylik
1889.
minister – vazir,rohib, xizmat
qilmoq, yordam bermoq
1890.
recognize – tanimoq, tan olmoq
1891.
recognition – tan olish,
anglash, ma’qullash
1892.
restore – tiklamoq, qayta
qurmoq
1893.
restoration – tiklash, qayta
qurish
1894.
devote – bag’ishlamoq
1895.
dedicate – atamoq,
bag’ishlamoq
1896.
courage – jasurlik, botirlik,
mardlik
1897.
courageous – jasur, botir,
qo’rqmas
1898.
encourage – ruhlantirmoq,
dalda bermoq
1899.
discourage – umidsizlantirmoq,
biror ishdan qaytarmoq
1900.
harp – arfa
1901.
merry – xursand,
xushchaqchaq, quvnoq
1902.
conquer – zabt etmoq,
yengmoq
1903.
expect – umid qilmoq, kutmoq
1904.
capture – qo’lga tushirish,
xibsga olish, qo’lga tushirmoq, asir
olmoq
1905.
spear – nayza
1906.
armour – zirh
1907.
shield – qalqon, to’siq
1908.
pilgrim – muqaddas joylarni
ziyorat qiluvchi, hoji
1909.
however – ammo, biroq,
shunga qaramay
1910.
in spite of - ..ga qaramay,
garchi
1911.
despite - ..ga qaramay, garchi
1912.
although – bo’lsa ham, ..ga
qaramay,garchi
1913.
though - bo;lsa ham, ..ga
qaramay, garchi
1914.
even though – bo’lsa ham, ..ga
qaramay, garchi
1915.
in case – har ehtimolga qarshi
1916.
unless – agar …masa
1917.
according to - ..ga ko’ra, ..ga
muvofiq
1918.
in addition to - ..dan tashqari,
shu bilan birgalikda
1919.
provide – ta’minlamoq,
yetkazib bermoq
1920.
provided (that) – sharti bilan
1921.
providing (that) – sharti bilan
1922.
as long as – sharti bilan
1923.
safely – baxatar (xavfsiz) holda
1924.
coach – ot arava, yo’lovchi
vagoni, trener, repetitor,
shug’ullantirmoq
1925.
jewel – qimmatbaho tosh,
zargarlik buyumi
1926.
jewelry – zeb-ziynat
1927.
jeweler – zargar
1928.
mail – pochta, pochta orqali
yubormoq
1929.
bullet – o’q
1930.
announce – e’lon (xabar)
qilmoq
1931.
announcement – e’lon, xabar
1932.
advertise – reklama (e’lon)
qilmoq
1933.
advertisement – reklama
(e’lon)
1934.
declare – e’lon qilmoq, bayon
qilmoq
1935.
absence – ishtirok etmaslik
1936.
false – soxta, qalbaki, yasama,
noto’gri
1937.
falsify – soxtalashtirmoq,
qalbakilashtirmoq
1938.
source - manba
1939.
route – yo’l, yo’nalish
1940.
add – qo’shmoq, birlashtirmoq
(+)
1941.
subtract – (mat.) ayirmoq, olib
tashlamoq (-)
1942.
multiply – ko’paytirmoq (*)
1943.
divide – bo’lmoq (/), ajratmoq,
qismlarga bo’lmoq
1944.
addition – qo’shish
1945.
subtraction – ayirish
1946.
multiplication – ko’paytirish,
orttirish
1947.
division – bo’lish, taqsimlash,
kafedra,bo’lim
1948.
equation – tenglama,
tenglashtirish
1949.
solution – yechim,masalaning
yechilishi, eritma, qorishma
1950.
fever – isitma,baland
harorat,talvasa
1951.
aim ( at/for ) –
maqsad,niyat,nishon,mo’ljalga
olmoq,maqsad qilmoq
1952.
hire – yollamoq, kiraga
(ijaraga) olmoq, ijara, kira
1953.
remain - qolmoq
1954.
avoid – oldini olmoq, o’zini olib
qochmoq
1955.
cab – taksi, izvosh
1956.
stable – mustahkam, chidamli,
otxona
1957.
afterwards – so’ngra, keyin
1958.
towards - ..ga qarab, tomonga,
tarafga
1959.
groom – kuyov, otboqar
1960.
bride – kelin (to’y kunidagi)
1961.
selfish – xudbin, egoist
1962.
smith – temirchi
1963.
in fact - aslida
1964.
distinguish – farqlamoq
1965.
brook – kichkina ariq
1966.
nickname – laqab
1967.
fiction – uydirma, to’qima
1968.
volcano – vulqon
1969.
attraction – o’ziga jalb qilish,
attraksion
1970.
prevent – oldini olmoq,
to’sqinlik qilmoq
1971.
attract – o’ziga tortmoq, o’ziga
jalb qilmoq
1972.
attractive – jozibali, yoqimli,
ko’rkam, chiroyli
1973.
invisible – ko’rinmas,
ko’rinmaydigan
1974.
shelter – bosh pana, uy joy,
boshpana bermoq, to’smoq
1975.
among – (ko’pchilik) orasida
1976.
counter - peshtaxta
1977.
creak – g’ichirlamoq,
g’ichirlagan tovush
1978.
quality – sifat, nav
1979.
masterpiece – shoh (durdona)
asar
1980.
necessary – zarur(iy), kerak(li)
1981.
request – iltimos,talab, iltimos
(talab) qilmoq
1982.
gift – iste’dod, qobilyat, sovg’a
1983.
cloth- gazlama, mato,lata
1984.
in confidence po sekertu
1985.
torture – qiynoq, azob,
azoblamoq, qiynamoq
1986.
barefoot – yalang oyoq
1987.
