Uploaded by Skeet Skeet

17

advertisement
Практична робота №17
«Знаходження мінімального, максимального значення списку, сума та середнє
значення елементів»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарногігієнічних норм.
1. Задання 1 (3 бали). Створіть програму за допомогою якої знаходять суму додатних
і кількість від'ємних елементів лінійної таблиці дійсного типу.
(Коментарі – текст червоного кольору в коді – можна не друкувати)
Код програми:
Задання 2 (3 бали). У фінальних змаганнях з бігу на 1500 м беруть участь 8 спортсменів.
Розробіть програму створення масиву, елементами якого є час подолання дистанції
кожним спортсменом. Визначте середній час подолання дистанції.
Код програми:
Завдання 3 (4 бали). У магазин доставлено: 50 кг цукру за ціною 15 грн за кілограм; 100
кг борошна – 8 грн/кг; 12 кг м’яса – 95 грн/кг; 20 кг риби – 70 грн/кг. Розробіть програму
створення відповідного списку й визначення загальної вартості та загальної маси
доставлених продукті, вартості кожного виду
Код програми:
Завдання 4 (2 бали). Дано список [9, 3, 8, 10]. Обчисліть суму елементів, значення яких
менші 5.
Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору
Повторюємо (усно)
1. Який алгоритм лежить в основі пошуку найбільшого елемента лінійної таблиці?
2. Який алгоритм лежить в основі пошуку найменшого елемента лінійної таблиці?
3. Як отримати довжину списку?
4. Яким чином можна підрахувати суму всіх елементів масиву?
5. Яким чином можна знайти середнє значення списку?
6. Які основні дії можна виконувати із списками?
Збережіть програми у своїй папці. Протестуйте їх.
Надішліть вчителю на платформу Human
скріни (код + тестуюча частина)
Download