Uploaded by lauraturdieva245

psihologiya praktikal k sabak (5)

advertisement
«Психология» Семинар сабақтарының тақырыптары
Семинар сабақ №1
Тақырыбы: Психикалық құбылыстардың құрылымы психикалық процестер, психикалық күйлер (кейіп,
немесе қалып) және психикалық қасиеттері.
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар
Талқыланатын сұрақтар:
1. Психология пәні, міндеттері және әдістері
2. Психология ғылымы дамуының негізгі кезеңдері.
3. Психологияның салалары және басқа ғылымдармен байланысы.
4. Психологияның әдіснамалық принциптері.
Тапсырмалар:
1. Психика туралы жалпы ұғым.
2. Адам психика құрылымы
3. Сана туралы түсінік. Сананың функциялары. Сананың құрылымы.
4. Психиканың филогенезде дамуының негізгі сатылыры.
5. Сана күйлері. Сана және бейсаналық. Сана және өзіндік сана. Саналанбайтын психикалық үрдістер.
Негізгі әдебиеттер:
1. Богословский В.В. және т.б Психология. Алматы «Мектеп» 350б.1980,
350б.
2. Жарықбаев Қ. Жантану негіздері: оқулық. А. «Білім» 2002, 415б.
3. Жұмасова К.С. Психология. Астана-2006,289б.
4. Намазбаева Ж.И. Психология .Алматы: 2005, 293б.
5. Маклаков А.Г. Общая психология М.,2006г.580с.
6. Тәжібаев Т. Жалпы психология Алматы, «Қазақ университеті», 1993ж.,
Семинар сабақ №2
Тақырыбы: Адамның ми құрылымы.
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар
1.Адам миының құрлысы мен қызметі
2. Адамның жеке дамуы (онтогенез)
3. Адам биоәлеуметтік жан
4. Адамның тарихи дамуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлар
Тапсырмалар:
1.Ми бөлімдерін атаңыз
2.Жұлынның арткы тамыршалары закымданғанда адам өзін калай сезінеді? Алдыңғы тамыршалары
закымданса ше?
3. Бас ми бөліктерінің суретін салыңыз
Негізгі әдебиеттер:
1. Богословский В.В. және т.б Психология. Алматы «Мектеп» 350б.1980,
350б.
2. Жарықбаев Қ. Жантану негіздері: оқулық. А. «Білім» 2002, 415б.
3. Жұмасова К.С. Психология. Астана-2006,289б.
4. Намазбаева Ж.И. Психология .Алматы: 2005, 293б.
5. Маклаков А.Г. Общая психология М.,2006г.580с.
6. Тәжібаев Т. Жалпы психология Алматы, «Қазақ университеті», 1993ж.,
Семинар сабақ № 3.
Тақырыбы: Отандық және шетелдік психологиядағы тұлғаны зерттеу тұрғылары
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар
1.Зигмунд Фрейд: тұлға теориясындағы психодинаминамикалық бағыт.
2.Карл Густав Юнг: тұлғаның аналитикалық теориясы.
3.Альфред Адлер: тұлғаның индивидуалды теориясы.
4.К.Роджерс бойынша тұлғалыққа ортақталған терапия және консультация беру.
5. А. Маслоу: тұлға теориясы.
5. Қазақстандық зерттеушілер арасында тұлғаның өмірлік дамуына үлес қосушы Қ.Жарықбаев.,
Е.Иманғалиев
Тапсырмалар:
1. Психологиядағы тұлғаны зерттеу тұрғылары кесте арқылы көрсетіңіз
Семинар сабақ № 4.
Танымдық процесстер.
Тақырыбы: Түйсіктердің негізгі сипаттамалары мен қасиеттері
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар
1.Түйсік туралы түсінік
3. Түйсіктердің физиологиялық негіздері
4. Түйсіктің заңдылықтары (кесте жасау)
5.Түйсіктің түрлері (сызба жасау)
Тапсырма:
1.Түйсіктердің адам тіршілік әрекетіндегі рөлі
2. Түйсіктердің негізгі түрлерінің жүйелі классификациясы
Семинар сабақ № 5.