scaffold – jallod to’nkasi,
sirtmoq, qurilish lesasi
1988.
unclad – yalang’och, kyim
boshsiz
1989.
on behalf of – (kimningdir)
nomidan
1990.
flame – alanga, lovullab
yonmoq
1991.
drag –sudra(l)moq
1992.
straw –poxol, somon, xashak
1993.
accent – urg’u, talaffuz,
ta’kidlamoq
1994.
architect – me’mor
1995.
canoe – baydarka, kichik qayiq
1996.
echo – aks-sado, aks-sado
bermoq
1997.
firm – firma,mustahkam, qat’iy
1998.
analyze – taxlil qilmoq
1999.
analysis – taxlil
2000.
oval – tuxumga o’xshagan,
yassi
2001.
local – maxalliy
2002.
vegetarian – vegetarian (go’sht
iste’mol qilmaydigan )
2003.
chemicals – kimyoviy
preparatlar
2004.
queue – navbat;navbatda
turmoq
2005.
consonant-to’g’ri keladigan,bir
xil;undosh tovush
2006.
vowel-unli tovush
2007.
owl-boyqush,boyo’g’li
2008.
erase-o’chirmoq,o’chirish
2009.
eraser-o’chirg’ich,rezinka;doska
artadigan latta
2010.
omelette –quymoq,qovurilgan
tuxum
2011.
ambulance -tez yordam
mashinasi
2012.
T-shirt-futbolka
2013.
Exhausted-ozib
ketgan,oriqlagan,darmoni qurigan
2014.
Exhaust-holdan
toydirmoq,qiynamoq
2015.
Abbreviate -qisqartirmoq
2016.
Abbreviation –qisqartirish,
qisqartma
2017.
Peach -shaftoli
2018.
Blank –
bo’sh,toza,yozilmagan;bo’sh joy
2019.
Personal -shaxsiy
2020.
Positive –ijobiy,musbat
2021.
negative-salbiy,manfiy;rad
qilmoq
2022.
fashionfason,bichim,shakl;uslub,moda
2023.
prime –
bosh,asosiy,muhim;gullab
yashnash,ravnaq topish
2024.
minister –vazir;xizmat
qilmoq’yordam bermoq
2025.
prime minister –bosh vazir
2026.
thirst –
chanqoq;chanqash;tashnalik;chanqam
oq
2027.
to be thirsty (for smth) chanqagan
2028.
snack -gazak
2029.
to have a snack –tamaddi qilib
olmoq
2030.
hunger –ochlik;och
qolmoq;qattiq hoxlamoq
2031.
racket –tennis o’ynaydigan
raketka;shovqin,shovqin suron
2032.
rocket –raketa;raketa uchirmoq
2033.
personnel -xodimlar
2034.
staff –xodim.ishchi
2035.
vet –mol
doktori;veteran;hayvonlarni
davolamoq
2036.
valley –vodiy;tarnov
2037.
radish -rediska
2038.
swimming-pool –basseyn,xovuz
2039.
purse -hamyon
2040.
countable -sanaladigan
2041.
uncountable -sanalmaydigan
2042.
patient –kasal,bemor
2043.
neighborqo’shni,hamsoya;cheg
aradosh bo’lmoq
2044.
neighbourhood –
qo’shni(chi)lik;tevarak,atrof
2045.
reason –sabab,bahona,vaj
2046.
filthy -kir
2047.
filth – chang, kir
2048.
windscreen – mashinaning oldi
oynagi
2049.
crack –qars-qurs,qasirqusir;yoriq,darz;tarsaki,shapaloq,qarsi
llatmoq
2050.
bubble –
pufak,ko’pik;ko’pirmoq;ko’piklanmoq
2051.
cousin –
amakining(tog’aning,xolaning,ammani
ng) o’g’li(qizi)
2052.
apparantise -shogird
2053.
encyclopedia –
ensiklopediya,qomus
2054.
apologize –kechirim so’ramoq
2055.
military –
harbiy;~kuch;~xizmatchi
2056.
service –xizmat;xizmat
ko’rsatish
2057.
military service –harbiy xizmat
2058.
tyre (tire) –shina,balon
2059.
impatient –
sabrsiz,besabr,betoqat
2060.
argue –bahslashmoq,isbot
qilmoq
2061.
octopus - sakkizoyoq
2062.
ostrich -tuyaqush
2063.
complain –shikoyat qilmoq
2064.
complaint –shikoyat,norozilik
2065.
height –
balandlik,yuksaklik,tepalik;bo’y
2066.
carrot -sabzi
2067.
biscuit –suxari,quritilgan non
2068.
to give a hand –yordam
bermoq
2069.
navel –
kindik,(nimanidir)markazi,o’rtasi
2070.
muscle –muskul,mushak
2071.
shortage –
yetishmaslik,kamlik,yetishmovchilik,yo
’qchilik
2072.
bachelor –bo’ydoq;bakalavr
2073.
licence –
ruxsat,ijozat;ruxsatnoma,guvoxnoma
2074.
driving licence –xaydovchilik
guvoxnoma
2075.
arson – o’t qo’yib yuborish
2076.
abbey –abbatlik,monastir
2077.
confess –tan olmoq,e’tirof
qilmoq;e’tiqod qilmoq
2078.
supply –ta’minlash,yetkazib
berish;ta’minlamoq,yetkazib bermoq
2079.
pretty –yoqimli,dilbar,juda
chiroyli,g’ozal
2080.
murder-o’ldirish,o’ldirib
ketishqatl etish,qotillik;o’ldirmoq
2081.
murderer –qotil,jinoyatchi
2082.
guardian –posbon,xavfsizlik
xizmati;vasiy,boshqaruvchi
2083.
hairdresser -sartarosh
2084.
barber -sartarosh
2085.
