Uploaded by isaxanovsaidikrom

Baliq boqish info

advertisement
1.
2.
3.
Xar haftada baliqlarning o’rtacha vazni va xar bir basseyndagi baliq biomassasining umumiy xisobkitobini aniqlash va baliqlarni sonini kuzatib boshrish.
Baliqlarga yem berish dozasini aniqlash va yemning o’lchamini tanlash.
Download