Тақырыбы: Қабылдау жөніндегі психологиялық зерттеулер
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар
1. Қабылдау туралы түсінік
2.Қабылдаудың түрлері (сызба)
3.Қабылдаудың негізгі қасиеттері (сызба)
5. Қабылдау иллюзиялары
Тапсырма:
1. Қабылдаудың негізгі теориялары (кесте)
2. Қабылдаудың физиологиялық негіздері
Семинар сабақ № 6.
Тақырыбы: Зейін және Ес.
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар
1.Зейін туралы жалпы ұғым
2.Зейіннің қызметтері мен қасиеттері (сызба)
3.Зейін түрлері (кесте)
4.Ес туралы түсінік
5.Естің түрлері (кесте)
6. Естің негізгі механизмдері мен процестері (сызба)
Тапсырма:
1. Естің психологиялық теориялары (кесте)
2. Естің негізгі түрлерінің классификациясы (сызба)
3.Оқушының зейіні мен есін дамыту әдістері
Семинар сабақ № 7.
Тақырыбы: Есті дамыту мнемотехникалары
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспары
1.Естiң физиологиялық және нейрофизиологиялық механизмдерi.
2.Естiң құбылыстары.
3.Адамның сана-сезiмi және ес қабiлеттiлiгi.
4.Адам есiнiң дамуының мәдени-тарихи сипаты.
Тапсырмалар:
1.Санадан тыс психика және ес мазмұндарының ығыстыру жағдайлары (З.Фрейд). Естiң репродукциялық
сипаттары және реконструкциялық табиғаты (Ф.Бартлетт, П.Жане, П.П.Блонский). Ес мағыналы-мәндi
реконструкция ретiнде (А.А.Смирнов).
баяндама.
2.Ес арқылы материалды үнемдеуiндегi 7+2 заңдылығы (ДЖ.Миллер).
3.Естiң оперативтi өлшемдерi және олардың әрекеттегi динамикасы (П.И.Зинченко). 3.Ес мнемикалық
қимылдардың жүйесi ретiнде. Естiң жоғарғы психикалық функциясы ретiнде дамуы (Л.С.Выготский,
А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев).
4. Адам мнемикалық әрекетiнiң заңдылықтары (Г.Эббингауз).
5.Есте өңделген материады түсiну деңгейлерi (А.А.Смирнов).
6. Есті дамыту мнемотехникалары (сызба)
Семинар сабақ № 8
Тақырыбы: Ойлау
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар:
1. Ойлау туралы жалпы ұғым.
2. Ой операциялары (тәсілдері) (сызба жасау)
3. Ойлау формалары (сызба жасау)
4. Ойлаудың түрлері (сызба жасау)
5. Ақыл-ой сапалары (сызба жасау)
6. Шетелдiк психологиясындағы ойлау теориялары. (Кесте жасау)
Семинар сабақ № 9
Тақырыбы: Қиял.
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Тапсырмалар:
1.Қиял туралы жалпы ұғым.
2.Қиял түрлері (сызба).
3.Қиялдың жасалу жолдары (сызба).
4.Қиялды дамыту (кесте).
5. Тақырыб бойынша глоссарий жасау (5 терминын аныктамасын жазу)
Тақырып бойынша бақылау сұрақтары:
1. Қиял дегеніміз не?
2. Қиялдың қандай түрлрі бар?
3. Шығармашылық қиялға сипаттама беріңіз?
4. Қиялдың жасалу жолдарын атаңыз?
5. Түс кӛру қандай қиялға жатады?
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Жарықбаев.Қ. Психология негіздері, Алматы 2005ж, 293-302б.
2. Тәжібаев.Т. Жалпы психология, Алматы, «Қазақ университеті», 1993ж., 212217б.
3. Намазбаева.Ж.М. Психология, Алматы 2005ж., 227-240б.
Семинар сабақ № 10
Тақырыбы: Эмоция және сезімдер
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Тапсырмалар:
1.Эмоция және сезімдер туралы түсінік.
2.Эмоция мен сезімдер мәселесіне теориялық жағынан шолу (кесте).
3.Сезімнің түрлері (сызба).
4.Эмоцияның түрлері (сызба).
5. Тақырыб бойынша глоссарий жасау (5 терминын аныктамасын жазу)
Тақырып бойынша бақылау сұрақтары
1. Эмоция мен сезімнің жалпы сипаттамасы қандай?
2. Күрделі эмоциялардың қандай түрлерін білесіз?