widow –beva,tul xotin
2086.
widower –beva kishi
2087.
ache –og’riq,og’rimoq
2088.
toothache –tish og’rig’i
2089.
stomach –qorin,oshqozon
2090.
stomachache –qorin,oshqozon
og’rig’i
2091.
headache –bosh og’rig’I
2092.
accuse -ayblamoq
2093.
dye –bo’yoq,rang;bo’yamoq
2094.
habit –odat,rasm,udum,urfodat;xususiyat
xossa,asos;sarpo,libos,kiyim;kiyinmoq
2095.
devil –shayton,iblis
2096.
angel -farishta
2097.
hell –jaxannam,do’zox
2098.
heaven –
jannat;ko’k,osmonsamo,falak
2099.
paradise –jannat,teatrning eng
yuqori qavatidagi joyi
2100.
inferno –do’zax,o’ta issiq joy
2101.
sin –gunoh;gunoh qilmoq
2102.
pray –namoz
o’qimoq,sig’inmoq;yalinmoq,o’tinib
so’ramoq
2103.
worship –ibodat,sig’inish va u
bilan bog’liq diniy marosimlar
2104.
god –xudo ,alloh
2105.
jealous –rashkli,rashkcki
2106.
helmet –dubulg’a,temir
qalpoq,kaska
2107.
means -vosita
2108.
series –qator,bir qator,qotorqator
2109.
species –zot,tur
2110.
situation –ahvol,vaziyat,sharoit
2111.
exact –aniq,puxta;talabchan
2112.
concentrate –
to’pla(n)moq,jamla(n)moq
2113.
quiet –jimjit,osoyishtaeshitib
bo’lmaydigan,eshitilmas
2114.
improve –yaxshila(n)moq
2115.
rise –
ko’tarish,oshirish;ko’tarilmoq
2116.
increase –
o’smoq,ko’paytirmoq,oshirmoq;ko’pay
tirish,oshirish
2117.
decrease –
ozaytirish,kichraytirish,kamayish;kam
aymoq,ozaymoq
2118.
manager –
boshqaruvchi,mudir,direktor
2119.
exactly –aniq,to’g’ri
2120.
temporary –vaqtinchalik,doimiy
bo’lmagan,muvaqqat
2121.
permanent –
doimiy,o’zgarmaydigan,uzoq
muddatli,o’zgarmas,mangu,abadiy
2122.
physician –davolovchi,shifokor
2123.
deceive –
aldamoq,chalg’itmoq,avramoq,laqilllat
moq
2124.
metal -metall
2125.
carpenter –duradgor; ~qilmoq
2126.
repeat –
takrorlamoq,qaytarmoq
2127.
suppose –faraz
qilmoq;ko’zlamoq,chamalamoq
2128.
realize –tushunmoq,tasavvur
qilmoq,anglamoq
2129.
belong –birovga qarashli
bo’lmoq
2130.
climb –ko’tarilish(chiqish)
2131.
wheel –g’ildirak
2132.
wheelbarrow -zambilg’altak
2133.
arrange –tartibga solmoq
2134.
sooner or later 2135.
now and then 2136.
cashier –
kassir,kassachi;ishdan,vazifadan
bo’shatilmoq
2137.
cash –pul,mablag’;chek orqali
pul to’lamoq(olmoq)
2138.
out-of-date
2139.
baker –nonvoy ,bulkachi,non
sotuvchi
2140.
bakery -nonvoyxona
2141.
fullstop -nuqta,~ qo’ymoq
2142.
dot –nuqta,~qo’ymoq,kichkina
dog’
2143.
comma -vergul
2144.
semicolon –nuqtali vergul
2145.
casserole -kastrulka
2146.
deceit - aldov
2147.
bush –tup,buta
2148.
repel –itarib yubormoq,turtib
yubormo,surib qo’ymoq;rad
qilmoq,qaytarmoq
2149.
hive –asalari uyasi,arixona
2150.
male -erkak
2151.
female –ayol,xotin kishi
2152.
one-way ticket
2153.
rotten –irigan,chirib
qolgan;aynigan
2154.
occurrence –
hodisa,voqea,mojaro;kon
2155.
dessert –
sahro,dasht,cho’l,biyoban;odam
yashamaydigan,cho’lga o’xshagan
2156.
tough –
qattiq,zich,tig’iz,qalin;bezori,xuligan
2157.
backbite 2158.
backbiter
2159.
pine –qarag’ay;tinkasi
qurimoq,sog’lig’ini
yo’qotmoq,zaiflashmoq,sog’inmoq
2160.
lady-bug –xon qizi
2161.
lady-bird – xon qizi
2162.
dragonfly -ninachi
2163.
locust -chigirtka
2164.
subscribe –rozi
bo’lmoq,qo’shilmoq,obuna bo’lmoq
2165.
subscriber -obunachi
2166.
subscription –hujjatlarga qo’l
qo’yish;obuna bo’lish(qilish)
2167.
penny pincher
2168.
raisin -mayiz
2169.
lame –oqsoq,cho’loq
2170.
limp –oqsamoq,qiyinchilik bilan
yurmoq
2171.
single (ticket) 2172.
round way ticket
2173.
return (ticket)
2174.
sophomore 2175.
freshman –yangi
odam,endigina kelgan odam;birinchi
kurs talabasi
2176.
junior –yoshi
kichik,yoshroq;yosh,kenja, eng kichik
2177.
senior -yoshi katta,to’n’gich
2178.
forever –abadiy,doimiy
2179.
eternal –abadiy,mangu
2180.
eternity -mangulik
2181.
tolerant -chidamli
2182.
tolerate –chidamoq,bardosh
bermoq,toqat qilmoq
2183.
