Uploaded by Abeke

Документ Microsoft Word

advertisement
Глоссарий
Дайындаған:Асан А.
Тобы:СТҚА-04-21
Қабылдаған:Алипбаева Г.С
Шымкент-2022
ТЕСТ
1)Аминқышқылдары - бұл молекуланың бір шетінде амин тобы
(аммиактан алынған функционалды топ) және екінші шетінде
көміртек атомымен байланысқан карбоксил тобы (COOH) бар ортақ
сипаттамасы бар органикалық молекулалар
2)Аллель - сәйкес хромосомалардың бірдей үлескілерінде болып,
баламалы (қарама-қарсы қалыптағы) белгілерiнің дамуына жауап
беретін дәл сол геннің әр түрлі қалпы.
3)Биологиялық мембрана — жасушаның және жасуша ішіндегі
бөлшектердің (ядро, митохондрия, хлоропластар, пластидтер)
бетінде орналасқан молекулалық мөлшердегі (қалыңдығы 5 — 10
нм), ақуызды-липидтік құрылымды жұқа қабықша.
4)Гетерозигота - генотиптің (тұқымқуалаушылық материалы
жиынтығының) гомологиялық хромосомаларында гендердің түрлі
формалары (аллелдері) болатын зигота (ұрықтанған біржасушалы
ағза) немесе организм.
5)Гомозигота - генотиптің гомологиялық хромосомаларында
гендердің бірдей түрлері (аллелдері) болатын зигота (ұрықтанған
біржасушалы ағза) немесе ағза.
6)Генотип- гендер жиынтығы.
7)Полиморфизм - бір түрге жататын, бірақ сыртқы көрінісі
жағынан айырмашылығы бар, өтпелі формалары жоқ дарабастар
8).Нуклеин қышқылы– бұл сызықтық тармақталмаған
гетерополимерлер, олардың мономерлері фосфодиэфирлік
байланыстар болып табылатын нуклеотидтер болып табылады
9)Нуклеотидтер – нуклеин қышқылдарын құрайтын негізгі
құрылымдық бірлік.
10)Фагоцитоз (фаг және грек. kytos — жасуша) —
бір жасушалы организмдердің немесе кейбір көп жасушалы
жануарлар жасушасының микроскопиялық бөтен тірі нысандар
(бактериялар, т.б.) мен қатты бөлшектерді жұтып алып, қорытып
жіберуі. Фагоцитоз процесі организмдердің қарапайым
қоректенуінің негізінде жүзеге асады
ТЕСТ
1.Ең алғаш мембрана құрлысын кімдер ұсынды?
А) Дж.Даниелли мен Х.Давсон
Б) Браун мен Гук
Г) Сингер мен Г.Л.Николсон
Д) Ч.Дарвин мен Ломоносов
2. Д. Робертсон организмдегі барлық мембраналар бір принцип
бойынша қай жылы құрды?
А)1959
Б)1955
Г)1855
Д)1859
3. Дж. Сингер мен Г.Л.Николсон биологиялық мембрананың
сұйық-мозайкалы моделін қай жыл ұсынды?
А)1972
Б)1982
Г)1991
Д)1975
4.Мембраналық тасмалдаудың қанша түрі бар?
А)2
Б)3
Г)4
Д)1
5.Активті тасмалдануда клетканың жақсы жұмыс істеу үшін
қанадай элементтер керек?
А)K,Na
Б)I,O
Г)Ca,P
Д)H,Cl
6. Эндоцитоздың неше түрі бар?
А)2
Б)3
Г)1
Д)4
7.Биологоиялық мембрананың қалыңдығы?
А)5-10нм
Б)10-15нм
Г)20-25нм
Д)1-5нм
Download