3. Адам эмоциясының жануарлар эмоциясынан айырмашылығы қандай?
4. Стресс, аффеккт дегеніміз не?
5. Қарапайым эмоцияларға нелер жатады?
Негізгі әдебиеттер:
1. Жарықбаев.Қ. Психология негіздері, Алматы 2005ж, 293-302б.
2. Тәжібаев.Т. Жалпы психология, Алматы, «Қазақ университеті», 1993ж., 212217б.
3. Намазбаева.Ж.М. Психология, Алматы 2005ж., 227-240б.
Семинар сабақ № 11
Тақырыбы: Ерік
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Тапсырмалар:
1. Ерік туралы жалпы түсінік.
Адамның ерікті әрекетін жүзеге асу үшін мынадай шарттар (сызба).
2. Еріктің физиологиялық негіздері (кесте).
3. Еріктік әрекеттер (сызба).
4. Ерік сапалары (сызба).
5. Тақырыб бойынша глоссарий жасау (5 терминын аныктамасын жазу)
Тақырып бойынша бақылау сұрақтары
1. Ерік дегеніміз не?
2. Еріктің физиологиялық негізін қалай түсінуге болады?
3. Адамның негізгі ерік сапалары қандай?
4. Күрделі еріктік әрекеттерге нелер жатады?
5. Ерік сапаларына нелер жатады?
Негізгі әдебиеттер:
1. Аймауытов Ж. Псиқология. Алматы, «Рауан», 1995, - 303б.
2. Богословский В.В. Психология. Алматы, «Мектеп», 1980, - 350б.
3. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы 2005ж., -415б.
4. Маклаков А.Г. Общая психология М., 2006, -581с.
5. Намазбаева Ж.И. Психология Алматы: 2005, -293б.
6. Тәжібаев Т. Жалпы психология – А. «Қазақ университеті», 1993 -240 б.
7. Рувинский Л.И., Хохлов С.И., Ерік пен мінезді қалай тәрбиелеу керек
Алматы, «Мектеп» 1989ж., -150б.
Семинар сабақ № 12.
Тақырыбы: Қарым-қатынас психологиясы. Тұлға және топ, ұжым.
Тапсырмалар:
1. Топ және ұжым туралы түсінік.
2. Топтың түрлер(сызба).
3. Қарым-қатынас психологиясы (кесте)
4. Топтағы адамдардың қарым-қатынасы (сызба).
5. Тақырыб бойынша глоссарий жасау (5 терминын аныктамасын жазу)
Тақырып бойынша бақылау сұрақтары
1. Топ пен ұжымның айырмашылықтары қандай?
2. Қарым-қатынас құрылымы және оның қызметі.
3. Топтағы адамдардың қарым-қатынасы.
4. «Психологиялық үйлесімділік» дегенді қалай түсінесіз?
Негізгі әдебиеттер:
1. Жарықбаев.Қ. Психология негіздері, Алматы 2005ж, 293-302б.
2. Тәжібаев.Т. Жалпы психология, Алматы, «Қазақ университеті», 1993ж., 212217б.
3. Намазбаева.Ж.М. Психология, Алматы 2005ж., 227-240б.
Семинар сабақ № 13.
Тақырыбы: Темперамент
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Тапсырмалар:
1. Темперамент туралы жалпы ұғым.
2. Жоғары нерв қызметінің типтері-темпераменттің табиғи негізі (сызба)
3. Темперамент типтеріне психологиялық сипаттама (кесте)
4.Темперамент және тұлғаның басқа қасиеттерінің өзара байланысы. (кесте)
5. Тақырыб бойынша глоссарий жасау (5 терминын аныктамасын жазу)
Тақырып бойынша пысықтау сұрақтары
1. Темперамент дегеніміз не?
2. И.П.Павловтың жүйке жүйесінің типтері туралы ілімі темпераменттің табиғатын қалай түсіндіреді?
3. Темперамент адам психикасынан қандай орын алады?
4. Темпераменттер қалай ӛзгереді және оларды қалай тәрбиелеуге болады?
5. Темпераменттің психологиялық сипаттамсы қалай?
Негізгі әдебиеттер:
1. Жарықбаев.Қ. Психология негіздері, Алматы 2005ж, 293-302б.