rude –qo’pol,qo’rs;to’ng
2184.
brutal-shafqatsiz,beraxm
2185.
fatal –halokatli ,falokatli
,mash’um
2186.
rodent -kemiruvchi
2187.
hamster-oq kalamush
2188.
way to go –barakalla,tabriklar
2189.
nap (to take a nap)mudroq(mizg’ib olmoq)
2190.
reimburse-to’lamoq,qoplamoq
2191.
reimbursement –to’lash
,qoplash
2192.
responsibility-javobgarlik
,mas’uliyat
2193.
to be responsible for-mas’ul
bo’lmoq
2194.
oral –og’zaki
2195.
primary-muhim, asosiy, asosan
2196.
solid-qattiq
2197.
liquid -suyuqlik
2198.
appropriate –mos, to’g’ri,
muvofiq
2199.
wither –qurimoq,qovjiramoq
2200.
sponge-gubka, machalka(bilan
artmoq)
2201.
wizard -sehrgar
2202.
witch-yalmog’iz kampir
2203.
hatch-jo’ja ochirmoq,tuxumdan
ochib chiqmoq
2204.
vast-juda yirik
2205.
enormous-ulkan,juda katta
2206.
embarrass –xijolat
qilmoq,uyaltirmoq,noqulay holatga
solmoq
2207.
embassy-elchixona
2208.
ambassador -elchi
2209.
versatile-ko’p hususiyatli,bir
qancha funksiyali
2210.
durable-uzoq muddatli,davomli,
chidamli mustahkam
2211.
divisible-bo’linadigan
2212.
portable-mo’jaz, ixcham
,ko’tarib yurishga qulay
2213.
distinct-aniq ,yaqqol
2214.
basic-asosiy,tub ,bosh
2215.
basically-asosan
2216.
velocity-tezlik sur’at(texnika)
2217.
acceleration-tezlashishtezlanish
2218.
acceleratetezlamoq,tezlashtirmoq ,jadallamoq
2219.
barefoot-yalang oyoq
2220.
dozen-o’n ikki ,o’n ikkitalik
2221.
fortnight –o’n to’rt kunlik
2222.
expense-xarajat, xarajat qilish
2223.
expenditure –sarf, sarflash
2224.
loan-qarz berish,qarz bermoq
2225.
bonds-rishta,aloqa,munosabat,
obligatsiya
2226.
securities-xavfsizlik
2227.
inherit –meros,meros qilib
qoldirmoq
2228.
heir-merosxo’r (o’gil)
2229.
heiress –merosxo’r (qiz)
2230.
bequeath-meros
2231.
ruralqishloqqa xos
2232.
urban –shaxarga xos
2233.
municipal- shaxarga qarashli
2234.
enlarge -kattalshtirmoq
2235.
solar eclipse –quyosh tutilishi
2236.
annual –yillik, yiliga
2237.
bitter -qalampir
2238.
sour – achchiq, nordon
2239.
spontaneous –o’z-o’zidan paydo
bo’lgan,spontan
2240.
mercy –rahm,shafqat,muruvvat
2241.
merciful –shafqatli,muruvvatli
2242.
punctual –(ishni)puxta,juda
aniq,juda tez (bajaradigan)
2243.
eminent –mashxur,atoqli
2244.
precipitation –yog’in
2245.
campus –
universitet/maktab/kollejning asosiy
hududi
2246.
mourn –motam/aza tutmoq
2247.
hummingbird -kolibri
2248.
prior to –oldin,ilgari, avvalgi
2249.
welfare –sihatsalomatlik,hayriya
2250.
beast –katta yirtqich
hayvon,maxluq, hayvon
2251.
creature –jonivor,tirik mavjudot
2252.
create –yaratmoq,ishlab
chiqarmoq
2253.
creative –
yaratuvchi,yaratadigan,ijodiy
2254.
fever –isitma,issiq,harorat
2255.
flock –poda, gala,to’da,
omma,olomom,guruh;omma bo’lib
oqib kelmoq
2256.
meanwhile –shu
paytda/mahalda,ungacha
2257.
representative –
guruh/tabaqaga oid
2258.
represent –vakil bo’lmoq;aks
ettirmoq,tasvirlamoq
2259.
on behalf of/ on smb’s behalf –
kimningdir nomidan
2260.
soul –ruh,jon,odam,zot
2261.
undertaker –go’rkov
2262.
survive –omon/tirik
qolmoq,yashamoq
2263.
survival –
yashash,bor/tirik/mavjud bo’lish
2264.
destiny –
taqdir,qismat,tole,peshona
2265.
pyramid -piramida
2266.
oval –oval,tuxumsimon
2267.
trapezoid
2268.
rectangle -to’rtburchak
2269.
triangle -uchburchak
2270.
angle –burchak,taraf
2271.
octagonal -sakkizburchakli
2272.
satisfactory -qoniqarli
2273.
satisfied -qoniqqan
2274.
satisfaction -qoniqish
2275.
satisfy -qoniqmoq
2276.
confusing –xijolatli,sarosimali,
chalkashtiruvchi
2277.
confuse –chalkashtirmoq,xijolat
qilmoq,sarosimaga tushmoq
2278.
puzzlesavol,topishmoq
2279.
mystery –sinoat,sir,sirlilik
2280.
mysterious –sirli,g’alati
2281.
envy –hasad,suq,ko’ra
olmaslik,hasad qilmoq
2282.
envious –hasadgo’y,bahl.ichi
qora
2283.
slim –
nozik,ozg’in;oriqlamoq,ozmoq
2284.
indifferent –
beparvo,e’tiborsiz,loqayd, past
darajada
2285.
furious -g’azabi
oshgan,darg’azab
2286.
good-looking –chiroyli,o’ziga
tortadigan
2287.
