Загрузил irida20@mail.ru

Тема відкритого уроку з математики 5 клас

Реклама
Тема відкритого уроку з математики 5 клас: «Прямокутник, його площа і
периметр. Трикутник і його види»
Дата: 21.11.2021 р.
Мета уроку: сформулювати поняття про площу прямокутника, квадрата,
про трикутник та його види
Хід уроку:
1. Перевірка домашнього завдання
а) Розв’язати рівняння: (картки)
10х+5х+2х=340
17х=340
х=20
В. 20
б) 25х +9х+5х=390
39х=390
х=10
в) (18+х) – 24 =109
18+х=109+24
18+х =133
х=133 – 18
х= 115
В. 115
85 – (х+7) =24
х+7= 85 – 24
х+7= 61
х=61-7
х=54
2. Новий матеріал
а) Прямокутник, його площа і периметр
B
b
C
a
A
D
P = 2a+2b= 2(a+b)
S=a×b
Серед рівних геометричних фігур прямокутник зустрічається частіше
всіх. Книга, зошит, підлога, вікна, двері – все це прямокутники.
Задача: Знайти периметр та площу прямокутника, якщо його сторона 10
см., а довжина в два рази більша. Побудувати квадрат який матиме такий
же периметр.
20
10
b =2×a = 20(см)
P = 2(a+b) = 2(10+20) = 60 (см)
S = a×b =10×20 =200 (см2)
Периметр квадрата =60 см, значить кожна сторона квадрата =15 см
15
15
15
15
б) Трикутник, його означення та види. Відносно сторін та кутів:
- гострокутний трикутник
- Тупокутний трикутник
- Прямокутний трикутник
B
C
A
- Рівнобедрений трикутник
N
K
O
- Рівносторонній трикутник
P∆ =3a
Задача. Периметр рівностороннього трикутника =
= 8 см. Знайти іншу сторону.
24 см. Одна сторона
Задача. Знайти периметр рівнобедреного трикутника, основа якого = 13
см, а бічна сторона =8 см.
Дом. завдання: №369, 367, 375 ст.102
Скачать