2. Тәжібаев.Т. Жалпы психология, Алматы, «Қазақ университеті», 1993ж., 212217б.
3. Намазбаева.Ж.М. Психология, Алматы 2005ж., 227-240б.
4. Сәбет Бап-Баба Жантану негіздері Алматы, «Дәнекер», 2001ж., -293б.
Семинар сабақ № 14.
Тақырыбы: Мінез
Жоспар:
1. Мінез туралы жалпы ұғым.
2. Мінез бітістері (сызба)
3. Мінездің құрылымы (сызба)
4. Мінездегі даралық ерекшеліктер мен типтілік (кесте)
5. Тақырыб бойынша глоссарий жасау (5 терминын аныктамасын жазу)
Тақырып бойынша пысықтау сұрақтары
1. Мінез дегеніміз не?
2. Мінездің қалыптасуына ықпал етуші факторларды атаңыз?
3. Типтік мінез дегеніміз не?
4. Мінезді тәрбиелеудің жолдары қандай?
5. Жас сатыларына байланысты мінез ӛзгеруін қалай түсіндірер едіңіз
Негізгі әдебиеттер:
1. Аймауытов Ж. Псиқология. Алматы, «Рауан», 2005, - 303б.
2. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы 2005ж., -415б.
3. Намазбаева Ж.И. Психология Алматы: 2005, -293б.
4. Психология Адамзат ақыл-ойының қазынасы, Алматы, «Таймас баспа
үйі», 2005ж.,1-5т. 1 т. - 461б., 2т. -478б., 3т. 479б., 4т.-477б., 5т.-479б.,
5. Сәбет Бап-Баба Жантану негіздері Алматы, «Дәнекер», 2001ж., -293б.
6. Рувинский Л.И., Хохлов С.И., Ерік пен мінезді қалай тәрбиелеу керек
Алматы, «Мектеп» 2009ж., -150б.
Семинар сабақ № 15.
Тақырыбы: Қабілет.
Семинар сабақтың мақсаты: Тақырыб бойынша алған білімдерін бекіту, талдау жүргізу, сызба, кесте
жасау.
Жоспар:
1. Қабілет туралы жалпы ұғым.
2. Қабілеттер концепциясы
3. Қабілет және нышан
4. Педагогтық қабілет және оның құрылымы
5. Қабілеттің жеке адамның басқа қасиеттерімен өзара байланысы (кесте)
Тақырып бойынша бақылау сұрақтары:
1. Қабілет дегеніміз не?
2. Қабілеттің түрлерін атаңыз?
3. Қабілеттің қандай концепциялары бар?
4. Нышан дегеніміз не? Оның қабілетке қандай қатысы бар?
5. Педагогтық қабілетке нелер жатады?
6. «Дарындылық», «талант», «данышпандық» ұғымдарының бір-бірінен
айырмашылықтары неде?
Негізгі әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы 2005ж., -415б.
2. Намазбаева Ж.И. Психология Алматы: 2005, -293б.
3. Тәжібаев Т. Жалпы психология – А. «Қазақ университеті», 1993 -240 б.
4. Темірбеков А.А., С. Балаубаев Психология. А. «Мектеп», 1966ж., -275б.
Семинар сабақ № 15.
Тақырыбы: Қабілет.
Жоспар:
1. Қабілет туралы жалпы ұғым.
2. Қабілеттер концепциясы (сызба)
3. Қабілет және нышан (кесте)
4. Қабілеттің жеке адамның басқа қасиеттерімен өзара байланысы (кесте)
Тақырып бойынша бақылау сұрақтары:
1. Қабілет дегеніміз не?
2. Қабілеттің түрлерін атаңыз? (сызба)
3. Қабілеттің қандай концепциялары бар?
4. Нышан дегеніміз не? Оның қабілетке қандай қатысы бар?
5. «Дарындылық», «талант», «данышпандық» ұғымдарының бір-бірінен
айырмашылықтары неде?
Негізгі әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. Алматы 2005ж., -415б.
2. Намазбаева Ж.И. Психология Алматы: 2005, -293б.
3. Тәжібаев Т. Жалпы психология – А. «Қазақ университеті», 1993 -240 б.
4. Темірбеков А.А., С. Балаубаев Психология. А. «Мектеп», 1966ж., -275б.
Download