volunteer –ko’ngilli,beg’araz
2288.
vacancy –
bo’sh,foydalanilmayotgan,
vakantsiya(bo’sh ish joyi )
2289.
vacant –bo’sh, egallanmagan
2290.
confidence -ishonch,ishonish
2291.
confident –dadil,ishonch bilan
qilingan
2292.
pink –pushti.och qizil
2293.
attractive –maftunkor,yoqimli
2294.
attract –maftun/o’ziga jalb
qilmoq
2295.
cruel –
shafqatsiz,zolim,qahrli,beraxm
2296.
insomnia –uyqusizlik
bedorlik(kasali)
2297.
absent-minded 2298.
exhausted –holdan
toygan,darmoni qurigan
2299.
exhausting –holdan toydiruvchi
2300.
account –hisob,hisob
raqami,hisobot
2301.
accounting 2302.
accountant –hisobchi,buxgalter
2303.
experience -tajriba
2304.
ability -qobiliyat
2305.
emperor -imperator
2306.
empire -imperiya
2307.
emergency –favqulodda holat
2308.
oak –eman,dub
2309.
chairman –
korxona/muassasa/tashkilot
rahbari,majlis/yig’ilish raisi
2310.
to blow one’s own trumpet maqtanoq
2311.
fortune –
taqdir,qismat,boylik,omad
2312.
pretend –mug’ambirlik
qilmoq,o’zini biror kuyga solmoq,da’vo
qilmoq
2313.
reliable –ishonchli,ishonsa
bo’ladigan
2314.
rely –
ishonmoq,suyanmoq,tayanmoq
2315.
owing to -…ga ko’ra
2316.
prophet –payg’ambar
2317.
prophecy –payg’ambarlik
2318.
forefather -ajdod
2319.
offspring –nasl,avlod,bola
go’dak
2320.
generation -avlod
2321.
ancestor -ajdod
2322.
predecessor –sobiq vazifadosh
2323.
godfather –tutingan ota
2324.
godmother –tutingan ona
2325.
christen –cho’qintirmoq
2326.
pumpkin -oshqovoq
2327.
turkey –kurka,g’uli –g’uli
2328.
stain –dog’(bo’lmoq)
2329.
identify –tanimoq,tanib olmoq
2330.
value -qadrlamoq
2331.
valuable-qadrli,qimmatli
2332.
surgeon –jarroh ,hirurg
2333.
surgery -jarrohlik
2334.
collide –
to’qnashmoq,to’qnashib ketmoq
2335.
collision –to’qnashuv
2336.
slam –
qarsillatmoq,tarsillatmoq, qarsillatib
yopmoq
2337.
revenge -qasos,o’ch
2338.
oath –
ont,qasam;va’da,so’kish,so’kinish
2339.
vow –
qasam,ont,qasam(ont)ichmoq
2340.
dandelion -momaqaymoq
2341.
sparrow- chumchuq
2342.
skyscraper – osmono’par bino
2343.
subtract –ayirmoq(-)
2344.
add –qo’shmoq(+)
2345.
divide –bo’lmoq,bo’linmoq
2346.
multiply –ko’paytirmoq
2347.
modernize zamonaviylashtirmoq
2348.
whisper -pichirlamoq
2349.
inhabit –yashamoq,istiqomat
qilmoq
2350.
rinse –
yuvmoq,chaymoq,yuvish,chayish
2351.
utter –
to’liq,butkul,mutlaqo,aytmoq, demoq
2352.
pavement –trotuar,yo’lka
2353.
sidewalk –trotuar ,yo’lka
2354.
jug –ko’za
2355.
mug -krushka
2356.
rubbish –axlat,ifloslantirmoq
2357.
garbage -ahlat
2358.
trash -ahlat
2359.
litter -ahlat
2360.
wastebin –chiqindi,ahlat idishi
2361.
waste –ahlat,chiqindi
2362.
window sill -tokcha
2363.
control -boshqarmoq
2364.
remote control -pult
2365.
kettle -choynak
2366.
vending machine -
2367.
vacuum cleaner -changyutgich
2368.
tap –samarali
foydalanmoq(telefondagi
suhbatga)quloq solmoq
2369.
faucet – jo’mrak
2370.
mirror -oyna
2371.
needle -igna
2372.
plug –probka,po’kak;shtepsel
vilkasi/rozetkasi;probkalamoq
2373.
power point –shtepsel rozetkasi
2374.
socket -rozetka
2375.
lavatory –hojatxona,tualet
2376.
sieve –elak,g’alvir,elamoq
2377.
tape –kasseta’kassetaga yozib
olmoq
2378.
dustbin –ahlat idishi
2379.
cellar –omborxona,podval
2380.
ashtray -kuldon
2381.
ash -kul
2382.
tray -patnis
2383.
blanket –
adyol,ta’sirli;qoplamoq
2384.
basement –podval,yerto’la
2385.
attic -chordoq
2386.
shin -boldir
2387.
thigh –son(oyoq)
2388.
heel –tovon,poshna
2389.
scar –chandiq,tirtiq;chandiq
hosil qilmoq
2390.
drawer -tortma
2391.
cone –konus’konus shaklidagi
narsa
2392.
dreadful –
daxshatli,yaramas,juda yomon,rasvo
2393.
bald –kal,sochi yo’q
2394.
bold –mard,jasur
2395.
raw –hom,yetilmagan
2396.
oar -eshkak
2397.
cautious -ehtiyotkor
2398.
caution –
ehtiyotkorlik;ogohlantirish
2399.
ignorant –
bilimsiz,joxil,bexabar;qo’pol, beadab
2400.
ignorance –
bilmaslik,bexabarlik,g’aflat
2401.
compound -murakkab
2402.
pollute -ifloslantintirmoq
2403.
pollution -ifloslanish
2404.
conscience -vijdon
2405.
stepfather –ogay ota
2406.
stepmother –ogay ona
2407.
gum –milk,saqich
2408.
mole –hol,anor
2409.
fiancé –qalliq,unashtirilgan yigit
2410.
fiancée –qalliq,unashtirilgan qiz
2411.
engage –jalb/band qilmoq,ish
bermoq
2412.
engagement –unashish,rozi
bo’lish
2413.
to be engaged –unashtirilgan
bo’lmoq
2414.
ankle –to’piq
2415.
lung –o’pka
2416.
liver -jigar
2417.
kidney -buyrak
intestine -ichak
2418.
palm –kafr,palma daraxti
2419.
wrist -bilak
2420.
waist -bel
2421.
rib –qovurg’a
wrinkle –yuzdagi
tirish,g’ijim bo’lmoq
2422.
cheek-yanoq
2423.
nervenerv ,asab
2424.
thumb –bosh barmoq
2425.
thimbleangishvona
2426.
lady -xonim
2427.
naked –yalang’och
2428.
blind –ko’r
2429.
public-jamoa,jamiyatga oid
2430.
swing-tebratmoq,tebranish
2431.
balloon –pufak,shar
2432.
costumekostyum,kiyim
2433.
deer -kiyik
2434.
knight-ritsar
2435.
character -xarakter
2436.
jester – masharaboz
2437.
bow –yoy,ta’zim
2438.
rainbow-kamalak
2439.
musician -musiqachi
2440.
compartment-kupe,katak
2441.
crown -toj
2442.
royal-qirol
2443.
pastrybook
2444.
work out –ishlab chiqmoq
2445.
table cloth -dasturxon
2446.
trade union –kasaba uyushmasi
2447.
heroic -qaxramonlarcha
2448.
fire station –pojarniy
2449.
fireman/firefighter –o’t
o’chiruvchi
2450.
paw –oyoq panjasi ushlamoq
2451.
offence-jinoyat, ayb
2452.
paramount-birinchi darajali,eng
zarur
2453.
rashtoshma,shoshib qilingan
2454.
roar –xayqirmoq(xayvon)
2455.
landscape -manzara
2456.
water-mill –suv tegirmoni
2457.
poverty –
kambag’allik,qashshoqlik
2458.
theory –qarsh
,muloxaza,nazariya
2459.
mill –
tegirmon;yanchmoq,tuymoq
2460.
miller -tegirmonchi
2461.
comb –taroq
2462.
martyr-jafokash
2463.
trellis -reshotka
2464.
remedy –yechim, dori
2465.
drug –dori,narko’tik modda
2466.
chemist’s-dorixona
2467.
pharmacy -dorixona
2468.
drugstore -dorixona
2469.
strawberry -qulpinay
2470.
raspberry -malina
2471.
to be fond of –juda yoqtirmoq
2472.
seriously –jiddiy holda
2473.
historical -tarixiy
2474.
honour –shon sharaf
2475.
kitten -mushukcha
2476.
puppy -kuchuk
2477.
hide-and-seek -berkinmachoq
2478.
riches-boylik
2479.
private -shaxsiy
2480.
boarding-school –maktab
internat
2481.
cane-shakarqamish,hassa
tayoq
2482.
arrow -nayza
2483.
spear -nayza
2484.
legend -afsona
2485.
legendary -afsonaviy
2486.
butcher’s -qassobxona
2487.
bean -loviya
2488.
beanstalk -loviyapoya
2489.
magic –sehr ,jodu ,afsun,
sehrgarlik
2490.
to be surprised at/by –
ajablanmoq (nimadandir)
2491.
ogre –odamxo’r,
maxluq,qo’rqinchli,ko’rimsiz odam
2492.
cannibal –odamxo’r
2493.
seize –ushlamoq,tutmoq,qo’lga
olmoq
2494.
wander –aylanib,tentirab
yurmoq
2495.
wonder –bilishni hohlamoq,
tashvishlanmoq,mo’jiza
2496.
appear –paydo bo’lmoq
2497.
disappear –yo’qolib
qolmoq,yo’q bo’lmoq
2498.
panic –sarosima,vahima
,daxshat; sarosimaga tushmoq
2499.
log –yog’och,xoda ,o’tin
2500.
cherry -gilos
2501.
pour -quymoq
2502.
tart -pirog
2503.
treacle –qiyom,sirop
2504.
rake –xaskash,xaskash bilan
yurmoq
2505.
hoe –motiga(ketmonga
o’xshash asbob)
2506.
venom –zaxar,og’u
2507.
venomous –zaxarli,og’uli
2508.
cultivate –yer xaydamoq,yerga
ishlov bermoq
2509.
cultivation –yer xaydash ,yerga
ishlov berish
2510.
hire –ishga olmoq
2511.
fertilize –
urug’lamoq,urug’lantirmoq
2512.
fertilizer - o’g’it,
urug’lantiruvchi
2513.
cathedral –bosh cherkov
2514.
curse –so’kish
,qarg’ish,la’nat;so’kmoq
so’kinmoq,la’natlamoq
2515.
insect -xashorat
2516.
ant -chumoli
2517.
meek –yuvosh, muloyim,
ko’ngli bo’sh
2518.
right-handedness- o’naqaylik
2519.
Right-handedness- o’naqaylik,
2520.
Left-handedness-chapaqaylik,
2521.
Lateral –yon tomondagi, yon
2522.
Asymmetry – asimetriya,
simetriyani buzilishi
2523.
Enable – imkoniyat bermoq,
yo’l qo’ymoq
2524.
Ambiguous – ikki ma’noli,
dudmal (сомнительный)
2525.
Equivocal – ikki ma’noli
(двусмысленный)
2526.
Clue – kalit, (улика)
2527.
Stroke –Miyaga qon
quyilish,paralich,
2528.
Paralysis-falaj,shol
2529.
Hemisphere-yarim shar
2530.
Vice versa-teskarisi
2531.
Evolution-rivojlanish, evolutsiya
2532.
Evolve-rivojlanmoq, evolutsiya
qilmoq
2533.
DominanceHukumronlik,ustuvorlik,egalik
2534.
Capacity-hajm,kuvvat,qobilyat
2535.
Bilateral- ikki tomonlama
2536.
Primate-primat, maymun
2537.
Fetus-homila
2538.
Matureyetilgan,yetilmoq,pishgan
2539.
Consolationovunchoq,yupanchiq,taskin,tasali
2540.
Subliminal-o’zi bilmagan
holda,ongsiz, be’ixtiyor
2541.
Reinforcekuchaytirmoq,quvvatlamoq,
2542.
Virtue-ezgulik, ezgu ish,yaxshi
xislat,afzallik
2543.
Sinisterdaxshatli,vahimali,mudxish,xunuk
2544.
Coincidence-mos kelish, to’gri
kelish
2545.
Stammer-duduq, axmoq,
duduqlanib gapirmoq
2546.
Prejudice-xurofot, bid’at,tassub
2547.
Feature-birir narsaning
qismi,bo’lagi,xususiyat
2548.
Untrustworthy-ishonchsiz
2549.
Hardship-muxtojlik, muammo,
qiyinchilik
2550.
Undergo-boshdan kechirmoq,
o’tkazmoq
2551.
Eke out-ozgina narsani uzoqqa
yetkazmoq, ko’pga yetkazmoq
2552.
Stake-ulush, hissa;tikmoq,
qo’ymoq
2553.
Distinctive-farq
qiladigan,farqlanuvchi
2554.
Pollinate-changlatmoq
2555.
Floral-gulga oid,gulli
2556.
Scramble-qo’li bilan sapchip
o’tmoq,tez bajarmoq
2557.
Spot-dog’, joy
2558.
Bloom-gullamoq
2559.
Hive-ari uyasi
2560.
Haultortmoq;tortish,bosish;o’lja,og’irlik
2561.
Raft-sol
2562.
Barge-barja,kater;chopib
yugurmoq,shoshib-pishib yurmoq
2563.
Wagon -vagon
2564.
Affordable-ko’tarsa bo’ladigan,
qurbi yetadigan(narx)
2565.
Almond -bodom
2566.
Grove – o’rmoncha,daraxtzor
2567.
Bonanza -omad
2568.
Stack –dasta,
bog’lam,uyum;dastalamoq,g’aramlam
oq,tahlamoq
2569.
Pallet –poxol to’shak
2570.
Veil – chimmat,ro’mol
2571.
Pacify –
tinchlantirmoq,yupatmoq, ovutmoq
2572.
Fragrant – xushbo’y,muattar
2573.
Chamber –xona,palata
2574.
Stash – to’plamoq
2575.
Warehouse –ombor,yerto’la
2576.
Extract –sug’urib
olmoq,chiqarib olmoq;parcha
2577.
Lilt – maqom,marom,vazn
2578.
Wax –mum,parofin
2579.
Blade -lezviya
2580.
Carousel -karusel
2581.
Centrifugal 2582.
Revolution -revolyutsiya
2583.
Shipment – yetkazib berish
2584.
Mite -kana
2585.
Teem –gavjum bo’lmoq;
quymoq, ko’p yog’moq(yomg’ir)
2586.
Mate –o’rtoq ,sherik,jo’ra;
juftlamoq
2587.
Tranquil –
bosilgan,sokin,yuvosh,tinchliksevar
2588.
Ensure –
ta’minlamoq,kafolatlamoq
2589.
Barrel – bo’chka, barrel;tez va
aniq harakatlanmoq
2590.
Charge –narx,harajat ,xizmat
haqqi;ayblash qoralash;to’larmoq(pul)
2591.
Split – uzunasiga,bo’laklarga
bo’lish
2592.
Spin –aylantirmoq,burmoq
2593.
Trivial – arzimas
,axamiyatsiz,kichik
2594.
Deviance – bosh tortish(qoida),
chetga chiqish
2595.
Bizarre – g’ayritabiiy, ajoyib
2596.
Idiosyncratic – ajralib turuvchi
xarakterli
2597.
Deviant –bosh tortgan
2598.
Assumption –taxmin
,faraz,gumon;muhim ish boshlash
2599.
Manifestation –aniq ravshan
ko’rsatish,namoyon bo’lish
2600.
Concept –
tushuncha,fikr,konsepsiya
2601.
Substantial –
ulkan,zo’r;maxkam; foydali(ozuqa)
2602.
Engage –jalb qilmoq, band
qilmoq, unashtirmoq
2603.
Provision –
ta’minlash.ta’minot,ehtiyotkorlik;maz
mun ,tushuncha
2604.
Cope with -uddalamoq
2605.
Anticipation –oldindan bilish va
tayyorgarlik ko’rish
2606.
Intense –
maxkam,kuchli,chuqur
2607.
Scale –
shkala,masshtab;tangacha;yuqoriga
chiqmoq,ko’tarilmoq
2608.
Customary –
odatdagi,odatiy,doim bo’ladigan
2609.
Encounter –to’satdan uchrashib
qolmoq,duch kelmoq
2610.
Contemporary –
zamonaviy,zamondosh
2611.
Thrive –
o’smoq,gullamoq,yashnamoq
2612.
Authentic –haqiqiy,soxta
emas,ishonchli
2613.
Contrive –o’ylab
topmoq,yaratmoq;ishlab chiqarmoq
2614.
Gullibly –ishongan holda
2615.
Constitute –ta’kidlamoq
2616.
Insulate –ajratmoq,ayirmoq
2617.
Burgeon –kurtak (buton)
2618.
Hierarchy – quyi
mansabdorlarning yuqori
mansabdorlarga bosqichma-bosqich
nbo’ysunishi
2619.
Interplay –o’zaro ta’sir
2620.
In accordance with -kelishilgan
holda
2621.
Contrast –qarama
qarshilik;farq,taqqoslash
2622.
Justify -oqlamoq
2623.
Essence –
mohiyat,mag’iz,ma’no
2624.
Overseas -xorijiy
2625.
Enhance –
jadallashtirmoq,kattalashtirmoq,
oshirmoq(narx ,sifat)
2626.
Calamity -ofat
2627.
Campus –universitet hududi
2628.
Compile –tuzmoq,to’plamoq
2629.
Provenance-manba
2630.
Bespectacled –ko’zoynakli
2631.
Pore over –yaxshilab
o’rganmoq,o’ylab chiqmoq
2632.
Incorporate –o’z ichiga
olmoq,qo’shmoq,birlashtirmoq
2633.
Vibrant –jo’shqin,zavqli
2634.
Access –yo’l,kirish;biror narsani
qilgani bo’lgan imkoniyat
2635.
Vernacular –
ommaviy,milliy,ona(til)
2636.
Discreetly –
ehtiyotkorona,muloxazali
2637.
Intuitively –intuitsiyaga
asoslangan holda
2638.
Sift out -ajratmoq
2639.
Literally –so’zma-so’z
2640.
Convey –boshqa joyga
tashimoq,ko’chirmoq
2641.
Irony –kesatish,kinoya
2642.
Initiative –ustunlik,g’ayart
,harakat
2643.
Corpus –qonunlar
to’plami,insholar to’plami
2644.
Protrude –
chiqarmoq,chiqazmoq
2645.
Mole –hol,tug’ma dog’
2646.
Tramp –daydi,darbadar
2647.
Chink –yoriq,tirqish
2648.
Thistle -qushqo’nmas(gul)
2649.
Brass –jez,sariq mis
2650.
Clutch –mahkam ushlab
olmopq, changallamoq
2651.
Burrow –kovak ,uya in,
kovlamoq,titmoq
2652.
Tranquility –tinchlantiruvchi
vosita
2653.
Dismantle –qismlarga ajratmoq
2654.
Conventional –
odatdagi,oddiy,sodda
2655.
Subterranean –yer/tuproq
ostiga oid
2656.
Chic –
zebo,bashing,orasta,kelishgan,
xushbichim
2657.
Cosset –maqtamoq,erkalamoq
2658.
Embankment –
damba,ko’tarma, g’ov,to’siq
2659.
Submerge –cho’kmoq,suvga
botmoq
2660.
Mound –tepalik,to’da,uyim
2661.
Squeeze –
siqmoq,qismoq,ezmoq;siqish
2662.
Insulation –izolyatsiya,ajratib
qo’yish
2663.
Dweller –yasovchi,quruvchi
kishi
2664.
Obstacle –
to’siq,g’ov,to’sqinlik,qarshilik
2665.
Undisguised –yashirin
bo’lmagan , niqoblanmagan
2666.
Detached –ayrim,alohida,bo’lak
2667.
Comprise –ichiga
olmoq,qamrab olmoq tashkil qilmoq
2668.
Façade –binoning old
tomoni,tashqi ko’rinish
2669.
Simulate –
tasvirlamoq,ko’rsatmoq,aks ettirmoq
2670.
Periscope 2671.
Vibrate –tabranmoq,vibratsiya
bo’lmoq
2672.
Vibration –tebranish,vibratsiya
2673.
Output –ishlab chiqarish hajmi
2674.
Stagnate –turib
qolmoq,kasodga uchramoq
2675.
Manual –qo’llnma,o’quv
qo’llanmalari
2676.
Notoriety –yomon otliq
bo’lish,yomon nom chiqarish
2677.
Decouple –
bolmoq,ayirmoq,yechmoq
2678.
Downsize –
qisqartirmoq,ozaytirmoq
2679.
Compel –majbur
qilmoq,bo’sundirmoq
2680.
Incentive –rag’batlantiruvchi
omil,rag’batlantirish
2681.
Arable –
haydaladigan,ekiladigan
2682.
Pasture –
yaylov,o’tloq,o’tlatmoq
2683.
Commitment –ishonch,e’tiqod
2684.
Penalize –jazolamoq,yomon
holatga solmoq
2685.
Proxy –ishonch,ishonchli
odam,vakil
2686.
Quantitative –miqdorli,sanoqli
2687.
Qualitative -sifatli
2688.
Succumb –past kelmoq,yon
bermoq
2689.
Fatigue –
toliqish,charchash,charchoq
2690.
Assert –aniq/qat’iy gapirmoq,
tasdiqlamoq,notiqlik qilmoq
2691.
Redundancy –nafaqaga
chiqish,ishdan bo’shash
2692.
Contingency
ehtimollik,mumkinlik, tasodif
2693.
Skew 2694.
Humble –kamtar,kamtarlik
qilmoq
2695.
Inversion –inversiya,teskari fikr
2696.
Household –uy-ro’zg’or
buyumlari
2697.
Contradict –qarshi fikr
bildirmoq,zid/teskari bo’lmoq
2698.
Distinguish –
ajratmoq,farqlamoq
2699.
Feature –xususiyat,belgi;biror
narsaning qismi/bo’lagi
2700.
Allocate –
belgilamoq,tayinlamoq, ajratmoq
Download